hscode
商品描述
实例汇总
详情
9607110000
铁制拉链
263条
详情
9607190000
铁制拉链
380条
详情
9607110000
5#铁制拉链
263条
详情
9607200000
铁制拉链
539条
详情
9607200000
铁制拉链
539条
详情
9607110000
铁制拉链
263条
详情
9607200000
铁制拉链挡头
539条
详情
9607200000
铁制拉链引手
539条
详情
9607200000
铁制拉链拉头
539条
详情
9607200000
铁制拉链配件
539条
详情
9607200000
铁制拉链
539条
详情
9607200000
铁制拉链前挡头
539条
详情
9607200000
拉头,铁制,拉链零件
539条
详情
8437109000
拉链模具(钢铁制
1条
详情
8479909090
拉链安装机用连杆/钢铁制
2671条
详情
8479909090
拉链安装机用停止块/钢铁制
2671条
详情
8479909090
拉链安装机用连接器/钢铁制
2671条
详情
8479909090
拉链安装机用支撑杆/钢铁制
2671条
详情
8477900000
固定架/钢铁制用于拉链制造用注塑机
2384条
详情
9607110000
拉链/汽车座椅套用,带钢铁制齿,无品牌,FASTENER
263条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
9607110000
拉链
263条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607110000
拉链2
263条
详情
9607190000
拉链1
380条
详情
9607190000
拉链.
380条
详情
9607190000
5#拉链
380条
详情
9607190000
3#拉链
380条
详情
9607190000
PE拉链
1条
详情
9607190000
PP拉链
1条
详情
9607190000
#5拉链
1条
详情
8301400000
拉链
569条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607110000
拉链
263条
详情
9607110000
拉链
263条
详情
4202220000
拉链
2033条
详情
4202320000
拉链
1663条
详情
4202320000
拉链
1663条
详情
3923290000
拉链
623条
详情
7315820000
拉链
85条
详情
9607110000
YCC拉链
263条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
8308100000
拉链
1369条
详情
6103320000
拉链
998条
详情
9507200000
拉链
123条
详情
9607110000
YKK拉链
263条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
3923210000
拉链
1条
详情
3926100000
拉链
1条
详情
9607190000
ZIP拉链
380条
详情
9607190000
拉链
380条
详情
9607110000
拉链
263条
详情
9607190000
PVC拉链
380条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
4202220000
拉链
1条
详情
9607110000
拉链
263条
详情
6103310000
拉链
1条
详情
6211439000
拉链
1677条
详情
4202920000
拉链
2257条
详情
4202220000
拉链
2033条
详情
9607190000
EVA拉链
1条
详情
4202210090
拉链
1条
详情
3920490090
拉链
1条
详情
9607200000
拉链
1条
详情
4821100000
拉链
1条
详情
9607200000
拉链
1条
详情
7315890000
拉链
1条
详情
9607200000
拉链
1条
详情
4202121000
拉链
1条
详情
9607190000
PE 拉链
1条
详情
6306220010
拉链
1条
详情
9607200000
拉链齿
1条
详情
9607190000
5号拉链
380条
详情
9607190000
3号拉链
380条
详情
9607110000
3号拉链
263条
详情
9607110000
拉链/铝
263条
详情
9607190000
拉链.
