hscode
商品描述
实例汇总
详情
9031200090
功能测试
1条
详情
9030820000
功能测试
434条
详情
9031200090
ECU功能测试
124条
详情
9031200090
功能测试
1条
详情
9030849000
功能测试
1条
详情
9031900090
功能测试
1条
详情
9031200090
功能测试(旧)
1条
详情
9031801000
功能测试
1条
详情
9031200090
电机功能测试
1条
详情
9030390000
马达功能测试
1条
详情
9031200090
功能测试(旧)
1条
详情
9031809090
电脑功能测试
1条
详情
9031809090
功能测试装置
1条
详情
9031200090
转向马达功能测试
124条
详情
9031801000
光纤多功能测试
1条
详情
9031809090
轮速传感器功能测试
2623条
详情
9031809090
车用仪表盘功能测试
1条
详情
9031809090
前置摄像头功能测试
1条
详情
9031200090
电子节气门体功能测试
1条
详情
9030899090
剩余电流装置功能测试
1条
详情
9031809090
前置摄像头GP-12功能测试
1条
详情
9031900090
摄像头功能测试工装夹具
1条
详情
9031809090
摄像头支架锁付和功能测试
1条
详情
9031801000
光纤测试仪表:多功能测试
1条
详情
9031809090
式机主板PCIE插槽功能测试
1条
详情
9031900090
功能测试用零件(测试卡)
1条
详情
9030849000
功能测试仪总控(有记录装置)旧
1条
详情
9030900090
功能测试仪总控(有记录装置)(旧)
1条
详情
9030900090
信号屏蔽箱/手机主板功能测试
1条
详情
9031809090
摄像头支架与门把手锁付功能测试及备件
1条
详情
9030900090
电量参数测试平零件(高性能功能测试电路板)
1条
详情
9504909000
运动游戏
1条
详情
8487900000
直线运动
1条
详情
8479899990
运动仪器
1条
详情
9032900090
运动控制端子
953条
详情
8466300000
机械二维运动
288条
详情
9031200040
三轴运动模拟转
8条
详情
9402900000
犬用不锈钢运动
1119条
详情
9031200090
运动主动隔振系统
1条
详情
9032899090
工作运动伺服装置
1条
详情
9503008100
运动玩具套装/游戏
1条
详情
9031900090
测试仪用三轴精密运动
1条
详情
7308900000
运动(钢结构拼接部件)MAJOR STEEL FRAME PART
1条
详情
8504902000
不间断供电电源(MEYER BURGER,为机运动部件供
1条
详情
8504403090
逆变器(为机提供机器电机运动电源用,将输
1条
详情
8504402000
不间断供电电源(SIEMENS,为机运动部件供电不
1条
详情
8504402000
不间断供电电源(MEYER BURGER,为机运动部件供电
1条
详情
8504403090
逆变器(为机提供机器电机运动电源用,将输入
1条
详情
8504402000
不间断供电电源(SIEMENS,为机运动部件供电不间
1条
详情
8486909900
连接件(ASML,钢铁制,用来连接硅片平运动部件
1条
详情
8486909900
连接件(ASML,钢铁制,用于硅片平与外部运动部件的连
1条
详情
8486909900
连接件(ASML,不锈钢制,用于硅片平与外部运动部件的
1条
详情
8486909900
XY运动(品牌ESI,不锈钢制,激光半导体加工系统专用
1条
详情
8504403090
逆变器(为机提供机器电机运动电源用,将输入的直流电
1条
详情
8537101990
控制器(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪用数控装置,不可编程,控制晶片平前后运动)
1条
详情
9031900090
晶片平组件(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪专用,用于承放晶片并作旋转和直线运动)
1条
详情
9031809090
位置传感器(ASML,通过电磁感应原理感应来确定硅片平运动位置,未装有读数装置,光刻机专用)
1条
详情
8537101990
控制器(品牌:SCHNEEBERGER,晶片缺陷检测仪用数控装置,不可编程,用于控制电动工作纵横方向运动)
1条
详情
9031809090
位置传感器(ASML,通过电磁感应原理感应来确定硅片平运动位置,未装有读数装置,光刻机专用零件)
1条
详情
8412310090
气缸(压缩空气进入缸筒,推动缸杆前端的气压阀块,从而推动机顶部的盖板向上翻开,品牌SMC,直线运动)
1条
详情
8412310090
气缸(压缩空气进入缸筒,推动缸杆前端的气压阀块,从面推动机顶部的盖板向上翻开,品牌FESTO,直线运动)
1条
详情
8412310090
气缸(压缩空气进入缸筒,推动缸杆前端的气压阀块,从而推动机顶部的盖板向上翻开,品牌APPLIED MATERIALS,直线运动)
1条
详情
9031900090
机械手位置校准片(品牌RUDOLPH,晶片缺陷检测仪专用零件,塑料制,已制成特定形状,用于机内校准机械手的运动轨迹)
1条
详情
8504403090
