hscode
商品描述
查看相关内容
3920109090
实例 | 详情
3926100000
实例 | 详情
3920690000
实例 | 详情
3920999090
实例 | 详情
3926400000
实例 | 详情
3926909090
实例 | 详情
3920490090
实例 | 详情
3926909090
塑料
实例 | 详情
3926100000
塑料
实例 | 详情
3921909090
塑料
实例 | 详情
3920209090
塑料
实例 | 详情
3926100000
塑胶
实例 | 详情
3920490090
塑料
实例 | 详情
3926909090
POUCH FILM
实例 | 详情
3926909090
POUCH FILM
实例 | 详情
3919109900
塑料粘胶
实例 | 详情
3926100000
塑料办公用品()
实例 | 详情
3926909090
PET/无粘性/成型
实例 | 详情
3926909090
PETF/无粘性/成型
实例 | 详情
3926100000
办公室或学校用塑料用品()
实例 | 详情
3926100000
办公室或学校用塑料制品()
实例 | 详情
8472909000
过胶机/SATURNA4/带0.15KG
实例 | 详情
3920991000
离子交换(用途:燃料电池用;外观:黑色片状;是否与其他材料合制:未与其他材料合制;成分:聚四氟乙烯95%,苯乙烯5%;规格尺寸:306*72(mm);是否非泡沫:非泡沫塑料,非自粘;品牌:GORE PRIMEA)
实例 | 详情
3920991000
离子交换(用途:燃料电池用;外观:黑色片状;是否与其他材料合制:未与其他材料合制;成分:聚四氟乙烯95%,苯乙烯5%;规格尺寸:224*60(mm);是否非泡沫:非泡沫塑料,非自粘;品牌:GORE PRIMEA)
实例 | 详情
3921909090
PE养
实例 | 详情
7607200000
复铝防
实例 | 详情
3005109000
伤口
实例 | 详情
7607200000
铝箔防
实例 | 详情
3921909090
塑料
实例 | 详情
3920109090
塑料防
实例 | 详情
3926909090
实例 | 详情
3208100090
层保
实例 | 详情
3920430090
套用PVC
实例 | 详情
3926909090
塑料手机
实例 | 详情
3921909090
用塑料
实例 | 详情
3926909090
塑料
实例 | 详情
3926909090
塑料CD防
实例 | 详情
3304300003
可可星甲指
实例 | 详情
3919909090
自粘/奔驰牌
实例 | 详情
3920109090
聚乙烯制塑料防
实例 | 详情
3926909090
发动机外部保
实例 | 详情
3920920000
发动机外部保
实例 | 详情
9506919000
肩尼龙布+TPU贴合
实例 | 详情
9013809000
反射型准直器
实例 | 详情
7020009990
手机钢化玻璃保
实例 | 详情
3305900000
可可星沙龙理发用
实例 | 详情
3304990039
修丽可皮脂霜48ML
实例 | 详情
7020009990
手机屏钢化玻璃保
实例 | 详情
3304990039
修丽可皮脂霜4ML样
实例 | 详情
3921909090
塑料|液晶面板保
实例 | 详情
3921909090
片状塑料|生产保用|卷
实例 | 详情
3920109090
贴片电容用聚乙烯塑料
实例 | 详情
3920109090
镜片保(非泡沫聚乙烯制)
实例 | 详情
3919109900
自粘塑料(保)PROTECTIVE FOIL
实例 | 详情
8428392000
装置(保交换机用零件)
实例 | 详情
3920490090
塑料(保电束线/聚氯乙烯)
实例 | 详情
8477900000
塑料平扁丝机绕线筒用保外壳
实例 | 详情
3921909090
按键(塑料制,仪器用,保按键用)
实例 | 详情
3923900000
菲诗小铺黑莓黑头修(水洗型)40G软管容器
实例 | 详情
3920991000
复合氟塑料用于电能板上,起保太阳能的作用。
实例 | 详情
8486202900
Parylene沉积系统;在物体表面沉积一层分子,层可用于表面防,改善表面特性,表面介质等;制备各种物质薄;SCS
实例 | 详情
8419909000
参比电极,用于通过对处于硫酸介质中的不锈钢施加阳极电流的方法使其表面形成良好耐蚀性能的钝化,从而使换热器得到有效的保,适用机型:酸冷器,品牌:无,型号SP-77040-1
实例 | 详情
3926100000
实例 | 详情
3926909090
塑料
实例 | 详情
3920209090
塑料
实例 | 详情
3919909090
PET
实例 | 详情
3920490090
塑料覆
实例 | 详情
4908900000
IC/ID转印
实例 | 详情
3926909090
塑料工作
实例 | 详情
3926100000
塑料工作
实例 | 详情
3920490090
塑料制覆
实例 | 详情
3921909090
激光雕刻
实例 | 详情
3920620000
式安全防伪
实例 | 详情
9031900090
后测试仪用SUB
实例 | 详情
9025900090
湿度计零件(湿)
实例 | 详情
6305330090
复合彩印编织袋
实例 | 详情
3920610000
非泡沫塑料包智能
实例 | 详情
