hscode
商品描述
实例汇总
详情
5503901000
聚苯纤维
4条
详情
5503901000
未梳聚苯纤维/10包
1条
详情
3921909090
塑料板(聚苯和玻璃纤维合制,聚苯为主,品牌:昂
1条
详情
3921909090
塑料板(聚苯和玻璃纤维合制,聚苯为主,品牌:昂思菲特)
1条
详情
3911900090
聚苯
91条
详情
3911900004
聚苯
42条
详情
3911900004
聚苯PPS
42条
详情
3911900004
PPS聚苯
42条
详情
3915909000
聚苯
373条
详情
3911900004
聚苯/PPS
42条
详情
3911900004
聚苯(PPS)
1条
详情
3911900004
聚苯粒子
42条
详情
3911900004
聚苯树脂
42条
详情
3915909000
聚苯废料
373条
详情
3911900004
聚苯胶粒
1条
详情
3924100000
聚苯餐具
1条
详情
3911900004
聚苯 M2588
1条
详情
5503901000
聚苯短纤
1条
详情
3911900004
聚苯(颗粒)
42条
详情
3911900004
PPS聚苯胶粒
42条
详情
3916909000
聚苯PPS型材
1条
详情
3911900004
聚苯边角料
1条
详情
3911900004
聚苯塑料粒
1条
详情
3920999090
聚苯塑料卷
1条
详情
3920999090
塑料聚苯
1条
详情
3911900004
聚苯颗粒(PPS)
1条
详情
3911900004
PPS(聚苯)塑料
1条
详情
3911900004
聚苯复合材料
42条
详情
3915909000
聚苯塑胶粒
373条
详情
5503901000
未梳聚苯短纤
4条
详情
5506901000
已梳聚苯短纤
3条
详情
5505100000
聚苯黄色废丝
1条
详情
3911900004
初级形状聚苯
1条
详情
3920999090
聚苯塑料薄膜
1条
详情
3911900004
聚苯塑料粒子
1条
详情
3911900004
聚苯塑料粒PPS
1条
详情
3926909090
聚苯制塑料棒
1条
详情
3920999090
聚苯制塑料板
1条
详情
3911900004
PPS聚苯塑料米
1条
详情
3926909090
聚苯螺旋盖板
1条
详情
3911900004
聚苯颗粒PPSRESIN
42条
详情
3911900004
初级形状的聚苯
42条
详情
5503901000
未梳的聚苯短纤
4条
详情
5506901000
已梳的聚苯短纤
3条
详情
3911900004
聚苯塑料粒子PPS
1条
详情
8443999090
塑料聚苯搅拌片
1条
详情
3911900004
PPS塑料粒子(聚苯)
42条
详情
5505100000
聚苯(PPS)黄色废丝
1条
详情
3915909000
聚苯(PPS)机头料
1条
详情
3915909000
聚苯(PPS)边角料
1条
详情
3911900004
聚苯PPS FZ-1040 BLACK
1条
详情
3915909000
聚苯颗粒机头料
1条
详情
3911900004
聚苯PPS FORTRON 6165A6
1条
详情
3926901000
暗盒用塑料聚苯
1条
详情
8443999090
塑料聚苯制搅拌片
1条
详情
8443999090
塑料聚苯制搅拌板
1条
详情
3911900004
PPS聚苯颗粒状.黑色
42条
详情
3911900004
聚苯粒子PLASTIC RESIN
42条
详情
3911900004
聚苯 PPS FORTRON 6165A6
1条
详情
3915909000
聚苯树脂(废塑料)
373条
详情
3915909000
聚苯产品料(非膜)
1条
详情
3911900004
PPS塑料粒子(聚苯
42条
详情
3911900004
聚苯;聚亚苯基
42条
详情
3926901000
打印机用塑料聚苯
1条
详情
3911900004
制作工程塑料用聚苯
1条
详情
3911900004
染色的聚苯塑料粒子
1条
详情
3911900004
聚苯塑胶粒子PPS G10-12
1条
详情
3915909000
聚苯(PPS)颗粒机头料
1条
详情
3911900004
新PPS塑胶粒/聚苯45-100%
1条
详情
8480719090
