hscode
商品描述
实例汇总
详情
3824401000
减水剂聚醚单体
25条
详情
8413302900
单体
152条
详情
8413810090
单体
312条
详情
2942000000
DAP单体
1条
详情
2934993000
核苷单体
71条
详情
8518210000
单体喇叭
861条
详情
8518290000
单体喇叭
619条
详情
8483900090
齿轮单体
1639条
详情
8507200000
电瓶单体
81条
详情
8538900000
单体接头
1条
详情
8525802900
单体相机
1条
详情
8471609000
模组单体
1条
详情
8503001000
单体塑胶壳
194条
详情
8479899990
单体涂层机
1039条
详情
2902500000
苯乙烯单体
15条
详情
2903210000
氯乙烯单体
9条
详情
2916110000
丙烯酸单体
50条
详情
8413302100
单体燃油泵
76条
详情
9026201090
单体压力计
1条
详情
8538900000
单体银触点
1条
详情
6910100000
单体座便器
1条
详情
7615200000
单体皂液器
1条
详情
8518290000
单体扬声器
1条
详情
8503001000
单体马达铁壳
194条
详情
2914400090
丙烯酸酯单体
86条
详情
3302900000
烟用单体原料
1条
详情
6910100000
静音单体座厕
1条
详情
2309909000
单体微量元素
1条
详情
8479909090
单体圆形线圈
1条
详情
8448209000
单体抽吸装置
1条
详情
9027900000
石英单体部件
1条
详情
2916110000
丙烯酸单体M0025
50条
详情
9031100090
单体平衡机(旧)
1条
详情
8413910000
单体泵泵体毛坯
2875条
详情
2915320000
醋酸乙烯酯单体
17条
详情
8419200000
单体高压消解罐
1条
详情
4016931000
单体支柱密封件
1条
详情
9031809090
单体支柱测力计
1条
详情
9031200090
单体支柱试验台
1条
详情
8438500000
隧道单体速冻机
1条
详情
9030339000
单体电压测试仪
1条
详情
9031809090
单体泵测试组件
1条
详情
3506919090
丙烯酸树脂单体
1条
详情
8480419000
装配电池单体模具
221条
详情
8507600010
锂离子蓄电池单体
20条
详情
8531809000
多功能单体警示灯
319条
详情
9030900090
电池单体监控模块
1条
详情
9030899090
电池单体测试系统
1条
详情
8479899990
半自动单体洗净机
1条
详情
9031809090
电控单体泵检测仪
1条
详情
2926909090
a氰基丙烯酸酯单体
322条
详情
8507600010
锂电池(蓄电池单体)
20条
详情
9114909000
表芯零件/单体/齿轮
1条
详情
9114909000
表芯零件/单体/马仔
1条
详情
9114909000
表芯零件/单体/摆轮
1条
详情
9114909000
表芯零件/单体/弹弓
1条
详情
2916129000
多元醇丙烯酸酯单体
45条
详情
2916140000
甲基丙烯酸甲酯单体
124条
详情
9031809090
单体液压支柱测力计
1条
详情
8462291000
单体液压支柱校直机
1条
详情
9030820000
单体太阳电池测试仪
1条
详情
8424200000
单体液压喷油器总成
1条
详情
8518210000
单体音箱/PSF5200/PSEW5-1
1条
详情
2917131000
癸二酸二辛酯,100%单体
31条
详情
3822009000
10-1916-02氨基单体AMIDITE
1条
详情
3822009000
20-5910-10修饰单体AMIDITE
1条
详情
8507600010
锂电池(蓄电池单体
20条
详情
9030849000
动力电池单体测试系统
1条
详情
9114909000
表芯零件/单体/表芯底盘
1条
详情
3911900003
改性尿酸酯单体聚合度99%
3条
详情
9026201090
单体液压支柱数字压力计
1条
详情
9031809090
麦克风单体灵敏度测试仪
1条
详情
9030409000
电声器件单体测试分析仪
1条
详情
9030900090
主框架单体防水测试卡具
1条
详情
2934993000
BHQ-2修饰的亚磷酰胺单体DT
1条
详情
8466939000
立式铣床头部单体/HEAD STOCK
1条
详情
3822009000
