hscode
商品描述
实例汇总
详情
8402900000
锅炉部件(再热
1条
详情
8402900000
锅炉零件-低温再热,水冷壁等
1条
详情
8402900000
锅炉零件-高温再热,二次风箱等
1条
详情
8402900000
锅炉零件(低温过热 省煤集箱 低温再热)
1条
详情
8416100000
锅炉燃烧
28条
详情
8403900000
锅炉连接
88条
详情
8402900000
锅炉扰流
111条
详情
8537109090
锅炉控制
1条
详情
8536100000
锅炉熔断
1条
详情
8402900000
锅炉用消音
111条
详情
8402900000
锅炉用信号
1条
详情
8416201190
锅炉燃烧(新)
1条
详情
7322190000
锅炉附件散热
31条
详情
8402900000
蒸汽锅炉消音
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉加热
1条
详情
8402190000
电热蒸汽锅炉
1条
详情
8419500090
锅炉用热交换
1条
详情
8402900000
锅炉配件(控制)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(挡渣)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(冷渣)
1条
详情
8402900000
锅炉部件(过热)
1条
详情
8402900000
锅炉部件(省煤)
1条
详情
8402900000
消音(锅炉部件)
1条
详情
8403900000
锅炉用板式换热
88条
详情
8403900000
锅炉用水路连接
88条
详情
8403900000
热水锅炉热交换
88条
详情
9032100000
燃油气锅炉控制
1条
详情
4016931000
锅炉吹灰密封圈
1条
详情
8403900000
锅炉电板式换热
1条
详情
8481809000
锅炉用旋塞分水
1条
详情
8416900000
锅炉用燃烧零件
1条
详情
8416100000
蒸汽锅炉用燃烧
1条
详情
8417809090
蒸汽锅炉热交换
1条
详情
8419500090
锅炉用蒸汽发生
1条
详情
8543709200
锅炉用差值放大
1条
详情
8402900000
锅炉用信号转换
1条
详情
8504901900
变压部件/锅炉
1条
详情
8402900000
锅炉零件(半联轴)
1条
详情
8403900000
家用热水锅炉消音
88条
详情
8403900000
热水锅炉用热交换
88条
详情
8419500090
船用锅炉燃油加热
233条
详情
8416900000
船用锅炉燃烧零件
1条
详情
8416900000
锅炉燃烧控制单元
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉空预组件
1条
详情
9032899090
蒸汽锅炉感应控制
1条
详情
8402900000
锅炉零件(阻尼
1条
详情
8402900000
锅炉零件(消音
1条
详情
8403900000
锅炉零件(感应
1条
详情
8402900000
锅炉零件(吹灰
1条
详情
9032900090
锅炉感应控制零件
1条
详情
8402900000
锅炉部件(过热)1LOT
1条
详情
9026209090
锅炉热水压力传感
1条
详情
8402900000
锅炉零件-蒸发管束
111条
详情
8403900000
锅炉零件:省煤支座
1条
详情
8402900000
锅炉零件-省煤管组
1条
详情
8403900000
锅炉配件(霍尔传感)
88条
详情
8403900000
锅炉配件(流量控制)
88条
详情
8403900000
锅炉配件(流向控制)
1条
详情
8403900000
热水锅炉配件(控制)
1条
详情
8403900000
锅炉零件(风压变送)
1条
详情
8402900000
锅炉部件(感温管子)
1条
详情
9032100000
水煤浆锅炉电脑控制
1条
详情
8402900000
锅炉用零件(省煤
1条
详情
9032810000
气体压力控制/锅炉
364条
详情
8402900000
锅炉零件-过热集箱等
1条
详情
8402900000
锅炉零件-旋风分离
1条
详情
8537101190
锅炉辅件,LEC1自动程控
948条
详情
8402900000
锅炉零件-筒体,吹灰
1条
详情
8402900000
锅炉部件(燃烧鳍片管)
1条
详情
8537109090
锅炉燃烧自动控制部分
2982条
详情
8403900000
家用热水锅炉显示控制
88条
详情
6902900000
锅炉旋风分离耐火磨砖
1条
详情
8403900000
热水锅炉零件(除氧
1条
详情
8403900000
锅炉用塑料制热水配件
1条
详情
8402900000
省煤(蒸汽锅炉配件)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(空预组件)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(碳钢消音
1条
详情
8402900000