生产工程塑料聚苯用ISO
731条
详情
8443999090
暗盒用塑料聚苯搅拌板
1条
详情
3915909000
聚苯(PPS)产品料(非膜)
1条
详情
3911900004
聚苯塑胶粒子PPS GS-40-32A4
1条
详情
3911900004
聚苯粒子(PPS塑料粒子)
1条
详情
8503001000
微电机塑胶配件D(聚苯制)
1条
详情
3911900004
初级形状的聚苯,TS201HF-02
1条
详情
3911900004
聚苯FORTRON 4332L6 SD3002 BLACK A1
1条
详情
3926901000
打印机暗盒用塑料聚苯垫片
1条
详情
3911900004
初级形状聚苯聚合物塑料粒
1条
详情
3926901000
塑料垫片/聚苯制(马达用)
1条
详情
8480719090
生产工程塑料聚苯用备用模具
731条
详情
8443999090
打印机暗盒用塑料聚苯制搅拌片
1条
详情
8443999090
打印机暗盒用塑料聚苯制搅拌板
1条
详情
8532251000
片式单层聚苯薄膜电容器(0.1uF,16V)
1条
详情
8480719090
生产工程塑料聚苯用螺旋形状模具
731条
详情
8532251000
片式单层聚苯薄膜电容器(10000pF,16V)
1条
详情
3911900004
聚苯POLYPHENYLENESULFIDEPPS黑色颗粒状。
42条
详情
3911900004
聚苯/颗粒状/品牌:RYTON/型号:PP3 R-4 02 BLACK
1条
详情
3912390000
纤维
54条
详情
3912310000
改性纤维
1条
详情
3912390000
甲基纤维
1条
详情
3912390000
乙基纤维
1条
详情
3912390000
纤维 250HBR
1条
详情
3912390000
羟丙基纤维
54条
详情
3912310000
羟乙基纤维
1条
详情
3912900000
溶剂型纤维
1条
详情
3912390000
纤维 PMC-30US
1条
详情
3912390000
甲基纤维CE-28
54条
详情
3912390000
羟丙甲基纤维
1条
详情
3912390000
干混砂浆纤维
1条
详情
3912390000
改性甲基纤维
1条
详情
3912390000
纤维 MKS 10000PF
1条
详情
3912390000
纤维 MKS10000PF60
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维素乙基
54条
详情
3912390000
羟乙基甲基纤维
54条
详情
3912390000
甲基羟丙基纤维
1条
详情
3912390000
羟丙基甲基纤维
1条
详情
3912390000
甲基羟乙基纤维
1条
详情
2909199090
纤维素羟丙基甲基
1条
详情
3912390000
甲基纤维CE-9102824
54条
详情
3912390000
2-羟乙基甲基纤维
1条
详情
3912390000
纤维纤维素乙100%
54条
详情
3912390000
初级形状的其他纤维
54条
详情
8479820090
(纤维)混合器及其备件
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维素(纤维100%)
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维NATROSOL 250 MX
1条
详情
3912310000
羧甲基纤维DAICEL CMC 2200
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维 Natrosol 250 MBR
54条
详情
3912390000
纤维ELFACOSCD481,粉末状,
54条
详情
3912390000
初级形状的纤维CELQUAT H-100
1条
详情
3912390000
初级形状的纤维CELQUAT L-200
1条
详情
3912390000
甲基羟乙基纤维CULMINAL C9166
1条
详情
3912390000
羟丙基纤维HPC KLUCEL/型IF11002
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维,粉末,用于增稠剂.
