hscode
商品描述
实例汇总
详情
8477800000
工业搅拌
1条
详情
8438900000
食品工业用机器零件 搅拌
1条
详情
8413910000
工业电炉用泵零件(搅拌棒)
1条
详情
8438900000
食品工业搅拌机零件 搅拌
1条
详情
8479909090
工业搅拌液态聚合MDI和聚醚的搅拌器零件(搅拌头)
1条
详情
4404200090
木棒
12条
详情
4401310000
木棒
7条
详情
3920940000
木棒
63条
详情
7217301000
木棒
1条
详情
4404200090
木棒
1条
详情
4421991090
木棒
1条
详情
3005909000
木棒棉签
1条
详情
4420109090
木棒风转
1条
详情
4420109090
木棒旗帜
1条
详情
9506990000
游戏木棒
1条
详情
6601990000
木棒直杆伞
1条
详情
9503006000
木棒套装
1条
详情
4404200090
糖槭木方木棒
12条
详情
6601990000
自动木棒布伞
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒
1条
详情
4420109090
木制饰品(木棒)
1条
详情
3926400000
塑料风车(带木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品(木棒等)
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒,木片
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒,木球
1条
详情
9505100010
圣诞装饰品(含木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品(木片,木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒,木勺
1条
详情
9603909090
清洁刷/木棒+人造革制
763条
详情
4420109090
木制装饰品-木棒,木盒
1条
详情
4420109090
木制饰品(风车含木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒,小木锤
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木棒,木片
1条
详情
4420109090
木制饰品(木棒,小木锤)
1条
详情
4420109090
木制装饰品(木片,木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品-木棒,小木块
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木片,木棒
1条
详情
9503006000
木制玩具(木棒木板游戏)
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木棒,木块,木珠
1条
详情
3926400000
塑料饰品(带木棒-塑料风车)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(旗挂件,含木棒)
1条
详情
4420109090
木制饰品(木夹子,木棒,木片)
1条
详情
4420109090
木制饰品木片,木镯,木夹,木棒
1条
详情
4420109090
木制饰品-木片,木棒,小木块等
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木夹,木棒,木片
1条
详情
9503006000
智力玩具(几何积木块,游戏木棒)
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木棒,木片,小木锤
1条
详情
3926400000
塑料饰品(塑料风车,木棒插枝)
1条
详情
4420109090
木制装饰品(小榔头,木片,木珠,木棒)
1条
详情
9503006000
木制玩具(四色插木棒主题游戏圆台)
1条
详情
4420109090
木制饰品,木棒,木片,木勺,木珠
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木棒,木夹,木片,木块
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木珠,木片,木勺,木棒
1条
详情
9503008900
木制玩具(四色插木棒主题游戏圆台等)
1条
详情
4420109090
木制饰品-木珠,木棒,木丝,木夹子,木片
1条
详情
4420109090
木制饰品-木珠,木片,小榔头,木棒,木夹
1条
详情
4420109090
木制装饰品-木板,木棒,木珠,木勺,木片,木夹,木圈
1条
详情
3503001090
工业
12条
详情
2707400000
工业
12条
详情
3503009000
工业
26条
详情
5402192000
工业
21条
详情
7326909000
工业
7487条
详情
6601990000
工业
149条
详情
7317000000
工业
361条
详情
2501001900
工业
16条
详情
7019902900
工业
41条
详情
2710199100
工业
878条
详情
3825900090
工业
36条
详情
7308300000
工业
370条
详情
4823909000
工业
1条
详情
6403400090
工业
1条
详情
2801302000
工业
1条
详情