锅炉零件(大屋顶,吹灰)
1条
详情
8403900000
家用热水锅炉零件控制
1条
详情
9032899090
锅炉燃烧自动控制系统
1条
详情
8403900000
钢铁锅炉配件-热气分流
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉专用零件 消音
1条
详情
8402900000
锅炉零件-等速飞灰取样
1条
详情
8402900000
锅炉零件-护板,消音
1条
详情
8416900000
锅炉燃烧系统零件/扩散
1条
详情
8402900000
锅炉附件(预热出口烟道)
111条
详情
8403900000
热水锅炉配件(流向控制)
1条
详情
8403900000
钢铁锅炉配件(热气分流)
1条
详情
8403900000
热水锅炉部件(风压传感)
1条
详情
8403900000
热水锅炉部件(水压传感)
1条
详情
9032100000
电热锅炉带强电驱动控制
1条
详情
8403900000
家用热水锅炉零件热交换
1条
详情
8403900000
家用热水锅炉热交换 10PCS
1条
详情
8402900000
锅炉零件(点火枪推进
1条
详情
8403900000
锅炉零件(循环灰分离
1条
详情
8402900000
锅炉配件(8T 省煤) ECONOMIZER
1条
详情
8402900000
锅炉零件 (吹灰 管路系统)
1条
详情
8403900000
锅炉用零件/低水位感应
1条
详情
8402900000
锅炉零件(空预进口接管等)
1条
详情
8419901000
家用热水锅炉热交换装配件
231条
详情
8537109090
船用锅炉燃烧自动控制部分
2982条
详情
8416900000
叶轮(锅炉燃烧专用零件)
1条
详情
9032100000
家用电热热水锅炉电脑控制
1条
详情
8403900000
集中供暖锅炉用热交换后段
1条
详情
8403900000
集中供暖锅炉用热交换前段
1条
详情
8403900000
集中供暖锅炉用热交换中段
1条
详情
9025900090
铸铁锅炉用温度传感 39804010
1条
详情
8416201190
使用天然气的锅炉用燃烧(新
1条
详情
8403900000
锅炉用塑料制热水配件:塑料
1条
详情
8402900000
锅炉零件-锅炉炉顶吊杆拉紧
1条
详情
8403900000
锅炉零件 气固物料分离顶盖
1条
详情
8416201190
使用天然气的锅炉用燃烧(新)
1条
详情
8402900000
锅炉备件空气预热密封板100块
1条
详情
8501520000
锅炉空预用减速(带电机)
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉的零件(炉排减速
1条
详情
8403900000
锅炉零件:气固物料分离顶盖
1条
详情
8403900000
家用燃气锅炉吸排烟系统连接
1条
详情
8402900000
锅炉部件(蒸发管束,过热U型管)
1条
详情
8416100000
使用液体燃料的锅炉用燃烧(新)
1条
详情
8403900000
集中供暖热水锅炉用零件(散热)
1条
详情
7321900000
铸铁制集中供暖锅炉用换热后段
1条
详情
7321900000
铸铁制集中供暖锅炉用换热中断
1条
详情
8403900000
铸铁制集中供暖锅炉用换热前段
1条
详情
8403900000
铸铁制集中供暖锅炉用换热中段
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉配件(锅炉清洁机壳)
1条
详情
8403900000
锅炉零件(气固物料分离顶盖)
1条
详情
8403900000
气固物料分离顶盖(锅炉零件)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件,换热
1条
详情
8403900000
家用型热水锅炉配件(温度传感等)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(分水)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(换热)
1条
详情
8402900000
锅炉零件-过热集箱,点火燃烧
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(冷凝)
1条
详情
8403900000
分水(集中供暖用热水锅炉的零件)
1条
详情
8403900000
家用燃气锅炉配件(排烟系统连接)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(吹灰系统,锅炉排汽管道)
1条
详情
8402190000
余热利用系统(余热锅炉,空气预热)
1条
详情
8419500090
热管气-汽式换热(热管余热锅炉
1条
详情
8402900000
锅炉零件(省煤,油气燃烧设备,墙板)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(换热等)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(热交换)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(水冷壁、省煤、出口集箱)