10-1060-90甲基酰胺单体AMIDITE
1条
详情
8507500000
电动汽车用镍氢蓄电池单体
48条
详情
8507600010
电动汽车锂离子蓄电池单体
20条
详情
3908109000
聚酰胺-12(100%单体白色粉末)
1条
详情
9030339000
单体电池在线充放电活化仪
1条
详情
8538900000
继电器零件(单体安装座)
1条
详情
3707100001
透明光阻剂/亚克力单体10-30%
1条
详情
8518290000
扬声器,松下牌,单体扬声器
619条
详情
3809930000
皮革涂饰剂水60%丙烯酸单体25%
172条
详情
3809930000
皮革涂饰剂水25%聚氨脂单体28%
172条
详情
9031809090
单体支柱工作阻力数显监测仪
1条
详情
8432900000
播种机用施肥开沟器总成单体
1条
详情
8532290000
超级电容器组/含18个电容单体
1条
详情
3911900090
异氰酸酯单体预聚物 VORITE 2040
1条
详情
2916140000
亚克力单体/调整涂料化学性质
124条
详情
3809920000
光油/含压克力单体40%/压克力寡
116条
详情
8501400000
马达单体MOTOR,和兴牌,单项交流,
1205条
详情
3905300000
聚乙烯醇(约100%,单体:乙烯醇1:1)
1条
详情
8503009090
发电机零件(直流马达控制单体)
1条
详情
8518290000
扬声器,松下牌,单体扬声器。
619条
详情
9026201090
阀控式单体支柱压力在线记录仪
1条
详情
9030339000
单体电池容量测试活化诊治设备
1条
详情
2916140000
甲基丙烯酸甲酯单体,用于生产亚
124条
详情
3909500000
聚氨酯树脂(单体:异氰酸脂,1:1,40%)
1条
详情
3506919090
丙烯酸酯单体和光引发剂的混合物
376条
详情
8501400000
马达单体MOTOR ONLY,和兴牌,单相交流.
1205条
详情
3909500000
聚氨酯树脂(单体:异氰酸脂1:1,约40%)
1条
详情
3909500000
聚氨酯树脂(单体:异氰酸脂,1:1,约40%)
1条
详情
9026201090
单体液压支柱液压压力计(压力盒)
1条
详情
3907209000
改性聚苯醚/单体单元比例:A:B:C=70:25:5
1条
详情
8507600010
插电式混合动力汽车锂离子蓄电池单体
20条
详情
3915200000
聚苯乙烯GPPS边角料/100%苯乙烯单体聚合
1条
详情
9018199000
动脉硬化诊断装置用传感器线单体组件
1条
详情
3907209000
PPE塑胶粒(聚苯醚35~50%,单体二甲苯酚100%)
1条
详情
3909500000
多烃基的聚氨酯(单体:异氰酸脂,1:1,约59%)
1条
详情
3902900090
聚丁烯二酸(单体:1,3-丁二烯,比例1:1,约50%)
1条
详情
4002709000
乙丙非共轭二烯橡胶板(第三单体ENB1.8%)
176条
详情
2916140000
甲基丙烯酸甲酯单体,用于生产亚克力板材等
124条
详情
3915100000
线型低密度聚乙烯,乙烯单体含量<95%(边角料)
1条
详情
3909500000
聚氨酯树脂(白色液体,单体:异氰酸脂1:1,约40%)
1条
详情
3907400000
PC+ABS树脂/单体比例:75/13/7/5/TN7500等型/2010签约
1条
详情
3506919090
丙烯酸酯单体和光引发剂的混合物KAYARAD THD-0240
376条
详情
3506919090
丙烯酸酯单体和光引发剂的混合物KAYARAD MPZ-3882
376条
详情
3907910000
不饱和聚酯 FILCO JS-208 单体为苯酐,顺酐,丙二醇
1条
详情
3902900090
聚丁烯二酸(NICCA牌,单体:1,3-丁二烯,比例1:1,约50%)
1条
详情
3908101190
改性聚酰胺,颗粒状,切片,单体已二酸50%已二胺50%
1条
详情
4002709000
乙丙非共轭二烯橡胶,57%乙烯40.7%丙烯2.3%第三单体
176条
详情
4002709000
乙丙非共轭二烯橡胶,50%乙烯45.1%丙烯4.9%第三单体
176条
详情
3908101190
改性聚酰胺(颗粒状切片,单体己二酸50%、己二胺50%)
1条
详情
3909400000
酚醛树脂P-DM-T355J,粉末状长春牌,单体苯酚75%甲醛25%
1条
详情
3902301000
乙烯-丙烯共聚物(丙烯单体单元大于乙烯单体单元)
1条
详情
3904220000
聚氯乙烯P-PVC-90,透明颗粒状,已塑化,单体氯乙烯100%.