54条
详情
3912390000
纤维XCS 47109.00 DEVELOPMENTAL POLYMER
1条
详情
3912390000
羟乙基纤维素(纤维100%;品牌:无)
1条
详情
3912390000
纤维WALOCEL(TM) MKX 25000 PF 25 L METHYL
1条
详情
3912900000
羟乙基纤维-2-羟丙基三甲基氯化铵
1条
详情
3912390000
纤维WALOCEL(TM) MKX 25000 PF 25 L METHYL HYD
1条
详情
3912390000
纤维WALOCEL(TM) MKX 25000 PF 25 L METHYL HYDR
1条
详情
3912390000
纤维WALOCEL(TM) MKX 25000 PF 25 L METHYL HYDRO
1条
详情
3912390000
初级形状的羟乙基纤维TYLOSE HS 100000 YP2
1条
详情
3912390000
羟乙基甲基纤维XCS 47107.00 DEVELOPMENTAL POL
1条
详情
3912390000
羟乙基甲基纤维XCS 47107.00 DEVELOPMENTAL POLY
1条
详情
3912390000
羟乙基甲基纤维XCS 47107.00 DEVELOPMENTAL POLYM
1条
详情
3912390000
改性的甲基-羟乙基纤维WALOCEL MW 10000 PFV MET
1条
详情
3912390000
初级形状的乙基纤维ASHACEL ETHYLCELLULOSE M 200
1条
详情
3912390000
改性的甲基-羟乙基纤维WALOCEL* MW 10000 PFV MET
1条
详情
3912390000
氯化-2-羟基-3-(三甲氨基)丙基聚环氧乙烷纤维
1条
详情
8547909000
纤维
1条
详情
3920790000
纤维制板
1条
详情
4016931000
纤维制密封圈
1735条
详情
8445909000
纤维帘布预化机
20条
详情
8421299090
纤维膜过滤装置
456条
详情
4703290000
漂白酸盐阔叶短纤维木浆
1条
详情
4009410000
加强的化橡胶管(与纤维线合制)
1条
详情
4704290000
漂白的非针叶木亚酸盐木浆纤维
1条
详情
4009410000
化橡胶制钢丝编织胶管(与纤维加强)
1条
详情
4009410000
化橡胶制钢丝编织胶管(一层 纤维加强)
1条
详情
4009320000
与聚氯乙烯纤维合制的化橡胶空气软管
1条
详情
4009410000
化橡胶制钢丝编织胶管(一层 与纤维加强)
1条
详情
4009410000
化橡胶制钢丝编织胶管(与纤维加强 一层)
1条
详情
3907209000
聚苯
196条
详情
3907209000
聚苯
196条
详情
3920999090
聚苯
516条
详情
3907209000
聚苯
1条
详情
3907209000
聚苯/PPO
196条
详情
3907209000
聚苯(PPO)
1条
详情
3907209000
聚苯胶粒
196条
详情
3907209000
改性聚苯
196条
详情
3907209000
聚苯树脂
196条
详情
3907209000
聚苯粒子
1条
详情
3903900000
聚苯胶粒
1条
详情
3907209000
聚苯塑料
1条
详情
3907209000
PPONORYL聚苯
196条
详情
3907209000
聚苯聚合物
196条
详情
3915909000
废改性聚苯
1条
详情
3915909000
聚苯边角料
1条
详情
3907209000
聚苯塑料粒
1条
详情
3915200000
聚苯塑料
1条
详情
3907209000
变性聚苯/PPE
196条
详情
3907209000
聚苯初级形状
196条
详情
3907209000
改性聚苯胶粒
196条
详情
3915909000
聚苯边角料
373条
详情
3907209000
初级状态聚苯
196条
详情
3907209000
聚苯塑料颗粒
196条
详情
3902900090
改性聚苯胶粒
64条
详情
3903900000
改性聚苯胶粒
1条
详情
3907209000
聚苯塑料粒子
1条
详情
3907209000
PPE新塑料/聚苯
1条
详情
3907209000
改性聚苯(颗粒)
196条
详情
3907209000
聚苯/PPO/颗粒状
1条
详情
3907209000
改性聚苯胶粒25
1条
详情
3907209000
颗粒状改性聚苯
