hscode
商品描述
实例汇总
详情
8473409090
点钞机过币
1条
详情
8473409090
点钞机维修件(传感)
245条
详情
8473500000
点钞机配件(传感等)
1条
详情
8473409090
点钞机维修件(传感
245条
详情
8531200000
点钞机选配件(外接显示)
474条
详情
8473409090
点钞机维修件(计数传感发射)
245条
详情
8473409090
点钞机维修件(左计数传感座)
245条
详情
8473409090
点钞机维修件(右计数传感座)
245条
详情
8473409090
点钞机维修件(计数传感接收)
245条
详情
8473409090
点钞机配件:塑料件,主板,传感
1条
详情
8473409090
点钞机备件,进钞传感部件,联动挡钞板组件等
1条
详情
8421299090
离心
456条
详情
9019200000
氧合
310条
详情
8466939000
计位
1307条
详情
8203200000
整锯
439条
详情
8431431000
下击
913条
详情
8415909000
执行
835条
详情
8510300000
理毛
45条
详情
8536700000
分路
256条
详情
7615200000
下水
317条
详情
8412310090
执行
343条
详情
8419200000
灭菌
111条
详情
8510300000
剃毛
45条
详情
8419200000
灭菌
111条
详情
8431499900
刹车
1342条
详情
9209920000
校音
249条
详情
9401901100
调角
106条
详情
8419200000
消毒
1条
详情
9013809000
饱和
1条
详情
8419899090
杀菌
1条
详情
8301201000
闭锁
1条
详情
8431431000
切扩
1条
详情
8419500090
热交
1条
详情
8474900000
激振
1条
详情
8419500090
管壳
1条
详情
8412299090
蓄能
112条
详情
7616991090
旋转
1829条
详情
8419200000
灭菌
1条
详情
8608009000
阻车
1条
详情
8419200000
消毒
1条
详情
8419200000
消毒
1条
详情
8215990000
启瓶
1条
详情
8441100000
裁纸
1条
详情
8510200000
修眉
1条
详情
8205590000
捡拾
1条
详情
8428330000
升降
1条
详情
8510200000
剃毛
1条
详情
8510300000
拔毛
1条
详情
8205590000
开听
1条
详情
8441100000
裁纸
1条
详情
9013809000
助视
1条
详情
8302410000
开窗
1条
详情
8443999090
馈送
1条
详情
8419500090
16板热换
1条
详情
9018310000
安全注射
161条
详情
8505200000
电磁离合
136条
详情
8504409999
静止变流
281条
详情
8531801001
压电蜂鸣
132条
详情
9031809090
电感传感
2623条
详情
8479899990
附着振动
1039条
详情
8419200000
手提消毒
111条
详情
9019101000
手握按摩
190条
详情
9031809090
电容传感
2623条
详情
8424200000
便携洗车
335条
详情
8518290000
电动扬声
619条
详情
9029900000
绝对编码
388条
详情
8533100000
薄膜电阻
115条
详情
8415901000
干燥过滤
577条
详情
8516299000
充油电暖
206条
详情
8479820090
电子搅拌
409条
详情
8205590000
棘轮拉紧
1816条
详情
8419199000
储备热水
9条
详情
8418699090
隧道速冻
140条
详情
8418699090
分段速冻
140条
详情
8404200000
空冷冷凝
32条
详情
8404200000
喷射冷凝
32条
详情
8516800000
电阻加热
539条
详情
8471800000
手持阅读
446条
详情
8516109000
浸入加热
28条
详情
9020000000
过滤自救
115条
详情
8536200000
万能断路
792条
详情
8517709000
1-4盒分路
2808条
详情
8517709000
1-8盒分路
2808条
详情
8504109000
电感镇流
32条
详情
8483409000
回转减速
1156条
详情
9032899090
感应冲水
950条
详情
8466939000
固定多轴
1307条
详情
8509809000
充电灭蚊
1条
详情
6910100000
落地妇洗
1条
详情
8419899090
浸入加热
315条
详情
9506990000
滚轮拉力
1050条
详情
8419899090
空温增压
315条
详情
8479899990
旋风分离
1039条
详情
8479899990
复合洗眼
1条
详情
8419909000
列管换热
903条
详情
8504409910
静止变流
16条
详情
