hscode
商品描述
实例汇总
详情
8431310090
电梯部件(双门中开电梯门系统,头组合,机房用限速,导靴,导板)
1条
详情
8431100000
416条
详情
8431431000
913条
详情
3926909090
16342条
详情
8428909090
279条
详情
3604900000
25条
详情
8205590000
1816条
详情
7326901900
4482条
详情
8431100000
416条
详情
8431310090
2120条
详情
3926909090
16342条
详情
7326909000
7487条
详情
9029109000
1条
详情
9506990000
1条
详情
8479909090
1条
详情
9031809090
1条
详情
3926901000
1条
详情
8301500000
1条
详情
8431100000
1条
详情
8205590000
穿
1条
详情
8467999000
起动
941条
详情
8431390000
索道捕
819条
详情
7326909000
拉紧
7487条
详情
8431100000
防爆导
416条
详情
7326909000
夹紧
7487条
详情
8205510000
手工编
1178条
详情
8431310090
2120条
详情
7326901900
带眼抓
4482条
详情
3926909090
塑料导
16342条
详情
8431431000
913条
详情
8479400000
制造机
99条
详情
8205590000
铁制拉
1条
详情
8431390000
电梯夹
1条
详情
3925300000
塑料卷
1条
详情
8205590000
索拉紧
1条
详情
8205590000
打结
1条
详情
8205590000
铁制紧
1条
详情
3925300000
塑料拉
1条
详情
3926909090
塑料停
1条
详情
7610900000
铝制夹
1条
详情
8431499900
总成
1条
详情
3925300000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料绕
1条
详情
3926909090
塑料紧
1条
详情
3926909090
塑料止
1条
详情
8431499900
装置
1条
详情
8431100000
绞盘导
1条
详情
8205590000
穿(铁制)
1条
详情
7320909000
钢丝隔振
445条
详情
8431499900
行车用导
1342条
详情
8479819000
钢丝涂油
209条
详情
8479901000
螺旋桨割
118条
详情
9029109000
计数
1条
详情
3925900000
式晾衣
1条
详情
8425399000
钢丝拉紧
1条
详情
3926909090
塑料盖
1条
详情
8205590000
钢丝紧线
1条
详情
8431390000
索道捕法兰
1条
详情
8205510000
家用塑料断
1条
详情
7616999000
窗饰配件(卷)
2313条
详情
9506919000
健身材(训练)
1128条
详情
8431310090
(电梯配件)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导)
1条
详情
8431310090
电梯配件(夹)
1条
详情
8431100000
葫芦配件(导)
1条
详情
8431100000
绞盘零件(紧)
1条
详情
8431100000
绞盘零件(导)
1条
详情
8431310090
电梯部件(夹)
1条
详情
9102190000
跳字计时连挂
185条
详情
8479400000
或缆的制造机
99条
详情
6813890000
电梯夹刹车片
1条
详情
8431100000
电绞盘配件,导
416条
详情
8424901000
灭火配件(安全)
1条
详情
8431100000
葫芦配件(导等)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导等)
1条
详情
8431100000
绞盘零件(导等)
1条
详情
8431100000
电绞盘配件(导)
1条
详情
8431499900
起重机零件(导)
1条
详情
9021100000
捆扎钢钢扣械包
1条
详情
6603900090
伞配件(伞帽,绕)
1条
详情
3925300000
电动窗帘上用卷
1条
详情
8431100000
绞盘配件(69373导)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(15162导)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(82550导)
1条
详情
8431100000
电动绞盘配件(导)
1条
详情
7312100000
安全(补偿零附件)
1条
详情
3926909090
,塑料制,无品牌
1条
详情
8431100000
(气动绞车零件)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(吊钩,导)
416条
详情
8708293000
轮式手动玻璃升降
1条
详情
8708293000
轮式电动玻璃升降
1条
详情
8409999990
发动机配件(,启动)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,卸扣)
1条
详情
8431100000
电动葫芦配件:导
1条
详情
8510900000
电动脱毛配件:手腕
1条
详情
8431100000
电动绞盘机配件:导
1条
详情