1条
详情
8402900000
锅炉零件 (管道支吊架 引出管 吹灰)
1条
详情
8419500090
热交换(家用壁挂燃气锅炉专用零件)
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(换热) 6PCS
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(换热) 5PCS
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(水路连接)
1条
详情
8402900000
锅炉零件-过热管组、旋风分离内衬等
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(换热等) 1PCS
1条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(冷凝) ACCESSORY
1条
详情
8402900000
锅炉配件(程控/风门执行/稳压盘/燃烧筒)
111条
详情
8403900000
集中供暖用热水锅炉的零件(钎焊板式换热)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(进口集箱、低温过热、出口集箱)
1条
详情
8404901000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件(分集水)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(旋风分离中心筒,水冷壁集箱)
1条
详情
8404901000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件(分水
1条
详情
8402900000
锅炉部件(炉排、省煤、烟室、平台扶梯)
1条
详情
8402900000
蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件/锅炉膨胀指示
111条
详情
8403900000
集中供暖电热水锅炉的零件(锅炉用板式换热)
1条
详情
8516909000
电熨斗零备件(锅炉组件,温控,短脚垫,长脚垫)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(电站锅炉空气预热吸热元件) 1SET
1条
详情
8402900000
锅炉零件(烟囱.除灰.给水装置等详见清单)
1条
详情
8402900000
锅炉零件(回料装置 膨胀节 省煤 蛇形管组)
1条
详情
8402190000
热载体锅炉余热利用系统(余热锅炉,空气预热)
1条
详情
8537109090
锅炉燃烧自动控制部分,品牌:SAACKE,额定电压440V
2982条
详情
8404901000
燃气锅炉节热配件(右上瓦座组、左上瓦座组)
1条
详情
8404901000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件(水平垂直过滤)
1条
详情
8404901000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件(水平垂直过渡
1条
详情
8404901000
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件(水平垂直过渡) BOI
1条
详情
8402900000
锅炉零件(水冷壁,省煤、空预、过热、集箱等)
1条
详情
8438300000
制糖机再热) REHEATER
5条
详情
8501510090
再热侧调节挡板电动执行
1条
详情
8409991000
启动
2784条
详情
8535900090
重合
434条
详情
8205590000
磨烟
1816条
详情
8205590000
卷烟
1816条
详情
8536909000
受流
559条
详情
8207909000
止推
300条
详情
8432900000
拉紧
363条
详情
3926909090
饮水
16342条
详情
8419899090
熔蜡
315条
详情
9015900090
刹车
401条
详情
8207909000
整修
300条
详情
8543709990
混音
1612条
详情
8517709000
准直
2808条
详情
8548900090
隔离
398条
详情
4201000090
牵狗
645条
详情
8431310090
刹车
2120条
详情
8413910000
抽水
2875条
详情
9018499000
挤压
438条
详情
8412299090
蓄能
112条
详情
8473401000
出钞
24条
详情
8205590000
清洗
1816条
详情
8543709990
手控
1612条
详情
8543709990
读取
1612条
详情
8708919000
油冷
323条
详情
8479909090
导流