196条
详情
3907209000
聚苯粒子边角料
196条
详情
3907209000
初级形状的聚苯
1条
详情
3907209000
聚苯,塑料粒子
1条
详情
3907209000
PPO+20%GF聚苯胶粒
1条
详情
3907209000
塑料PPO/塑料聚苯
1条
详情
3907209000
PPE塑料粒子,聚苯
1条
详情
3907209000
聚苯(PPO)库存粒子
1条
详情
3907209000
聚苯(型号106N110-B)
1条
详情
3907209000
聚苯(型号106B109-B)
1条
详情
3907209000
聚苯(型号106B106-B)
1条
详情
3907209000
聚苯(型号106B101-B)
1条
详情
3911900090
PES胶粒聚苯砜胶粒
91条
详情
3907209000
改性聚苯颗粒黑色
196条
详情
3907400000
聚苯(MPPO)改性塑料
1条
详情
3907209000
聚苯PPE300H(2X41109)
1条
详情
3907209000
变性聚苯颗粒PPERESIN
196条
详情
3915909000
聚苯树脂(废塑料)
373条
详情
3907209000
改性聚苯胶粒,PX1005X
1条
详情
3907209000
聚苯塑料粒(PPO新料)
1条
详情
3915909000
改性聚苯胶粒边角料
373条
详情
3907209000
初级形状的聚苯颗粒
1条
详情
3907209000
染色改性聚苯树脂
1条
详情
3923900000
塑料托盘(聚苯PPE)
1条
详情
3907209000
初级形状聚苯颗粒/PPE
1条
详情
3915909000
废改性聚苯胶粒/PPE+TPE
373条
详情
3907209000
改性聚苯塑胶粒玻纤20
1条
详情
3917400000
塑料管接头聚苯塑料制
1068条
详情
3907209000
PA/PPE混合物(以聚苯为主)
1条
详情
3907209000
改性聚苯PA-PPE GTX918WR-7001
1条
详情
3907209000
初级形状聚苯(PPO)树脂
196条
详情
3907209000
聚苯胶料/PPE新料/AVF6010等
1条
详情
8538900000
插头用塑料外壳/改性聚苯
1条
详情
3907209000
未染色聚苯粒子(100%聚苯)
1条
详情
3907209000
初级形状聚苯聚合物塑料粒
1条
详情
3907209000
初级变性聚苯PPE树脂,成型用
1条
详情
3907209000
聚苯(染色改性PPE塑料粒子)
1条
详情
3915909000
聚苯聚合物的废碎料及下脚料
373条
详情
3907209000
初级形状其他聚/聚苯塑胶粒
1条
详情
3907209000
聚苯聚苯乙烯(PPE+PS)混合物胶粒
1条
详情
3920490090
聚氯乙烯聚苯砜聚氨酯沙发面料
1条
详情
3907209000
初级形状的其他聚/聚苯塑胶粒
1条
详情
3915909000
废染色改性聚苯塑料粒子(PPE)
1条
详情
3907209000
改性聚苯/单体单元比例:A:B:C=70:25:5
1条
详情
3907209000
PPE塑胶粒(聚苯35~50%,单体二甲苯酚100%)
1条
详情
3907209000
新PPO胶粒/粒状/聚苯80%,防火剂10%,其他10%
1条
详情
3907209000
改性聚苯胶粒(初级形状的聚苯),PX1005X
1条
详情
3915200000
PS/PPE混色塑胶边角料/聚苯乙烯53%聚苯25%其它22%
1条
详情
3907209000
聚苯 品牌:ASAHI型号:PPEL554V2X13392BLACK用途:制作太阳能电池接线盒 成份:聚苯100%
1条
详情
2930909014
3条
详情
2932190090
二糠基
167条
详情
2930909099
二乙基
178条
详情
2930909099
二苯二
178条
详情
2932999099
二糠基二
968条
详情
2930909099
二丙基二
178条
详情
2930909099
二糠基二
178条
详情
2930909099
二甲基三
178条
详情
2932190090
二糠基二
167条
详情
2930909099
对甲苯二
178条
详情
2909199090
烷基酸盐
74条
详情
3911900004
二苄基二
1条
详情
2930909099
二丁基二
1条
详情
2932190090
糠基甲基二
167条
详情
2932190090
甲基糠基二
167条
详情
2930909099