8543709100
电感传感
88条
详情
8445190000
蜂窝除尘
51条
详情
8470210000
袖珍计算
45条
详情
8708809000
气压减震
280条
详情
8509809000
拔眉毛
214条
详情
8516299000
充水电暖
206条
详情
8516299000
风扇加热
206条
详情
8505200000
磁粉离合
136条
详情
8516799000
电热清新
247条
详情
8516901000
铸铝电热
159条
详情
8466940090
电感传感
817条
详情
8518100090
电容微音
619条
详情
8518290000
钮扣扬声
619条
详情
8518290000
纽扣扬声
619条
详情
8521909090
头戴显示
393条
详情
8536909000
组装连接
559条
详情
8428330000
坠落剔除
128条
详情
8536300000
内置保护
841条
详情
8424200000
机械油雾
335条
详情
8471609000
触摸感知
300条
详情
9030201000
手持示波
137条
详情
9106900000
电子计时
242条
详情
8415811000
热泵空调
17条
详情
8415812001
热泵空调
12条
详情
8415812090
热泵空调
13条
详情
8504101000
电子镇流
57条
详情
8504319000
油浸变压
236条
详情
8508190000
手持吸尘
32条
详情
8516102000
即热热水
10条
详情
8516330000
喷气干手
32条
详情
8537109090
插入调光
2982条
详情
8416201190
高温燃烧
31条
详情
8467890000
便携润滑
264条
详情
8412310090
气缸振动
343条
详情
8535100000
跌落熔断
37条
详情
8205590000
手工拉拔
1条
详情
8210000000
手动搅拌
1条
详情
8428909090
龙门
279条
详情
3924900000
二段水波
1条
详情
9021100000
折叠助行
367条
详情
8205590000
手动搅拌
1816条
详情
8483600090
胀紧联轴
382条
详情
8468100000
手提喷焊
53条
详情
8205590000
简易缝纫
1816条
详情
8504401400
静止变流
399条
详情
8418699090
投入冷却
1条
详情
8474390000
侧入搅拌
1条
详情
8479820090
侧入搅拌
1条
详情
8516101000
储存热水
1条
详情
8302600000
熔断吸门
1条
详情
9026201090
静压变送
1条
详情
8424100000
推车灭火
1条
详情
9029109000
拉动计数
1条
详情
8302500000
单臂挂衣
1条
详情
9029109000
转动计数
1条
详情
9032100000
液胀温控
1条
详情
8419200000
内置灭菌
1条
详情
8483600090
链条联轴
1条
详情
8471900090
固定阅读
262条
详情
9031809090
输送检针
1条
详情
9616100000
手按喷雾
1条
详情
9506919000
挂襞裁判
1条
详情
9029109000
电子计数
1条
详情
6910100000
立柱洗面
1条
详情
7322190000
竖琴散热
1条
详情
9032200000
压力调节
1条
详情
9616100000
手扳喷雾
1条
详情
8536500000
旋转调光
1541条
详情
9032810000
并联调压
1条
详情
8504210000
油浸变压
1条
详情
8419200000
手提灭菌
1条
详情
9019101000
手臂按摩
1条
详情
8419500090
容积换热
1条
详情
8210000000
按压开瓶
1条
详情
7324100000
挂壁洗眼
1条
详情
7322190000
帆船散热
1条
详情
8608009000
固定脱轨
1条
详情
8546900000
可调吊线
1条
详情
9032100000
模块温控
1条
详情
9032100000
突跳温控
1条
详情
8543709200
趋近放大
1条
详情
8536700000
光纤放大
1条
详情
9030209000
手持示波
1条
详情
8517709000
触头隔离
1条
详情
9616100000
手压喷雾
1条
详情
8459290000
可调多轴
1条
详情
6910100000
斜冲座便
1条
详情
9032100000
插入控温
1条
详情
8483300020
超越阻尼
1条
详情
9032100000
插入恒湿
1条
详情
8424100000
便携洗消
1条
详情
8421219990
板框过滤
157条
详情
6910100000
直冲座便
1条
详情
6910100000
静冲座便
1条
详情
9013801000
手持放大
46条
详情
8302600000
明装闭门
1条
详情
6910100000
虹吸座便
1条
详情
7326909000
螺旋弃锚
7487条
详情
8302600000
组合开门
1条
详情
8436800090
便携断根
1条
详情
