hscode
商品描述
实例汇总
详情
3920999090
薄膜
516条
详情
3920690000
薄膜
133条
详情
3920209090
薄膜
251条
详情
4006902000
薄膜
45条
详情
3920109090
薄膜
529条
详情
3920991000
薄膜
234条
详情
3920300000
薄膜
87条
详情
4016931000
薄膜
1735条
详情
3920490090
薄膜
200条
详情
3920101000
薄膜
1条
详情
3926209000
薄膜
936条
详情
3921909090
薄膜
620条
详情
3923900000
薄膜
814条
详情
3920999001
PI薄膜
52条
详情
3920109090
PE薄膜
529条
详情
3920610000
PC薄膜
137条
详情
3920209090
PP薄膜
251条
详情
3926909090
PE薄膜
16342条
详情
3920999090
PU薄膜
516条
详情
3920999090
PO薄膜
1条
详情
3920999090
TPU薄膜
516条
详情
3920101000
EVA薄膜
31条
详情
3920109090
PVC薄膜
529条
详情
3920430090
PVC薄膜
132条
详情
3920109090
PE 薄膜
529条
详情
3920690000
PEN薄膜
133条
详情
3920690000
TPU薄膜
133条
详情
7607190090
薄膜
109条
详情
3926909090
PVC薄膜
16342条
详情
3923290000
薄膜
623条
详情
3920999090
PET薄膜
516条
详情
3921909090
ABS薄膜
620条
详情
7612909000
薄膜
727条
详情
3006100000
薄膜
128条
详情
3915901000
薄膜
46条
详情
9027900000
薄膜
846条
详情
3920109010
薄膜
22条
详情
3920730000
TAC薄膜
49条
详情
3920490090
PVC薄膜
200条
详情
3921909090
PET薄膜
620条
详情
3919109900
PET薄膜
533条
详情
8538900000
薄膜
1条
详情
3920999090
PVC薄膜
516条
详情
3920910090
PVA薄膜
10条
详情
3920999090
PVF薄膜
516条
详情
4823909000
薄膜
1条
详情
3921909090
POF薄膜
1条
详情
6601990000
薄膜
1条
详情
3920109090
薄膜
1条
详情
3920209090
PP 薄膜
1条
详情
3923210000
薄膜
1条
详情
3920109090
薄膜
1条
详情
3920209090
CPP薄膜
1条
详情
9024900000
薄膜
1条
详情
3920109090
PEVA薄膜
529条
详情
3920999090
PEEK薄膜
516条
详情
3920991000
PTFE薄膜
234条
详情
3920991000
PTEE薄膜
234条
详情
3920209090
BOPP薄膜
251条
详情
3920109090
薄膜FILM
529条
详情
3920999090
TPU 薄膜
516条
详情
3920209090
PP胶薄膜
251条
详情
3920109090
PE胶薄膜
529条
详情
3915909000
PP废薄膜
373条
详情
3921909090
BOPET薄膜
620条
详情
3915100000
废PE薄膜
1条
详情
3920109090
薄膜 10EA
1条
详情
3901200090
PE薄膜
1条
详情
4006902000
薄膜 20EA
1条
详情
8471607100
薄膜按键
120条
详情
8517703000
薄膜按键
1483条
详情
8443999090
薄膜按键
2085条
详情
4908900000
转印薄膜
214条
详情
8473309000
薄膜按键
2910条
详情
9001909090
光学薄膜
496条
详情
9001909090
棱镜薄膜
496条
详情
8533100000
薄膜电阻
115条
详情
8532290000
薄膜电容
114条
详情
8532251000
薄膜电容
76条
详情
3920999090
KAPTON薄膜
516条
详情
8471607100
薄膜键盘
120条
详情
4908900000
印刷薄膜
214条
详情
3920690000
保护薄膜
133条
详情
3920999090
热封薄膜
516条
详情
3506912000
薄膜胶带
156条
详情
3920109090
塑胶薄膜
529条
详情
8529909090
薄膜按键
1512条
