hscode
商品描述
实例汇总
详情
9401790000
1条
详情
6602000090
山杖
171条
详情
7326909000
山扣
7487条
详情
8308900000
山扣
1条
详情
8308100000
山钩
1条
详情
8308100000
山扣
1369条
详情
7326909000
7487条
详情
7325109000
1条
详情
7324900000
1249条
详情
7117190000
1条
详情
8302200000
145条
详情
7324900000
1249条
详情
7308900000
1条
详情
7326909000
7487条
详情
8302420000
1条
详情
8302420000
1014条
详情
8452901900
268条
详情
8714961000
1条
详情
9403900000
1条
详情
7323910000
189条
详情
8708934000
踏板
87条
详情
9401909000
椅子
1085条
详情
9403200000
2014条
详情
7308400000
手架
180条
详情
7308900000
手架
1条
详情
7326909000
1条
详情
7326909000
7487条
详情
8302420000
家具
1014条
详情
9401909000
沙发
1085条
详情
8466920000
压力
682条
详情
8302420000
支架
1条
详情
8302420000
制金属
1014条
详情
8301400000
车锁
569条
详情
8302420000
制柜子
1014条
详情
9401909000
沙发
1085条
详情
8302410000
制固定
1616条
详情
9505100090
圣诞树
695条
详情
7326909000
制支架
1条
详情
7326909000
折叠
1条
详情
7326909000
制货架
1条
详情
8302200000
制茶几
1条
详情
8302420000
制家具
1014条
详情
8302420000
制橱柜
1条
详情
7318159090
制螺丝
899条
详情
8302420000
制沙发
1014条
详情
9401909000
制沙发
1085条
详情
7326909000
踏 10pcs
1条
详情
8302420000
底万向
1条
详情
8302420000
沙发
1条
详情
7326909000
架 200PCS
1条
详情
9401909000
沙发(制)
1条
详情
7326909000
制调节
7487条
详情
7326909000
制支撑
7487条
详情
7308400000
制单支架
1条
详情
9401719000
框架高
538条
详情
9403100000
办公台
274条
详情
7324900000
制浴缸
1249条
详情
7321900000
制煤气灶
478条
详情
7308900000
手架固件
2221条
详情
7323990000
制煤气炉
2774条
详情
9401909000
制沙发
1085条
详情
7321900000
制烧烤炉
478条
详情
8302410000
手架配件
1616条
详情
8302200000
轮(塑料+)
1条
详情
7324900000
制浴缸
1条
详情
9401790000
特斯林
1条
详情
9401790000
架沙滩椅
1条
详情
8302420000
床配件()
1条
详情
8302420000
床配件()
1条
详情
8414200000
踏打气筒()
1条
详情
8302420000
制玻璃茶几
1014条
详情
9403900000
平面底盘桌
1条
详情
8714961000
自行车踏管
1条
详情
8214200000
锉(+塑料制)
1条
详情
8302200000
轮(+塑料制)
1条
详情
8302420000
家具制沙发
1条
详情
7326909000
后钮,链,模具
1条
详情
8302420000
茶几配件()
1条
详情
8302420000
椅子配件()
1条
详情
8302420000
沙发配件()
1条
详情
8302420000
沙发配件()
1条
详情
8479909090
轨道用钢支撑
2671条
详情
8302490000
展览用制调节
643条
详情
8302420000
部件(撑.挂钩)
1条
详情
8302420000
部件(撑,挂钩)
1条
详情
9506990000
游戏场设备
1条
详情
9506990000
游戏场设备
1条
详情
8302420000
部件(货架垫板)
1014条
详情
3926909090
家具配件(床架)
1条
详情
8302420000
家具配件(沙发)
1条
详情
9401790000
DC-240598特斯林
1条
详情
9403200000
DC-240598特斯林
1条
详情
9401909000
转椅配件:制五星
1条
详情
9606300000
钮扣零件:制钮扣
1条
详情
8302200000
轮(塑料轮带支架)
1条
详情
9401909000
家具配件(制沙发)
1条
详情
8302420000
(沙发五金配件)
1条
详情
8302420000
家具部件(挂钩,撑)
1条
详情
8302200000
轮 手推车用 塑料+
1条
详情
9401901900
汽车座具零件:座椅
1条
详情
7204410000
冷轧卷材/边角料.下
1条
详情
8414909090
空压机配件(垫,手柄等)
1条
详情
8302200000
轮 手推车用 塑料/橡胶+
1条
详情
8302200000
轮 手推车用 塑料+ 无牌
1条
详情
8302200000
轮 手推车用 塑料+橡胶+
1条
详情
8452909200
非家用缝纫机零件:踏板
1条
详情
7204410000
螺母半成品/边角料.下
1条
详情