2671条
详情
8536700000
分路
256条
详情
8517709000
理线
2808条
详情
8419909000
聚集
903条
详情
8419909000
除雾
903条
详情
8409991000
注油
2784条
详情
8708309600
助力
51条
详情
8708299000
锁扣
4134条
详情
8424300000
雾油
118条
详情
8448590000
送纱
1509条
详情
8479899990
移液
1039条
详情
3925900000
接合
1021条
详情
8460390000
修磨
25条
详情
7019909000
补偿
339条
详情
8479899990
储能
1039条
详情
7326191000
夹紧
961条
详情
3923500000
助喷
1130条
详情
9032899090
光控
950条
详情
8413303000
喷油
110条
详情
8483600090
联接
382条
详情
7326909000
旋阀
7487条
详情
8448399000
纺纱
962条
详情
8471800000
声控
446条
详情
8431431000
定向
913条
详情
8510300000
脱毛
45条
详情
8466939000
停止
1307条
详情
9029101000
转速
37条
详情
8424300000
油雾
118条
详情
8205700000
开缆
214条
详情
7307220000
补偿
927条
详情
9506911900
踏步
375条
详情
8503009090
调速
2015条
详情
9030849000
计费
336条
详情
8201909090
移苗
70条
详情
8512900000
雨刮
918条
详情
8714990000
拨链
829条
详情
8205700000
切丝
214条
详情
8443999090
进纸
2085条
详情
8512900000
安定
918条
详情
9603909090
刮水
763条
详情
8471900090
激卡
262条
详情
9031900090
调速
1403条
详情
8448499000
导纱
1447条
详情
8448399000
切丝
962条
详情
8509809000
掏耳
214条
详情
7326909000
捆绑
7487条
详情
8205590000
压痕
1816条
详情
8431100000
导绳
416条
详情
9030339000
测试
452条
详情
8431390000
光感
819条
详情
3926909090
测脚
16342条
详情
8203400000
切管
276条
详情
8443919090
刮水
282条
详情
8448590000
探纬
1509条
详情
8448590000
选色
1509条
详情
8443999090
开闭
2085条
详情
8421299090
油雾
456条
详情
8474900000
蓄能
630条
详情
8543709990
解锁
1612条
详情
8443999090
显像
2085条
详情
7323930000
撇乳
771条
详情
8203200000
起钉
439条
详情
8409991000
转速
2784条
详情
3924900000
吸乳
735条
详情
8419899090
灭菌
315条
详情
8708299000
闭门
4134条
详情
8708950000
卷收
251条
详情
9032899090
减温
950条
详情
8479909090
注油
2671条
详情
8205590000
挤压
1816条
详情
9031809090
噪音
2623条
详情
8504902000
分流
476条
详情
8471900090
烧录
262条
详情
8207199000
扩孔
180条
详情
8708299000
卷缩
4134条
详情
8536901100
接驳
394条
详情
3922900000
皂液
219条
详情
9031809090
标线
2623条
详情
8419500090
空冷
233条
详情
9025900090
取样
391条
详情
9506911900
握力
375条
详情
7326199000
压紧
339条
详情
9021901900
输送
29条
详情
3917390000
补偿
447条
详情
8537109090
限位
2982条
详情
8510300000
修眉
45条
详情
8443999010
显影
77条
详情
7326209000
喂鸟
857条
详情
8543709990
加温
1612条
详情
8471609000
读码
300条
详情
8708299000
卷收
4134条
详情
8431310090
安全
2120条
详情
8412390000
执行
115条
详情
8439990000
虹吸
254条
详情
8413820000
移液
26条
详情
8714100090
减衰
1648条
详情
8424899990
喷油
235条
详情
8203200000
接线
439条
详情
8414809090
空压
287条
详情
9405990000
点灯
1824条
详情
8543709990
防真
1612条
详情
8543709990
摇控
1612条
详情
8415909000