详情
4908900000
印花薄膜
214条
详情
3920109090
光学薄膜
529条
详情
8422909000
薄膜滚筒
973条
详情
3920999090
装饰薄膜
516条
详情
3920920000
聚酯薄膜
97条
详情
8532259000
薄膜电容
159条
详情
8443999090
薄膜组件
2085条
详情
3920209090
透明薄膜
251条
详情
3919109900
绝缘薄膜
533条
详情
4908900000
塑胶薄膜
214条
详情
3212100000
印刷薄膜
59条
详情
3920109090
聚酯薄膜
529条
详情
3919109900
薄膜胶带
533条
详情
8473309000
导电薄膜
2910条
详情
7607200000
镀铝薄膜
464条
详情
3920109090
锥体薄膜
529条
详情
4005990000
橡胶薄膜
27条
详情
3006100000
手术薄膜
128条
详情
3920109090
分隔薄膜
529条
详情
8532241000
薄膜电容
209条
详情
3921909090
聚酯薄膜
620条
详情
3921909090
复合薄膜
620条
详情
8534009000
导电薄膜
2944条
详情
8534009000
薄膜按键
2944条
详情
8534009000
薄膜线路
2944条
详情
8534009000
薄膜电路
2944条
详情
3920920000
真空薄膜
97条
详情
4908900000
装饰薄膜
214条
详情
3920490090
复合薄膜
200条
详情
8547909000
绝缘薄膜
571条
详情
3920620000
防雾薄膜
9条
详情
8509900000
薄膜电路
196条
详情
8532909000
薄膜线圈
1条
详情
9018909019
压电薄膜
9条
详情
3920109010
农用薄膜
1条
详情
3920109090
打包薄膜
1条
详情
3920109090
制袋薄膜
1条
详情
3920209090
塑胶薄膜
1条
详情
3920300000
热熔薄膜
1条
详情
3919109900
保护薄膜
1条
详情
9027900000
薄膜装置
1条
详情
3920430090
保护薄膜
132条
详情
3923900000
包装薄膜
814条
详情
3920630000
导电薄膜
1条
详情
4602120000
薄膜
1条
详情
8538900000
薄膜面板
1条
详情
3919109900
薄膜按键
533条
详情
8471609000
电极薄膜
1条
详情
3920109090
阻隔薄膜
1条
详情
3920991000
四氟薄膜
234条
详情
3919109900
防水薄膜
1条
详情
3920109010
防水薄膜
1条
详情
3920920000
尼龙薄膜
97条
详情
3920690000
吸音薄膜
133条
详情
8541402000
薄膜组件
188条
详情
3920109090
绝缘薄膜
529条
详情
7607200000
铝箔薄膜
1条
详情
6805300000
薄膜砂片
1条
详情
3206500000
发光薄膜
1条
详情
4908900000
薄膜商标
1条
详情
3920109090
医用薄膜
1条
详情
3920109090
地遮薄膜
1条
详情
3921909090
披覆薄膜
1条
详情
4016109000
海绵薄膜
1条
详情
8210000000
薄膜
1条
详情
3920109090
防尘薄膜
1条
详情
9503008900
薄膜风筝
1条
详情
8477900000
薄膜模头
1条
详情
8477900000
薄膜喷头
1条
详情
3920109090
薄膜 20eas
1条
详情
3920690000
聚酯薄膜
133条
详情
3920209090
BOPP胶薄膜
251条
详情
4908900000
印刷薄膜B
1条
详情
3926909090
BOPP薄膜188
16342条
详情
3926909090
BOPP薄膜206
16342条
详情
3920209090
PP薄膜610MM
1条
详情
3920209090
PP塑胶薄膜
251条
详情
3920109090
PE弹性薄膜
529条
详情
3920109090
PE素色薄膜
1条
详情
3920209090
PP彩色薄膜
1条
详情
3920109090
PE塑胶薄膜
529条
详情
3915100000
PE废薄膜
1条
详情
3920490090
PE弹性薄膜
200条
详情
3926201900
PE薄膜手套
1条
详情
3920999090
薄膜 1000pcs
1条
详情
3920109090
PE透明薄膜
1条
详情
3920209090
PP原色薄膜
1条
详情
