hscode
商品描述
实例汇总
详情
8424909000
水枪
1020条
详情
8481809000
水枪
1条
详情
9503008900
水枪
1条
详情
8424902000
塑料水枪
1条
详情
8424902000
水枪配件()
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(接)
1条
详情
3917390000
塑料管(含接,水枪)
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件:
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(专用接)
1条
详情
8424902000
水枪配件(水管接,)
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(快速接插)
1条
详情
8424909000
清洗机备件(水枪 莲花 进水组件 盖板 高压管)
1条
详情
8424909000
清洗机备件(水枪,水枪枪杆,高压管,莲花,进水组件)
1020条
详情
8424909000
水枪
1020条
详情
8424200000
水枪
1条
详情
7307990000
水枪
1条
详情
3924900000
塑料水枪
1条
详情
8424901000
铁制水枪
1条
详情
8424909000
塑料水枪
1020条
详情
8424902000
塑料水枪
1条
详情
8205590000
水枪盖板钻
1条
详情
8424901000
灭火器配件(器水枪)
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件:接
1条
详情
7412209000
高压清洗机水枪零件:铜接
1条
详情
8424200000
9M伸缩管(含接)机械水枪
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件快速接
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件:注塑接
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件,注塑接
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件:快速接
1条
详情
8424909000
高压清洗机水枪零件(快速接
1条
详情
8424901000
消防器材(水枪,接,分水器,消火栓工具)
1条
详情
8424909000
1020条
详情
8424909000
1020条
详情
9616100000
491条
详情
8409999100
640条
详情
8409991000
2784条
详情
8424200000
335条
详情
8424909000
1020条
详情
7616999000
2313条
详情
8481809000
572条
详情
8516800000
539条
详情
7326909000
7487条
详情
8424902000
1条
详情
8467920000
1条
详情
3926909090
16342条
详情
8424909000
1020条
详情
8409999990
1005条
详情
8486909900
634条
详情
7324900000
1249条
详情
7326909000
7487条
详情
8443999090
1条
详情
8424899990
1条
详情
8424901000
1条
详情
8481901000
1条
详情
8424902000
雾器
166条
详情
7326909000
7487条
详情
8424891000
雾器
47条
详情
8424902000
火枪
1条
详情
8424909000
1020条
详情
8424909000
1条
详情
8424899990
雾器
1条
详情
9616100000
中罩
1条
详情
8205600000
90KW
29条
详情
8205600000
30KW
29条
详情
8205600000
T-22
1条
详情
8205600000
T-35
1条
详情
8205600000
T-22
29条
详情
8205600000
T-28
29条
详情
8424909000
9pcs
1条
详情
3926909090
旋转
16342条
详情
9616100000
塑料
1条
详情
9616100000
香水
491条
详情
8424909000
16pcs
1条
详情
9616100000
塑胶
491条
详情
9616100000
铰接
491条
详情
8443992910
组件
4条
详情
8481804090
球阀
1条
详情
3922900000
塑料
1条
详情
8424902000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
4009320000
水管
1条
详情
7326909000
铁制
7487条
详情
3923500000