8431310090
电梯部件-夹控制
1条
详情
7312900000
电梯部件 限速钢丝
1条
详情
8431100000
绞盘配件(绞盘导等)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,吊钩)
1条
详情
8431100000
电绞盘配件(绞盘导)
1条
详情
3925300000
塑料制窗帘配件(卷)
1条
详情
7312100000
工业除尘零件(牵引)
1条
详情
8431310090
电梯部件(夹控制)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,安装板)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,绞盘)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,电控箱)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,滚筒等)
1条
详情
9506919000
-排球拉网机用零件
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,减速箱)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(导,羊角钩)
1条
详情
8431100000
电动葫芦导ROPE GUIDE SET
1条
详情
8431100000
电动绞盘配件(导,底板)
1条
详情
5910000000
提升(尼龙制,仪用)
1条
详情
8302410000
窗帘用铁制零件(锁
1条
详情
8431310090
电梯部件(限速,头组合)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(卸扣,导,滚筒)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(动滑轮,导
1条
详情
8431100000
绞盘配件(绞盘,绞盘导)
1条
详情
9506919000
体育用品:跳.重力.负重袋
1条
详情
8416900000
炉用燃烧的零件(石棉) 10M
1条
详情
8716900000
半挂车用零配件-(紧总成)
1条
详情
9506919000
运动用品:握力.拉力管.跳
1条
详情
8416900000
炉用燃烧的零件(石棉) 15M
1条
详情
8431310090
电梯部件(夹控制装置)
1条
详情
8433909000
割草机配件(草,启动,背带)
1条
详情
8431100000
ZX型电动葫芦零件(导衬套)
1条
详情
8431100000
电动葫芦导ROPE GUIDE LEFT SET
1条
详情
8431100000
绞盘配件(无线遥控组件导)
1条
详情
8431100000
电动葫芦配件(导,重锤限位)
416条
详情
8431100000
绞盘配件(无线遥控组件,导)
1条
详情
8431499900
起重机部件(导,监测组件等)
1条
详情
8531901000
防盗报警零件(钮扣,退扣)
1条
详情
9506911900
健身材(杆子,子,拉力
375条
详情
8431100000
ZX型电动葫芦零件(导固定套)
1条
详情
8433909000
机械零件(启动,打草,化油)
1条
详情
3925300000
塑料窗帘零件(边盖//手柄)
1条
详情
8431100000
绞盘配件(支架 安装板 导
1条
详情
8431499900
,缓冲块,走轮,起重机用支架
1342条
详情
8431100000
绞盘配件(安装板,固定式导等)
1条
详情
9506919000
运动用品:跳护具.握力.拉力
1条
详情
8431100000
绞盘配件(铁制品,安装板,导等)
1条
详情
8431100000
电动绞盘配件(导)FAIRLEAD RLLR Z35
1条
详情
9506919000
体育用品:跳.加重袋.沙包.重力
1条
详情
8431100000
四件套(安装板,导,滑轮钩,卸扣)
1条
详情
7610900000
卷扬机用铝制防坠结构件(抓等)
1条
详情
8431499900
起重机部件(盖板/固定件/导
1条
详情
8431100000
电绞盘零件(绞盘控制,绞盘导)
1条
详情
8431310090
电梯部件,限速,涨紧装置,头组合
1条
详情
8431100000
绞盘配件(钩子,导,滚柱导等)
1条
详情
3925300000
塑料制百叶窗零件(卷/夹等)
1条
详情
8433909000
割草机配件(启动,轮,尼龙打草头)
1条
详情
8431310090
电梯零件(限速,涨紧装置,头组合)
1条
详情
8431310090
电梯配件(曳引,缓冲,开门机,层门)
1条
详情
9507900000
龙虾笼起引导和油嘴尼龙和不锈钢
1条
详情
9506919000
体育用品:尼龙运动砂包.运动.吊力
1条
详情
8431100000
电绞盘配件(导) 208PCS WINCH SPARE PARTS
1条
详情
8431100000
绞盘配件(安装支架,导,金属铸件等)
1条
详情
9506911900
健身用具:俯卧撑.握力.拉力管.拉力
1条
详情
8433909000
割草机配件(打草,传动轴,握把,启动)
1条
详情
8401409090
热机类设备及其部件/电动葫芦导弹簧
1条
详情
8431100000
电动葫芦外壳,罩壳,引链,导,集链盒
1条
详情
8536490000
继电,用途:用于控制夹,品牌:FUJI DENKI
847条
详情
3925300000
窗帘配件(带张紧装置墙式黑色变速)
1条
详情
8431100000