8302200000
轮 塑料+ 35-50MM 手推车用
1条
详情
9401909000
家具座具及其零件(沙发)
1条
详情
8466920000
线路板钻孔机零件(压力片)
1条
详情
9401909000
沙发配件(架,沙发塑料
1条
详情
8302420000
部件(导轨,撑)METAL ACCESSORIES
1条
详情
9401909000
零配件(背固,地板) 1180PCS
1条
详情
8452901900
缝纫机用塑料件/制件/压/基板
1条
详情
7204410000
自行车用轴心毛坯/边角料下
1条
详情
8716900000
手推车零件(垫片,托盘,踏垫等)
1条
详情
8714990000
非机动踏车附件(:100%) 1200SETS
1条
详情
9401909000
椅配件:背垫.垫板.扶手.尼龙.机构
1条
详情
8531901000
电子警报器配件,塑料外筒,内筒,
1条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料外筒,音头,架)
1条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料内筒,外筒,架)
1条
详情
7204410000
冷轧板材(含碳量<0.25%)/边角料.下
1条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料外筒,内筒,架)
1条
详情
8708100000
汽车保险杠配件(码,圆管,垫块)
1条
详情
9401909000
椅子配件(支架,顶棚,上下架,隔板等)
1条
详情
7204410000
螺丝半成品(杆径小于6MM)/边角料下
1条
详情
7204410000
未涂镀冷轧卷板(宽≥610MM)/边角料下
1条
详情
8452909900
缝纫机配件(,塑料皮带,牙齿,螺丝)
1条
详情
9401909000
椅配件:垫板.靠背.扶手.机构.椅.网背垫
1条
详情
8531901000
电子报警器配件,塑料内筒,塑料外筒,
1条
详情
8531901000
电子警报器配件,塑料外筒,内筒,架,音头
888条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料内筒,塑料外筒,架)
1条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料外筒,塑料内筒,架)
1条
详情
9401909000
椅子配件(支架,塑料藤编顶棚,上下架等)
1条
详情
8531901000
电子警报器配件(塑料内筒,外筒,架,音头)
1条
详情
8452901900
缝纫机用塑料件/制件/基板/压/针板/控速器
1条
详情
9031900090
防震(KLA-TENCOR,晶片膜厚检测仪器专用零件,放于气动平台下用于防震,钢制)
1条
详情
4202129000
机箱
2820条
详情
4202121000
机箱
1条
详情
9401300000
小汽
1条
详情
9401300000
酒吧
1条
详情
9401719000
折叠
1条
详情
8308100000
山沟
1369条
详情
4202220000
航空机箱
1条
详情
4202920000
涤纶面料机箱
1条
详情
2203000000
凯尔特不莱啤酒
1条
详情
3006400000
泰克光固化树脂
1条
详情
9113900090
康斯牛皮表带,002
294条
详情
2204210000
奥斯-皮冈酒庄2011
1条
详情
2204210000
奥斯-皮冈酒庄2010
1条
详情
3006400000
泰克光固化粘接剂
1条
详情
9102110000
康斯超薄流线型腕表
1条
详情
2204210000
豪斯古堡干红葡萄酒
1条
详情
9404904000
格萨维后背枕GOSA VADD PILLOW
1404条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2010
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2011
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2009
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2008
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2005
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2004
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2003
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2001
1条
详情
2204210000
奥斯城堡盛宴红葡萄酒2000
1条
详情
9101210090
康斯自动上弦贵金属机械手表
128条
详情
4202920000
TROLLFJORDEN图弗洗漱用品包装袋
2257条
详情
2204210000
奥斯城堡少女珍藏白葡萄酒2012
1条
详情
2204210000
奥斯城堡少女珍藏白葡萄酒2011
1条
详情
2204210000
奥斯城堡少女珍藏白葡萄酒2009
1条
详情
2204210000
奥斯城堡少女珍藏白葡萄酒2010
1条
详情
2208300000
苏格18年单一麦芽苏格兰威士忌
1条
详情
9404904000
格萨维后背枕 50X60 JP GOSAVADD PILLOW
1404条
详情
2204210000
贝纳城堡干红葡萄酒CHATEAU DE BERNADON
