hscode
商品描述
实例汇总
详情
3307900000
面膜
330条
详情
9603909090
面膜
763条
详情
3926909090
面膜
16342条
详情
8543709990
LED面膜
1612条
详情
9603290090
面膜
442条
详情
3307900000
PVA面膜
1条
详情
9603309090
面膜
1条
详情
3005909000
面膜
1条
详情
3307900000
面膜
1条
详情
4823909000
面膜
1条
详情
3921909090
PVC面膜
1条
详情
9603290090
面膜
1条
详情
8509809000
面膜
1条
详情
3926100000
面膜
1条
详情
1211903999
面膜
1条
详情
3926901000
面膜
1条
详情
9022909090
U型面膜
1条
详情
3307900000
面膜11003
1条
详情
3307900000
面膜12004
1条
详情
3307900000
面膜12003
1条
详情
3307900000
面膜12001
1条
详情
9015900090
按键面膜
401条
详情
3304990011
免洗面膜
9条
详情
3307900000
压缩面膜
1条
详情
8538900000
彩色面膜
1条
详情
3307900000
酒粕面膜
1条
详情
3307900000
嫩肤面膜
1条
详情
3307900000
水溶面膜
1条
详情
3307900000
丝印面膜
1条
详情
3307900000
银耳面膜
1条
详情
3307900000
祛痘面膜
1条
详情
8517703000
手机面膜
1条
详情
3926100000
PVC封面膜
1条
详情
3005901000
纱布面膜
1条
详情
3307900000
面膜贴纸
1条
详情
3307900000
专业面膜
1条
详情
3307900000
面膜100003
1条
详情
3307900000
面膜100001
1条
详情
4819200000
面膜纸盒
1条
详情
3304990011
舒缓面膜
1条
详情
3920620000
PET雾面膜
1条
详情
3926100000
塑料封面膜
1034条
详情
3923300000
塑料面膜
675条
详情
3920490090
塑料封面膜
200条
详情
3926909090
塑料面膜
1条
详情
8538900000
椭圆形面膜
1条
详情
3307900000
美白面膜
1条
详情
2520209000
面膜石膏粉
1条
详情
3307900000
水晶面膜
1条
详情
3401110000
中药面膜
1条
详情
9603290090
彩色面膜
1条
详情
3401110000
美容面膜
1条
详情
3307900000
无纺布面膜
1条
详情
1211903999
中药面膜
1条
详情
3921909090
控制器面膜
1条
详情
4823909000
面膜木浆纸
1条
详情
3920999090
塑料台面膜
1条
详情
8422309090
面膜包装机
1条
详情
5603129000
无纺布面膜
125条
详情
3304990011
紧致滚珠面膜
9条
详情
3307900000
清爽净化面膜
1条
详情
3307900000
纳米珍珠面膜
1条
详情
3307900000
鲜果冰晶面膜
1条
详情
3307900000
胶原蛋白面膜
1条
详情
3005909000
无纺布面膜
1条
详情
3307900000
双效水嫩面膜
1条
详情
5603939000
生物纤维面膜
1条
详情
1211903999
七子白面膜
1条
详情
3926909090
塑料呼吸面膜
1条
详情
3926909090
塑料制面膜
1条
详情
8422400000
PP盒面膜封合机
1条
详情
3304990011
睡眠免洗面膜
9条
详情
8538900000
加铝衬板式面膜
1条
详情
3307900000
逆时光嫩肤面膜
1条
详情
8534009000
面膜丝网印刷品
1条
详情
3307900000
骨胶原蛋白面膜
1条
详情
3307900000
啤酒晚安冻面膜
1条
详情
3307900000
美白活力面膜
1条
详情
3307900000
无纺布压缩面膜
1条
详情
3307900000
纳米生化美白面膜
1条
详情
3307900000
水晶胶原蛋白面膜
1条
详情
4818200000
化妆棉或面膜用纸
1条
详情
3307900000
珍珠水嫩保湿面膜
1条
详情
3307900000
骄阳芦荟冰点面膜
1条
详情
3307900000
十二味中药水面膜
1条
详情
9020000000
硅胶面膜通气面罩
1条
详情
8422303090
面膜全自动灌装机
1条
详情
8538900000
数控系统配件(面膜)
5495条
详情
3926901000
点钞机维修件(面膜)
4015条
详情
9031809090
面膜厚量测仪(旧)
1条
详情
8538900000
(数控系统配件)面膜
1条
详情
3307900000
OLAY面膜/护肤用,袋装
330条
详情
3307900000
带颈挂耳朵弹力面膜
1条
详情
8422400000
面膜专用充填封口机
1条
详情
5603121000
谜尚DIY面膜贴(10片装)
1条
详情
9603290090
个人化妆毛刷:面膜
1条
详情
3926901000
点钞机维修件(面膜
4015条
详情
3307900000
胶原蛋白活肤果冻面膜
1条
详情
3307900000
玫瑰超水嫩晚安冻面膜
1条
详情
3920430090
