hscode
商品描述
实例汇总
详情
8536690000
(插头)移动转换器
803条
详情
8536690000
(插座)移动转换器
803条
详情
8544422900
插座(移动转换器)
1条
详情
8544422900
电源连接器(移动转换器)
1条
详情
8431390000
转换器
819条
详情
8419500090
转换器
233条
详情
8536690000
整体转换器
803条
详情
8522902900
转换器
133条
详情
8536690000
分体转换器
1条
详情
8431390000
转换器配件
819条
详情
8504902000
端子片转换器
1条
详情
8517622990
协议转换器(台)
260条
详情
8536690000
机械定时转换器
803条
详情
8536690000
电子定时转换器
803条
详情
8536690000
分体多位转换器
1条
详情
8536690000
整体多位转换器
1条
详情
8536690000
整体转换器(2368)
1条
详情
8517622990
协议转换器(模块)
260条
详情
9026100000
一体流量计转换器
466条
详情
8536690000
分体转换器13AMP,250V
1条
详情
8536690000
定时器(整体转换器)
1条
详情
9026100000
分体体流量计转换器
466条
详情
8517629900
便携单端口E/D转换器
1条
详情
8536690000
电子定时功能转换器
1条
详情
8536690000
整体转换器(二位插头)
1条
详情
8536690000
整体转换器(三位插头)
1条
详情
8536690000
整体转换器(一位插头)
1条
详情
8536690000
整体转换器(四位插头)
1条
详情
8536690000
整体转换器(转换插头B)
1条
详情
8536690000
整体转换器(转换插头A)
1条
详情
8529909090
数字硬盘录像设备转换器
1512条
详情
9028309000
带电费测算仪的整体转换器
1条
详情
9030900090
磁滞测功机零件(信号转换器
1条
详情
8517709000
自适交换快速以太网光纤煤体转换器
1条
详情
9027900000
分体科里奥利质量流量计和密度计零件(转换器)
1条
详情
7326909000
扳手,接头,转换器,插入件等(便携舞蹈钢管零配件)
7487条
详情
9011900000
转换器(显微镜零部件,用于将老的26针信号和新的4
1条
详情
9011900000
转换器(显微镜零部件,用于将老的26针信号和新的4针信号之间进行转换,连接新脚踏,品牌:Carl Zeiss)
1条
详情
8517709000
移动通信基站零件:转换器
1条
详情
8517707090
移动通信基站零件(直流转换器)
1条
详情
9030849000
接入局域网测试仪
1条
详情
8481803990
压缩空气流量控制装置(主要组成部分包括流量阀,外壳及喷射口,用于电池片包装设备,功能是通过外部接入压缩空气,通过流量阀控制压缩空气喷射流量达到区分电池片的目的.本身不包含除阀门外的机械装置,本身不产生压缩空气,阀芯材质为不锈钢制,非电子膨胀,品牌:AMAT)
1条
详情
8529109090
移动天线
1条
详情
8536690000
移动插座
1条
详情
8523511000
手表移动U盘
1条
详情
8471701000
外接移动硬盘
132条
详情
8517121019
GSM移动电话机
211条
详情
9506919000
单折移动球台
1条
详情
9506919000
移动篮球架
1条
详情
9506919000
移动篮球架
1条
详情
9506919000
移动篮球架
1条
详情
6306220010
组装移动帐篷
1条
详情
8504401990
便携移动电源
1条
详情
8428391000
链条移动装置
1条
详情
8517121019
GSM制移动电话机
211条
详情
8521909090
移动硬盘播放器
393条
详情
8303000000
组装移动金库房
1条
详情
9506919000
单臂移动篮球架
1条
详情
9506919000
移动篮球架
1条
详情
9506919000
移动篮球架
1条
详情
9506919000
海燕移动篮球架
1条
详情
8517121019
GSM手持移动电话
1条
详情
8453100000
移动龙头下料机
1条
详情
8517611010
GSM移动通信基地站
44条
详情
9506409000
双折移动乒乓球台
1条
详情
9018500000
移动单口洗眼器
1条
详情
8453200000
HSD250移动下料机
1条
详情
8428909090
移动剪叉升降平台
1条
详情
8517611020
CDMA移动通信基地站
17条
详情
8517611030
TACS移动通信基地站
3条
详情
8453200000
UTH-250移动下料机
1条
详情
8415811000
冷暖移动空调(热泵)
1条
详情
8453200000
HSD/A250移动下料机