3822009000
β绒毛促性腺激素测试
实例 | 详情
7320909000
簧/暖棚封塑料用/镀锌钢丝
实例 | 详情
3006300000
人绒毛促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法)(
实例 | 详情
3926909090
实例 | 详情
3920209090
实例 | 详情
3920430090
实例 | 详情
4908900000
实例 | 详情
3920690000
实例 | 详情
3920920000
实例 | 详情
3920999090
实例 | 详情
3920109090
实例 | 详情
3921909090
实例 | 详情
8421991000
实例 | 详情
3921909090
PP
实例 | 详情
3920999090
PU
实例 | 详情
3923900000
PE
实例 | 详情
3921199000
PP
实例 | 详情
3923290000
PE
实例 | 详情
3920109090
PE
实例 | 详情
3920209090
PE
实例 | 详情
3920999090
PP
实例 | 详情
3005109000
PU
实例 | 详情
3920109090
PP
实例 | 详情
3920999090
UF
实例 | 详情
3920991000
PI
实例 | 详情
3920590000
PP
实例 | 详情
3923210000
PE
实例 | 详情
3926209000
PO
实例 | 详情
3920209090
PP
实例 | 详情
3920999090
PC
实例 | 详情
8421999090
RO
实例 | 详情
3921909090
PE
实例 | 详情
5603121000
TPU
实例 | 详情
3920690000
PET
实例 | 详情
3920109090
CPP
实例 | 详情
3920430090
PVC
实例 | 详情
3921121000
PVC
实例 | 详情
3920209090
TPO
实例 | 详情
3921909090
PVC
实例 | 详情
3920999090
PVC
实例 | 详情
3918109000
PVC
实例 | 详情
3920109090
FFS
实例 | 详情
3920109090
PVC
实例 | 详情
3920999090
POF
实例 | 详情
3920490090
PVC
实例 | 详情
3920209090
OPP
实例 | 详情
3920999001
FEP
实例 | 详情
3920999001
F46
实例 | 详情
3920109090
EVA
实例 | 详情
3921902000
PVC
实例 | 详情
3920999090
EVA
实例 | 详情
3920999090
FEP
实例 | 详情
3920999090
TPU
实例 | 详情
3920109090
TPU
实例 | 详情
3920690000
OPP
实例 | 详情
3920109090
PE1
实例 | 详情
3920109090
PE2
实例 | 详情
3920209090
CPP
实例 | 详情
3921909090
PPC
实例 | 详情
3920101000
POF
实例 | 详情
3920910001
PVB
实例 | 详情
3920999090
PVA
实例 | 详情
3919909090
PVC
实例 | 详情
3920620000
PET
实例 | 详情
3920999090
BOPP
实例 | 详情
3920209090
BOPP
实例 | 详情
3920999090
PTFE
实例 | 详情
3920109090
(PE)
实例 | 详情
3921199000
BOPP
实例 | 详情
3920991000
PTFE
实例 | 详情
3926100000
FILM
实例 | 详情
3920109090
HDPE
实例 | 详情
3920920000
BOPA
实例 | 详情
3920999090
PVDF
实例 | 详情
3915909000
废PE
实例 | 详情
3917320000
EPTFE
实例 | 详情
3926909090
刮刮
实例 | 详情
3923900000
冷缩
实例 | 详情
8481901000
实例 | 详情
7326901900
吸波
实例 | 详情
3920209090
透明
实例 | 详情
9024800000
湿
实例 | 详情
3920690000
压印
实例 | 详情
3920999001
转移
实例 | 详情
3919109100
热帖
实例 | 详情
3923290000
卷料
实例 | 详情
3920991000
密封
实例 | 详情
3920999090
塑料
实例 | 详情
3814000000
实例 | 详情
8516800000
防雾
实例 | 详情
3920109090
转印
实例 | 详情
4908900000
印花
实例 | 详情
8481901000
实例 | 详情
3920690000
反射
实例 | 详情
3921129000
塑料
实例 | 详情
3919109900
刮刮
实例 | 详情
8528691000
实例 | 详情
3921909090
转移
实例 | 详情
8481901000
实例 | 详情
3920690000
塑料
实例 | 详情
3921909090
转印
实例 | 详情
3212100000
压印
实例 | 详情
8529909090
实例 | 详情
3920999090
转移