1条
详情
8507600010
电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体
20条
详情
3909500000
聚氨基甲酸乙酯树脂(单体:二元醇与异氰酸酯1:1,约40%)
1条
详情
8507600010
纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体
1条
详情
3904210000
初级形状未塑化的聚氯乙烯白色膏状,由氯乙烯单体聚合
21条
详情
3902900090
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(以丁二烯为主要单体单元)
1条
详情
2905410000
三羟甲基丙烷,用于制造环氧丙烯酸单体的原料,TRIMETHYLOPROPANE
17条
详情
2905410000
三羟甲基丙烷,用于制造环氧丙烯酸单体的原料,TRIMETHYLOLPROPANE
17条
详情
3901100001
初级形状的聚乙烯单价大于2000美元GUR4022,单体比例:乙烯100%,外观:白色粉末状,成分1
37条
详情
3907209000
聚醚
196条
详情
3911900090
聚醚
91条
详情
3907209000
聚醚
196条
详情
3907209000
聚醚
196条
详情
3907209000
聚醚
1条
详情
3402130090
聚醚L-44
1条
详情
3402130090
聚醚8020
1条
详情
3907209000
聚醚YD-TY
1条
详情
3402130090
聚醚 L-44
1条
详情
3907209000
全氟聚醚
196条
详情
3907209000
组合聚醚
196条
详情
3907209000
聚醚胶粒
196条
详情
3920999090
聚醚砜膜
516条
详情
3907209000
改性聚醚
196条
详情
3811900000
聚醚硅油
1条
详情
3910000000
聚醚硅油
1条
详情
3907209000
聚醚HF-220
1条
详情
3907209000
聚醚乳液
1条
详情
3907209000
聚醚HF-210
1条
详情
3907209000
初级聚醚
1条
详情
2942000000
丁醇聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚酰胺
1条
详情
2942000000
聚醚醚酮
1条
详情
3907209000
尼龙聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚910449
1条
详情
3907209000
聚醚HF-406
1条
详情
3907209000
HF-339聚醚
1条
详情
3907209000
HF-620聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-310
1条
详情
3907209000
聚醚 YD-400
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-406
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-403
1条
详情
3402130090
聚醚PPG-425
1条
详情
3907209000
HF-3070聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-380
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-339
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-302
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-4110
1条
详情
3907209000
聚醚 BG-4040
1条
详情
3907209000
聚醚 YD-2020
1条
详情
3907209000
聚醚 HF-300A
1条
详情
3907209000
聚醚 DM-300A
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇
196条
详情
3907209000
全氟聚醚
196条
详情
3907209000
聚醚聚合物
196条
详情
3921909090
聚醚醚酮带
620条
详情
3920999090
聚醚醚酮板
516条
详情
3904690000
全氟聚醚
73条
详情
3911900090
聚醚砜树脂
91条
详情
3907209000
初级状聚醚
196条
详情
3824401000
聚醚减水剂
25条
详情
3917320000
聚醚醚酮管
355条
详情
3402209000
聚醚消泡剂
1条
详情
3907209000
聚醚酰亚胺
1条
详情
3911900090
聚醚酰亚胺
1条
详情
3907209000
聚醚多无醇
1条
详情
3907209000
烯丙醇聚醚
1条
详情
3907209000
组合聚醚226
1条
详情
3907209000
组合聚醚222
1条
详情
4016101000
聚醚海绵片
1条
详情
3911900090
聚醚酯酰胺
1条
详情
3907209000
芳香族聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚化合物
1条
详情
3907209000
硬脂醇聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚胺D-2000
1条
详情
1520000000
甘油聚醚-26
1条
详情
3920999090
聚醚醚酮膜
1条
详情
3920999090
聚醚醚酮片
1条
详情
3907209000
组合聚醚326a
1条
详情
3907209000
聚醚 QF10-6275
1条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-7
228条
详情
3907209000
月桂醇聚醚-1
196条
详情
3907209000
月桂醇聚醚-2
196条
详情
3907209000
月桂醇聚醚-3
196条
详情
3907209000
月桂醇聚醚-7
196条
详情
3907209000
月桂醇聚醚-9
196条
详情
2909500000
月桂醇聚醚-3
98条
详情
2909500000
月桂醇聚醚-9
98条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-9
228条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-1
228条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-2
228条
详情
2909199090
月桂醇聚醚-2
74条
详情
2909199090
月桂醇聚醚-3
74条
详情
3907209000
组合聚醚(222)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(224)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(904)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(908)
1条
详情
3907209000
组合聚醚CM690
1条
详情
3907209000
组合聚醚(902)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(223)
1条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-4
1条
详情
3907209000
聚醚BREOX B 225
1条
详情
3402900090
硬脂醇聚醚-2
1条
详情
3920999090
聚醚砜塑料膜
516条
详情
3907209000
全氟聚醚树脂
196条
详情
3921909090
聚醚醚酮薄膜
620条
详情
3402130090
鲸蜡醇聚醚-20
228条
详情
3920999090
聚醚砜过滤膜
516条
详情
3917290000
聚醚醚酮管材
223条
详情
3907209000
辛基酚聚醚-10
196条
详情
2909500000
月桂醇聚醚-11
98条
详情
3910000000
聚醚改性硅油
261条
详情
3402130090
月桂醇聚醚-11
228条
详情
3402110000
鲸蜡醇聚醚-20
1条
详情
3910000000
聚醚改性矽油
1条
详情