1条
详情
8473301000
外接移动硬盘连接座
305条
详情
8428399000
移动地板给料机主体
170条
详情
8609009000
移动安全污水处理箱
68条
详情
8473309000
外接移动硬盘连接座
1条
详情
9031802000
移动三坐标测量机
1条
详情
9506919000
移动单臂桥篮球架
1条
详情
8424100000
移动泡沫灭火装置
1条
详情
9506409000
移动双折乒乓球台
1条
详情
8525601000
便携移动卫星地面站
1条
详情
8414809090
电动移动螺杆空压机
1条
详情
8414804090
活塞移动空气压缩机
1条
详情
8473309000
外接移动硬盘外壳组件
2910条
详情
9506409000
单折高级移动乒乓球台
1条
详情
8424100000
移动推车泡沫灭火装置
1条
详情
8528722200
液晶移动便携数字电视
1条
详情
8517121011
GSM移动电话机成套散件
1条
详情
8428909090
自行升降移动模块系统
1条
详情
9402900000
医疗床用平躺移动装置
1条
详情
8428909090
移动剪叉升降作业平台
1条
详情
8479909090
移动机器人的行走装置
1条
详情
8517611020
CDMA移动通讯基地站测试用
17条
详情
8517611010
GSM移动通信基地站设备配件
44条
详情
8428330000
装卸用移动升降皮带输送机
1条
详情
7615200000
铝制手提移动马桶专用外壳
1条
详情
8414804090
煤矿用螺杆移动空气压缩机
1条
详情
8424100000
压力移动推车比例混合装置
1条
详情
9030409000
车载移动终端(GSM&CDMA)定位仪
479条
详情
9031809090
CA-8型(滚筒)移动汽车检测设备
1条
详情
8517701000
碳钢制机框/数字移动交换机专用
1条
详情
8517611010
BTS移动通信基地站,阿尔卡特,通信传输用。
44条
详情
8517701000
塑料与合金钢合制信号传输板/数字移动交换机专用
1条
详情
8517701000
合金钢与塑料合制信号传输板/数字移动交换机专用
1条
详情
8425190000
非电动滑车(龙门起重机用,通过小车在导轨槽上的移动
1条
详情
8517623290
移动接入交换机
1条
详情
8517611010
GSM移动通信接入
44条
详情
8517623290
移动接入交换机/网络设备用
1条
详情
8517623500
移动接入交换机(集线器功能)
72条
详情
8517623290
移动接入交换机MOBILITY CONTROLLER
1条
详情
8517623500
移动接入交换机(集线器功能)
72条
详情
8517623290
移动接入交换机(具有集线器功能)
1条
详情
8517623290
移动接入交换机;学校内部网络用;ARUBA
1条
详情
8473309000
转换器
2910条
详情
8538900000
转换器
5495条
详情
8517622100
转换器
51条
详情
8486209000
转换器
255条
详情
8517622990
转换器
260条
详情
8517709000
转换器
2808条
详情
8511909000
转换器
590条
详情
8517699000
转换器
284条
详情
8517629900
转换器
644条
详情
8543902900
转换器
21条
详情
8543709990
转换器
1612条
详情
8471800000
转换器
446条
详情
8536690000
转换器
803条
详情
8543902100
转换器
44条
详情
8422909000
转换器
973条
详情
8537109090
转换器
2982条
详情
9027100090
转换器
191条
详情
8536500000
转换器
1541条
详情
8517704000
转换器
197条
详情
9032810000
转换器
364条
详情
8518900090
转换器
1153条
详情
8529901090
转换器
100条
详情
8543909000
转换器
580条
详情
8504500000
转换器
428条
详情
8708999990
转换器
3112条
详情
8714100090
转换器
1648条
详情
8529908100
转换器
406条
详情
8529901011
转换器
25条
详情
8504401990
转换器
349条
详情
8504902000
转换器
476条
详情
8541600000
转换器
171条
详情
8504409991
转换器
28条
详情
8536909000
转换器
559条
详情
8419909000
转换器
903条
详情
8504319000
转换器
236条
详情
8466939000
转换器
1307条
详情
8522909900
转换器
117条
详情
9032900090
转换器
953条
详情
8517623990
转换器
57条
详情
8483409000