储液
835条
详情
8529909090
隔离
1512条
详情
8409991000
集油
2784条
详情
8413910000
捕捉
2875条
详情
3926909090
持针
16342条
详情
9506911900
美腿
375条
详情
9506911900
健腹
375条
详情
8505119000
捡拾
372条
详情
8466910000
推拉
294条
详情
8518500000
强声
108条
详情
8203200000
剥线
439条
详情
8448590000
涨力
1509条
详情
9018310000
灌肠
161条
详情
9029209000
转速
143条
详情
8205100000
扩孔
318条
详情
9024800000
百格
199条
详情
8413910000
被动
2875条
详情
7013490000
冲茶
541条
详情
7419999900
穿珠
815条
详情
8516799000
煮蛋
247条
详情
9026100000
移液
466条
详情
8537101990
固态
728条
详情
3926909090
清理
16342条
详情
8434900000
集乳
147条
详情
7610900000
扩散
866条
详情
8409999990
节温
1005条
详情
8431431000
挡绳
913条
详情
8448499000
探纬
1447条
详情
8479899990
润滑
1039条
详情
8424200000
喷油
335条
详情
8536690000
转化
803条
详情
8424899990
洗靴
235条
详情
8302410000
开窗
1616条
详情
8708409990
缓速
323条
详情
8531100000
解锁
299条
详情
8214900010
切蛋
396条
详情
8205510000
磨刀
1178条
详情
9019200000
吸痰
310条
详情
8437900000
关风
116条
详情
8413302100
喷油
76条
详情
8302420000
停门
1014条
详情
8481909000
节水
734条
详情
8512400000
雨刷
126条
详情
8448492000
储纬
37条
详情
7616991090
偏向
1829条
详情
8538900000
吸湿
5495条
详情
8214200000
脚皮
357条
详情
8517622990
分路
260条
详情
8536500000
调光
1541条
详情
8471709000
储存
129条
详情
8418999100
除霜
21条
详情
8543709990
评价
1612条
详情
9031809090
采水
2623条
详情
8432900000
护秧
363条
详情
8543709990
开窗
1612条
详情
7324900000
卷纸
1249条
详情
8205590000
退订
1816条
详情
8205590000
起订
1816条
详情
8448399000
吸棉
962条
详情
9018905000
理疗
7条
详情
8536300000
吸波
841条
详情
8448320000
输出
237条
详情
8431499900
限位
1342条
详情
9507900000
抓鱼
444条
详情
8460909000
造锥
41条
详情
8515809090
焊接
146条
详情
8424200000
喷涂
335条
详情
9026809000
液位
157条
详情
8504401400
安定
399条
详情
5609000000
捆绑
203条
详情
9506911900
旋转
375条
详情
9506911900
俯卧
375条
详情
8205590000
移除
1816条
详情
8466920000
导向
682条
详情
8543300090
氯化
103条
详情
8205590000
刨边
1816条
详情
8516799000
暖奶
247条
详情
8448190000
刹锭
98条
详情
8448399000
抓管
962条
详情
6909120000
导丝
163条
详情
8471800000
扩张
446条
详情
8543709990
调速
1612条
详情
8708999990
节温
3112条
详情
8205590000
剪卡
1816条
详情
9615900000
盘发
590条
详情
3926909090
编制
16342条
详情
8205590000
退钉
1816条
详情
8205590000
起钉
1816条
详情
8504403090
逆流
147条
详情
8431499900
悬挂
1342条
详情
8537109090
执行
2982条
详情
9015900090
角度
401条
详情
3926909090
编结
16342条
详情
8543709990
驱猫
1612条
详情
8448499000
张开
1447条
详情
8486304100
清洗
33条
详情
7326901900
拉紧
4482条
详情
8708299000
高调
4134条
详情
8419500090
氢冷
233条
详情
8201909090
摘果
70条
详情
9032899090
节温
950条
详情
8536909000
防雷