1条
详情
9404904000
格萨维后背枕50X60 JP,GOSAVADD PILLOW BACK
1404条
详情
2204210000
麻包红葡萄酒2005(Vista Do Vale DO DAO Vinho)
1条
详情
2204210000
维富经典干红葡萄酒VEENWOUDEN CLASSIC 2010
1条
详情
2204210000
维富经典干红葡萄酒VEENWOUDEN CLASSIC 2011
1条
详情
9503008100
变形金刚柯柏文麦加对战套装创意积木
1条
详情
2204210000
Veenwouden Classic 2011/维富经典干红葡萄酒
712条
详情
2204210000
维富梅洛珍藏干红葡萄酒VEENWOUDEN MERLOT 2012
1条
详情
2204210000
迪多素主教红葡萄酒(麻包装)2006/Dao Cardeal Doc
1条
详情
2204210000
迪多素主教红葡萄酒(麻包装)2006/Cardeal Dao(Juta)
1条
详情
7610900000
L
866条
详情
8504902000
垫片
476条
详情
9401909000
椅子
1085条
详情
8302420000
调节
1014条
详情
9401909000
木椅
1085条
详情
9401909000
轮盘
1085条
详情
8479901000
推力
118条
详情
4016999090
防震
1204条
详情
3926909090
腕带
16342条
详情
7326909000
调节
7487条
详情
7320109000
香蕉
209条
详情
3926901000
调整
4015条
详情
4017002000
橡胶
217条
详情
7326909000
支撑
7487条
详情
7326901900
支撑
4482条
详情
8466920000
压力
682条
详情
4016999090
支撑
1204条
详情
3926901000
支撑
4015条
详情
9003900000
配件
340条
详情
8431499900
支撑
1342条
详情
9015900090
螺旋
401条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8302420000
调整
1014条
详情
8302420000
家具
1014条
详情
9401909000
沙发
1085条
详情
8466939000
压力
1307条
详情
7318159090
调整
899条
详情
7326901900
水平
4482条
详情
8450901000
弹簧
750条
详情
8302420000
微调
1014条
详情
7326909000
底座
7487条
详情
4823700000
托盘
111条
详情
8450901000
调整
750条
详情
9003900000
眼镜
340条
详情
8714990000
支撑
829条
详情
9401909000
调整
1085条
详情
9011900000
支架
359条
详情
7308900000
支架
2221条
详情
8308200000
铆钉
105条
详情
8419909000
模具
903条
详情
9401909000
家具
1085条
详情
6913100000
花瓶
1条
详情
8452909900
支撑
484条
详情
8714990000
泥除
829条
详情
7318190000
调整
546条
详情
4002191300
垫用
196条
详情
4002201000
垫用
59条
详情
4002991100
垫用
248条
详情
8302420000
金属
1014条
详情
8540999000
焊接
59条
详情
4016999090
橡胶
1204条
详情
8708309990
制动
693条
详情
9404909000
靠垫
626条
详情
4016991090
橡胶
546条
详情
7320209000
香蕉
732条
详情
9209910000
钢琴
269条
详情
9401909000
框架
1085条
详情
7408210000
线圈
1条
详情
9606300000
钮扣
174条
详情
7326909000
鸟笼
7487条
详情
7610900000
垫板
1条
详情
8419901000
防风
231条
详情
8409919990
防震
1条
详情
7610900000
铝型
866条
详情
8414200000
气泵
154条
详情
8302420000
沙发
1条
详情
7325101000
支撑
1条
详情
7321900000
煤气
1条
详情
7615200000
浴缸
1条
详情
8503009090
防震
2015条
详情
8503009090
减震
2015条
详情
3926909090
调节
16342条
详情
8214200000
锉刀
357条
详情
4015909000
腕带
1条
详情
8452901900
卷布
268条
详情
8452901900
钮扣
268条
详情
7326909000
家具
7487条
详情
9401909000
五星
1条
详情
9209999000
大鼓
403条
详情
9603909090
板刷
1条
详情
9401909000
尼龙
1条
详情
9401909000
大班
1条
详情
3926300000
家具
633条
详情
9401909000
面包
1条
详情
7326901900
伸缩
1条
详情
8302420000
定位
1条
详情
9401909090
座椅
1条
详情
8302200000
轮轴
1条
详情
7113119090
戒指
1条
详情
8516909000
熨斗
1133条
详情
8205590000
支撑
1816条
详情
7321900000
火盆
478条
详情