电动葫芦配件(导装置,弹性联轴)25PCS
1条
详情
9506919000
体育用品:跳.拉力.拉力管.护具.握力
1条
详情
8467999000
割草机配件(启动,连接盘,油箱盖,打草等)
1条
详情
8708299000
奥迪车用车窗玻璃升降零件(索传动装置)
1条
详情
8431100000
电绞盘零件(绞盘子,绞盘导,绞盘控制)
1条
详情
8708299000
奥迪等车用车窗玻璃升降零件(索转动装置)
1条
详情
8431100000
点绞盘零件(绞盘导,绞盘子,绞盘安装板等)
1条
详情
8431100000
电绞盘零件(绞盘导,绞盘安装板,绞盘控制)
1条
详情
8467919000
油锯配件(启动,风门拉杆,启动轮,减震块等)
1条
详情
8708299000
奥迪等车用车窗玻璃升降零件(索传动装置等)
1条
详情
8431310090
电梯配件(电梯头,电梯限速,电梯限位)320PIECES
2120条
详情
8431100000
电动葫芦配件(制动轮,联轴节,导,限位开关,吊钩)
1条
详情
8531901000
防盗报警零件(安全钮,针钮,钮扣,退扣
1条
详情
8531901000
防盗报警零件(墨水钮、锁钮、钮扣、退扣
1条
详情
8431100000
电动卷扬机配件:按钮、导、齿轮箱、风罩、风叶
1条
详情
8431310090
升降机用零件/滑片,抱闸片,制动盘,导向板,导
1条
详情
9018499000
438条
详情
8205590000
1816条
详情
8205590000
1816条
详情
7326199000
339条
详情
8414809090
287条
详情
8479899990
1039条
详情
8409991000
2784条
详情
8441901090
235条
详情
8504319000
236条
详情
7326901900
4482条
详情
9611000090
113条
详情
3924900000
735条
详情
7308900000
2221条
详情
8414909090
2741条
详情
8205900000
297条
详情
9608999000
578条
详情
8414809090
287条
详情
7311001000
34条
详情
8205510000
1178条
详情
8210000000
778条
详情
8210000000
778条
详情
8210000000
778条
详情
8467890000
264条
详情
9030339000
452条
详情
9032200000
155条
详情
9032810000
364条
详情
9608999000
578条
详情
8466100000
416条
详情
8431100000
416条
详情
8205590000
1816条
详情
3926909090
16342条
详情
8512900000
918条
详情
8210000000
778条
详情
8205590000
1816条
详情
8205590000
1816条
详情
8210000000
778条
详情
8205590000
1816条
详情
8516909000
1133条
详情
8708299000
4134条
详情
8205590000
1816条
详情
8205590000
1816条
详情
8205510000
1178条
详情
8205510000
1178条
详情
8414809090
287条
详情
8205510000
1178条
详情
9026201090
97条
详情
3926909090
16342条
详情
8205510000
1178条
详情
8205590000
1816条
详情
8205510000
1178条
详情
8205900000
297条
详情
9026209090
500条
详情
9021100000
367条
详情
7308400000
180条
详情
7326909000
7487条
详情
8504319000
236条
详情
8479901000
118条
详情
8504329000
47条
详情
8486909900
634条
详情
8409991000
2784条
详情
8205590000
1816条
详情
7326909000
7487条
详情
9024109000
112条
详情
8431390000
线
819条
详情
7326901900
4482条
详情
8411991090
48条
详情
9503006000
1条
详情
8205510000
1条
详情
8205510000
1条
详情
8210000000
1条
详情
8214900010
1条
详情
9030331000
1条
详情
9506390000
1条
详情
8210000000
1条
详情
8210000000
1条
详情
8608009000
1条
详情
8441809000
1条
详情
8205510000
1条
详情
8205590000
1条
详情
9026201090
1条
详情
8210000000
1条
详情
9026900000
1条
详情
8205590000
1条
详情
7323910000
1条
详情
7321900000
1条
详情
8203200000
线
1条
详情
3924100000
1条
详情
9032200000
1条
详情
8467299000
1条
详情
8409999990
1条
详情
8433901000
1条
详情
9503006000
1条
详情
8708999990
1条
详情
8708995900
1条
详情
8504500000
1条
详情
7325109000
78
113条
详情
8205590000
冰球
1816条
详情
8205510000
柠檬
1178条
详情