塑料
1130条
详情
8424909000
20pcs
1条
详情
7419999900
铜制
1条
详情
3402190000
领洁净
1条
详情
8424901000
消防
206条
详情
8424899990
消防
1条
详情
8424909000
挡板
1020条
详情
8413200000
乳液
198条
详情
8424909000
塑料
1条
详情
8424909000
10pcs
1条
详情
7418200000
枪花洒
1条
详情
8424909000
静电
1条
详情
9616100000
塑料
1条
详情
7418200000
淋浴
1条
详情
8424909000
组件
1条
详情
9603909090
水刷刷
1条
详情
8424200000
消防
1条
详情
8409999100
总成
1条
详情
8424200000
总成
1条
详情
8466939000
总成
1条
详情
8424909000
盖板
1条
详情
8481909000
插座
1条
详情
4016939000
垫圈
1条
详情
8481901000
组件
1条
详情
9616100000
(20/410)
1条
详情
8443992100
(打印)
20条
详情
9616100000
乳液(泵)
1条
详情
9616100000
金属(泵)
1条
详情
8424902000
配件(等)
1条
详情
7418200000
洁配(等)
1条
详情
8424909000
注射用
1020条
详情
9616100000
香水雾器
491条
详情
8424909000
注模用
1020条
详情
8424909000
钢铁制
1020条
详情
7326909000
不锈钢
7487条
详情
8424909000
嵌入式
1020条
详情
8443992910
压电式
4条
详情
7324900000
贱金属
1249条
详情
3924900000
塑料雾器
735条
详情
8424901000
水幕式
1条
详情
8509900000
洗牙机
1条
详情
8509900000
冲牙机
1条
详情
9616100000
手扣式
1条
详情
8424902000
微型雾器
1条
详情
8424902000
(4000PCS)
1条
详情
8424902000
雾器
1条
详情
8424902000
强力雾器
1条
详情
8481909000
不锈钢
1条
详情
8424899990
拉链涂机
1条
详情
8481909000
水龙口盖
1条
详情
8424899990
淋浴水口
1条
详情
9616100000
塑料L102
491条
详情
9616100000
塑料L101
491条
详情
9616100000
塑料L100
491条
详情
8424902000
塑料L101
1条
详情
9616100000
250000PCS
1条
详情
9616100000
100000SETS
1条
详情
8477900000
(不锈钢)
1条
详情
8424902000
雾器(零件)
1条
详情
9616100000
泵(香水)
1条
详情
8424909000
气枪接 18EA
1条
详情
8424909000
热流道用
1020条
详情
8205600000
大号美式
29条
详情
8424891000
手扣式雾器
47条
详情
8443919090
及支架
282条
详情
7326901900
M203113 1PCS
1条
详情
3926909090
塑料三通
1条
详情
8448202000
丝板
24条
详情
8424909000
专用堵
1条
详情
8424901000
中速水雾
1条
详情
8205600000
中号美式
29条
详情
7418200000
电镀枪花洒
1条
详情
8424902000
手扣式雾器
1条
详情
8439990000
纸机压榨
1条
详情
9031900090
检测治具
1条
详情
8424909000
PVDF(1)大孔
1020条
详情
8424909000
PVDF(1)小孔
1020条
详情
8205600000
钛合金T100
1条
详情
8481909000
面板/塑料
1条
详情
8481909000
插座/塑料
1条
详情
8205600000
不锈钢S100
1条
详情
8424909000
工具配件()
1条
详情
8205600000
不锈钢 S100
1条
详情
9616100000
塑料(拆装)
1条
详情
8424909000
部件 1222PCS
1条
详情
8413910000
水泵配件()
2875条
详情
8468900000
枪零件()
1条
详情
8481809000
花洒套装(等)
1条
详情
3917400000
滴灌配件(等)
1条
详情
8424909000
枪零件(等)
1条
详情
8468900000
枪配件()
1条
详情
7321900000
灶具配件(等)
1条
详情
7020009990
专用感温管
490条
详情
3922900000
塑料制侧花洒
1条
详情
8424909000
专用溅水盘
1条
详情
8512900000