逆变器(为机提供机器电机运动电源用,将输入的直流电源转换成3项交流电源,并输出给机器电机使用,ASML,功率1000W)
1条
详情
9018199000
运动心肺功能测试
1条
详情
9031809090
运动心肺功能测试系统
1条
详情
9018199000
运动心肺功能测试仪用面罩
1条
详情
9018199000
运动心肺功能测试仪用头罩
1条
详情
9018199000
运动心肺功能测试仪用氧电极
1条
详情
9031809090
运动心肺功能测试仪(不含电脑)
1条
详情
9032899090
运动心肺功能测试仪用控制模块
1条
详情
9028109000
运动心肺功能测试仪用标准校准器
1条
详情
9031809090
COSMED无线遥测运动心肺功能测试
1条
详情
9018199000
运动心肺功能测试仪用血氧饱和模块
1条
详情
9403200000
2014条
详情
9403899000
457条
详情
4420109090
1条
详情
9403609990
00725
1条
详情
9402900000
美容
1119条
详情
8479896900
返修
55条
详情
9403609990
洗手
1021条
详情
9403899000
洗手
457条
详情
8536909000
端子
559条
详情
9402900000
升降
1119条
详情
8479909090
安装
2671条
详情
8543709990
调音
1612条
详情
9031200090
超净
124条
详情
9013809000
升降
121条
详情
8515809090
电焊
146条
详情
3926909090
端子
16342条
详情
7326901900
测量
4482条
详情
8419899090
预热
315条
详情
8486901000
搭载
72条
详情
9403609990
电脑
1021条
详情
9403300090
会议
367条
详情
9403300010
会议
21条
详情
9618000090
短裤
247条
详情
9031809090
振动
2623条
详情
9030899090
测试
508条
详情
8535900090
端子
434条
详情
8479899990
清洗
1039条
详情
8415901000
端子
577条
详情
9031809090
测量
2623条
详情
9018500000
升降
560条
详情
7326901900
焊接
4482条
详情
9018500000
组合
560条
详情
8504901900
端子
489条
详情
7326909000
男鞋
7487条
详情
7326909000
女鞋
7487条
详情
9403609990
小桌
1021条
详情
8479909090
供料
2671条
详情
8518400090
调音
117条
详情
4810990000
面纸
16条
详情
8453900000
面板
102条
详情
8466939000
夹具
1307条
详情
8708299000
仪表
4134条
详情
8205700000
虎钳
214条
详情
8536690000
端子
803条
详情
8466200000
虎钳
661条
详情
6903100000
坩埚
91条
详情
9403200000
操控
2014条
详情
9403609990
工具
1021条
详情
9031900090
测量
1403条
详情
7326901900
模具
4482条
详情
9018500000
验光
560条
详情
9403609990
陈列
1021条
详情
8443999090
过渡
2085条
详情
7616991090
升降
1829条
详情
9612200000
沾湿
59条
详情
9015800090
校正
261条
详情
8443999090
插座
2085条
详情
9015900090
三脚
401条
详情
8547909000
端子
571条
详情
8543709990
热风
1612条
详情
8428909090
升降
279条
详情
9026900000
放大
1014条
详情
8414609090
超净
50条
详情
8431310090
升降
2120条
详情
9017900000
工件
217条
详情
8537209000
端子
285条
详情
8443198000
印刷
55条
详情
8466200000
安定
661条
详情
3926100000
胶纸
1034条
详情
9031200090
测试
124条
详情
9403899000
荧光
1条
详情
9403899000
放置
1条
详情
8708299000
中控
4134条
详情
8431499900
车架
1342条
详情
7326909000
装饰
7487条
详情
6910900000
洗面
188条
详情
6911900000
薰香
264条
详情
6911900000
熏香
264条
详情
7020001990
绝缘
224条
详情
9012900000
样品
53条
详情
8529904900
端子
1186条
详情
9031809090
校准
2623条
详情
3926909090
促销
16342条
详情
9402900000
设备
1条
详情
7419999100
端子
998条
详情
4821100000
纸卡
1条
详情
9017100000
测量
37条
详情
9403200000
模特
2014条
详情
8304000000
文件
289条
详情
8443919090
排版
282条
详情
8465990000
工具
242条