3907209000
组合聚醚(323C)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(443D)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇PPG
1条
详情
3907209000
组合聚醚(905A)
1条
详情
3917320000
聚醚酰亚胺管
1条
详情
3907209000
全氟烷基聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚醚酮树脂
1条
详情
3907209000
聚醚醚酮塑料
1条
详情
3907209000
聚醚混合胶粒
1条
详情
3907209000
聚醚EFKA FA 4620
1条
详情
3907209000
聚醚塑料粒子
1条
详情
3907209000
塑料聚醚粒子
1条
详情
3907209000
硬脂醇聚醚-21
1条
详情
3920999090
聚醚醚酮胶片
1条
详情
3907209000
组合聚醚 POLYOL
196条
详情
5911200090
筛布/聚醚醚酮
220条
详情
3907209000
聚醚多元醇R420
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇2000
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇2403
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 PPG
1条
详情
3907209000
组合聚醚 DJD102
1条
详情
3907209000
组合聚醚 BF-101
1条
详情
3907209000
100%端胺基聚醚
1条
详情
3907209000
全氟代聚醚3275
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇1030
1条
详情
3907209000
PEBAX(尼龙聚醚)
1条
详情
3907209000
聚醚 TRITON X-405
1条
详情
3907209000
聚醚 EFKA FA 4620
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇2090
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇2048
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇2043
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R8245
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R8240
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2403
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2307
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇C2010
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R8338
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇F3160
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R6245
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2490
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇F3147
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2207
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(PUP)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2305
1条
详情
3907209000
组合聚醚(323C-H)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2405
1条
详情
3907209000
组合聚醚(323D-L)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2303
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2380
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇F5342
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇N-210
1条
详情
3907209000
组合聚醚 DFM-103
1条
详情
3907209000
聚醚BREOX RFL 100X
1条
详情
3907209000
组合聚醚(323C-1)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇F-102
1条
详情
3907209000
组合聚醚DBC-402B
1条
详情
3907209000
聚醚PLURONIC 25-R4
1条
详情
3907209000
组合聚醚 JC80218
1条
详情
3907209000
组合聚醚 JC80220
1条
详情
3916909000
聚醚醚酮棒棒状
195条
详情
3915909000
聚醚砜膜边角料
373条
详情
3907209000
聚醚酰亚胺树脂
196条
详情
3907209000
接枝聚醚多元醇
196条
详情
3907209000
聚醚多元醇胶料
196条
详情
3907209000
端氨基聚醚 D-400
196条
详情
3910000000
水溶性聚醚硅油
261条
详情
3907209000
组合聚醚多元醇
1条
详情
3402209000
改性聚醚消沫剂
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2438A
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R3004A
1条
详情
3907209000
烯丙醇无规聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇POLYOL
1条
详情
3403990000
全氟聚醚润滑脂
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇R2450A
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R420)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(612)
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB36.94)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 R8338
1条
详情
3907209000
初级形状的聚醚
1条
详情
3907209000
不饱和聚醚树脂
1条
详情
3909500000
聚醚改性聚氨酯
1条
详情
3911900090
聚醚酰亚胺胶粒
1条
详情
3907209000
组合聚醚 DFM-103S
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇CW3169
1条
详情
3907209000
聚醚 BREOX REL 100X
1条
详情
3911900004
聚醚砜塑料粒子
1条
详情
3920999090
聚醚醚酮塑料板
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇3202/1
1条
详情
3907209000
组合聚醚(326AN-L)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇Y-1030
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇TP1000
1条
详情
3907209000
甲基葡萄聚醚-10
1条
详情