9603401100
工业
1条
详情
8302200000
工业
1条
详情
2815110000
工业
1条
详情
2804400000
工业
1条
详情
2804100000
工业
1条
详情
4823909000
工业
1条
详情
4202220000
工业
1条
详情
4822900000
工业
1条
详情
2801200000
工业
1条
详情
2804300000
工业
1条
详情
8203200000
工业
1条
详情
8423811000
工业
1条
详情
8417809090
工业
1条
详情
8301400000
工业
1条
详情
8414599099
工业
1条
详情
8471412000
工业PC机
87条
详情
8525802500
工业相机
14条
详情
8208109000
工业刀片
134条
详情
9006530000
工业相机
17条
详情
8473309000
工业机箱
2910条
详情
3302900000
工业香精
210条
详情
8525802100
工业相机
29条
详情
8414599099
工业风扇
243条
详情
8471502000
工业电脑
19条
详情
8471504090
工业电脑
189条
详情
8414599099
工业吊扇
243条
详情
8414593000
工业风机
129条
详情
8525801390
工业相机
308条
详情
8481804090
工业阀门
1606条
详情
8471800000
工业主机
446条
详情
8536500000
工业开关
1541条
详情
8536690000
工业插座
803条
详情
8536690000
工业插头
803条
详情
5402611000
工业长丝
55条
详情
4015190000
工业手套
79条
详情
2809201900
工业磷酸
22条
详情
0402210000
工业奶粉
17条
详情
0402100000
工业奶粉
17条
详情
2508400000
工业油泥
16条
详情
8471414000
工业电脑
118条
详情
8471494000
工业电脑
99条
详情
8414599099
工业风机
243条
详情
8414591000
工业吊扇
8条
详情
2712909000
工业石蜡
74条
详情
2803000000
工业色粉
197条
详情
2815110000
工业片碱
43条
详情
2915110000
工业甲酸
22条
详情
3503001001
工业明胶
18条
详情
3503001090
工业明胶
12条
详情
3503009000
工业明胶
26条
详情
3505100000
工业生粉
166条
详情
5911400000
工业滤布
103条
详情
8208109000
工业刀具
134条
详情
8306299000
工业
1370条
详情
9004909000
工业眼镜
300条
详情
7311009000
工业气瓶
134条
详情
8514109000
工业烤箱
328条
详情
8483500000
工业滑轮
554条
详情
6116930090
工业手套
404条
详情
7307990000
工业接头
1286条
详情
8525802200
工业相机
15条
详情
8208900000
工业刀片
561条
详情
5602290000
工业毛毡
37条
详情
9603501100
工业毛刷
104条
详情
3208201099
工业油漆
30条
详情
3917390000
工业软管
447条
详情
8538900000
工业插头
5495条
详情
8501200000
工业门机
435条
详情
4010110000
工业皮带
35条
详情
3403190000
工业黄油
138条
详情
8501510090
工业门机
263条
详情
3401199000
工业湿巾
154条
详情
8471504090
工业主机
189条
详情
8208101900
工业刀片
200条
详情
2804690000
工业硅粉
56条
详情
7315119000
工业链条
172条
详情
8471607100
工业键盘
120条
详情
2007100000
工业乙醇
18条
详情
2207100000
工业酒精
14条
详情
2517200000
工业残渣
4条
详情
2814200010
工业氨水
8条
详情
3506911000
工业胶水
81条
详情
3809100000
工业制剂
41条
详情
3825410000
工业垃圾
3条
详情
2836200000
工业纯碱
20条
详情
3302900000
工业香料
210条
详情
3825690000
工业废料
18条
详情
8415812001
工业空调
12条
详情
8415822090
工业空调
17条
详情
8471504001
工业电脑
38条
详情
8514300090
工业电炉
215条
详情
8525802900
工业相机
61条
详情
7102210000
工业钻石
3条
详情
7102290000
工业钻石
4条
详情
8471419000
工业电脑
118条
详情
2501001900
工业精盐
1条
详情
8307100000
工业软管
1条
详情
2806100000
工业盐酸
1条
详情
6306299000
工业篷房
1条
详情
8452219000
工业衣车
1条
详情
2804210000
工业氩气
1条
详情
2815110000
工业固碱
1条
详情
4803000000
工业纸巾
1条
详情
8409919940
工业喷嘴
1条
详情
3404200000
工业液蜡
1条
详情
6903900000
工业材料
1条
详情
3202100000
工业单宁
1条
详情
8310000000
工业标牌
1条
详情
9603509190
工业刷辊