3920109090
PE镀铝薄膜
1条
详情
3920109090
PE捆箱薄膜
1条
详情
3919109900
PE自粘薄膜
1条
详情
8532259000
薄膜电容器
159条
详情
3920201000
金属化薄膜
18条
详情
3920999090
聚酯薄膜PET
516条
详情
3920109090
聚乙烯薄膜
529条
详情
3920209090
防静电薄膜
251条
详情
8533100000
薄膜式电阻
115条
详情
3920999090
7TY装饰薄膜
516条
详情
3920999090
6TY装饰薄膜
516条
详情
3920999090
8TY装饰薄膜
516条
详情
3921909090
热粘性薄膜
620条
详情
8538900000
薄膜电路板
5495条
详情
8486109000
薄膜剥离机
65条
详情
7607200000
薄膜复合
464条
详情
3920209090
无纺布薄膜
251条
详情
3926909090
防静电薄膜
16342条
详情
4908900000
IMR转印薄膜
214条
详情
4016931000
次屏蔽薄膜
1735条
详情
3920109090
高阻隔薄膜
529条
详情
3920991000
氟素脂薄膜
234条
详情
3920430090
PVC胶布薄膜
132条
详情
3920109090
PE薄膜EMB-915
529条
详情
3920209090
聚丙烯薄膜
251条
详情
3915909000
废聚酯薄膜
373条
详情
3920610000
蔽光框薄膜
137条
详情
8422909000
薄膜悬挂轴
973条
详情
8517703000
手机用薄膜
1483条
详情
3920999090
聚烯烃薄膜
516条
详情
3920209090
金属化薄膜
251条
详情
3920920000
聚酰胺薄膜
97条
详情
3920209090
电容器薄膜
251条
详情
3920999090
PI薄膜PI FILM
516条
详情
3920999090
聚氨酯薄膜
516条
详情
8537209000
薄膜电路板
285条
详情
8442500000
印刷薄膜
244条
详情
3920999090
聚树脂薄膜
1条
详情
3920109090
防静电薄膜
529条
详情
3921139000
聚氨酯薄膜
178条
详情
8112190000
铍制薄膜
9条
详情
3919109900
不干胶薄膜
533条
详情
3920109090
55-60"EVA薄膜
1条
详情
3920991000
特弗伦薄膜
234条
详情
8532290000
薄膜电容器
114条
详情
8422909000
薄膜成型板
1条
详情
3919909090
聚氨酯薄膜
9条
详情
3920209010
聚丙烯薄膜
11条
详情
8532251000
薄膜电容器
76条
详情
8533100000
薄膜热电阻
115条
详情
8422400000
薄膜封口机
328条
详情
3920930000
聚氨酯薄膜
27条
详情
3915909000
薄膜边角料
1条
详情
3920109090
药液袋薄膜
1条
详情
3920209090
聚乙烯薄膜
1条
详情
3920690000
聚萘酯薄膜
1条
详情
3920910001
探头罩薄膜
1条
详情
3920930000
聚氨脂薄膜
1条
详情
8422400000
薄膜收缩机
328条
详情
8422400000
薄膜包装机
328条
详情
3920109090
塑料制薄膜
1条
详情
8479899990
薄膜卷绕机
1条
详情
8534009000
薄膜线路板
2944条
详情
8422400000
薄膜缠绕机
1条
详情
3920430090
半透明薄膜
132条
详情
8422303090
薄膜包衣机
1条
详情
3920109090
塑料PVA薄膜
1条
详情
3915901000
薄膜边角料
46条
详情
3920790000
纤维素薄膜
10条
详情
3920920000
维尼龙薄膜
1条
详情
8534009000
PET薄膜线路
1条
详情
3920730000
醋酸布薄膜
1条
详情
3921909090
聚丙烯薄膜
620条
详情
4822900000
薄膜纸芯管
1条
详情
3920690000
聚氨酯薄膜
133条
详情
3403990000
薄膜光滑剂
1条
详情
8532259000
薄膜电阻器
159条
详情
8412390000
薄膜式气装
115条
详情
6814100000
云母薄膜
1条
详情
8477800000
薄膜复卷机
344条
详情
3920109090
车门用薄膜
1条
详情
3923290000
复合薄膜
623条
详情
8471609000
触控式薄膜
300条
详情
3920690000
金属化薄膜