实例 | 详情
3921909090
塑料
实例 | 详情
9032900090
阀片
实例 | 详情
3920690000
聚酯
实例 | 详情
7607200000
铝箔
实例 | 详情
3921909090
彩色
实例 | 详情
9001200090
偏光
实例 | 详情
8208900000
实例 | 详情
3920999090
转印
实例 | 详情
8545900000
石墨
实例 | 详情
9031809090
厚计
实例 | 详情
3920209090
塑料
实例 | 详情
9001909090
补偿
实例 | 详情
3921909090
基材
实例 | 详情
3212100000
转移
实例 | 详情
3920109090
塑料
实例 | 详情
4908900000
转印
实例 | 详情
3212100000
转印
实例 | 详情
4908900000
转移
实例 | 详情
8518900090
振动
实例 | 详情
8518900090
震动
实例 | 详情
6805300000
研磨
实例 | 详情
4908900000
热印
实例 | 详情
0504002900
皱胃
实例 | 详情
3920999090
热封
实例 | 详情
3926909090
汽泡
实例 | 详情
8480790090
胎边
实例 | 详情
8454909000
结晶
实例 | 详情
3921909090
刮刮
实例 | 详情
3920490090
塑料
实例 | 详情
3920690000
转移
实例 | 详情
3920999090
热熔
实例 | 详情
8533900000
实例 | 详情
3401199000
洁脸
实例 | 详情
7607119000
铝箔
实例 | 详情
7607200000
刮刮
实例 | 详情
7607200000
封盖
实例 | 详情
8481202000
实例 | 详情
8529908200
铜网
实例 | 详情
3923900000
气泡
实例 | 详情
3926909090
气泡
实例 | 详情
4823909000
热熔
实例 | 详情
7323990000
蛋糕
实例 | 详情
3926909090
照片
实例 | 详情
3920430090
塑料
实例 | 详情
7323990000
饺子
实例 | 详情
3920209010
塑料
实例 | 详情
3926909090
包书
实例 | 详情
3926100000
塑料
实例 | 详情
3920209090
绣品
实例 | 详情
3920490090
相片
实例 | 详情
3926909090
冰箱
实例 | 详情
3921909090
包书
实例 | 详情
4811511000
相纸
实例 | 详情
3920109090
印花
实例 | 详情
3920109090
防尘
实例 | 详情
3920109090
气泡
实例 | 详情
3921199000
塑料
实例 | 详情
3926100000
包书
实例 | 详情
3920209090
制袋
实例 | 详情
3921909090
相片
实例 | 详情
3920209090
消光
实例 | 详情
3920490010
塑料
实例 | 详情
3920920000
塑料
实例 | 详情
4823909000
包书
实例 | 详情
3920109010
塑料
实例 | 详情
3920209090
胶带
实例 | 详情
4816901000
转印
实例 | 详情
3923900000
气垫
实例 | 详情
3405400000
实例 | 详情
4811609000
理化
实例 | 详情
7607200000
急救
实例 | 详情
4016931000
密封
实例 | 详情
3920999090
缓冲
实例 | 详情
3920991000
修补
实例 | 详情
3920999090
粘接
实例 | 详情
3920109090
卷料
实例 | 详情
4002609000
弹力
实例 | 详情
3920999090
气泡
实例 | 详情
3920209090
白板
实例 | 详情
4016999090
实例 | 详情
3212900000
刮刮
实例 | 详情
3920999090
防雾
实例 | 详情
3920109090
栈板
实例 | 详情
3920430090
鞋底
实例 | 详情
3926909090
静电
实例 | 详情
3926909090
接头
实例 | 详情
3920690000
硬化
实例 | 详情
7003190090
玻璃
实例 | 详情
3920109010
嫁接
实例 | 详情
7326909000
定型
实例 | 详情
8422909000
实例 | 详情
7607119000
透明
实例 | 详情
6909190000
陶瓷
实例 | 详情
3920109090
标签
实例 | 详情
4823700000
纸浆
实例 | 详情
3917310000
塑料
实例 | 详情
3921909090
衔接
实例 | 详情
3921909090
防水
实例 | 详情
8532259000
电容
实例 | 详情
3920430090
静电
实例 | 详情
3920999090
捆扎
实例 | 详情
3920690000
刻字
实例 | 详情
3920109090
警示
实例 | 详情
8207209000
凹凸
实例 | 详情
3918109000
地毯
实例 | 详情
3920590000
热熔
实例 | 详情
3926909090
屏保
实例 | 详情
3926909090
键盘
实例 | 详情