1条
详情
2815110000
工业碱粉
1条
详情
2909110000
工业乙醚
1条
详情
4015190000
工业指套
1条
详情
3814000000
工业溶剂
1条
详情
3822009000
工业试剂
1条
详情
9603401100
工业杂刷
1条
详情
2207200090
工业酒精
1条
详情
9404909000
工业软垫
1条
详情
8473309000
工业主板
1条
详情
3507909000
工业胰酶
1条
详情
6805100000
工业砂布
1条
详情
5906101000
工业产品
1条
详情
8302200000
工业脚轮
1条
详情
2710199900
工业重油
1条
详情
2707991000
工业甲酚
1条
详情
2803000000
工业碳黑
1条
详情
4821100000
工业标识
1条
详情
1108200000
工业淀粉
1条
详情
9016009000
工业天平
1条
详情
9604000000
工业筛网
1条
详情
2815110000
工业烧碱
1条
详情
2901100000
工业己烷
1条
详情
3302101000
工业香料
1条
详情
3702100000
工业胶片
1条
详情
3102100090
工业尿素
1条
详情
8479909090
工业配件
1条
详情
2801302000
工业溴素
1条
详情
5911320000
工业套毯
1条
详情
2804300000
工业氮气
1条
详情
6815100000
工业填料
1条
详情
9603501100
工业刷子
1条
详情
8484100000
工业垫子
1条
详情
4002991900
工业胶板
1条
详情
3401199000
工业皂片
1条
详情
2804400000
工业氧气
1条
详情
3505100000
工业糊精
1条
详情
2810002000
工业硼酸
1条
详情
2522100000
工业石灰
1条
详情
9002909090
工业镜头
1条
详情
2917111000
工业草酸
1条
详情
3402201000
工业皂粉
1条
详情
8479909090
工业备件
1条
详情
5911400000
工业滤料
1条
详情
4823200000
工业滤纸
1条
详情
6903900000
工业坩埚
1条
详情
2804290000
工业气体
1条
详情
9603509190
工业条刷
1条
详情
5906101000
工业胶带
1条
详情
2801100000
工业液氯
1条
详情
5911400000
工业滤网
1条
详情
4823909000
工业纸筒
1条
详情
8538900000
工业机柜
1条
详情
2804701000
工业黄磷
1条
详情
2711110000
工业用气
1条
详情
2807000010
工业硫酸
1条
详情
2926909090
工业乙腈
1条
详情
6914100000
工业陶瓷
1条
详情
6914100000
工业瓷件
1条
详情
4822900000
工业纸管
1条
详情
3503009000
工业骨胶
1条
详情
4010390000
工业皮带
1条
详情
2804100000
工业氢气
1条
详情
2815120000
工业液碱
1条
详情
8473309000
工业底板
1条
详情
2804290000
工业氦气
1条
详情
6914100000
工业瓷器
1条
详情
4823909000
工业纸板
1条
详情
5402699000
工业纱线
1条
详情
8415830000
工业空调
1条
详情
8536500000
工业插头
1条
详情
3406000090
工业蜡烛
1条
详情
0902409000
工业红茶
1条
详情
8543709990
工业门机
1条
详情
8536500000
工业插座
1条
详情
7315820000
工业链条
1条
详情
7604299000
工业铝材
1条
详情
8451800090
工业烫台
1条
详情
8482102000
工业轴承
1条
详情
7317000000
工业码钉
1条
详情
8417200000
工业烤炉
1条
详情
8477900000
工业航插
1条
详情
5602210000
工业毛毡
1条
详情
9405409000
LED工业
1条
详情
4008110000
工业海绵
1条
详情
8501400000
工业电机
1条
详情
9609900000
工业蜡笔
1条
详情
8514109000
工业烘箱
1条
详情
8501510090
工业马达
1条
详情
4016950090
工业气囊
1条
详情
8716900000
工业支架
1条
详情
1518000000
工业油脂
1条
详情
8414511000
32"工业
1条
详情
8414519200
18"工业
1条
详情
7326901900
工业导轨
1条
详情
7419999100
工业铜片
1条
详情
7326901900
工业桌子
1条
详情
9031809090
工业窥镜
1条
详情
7326901900
工业轴环
1条
详情
8516400000
工业烫斗
1条
详情
3203001990
工业色素
1条
详情
3923400000
工业线轴
1条
详情
7326191000
工业挂钩
1条
详情
4016999090
工业奶嘴
1条
详情
3920430090
工业灰板
1条
详情
7326901900
工业刀柄
1条
详情
7419999100
工业铜粒
1条
详情
7616991090
工业铝盖
1条
详情
7419911000
工业铜环
1条
详情
7616991090
工业铝件
1条
详情
4819500000
工业板盒
1条
详情
8517180090
工业电话
1条
详情
8471607100
键盘-工业
120条