133条
详情
8422303090
薄膜扎口机
1条
详情
3403190000
薄膜防锈油
1条
详情
8481901000
真空阀薄膜
4188条
详情
6805300000
金刚石薄膜
1条
详情
8419409090
薄膜蒸发器
1条
详情
8419899090
薄膜蒸发器
1条
详情
3924900000
薄膜切割盒
735条
详情
8481803990
气动薄膜
337条
详情
4809200000
薄膜复写纸
1条
详情
3920430090
PVC收缩薄膜
1条
详情
3920109090
遮阳棚薄膜
1条
详情
8532259000
薄膜电容A10
1条
详情
8477800000
薄膜分切机
1条
详情
8543709990
薄膜锁边机
1条
详情
8477800000
薄膜折边机
1条
详情
8422400000
薄膜包皂机
1条
详情
3920620000
聚酯化薄膜
1条
详情
8419310000
薄膜烘干机
1条
详情
9607190000
薄膜袋拉链
1条
详情
3920430090
PVC透明薄膜
1条
详情
3920430090
氯乙烯薄膜
1条
详情
3920430090
PVC薄膜 10PCS
1条
详情
3923210000
薄膜塑料袋
1条
详情
8422909000
薄膜轴总成
1条
详情
4908900000
热感应薄膜
1条
详情
3920999090
TPX薄膜J02501
1条
详情
3920109090
PET聚酯薄膜
1条
详情
3923210000
透明薄膜
1条
详情
9027900000
薄膜按键板
1条
详情
8533100000
薄膜铂电阻
1条
详情
8477800000
薄膜开卷机
1条
详情
8477800000
薄膜收卷机
1条
详情
3926909090
薄膜保护套
1条
详情
8541500000
半导体薄膜
1条
详情
9031499090
薄膜流变仪
1条
详情
3920209090
镀铝BOPP薄膜
251条
详情
8517703000
薄膜按键/RPS
1483条
详情
3920109090
PEVA胶布薄膜
529条
详情
3920109090
聚乙烯薄膜B
1条
详情
3920930000
聚氨酯薄膜1
27条
详情
3920991000
PTEF薄膜 1164M
1条
详情
8533100000
电阻/碳薄膜
1条
详情
3920991000
PTFE彩色薄膜
1条
详情
3920490090
PVC薄膜0.035MM
1条
详情
3920920000
6021聚酯薄膜
1条
详情
3920999090
PET薄膜1800PCS
1条
详情
3920209090
透明BOPP薄膜
1条
详情
3920999090
聚酯薄膜(PET)
516条
详情
3920430090
PVC薄膜PVC FILM
132条
详情
4908900000
印刷薄膜(个)
1条
详情
3926909090
PE薄膜印刷品
1条
详情
3920920000
尼龙薄膜,NY15
1条
详情
3920690000
薄膜(塑料制)
1条
详情
3920209090
昆岭120MM薄膜
1条
详情
3923210000
PE透明薄膜
1条
详情
3920610000
印刷级PC薄膜
1条
详情
3204199000
薄膜级PE母粒
1条
详情
3005109000
透明PU薄膜
1条
详情
3920209090
PP聚丙烯薄膜
1条
详情
3919109900
聚氨酯PU薄膜
1条
详情
3919109900
聚酯薄膜胶带
533条
详情
8534009000
薄膜印刷电路
2944条
详情
8544491900
软性电路薄膜
272条
详情
8443999090
定着薄膜组件
2085条
详情
8443999090
定影薄膜组件
2085条
详情
3902100090
薄膜用聚丙烯
226条
详情
3506919090
聚酯薄膜胶带
376条
详情
3921909090
聚醚醚酮薄膜
620条
详情
3920490090
聚氯乙烯薄膜
200条
详情
3920430090
聚氯乙烯薄膜
132条
详情
3923210000
热收缩薄膜
389条
详情
8536500000
薄膜按键开关
1541条
详情
8533100000
薄膜式电阻器
115条
详情
8532259000
日精薄膜电容
159条
详情
8532251000
聚酯薄膜电容
76条
详情
3920999001
聚酰亚胺薄膜
52条
详情
3921909090
聚酰亚胺薄膜
620条
详情
8534009000
薄膜印刷线路
2944条
详情
3920920000
聚酰亚胺薄膜
97条
详情
3920999090
TPU聚氨酯薄膜
516条
详情
3920999090
聚氟乙烯薄膜
516条
详情
3920690000
多层塑胶薄膜