二环己基二
178条
详情
3911900004
二烯丙基二
1条
详情
3402110000
十二烷基酸钠
108条
详情
2930909099
甲基烯丙基二
178条
详情
3402110000
月桂醇聚酸酯铵
108条
详情
2930909021
二(2-氯乙基甲基)
3条
详情
2930909022
二(2-氯乙基乙基)
3条
详情
3402110000
十二烷醇酸铵(25%)
1条
详情
3402110000
聚氧乙烯烷基酸盐
108条
详情
3402110000
聚乙二醇芳基酸盐
108条
详情
3402110000
聚氧乙烯烷基化钠盐
108条
详情
3402110000
脂肪醇聚氧乙烯酸铵
1条
详情
3402110000
月桂基聚氧乙烯酸钠
1条
详情
3402110000
月桂基聚氧乙烯酸纳
1条
详情
2932190090
甲基2-甲基-3-呋喃基二
167条
详情
3402110000
聚氧乙烯烷基酸化合物
108条
详情
2932190090
甲基-(2-甲基-3-呋喃基)二
167条
详情
3402110000
聚乙二醇芳基酸盐(约30%)
1条
详情
2932190090
双(2-甲基-3-呋喃基)二
1条
详情
2930909099
(2-氰基乙氧基)甲基甲甲基
178条
详情
2930909051
甲基菌灵、菌灵、苯螨
8条
详情
3402110000
聚氧乙烯烷基化钠盐(约100%)
1条
详情
2833400000
纳米级脂肪醇聚氧乙烯酸钠
1条
详情
2932190090
甲基2-甲基-3-呋喃基二(食用)
1条
详情
3402110000
聚氧乙烯烷基酸化合物(约60%)
1条
详情
3402110000
十二烷基酸钠 SODIUM LAURETH SULFATE
1条
详情
2932190090
双(2-甲基-3-呋喃基)二 BIS(2-METHYL-3)
1条
详情
3402110000
聚氧化亚乙基烷基苯基酸钠水溶液
1条
详情
3402110000
月桂醇聚酸酯钠(阴离子表面活性剂)
108条
详情
3402110000
十二烷基联苯酸钠(阴离子表面活性剂)
1条
详情
3402110000
烷基聚氧乙烯琥珀酸酯酸钠 GEROPON SBN A-102W
1条
详情
5503400000
纤维
24条
详情
5601300090
纤维
57条
详情
4706200000
纤维
19条
详情
3916100000
PP纤维
60条
详情
9404909000
纤维
626条
详情
9404909000
纤维
626条
详情
5503909000
PLA纤维
24条
详情
5516110000
纤维
112条
详情
7019909000
纤维
339条
详情
6006310000
纤维
152条
详情
7019310000
纤维
35条
详情
5902109000
纤维
5条
详情
5305009900
纤维
12条
详情
5308909900
纤维
50条
详情
5402311900
纤维
28条
详情
5407420000
纤维
1933条
详情
5503200000
纤维
169条
详情
5503200000
纤维
169条
详情
5504900000
纤维
43条
详情
5505100000
纤维
350条
详情
5507000000
纤维
37条
详情
5601300090
纤维
57条
详情
7002390090
纤维
72条
详情
8201400090
纤维
120条
详情
9608991000
纤维
156条
详情
9603509190
纤维
523条
详情
4803000000
纤维
116条
详情
3917290000
纤维
223条
详情
8207909000
纤维
300条
详情
8547909000
纤维
571条
详情
4823691000
纤维
14条
详情
4822900000
纤维
49条
详情
3926909090
纤维
16342条
详情
7019909000
纤维
339条
详情
4202320000
纤维
1663条
详情
5407510000
纤维
9条
详情
5601300090
纤维
57条
详情
5407920000
纤维
9条
详情
7326901100
纤维
44条
详情
7019190090
纤维
43条
详情
4601299000
纤维
1条
详情
9504909000
纤维
1条
详情
6806900000
纤维
1条
详情
6806900000
纤维
1条
详情
5504900000
纤维
1条
详情
5402599000
纤维
1条
详情
4811410000