详情
8465990000
切断
242条
详情
8466920000
工具
682条
详情
8486909900
干燥
634条
详情
8477510000
液压
40条
详情
9031900090
测定
1403条
详情
8486403900
装载
204条
详情
9031900090
工件
1403条
详情
8413200000
沾湿
198条
详情
8525609000
中继
24条
详情
8518400001
调音
21条
详情
8522901000
端子
205条
详情
4504900000
杯垫
81条
详情
4910000000
挂历
75条
详情
7610900000
工位
866条
详情
9030390000
导通
235条
详情
9030820000
检测
434条
详情
9030820000
测试
434条
详情
9031200090
制动
124条
详情
9031200090
振动
124条
详情
9209910000
键盘
269条
详情
9401909000
脚架
1085条
详情
9402900000
宠物
1119条
详情
9402900000
踏脚
1119条
详情
9402900000
检查
1119条
详情
9403100000
会议
274条
详情
9403200000
玻璃
2014条
详情
9403200000
铁架
2014条
详情
9403300090
木制
367条
详情
9403300090
面板
367条
详情
9403300090
背书
367条
详情
9403300090
洽谈
367条
详情
9403300090
杂木
367条
详情
9403400090
杂木
299条
详情
9403601090
咖啡
136条
详情
9403601090
红木
136条
详情
9403700000
沙滩
560条
详情
9403700000
塑料
560条
详情
9403700000
熨烫
560条
详情
9403892000
石头
138条
详情
9403892000
石制
138条
详情
9403892000
云石
138条
详情
9403892000
方石
138条
详情
9403899000
电脑
457条
详情
8414809053
洁净
11条
详情
8414809053
超净
11条
详情
8470501000
收钱
80条
详情
8537109001
指挥
159条
详情
9506409000
乒乓
220条
详情
8464901100
分割
64条
详情
8466910000
承载
294条
详情
8486202200
溅射
28条
详情
7310100090
冷却
125条
详情
8419899090
探针
315条
详情
8422902000
纸盒
3096条
详情
8428903900
卸货
12条
详情
8434100000
挤奶
10条
详情
8479819000
加工
209条
详情
8707901000
驾驶
5条
详情
9007910000
摄影
38条
详情
9012900000
冷热
53条
详情
9017100000
绘图
37条
详情
8543709990
操纵
1612条
详情
9403300010
包裹
21条
详情
9403300010
学生
21条
详情
8518500000
调音
108条
详情
8503009090
电刷
1条
详情
9506990000
球杆
1050条
详情
9403200000
特价
2014条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
7013990000
香薰
1条
详情
3926100000
文具
1034条
详情
8203200000
虎钳
439条
详情
9403200000
洗手
2014条
详情
7020009990
玻璃
1条
详情
9403899000
玻璃
1条
详情
8479909090
固定
1条
详情
7326909000
看板
1条
详情
9504200090
球棒
116条
详情
7326901900
工具
1条
详情
9030820000
探针
434条
详情
7020009990
洗手
490条
详情
8547200000
端子
428条
详情
6809900000
洗手
83条
详情
8452909900
折边
1条
详情
9403892000
洗手
138条
详情
9506919000
拳击
1条
详情
6810999000
洗脸
1条
详情
8451900000
熨烫
1条
详情
9403700000
咖啡
560条
详情
9402900000
急救
1条
详情
9031809090
检查
2623条
详情
7324900000
洗脸
1249条
详情
7324900000
洗手
1249条
详情
9506409000
雕刻
1条
详情
9402900000
化验
1条
详情
9506919000
空气
1条
详情
7013990000
洗手
458条
详情
7324100000
洗刷
1条
详情
9403700000
洗手
560条
详情
9403899000
洗漱
457条
详情
9403300090
接待
367条
详情
9403100000
监控
1条
详情
8451500000
裁剪
1条
详情
9506919000
出发
1条
详情
6802999000
供物
1条
详情
8483600090
联动
382条
详情
9026209090
检测
500条
详情
8466910000
吸引
1条
详情
9018500000
仪器
1条
详情