133条
详情
3920109090
光学薄膜样品
529条
详情
8532251000
片式薄膜电容
76条
详情
4823909000
芯片保护薄膜
1350条
详情
3920610000
聚碳酸脂薄膜
137条
详情
3926209000
压花薄膜袖套
936条
详情
3920300000
聚苯乙烯薄膜
87条
详情
3920109090
薄膜聚乙烯制
529条
详情
3921909090
塑料印花薄膜
620条
详情
3902100090
聚丙烯薄膜
226条
详情
3919109900
塑料自粘薄膜
533条
详情
8532259000
高温薄膜电容
159条
详情
3920999090
醋酸乙烯薄膜
516条
详情
3920910001
聚乙烯醇薄膜
25条
详情
3920999090
聚酰亚胺薄膜
516条
详情
3920610000
聚碳酸酯薄膜
137条
详情
8517703000
触摸薄膜零件
1条
详情
3921909090
防潮贴合薄膜
620条
详情
3920109090
工业包装薄膜
529条
详情
4823909000
地毯包装薄膜
1条
详情
3915100000
EVA薄膜边角料
1条
详情
3920109090
分切包装薄膜
529条
详情
3005109000
医用手术薄膜
515条
详情
3006100000
无菌手术薄膜
128条
详情
3921909090
薄膜硅橡胶片
1条
详情
8542900000
薄膜基板 20pcs
1条
详情
9031900090
薄膜探针光罩
1条
详情
3920999090
塑料复合薄膜
516条
详情
4202920000
PVC薄膜挂衣袋
2257条
详情
3920109090
塑料保护薄膜
1条
详情
3920109090
阻隔薄膜CP0140
529条
详情
4908900000
转印聚脂薄膜
214条
详情
3005109000
伤口薄膜敷贴
515条
详情
3920620000
涂层聚酯薄膜
9条
详情
9001909090
标准校准薄膜
496条
详情
8486202900
薄膜沉积设备
25条
详情
3920999090
塑料拉伸薄膜
1条
详情
3926909090
薄膜检测垫板
1条
详情
3921909090
塑料导纸薄膜
1条
详情
3915909000
PET薄膜边角料
373条
详情
3915901000
聚酯薄膜废膜
1条
详情
3920109090
敷料保护薄膜
1条
详情
3920109090
礼品包装薄膜
1条
详情
3920109090
塑料气泡薄膜
1条
详情
3919109900
塑料卷状薄膜
1条
详情
3923290000
塑料制薄膜
1条
详情
8422909000
薄膜卷绕装置
1条
详情
3920920000
尼龙薄膜 NS-15
1条
详情
3920109090
塑料印花薄膜
529条
详情
3921909090
塑料包装薄膜
620条
详情
3920430090
塑料假发薄膜
1条
详情
8421211000
薄膜过滤装置
1条
详情
8477800000
薄膜输送装置
1条
详情
8477900000
薄膜机械部件
1条
详情
8479909090
薄膜压着部件
1条
详情
9032900090
薄膜按键 20PCS
1条
详情
8538900000
薄膜点歌面板
1条
详情
3910000000
薄膜防粘硅油
1条
详情
3920730000
醋酸纤维薄膜
1条
详情
4016101000
薄膜用橡胶辊
1条
详情
8538900000
高档薄膜面板
1条
详情
4908900000
游戏机用薄膜
1条
详情
4016931000
聚酯薄膜垫圈
1条
详情
3005109000
薄膜伤口敷贴
1条
详情
3920430090
PVC热收缩薄膜
1条
详情
3920690000
聚酯镀铝薄膜
133条
详情
8538900000
薄膜式墙控板
1条
详情
8534009000
薄膜导电线路
1条
详情
8532251000
直插薄膜电容
1条
详情
8532290000
金属薄膜电容
114条
详情
8541900000
液晶显示薄膜
1条
详情
8532259000
聚酯薄膜电容
1条
详情
3920109090
醋酸乙烯薄膜
529条
详情
6914100000
陶瓷薄膜基板
1条
详情
3920109090
高压乙烯薄膜
1条
详情
8532259000
整形薄膜电容
1条
详情
3919909090
反光材料薄膜
1条
详情
3919909090
芯片粘接薄膜
1条
详情
8542900000
薄膜基板 10PCS
1条
详情
8538900000
圆形薄膜面板
1条
详情
8538900000
金属薄膜按键
1条
详情
8536500000
薄膜面板开关
1条
详情
9024800000
薄膜撕裂度仪
1条
详情
