hscode
商品描述
实例汇总
详情
8311100000
电极
1条
详情
8108909000
工业用电极
230条
详情
8108909000
电极片/11851
1条
详情
8108909000
电极
230条
详情
8311100000
合金电极
1条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8466920000
电极
682条
详情
8102950000
电极
154条
详情
9025900090
电极
391条
详情
8311100000
电极
55条
详情
9026900000
电极
1014条
详情
9026809000
电极
157条
详情
9613900000
电极
203条
详情
8543909000
电极
580条
详情
8466939000
电极
1307条
详情
9027900000
电极
846条
详情
7326909000
电极
7487条
详情
9030900090
电极
781条
详情
8539900000
电极
294条
详情
7419999100
电极
998条
详情
8545110000
电极
17条
详情
8545900000
电极
95条
详情
8548900090
电极
398条
详情
8540999000
电极
59条
详情
7907009000
电极
569条
详情
8486909900
电极
634条
详情
8538900000
电极
5495条
详情
8311900000
电极
40条
详情
9031900090
电极
1403条
详情
8517709000
电极
2808条
详情
8518900090
电极
1153条
详情
8511909000
电极
590条
详情
9613900000
电极U
203条
详情
9027809900
PH电极
806条
详情
9027900000
PH电极
846条
详情
9026900000
PH电极
1014条
详情
9031900090
PH电极
1403条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8486909900
电极
634条
详情
7020001990
电极
224条
详情
8101999000
电极
75条
详情
7419999900
电极
815条
详情
7616999000
电极
2313条
详情
7419999100
电极
998条
详情
3920991000
电极
234条
详情
7419999100
电极
998条
详情
7419999100
电极
998条
详情
8102950000
电极
154条
详情
7411101990
电极
62条
详情
9027900000
电极
846条
详情
9027900000
电极
846条
详情
7419999100
电极
998条
详情
7419999100
电极
998条
详情
8311900000
电极
40条
详情
8311900000
电极
40条
详情
8468900000
电极
398条
详情
9027900000
电极
846条
详情
9027900000
电极
846条
详情
8468900000
电极
398条
详情
8311200000
电极
57条
详情
8545900000
电极
95条
详情
8507909000
电极
178条
详情
8506909000
电极
23条
详情
8468900000
电极
398条
详情
3801300000
电极
13条
详情
7419999100
电极
998条
详情
9030899090
电极
508条
详情
8466939000
电极
1307条
详情
7419999900
电极
815条
详情
8101960000
电极
51条
详情
8101999000
电极
75条
详情
8102990000
电极
126条
详情
8108909000
电极
230条
详情
8503001000
电极
194条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8545900000
电极
95条
详情
8547909000
电极
571条
详情
8466300000
电极
288条
详情
7419911000
电极
150条
详情
7616991090
电极
1829条
详情
8544421900
电极线
638条
详情
8507909000
电极
178条
详情
8507909000
电极
178条
详情
7318160000
电极
902条
详情
9027900000
电极
846条
详情
9027900000
电极
846条
详情
9019101000
电极
190条
详情
9027900000
电极
846条
详情
7419999900
电极
815条
详情
7419999100
电极
998条
详情
7326199000
电极
339条
详情
7326909000
电极
7487条
详情
8311100000
电极
55条
详情
8424909000
电极
1020条
详情
8311200000
电极
57条
详情
8506901000
电极
10条
详情
8416900000
电极
170条
详情
8101991000
电极
133条
详情
8311100000
电极
55条
详情
8311100000
电极
55条
详情
8536909000
电极
1条
详情
8101999000
电极
1条
详情
8538900000
电极
1条
详情
8311100000
电极
1条
详情
7115901090
电极
1条