3506911000
实例 | 详情
3918109000
地板
实例 | 详情
3920109090
伸缩
实例 | 详情
4810990000
实例 | 详情
3207400000
玻璃
实例 | 详情
3920630000
聚酯
实例 | 详情
3920920000
树脂
实例 | 详情
8504902000
按键
实例 | 详情
7607200000
变色
实例 | 详情
3920109090
透明
实例 | 详情
3920430090
透明
实例 | 详情
3921909090
广告
实例 | 详情
3920109090
珠光
实例 | 详情
4823909000
珠光
实例 | 详情
3921199000
气泡
实例 | 详情
3921909090
印花
实例 | 详情
3920930000
防水
实例 | 详情
3926909090
防水
实例 | 详情
3921199000
泡沫
实例 | 详情
3920109090
植绒
实例 | 详情
3920109090
印字
实例 | 详情
3925200000
实例 | 详情
4821100000
内标
实例 | 详情
3307900000
眼圈
实例 | 详情
4823909000
底纸
实例 | 详情
0504001100
肠衣
实例 | 详情
5402699000
实例 | 详情
3004500000
果维
实例 | 详情
4823909000
纸盖
实例 | 详情
4908900000
喷绘
实例 | 详情
3920109090
压纹
实例 | 详情
3404900000
实例 | 详情
3921199000
防潮
实例 | 详情
3920109090
金聪
实例 | 详情
3920109090
贴体
实例 | 详情
3920910001
冷水
实例 | 详情
8480490000
切边
实例 | 详情
8442400090
刻字
实例 | 详情
4821100000
实例 | 详情
3920690000
镀银
实例 | 详情
3920690000
金银
实例 | 详情
4816909000
书写
实例 | 详情
3920209090
手套
实例 | 详情
3920690000
珠片
实例 | 详情
3926100000
投影
实例 | 详情
3920690000
窗口
实例 | 详情
3920109090
便利
实例 | 详情
3920109090
托盘
实例 | 详情
3923900000
压缩
实例 | 详情
3920109090
尼龙
实例 | 详情
3920209090
小盒
实例 | 详情
3920490090
晶格
实例 | 详情
3920109090
窗户
实例 | 详情
8205590000
实例 | 详情
4811900000
纸卷
实例 | 详情
3920920000
饮料
实例 | 详情
3920610000
镜片
实例 | 详情
3916909000
线
实例 | 详情
3307490000
香片
实例 | 详情
7607200000
保暖
实例 | 详情
3920109090
非泡
实例 | 详情
8205590000
实例 | 详情
3920490090
雨衣
实例 | 详情
3920209090
热封
实例 | 详情
3920109090
气袋
实例 | 详情
3921909090
浴帘
实例 | 详情
3920209090
电容
实例 | 详情
3920610000
绘图
实例 | 详情
3921199000
发泡
实例 | 详情
3920109010
遮阳
实例 | 详情
3923290000
封杯
实例 | 详情
3921909090
礼品
实例 | 详情
3910000000
实例 | 详情
3920209090
条盒
实例 | 详情
3920999001
防划
实例 | 详情
3926100000
复写
实例 | 详情
3214101000
实例 | 详情
3920109090
食品
实例 | 详情
4811410000
卷纸
实例 | 详情
3920109090
灯箱
实例 | 详情
8477800000
衣机
实例 | 详情
8518900090
喇叭
实例 | 详情
3920999090
夜光
实例 | 详情
8479899990
包线
实例 | 详情
3920730000
纤维
实例 | 详情
3920109090
硬化
实例 | 详情
3920109090
控释
实例 | 详情
3920991000
封板
实例 | 详情
3920209090
成型
实例 | 详情
9031809090
测试
实例 | 详情
3920999090
盖板
实例 | 详情
8424899990
退
实例 | 详情
9001909090
防眩
实例 | 详情
3920109090
背衬
实例 | 详情
3920999090
泡泡
实例 | 详情
3920690000
冲片
实例 | 详情
8421999090
组件
实例 | 详情
3919909090
车顶
实例 | 详情
3920109090
牧草
实例 | 详情
3920430090
高频
实例 | 详情
3920109090
屏蔽
实例 | 详情
3920430090
窗帘
实例 | 详情
3920209090
平张
实例 | 详情
3920620000
背板
实例 | 详情
3919909090
拉丝
实例 | 详情
3824999990
实例 | 详情
3921199000
泳池
实例 | 详情
3824999990
实例 | 详情
3920620000
冷烫
实例 | 详情
3919909090