大灯清洗饰盖
1条
详情
8424909000
部件 10992PCS
1条
详情
8424909000
消防用盖板
1条
详情
8443999090
打印机支架
1条
详情
8443999090
印表机支架
1条
详情
8205600000
T-28(灯用)
1条
详情
8205600000
T-22(灯用)
1条
详情
8443992990
墨印刷机打印
1条
详情
8424909000
清洗机零件-
1条
详情
8443992990
码机零件/
1条
详情
8443992990
码机零件/
1条
详情
4016991090
雾器配件(橡胶)
546条
详情
8424902000
雾器配件()
166条
详情
9616100000
雾器配件()
491条
详情
8424902000
雾器配件(等)
1条
详情
8481909000
水龙零件(等)
1条
详情
8481909000
水龙配件(铜手)
1条
详情
8414909090
洒水车配件(等)
1条
详情
8424901000
灭火器配件(等)
1条
详情
8481909000
水龙配件(等)
1条
详情
8443999090
绘机配件(等)
1条
详情
9018499000
砂枪零件(清洁)
1条
详情
8468900000
气体焊接机用
398条
详情
8419909000
热流道系统用
903条
详情
8443992990
码机用打印部件
1条
详情
8443992990
墨印刷机用打印
1条
详情
3926909090
座厕盖板塑料
1条
详情
3926909090
塑料电动牙刷
1条
详情
9616100000
零器配件(
1条
详情
8424200000
加工中心零件
1条
详情
9031900090
电木检测治具
1条
详情
8454909000
压铸模具配件:
1条
详情
9616100000
塑胶/聚丙烯制
491条
详情
3926909090
水管塑料接/路虎
1条
详情
7418200000
(铜制卫浴配件)
1条
详情
3926909090
[深](塑料制)
1条
详情
8481909000
水龙配件(铜顶等)
1条
详情
8424902000
家用水零件(等)
1条
详情
8467920000
钉枪零件(快速接)
1条
详情
8424902000
雾器具零件(等)
1条
详情
8424902000
雾器配件(雾器)
1条
详情
8424909000
漆工具零件(等)
1条
详情
8413910000
雾器配件(
2875条
详情
8424909000
PVD两段式(1)大孔
1020条
详情
3926909090
座厕盖板用塑料
1条
详情
8424902000
园艺(家用型)
1条
详情
8468900000
枪零件(壳体 )
1条
详情
8414909090
空压泵零件(等)
1条
详情
8424909000
清洗机零件(
1条
详情
8481909000
水暖配件(水嘴,等)
1条
详情
9616100000
塑料 PLASTIC SPRAYER
1条
详情
8424909000
枪配件(部件) 6736PCS
1条
详情
8424902000
雾器配件/塑料
1条
详情
8481909000
软管和组件/塑料
1条
详情
8424909000
枪配件(部件) 2000PCS
1条
详情
8424902000
园艺组合(家用型)
166条
详情
8424902000
家用雾器配件(等)
1条
详情
8468900000
手提焊器配件(等)
1条
详情
8424902000
雾器配件(塑料罩)
1条
详情
8424902000
高压清洗机配件(等)
1条
详情
8466939000
数控车床YCL-20零件
1307条
详情
8424909000
清洗机零配件(等)
1020条
详情
8480719090
注塑模具用热流道
1条
详情
8480719090
注塑模具用热流产
1条
详情
3926909090
(塑料制,水功能)
16342条
详情
8424909000
化学气相沉积机用
1020条
详情
8479909090
雾化机零部件(
1条
详情
8481909000
水龙配件(手柄,等)
1条
详情
8481909000
水龙配件(弯管,等)
1条
详情
8424901000
8300只灭火器配件()
1条
详情
8468900000
枪零件(座,手柄)
1条
详情
8481809000
淋浴屏配件(铜顶,龙)
1条
详情
8443999090
打印,墨打印机用零件
2085条
详情
8424909000
农用雾器具零件:
1条
详情
8409999990
发动机零件,活塞,油嘴
1005条
详情
6506910000
塑料罩(油漆时防护用)
1条
详情
8424909000
园艺用洒水器配件(等)
1020条
详情
3926909090
[深]女用(塑料制)
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把配件(塑料等)
1条
详情
8424902000
雾器配件(水壶的子)
1条
详情
8424902000
家用射器具配件(等)
1条