纤维
1条
详情
6601100000
纤维
1条
详情
4706200000
纤维
1条
详情
4823909000
纤维
1条
详情
6804229000
纤维
1条
详情
3926100000
纤维
1条
详情
4202920000
纤维
1条
详情
6702903000
纤维
1条
详情
5404900000
纤维
1条
详情
6702903000
纤维
1条
详情
7317000000
纤维
1条
详情
3920730000
纤维
1条
详情
7616991090
纤维
1条
详情
3926909090
纤维
1条
详情
9404904000
3D纤维
1404条
详情
4104499090
TR纤维
1条
详情
9404909000
PE纤维
1条
详情
3920920000
纤维垫圈
97条
详情
5705002000
纤维地垫
161条
详情
5402699000
复合纤维
73条
详情
5402611000
纤维丝线
55条
详情
3912390000
木制纤维
54条
详情
9404909000
纤维
626条
详情
5506200000
涤纶纤维
45条
详情
9017800000
纤维卷尺
603条
详情
9001100001
光导纤维
15条
详情
5405000000
纤维
29条
详情
5301300000
亚麻纤维
32条
详情
9608999000
纤维笔尖
578条
详情
5404110010
纺织纤维
44条
详情
7019902100
纤维胶片
56条
详情
6703000000
纤维发丝
26条
详情
6703000000
纤维发料
26条
详情
5507000000
粘胶纤维
37条
详情
5506101900
尼龙纤维
10条
详情
5506200000
聚酯纤维
45条
详情
5503200000
聚酯纤维
169条
详情
5305009200
椰壳纤维
35条
详情
5305009900
棕榈纤维
12条
详情
5303100000
黄麻纤维
25条
详情
8505909090
电磁纤维
298条
详情
5402520000
聚酯纤维
57条
详情
6214300000
纤维围巾
625条
详情
5503909000
复合纤维
24条
详情
5402119000
芳纶纤维
4条
详情
4706200000
纸浆纤维
19条
详情
4803000000
纤维
116条
详情
4805930000
纤维纸板
141条
详情
5212210019
纤维
3条
详情
5302900000
大麻纤维
7条
详情
5305001100
椰壳纤维
5条
详情
5305001300
苎麻纤维
17条
详情
5305001900
椰壳纤维
7条
详情
5305009100
剑麻纤维
15条
详情
5305009200
椰棕纤维
35条
详情
5305009200
椰丝纤维
35条
详情
5305009200
椰子纤维
35条
详情
5308909900
纤维
50条
详情
5404900000
纤维长丝
69条
详情
5406001000
纤维
76条
详情
5503190000
尼龙纤维
47条
详情
5503200000
涤纶纤维
169条
详情
5503400000
复合纤维
24条
详情
5504900000
天竹纤维
43条
详情
5504900000
牛奶纤维
43条
详情
5510110000
粘胶纤维
168条
详情
5601300010
芳纶纤维
14条
详情
5601300010
过滤纤维
14条
详情
5601300090
纤维粉末
57条
详情
5601300090
纤维
57条
详情
6901000000
陶瓷纤维
73条
详情
6902200000
陶瓷纤维
203条
详情
7326209000
盘卷纤维
857条
详情
7419999100
铜短纤维
998条
详情
8201100090
纤维柄锹
151条
详情
8201300090
纤维柄镐
294条
详情
8201400090
纤维柄斧
120条
详情
9608999000
纤维笔芯
578条
详情
9608999000
纤维笔头
578条
详情
5503909000
超细纤维
24条
详情
6108299090
纤维内裤
51条
详情
6505009900
纤维帽子
1222条
详情
5506109000
睫毛纤维
9条
详情
6806109090
陶瓷纤维
45条
详情
5705009000
纤维地毯
69条
详情
6806101000
陶瓷纤维
53条
详情
7019400000
纤维织物
64条
详情
5404110010
纤维单丝
44条
详情