详情
8414519200
18 工业
1条
详情
5402612000
66工业长丝
37条
详情
2710199900
7#工业白油
1条
详情
8517629900
工业无线AP
1条
详情
5407710000
PU工业基布
1条
详情
8473309000
1U工业机箱
1条
详情
8473309000
5U工业机箱
1条
详情
8473309000
2U工业机箱
1条
详情
8473309000
6U工业机箱
1条
详情
8452290000
工业缝纫线
77条
详情
8544421100
工业连接线
789条
详情
9025191000
工业温度计
221条
详情
3402190000
工业清洁剂
87条
详情
9603509190
工业抛光刷
523条
详情
8471509000
工业控制器
86条
详情
8479501000
工业机器人
100条
详情
8536690000
工业转换器
803条
详情
8508190000
工业吸尘器
32条
详情
8451300000
工业熨烫机
68条
详情
8525803900
工业摄像仪
55条
详情
8471414000
工业计算机
118条
详情
6903200000
工业陶瓷轴
335条
详情
5703900000
其他工业
15条
详情
8537101990
工业触摸屏
728条
详情
6906000000
工业陶瓷管
152条
详情
4010390000
工业同步带
296条
详情
8517623290
工业交换机
100条
详情
8452219000
工业缝纫机
78条
详情
8479892000
工业加湿器
74条
详情
8537109090
工业控制板
2982条
详情
8466920000
工业纤维布
682条
详情
8517180090
工业电话机
56条
详情
8452211000
工业缝纫机
35条
详情
8452290000
工业缝纫机
77条
详情
8479509090
工业机器人
132条
详情
8471499900
工业计算机
63条
详情
8452212000
工业包缝机
20条
详情
8452211000
工业平缝机
35条
详情
8428909090
工业机械手
279条
详情
8421191000
工业脱水机
17条
详情
8414599091
30"工业立扇
27条
详情
8414511000
56"工业吊扇
9条
详情
2827109000
工业氯化铵
12条
详情
2809201900
磷酸工业
22条
详情
9031803900
工业探伤仪
17条
详情
2710199100
工业轧延油
878条
详情
2710199100
工业润滑油
878条
详情
2710199200
工业润滑脂
337条
详情
2804290000
工业级氦气
38条
详情
2835299000
工业磷酸盐
32条
详情
3501100000
工业干酪素
24条
详情
3506100010
工业硅酮胶
108条
详情
5402612000
6,6工业长丝
37条
详情
5811009000
工业包装垫
38条
详情
8471494000
工业电脑IPC
99条
详情
8501400000
工业扇马达
1205条
详情
8514109000
工业黑体炉
328条
详情
8530900000
工业控制板
171条
详情
9031499090
工业测量仪
744条
详情
9603509190
环型工业
523条
详情
9701900090
工业颜料画
56条
详情
8452212000
工业缝纫机
20条
详情
8418699090
工业冷水机
140条
详情
3903309000
ABS工业树脂
115条
详情
8302200000
铁制工业
145条
详情
7315119000
工业滚子链
172条
详情
8418692090
工业制冷机
67条
详情
4010390000
工业传动带
296条
详情
5603939000
工业擦拭布
60条
详情
8470300000
工业计算机
12条
详情
6914100000
陶瓷工业
231条
详情
8416201900
工业炉烧嘴
13条
详情
8452909900
工业缝纫机
484条
详情
9031809090
工业内窥镜
2623条
详情
4803000000
工业擦拭纸
116条
详情
8517623690
工业路由器
91条
详情
9013809000
工业内窥镜
121条
详情
6805300000
工业百洁布
78条
详情
8525801390
工业内窥镜
308条
详情
8533400000
工业电位器
272条
详情
7308300000
工业滑升门
370条
详情
8451400000
工业洗衣机
49条
详情
8514109000
工业烘干炉
328条
详情
8415102290
工业空调器
12条
详情
8467299000
工业打磨机
448条
详情
8452213000
工业缝纫机
12条
详情
8523511000
工业存储卡
173条
详情
8525803100
工业内窥镜
13条
详情
8413810090
工业管道泵
312条
详情
8536901900
工业连接器
188条
详情
8537109090
工业操纵杆
2982条
详情
8504409999
工业变频器
281条
详情
8479892000
工业除湿机
74条
详情
3603000090
工业电雷管
31条
详情
8516293100
工业取暖器
30条
详情
8526920000
工业遥控器
143条
详情
3603000090
工业导爆索
31条
详情
9031803900
工业内窥镜
17条
详情
1514911000
工业菜籽油
7条
详情
2814200010
工业合成氨
8条
详情
3808929090
工业杀菌剂
167条