9032100000
水冷温控
1条
详情
9031809090
数字核相
1条
详情
8302600000
折臂闭门
1条
详情
8479820090
拍打均质
409条
详情
8419500090
开架气化
1条
详情
8419899090
升膜蒸发
1条
详情
8479600000
接触冻结
1条
详情
9032100000
外置温控
1条
详情
8419399090
桨叶干燥
1条
详情
8479820090
顶置搅拌
409条
详情
9032100000
冷冻温控
1条
详情
8479600000
列管冷却
1条
详情
9032100000
闪动温控
1条
详情
9031809090
平台检针
1条
详情
9032100000
慢动温控
1条
详情
9031809090
接近传感
1条
详情
8302600000
液压闭门
1条
详情
8503001000
铜皮换向
1条
详情
7322190000
太阳散热
1条
详情
8422400000
装箱机
1条
详情
8424200000
手持喷水
1条
详情
8421299090
非针头
1条
详情
9032100000
空跳温控
1条
详情
8531801090
电磁蜂鸣
1条
详情
9032100000
双极温控
1条
详情
8708919000
钎焊散热
1条
详情
9032100000
慢动控温
1条
详情
8608009000
便携脱轨
1条
详情
8419500090
管束换热
1条
详情
8419500090
热管换热
1条
详情
8536200000
电子断路
1条
详情
8518290000
扬声电动
1条
详情
8419899090
沉浸加热
1条
详情
8504401400
桌面适配
1条
详情
8479600000
水冷冷却
1条
详情
9030209000
数位示波
1条
详情
8421199020
隔磁分离
1条
详情
8503009090
面板调速
1条
详情
8419200000
旋转灭菌
1条
详情
8419399010
冷冻干燥
1条
详情
8302600000
弹力闭门
1条
详情
8504409999
禁止变流
281条
详情
9032100000
瞬动控温
1条
详情
8421299090
多袋过滤
1条
详情
8419409090
蒸馏水
1条
详情
8421299090
针头过滤
456条
详情
6910100000
静音座便
1条
详情
8419609090
管带冷凝
1条
详情
8543709100
平台探针
1条
详情
8302500000
双臂挂衣
1条
详情
9032810000
流量减压
1条
详情
9032100000
内置温控
1条
详情
8419500090
浮头换热
1条
详情
8504401400
插墙适配
1条
详情
8419399090
圆筒干燥
1条
详情
8479600000
流过冷却
1条
详情
9032100000
电子温控
1条
详情
9030339000
电感变送
1条
详情
8419609090
蒸汽气化
1条
详情
8424410000
挂肩喷雾
1条
详情
3926909090
手提饮水
1条
详情
8510100000
充电剃绒
1条
详情
8419899090
降膜蒸发
1条
详情
8543709990
浸没杀菌
1条
详情
9031809090
手提检针
1条
详情
8479820090
轨道振荡
1条
详情
8302600000
暗藏闭门
1条
详情
9032899090
短路调压
1条
详情
8418991000
风冷冷凝
1条
详情
7324100000
落地冲淋
1条
详情
8543709990
便携驱狗
1条
详情
9026201090
压力变送
1条
详情
8419899090
壳管蒸发
1条
详情
8419399090
回转干燥
1条
详情
9032100000
直插温控
1条
详情
8419200000
外套灭菌
1条
详情
8419909000
列管冷凝
1条
详情
8536909000
磁吸连接
1条
详情
8424100000
铝瓶灭火
1条
详情
9030209000
类比示波
1条
详情
9018499000
解剖咬合
1条
详情
8481809000
壁挂洗眼
1条
详情
8419500090
套筒换热
1条
详情
8503001000
卷板换向
1条
详情
8543709990
风枪电离
1条
详情
8418999990
丝管冷凝
1条
详情
8467299000
手提割草
1条
详情
8541600000
音叉晶振
1条
详情
8419200000
水浴灭菌
1条
详情
8414519900
伸缩排烟
1条
详情
8419500090
管壳换热
1条
详情
9029109000
电磁计数
1条
详情
8516292000
辐射取暖
1条
详情
8519813900
头戴播放
1条
详情
8419500090
盘管换热
1条
详情
8481809000
乳头饮水
1条
详情
7418200000
扁管散热
1条
详情
8516101000
储水热水
1条
详情
9026201090
电容变送
1条
详情
8479820090
计量混合
1条
详情
9032100000
数显温控
1条
详情
9032100000
液涨温控
1条
详情
7324100000
落地冲眼
1条
详情
8421211000