详情
8311100000
电极
1条
详情
2713129000
电极
1条
详情
7411290000
电极
1条
详情
8548900090
电极
1条
详情
7409390000
电极
1条
详情
8486909900
电极
1条
详情
9027900000
电极
1条
详情
8543909000
电极
1条
详情
7115901090
电极
1条
详情
9027900000
310电极
1条
详情
8486909900
电极
1条
详情
8487900000
模仁电极
492条
详情
8545900000
石墨电极
95条
详情
8511909000
铜芯电极
590条
详情
7002209000
电导电极
18条
详情
8543909000
防腐电极
580条
详情
9026900000
电导电极
1014条
详情
8466920000
铜管电极
682条
详情
7115901020
白金电极
17条
详情
8101999000
钨制电极
75条
详情
9026900000
电极附件
1014条
详情
8539900000
电极组件
294条
详情
8431431000
电极套管
913条
详情
9613900000
陶瓷电极
203条
详情
8545190000
石墨电极
53条
详情
8514909000
滚筒电极
631条
详情
7419999100
铜制电极
998条
详情
7419999100
铜管电极
998条
详情
7419999100
简易电极
998条
详情
7419999100
电极夹具
998条
详情
8545110000
电离电极
17条
详情
8545110000
点火电极
17条
详情
8545110000
石墨电极
17条
详情
8545190000
电极
53条
详情
8545190000
点火电极
53条
详情
8545900000
电极石墨
95条
详情
8511909000
点火电极
590条
详情
7326909000
电极支架
7487条
详情
8409991000
电极模块
2784条
详情
8409999100
点火电极
640条
详情
7318160000
电极螺母
902条
详情
9027900000
参考电极
846条
详情
7616991090
电极
1829条
详情
9018199000
电极探针
60条
详情
9027900000
电极
846条
详情
8466939000
电极喷嘴
1307条
详情
8311900000
参比电极
40条
详情
8311900000
辅助电极
40条
详情
8416900000
点火电极
170条
详情
7907009000
牺牲电极
569条
详情
9031900090
参比电极
1403条
详情
8419909000
点火电极
903条
详情
8511800000
点火电极
76条
详情
7419999100
上部电极
998条
详情
8511100000
点火电极
57条
详情
8545190000
抑制电极
53条
详情
8545190000
参比电极
53条
详情
7407211900
电极钨铜
23条
详情
8102990000
反射电极
126条
详情
8311100000
斜齿电极
55条
详情
8311100000
焊接电极
55条
详情
8311100000
电焊电极
1条
详情
8311100000
船用电极
1条
详情
8311100000
异型电极
1条
详情
8311100000
保护电极
1条
详情
4014900000
吸水电极
1条
详情
8311900000
对焊电极
1条
详情
8311900000
缝焊电极
1条
详情
8311100000
点焊电极
1条
详情
8311100000
黑杆电极
1条
详情
8311100000
电导电极
1条
详情
8104902090
参比电极
1条
详情
9031809090
分析电极
1条
详情
9019101000
减肥电极
1条
详情
8101960000
电极
1条
详情
7616999000
电极助导
1条
详情
8511909000
陶瓷电极
1条
详情
8547100000
陶瓷电极
1条
详情
8511909000
烤瓷电极
1条
详情
8532901000
电极端子
1条
详情
8424909000
电极组件
1条
详情
9021909090
电极导线
1条
详情
7115909000
凸台电极
1条
详情
9027900000
电极护套
1条
详情
9021909090
电极
1条
详情
8486909900
真空电极
1条
详情
9027900000
电极支架
1条
详情
8479820090
电极装置
1条
详情
3926901000
虚拟电极
1条
详情
9027900000
端盖电极
1条
详情
8539900000
电极系统
1条
详情
8311100000
电极材料
1条
详情
8480719090
模具电极
1条
详情
8480490000
电极模具
1条
详情
6914900000
电极盖板
1条
详情
9025900090
表面电极
1条
详情
9021909090
测试电极
1条
详情
8311100000
250-3A电极
1条
详情
9027900000
电极部件
1条
详情
8535900090
固定电极
1条
详情
8511909000
中心电极
1条
详情
8101999000
镧钨电极
1条
详情
8471609000
电极薄膜
1条
详情
9027900000
电极卡槽
1条
详情
9019101000
按摩电极
1条
详情
8507909000
正/负电极
178条
详情
8539900000