9503001000
摇车
1条
详情
8302200000
连体
1条
详情
8302200000
蘑菇
1条
详情
4205009090
书包
1条
详情
9401909000
塑料
1条
详情
8302490000
箱包
1条
详情
3926300000
调整
1条
详情
4016991090
橡皮
1条
详情
8516909000
烤箱
1条
详情
8302490000
子弹
1条
详情
8302490000
安装
1条
详情
3923290000
水晶
1条
详情
8302420000
茶几
1条
详情
8536500000
启动
1条
详情
7117110000
袖扣
1条
详情
3926300000
塑胶
1条
详情
8308900000
袖口
1条
详情
3407009000
印泥
1条
详情
9402900000
托架
1条
详情
8302420000
万向
1条
详情
7616999000
套管
1条
详情
7419999900
弹簧
1条
详情
9618000090
模特
1条
详情
8302490000
压铸
1条
详情
8302420000
插销
1条
详情
8538900000
插座
1条
详情
8503009090
电机
1条
详情
9506919000
踏板
1条
详情
4016991090
仪表
1条
详情
8708809000
钢板
1条
详情
0712391000
香菇
1条
详情
4016939000
床垫
1条
详情
8431310090
升降
1条
详情
8517709000
座机
1条
详情
8479909090
仪器
1条
详情
9401909000
固定
1085条
详情
9401909000
配件:
1条
详情
8432900000
ML支架
1条
详情
7308900000
圣诞树
2221条
详情
9618000090
模特儿
247条
详情
4016931000
橡胶垫
1735条
详情
3926909090
座椅垫
16342条
详情
7318190000
可调节
546条
详情
4016991090
橡皮垫
546条
详情
7907009000
升降机
569条
详情
7907009000
毛巾架
569条
详情
8479901000
防震机
118条
详情
3926909090
可调节
16342条
详情
4016999090
橡胶垫
1204条
详情
6304939000
桌椅套
753条
详情
3926901000
垫片
1条
详情
7326909000
滑动轮
1条
详情
8205700000
台虎钳
1条
详情
8452909900
缝纫机
1条
详情
4017002000
橡胶垫
217条
详情
7321900000
煤气灶
478条
详情
8452901900
缝纫机
268条
详情
9021100000
连接器
1条
详情
8538900000
引线
1条
详情
9401909000
办公椅
1条
详情
8503009090
电机机
1条
详情
8708309990
制动器
693条
详情
9021390000
全地形
1条
详情
8431499900
铲雪板
1条
详情
9401909000
圆沙发
1条
详情
8512900000
汽车灯
1条
详情
9019101000
按摩
1条
详情
8414200000
打气筒
1条
详情
9403300090
长茶几
1条
详情
8466940090
机床垫
1条
详情
8539900000
日光灯
1条
详情
9019101000
按摩器
1条
详情
3926300000
ABS调整
1条
详情
8479909090
感应器
1条
详情
3918109000
汽车垫
1条
详情
8214200000
指甲钳
1条
详情
7616999000
铝支撑
1条
详情
9505100090
圣诞树
1条
详情
8302420000
铝家具
1条
详情
9401909000
铝沙发
1条
详情
8418991000
冰箱底
1条
详情
8481202000
制动阀
1条
详情
3926901000
PVC支撑
1条
详情
8541900000
振子/206
1条
详情
8541900000
振子/200
1条
详情
9401909000
椅零件/
1条
详情
8302490000
38MM子弹
1条
详情
8302490000
40mm子弹
1条
详情
9209940000
钢琴PS-3
1条
详情
9401909000
沙发 1PCS
1085条
详情
8419901000
调节 20PZ
1条
详情
9401909000
32寸螺旋
1条
详情
9401909000
沙发10PCS
1条
详情
7326909000
设备调节
7487条
详情
3926909090
平衡支撑
16342条
详情
8803200000
前起落架
56条
详情
8443999090
电源支撑
2085条
详情
8302100000
支撑合页
332条
详情
7318110000
防震螺丝
75条
详情
9401909000
五金沙发
1085条
详情
9401909000
沙发金属
1085条
详情
8714100090
摩托车把
1648条
详情
8708309990
电控油门
693条
详情
8302420000
铝制调节
1014条
详情
3926909090
塑料调节
16342条
详情
8466920000
压力衬套
682条
详情
9401909000
沙发 10PCS
1条
详情
3926901000
塑料固定
1条
详情
7419999900
铜制音箱
815条
详情
7418200000
浴缸支撑
496条
详情
3926909090
塑料支撑
16342条
详情
8302420000
调节底座
1014条
详情
9401909000
树脂沙发
1085条
详情
9401909000
沙发 16PCS
1条
详情
9401909000