转换器
1156条
详情
8503009090
转换器
2015条
详情
7616991090
转换器
1829条
详情
9401909000
转换器
1085条
详情
8504409999
转换器
281条
详情
8517623290
转换器
100条
详情
8409991000
转换器
2784条
详情
8529909090
转换器
1512条
详情
8504401400
转换器
399条
详情
8543709930
转换器
17条
详情
7307990000
转换器
1条
详情
8479909090
转换器
1条
详情
8708995900
转换器
1条
详情
8473309000
转换器J
2910条
详情
8522901000
CD转换器
205条
详情
8543709930
AD转换器
17条
详情
8504409999
DC转换器
281条
详情
8517623300
IP转换器
103条
详情
8543709930
IC转换器
17条
详情
8517622100
4E1转换器
51条
详情
3926909090
转换器
16342条
详情
8473309000
A/D转换器
2910条
详情
8473309000
D/A转换器
2910条
详情
8517629900
USB转换器
644条
详情
8543709990
A/D转换器
1612条
详情
8544421900
USB转换器
638条
详情
8517702000
转换器
184条
详情
8471800000
USB转换器
446条
详情
8517629900
E/D转换器
1条
详情
7616999000
转换器
1条
详情
8543709990
转换器/旧
1612条
详情
8543709990
AIC4转换器
1612条
详情
8517701000
8口转换器
1条
详情
8543902100
转换器 Y18
1条
详情
8517622100
STM-1转换器
51条
详情
8538900000
12口转换器
5495条
详情
8537101190
RS232转换器
1条
详情
8543709990
音频转换器
1612条
详情
8543709990
数模转换器
1612条
详情
8517709000
光电转换器
2808条
详情
9032899090
数据转换器
950条
详情
8544422900
多位转换器
532条
详情
8543709990
光电转换器
1612条
详情
8443999090
光电转换器
2085条
详情
8608009000
铁道转换器
259条
详情
8517691090
通讯转换器
173条
详情
8517622990
光电转换器
260条
详情
9022909090
转换器平板
498条
详情
8514909000
压力转换器
631条
详情
8517629900
串口转换器
644条
详情
8517709000
接口转换器
2808条
详情
8517622100
以太转换器
51条
详情
8517699000
协议转换器
284条
详情
8504401300
电源转换器
130条
详情
8543709990
视频转换器
1612条
详情
8517699000
光电转换器
284条
详情
8517623690
光纤转换器
91条
详情
8504901900
电源转换器
489条
详情
8517623210
串口转换器
10条
详情
8504401500
电源转换器
149条
详情
8536690000
电源转换器
803条
详情
8517709000
串口转换器
2808条
详情
8473309000
端口转换器
2910条
详情
9026900000
流量转换器
1014条
详情
9031900090
信号转换器
1403条
详情
8536690000
工业转换器
803条
详情
8517629900
视频转换器
644条
详情
8522909100
卡带转换器
21条
详情
8543709990
接口转换器
1612条
详情
8543709990
信号转换器
1612条
详情
8517622990
串口转换器
260条
详情
8537109090
频率转换器
2982条
详情
8504401400
电源转换器
399条
详情
9405990000
电流转换器
1824条
详情
8537109090
电源转换器
2982条
详情
8537109090
防盗转换器
2982条
详情
8517629900
信号转换器
644条
详情
8543709930
模数转换器
17条
详情
8483409000
扭矩转换器
1156条
详情
8504409999
电源转换器
281条
详情
8504401990
电源转换器
349条
详情
8543709990
数据转换器
1612条
详情
8543709990
阻抗转换器
1612条
详情
8518900090
声电转换器
1153条
详情
8479909090
吸嘴转换器
2671条
详情
8414901900
电液转换器
269条
详情
8473309000
视频转换器
2910条
详情
8517622990
媒体转换器
260条
详情
8714990000