380条
详情
9607110000
K金拉链
1条
详情
9607190000
拉链3#
380条
详情
9607190000
PE/PP拉链
1条
详情
9607190000
PP边拉链
1条
详情
9607200000
拉链攀48
1条
详情
9607190000
5#PVC拉链
1条
详情
9607190000
拉链(条)
1条
详情
3926100000
PP拉链
1条
详情
9607200000
PP拉链
1条
详情
9607110000
拉链(铜)
1条
详情
9607190000
3#厚拉链
1条
详情
3923210000
PE拉链
1条
详情
4202220000
PU拉链
1条
详情
9607190000
小5#拉链
1条
详情
4202129000
PP拉链
1条
详情
9607200000
拉链布带
539条
详情
9607110000
金属拉链
263条
详情
9607190000
金属拉链
380条
详情
9607190000
树脂拉链
380条
详情
9607200000
拉链引手
539条
详情
9607110000
口袋拉链
263条
详情
9607110000
门襟拉链
263条
详情
9607200000
拉链附件
539条
详情
9607190000
尼龙拉链
380条
详情
9607200000
拉链拉头
539条
详情
9607200000
拉链配件
539条
详情
6204320090
拉链
628条
详情
9607200000
开口拉链
539条
详情
8306299000
金属拉链
1370条
详情
9607200000
拉链零件
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链头子
539条
详情
9607200000
拉链拉手
539条
详情
9607200000
拉链链条
539条
详情
9607190000
其他拉链
380条
详情
9607190000
拉链铜制
380条
详情
9607190000
拉链ZIPPER
380条
详情
9607190000
其它拉链
380条
详情
9607190000
胶齿拉链
380条
详情
9607110000
树脂拉链
263条
详情
9607200000
拉链吊坠
539条
详情
9607110000
塑钢拉链
263条
详情
9607190000
涤纶拉链
380条
详情
9607190000
聚酯拉链
380条
详情
9607190000
塑胶拉链
380条
详情
9607200000
拉链前码
539条
详情
9607110000
ZIPPER拉链
263条
详情
9607110000
尼龙拉链
263条
详情
9607110000
铜齿拉链
263条
详情
9607200000
拉链弹片
539条
详情
9607190000
隐形拉链
380条
详情
9607200000
拉链把手
539条
详情
9607190000
注塑拉链
380条
详情
9607200000
拉链拉绳
539条
详情
9607110000
铜制拉链
263条
详情
9607190000
塑钢拉链
380条
详情
9607190000
塑料拉链
380条
详情
9607200000
拉链拉片
539条
详情
9607200000
拉链止口
539条
详情
8518300000
拉链耳机
87条
详情
3926909090
拉链把手
16342条
详情
9607190000
拉链链条
380条
详情
3923290000
PVC拉链
623条
详情
9607190000
拉链ZIPWHT
380条
详情
8422909000
拉链总成
973条
详情
4016999090
拉链把手
1204条
详情
9607190000
拉链样本
380条
详情
3926909090
锁头拉链
16342条
详情
8480719090
拉链模具
731条
详情
9607110000
拉链样品
263条
详情
4202920000
EVA拉链
2257条
详情
9607200000
拉链上齿
539条
详情
9607200000
树脂拉链
539条
详情
9607110000
古铜拉链
263条
详情
9607110000
涤纶拉链
263条
详情
9607110000
五金拉链
263条
详情
9607110000
拉链ZIPPER
263条
详情
9607110000
黄铜拉链
263条
详情
9607110000
塑料拉链
263条
详情
9607110000
银制拉链
263条
详情
9607110000
铜质拉链
263条
详情
9607110000
铁齿拉链
263条
详情
9607110000
铜牙拉链
263条
详情
9607190000
连续拉链
380条
详情
9607190000
打庄拉链
380条
详情
9607190000
兜用拉链
380条
详情
9607190000
纯涤拉链
380条
详情
9607190000
拉链,P100%
380条
详情
9607190000
客供拉链
380条
详情
9607190000
成型拉链
380条
详情
9607190000
塑制拉链
380条
详情
9607190000
聚脂拉链
380条
详情
9607190000
100涤拉链
380条
详情
9607190000
拉链1"*24"
380条
详情
9607200000
尼龙拉链
539条
详情
9607200000
拉链齿
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链胚布
539条
详情
9607200000
拉链码装
539条
详情
9607200000
拉链母带
539条
详情
9607200000
拉链挂扣
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链卸扣
539条
详情
9607200000
拉链上止
539条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607200000
拉链后码
539条
详情
9607110000
白铝拉链
263条
详情
5906109000
拉链布胶
48条
详情
9607190000
条装拉链
380条
详情
9607110000
化纤拉链
263条
详情
6103320000
拉链
1条
详情
8451800090
拉链机器
96条
详情
9607110000
铝制拉链
263条
详情
3915909000
拉链废料
373条
详情
9607110000
卡装拉链
263条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