粘尘
实例 | 详情
3919909090
写字
实例 | 详情
8420910000
实例 | 详情
3920430090
床垫
实例 | 详情
3920490090
拉链
实例 | 详情
3919909090
发光
实例 | 详情
3919909090
遮光
实例 | 详情
3920209090
反射
实例 | 详情
3920690000
实例 | 详情
3920999090
实例 | 详情
8505190090
磁性
实例 | 详情
8538900000
按键
实例 | 详情
3824999990
防水
实例 | 详情
3920620000
聚酯
实例 | 详情
3304990029
面霜
实例 | 详情
3824999990
配向
实例 | 详情
3919909090
定位
实例 | 详情
3920490090
防水
实例 | 详情
3920620000
遮光
实例 | 详情
3920999090
滤网
实例 | 详情
3921129000
发泡
实例 | 详情
3921199000
尼龙
实例 | 详情
3926909090
混纤
实例 | 详情
7607200000
铝制
实例 | 详情
9032900090
窗口
实例 | 详情
9001909090
遮光B
实例 | 详情
3919109900
/FK1160
实例 | 详情
3920430090
100%PVC
实例 | 详情
3920109090
塑料1
实例 | 详情
3920109090
PE伸缩
实例 | 详情
3920109090
底片PE
实例 | 详情
3920109090
PE透明
实例 | 详情
3920109090
PE有色
实例 | 详情
3921129000
PE保温
实例 | 详情
3920109090
PE内衬
实例 | 详情
3920109090
透明PE
实例 | 详情
3920109090
PE标签
实例 | 详情
3920109090
PE网纹
实例 | 详情
3920109090
PE气泡
实例 | 详情
3920109090
PE深冲
实例 | 详情
3920209090
PP气泡
实例 | 详情
3920109090
PE真空
实例 | 详情
3920109090
PE静电
实例 | 详情
3920109090
PE编织
实例 | 详情
3920209090
PP塑料
实例 | 详情
3920109010
PE园艺
实例 | 详情
3920109090
PE塑料
实例 | 详情
3923900000
PE发泡
实例 | 详情
3924900000
PE瘦身
实例 | 详情
3920109090
PE广告
实例 | 详情
3920930000
PU塑料
实例 | 详情
3920910090
PO塑料
实例 | 详情
3920109090
PE尼龙
实例 | 详情
3920300000
塑料PS
实例 | 详情
3920209090
塑料PP
实例 | 详情
3920109090
PE25*200
实例 | 详情
3920209090
PP承载
实例 | 详情
3920209090
镀铝PP
实例 | 详情
8421991000
RO滤芯
实例 | 详情
3920209090
白色PP
实例 | 详情
3919909090
自粘PP
实例 | 详情
3920109090
高分子
实例 | 详情
3921909090
热转印
实例 | 详情
8481901000
支撑
实例 | 详情
8481901000
组件
实例 | 详情
3212100000
热转印
实例 | 详情
3921199000
编织卷
实例 | 详情
3920209090
塑料卷
实例 | 详情
3920999090
塑料卷
实例 | 详情
3825900090
废配向
实例 | 详情
3920999090
热感应
实例 | 详情
3920430090
R20商标
实例 | 详情
3920430090
R03商标
实例 | 详情
3920490090
PVC记忆
实例 | 详情
4811599900
外袋卷
实例 | 详情
3920999090
塑料花
实例 | 详情
3920109090
热转印
实例 | 详情
3921909090
电容器
实例 | 详情
3920209090
阴离子
实例 | 详情
3920109090
塑料卷
实例 | 详情
4017002000
胶条
实例 | 详情
3926901000
塑料试
实例 | 详情
3926909090
热转应
实例 | 详情
3920109090
聚乙烯
实例 | 详情
4908900000
塑料花
实例 | 详情
4010390000
皮带
实例 | 详情
8421991000
反渗透
实例 | 详情
3920430090
PVC投影
实例 | 详情
3920910001
PVB中间
实例 | 详情
8533100000
电阻
实例 | 详情
4908900000
热转印
实例 | 详情
3707100001
感光湿
实例 | 详情
8543709990
设备
实例 | 详情
8533400000
电阻
实例 | 详情
8477409000
熔着机
实例 | 详情
3920201000
聚丙烯
实例 | 详情
3811900000
助剂
实例 | 详情
6702100000
塑料花
实例 | 详情
3926909090
热转印
实例 | 详情
7006000090
玻璃
实例 | 详情
3920999090
PUPU FOIL
实例 | 详情
2916150000
助剂
实例 | 详情
londing...
X