详情
8414909090
空压机配件(打气嘴)
1条
详情
8424902000
雾器配件(手扣式)
1条
详情
8409919940
(氮气加速系统零件)
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把配件(彩盒,等)
1条
详情
8424909000
雾器配件(塑料等)
1条
详情
3926909090
塑料 PLASTIC TIP OF NOZZLE
1条
详情
8481909000
水暖配件(水嘴,手柄,等)
1条
详情
9030900090
集成电路测试机零件/
1条
详情
8481909000
水暖配件(水嘴,阀芯,等)
1条
详情
8414909090
空压机配件(打气,嘴)
1条
详情
8443992990
光栅读数(墨印刷机配件)
1条
详情
8424902000
高压清洗机配件(莲花等)
1条
详情
8451900000
全蒸汽熨斗配件(去污等)
1条
详情
8424902000
雾器配件(手扣式雾器)
1条
详情
8443992990
打印支架(码机专用零件)
1条
详情
3926909090
女用(塑料制,水功能)
16342条
详情
8516909000
蒸汽拖把配件(尼龙刷,等)
1条
详情
8424200000
园林带水管及水管架套装
1条
详情
8424909000
粉机零件(嘴总成,等)
1条
详情
8477900000
注塑机零件(嘴,
1条
详情
8481909000
水暖配件(水嘴,出水管,等)
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把配件(塑料件,等)
1条
详情
8424909000
园艺用洒水器配件(塑料等)
1条
详情
8424902000
雾器零件(及进水管等)
1条
详情
3917400000
塑料制管子附件(管道等)
1条
详情
8414901900
空气压缩机零件(通气管,等)
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把配件(螺丝,塑料等)
1条
详情
8424909000
部件(进气接)HEAD SET PIECE
1条
详情
8443992990
码机零件(过滤环,打印,嘴)
1条
详情
8466910000
金属抛光机用零件 钻石液
1条
详情
8424909000
塑料PLASTIC WIPER NOZZLE 106811RT
1条
详情
8424909000
消防洒水装置配件(,消防管)
1条
详情
8424909000
枪零件(部件帽座)3233PCS
1条
详情
8424909000
枪零件(部件:帽,嘴)
1条
详情
8424909000
枪零件(部件 帽,嘴) 3863PCS
1条
详情
8443992990
墨印刷机零件(打印电路板)
1条
详情
8409991000
船舶发动机零件(,保护环,
2784条
详情
8424902000
雾器配件(包胶把手,杆,等)
1条
详情
8448499000
纺织机械配件(剑杆,辅,离合器)
1447条
详情
3926909090
淋浴房配件,上下和花洒万向
16342条
详情
9616100000
香水,用于香水的,里面没有香水
491条
详情
8424909000
农用(农业用机器零部件)
1条
详情
3926901000
汽车配件(电动汽车引擎用机油)
1条
详情
8424909000
枪零件(部件-铜圈/铝圈) 5281PCS
1条
详情
8424902000
家用射器零部件(,中空柱体,
1条
详情
8419909000
医疗容器清洗消毒机专用零件(
1条
详情
7323990000
厨房用具:调味架.烤叉.盖.锅盖.调味碗
1条
详情
8477900000
注塑机配件(机筒,螺杆,螺杆嘴)
2384条
详情
3305300000
发胶BAIR SFRAY 品牌:SUAVE用途:用于发护理
68条
详情
6903900000
半导体制造设备用气体SHOWER HEAD,CVD SIC
1条
详情
8448590000
圆筒针织机配件(编织三角、嘴)
1509条
详情
8424899990
射,雾机械器具(消防管道用,消防管)
1条
详情
8409999100
发动机零件(齿轮室,防锈,供油管,回油管,嘴等)
1条
详情
8409999100
发动机零件(防锈,供油管,活塞环,油器,摇臂等)
1条
详情
8409999100
发动机零件(油器,进气门,活塞环,防锈,推杆等)
1条
详情
8422909000
贴标签机的零件(支架,固定块,嘴,调节器,手柄)
1条
详情
8443999090
墨打印机零件(含芯片墨水盒,带打印墨盒)INK TANK
1条
详情
8481909000
水暖器材(台盆下水,,手轮,装饰盖,阀芯压帽等)
1条
详情
8416900000
节能燃烧器零件(气嘴,燃烧炉,进气调节杆等)
1条
详情
8486909900
气体(专用于制造半导体器件设备化学气相沉淀机内部上,品牌AMAT,均匀分布同等孔径使气体平均通过.淋装置本身无独立功能)
1条
详情
8424909000