塑料地砖用PVC印刷面膜
1条
详情
8415901000
空调零件(操作面膜
1条
详情
9031410000
晶圆表面膜层检测装置
1条
详情
9031410000
晶圆表面膜厚检测装置
1条
详情
3926901000
硬币清分机维修件,面膜
4015条
详情
2905440000
山梨醇,用途:面膜用原料
28条
详情
3307900000
面膜/护理面部皮肤,袋装
330条
详情
3307900000
美白保湿可重复使用面膜
1条
详情
3307900000
茶树油清痘胶原水晶面膜
1条
详情
8538900000
可编程控制器零件(面膜
1条
详情
2915709000
异硬脂酸异丙脂,面膜用原料
211条
详情
2915709000
异硬脂酸异丙脂/面膜用原料
211条
详情
9022909090
放疗定位装置 U型面膜加长5cm
1条
详情
9022909090
放疗定位装置 S型面膜加长5cm
1条
详情
9605000000
个人旅行用品套装:精华素.面膜
1条
详情
8208900000
切割模具刀/钢铁制 切割面膜
561条
详情
8448499000
纺织机械配件(含衬套,导钩,面膜)
1447条
详情
9031410000
晶圆表面膜厚和离子浓度检测装置
1条
详情
5603121000
每平米重70克的浸渍长丝无纺布面膜
1条
详情
5603121000
每平米重50克的浸渍长丝无纺布面膜
1条
详情
9031410000
膜厚测试仪(旧)/测量晶圆表面膜
1条
详情
5603129000
每平方米重70克的层压长丝无纺布面膜
1条
详情
8415901000
空调零件(主板,过滤网,操作面膜
1条
详情
8415901000
空调零件(主板,过滤网,操作面膜
1条
详情
4819200000
自然油性肌肤面膜纸盒CARTON AP BINCL MOIST NKML
1条
详情
4819200000
自然中性肌肤面膜纸盒CARTON AP BINCL MOIST NKML
1条
详情
3923900000
海皙蓝惠娜番茄果紧致面膜100G塑料软管+盖子
814条
详情
3923900000
海皙蓝惠娜马铃薯舒缓面膜100G塑料软管+盖子
814条
详情
3923900000
海皙蓝惠娜仙人掌保湿面膜100G塑料软管+盖子
814条
详情
8543709990
塔莉卡LIGHT DUO抗皱美白淡斑器(附送面膜一片)
1612条
详情
8415901000
空调零件(主板,过滤网,进风格栅,操作面膜
1条
详情
9031900090
偏光器(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪专用,用于改变光路偏转角度,用来测量晶圆表面膜厚)
1条
详情
9031900090
偏光器组件(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪专用,由偏光镜和马达,固定框架组成,将普通光源发出的散射光转换成偏振光,用来测量晶圆表面膜厚)
1条
详情
9031900090
偏振器组件(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪专用,由固定底座,固定框架,偏振镜和马达组成,将普通光源发出的散射光转换成偏振光,用来测量晶圆表面膜厚)
1条
详情
9031900090
偏振器组件(品牌:KLA-TENCOR,晶片缺陷检测仪专用,由固定底座,固定框架,偏振镜,传感器,电路板和马达组成,将普通光源发生的散射光转换成偏振光,用来测量晶圆表面膜厚)
1条
详情
3204160000
207
1条
详情
4811490000
胶带
76条
详情
6305390000
布袋
238条
详情
6303920090
布帘
310条
详情
7004200000
玻璃
33条
详情
6805100000
金刚
84条
详情
6402200000
拖鞋
147条
详情
7217100000
铁丝
167条
详情
5906101000
胶带
82条
详情
5906101000
胶布
82条
详情
3204199000
溶剂
104条
详情
3204191100
硫化
10条
详情
3204110000
分散
1108条
详情
2828900000
化液
13条
详情
2815120000
化液
74条
详情
2603000090
铜矿
44条
详情
1207409000
芝麻
19条
详情
3926901000
把手
4015条
详情
1212999990
瓜子
41条
详情
2803000000
乙炔
197条
详情
2815120000
化剂
74条
详情
2915120000
化剂
24条
详情
3204120000
酸性
913条
详情
4420102090
檀扇
26条
详情
4804410090
卡纸
33条
详情
6903100000
碳帽
91条
详情
7005300000
玻璃
24条
详情
7103999000
玛瑙
32条
详情
7804200000
铅粉
20条
详情
9608600000
笔芯
93条
详情
9612100000
色带
297条
详情
1904100000
三珍
106条
详情
9603909090
板刷
763条
详情
9017800000
角尺
603条
详情
7217900000
铁丝
75条
详情
6802999000
胆石
226条
详情
3206499000
调色
87条
详情
8507909000
铝壳
178条
详情
8419899090
孔线
315条
详情
6405200090