电极 100PCS
1条
详情
8532909000
P型铜电极
1条
详情
8545190000
电极490MM
1条
详情
8545190000
电极690MM
1条
详情
8539900000
电极51000PCS
1条
详情
7020001100
PH迷你电极
1条
详情
8539900000
电极80200PCS
1条
详情
8714200000
电极保护套
605条
详情
9025900090
酸度计电极
391条
详情
8113009090
电极定位销
55条
详情
7419999100
铜制电极
998条
详情
8507909000
电极接触片
178条
详情
8538900000
电极保持器
5495条
详情
8504902000
电极组装件
476条
详情
7419911000
电极夹持件
150条
详情
3402190000
电极活化液
87条
详情
8479820090
电极研磨器
409条
详情
8539900000
金卤灯电极
294条
详情
8545110000
炉用碳电极
17条
详情
8507909000
锂电池电极
178条
详情
2835220000
电极洗净液
30条
详情
8544421900
电极编织带
638条
详情
3006300000
电极内充液
84条
详情
3006700000
医用电极
79条
详情
3801100090
石墨电极
67条
详情
7408210000
黄铜电极
52条
详情
7419999100
电极棒支架
998条
详情
7419999100
铜制电极
998条
详情
7505120000
电极棒素材
117条
详情
7506100000
电极导线
65条
详情
7506100000
电极镍接片
65条
详情
8102950000
顶部钼电极
154条
详情
8475291900
电极拉制仪
60条
详情
8545190000
循环碳电极
53条
详情
8545190000
石墨电极
53条
详情
8545190000
其他碳电极
53条
详情
8545190000
热压导电极
53条
详情
8548900090
金属电极
398条
详情
8543709990
液相氧电极
1612条
详情
7407109000
电极用铜块
24条
详情
8544421900
鼓膜电极线
638条
详情
9026900000
电极固定夹
1014条
详情
7419999900
不溶性电极
815条
详情
9026100000
电极液位计
466条
详情
2932190090
电极活化液
167条
详情
7229909000
电极棒素材
68条
详情
3926909090
阴极电极
16342条
详情
3822009000
电极内充液
486条
详情
3822009000
电极内冲液
486条
详情
7419999100
电极保护帽
998条
详情
8503009090
电动机电极
2015条
详情
7326901900
电极锁紧座
4482条
详情
9027900000
溶氧仪电极
846条
详情
8442500000
电极网版
244条
详情
8442500000
电极网版
244条
详情
8506909000
负离子电极
23条
详情
7407211900
电极紫铜棒
23条
详情
8311100000
贱金属电极
55条
详情
8311100000
氩弧焊电极
55条
详情
9018110000
心电图电极
74条
详情
8311100000
电火花电极
1条
详情
8479892000
电极加湿器
1条
详情
8311100000
镀锌电极
1条
详情
8538900000
电极磷铜片
1条
详情
9031809090
三复合电极
1条
详情
8311100000
点焊电极
1条
详情
8311100000
切割机电极
1条
详情
8541500000
电极保护管
1条
详情
8311100000
保护式电极
1条
详情
8468900000
点焊机电极
1条
详情
4014900000
硅橡胶电极
1条
详情
8540999000
蚀孔电极
1条
详情
6914100000
氧化锆电极
1条
详情
8419399090
电极干燥器
1条
详情
7806009000
铅制电极
1条
详情
9027900000
电极测量板
1条
详情
7419999100
电阻焊电极
1条
详情
9018390000
电极导管
1条
详情
8311100000
火花机电极
1条
详情
8544491900
电极引线
1条
详情
8543709990
电极调节器
1条
详情
8419909000
电极保护套
1条
详情
9027900000
质谱环电极
1条
详情
9018199000
电极计数夹
1条
详情
7419999100
模具用电极
1条
详情
8468900000
电极臂132PCS
1条
详情
7616991090
铝制电极
1条
详情
7616991090
铝制上电极
1条
详情
8468900000
电极夹总成
1条
详情
9027809900
电极系统
1条
详情
8539900000
电极系统
1条
详情
8539900000
电极线圈
1条
详情
8539900000
电极线圈
1条
详情
8545190000
电极1420MM
1条
详情
9026900000
电阻率电极
1条
详情
8544421900
电极信号线
1条
详情
8545110000
碳制电极
1条
详情
8507901090
电池电极
1条
详情
8515900090
焊接机电极
1条
详情
7326909000
不锈钢电极
1条
详情
8515900090
预焊电极
1条
详情