8205510000
土豆
1178条
详情
8205510000
核桃
1条
详情
7616999000
坚果
1条
详情
8205510000
洋葱
1条
详情
7321900000
1条
详情
9018390000
400ml负
761条
详情
9608999000
KL257按
1条
详情
8409991000
执行
2784条
详情
8412310090
阀动
343条
详情
8538900000
脱扣
5495条
详情
9030339000
交流耐
452条
详情
8205590000
手动
1816条
详情
3924900000
牙膏挤
735条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8479899990
垃圾
1039条
详情
8409991000
空冷
2784条
详情
9026900000
力传统
1014条
详情
8414809090
空气
287条
详情
9026209090
传讯
500条
详情
8536200000
脱扣
792条
详情
9032900090
传送
953条
详情
9018390000
引流
761条
详情
8419200000
灭菌
111条
详情
7308900000
系统
2221条
详情
8441901090
部件
235条
详情
8543709990
音响
1612条
详情
8479909090
力传送
2671条
详情
8479899990
蓄能
1039条
详情
8431431000
堵塞
913条
详情
8412390000
启动
115条
详情
8541600000
电讯响
171条
详情
8467890000
扩张
264条
详情
9032810000
执行
364条
详情
3604900000
求救
25条
详情
8207209000
硅胶挤
305条
详情
8531809000
电振铃
319条
详情
8535400000
限幅
123条
详情
8536300000
限幅
841条
详情
9030339000
测试
452条
详情
9032810000
力校准
364条
详情
9032810000
调速
364条
详情
9616100000
塑料
491条
详情
8205510000
手动
1178条
详情
8205510000
铝制
1178条
详情
8210000000
手动
778条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8210000000
手动
778条
详情
8205510000
铁制
1178条
详情
8516909000
配件
1133条
详情
8205590000
开孔
1816条
详情
8205590000
手动挤
1816条
详情
8205510000
土豆
1178条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8205510000
塑料
1178条
详情
7615109090
铝制
472条
详情
8205510000
铁制挤
1178条
详情
8210000000
铁制
778条
详情
8205510000
铁制
1178条
详情
3924100000
塑料
891条
详情
8205510000
切菜
1178条
详情
8205510000
手动
1178条
详情
8205510000
手工
1178条
详情
8210000000
铝制
778条
详情
8205590000
铁制
1816条
详情
8205590000
铁制
1816条
详情
8425429000
起重
44条
详情
8205590000
手表
1816条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8210000000
铁制
778条
详情
7326909000
配件
7487条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8205590000
弹簧
1816条
详情
8205510000
铁制
1178条
详情
4016950001
胶囊
17条
详情
8431431000
拉伸
913条
详情
9032900090
力传送
953条
详情
8431431000
斜向
913条
详情
8531809000
电迅响
319条
详情
9018390000
中空负
761条
详情
8467890000
扩管
264条
详情
9026201090
力侦测
97条
详情
7326901900
螺杆
4482条
详情
9030900090
引脚下
781条
详情
8432809000
接缝
27条
详情
8541600000
电促动
171条
详情
8803300000
应急蓄
182条
详情
8412299090
执行
112条
详情
9018390000
吸引
761条
详情
8467890000
冲孔
264条
详情
8480600000
引脚下
76条
详情
8409999990
喷油
1005条
详情
3926909090
油针
16342条
详情
8409991000
拉伸
2784条
详情
8409991000
力释放
2784条
详情
7326901900
球型
4482条
详情
9026209090
手持
500条
详情
8504329000
点火电
47条
详情
8483409000
变矩
1156条
详情
7326909000
舱盖
7487条
详情
8486909900
引脚下
634条
详情
3924100000
柠檬挤
891条
详情
8431390000
接头
819条
详情
8467890000
拉伸
264条
详情
8421230000
250条
详情