拖鞋
181条
详情
5901909990
碳衬
50条
详情
0301939000
鯽鱼
10条
详情
1006109190
香米
10条
详情
1006309090
小米
23条
详情
1008100000
荞麦
5条
详情
1008609000
小麦
4条
详情
1107200000
麦芽
4条
详情
1201902000
大豆
5条
详情
1202420000
花生
10条
详情
1702600000
糖浆
13条
详情
0703201000
蒜头
12条
详情
0712395000
牛肝
10条
详情
0713319000
绿豆
11条
详情
0713390000
芸豆
12条
详情
0713909000
饭豆
12条
详情
0813403000
椰枣
10条
详情
0910990000
孜然
18条
详情
2005519900
眼豆
10条
详情
3204130000
碱性
74条
详情
4407991099
酸枝
9条
详情
5112900000
碳衬
9条
详情
2005700000
橄榄
11条
详情
2203000000
啤酒
93条
详情
6802931900
福鼎
5条
详情
4403993090
黄檀
9条
详情
3204170000
苯胺
1条
详情
3917320000
套管
1条
详情
5505100000
废丝
1条
详情
6913900000
陶罐
1条
详情
8505190090
铁石
1条
详情
2206009000
米酒
1条
详情
3204140000
直接
1条
详情
3204159000
还原
1条
详情
3212900000
色浆
1条
详情
8102960000
钼丝
1条
详情
8538900000
端子
1条
详情
3810100000
焊膏
1条
详情
7101109100
珍珠
1条
详情
4810990000
卡纸
1条
详情
7116200000
蓝宝
1条
详情
3212900000
纳粉
1条
详情
6802999000
板岩
1条
详情
9603401100
鬃刷
1条
详情
0105119000
凤鸡
1条
详情
3204160000
活性
1条
详情
2525100000
云母
1条
详情
4911910000
卡画
1条
详情
2209000000
米醋
1条
详情
3204110000
花蝶
1条
详情
3005109000
膏药
1条
详情
0504002900
肚领
1条
详情
6911900000
香炉
1条
详情
4819200000
纸盒
1条
详情
1104120000
麦片
1条
详情
1104299000
麦片
1条
详情
6802999000
珍珠
1条
详情
4823909000
钢纸
1条
详情
6905100000
青瓦
1条
详情
6802999000
地板
1条
详情
4823903000
纸扇
1条
详情
4805920000
纸板
1条
详情
7106919000
银粉
1条
详情
5402699000
纹丝
1条
详情
2203000000
啤王
1条
详情
9505900000
纶扇
1条
详情
1102901990
米粉
1条
详情
6802999000
瓦板
1条
详情
4811609000
蜡纸
1条
详情
3507909000
曲霉
1条
详情
9615110000
塑夹
1条
详情
4821100000
标纸
1条
详情
8305900000
铁夹
1条
详情
6802999000
砂岩
1条
详情
3204909000
中性
1条
详情
5402699000
雪纱
1条
详情
2106909090
豆粉
1条
详情
2803000000
色素
1条
详情
4007000000
皮筋
1条
详情
9401790000
铝椅
1条
详情
3923210000
胶袋
1条
详情
2921420090
毛皮
1条
详情
4016939000
垫片
1条
详情
8201300090
扁耙
1条
详情
6805200000
砂纸
1条
详情
2818109000
刚玉
1条
详情
9017200000
角尺
1条
详情
3926901000
棚盘
1条
详情
0811909090
加仑
1条
详情
2006009090
加仑
1条
详情
1211903999
麻仁
1条
详情
1211903999
灵芝
1条
详情
0511999090
蚂蚁
1条
详情
1905900000
糖酥
1条
详情
1005900090
玉米
1条
详情
1211903999
荞麦
1条
详情
1904900000
米粥
1条
详情
1704900000
糖梅
1条
详情
2008119000
花生
1条
详情
1702900090
糖块
1条
详情
3204199000
染料
1条
详情
3305900000
染剂
1条
详情
2103909000
蒜汁
1条
详情
3204120000
KT516
1条
详情
3915100000
塑料
1条
详情
3204160000
2 100%
1条
详情
3923290000
膜袋
1条
详情
2530909999
曜石
1条
详情
9031809090
度计
1条
详情
3204909000
油溶
1条
详情
0901210000
咖啡
1条
详情
3923500000
瓶盖
1条
详情
3204159000
还原9
86条
详情
3204160000
活性5
143条
详情
3204110000
分散9
1108条
详情
3204120000
酸性2
913条
详情
3204120000
酸性1
913条
详情
3204170000
溶剂5
1条
详情
3204170000