3907209000
组合聚醚 DBC-402B
1条
详情
3907209000
聚醚混合料3U-25D
1条
详情
3907209000
甲基葡糖聚醚-20
1条
详情
3907209000
异鲸蜡醇聚醚-20
1条
详情
3907209000
异硬脂醇聚醚-20
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇JB-380
1条
详情
3907209000
聚醚 20MT POLYETHER
1条
详情
3920999090
磺化聚醚醚酮板
1条
详情
3402900090
PPG-15-丁醇聚醚-20
301条
详情
3907209000
聚醚多元醇/液体
196条
详情
3907209000
端氨基聚醚 D-2000
196条
详情
3907209000
聚醚多元醇(F3156)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2307)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R-420)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(C2056)
1条
详情
3907209000
烯丙醇聚醚Y-10882
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 R2438A
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB36.118)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R8338)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2380)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇FA-4105
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R4110)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 CW3169
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 CW3168
1条
详情
3911900090
聚醚砜VERADEL 3100P
1条
详情
3911900090
聚醚砜/PES塑料粒
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇DF-4000
1条
详情
3907209000
聚醚混合料 3U-41P
1条
详情
3907209000
聚醚混合料 3U-25D
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇TEP-240
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 KS-209
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2438A)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R3004A)
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM904
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB 36.118)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2430M)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(POLYOL)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2470M)
1条
详情
3907209000
组合聚醚Wanefoam224
1条
详情
3911900090
聚醚砜 VERADEL 3100P
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 DF-4000
1条
详情
3907209000
丁醇聚醚 HMDPE-400J
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇TEP-3033
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 EPR-300
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇组合料
196条
详情
3907209000
聚醚聚烯烃共聚物
196条
详情
3907209000
四羟基聚醚多元醇
196条
详情
3907209000
八羟基聚醚多元醇
196条
详情
3907209000
一羟基聚醚多元醇
196条
详情
3403990000
聚醚多元醇润滑剂
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 222
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 223
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB6054-101)
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 224
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 904
1条
详情
3907209000
三羟基聚醚多元醇
1条
详情
3907209000
六羟基聚醚多元醇
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFLEX 519
1条
详情
3907209000
二羟基聚醚多元醇
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM-223
1条
详情
3907209000
组合聚醚Wanefoam 909
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFLEX 501
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFLEX 571
1条
详情
3907209000
脂肪酸聚醚衍生物
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇混合物
1条
详情
3910000000
聚醚改性聚硅氧烷
1条
详情
4016109000
聚醚多元醇海棉片
1条
详情
3907209000
初级形状其他聚醚
1条
详情
3907209000
聚醚和苯酐多元醇
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇GEP-330NY
1条
详情
3920999090
聚醚酰亚胺塑料板
1条
详情
3911900090
聚醚醚酮碳纤原料
1条
详情
3907209000
甲基葡糖醇聚醚-10
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/NS910
1条
详情
3907209000
辛基十二醇聚醚-16
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB6125-101)
1条
详情
3907209000
聚醚醚酮塑料粒子
1条
详情
3920999090
聚醚醚酮制塑料板
1条
详情
3907209000
聚醚胺FEFFAMINE T-403
1条
详情
3907209000
聚醚SOLSPERSE(TM) 8200
1条
详情
3907209000
聚醚酰亚胺树脂/PEI
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOLF3156
1条
详情
3907209000
组合聚醚(WANEF0AM224)
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 443D
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇Wanol R420
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 2224