8479899990
拉链机器
1条
详情
4202129000
拉链
2820条
详情
8306299000
拉链辅料
1370条
详情
9607110000
成品拉链
1条
详情
9607110000
镍齿拉链
1条
详情
9607190000
压塑拉链
1条
详情
9607190000
化纤拉链
380条
详情
3919109900
拉链胶带
533条
详情
9607110000
合金拉链
263条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
9607190000
码装拉链
380条
详情
9607200000
拉链布胶
539条
详情
9607110000
条形拉链
1条
详情
9607110000
码装拉链
1条
详情
8308100000
拉链
1369条
详情
9607200000
拉链
1条
详情
9607110000
装饰拉链
1条
详情
9607110000
夹克拉链
1条
详情
9607190000
辅料拉链
1条
详情
9607110000
特种拉链
1条
详情
9607110000
阻燃拉链
1条
详情
9607190000
双骨拉链
1条
详情
9607200000
拉链扶手
1条
详情
9607110000
红铜拉链
1条
详情
9607200000
拉链束尾
1条
详情
9506919000
拉链护腕
1条
详情
9607200000
拉链插销
1条
详情
9607110000
钻石拉链
1条
详情
9607190000
双针拉链
1条
详情
9607190000
编织拉链
1条
详情
9607200000
拉链码庄
1条
详情
9607110000
条装拉链
1条
详情
9607190000
纤维拉链
1条
详情
9607110000
青铜拉链
1条
详情
8308100000
金属拉链
1369条
详情
9607110000
白铜拉链
1条
详情
9607190000
无牙拉链
1条
详情
8518300000
拉链耳塞
1条
详情
9607190000
蕾丝拉链
1条
详情
9607200000
拉链挂件
539条
详情
3926400000
塑料拉链
3281条
详情
9607190000
双轨拉链
1条
详情
7318159090
拉链螺栓
1条
详情
9607110000
铝齿拉链
1条
详情
4202320000
拉链笔袋
1条
详情
9607110000
镀金拉链
1条
详情
6211429000
拉链
538条
详情
9607110000
拉链组件
1条
详情
9607110000
芳纶拉链
263条
详情
9607110000
亮银拉链
1条
详情
9607110000
真空拉链
1条
详情
9607190000
穿心拉链
1条
详情
9607190000
双色拉链
1条
详情
4202220000
ABS拉链
1条
详情
9607190000
平式拉链
1条
详情
6211429000
拉链外套
1条
详情
9607190000
开尾拉链
1条
详情
9607190000
插口拉链
1条
详情
9607200000
拉链胶片
1条
详情
9607190000
彩色拉链
1条
详情
3923290000
拉链
1条
详情
9607190000
背胶拉链
1条
详情
9607200000
PVC拉链
1条
详情
9607110000
隐形拉链
1条
详情
4202310090
拉链卡包
1条
详情
9607200000
拉链尾制
1条
详情
9023009000
拉链色卡
1条
详情
9607190000
防水拉链
1条
详情
9607200000
拉链端头
1条
详情
9607110000
隐型拉链
1条
详情
9607200000
拉链工码
1条
详情
9607190000
花边拉链
1条
详情
9607190000
三力拉链
1条
详情
9607200000
拉链尾夹
1条
详情
9607200000
拉链头制
1条
详情
9607200000
拉链拉尾
1条
详情
9607190000
呢绒拉链
1条
详情
9607110000
手机拉链
1条
详情
9607200000
拉链下止
1条
详情
9607110000
铝牙拉链
1条
详情
9607190000
反光拉链
1条
详情
9607110000
珠光拉链
1条
详情
3923210000
CPE拉链
1条
详情
9607110000
常规拉链
1条
详情
9607200000
拉链吊牌
1条
详情
9607190000
防火拉链
1条
详情
9607200000
拉链吊头
1条
详情
9607190000
真丝拉链
1条
详情
9607190000
夹式拉链
1条
详情
9607190000
强化拉链
1条
详情
9607110000
紫铜拉链
1条
详情
9607190000
水晶拉链
1条
详情
9607190000
水钻拉链
1条
详情
4202320000
拉链
1条
详情
3926100000
拉链挂绳
1条
详情
9607190000
铝头拉链
1条
详情
9607190000
卡装拉链
1条
详情
5404190010
拉链单丝
1条
详情
9607190000
条状拉链
1条
详情
5906109000
拉链胶布
1条
详情
9607200000
拉链插口
1条
详情
6212209090
拉链腰带
1条
详情
9607190000
2.4PVC拉链
1条
详情
7605210000
拉链铝丝
1条
详情
9607190000
铜头拉链
1条
详情
3926100000
PVC拉链
1条
详情
9607110000
箱包拉链
1条
详情
9607190000
树指拉链
1条
详情
8479899990
拉链设备
1条
详情
9607190000
铝制拉链
1条
详情
9607200000
拉链锁头
1条
详情
9607190000
裤子拉链
1条
详情
9607190000
拉链搭扣
1条
详情
9607190000
抱枕拉链
1条
详情
4202129000
拉链提包
1条
详情
9607200000
拉链铁钩
1条
详情
9607200000
拉链扣头
1条
详情
9607190000
双头拉链
1条
详情
9607200000
拉链马钩
1条
详情
9607200000
拉链头片
1条
详情
4202310090
拉链钱包
1条
详情
4202920000
拉链软包
1条
详情
8479899990
拉链机械
1条
详情
9607110000
5金属拉链
263条
详情
9607110000
3金属拉链
263条
详情
9607190000
拉链/尼龙
380条
详情
9607190000
拉链ZIPPER.