厨下净水
1条
详情
6910100000
挂墙座便
1条
详情
8543709100
手持检针
1条
详情
9032810000
切断调压
1条
详情
9032100000
背包温控
1条
详情
8421211000
即热净水
1条
详情
8424100000
简易灭火
1条
详情
8471900090
内建读卡
1条
详情
8508190000
肩背吸尘
1条
详情
8418999990
吹胀蒸发
1条
详情
9029109000
翻盖计步
1条
详情
8302600000
隐藏闭门
1条
详情
9616100000
手扣喷雾
1条
详情
6804309000
便携磨刀
1条
详情
8419500090
焊接换热
1条
详情
9032100000
瞬动温控
1条
详情
8419110000
烟道热水
1条
详情
8419899090
列管杀菌
1条
详情
9029109000
手按计数
1条
详情
9032100000
压力温控
1条
详情
8479892000
蒸汽加湿
1条
详情
9019101000
气压按摩
1条
详情
8428909090
小美运送
1条
详情
9019101000
敲击按摩
1条
详情
8516299000
云母取暖
1条
详情
8536100000
跌落熔断
1条
详情
8516299000
辐射加热
1条
详情
3925900000
拉绳晾衣
1条
详情
8467299000
手持振动
1条
详情
8430610000
便携捣固
1条
详情
8424899990
背负喷雾
1条
详情
8481804090
电子计时
1条
详情
8479820090
刮刀搅拌
1条
详情
8509409000
手持打蛋
1条
详情
8518500000
手持喊话
1条
详情
9019101000
揉捏按摩
1条
详情
9603909090
滚筒除尘
1条
详情
8421192000
滚筒过滤
1条
详情
4811410000
滚筒粘毛
1条
详情
8479899990
滚筒测试
1条
详情
9020000000
正压呼吸
1条
详情
9019101000
指压按摩
1条
详情
9032100000
投入恒温
1条
详情
8537109090
万能断路
1条
详情
8430610000
附着振动
1条
详情
8518500000
手挂喊话
1条
详情
8419899090
空温汽化
1条
详情
8421211000
渗漏净水
1条
详情
8422901000
磁吸进水
1条
详情
8536200000
漏电断路
1条
详情
9019101000
插电按摩
1条
详情
9019101000
手持按摩
1条
详情
8537101190
吊顶感应
1条
详情
9020000000
自给呼吸
1条
详情
8508190000
背负吸尘
1条
详情
8467890000
液压冲孔
1条
详情
7318190000
棘轮拉紧
1条
详情
8413709910
枪转抽水
1条
详情
8483600090
法兰联轴
1条
详情
8508110000
手持吸尘
1条
详情
8424891000
压力喷雾
1条
详情
8541500000
插座滤波
1条
详情
8481804090
便携洗眼
1条
详情
9019101000
手压按摩
1条
详情
8430200000
刮铲扫雪
1条
详情
8430610000
插入振动
1条
详情
8516299000
挂墙取暖
1条
详情
8448499000
吊环张力
1条
详情
8509409000
手持搅拌
1条
详情
8467299000
外部震动
1条
详情
8536200000
塑壳断路
1条
详情
8430200000
铲刮扫雪
1条
详情
8479899990
柱塞蓄能
1条
详情
8508190000
立地吸尘
1条
详情
8536100000
螺栓熔断
1条
详情
9032899090
气动控制
1条
详情
8419899090
风冷冷却
1条
详情
9031499090
扫描检测
1条
详情
8419899090
水浴汽化
1条
详情
8508190000
分拣吸尘
1条
详情
8479899990
活塞蓄能
1条
详情
8479892000
离心加湿
1条
详情
8536100000
叉栓熔断
1条
详情
9026209090
压差检测
1条
详情
8479899990
平板振捣
1条
详情
9031900090
电磁传感
1条
详情
8421299090
注射
1条
详情
8205590000
涡轮弯管
1条
详情
9106900000
无纸记录
1条
详情
9030332000
电阻传感
1条
详情
8504319000
水冷负载
1条
详情
8537109090
手持控制
1条
详情
9021400000
助听/口袋
11条
详情
8518290000
动圈扬声6
619条
详情
8518290000
扬声,动圈
619条
详情
8518290000
扬声,电动
619条
详情
8504500000
电感/线圈
1条
详情
8533219000
电阻/插件
1条
详情
8479600000
U字管冷却
1条
详情
8517709000
1分4盒分路
2808条
详情
8517709000
1分8盒分路
2808条
详情
8519813100
便携录音A1
205条
详情
8541409000
遮光感应10
1条
详情