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOLR-420
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323C
1条
详情
3907209000
聚醚乳液(FINETEX PES)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOLF3135
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/CS1068
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/CS1034
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/CR1026
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/CD1083
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇类/CD1028
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 RX04-610E
1条
详情
3907209000
PPE塑胶粒/聚醚塑料
1条
详情
3907209000
聚醚胺 JEFFAMINE D-400
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇 PEG-2000A
1条
详情
3907209000
聚醚胺JEFFAMINE D-2000
1条
详情
3907209000
鲸蜡醇聚醚EMALEX 120
1条
详情
3907209000
保湿剂(甘油聚醚-26)
196条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL F3160
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2310
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL F3135
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2405
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL F3147
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL C2056
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R8245)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(F3056)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL F5342
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R-420
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2303
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2307
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2450
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(F5342)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2305
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL F3156
1条
详情
3907209000
组合聚醚多元醇F5342
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(C2010)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2490
1条
详情
3907209000
组合聚醚(RB36.02E)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2380
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL C2010
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2403
1条
详情
3402130090
C12-14仲链烷醇聚醚-8
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(R2310)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇(F3160)
1条
详情
3907209000
聚醚磷酸酯ADDCO 410-P
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL-R2310
1条
详情
3911900090
聚醚砜(E2010 NAT副牌)
1条
详情
3907209000
甘油聚醚-26 M-Hydro EG
1条
详情
3910000000
聚醚变性硅油GX-KS 18
1条
详情
3907209000
聚醚胺 JEFFAMINE M-2070
1条
详情
3907209000
聚醚胺 JEFFAMINE M-2005
1条
详情
3907209000
聚醚胺 CACAMINE MA-2200
1条
详情
3907209000
聚醚VORANOL* 2070 POLYOL
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL-R2207
1条
详情
3907209000
聚醚胺JEFFAMINE(R)D2000
1条
详情
3911900090
聚醚砜颗粒,含量99.5%
91条
详情
3907209000
初级形态聚醚多元醇
196条
详情
3907209000
初级形状的其他聚醚
196条
详情
3920999090
聚醚醚铜耐磨制品
516条
详情
3402110000
月桂醇聚醚硫酸酯铵
108条
详情
3907209000
初级形状的改性聚醚
196条
详情
3907209000
甲硅烷基封端的聚醚
196条
详情
3911900090
聚醚酰亚胺塑料粒子
1条
详情
3910000000
聚醚改性亲水性硅油
1条
详情
3910000000
水溶性(聚醚)硅油
1条
详情
3910000000
亲水性聚醚改性硅油
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323D M
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323C-1
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323c-L
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2450A
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323D L
1条
详情
3907209000
组合聚醚WANEFOAM 323d-L
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2438A
1条
详情
3907209000
组合聚醚(Wanefoam 905A)
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇WANOL R2470M
1条
详情
3907209000
初级形状的聚醚粒子
1条
详情
3911900090
聚醚砜(E3010 NAT 副牌)
1条
详情
3907209000
聚醚酰胺硫酸钡粒子
1条
详情
3907209000
甲酚基环氧丙烷聚醚
1条
详情
3926909090
聚醚多元醇滴胶标签
1条
详情
3907209000
聚醚 TRITON X-405 70% ACT
1条
详情
3907209000
聚醚VORANOL* 2070A POLYOL
1条
详情
3907209000
聚醚多元醇LUPRANOL2048
1条
详情
londing...
X