座垫转换器
829条
详情
8302490000
方向转换器
643条
详情
8486102000
晶舟转换器
34条
详情
8486209000
硅片转换器
255条
详情
8517702000
转换器附件
184条
详情
8517704000
信号转换器
197条
详情
8518500000
电压转换器
108条
详情
8522901000
音频转换器
205条
详情
8537109090
讯号转换器
2982条
详情
8548900090
光电转换器
398条
详情
9032200000
恒压转换器
155条
详情
8543709930
信号转换器
17条
详情
9028909000
光电转换器
259条
详情
8543709990
电脑转换器
1612条
详情
8538900000
插座转换器
5495条
详情
8473309000
数据转换器
2910条
详情
8504403090
电源转换器
147条
详情
8708999990
汽车转换器
3112条
详情
8708299000
汽车转换器
4134条
详情
8529908900
电视转换器
93条
详情
8504409930
频率转换器
15条
详情
8517622990
协议转换器
260条
详情
8536500000
转换器开关
1541条
详情
8543709990
电流转换器
1612条
详情
9006919900
镜头转换器
370条
详情
8421393090
催化转换器
51条
详情
9026809000
压力转换器
157条
详情
8504409940
频率转换器
18条
详情
8471800000
信号转换器
446条
详情
8504409999
信号转换器
281条
详情
8543909000
电气转换器
580条
详情
8543709990
模数转换器
1612条
详情
8466940090
空油转换器
817条
详情
8481201000
电液转换器
106条
详情
8543709990
协议转换器
1612条
详情
9026900000
光电转换器
1014条
详情
8543709990
讯号转换器
1612条
详情
8537209000
电源转换器
285条
详情
8543709990
卡带转换器
1612条
详情
9025900090
温度转换器
391条
详情
8504409991
电源转换器
28条
详情
8543709990
能量转换器
1612条
详情
8517629900
媒体转换器
644条
详情
8486909900
信号转换器
634条
详情
8471800000
数据转换器
446条
详情
8543909000
总线转换器
580条
详情
8483900090
扭矩转换器
1639条
详情
9026900000
通讯转换器
1014条
详情
9032900090
讯号转换器
953条
详情
8536500000
电源转换器
1541条
详情
8543709930
数字转换器
17条
详情
8543709990
图像转换器
1612条
详情
8504319000
电压转换器
236条
详情
8538900000
信号转换器
5495条
详情
8504902000
电源转换器
476条
详情
8529909090
视频转换器
1512条
详情
8517623990
接口转换器
57条
详情
8517622990
信号转换器
260条
详情
8543709930
数模转换器
17条
详情
8504319000
电源转换器
236条
详情
8536909000
接触转换器
559条
详情
8487900000
喷嘴转换器
492条
详情
8504409110
交流转换器
4条
详情
8504409930
充电转换器
15条
详情
8504409940
差分转换器
18条
详情
8504909090
转换器底座
9条
详情
8517622100
光纤转换器
51条
详情
8517699000
音频转换器
284条
详情
8517701000
光纤转换器
487条
详情
8528711000
视频转换器
43条
详情
9025191000
温度转换器
221条
详情
8414609090
空气转换器
50条
详情
8421393090
排气转换器
51条
详情
8481804090
电液转换器
1条
详情
8414809090
空油转换器
1条
详情
8473309000
接口转换器
1条
详情
8708992900
扭矩转换器
1条
详情
8504401400
电压转换器
1条
详情
8543709990
媒体转换器
1条
详情
9030339000
瓦特转换器
1条
详情
9030339000
脉冲转换器
1条
详情
8517709000
通讯转换器
1条
详情
8538109000
转换器机架
1条
详情
8538900000
转换器机架
1条
详情
9011900000
物镜转换器
1条
详情
8504319000
交流转换器
1条
详情
8205590000
四角转换器
1条
详情
8479899990
燃油转换器
1条
详情
8481804090
电空转换器
1条
详情
8538900000
转换器模块
1条