8415811000
空调(穿墙)
1条
详情
9032810000
调节(并联)
1条
详情
9032810000
调压(并联)
1条
详情
8536411000
接触继电
212条
详情
8483600001
空压碟制动
13条
详情
8509809000
干电开瓶塞
214条
详情
8516102000
即热电热水
10条
详情
8483409000
回转减速
1156条
详情
8419200000
医用灭菌
111条
详情
9031900090
磁阻传感
1403条
详情
8543709990
吹风模执行
1612条
详情
8419500090
板翅热交换
233条
详情
8479899990
非接触逆止
1条
详情
8537109090
无浮标控制
1条
详情
8424891000
手扣喷雾
47条
详情
8421219990
CJM多管过滤
157条
详情
8516101000
贮水电热水
25条
详情
8516109000
储水电热水
28条
详情
8418699090
平板冻结
140条
详情
8474201000
齿辊磨粉机
45条
详情
8474201000
齿辊破碎机
45条
详情
8413190000
自动进样
172条
详情
9031809090
手持测试仪
1条
详情
8419899090
双击热裂解
1条
详情
8451900000
右机械展边
1条
详情
8516101000
储存电热水
25条
详情
8419500090
管壳热交换
1条
详情
7322190000
不锈钢散热
1条
详情
9021100000
食道扩张
1条
详情
8503001000
电磁换向
1条
详情
7418200000
浴缸去水
1条
详情
8419200000
高压灭菌
1条
详情
8479600000
风冷后冷却
1条
详情
9018390000
滴定管输液
1条
详情
8421199090
低速离心
126条
详情
7322190000
小背篓散热
1条
详情
8419899090
蓄热热氧化
1条
详情
8419200000
感应手消毒
1条
详情
8302600000
自由停闭门
1条
详情
8419500090
铜管壳换热
1条
详情
8419200000
小型灭菌
1条
详情
9029109000
微电脑计数
1条
详情
8419500090
风冷热交换
233条
详情
8424100000
推车CO2灭火
1条
详情
8412299090
非隔离蓄能
112条
详情
8302600000
门铰链闭门
1条
详情
9026201090
膜密封变送
1条
详情
8419500090
波纹管换热
1条
详情
8419200000
自动立灭菌
1条
详情
9018909019
双口洗眼
1条
详情
8430699000
电动推土
1条
详情
7322190000
中国结散热
1条
详情
9018909019
微型钩引线
1条
详情
8421392290
中效袋过滤
1条
详情
8608009000
燕尾外锁闭
1条
详情
8540911000
熔断隔离
1条
详情
8419609090
LNG水浴气化
1条
详情
8419609090
二进制混气
1条
详情
9506390000
单球手拾球
1条
详情
8419200000
消毒灭菌
1条
详情
8716900000
货车支撑
1条
详情
9032899090
显示手操
950条
详情
9032100000
微电脑温控
1条
详情
8424100000
地上灭火
1条
详情
8419200000
自动台灭菌
1条
详情
8419500090
列管壳换热
1条
详情
3926909090
鸡用塔饮水
1条
详情
8414609090
电动通风
1条
详情
8419200000
圆型灭菌
1条
详情
8419200000
牙刷消毒
1条
详情
9032100000
双金属温控
1条
详情
7322110000
弧背篓散热
1条
详情
8419200000
矩型灭菌
1条
详情
8479899990
零件清洗
1条
详情
8419899090
光纤固化
1条
详情
8419500090
螺旋板热换
1条
详情
8468200090
回火防止
1条
详情
8516799000
电热清新108
1条
详情
8516799000
电热清新106
1条
详情
8543709990
家用美容仪
1条
详情
8467890000
液压爪拉拔
1条
详情
8479909090
液体分布
1条
详情
9506919000
腕带钳撒放
1条
详情
8419200000
牙刷消毒
1条
详情
8419200000
酱油灭菌
1条
详情
7615200000
铝焊接散热
1条
详情
8516101000
储水电热水
1条
详情
8419200000
蒸汽灭菌
1条
详情
8419200000
蒸汽灭菌
1条
详情
8428909090
插销夹持
1条
详情
8424902000
手扣喷雾
1条
详情
8510100000
干电池剃毛
1条
详情
8414200000
空气泵抽油
1条
详情
8419500090
双管热交换
1条
详情
9209999000
迷你夹校音
1条
详情
8714200000
刹车总成
1条
详情
8509809000
干电池吸毛
1条
详情
8510200000
干电池鼻毛
1条
详情
londing...
X