详情
6805200000
工业擦拭纸
119条
详情
7115901010
工业银制品
70条
详情
7115901020
工业金制品
17条
详情
7508108000
工业镍丝网
25条
详情
7508908000
工业镍制品
70条
详情
8414592000
工业排气扇
27条
详情
8479501000
工业机械臂
100条
详情
8514300090
工业电烘箱
215条
详情
8517623400
工业调节器
84条
详情
8525801302
工业摄像头
25条
详情
8525802900
工业照相机
61条
详情
8528591090
工业显示器
241条
详情
9106100000
工业计时器
66条
详情
7104901290
工业蓝宝石
19条
详情
7419999100
工业铜制品
998条
详情
8417809090
工业透明炉
33条
详情
8418302900
工业冷冻机
34条
详情
8421392990
工业除尘器
9条
详情
8424899100
工业清洗机
11条
详情
8451290000
工业脱水机
1条
详情
8451290000
工业烘干机
1条
详情
9010102000
工业冲洗机
1条
详情
4819200000
工业包装箱
1条
详情
4823909000
工业特种纸
1条
详情
3402900090
工业乳化剂
1条
详情
2519909100
工业氧化镁
1条
详情
4016931000
工业密封垫
1条
详情
2807000090
工业浓硫酸
1条
详情
8471609000
工业触摸屏
1条
详情
9603509190
工业毛刷辊
1条
详情
2836600000
工业碳酸钡
1条
详情
3307490000
工业除味剂
1条
详情
8473309000
工业散热片
1条
详情
2901100000
工业气雾剂
1条
详情
8450190000
工业单洗机
1条
详情
5402331000
涤纶工业
1条
详情
8452219000
工业暗缝机
1条
详情
2201909000
工业循环水
1条
详情
2836920000
工业碳酸锶
1条
详情
4016101000
工业橡胶辊
1条
详情
8302200000
工业铁芯轮
1条
详情
4811900000
工业防粘纸
1条
详情
4805930000
工业灰纸板
1条
详情
4010190000
工业输送带
1条
详情
3507909000
工业水洗酶
1条
详情
8473309000
工业级主板
1条
详情
9010102000
工业洗片机
1条
详情
9030209000
工业示波表
1条
详情
1806200000
工业巧克力
1条
详情
4819200000
工业包装纸
1条
详情
2710199100
工业齿轮油
1条
详情
2711110000
工业液化气
1条
详情
2827600000
工业碘化钾
1条
详情
2841701000
工业钼酸铵
1条
详情
9025800000
工业温度表
1条
详情
8418699090
工业油冷机
1条
详情
3402900090
工业清洗剂
1条
详情
2520209000
工业模型粉
1条
详情
4010110000
工业涂板带
1条
详情
5407710000
PVC工业基布
1条
详情
3402900090
工业洗衣粉
1条
详情
9013801000
工业放大镜
1条
详情
2712200000
工业白石蜡
1条
详情
2901292000
工业切割气
1条
详情
3206200000
工业级铬绿
1条
详情
8302200000
工业转向轮
1条
详情
2712200000
工业特种蜡
1条
详情
2836910000
工业碳酸锂
1条
详情
3402900090
工业脱脂剂
1条
详情
2819900000
工业铬酸酐
1条
详情
2830101000
工业硫化钠
1条
详情
2833293000
工业硫酸锌
1条
详情
6307200000
工业安全带
1条
详情
4016931000
工业密封件
1条
详情
6810919000
工业预制板
1条
详情
5911310000
造纸工业
1条
详情
4821100000
工业条码纸
1条
详情
9018321000
工业级针头
1条
详情
9028101000
工业燃气表
1条
详情
4819200000
工业礼品盒
1条
详情
8705309000
工业消防车
1条
详情
7322190000
工业散热器
1条
详情
2520209000
工业石膏粉
1条
详情
2806100000
工业级盐酸
1条
详情
3104209000
工业氯化钾
1条
详情
6403400090
工业安全鞋
1条
详情
2830101000
工业硫化碱
1条
详情
9612200000
TAT工业印台
1条
详情
4823909000
工业擦拭纸
1条
详情
8473309000
工业级机箱
1条
详情
3402900090
工业分散剂
1条
详情
8473309000
工业级底板
1条
详情
8419601100
工业制氧机
1条
详情
8414809051
工业安全柜
1条
详情
4016101000
工业传动辊
1条
详情
2901292000
工业乙炔气
1条
详情
3102210000
工业硫酸铵
1条
详情
4812000000
工业滤油纸
1条
详情
2804300000
工业气态氮
1条
详情
2804400000
工业焊割气
1条
详情
6903900000
工业电炉管
1条
详情
2829110000
工业氯酸钠
1条
详情
2811110000
工业氢氟酸
1条
详情
9025800000
工业酸度计
1条
详情
2501001100
精制工业
1条
详情
2530909100
工业级硅矿
1条
详情
londing...
X