380条
详情
9607110000
拉链/铜制
263条
详情
9607190000
拉链 ZIPPER
380条
详情
9607110000
拉链A 1"
263条
详情
9607110000
拉链/五金
263条
详情
9607110000
金属拉链.
263条
详情
9607110000
拉链,金属
263条
详情
9607110000
拉链,铜制
263条
详情
9607110000
拉链/金属
263条
详情
9607190000
100%涤拉链
380条
详情
9607190000
拉链/树脂
380条
详情
9607190000
尼龙拉链A
380条
详情
9607190000
拉链/35M/KG
380条
详情
9607190000
拉链,塑料
380条
详情
9607190000
涤沦拉链A
380条
详情
9607190000
拉链/塑料
380条
详情
9607190000
拉链,尼龙
380条
详情
9607190000
拉链/塑胶
380条
详情
9607110000
46cm长拉链
263条
详情
9607110000
拉链3220根
1条
详情
9607190000
S型咔拉链
1条
详情
9607200000
5号拉链
1条
详情
9607110000
拉链,铝制
1条
详情
9607190000
NO.5PVC拉链
1条
详情
9607190000
5# PVC 拉链
1条
详情
9607110000
4#金属拉链
263条
详情
9607190000
尼龙拉链#5
380条
详情
9607110000
金属拉链#5
263条
详情
9607110000
5#金属拉链
263条
详情
9607190000
3#尼龙拉链
380条
详情
9607110000
3#金属拉链
263条
详情
9607110000
拉链(金属)
263条
详情
9607190000
拉链61000PCS
380条
详情
9607190000
拉链(树脂)
380条
详情
9607190000
拉链,P100制
380条
详情
9607190000
5#塑料拉链
380条
详情
9607190000
#5尼龙拉链
380条
详情
9607190000
3#双骨拉链
380条
详情
9607190000
拉链2/尼龙
380条
详情
9607190000
PE塑料拉链
380条
详情
9607110000
拉链45200根
1条
详情
9607190000
PP胶骨拉链
1条
详情
9607190000
PE凹凸拉链
1条
详情
9607190000
PP凹凸拉链
1条
详情
9607190000
PE拉链设备
1条
详情
9607190000
C3灌胶拉链
1条
详情
9607200000
拉链头(铜)
1条
详情
9607200000
#5尼龙拉链
1条
详情
9607200000
拉链头(锌)
1条
详情
9607200000
#3尼龙拉链
1条
详情
9607110000
拉链(铝制)
1条
详情
9607200000
#5拉链码装
1条
详情
9607110000
4#闭口拉链
1条
详情
9607110000
拉链(铜制)
1条
详情
9607190000
4#尼龙拉链
1条
详情
9607190000
5#树脂拉链
1条
详情
9607190000
拉链(塑料)
1条
详情
9607190000
#8尼龙拉链
1条
详情
6114300090
男式拉链
1033条
详情
3926100000
塑料拉链
1034条
详情
6103320000
针织拉链
998条
详情
7616999000
四联拉链
2313条
详情
8479819000
拉链头模具
209条
详情
3923290000
自立拉链
623条
详情
9607110000
贱金属拉链
263条
详情
9607200000
金属拉链
539条
详情
9607200000
尼龙拉链
539条
详情
9607190000
化纤制拉链
380条
详情
9607190000
尼龙制拉链
380条
详情
9607190000
塑料齿拉链
380条
详情
9607110000
黄铜制拉链
263条
详情
9607200000
塑料拉链
539条
详情
8308900000
金属拉链
542条
详情
9607190000
聚酯制拉链
380条
详情
9607200000
合金拉链
539条
详情
9607190000
涤纶制拉链
380条
详情
9607110000
金属齿拉链
263条
详情
9607190000
树脂制拉链
380条
详情
3923210000
食品拉链
389条
详情
6211439000
女式拉链
1677条
详情
4202220000
床罩拉链
2033条
详情
6103320000
男式拉链
998条
详情
9607200000
拉链固定件
539条
详情
3923290000
拉链缝制袋
623条
详情
6310900010