8515900090
滚焊电极
1条
详情
8545190000
电极棒/MICRON
53条
详情
8545190000
6吋石墨电极
1条
详情
8311900000
电极棒 185pcs
1条
详情
8101999000
电极2000PCS
1条
详情
8101999000
电极2200PCS
1条
详情
8101999000
电极 200PCS
1条
详情
9027900000
电极(含溶液)
846条
详情
8529908200
电极驱动板Y5
130条
详情
8529908200
电极驱动板X4
130条
详情
8529908200
电极驱动板Y4
130条
详情
3822009000
PH电极保养剂
486条
详情
7616991090
铝制品(电极)
1条
详情
8545200000
电极刷(碳刷)
1条
详情
9027900000
PH测试计电极
1条
详情
8101999000
电极 2000PCS
1条
详情
8311900000
电极棒 2011PCS
1条
详情
8311100000
防腐防污电极
55条
详情
8431390000
下部电极装置
819条
详情
3402190000
电极去蛋白液
87条
详情
9027900000
多功能电极
846条
详情
8543300090
电极组合装置
103条
详情
8539900000
电极钼件组件
294条
详情
8539900000
电极钼片组件
294条
详情
9026900000
流量计用电极
1014条
详情
7415290000
电极帽毛坯件
203条
详情
7419999100
工业用铜电极
998条
详情
8101999000
电极 TUNGSTEN
75条
详情
8102950000
电极连接杆
154条
详情
8545190000
PORITE牌碳电极
53条
详情
8545190000
电极 40000PCS
53条
详情
8539900000
电极铝片组件
294条
详情
2909499000
电极去蛋白液
95条
详情
8479819000
电极帽修磨器
209条
详情
9027900000
硝酸辅助电极
846条
详情
9018110000
心电图电极
74条
详情
9031809090
体表参考电极
2623条
详情
8454901000
电极锁紧拉圈
16条
详情
9018905000
射频消融电极
7条
详情
7411219000
穿孔机电极
71条
详情
9018110000
心电监护电极
74条
详情
7419999100
模具用铜电极
1条
详情
8479909090
穿孔机电极
1条
详情
8311100000
银钨圆棒电极
1条
详情
8311100000
耐腐蚀氧电极
1条
详情
6815100000
石墨电极触头
1条
详情
8311100000
白金电导电极
1条
详情
8311100000
闪光焊机电极
1条
详情
8511909000
电极点火装置
1条
详情
6914100000
陶瓷点火电极
1条
详情
8311100000
镶钻表壳电极
1条
详情
7107000000
银钨合金电极
1条
详情
9030900090
在线电导电极
1条
详情
8543909000
盐电解机电极
1条
详情
8516909000
烤箱陶瓷电极
1条
详情
8412310090
电极扭转装置
1条
详情
9021909090
除颤电极导线
1条
详情
8466939000
电极编码贴片
1条
详情
8479899990
电极加工机
1条
详情
8511909000
火花机铜电极
1条
详情
9027900000
电极固定装置
1条
详情
8537109090
电极销钉基板
1条
详情
8443992990
主充电电极
1条
详情
8311100000
电阻焊铜电极
1条
详情
8479899990
电极成型机
1条
详情
9030899090
电极测试仪等
1条
详情
3926909090
塑料制电极
1条
详情
9018110000
尼龙制电极
1条
详情
8545190000
石墨电极¢10"
1条
详情
7616991090
铝制电极载体
1条
详情
9025900090
表面电极把手
1条
详情
8479899990
电极驱动系统
1条
详情
9018905000
一次性电极
1条
详情
9018110000
一次性电极
1条
详情
8543909000
筒状电极装置
1条
详情
8454909000
电极感应装置
1条
详情
8466200000
电极夹持装置
1条
详情
9030900090
电阻测试电极
1条
详情
8544422100
电极连接电缆
1条
详情
9018193090
监护仪用电极
1条
详情
9021909090
左心电极导线
1条
详情
8515900090
焊接机电极
1条
详情
9026100000
电极式液位计
1条
详情
3923900000
电极塑料盒TRAY
814条
详情
9027809900
电极(带浸泡液)
806条
详情
9026809000
电极(带浸泡液)
157条
详情
9026900000
电极(带浸泡液)
1014条
详情
8468900000
焊接配件(电极)
398条
详情
8311100000
焊枪配件(电极)
1条
详情
8480719090
模具配件(电极)
1条
详情
8545190000
石墨电极¢10”
1条
详情
8545110000
炉用碳电极210MM
1条
详情
8539900000
灯的零件(电极)
1条
详情
8545110000
炉用碳电极250MM
1条
详情
9027900000
PH仪零件/PH电极
1条
详情
