hscode
商品描述
实例汇总
详情
8903100000
独木舟
47条
详情
8903100000
充气独木舟
1条
详情
9506290000
5节独木舟
1条
详情
9506290000
5节独木舟
1条
详情
9506290000
大船与独木舟
293条
详情
8302300000
汽车独木舟架固定件
1条
详情
8302300000
汽车独木舟架连接件
1条
详情
9506990000
水上游戏用品/独木舟
1条
详情
9504909000
桌上游戏(独木舟记分牌)
1条
详情
8903100000
独木舟/娱乐用/无/充气/无
47条
详情
9506990000
水上游戏用品/独木舟PVC胶膜
1条
详情
8302300000
汽车独木舟架配件(固定件)
667条
详情
9504909000
成人木制游戏(独木舟记分牌)
1条
详情
8903990090
硬壳独木舟(含15HP船外机&电池12个&充电器4个)
1条
详情
londing...
X