废尼龙拉链
1条
详情
3923210000
自立拉链
389条
详情
4202129000
拉链布包盒
2820条
详情
4202129000
塑料拉链
2820条
详情
4202220000
化纤拉链
2033条
详情
4202920000
PVC面拉链
2257条
详情
9607190000
CFOR-456 拉链
380条
详情
8477800000
拉链成型机
1条
详情
9607200000
PVC拉链码装
539条
详情
6103320000
男士拉链
998条
详情
9607110000
金属牙拉链
263条
详情
9607190000
拉链ZIPPER。
380条
详情
9607190000
特丽龙拉链
380条
详情
9607190000
100尼龙拉链
380条
详情
9607190000
塑胶齿拉链
380条
详情
9607200000
金属拉链
539条
详情
9607200000
拉链头SLIDER
539条
详情
9607200000
防水拉链
539条
详情
9607200000
金属拉链
539条
详情
9607200000
拉链引手
539条
详情
9607200000
拉链拉手
539条
详情
9607200000
铜制拉链
539条
详情
9607110000
金属制拉链
263条
详情
9607190000
拉链尼龙制
380条
详情
3920109090
塑料拉链
1条
详情
3926909090
塑料拉链
1条
详情
4202129000
塑料拉链
1条
详情
9607190000
树脂齿拉链
380条
详情
4202320000
化纤拉链
1663条
详情
6305390000
拉链包装袋
238条
详情
9607200000
合金拉链
539条
详情
4202220000
拉链工具袋
1条
详情
9607200000
塑料拉链齿
539条
详情
9607110000
拉链金属制
263条
详情
3926100000
拉链笔袋
1条
详情
3926909090
拉链保护扣
1条
详情
9607190000
非金属拉链
380条
详情
3926909090
塑料拉链
16342条
详情
4202920000
化纤拉链
2257条
详情
9607200000
拉链拉头
539条
详情
8431100000
拉链装置
1条
详情
8452290000
拉链缝合机
1条
详情
9607110000
金属铜拉链
263条
详情
9607200000
金属拉链
1条
详情
4202129000
尼龙拉链
1条
详情
4202129000
尼龙拉链
1条
详情
9607200000
树脂拉链
539条
详情
4202320000
光盘拉链
1条
详情
9607190000
聚酯牙拉链
1条
详情
9607110000
锌合金拉链
263条
详情
8452901900
锌制拉链
268条
详情
9607200000
织带拉链
1条
详情
9607200000
射出拉链
1条
详情
9607190000
EVA密封拉链
1条
详情
9607200000
软胶拉链
1条
详情
9607190000
树脂牙拉链
1条
详情
9607200000
拉链头配件
1条
详情
9607190000
EVA夹式拉链
1条
详情
9607190000
PVC尼龙拉链
1条
详情
9607200000
五金拉链
1条
详情
7117900000
拉链手机绳
1条
详情
9607110000
铝合金拉链
1条
详情
9607200000
半成品拉链
1条
详情
9607200000
针式拉链
1条
详情
9607190000
尼龙注拉链
1条
详情
9607190000
拉链及拉头
1条
详情
4202220000
手提拉链
1条
详情
9607200000
塑胶拉链
539条
详情
9607200000
锌合金拉链
1条
详情
9607190000
PVC树脂拉链
1条
详情
9607110000
金属拉链 #5
263条
详情
8308900000
金属拉链
542条
详情
3403190000
拉链润滑油
1条
详情
9607110000
隐形布拉链
1条
详情
8447909000
拉链织带机
1条
详情
9607110000
铝闭口拉链
1条
详情
9607190000
反光带拉链
1条
详情
3916909000
拉链用胶丝
1条
详情
8214900090
塑料拉链
97条
详情
6204630000
女式拉链
1条
详情
9607200000
塑料拉链
1条
详情
9607200000
镍制拉链
539条
详情
4202210090
高档拉链
1条
详情
9607110000
闭尾铜拉链
263条
详情
9607110000
青古铜拉链
1条
详情
6103420090
男式拉链
1条
详情
6110300090
拉链连帽衫
1条
详情
9607110000
铝开尾拉链
1条
详情
londing...
X