3920999090
TPU薄膜分切带
1条
详情
4823909000
薄膜彩印花纸
1条
详情
8422400000
薄膜袋包装机
1条
详情
4016101000
塑胶薄膜按键
1条
详情
3920109090
聚乙烯醇薄膜
1条
详情
3920109010
农用覆盖薄膜
1条
详情
3923210000
聚乙烯薄膜
1条
详情
7607200000
铝箔包装薄膜
1条
详情
3920209090
聚丙烯制薄膜
1条
详情
3921139000
聚氨酯制薄膜
1条
详情
3926909090
塑料面盖薄膜
1条
详情
3920690000
透明聚酯薄膜
1条
详情
3920999090
塑料肠衣薄膜
1条
详情
3920999090
塑料绝缘薄膜
1条
详情
3919109900
塑料粘胶薄膜
1条
详情
3920209090
双向拉伸薄膜
1条
详情
8533290000
金属薄膜电阻
1条
详情
3920109090
塑料油漆薄膜
1条
详情
3920490090
PVC薄膜(2135PCS)
1条
详情
3920690000
乳白聚酯薄膜
1条
详情
3920109090
家纺包装薄膜
1条
详情
9032900090
薄膜按键 25PCS
1条
详情
8542900000
薄膜基板 25pcs
1条
详情
3005109000
透明薄膜卷材
1条
详情
3920109090
有光预涂薄膜
1条
详情
3920109090
聚乙烯制薄膜
1条
详情
3923290000
塑料复合薄膜
1条
详情
3920690000
阻燃聚酯薄膜
1条
详情
3920690000
复合聚酯薄膜
1条
详情
3920109090
哑光预涂薄膜
1条
详情
8420100090
薄膜清洁装置
1条
详情
8533100000
薄膜固定电阻
1条
详情
8532300000
有机薄膜电容
1条
详情
3920109090
聚乙烯薄膜
1条
详情
3919109900
网板清扫薄膜
1条
详情
8486302900
薄膜沉积系统
1条
详情
8532259000
塑胶薄膜电容
159条
详情
3920999090
TPU 薄膜分切带
516条
详情
3920999090
TPU 聚氨酯薄膜
516条
详情
3920999090
聚氨酯薄膜FILM
516条
详情
3920109090
包装薄膜(24卷)
1条
详情
3920109090
包装薄膜(16卷)
1条
详情
3920209090
聚丙烯薄膜 16R
1条
详情
9032900090
薄膜按键 200pcs
1条
详情
8533219000
电阻/金属薄膜
1条
详情
8533219000
电阻/固定薄膜
1条
详情
8533100000
电阻/合成薄膜
1条
详情
3920610000
麦拉片(PC薄膜)
137条
详情
3920109090
包装薄膜(32卷)
1条
详情
9032900090
薄膜面板 100PCS
1条
详情
9032900090
薄膜按键 100pcs
1条
详情
9032900090
薄膜按键 425pcs
1条
详情
9032900090
薄膜按键 125PCS
1条
详情
8534009000
薄膜线路板(新)
2944条
详情
3920999090
反渗透膜(薄膜)
516条
详情
3920610000
PC聚碳酸酯薄膜
137条
详情
8532259000
薄膜电容FILM CAP
159条
详情
3920430090
PVC薄膜/1250MM*30M
1条
详情
8532219000
薄膜钽电容 47PF
121条
详情
8533100000
电阻/NEC/薄膜
115条
详情
9032900090
薄膜按键 1600pcs
1条
详情
3919109900
PET薄膜(上胶带)
533条
详情
8422400000
(旧)薄膜缠绕机
1条
详情
9032900090
薄膜按键 2000PCS
1条
详情
8533100000
电阻/薄膜/碳质
1条
详情
3920920000
塑胶(尼龙)薄膜
1条
详情
3915100000
PE废薄膜边角料
1条
详情
8422400000
32型薄膜收缩机
1条
详情
3005109000
PE薄膜透气胶带
1条
详情
9032900090
薄膜按键 1000pcs
1条
详情
8542900000
薄膜基板 1000pcs
1条
详情
3920109090
包装薄膜(100卷)
1条
详情
3923900000
TIST-100聚酯薄膜
1条
详情
3921909090
PU薄膜贴尼龙布
1条
详情
9505900000
PE薄膜派对用品
1条
详情
3921909090
塑料制品(薄膜)
1条
详情
3920209090
聚丙烯薄膜 18μ
1条
详情
3920999090
聚一氟乙烯薄膜
516条
详情
londing...
X