7616991090
合盖
1条
详情
9031809090
电动
1条
详情
8428909090
缓冲
1条
详情
8504401400
备料
1条
详情
9023009000
模特
1条
详情
8471309000
导播
50条
详情
9017900000
测量
217条
详情
9403300090
实验
1条
详情
9403700000
实验
1条
详情
8537109090
操纵
1条
详情
7326901900
加重
1条
详情
9018499000
技工
1条
详情
8479899990
返工
1条
详情
9031900090
矫正
1条
详情
7324100000
洗涤
1条
详情
9403609990
工装
1条
详情
9403200000
照相
1条
详情
9032100000
温控
1条
详情
9030849000
计量
1条
详情
7326901900
安装
4482条
详情
7323930000
调理
1条
详情
9011900000
光学
1条
详情
8479899990
气浮
1条
详情
7324100000
洗碗
1条
详情
9403700000
堆放
1条
详情
9013809000
显影
1条
详情
9031809090
检验
1条
详情
8543709990
感应
1条
详情
3926909090
调色
1条
详情
8537101901
操控
1条
详情
8479909090
返修
1条
详情
8479899990
调整
1039条
详情
8483409000
传动
1条
详情
9027900000
载波
1条
详情
9403200000
安装
1条
详情
8428399000
传送
1条
详情
8423819090
称量
1条
详情
8414909090
减震
1条
详情
9403300090
工艺
1条
详情
9403200000
烫衣
1条
详情
8466100000
定位
1条
详情
9403200000
震动
1条
详情
9031900090
位移
1403条
详情
9403200000
供给
1条
详情
3926100000
存放
1条
详情
9403200000
转换
1条
详情
9403200000
分选
1条
详情
9023009000
陈列
1条
详情
7308900000
售货
1条
详情
6302539090
桌布
1条
详情
9506919000
裁判
1条
详情
9506919000
发令
1条
详情
8536901100
端子
394条
详情
9403300090
木桌
1条
详情
9402900000
美甲
1条
详情
9029201000
仪表
95条
详情
9030891000
测试
106条
详情
6802999000
玉石
1条
详情
9504909000
棋牌
1条
详情
9506919000
举重
1条
详情
9402900000
器械
1条
详情
9402900000
解剖
1条
详情
9402900000
取材
1条
详情
9504200090
球网
1条
详情
9011900000
载物
1条
详情
9403200000
载物
1条
详情
8479899990
振动
1条
详情
6910100000
面盆
1条
详情
7324100000
水池
1条
详情
8422902000
储罐
1条
详情
8428909090
送料
1条
详情
9507100090
钓竿
1条
详情
8422909000
提升
1条
详情
9019101000
按摩
1条
详情
9031809090
侧滑
1条
详情
8310000000
号牌
1条
详情
6802999000
面板
1条
详情
9403200000
八角
1条
详情
8419399090
烘干
1条
详情
9504909000
麻将
1条
详情
3922100000
水斗
1条
详情
9403609990
休闲
1条
详情
6802999000
阶石
1条
详情
7308900000
铁架
1条
详情
9403900099
脚架
1条
详情
7610900000
作业
1条
详情
9403900099
底座
1条
详情
8479899990
印刷
1条
详情
9011900000
平移
1条
详情
9402900000
医用
1条
详情
7616999000
拍摄
1条
详情
8438600000
挑选
1条
详情
8473409090
车轮
1条
详情
8473409090
零件
1条
详情
8472909000
胶带
1条
详情
9031809090
检测
1条
详情
9403200000
铝制
1条
详情
3922100000
洗澡
1条
详情
8479899990
防震
1条
详情
8414100090
充气
1条
详情
8473409090
车座
1条
详情
8516799000
加热
1条
详情
8516800000
加热
1条
详情
9507900000
渔具
1条
详情
8424899990
喷漆
1条
详情
9031809090
校验
1条
详情
8422909000
输送
1条
详情
8428399000
输送
1条
详情
8537109001
接驳
1条
详情
9506919000
平衡
1条
详情
8543709990
探针
1条
详情
8453200000
沾湿
1条
详情
7310219000
沾湿
1条
详情
9402900000
理疗
1条
详情
8452909900
板架
1条
详情
8451500000
切割
1条
详情
8205590000
气压
1条
详情
9503008900
护理
1条
详情
9503008900
木偶
1条