559条
详情
8505901000
起重
21条
详情
3925300000
导线
262条
详情
8431432000
打捞
407条
详情
8708999990
保持
3112条
详情
8409999100
节温
640条
详情
8205590000
采水
1816条
详情
7616991090
定角
1829条
详情
8302410000
闭门
1616条
详情
9027900000
侦测
846条
详情
8205590000
弯管
1816条
详情
8439300000
卷纸
43条
详情
3924900000
皂液
735条
详情
3926909090
编发
16342条
详情
8541409000
光耦
143条
详情
8509809000
香薰
214条
详情
8481809000
开阀
572条
详情
8543909000
巡检
580条
详情
8541409000
光控
143条
详情
8409919100
喷油
38条
详情
8708911000
中冷
64条
详情
8518900090
分音
1153条
详情
7323990000
下水
2774条
详情
8451900000
剥边
298条
详情
8708995900
卷收
105条
详情
8418699090
空冷
140条
详情
8214900010
切菜
396条
详情
8414901900
储液
269条
详情
8483600090
单向
382条
详情
8708919000
节温
323条
详情
8479899990
蓄压
1039条
详情
8409991000
扩压
2784条
详情
9018500000
电烘
560条
详情
8537101990
节能
728条
详情
8424909000
洗地
1020条
详情
8205590000
胶断
1816条
详情
8448499000
导丝
1447条
详情
8443999090
排纸
2085条
详情
8510300000
鼻毛
45条
详情
9024109000
纸力
112条
详情
8483409000
同步
1156条
详情
8536700000
分光
256条
详情
8205510000
拆线
1178条
详情
8538900000
启辉
5495条
详情
8708995900
取力
105条
详情
8708995900
同步
105条
详情
8511909000
换向
590条
详情
8505119000
解锁
372条
详情
8543709990
蓄能
1612条
详情
7326909000
盘管
7487条
详情
8431499900
联通
1342条
详情
9030900090
分流
781条
详情
8409999990
涨紧
1005条
详情
8441901090
压纸
235条
详情
8529904900
跟焦
1186条
详情
8415909000
引射
835条
详情
8529909090
功分
1512条
详情
7326909000
掣链
7487条
详情
8708309400
助力
118条
详情
8205510000
切蛋
1178条
详情
8205510000
打蛋
1178条
详情
8419909000
散流
903条
详情
8471606000
采集
52条
详情
8415901000
执行
577条
详情
8504319000
降压
236条
详情
3926909090
起泡
16342条
详情
8205590000
取物
1816条
详情
8443999090
连轴
2085条
详情
8443999090
除湿
2085条
详情
8511409900
启动
115条
详情
8418991000
空冷
298条
详情
6914100000
导丝
231条
详情
9018499000
灭菌
438条
详情
8708299000
限位
4134条
详情
8543709990
集中
1612条
详情
8543709990
采集
1612条
详情
8708995900
出油
105条
详情
3926909090
盘编
16342条
详情
8431390000
逆止
819条
详情
8431209000
侧移
660条
详情
3926400000
编结
3281条
详情
8531901000
开锁
888条
详情
8428392000
入炉
64条
详情
8509809000
磨脚
214条
详情
8421299090
培养
456条
详情
8531901000
退扣
888条
详情
7318290000
逆止
655条
详情
8518500000
喊话
108条
详情
7326901900
扩压
4482条
详情
3924900000
阻发
735条
详情
3926909090
分布
16342条
详情
8479909090
联接
2671条
详情
8479899990
雨刮
1039条
详情
8302410000
限位
1616条
详情
9031809090
校准
2623条
详情
8537101190
电控
948条
详情
8537109090
调光
2982条
详情
8477900000
刹车
2384条
详情
8431390000
刹车
819条
详情
9031900090
刹车
1403条
详情
8543709990
写入
1612条
详情
londing...
X