8411999000
排气扩
141条
详情
8481804090
空气
1606条
详情
8419899090
空冷
315条
详情
8477900000
接头
2384条
详情
9026201090
差变逆
97条
详情
8466940090
撑紧
817条
详情
8479899990
换网
1039条
详情
8479300000
力校准
55条
详情
9026209090
力传送
500条
详情
8481901000
触动
4188条
详情
8414804090
空气
18条
详情
8504311000
转化
74条
详情
8466939000
蓄能
1307条
详情
8467890000
拉拔
264条
详情
8413110000
注油
39条
详情
8421291090
力滤油
4条
详情
8205590000
手工
1条
详情
8205590000
铁制
1条
详情
3926909090
手动
1条
详情
8205590000
手动
1条
详情
8205590000
铁制
1条
详情
8467890000
开孔
1条
详情
8516909000
塑料
1条
详情
8477800000
塑料
1条
详情
7326909000
铁制
1条
详情
8205510000
铁制
1条
详情
8205510000
金属
1条
详情
8205510000
铁制
1条
详情
8205510000
铁制
1条
详情
8210000000
铁制
1条
详情
8205510000
塑料挤
1条
详情
8210000000
手动
1条
详情
8210000000
水果
1条
详情
8512900000
雨刮加
1条
详情
8302600000
开门
1条
详情
8210000000
高级
1条
详情
8305900000
双孔
1条
详情
9032200000
力微调
1条
详情
8410901000
调速
1条
详情
8608009000
焊接
1条
详情
9030339000
测试
1条
详情
9030331000
试验
1条
详情
9030339000
检查
1条
详情
8302600000
闭门
1条
详情
9030339000
测控
1条
详情
8424901000
灭火
1条
详情
8504401990
电源
1条
详情
8467890000
切链
1条
详情
8504401500
稳定电
1条
详情
8205510000
土豆
1条
详情
8205590000
弹簧
1条
详情
8205590000
金属
1条
详情
8467890000
拨轮
1条
详情
8205590000
弹簧
1条
详情
8512900000
雨刷加
1条
详情
8467890000
校直
1条
详情
8205510000
铝是
1条
详情
7318160000
螺母
1条
详情
8409999100
拉伸
1条
详情
8205510000
手动
1条
详情
8205510000
铝制
1条
详情
7323910000
土豆
1条
详情
8441100000
取样
1条
详情
7311009000
力蓄能
1条
详情
8708999990
助力
1条
详情
8205590000
活塞
1条
详情
7616999000
铝制挤
1条
详情
8467890000
拔轮
1条
详情
8467890000
剪断
1条
详情
8412210000
作动
1条
详情
8215990000
土豆手
1条
详情
8210000000
咖啡
1条
详情
8477900000
换网
1条
详情
8453200000
鞋码挤
1条
详情
9024800000
取样
1条
详情
8467890000
断线
1条
详情
8413910000
力补偿
1条
详情
8504319000
1条
详情
9026209090
测试
1条
详情
8467890000
弯管
1条
详情
8421230000
滤油
1条
详情
8422902000
底部挤
1条
详情
8409919990
喷油
1条
详情
9031809090
力校准
1条
详情
8474209000
破碎
1条
详情
8205510000
土豆挤
1条
详情
7323910000
铸铁
1条
详情
3926909090
塑料按
1条
详情
8480719090
模具
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8467299000
电动
1条
详情
7615109090
铝制
1条
详情
7615109090
铝制
1条
详情
3926909090
塑料滚
1条
详情
9030899090
测试
1条
详情
9026209090
测试
1条
详情
9026209090
测试
1条
详情
9026209090
测试
1条
详情
9026209090
力测试
1条
详情
9032899090
转变
1条
详情
8537109090
调光
1条
详情
8479909090
计测
1条
详情
8531809000
警示
1条
详情
9030339000
检验
1条
详情
8504901900
铁片
1条
详情
8479899990
阻尼
1条
详情
9506911900
弹振
1条
详情
9026209090
侦测
1条
详情
9022909090
X线机
498条
详情
9022909090
X光机
498条
详情
8536300000
限幅X
1条
详情
8536300000
限幅Y
1条
详情
8409911000
201 1PC
1条
详情
8203200000
工具(线)
1条
详情
8205510000
(橡胶)
1条
详情
8210000000
不锈钢
778条
详情
7308900000
,支架
2221条
详情
9026900000
力表读数
1014条
详情
londing...
X