详情
8419899090
冷热
1条
详情
8414809090
洁净
1条
详情
9504200090
1条
详情
8537109090
联动
1条
详情
8302500000
纸巾
1条
详情
9031809090
老练
1条
详情
8438600000
冷却
1条
详情
8431100000
车架
1条
详情
3926901000
清洗
1条
详情
7326191000
装配
1条
详情
8716800000
移动
1条
详情
8302420000
支架
1条
详情
8421299090
分离
1条
详情
8543709990
车载
1条
详情
8477409000
成型
1条
详情
8537109090
中控
1条
详情
8479899990
净化
1条
详情
9403200000
修理
1条
详情
8486909900
样品
1条
详情
7308900000
支撑
1条
详情
7326901900
机修
1条
详情
9403700000
儿童
1条
详情
9403609990
拉伸
1条
详情
8479909090
转子
1条
详情
9403200000
铁床,
2014条
详情
8508701000
接点U
1条
详情
4413000000
TV部件
1条
详情
8538900000
PP端子
1条
详情
9403700000
PP促销
1条
详情
8518400090
DJ调音
1条
详情
9403300090
(面)
1条
详情
9031200090
AB测试
1条
详情
3926909090
焊接受
16342条
详情
9403892000
大理石
138条
详情
9403892000
云石壁
138条
详情
7323990000
铁板烧
2774条
详情
8515809090
BGA返修
146条
详情
9031200090
UTA测试
124条
详情
8708299000
主仪表
4134条
详情
8413910000
泵测试
2875条
详情
9030820000
P-8探针
434条
详情
3921129000
密度板
1条
详情
7308900000
防振架
2221条
详情
7323990000
铁花盆
1条
详情
9403200000
小模特
2014条
详情
9403509990
榆木制
1条
详情
9403200000
不锈钢
2014条
详情
9403300090
木会议
367条
详情
9403300090
木电脑
367条
详情
9403400090
新杂木
299条
详情
8428909090
升降C16
1条
详情
9504200090
球杆架
116条
详情
9403200000
钼清洗
2014条
详情
9403200000
铁咖啡
2014条
详情
8428909090
升降C20
1条
详情
8205700000
虎钳脚
1条
详情
9504200090
球杆头
116条
详情
9403899000
铝塑料
1条
详情
9618000090
服装人
1条
详情
9402900000
ABS器械
1条
详情
7324100000
双洗盆
1条
详情
9403200000
送料架
1条
详情
7324100000
单洗盆
1条
详情
7307990000
碳钢管
1286条
详情
9403609990
木洗脸
1条
详情
8428909090
升降C32
1条
详情
9403200000
铁促销
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
9403300090
木培训
1条
详情
9403609990
木玄关
1条
详情
9403609990
木洗手
1条
详情
7324100000
单星盆
1条
详情
9403899000
铝玻璃
1条
详情
7324100000
三洗盆
1条
详情
4420909090
球杆盒
1条
详情
9403300090
木接待
1条
详情
9403300090
木洽谈
1条
详情
7324100000
洗脸盆
1条
详情
9504200090
球杆套
1条
详情
9403700000
PVC促销
1条
详情
8537109090
灯光控
1条
详情
6911101900
瓷蛋糕
1条
详情
9018499000
热处理
1条
详情
6406201000
橡胶底
1条
详情
9504200090
球杆袋
1条
详情
8428909090
升降C25
1条
详情
8428909090
升降C18
1条
详情
9031200090
阀测试
1条
详情
9031809090
片测试
1条
详情
9031809090
M4 测试
1条
详情
9031809090
CPU测试
1条
详情
7308900000
碳钢架
1条
详情
9403700000
显微镜
1条
详情
9403200000
铁架.架
2014条
详情
9403300090
木电脑T
367条
详情
9403300090
木电脑X
367条
详情
9403700000
胶板柜.
560条
详情
8428909090
升降C116
1条
详情
9403700000
塑料,柜
1条
详情
9402900000
诊疗-新
1119条
详情
8428909090
升降C110
1条
详情
8537109090
联动QTA4
1条
详情
8479819000
CIGS加工
1条
详情
9031900090
PGD5测试
1条
详情
9031900090
PC05测试
1条
详情
8517622990
BG64测试
1条
详情
9031200090
B787测试
1条
详情
londing...
X