详情
8517629900
讯号转换器
1条
详情
8536690000
其它转换器
1条
详情
8522909100
音频转换器
1条
详情
8522909100
车载转换器
1条
详情
8708949090
转换器接头
1条
详情
8517629900
接收转换器
1条
详情
8543709990
接收转换器
1条
详情
8543709990
转换器散件
1条
详情
8536690000
插座转换器
1条
详情
8543909000
磁带转换器
1条
详情
8415901000
空调转换器
1条
详情
8536690000
多位转换器
1条
详情
8536690000
车用转换器
1条
详情
8517699000
光纤转换器
1条
详情
8708995900
压力转换器
1条
详情
8536909000
电气转换器
1条
详情
8543709990
高清转换器
1条
详情
8708920000
触媒转换器
1条
详情
8479899990
氮气转换器
1条
详情
9031900090
测量转换器
1条
详情
9027900000
氮氧转换器
1条
详情
8543709990
转换器430301
1条
详情
8481909000
塑料转换器
1条
详情
8529109090
转换器零件
1条
详情
9011900000
电动转换器
1条
详情
9015900090
通道转换器
1条
详情
8473309000
串口转换器
1条
详情
8543709990
转换器 18箱
1条
详情
9030900090
测试转换器
1条
详情
8537209000
监控转换器
1条
详情
8533211000
电阻转换器
1条
详情
8543709990
转换器组合
1条
详情
9032900090
波导转换器
1条
详情
8543709990
电平转换器
1条
详情
8517699000
电光转换器
1条
详情
8504500000
智能转换器
1条
详情
8529904900
热靴转换器
1条
详情
9026900000
转换器机芯
1条
详情
8714910000
TA转换器ADOPT
238条
详情
8543709930
模/数转换器
17条
详情
8517709000
485/USB转换器
2808条
详情
8517709000
232/USB转换器
2808条
详情
8504401500
BNC-RCA转换器
1条
详情
8481909000
转换器/塑料
1条
详情
9019101000
电压转换器3
1条
详情
9402900000
电压转换器2
1条
详情
9402900000
电压转换器1
1条
详情
8543709990
AM信号转换器
1612条
详情
8536690000
转换器 ADAPTOR
803条
详情
8504401990
48伏特转换器
349条
详情
8481901000
1"阀门转换器
1条
详情
8467991000
MAKS-SDS转换器
1条
详情
8517623300
IP信号转换器
1条
详情
8543709990
数模转换器16
1条
详情
8517709000
光电转换器10
1条
详情
8543709990
信号转换器10
1条
详情
8517709000
电光转换器20
1条
详情
8543709990
数模转换器20
1条
详情
8529908100
AV信号转换器
1条
详情
8538900000
AC信号转换器
1条
详情
8543709990
织机用转换器
1612条
详情
8517622990
光电转换器
260条
详情
8471800000
USB数据转换器
446条
详情
8517629900
DVI分量转换器
644条
详情
8517709000
以太网转换器
2808条
详情
8708299000
转换器中间盖
4134条
详情
8536500000
转换器CONVERTOR
1541条
详情
8466300000
气油压转换器
288条
详情
8517704000
对讲机转换器
197条
详情
9030409000
转换器用机架
479条
详情
9032200000
飞机用转换器
155条
详情
8714100090
摩托车转换器
1648条
详情
9026100000
流量计转换器
466条
详情
8481901000
球阀用转换器
4188条
详情
8543709990
麦克风转换器
1612条
详情
8504210000
电动车转换器
19条
详情
8504319000
交直流转换器
1条
详情
8522909900
红外线转换器
1条
详情
8543709990
红外线转换器
1条
详情
9028901000
流量计转换器
1条
详情
8544421900
音视频转换器
1条
详情
8543709990
转换器(WTG-26B)
1条
详情
8529904900
12V电源转换器
1条
详情
8518900090
高低音转换器
1条
详情
9011900000
显微镜转换器
1条
详情
8529904900
13V电源转换器
1条
详情
8543709990
转换器(WTG-26A)
1条
详情
8479899990
超声波转换器
1条
详情