塑料椅子
1条
详情
3926909090
塑料梯子
1条
详情
8504901900
线圈底座
1条
详情
8418999990
塑料挡板
1条
详情
8480719090
支撑模具
1条
详情
8480419000
压力模具
1条
详情
3926909090
塑料展架
1条
详情
3926909090
塑料子弹
1条
详情
3926300000
塑料家具
1条
详情
3926300000
塑料衣柜
1条
详情
3926909090
塑料沙发
1条
详情
3926909090
塑料箱包
1条
详情
8452909900
缝纫机机
484条
详情
9401909000
塑料沙发
1085条
详情
9401909000
铝制沙发
1085条
详情
7307220000
压力弯管
1条
详情
8708999990
汽车跳板
3112条
详情
3925900000
塑料调节
1021条
详情
9401909000
木制沙发
1085条
详情
9003900000
塑料眼镜
340条
详情
6406909900
尼龙绑带
1条
详情
3926909090
塑料件
1条
详情
3926300000
转椅五星
1条
详情
9003900000
板材眼镜
1条
详情
9618000090
弹力调节
1条
详情
8452901900
锌制卷布
268条
详情
3925900000
塑料围栏
1021条
详情
3921110000
珍珠棉垫
1条
详情
8452901900
锌制拉链
268条
详情
9401909000
椅子塑料
1条
详情
8452901900
缝纫机机
268条
详情
9618000090
塑料模特
247条
详情
8708999990
汽车减震
3112条
详情
8708299000
车门拖板
1条
详情
4106920090
驼鸟皮革
1条
详情
7615200000
古典浴缸
317条
详情
7907009000
锌制调节
569条
详情
8538900000
Led灯座套
1条
详情
9401909090
金属沙发
1条
详情
8473309000
键盘交叉
1条
详情
9403900099
户外家具
1条
详情
9401909000
椅子网板
1条
详情
9017900000
平板调正
1条
详情
3926300000
浴盆支架
633条
详情
7318151001
沙发螺栓
1条
详情
8302410000
家具横档
1616条
详情
9401909000
红高喇叭
1条
详情
7318190000
螺纹平衡
1条
详情
9021390000
弹性储能
1条
详情
9403900099
实木茶几
1条
详情
9401901900
座椅支架
850条
详情
9401909000
家具配件
1条
详情
3926300000
塑料橱柜
1条
详情
8302100000
自卸铰链
1条
详情
9401909090
沙发塑料
1条
详情
8419901000
防风
1条
详情
8419901000
圆管防风
1条
详情
9401909000
调节旋钮
1条
详情
9021390000
动态储能
1条
详情
8714990000
自行车站
1条
详情
9021390000
复合储能
1条
详情
3926300000
塑料五星
1条
详情
9021100000
手()圈
1条
详情
8302100000
固定铰链
1条
详情
9401909000
铝制椅子
1条
详情
7324900000
浴缸组件
1条
详情
7324900000
鹰式浴缸
1条
详情
7325109000
铸件浴缸
1条
详情
7418200000
铜制浴缸
1条
详情
8302420000
金属家具
1条
详情
7616999000
铝制货架
1条
详情
7616999000
铝制调节
1条
详情
7616999000
铝制调整
1条
详情
8306299000
金属树桩
1条
详情
7616999000
铝制支架
1条
详情
0712391000
干制香菇
1条
详情
7616991090
铝制支架
1条
详情
7616991090
铝制支撑
1条
详情
7412209000
铜制楼梯
1条
详情
8431201000
制动总成
1条
详情
8302420000
万向把手
1条
详情
3926300000
橱柜调整
1条
详情
7907009000
支座组件
1条
详情
3926909090
塑料板擦
1条
详情
8214200000
趾甲锉刀
1条
详情
8708999990
汽车垫板
1条
详情
9401909000
防静电椅
1条
详情
8302490000
机器支撑
1条
详情
8302420000
金属调节
1条
详情
7321890000
扎花火盆
1条
详情
9401909000
巴士座椅
1条
详情
7318159090
平衡组件
1条
详情
7616999000
铝梯平衡
1条
详情
8536500000
启动开关
1条
详情
7604210000
高度调节
1条
详情
3925900000
塑料调整
1条
详情
8302420000
全钢调整
1条
详情
9401909000
座椅支撑
1条
详情
3925900000
地板调整
1条
详情
8708309990
制动元件
1条
详情
8302420000
毛毡调整
1条
详情
9209999000
小鼓基座
1条
详情
8409999990
发动机机
1条
详情
8302420000
万向板手
1条
详情
4016999090
橡胶支撑
1条
详情
7616999000
铝制防滑
1条
详情
8302420000
锥度调节
1条
详情
9401909000
铜制沙发
1条
详情
3918109000
PVC汽车垫
1条
详情
7616991090
铝制楼梯
1条
详情
9003900000
眼镜/4TT-2
1条
详情
8302490000
三寸子弹
1条
详情
londing...
X