溶剂7
1条
详情
3204191100
硫化B
1条
详情
3204120000
酸性B
1条
详情
3204110000
分散G
1条
详情
3204170000
溶济7
1条
详情
3204110000
分散W
1条
详情
3204160000
活性K
1条
详情
3204160000
2 100%
1条
详情
3204909000
溶剂29
52条
详情
3204191100
硫化BR
10条
详情
3204199000
油溶29
104条
详情
3204199000
溶剂27
104条
详情
3204160000
活性 5
143条
详情
3204170000
颜料32
720条
详情
3204110000
分散NS
1108条
详情
3204110000
分散 B
1108条
详情
3204110000
分散 R
1108条
详情
3204110000
分散AB
1108条
详情
3204110000
分散XF
1108条
详情
3204110000
分散AK
1108条
详情
3204120000
酸性MR
913条
详情
3204120000
酸性NT
913条
详情
3204120000
酸性 2
913条
详情
3204120000
酸性MG
913条
详情
3204120000
溶剂 3
913条
详情
3204120000
酸性BH
913条
详情
3204120000
酸性 1
913条
详情
3204120000
酸性24
913条
详情
3204170000
溶剂 3
720条
详情
3204159000
还原25
86条
详情
3204170000
油溶27
1条
详情
3915909000
PS带子
1条
详情
3204170000
溶剂29
1条
详情
3204170000
溶剂27
1条
详情
3204140000
直接PS
1条
详情
3604100000
25号
1条
详情
3204140000
直接EX
1条
详情
3204140000
直接EN
1条
详情
3204160000
活性HP
1条
详情
3204110000
分散GS
1条
详情
3926400000
2#匙扣
1条
详情
3204140000
直接MF
1条
详情
3204140000
直接EB
1条
详情
3204110000
分散BN
1条
详情
3204120000
酸性TD
1条
详情
2922199090
色基AS
1条
详情
3204159000
还原16
1条
详情
3204120000
10B ECO
1条
详情
3212900000
直接38
1条
详情
9608100000
中性BL
1条
详情
3204170000
颜料11
1条
详情
9609101000
芯铅笔
216条
详情
2803000000
微高力
197条
详情
3204120000
酸性194
913条
详情
3204159000
还原RBN
86条
详情
7217100000
退火丝
167条
详情
3204110000
分散ECO
1108条
详情
2849200000
碳化硅
25条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
2815120000
化剂271
74条
详情
3204110000
分散 AK
1108条
详情
3204110000
分散
1108条
详情
3204110000
分散MBN
1108条
详情
3204110000
分散CSN
1108条
详情
3204110000
分散PDB
1108条
详情
3204110000
分散HXF
1108条
详情
3204110000
分散BLP
1108条
详情
3204110000
分散EBL
1108条
详情
3204110000
分散TRF
1108条
详情
3204110000
分散EC0
1108条
详情
3204110000
分散KSL
1108条
详情
3204110000
分散KDP
1108条
详情
3204110000
分散WNS
1108条
详情
3204110000
分散MRN
1108条
详情
3204110000
分散KWH
1108条
详情
3204110000
分散BFR
1108条
详情
3204110000
分散EDC
1108条
详情
3204120000
酸性24#
913条
详情
3204120000
酸性 26
913条
详情
3204120000
酸性ATT
913条
详情
3204120000
酸性207
913条
详情
3204120000
酸性 58
913条
详情
3204120000
中性172
913条
详情
3204120000
酸性 MG
913条
详情
3204120000
酸性AMR
913条
详情
3204120000
酸性M-R
913条
详情
4602199000
芒篱笆
272条
详情
7214100000
身铁条
51条
详情
3204170000
色色油
720条
详情
1704900000
芝麻糖
160条
详情
3204120000
酸性172
913条
详情
6802999000
胆石珠
226条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
9608100000
圆珠笔
297条
详情
9405990000
PE盖板-
1824条
详情
5205220000
30S棉纱
127条
详情
5205220000
32S棉纱
127条
详情
3204110000
分散CCR
1108条
详情
3204160000
活性005
143条
详情