水枪
1020条
详情
9503008900
水枪
1条
详情
8205590000
水枪
1816条
详情
8424200000
水枪
335条
详情
8424909000
水枪
1020条
详情
8424200000
水枪
1条
详情
8424200000
塑料水枪
335条
详情
8708999990
水车水枪
3112条
详情
8708999990
大灯水枪
3112条
详情
8424200000
软管水枪
1条
详情
3926909090
汽车水枪
16342条
详情
8424200000
铁制水枪
1条
详情
9616100000
直线水枪
1条
详情
8424200000
园艺水枪
1条
详情
8424200000
水枪套装
1条
详情
8424902000
水枪配件
1条
详情
8481909000
清洁水枪
1条
详情
8424200000
5功能水枪
1条
详情
8424909000
水枪 20736个
1条
详情
8424200000
塑料制水枪
1条
详情
8424200000
大灯清洗水枪
1条
详情
3917390000
塑料管(含水枪)
1条
详情
8424902000
园艺水枪配件A10
1条
详情
8424902000
园艺水枪配件A25
1条
详情
8424200000
农用低压水枪
1条
详情
8424902000
水枪配件(12000PCS)
1条
详情
8424902000
清洗机零件(水枪)
166条
详情
8424902000
水枪配件(连接器)
1条
详情
8465940000
水枪管组装机(塑料)
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(滤网)
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(杆)
1条
详情
8424902000
清洗机零件(水枪
166条
详情
8424200000
塑料制水枪(GARDENA牌)
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(O型圈)
1条
详情
8424200000
伸缩管配件(塑料水枪)
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(吸液管)
1条
详情
8424909000
清洗机附件(塑料水枪
1条
详情
8424909000
清洗机零件(水枪嘴等)
1条
详情
8424200000
水枪(无品牌,射材料:NaCl溶液)
1条
详情
8424901000
消防配件(接口/水枪/管/消防箱)
1条
详情
8424909000
高压清洗机零件(嘴,水枪枪杆,枪柄,
1条
详情
8424909000
高压水枪零件(杆),SPARE PARTS FOR HIGH
1条
详情
8424200000
水枪,用途:洗涤,射材料:水,操作方式:手持式
335条
详情
8538900000
F
1条
详情
8544421100
DC
789条
详情
8538900000
DC
1条
详情
8486901000
TNT
1条
详情
8517709000
USB
1条
详情
8473309000
CCD
1条
详情
3926909090
Tip
1条
详情
8443999090
REMS
2085条
详情
9024900000
POGO
172条
详情
7326909000
铁F
1条
详情
8205590000
拧紧
1816条
详情
9017800000
测量
603条
详情
9031900090
平衡
1403条
详情
8441909000
分离
337条
详情
4016999090
活塞
1204条
详情
8409919990
活塞
1748条
详情
9031900090
检测
1403条
详情
8536690000
水晶
803条
详情
8409991000
汽缸
2784条
详情
8509900000
牙刷
196条
详情
8419901000
放电
231条
详情
8517709000
水晶
2808条
详情
9603509190
牙刷
523条
详情
8448499000
织造
1447条
详情
8467919000
导板
448条
详情
3926901000
按钮
4015条
详情
9608999000
毛刷
578条
详情
8466940090
雕刻
817条
详情
8466300000
定位
288条
详情
8516909000
配件
1133条
详情
8443999090
打印
2085条
详情
8409991000
控制
2784条
详情
8473309000
读卡
2910条
详情
8466940090
老化
817条
详情
8466940090
成型
817条
详情
8413910000
水泵
2875条
详情
8422909000
感应
973条
详情
8536901100
测试
394条
详情
8535900090
电缆
434条
详情
9615190090
饰品
703条
详情
4016920000
橡皮
52条
详情
8453900000
搅拌