8538900000
电极保持器PS-3S
1条
详情
8479909090
盖板/喷嘴/电极
1条
详情
8545110000
炉用碳电极200MM
1条
详情
7602000090
电极(边角料)
1条
详情
8516909000
电烤箱点火电极
1133条
详情
8536909000
铜质电极接触片
559条
详情
3822009000
参比电极内充液
486条
详情
3822009000
离子电极内充液
486条
详情
9027900000
血糖检测电极
846条
详情
9027900000
血脂检测电极
846条
详情
9018110000
一次性心电电极
74条
详情
9027900000
血糖测试电极
846条
详情
8545110000
炼钢炉用碳电极
17条
详情
9018110000
随弃式心电电极
74条
详情
2803000000
电极材料用碳黑
197条
详情
6903200000
狭缝电极防护套
335条
详情
6909120000
硼制电极固定座
163条
详情
8514901000
电炉用电极限位
32条
详情
8507901001
铅酸蓄电池电极
2条
详情
8487900000
电极棒成型治具
492条
详情
7411219000
穿孔机用电极
71条
详情
8311900000
电阻焊用电极
40条
详情
9027900000
D030电极头(CS4930)
846条
详情
8113009090
切割电极丝圆环
55条
详情
8468900000
铜合金电极焊头
1条
详情
9026900000
工业用PH/ORP电极
1条
详情
8468900000
对焊机电极压板
1条
详情
3212900000
PTC陶瓷电极银浆
1条
详情
3212900000
NTC陶瓷电极银浆
1条
详情
9026900000
无极式电导电极
1条
详情
8419901000
热水器防腐电极
1条
详情
8536300000
热敏电阻电极
1条
详情
9021909090
电极头端保护帽
1条
详情
8543709990
铜制电极调节器
1条
详情
8544421100
电极刺激电缆
1条
详情
9015800090
WDZJ-4电极交换箱
1条
详情
9027900000
电泳仪专用电极
1条
详情
7419999100
工业用铜制电极
1条
详情
8480719090
模具配件:电极
1条
详情
8545190000
模具用石墨电极
1条
详情
8454909000
模具加工用电极
1条
详情
9030849000
电极阻抗测试仪
1条
详情
7616991090
铝制电极桶底盘
1条
详情
8431100000
铝制电极提升帽
1条
详情
9027900000
PH计零件(PH电极)
1条
详情
7318220001
测试电极的垫片
1条
详情
9018199000
儿童食道细电极
1条
详情
9018199000
一次性食道电极
1条
详情
9018110000
一次性脑电极线
1条
详情
8466200000
电极棒夹紧装置
1条
详情
9018110000
2258-3心电图电极
1条
详情
9027900000
参比电极升级包
1条
详情
8545190000
碳制品(电极
1条
详情
8514909000
连续精炼炉电极
1条
详情
8459699000
金属电极铣削机
1条
详情
8487900000
心电图仪电极
1条
详情
9018193090
监护仪心电电极
1条
详情
8466939000
等离子电极电嘴
1条
详情
9027809900
水质溶解氧电极
1条
详情
8416900000
燃烧器配件,电极
170条
详情
9613900000
打火器零件,电极
203条
详情
8545190000
石墨电极,无品牌
53条
详情
9018110000
2570心电监护电极
1条
详情
8480719090
模具配件:铜电极
1条
详情
9018110000
2560心电监护电极
1条
详情
6815100000
石墨部件-电极
1条
详情
6815100000
石墨部件-电极
1条
详情
8547100000
电极(燃烧器配件)
387条
详情
7408210000
电极铜丝B/SAKURA牌
52条
详情
8102950000
钼异型材(钼电极)
154条
详情
7616999000
船用铝阳极(电极)
1条
详情
8468900000
焊钳配件(电极座)
1条
详情
8503009090
电机配件(铜电极)
1条
详情
8503009090
电极配件(铜电极)
1条
详情
8532909000
电极卷3 0.105KG/PCS
1条
详情
8311100000
熔接机电极棒ER-10
1条
详情
8538900000
开关零件 电极
1条
详情
9027900000
PH电极/PH计的零件
1条
详情
8541900000
半导体零件(电极)
1条
详情
9027900000
PH计用零件/PH电极
1条
详情
8479909090
离子枪部件(电极)
1条
详情
9026809000
电极(带浸泡液)
157条
详情
9031809090
下部电极检测装置
2623条
详情
8486909900
单晶炉用加热电极
634条
详情
9027809900
电解质分析仪电极
806条
详情
8507909000
锂离子蓄电池电极
178条
详情
8311100000
焊接机零件,电极
55条
详情
2821100000
电极材料用氧化铁
117条
详情
3801300000
石墨糊(电极用)
13条
详情
8545190000
水质调节器用电极
53条
详情
londing...
X