8708949090
方向盘转换器
1条
详情
9032900090
转换器端盖板
1条
详情
8708299000
杂物箱转换器
1条
详情
8708299000
转换器隔热板
1条
详情
8536909000
变压器转换器
1条
详情
8504401400
LED电压转换器
1条
详情
8536909000
15针D型转换器
1条
详情
8543709990
信息转换器6-4
1条
详情
8543902100
转换器 10000PCS
1条
详情
8473309000
信息转换器E10
1条
详情
8543709990
信号转换器110
1条
详情
8473309000
信息转换器E25
1条
详情
8543709990
多端口转换器
1条
详情
8538900000
SEL端口转换器
1条
详情
8473309000
信息转换器E18
1条
详情
8543709990
信息转换器6-2
1条
详情
8543709990
信息转换器6-3
1条
详情
8543902100
转换器 12000pcs
1条
详情
8543709990
USB信号转换器
1条
详情
8708299000
转换器防护罩
1条
详情
8517622990
多媒体转换器
1条
详情
8512209000
信号转换器/铁
435条
详情
8522901000
CD转换器 3000PCS
205条
详情
8481901000
3/4"阀门转换器
1条
详情
8543709990
RFID讯号转换器
1条
详情
8471800000
介面转换器2512
1条
详情
8543709990
信息转换器16-8
1条
详情
8543709990
信息转换器16-7
1条
详情
8543709990
信息转换器16-6
1条
详情
8543709990
信息转换器16-5
1条
详情
8543709990
信息转换器16-4
1条
详情
8543709990
信息转换器16-3
1条
详情
8543709990
信息转换器16-2
1条
详情
8543709990
信息转换器16-1
1条
详情
8543709990
信息转换器6-10
1条
详情
8543709990
信息转换器28-4
1条
详情
8543709990
信息转换器23-4
1条
详情
8543709990
信息转换器21-4
1条
详情
8543709990
信息转换器18-4
1条
详情
8543709990
信息转换器17-4
1条
详情
8543709990
信息转换器13-4
1条
详情
8543709990
信息转换器18-9
1条
详情
8543709990
信息转换器18-8
1条
详情
8543709990
信息转换器18-7
1条
详情
8543709990
信息转换器18-6
1条
详情
8543709990
信息转换器18-5
1条
详情
8543709990
信息转换器18-3
1条
详情
8543709990
信息转换器18-1
1条
详情
8543709990
信息转换器28-2
1条
详情
8543709990
信息转换器23-2
1条
详情
8543709990
信息转换器21-2
1条
详情
8543709990
信息转换器20-2
1条
详情
8543709990
信息转换器18-2
1条
详情
8543709990
信息转换器17-2
1条
详情
8543709990
信息转换器13-2
1条
详情
8543709990
信息转换器28-3
1条
详情
8543709990
信息转换器23-3
1条
详情
8543709990
信息转换器21-3
1条
详情
8543709990
信息转换器17-3
1条
详情
8543709990
信息转换器13-3
1条
详情
9026209090
压力转换器(旧)
500条
详情
8543709990
数模转换器(旧)
1612条
详情
8504409999
DC-DC转换器总成
281条
详情
8504409910
DC-DC转换器总成
16条
详情
8481804090
VOITH电液转换器
1条
详情
8473309000
转换器(电脑用)
1条
详情
8536690000
接线盒(转换器)
1条
详情
8543709990
信息转换器28-10
1条
详情
8543709990
信息转换器23-10
1条
详情
8543709990
信息转换器21-10
1条
详情
8543709990
信息转换器20-10
1条
详情
8543709990
信息转换器18-10
1条
详情
8543709990
信息转换器17-10
1条
详情
8543709990
信息转换器13-10
1条
详情
8543709990
信息转换器28-16
1条
详情
8543709990
信息转换器21-16
1条
详情
8543709990
信息转换器18-16
1条
详情
8508701000
塑料件(转换器)
1条
详情
8543709990
RS232-RS485转换器
1条
详情
8543709990
信息转换器A06-4
1条
详情
8543709990
信息转换器418-4
1条
详情
londing...
X