6806109090
纤维套管
45条
详情
3925900000
塑料纤维
1021条
详情
2530909999
矿物纤维
20条
详情
5503111000
芳纶纤维
5条
详情
9404904000
纤维
1404条
详情
9018903010
纤维喉镜
69条
详情
5601300090
尼龙纤维
57条
详情
5402470000
聚酯纤维
155条
详情
5105290001
羊毛纤维
28条
详情
6307100000
纤维抹布
271条
详情
5402112000
芳纶纤维
10条
详情
7326901100
金属纤维
44条
详情
7019909000
纤维架杆
339条
详情
5402311100
尼龙纤维
55条
详情
5403100000
粘胶纤维
5条
详情
5406001000
芳纶纤维
76条
详情
5601300090
纤维绒毛
57条
详情
5603119000
无纺纤维
85条
详情
5407720000
玉米纤维
905条
详情
5407940000
纤维
9条
详情
6506100010
纤维面罩
28条
详情
6815992090
碳素纤维
11条
详情
6806109001
矿物纤维
9条
详情
6812800000
耐火纤维
16条
详情
9018903090
纤维内镜
161条
详情
4806400000
纤维薄片
1条
详情
5402192000
尼龙纤维
1条
详情
5505100000
粘胶纤维
1条
详情
5803003000
纤维窗纱
1条
详情
6302930090
纤维毛巾
1条
详情
5906109000
纤维胶带
1条
详情
5402191000
纤维纱线
1条
详情
3912900000
特种纤维
1条
详情
5402699000
莱卡纤维
1条
详情
5406002000
发光纤维
1条
详情
4009310000
纤维胶管
1条
详情
5407710000
纤维面料
1条
详情
5504900000
天丝纤维
1条
详情
3917210000
PVC纤维
1条
详情
5503200000
毛型纤维
1条
详情
5506200000
海岛纤维
1条
详情
5503200000
细旦纤维
1条
详情
5507000000
纤维
1条
详情
2308000000
纤维渣粉
1条
详情
6806900000
耐火纤维
1条
详情
5911400000
纤维滤层
1条
详情
5503200000
加硅纤维
1条
详情
5507000000
木制纤维
1条
详情
5503200000
泰尼纤维
1条
详情
9608910000
纤维笔头
1条
详情
5506200000
超短纤维
1条
详情
3204199000
纤维母粒
1条
详情
9607190000
纤维拉链
1条
详情
5503200000
路用纤维
1条
详情
6815100000
纤维盘根
1条
详情
5507000000
木质纤维
1条
详情
5911400000
预氧纤维
1条
详情
5407710000
空调纤维
1条
详情
5503200000
普通纤维
1条
详情
5503200000
黑色纤维
1条
详情
5506200000
弹力纤维
1条
详情
6506999000
纤维布帽
1条
详情
3809920000
纤维助剂
1条
详情
4811410000
纤维胶纸
1条
详情
5402699000
纤维丝束
1条
详情
5402699000
超细纤维
1条
详情
9603509190
纤维毛刷
1条
详情
5501100000
锦纶纤维
1条
详情
3204199000
纤维色母
1条
详情
9603909090
纤维尘掸
1条
详情
2703000010
纤维泥炭
1条
详情
6603200000
纤维伞骨
1条
详情
5503200000
抗菌纤维
1条
详情
4819400000
纤维纸袋
1条
详情
5503400000
丙纶纤维
1条
详情
2303100000
玉米纤维
1条
详情
5402699000
染色纤维
1条
详情
2309909000
纤维饲料
1条
详情
3912900000
纤维原料
1条
详情
6815100000
石墨纤维
1条
详情
5909000000
纤维水管
1条
详情
3401199000
纤维擦布
1条
详情
6302930090
纤维浴巾
1条
详情
6302999090
纤维浴巾
1条
详情
5505100000
回收纤维
1条
详情
3921140000
纤维擦块
1条
详情
9603909090
纤维弹子
1条
详情
2524901090
纤维石棉
1条
详情
londing...
X