102条
详情
3926901000
控制
4015条
详情
7307990000
单丝
1286条
详情
7307290000
格兰
1294条
详情
8409999990
过滤
1005条
详情
9608999000
硅胶
578条
详情
7412100000
喇叭
287条
详情
9018901000
听筒
31条
详情
9615110000
饰品
626条
详情
8525801390
摄影
308条
详情
8481809000
淋浴
572条
详情
8477900000
螺杆
2384条
详情
8466939000
振动
1307条
详情
8538900000
按钮
5495条
详情
8207400000
板牙
196条
详情
8443992100
打印
20条
详情
8481809000
花洒
572条
详情
9618000090
展示
247条
详情
8529906000
收音
224条
详情
8466940090
夹持
817条
详情
9618000090
模特
247条
详情
8522902200
录音
39条
详情
8522902200
录放
39条
详情
8522902200
消音
39条
详情
8209003000
小刀
51条
详情
8536901900
格兰
188条
详情
8473309000
扫描
2910条
详情
8473500000
打标
159条
详情
8422909000
灌装
973条
详情
8468900000
电极
398条
详情
8479909090
轨道
2671条
详情
8308100000
钥匙
1369条
详情
8708999990
排挡
3112条
详情
7419999100
格兰
998条
详情
8479909090
绑定
2671条
详情
8473301000
读写
305条
详情
8473301000
镭射
305条
详情
9024900000
硬度
172条
详情
8483109000
主轴
2601条
详情
8448499000
剑杆
1447条
详情
8486909900
热压
634条
详情
8479909090
打标
2671条
详情
8537109090
分配
2982条
详情
8546900000
电缆
143条
详情
8467991000
冲孔
1784条
详情
8412299090
动力
112条
详情
8413910000
牛油
2875条
详情
8301600000
读卡
976条
详情
8516800000
加热
539条
详情
7326909000
反馈
7487条
详情
7418200000
莲蓬
496条
详情
8477900000
混合
2384条
详情
8409911000
活塞
308条
详情
7207190000
钢坯
11条
详情
7326901900
触发
4482条
详情
8413910000
清扫
2875条
详情
8477900000
搅拌
2384条
详情
8466940090
打标
817条
详情
8481901000
电动
4188条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8466200000
拉杆
661条
详情
8536901900
水晶
188条
详情
8466200000
调整
661条
详情
9031809090
测量
2623条
详情
8467991000
气枪
1784条
详情
8409911000
汽缸
308条
详情
8538900000
水晶
5495条
详情
8479909090
搅拌
2671条
详情
3926909090
读数
16342条
详情
9030900090
光电
781条
详情
8536901900
轨道
188条
详情
8409999990
汽缸
1005条
详情
8205400000
起子
190条
详情
8479909090
混合
2671条
详情
3924900000
花洒
735条
详情
9030900090
测试
781条
详情
9031809090
读数
2623条
详情
8437900000
输送
116条
详情
8424909000
齿轮
1020条
详情
8536901100
水晶
394条
详情
8467991000
油缸
1784条
详情
8503009090
行程
2015条
详情
8525801390
照相
308条
详情
8486909900
镭射
634条
详情
4016931000
活塞
1735条
详情
7307990000
牛油
1286条
详情
8486909900
微波
634条
详情
8412310090
气动
343条
详情
8412390000
气动
115条
详情
9031900090
测量
1403条
详情
8708299000
按钮
4134条
详情
3917290000
管子
223条
详情
9025900090
测温
391条
详情
8205510000
搅拌
1178条
详情
9027900000
活塞
846条
详情
8409991000
活塞
2784条
详情
9607200000
拉链
539条
详情
londing...
X