3204120000
酸性SSG
913条
详情
3204199000
溶剂 27
104条
详情
3301299999
胡椒油
146条
详情
0301931000
鯽鱼苗
9条
详情
1005900090
糯玉米
12条
详情
1006109190
有机
10条
详情
1103192901
苦荞米
4条
详情
1103209000
芝麻粉
5条
详情
1202420000
生花生
10条
详情
1207709100
生瓜子
4条
详情
1515500000
芝麻油
8条
详情
1604320000
鱼子酱
5条
详情
1806320000
巧克力
64条
详情
0701900000
马铃薯
14条
详情
0712395000
牛肝菌
10条
详情
2007991000
莓果酱
25条
详情
4419909090
檀茶盘
9条
详情
0305640090
盐渍
11条
详情
0305640090
盐腌
11条
详情
8517121090
莓手机
88条
详情
9609200000
铅笔芯
50条
详情
7323920000
金钢锅
30条
详情
7323942000
金钢锅
27条
详情
8205590000
铁制
1条
详情
1806900000
巧克力
1条
详情
2101200000
王奶茶
1条
详情
3204110000
分散YXF
1条
详情
3204110000
分散SXF
1条
详情
3204120000
酸性 60
1条
详情
3206200000
色母粒
1条
详情
1602499090
椒贡丸
1条
详情
5402520000
涤纶纱
1条
详情
4016931000
硅胶圈
1条
详情
4821100000
咭卡纸
1条
详情
1601003090
椒腊肠
1条
详情
3404900000
特级
1条
详情
4420109090
檀镇纸
1条
详情
5402699000
低弹
1条
详情
7018900000
水晶鼎
1条
详情
4003000000
再生胶
1条
详情
3204199000
白色母
1条
详情
3305900000
发发膜
1条
详情
2103909000
芝麻酱
1条
详情
4810990000
灰底
1条
详情
8102960000
纯钼
1条
详情
3204120000
弱酸NSB
1条
详情
6913100000
釉花瓶
1条
详情
4009110000
硅胶管
1条
详情
8311100000
杆电极
1条
详情
2206009000
糯米酒
1条
详情
6802999000
平板岩
1条
详情
3004905990
芝麻膏
1条
详情
0104209000
圭山
1条
详情
2525200000
云母矿
1条
详情
2513200000
刚玉砂
1条
详情
3204120000
酸性10B
1条
详情
6913100000
瓷笔筒
1条
详情
4408311900
檀木皮
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
9504200090
檀球杆
1条
详情
9506590000
羽毛球
1条
详情
6601990000
银胶伞
1条
详情
3204140000
直接绿
1条
详情
1106300000
加仑粉
1条
详情
2525200000
云母粉
1条
详情
2209000000
米香醋
1条
详情
2208909099
苦荞酒
1条
详情
1211903999
苦荞茶
1条
详情
2101200000
苦荞茶
1条
详情
3204140000
直接TRN
1条
详情
3920991000
四氟线
1条
详情
7308900000
铁灯杆
1条
详情
3204120000
酸性ACE
1条
详情
3204110000
分散NTT
1条
详情
2106909090
芝麻糊
1条
详情
8305900000
长尾夹
1条
详情
3204120000
酸性 CT
1条
详情
3918909000
防滑
1条
详情
3204120000
酸性TPR
1条
详情
3204110000
分散DXF
1条
详情
3204110000
分散SWF
1条
详情
3204120000
酸性MSR
1条
详情
8205510000
皇冠
1条
详情
8483500000
尼龙轮
1条
详情
6815100000
四氟棒
1条
详情
4202320000
色纱袋
1条
详情
3204160000
活性WNN
1条
详情
8205590000
杆组套
1条
详情
3204110000
分散NTR
1条
详情
3204160000
活性H2N
1条
详情
3204120000
酸性NGP
1条
详情
3204110000
分散ECT
1条
详情
3204191100
硫化2BR
1条
详情
1211903999
苦荞麦
1条
详情
1704900000
糖梅果
1条
详情
0811200000
冷冻
1条
详情
0802909090
南瓜子
1条
详情
0305640090
盐腌
1条
详情
0902109000
安化
1条
详情
8214900010
金刚刀
1条
详情
0305640090
盐渍
1条
详情
1202420000
花生米
1条
详情
1702900090
糖老姜
1条
详情
3206499000
微高力
1条
详情
2103909000
橄榄酱
1条
详情
3302109001
糖香料
1条
详情
3204120000
酸性420
1条
详情
3204120000
酸性210
1条
详情
3204120000
酸性168
1条
详情
3204140000
直接168
1条
详情
londing...
X