hscode
商品描述
实例汇总
详情
4202220000
尼龙布包
2033条
详情
4202920000
尼龙布包
1条
详情
4202320000
尼龙布包B
1条
详情
4202220000
尼龙布包
1条
详情
4202320000
尼龙布包1kg
1条
详情
4202220000
尼龙布包 BAG
1条
详情
6305390000
尼龙布包装袋
238条
详情
6305390000
尼龙布包装袋A
1条
详情
6305390000
尼龙布包装袋2
1条
详情
6305390000
尼龙布包装袋1
1条
详情
4202320000
尼龙布包 SONY牌
1条
详情
6305390000
PE尼龙布包装袋
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆橡筋
1条
详情
4202320000
尼龙布包B SONY牌
1条
详情
4202129000
过胶尼龙布包
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆橡胶绳
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆松紧带
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆弹力绳
1条
详情
6305390000
过胶尼龙布包装袋
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆弹力橡根
1条
详情
6305390000
平板电脑用尼龙布包
1条
详情
4202220000
尼龙布包NYLON TRAVER KIT
1条
详情
4202220000
尼龙布包 NYLON TRAVEL KIT
1条
详情
6305390000
PE不织布尼龙布包装袋
1条
详情
5604100000
尼龙布包覆橡胶弹力绳
1条
详情
4202220000
以PU涂层尼龙布包(手提)
1条
详情
9404309000
尼龙布包面夹喷胶棉睡袋
1条
详情
6405200090
童装布鞋尼龙布包TPR外底
1条
详情
6405200090
青年装布鞋尼龙布包TPR外底
1条
详情
4202320000
尼龙布包(可置手袋内.装相机用)D
1条
详情
4202920000
尼龙尿布包
1条
详情
4202129000
尼龙机织布包
1条
详情
6305390000
尼龙梭织布包装袋
1条
详情
4202129000
尼龙梭织PU涂层布包
1条
详情
4202920000
尼龙涂层布制网布包
2257条
详情
6305390000
100%尼龙无纺布包装袋
1条
详情
4202129000
涂层梭织尼龙牛津布包
1条
详情
4202129000
布包
2820条
详情
4202220000
布包
2033条
详情
4202920000
布包
2257条
详情
4202320000
布包
1663条
详情
4202920000
布包
2257条
详情
4202220000
布包
2033条
详情
4202320000
布包
1663条
详情
6305200000
布包
98条
详情
4202129000
布包
2820条
详情
4202320000
布包
1663条
详情
4202220000
布包
2033条
详情
4202220000
布包
2033条
详情
4202220000
布包
2033条
详情
4202320000
布包
1663条
详情
9606290090
布包
391条
详情
9606290090
布包
391条
详情
3005901000
布包
824条
详情
4202920000
布包
2257条
详情
4202220000
布包
1条
详情
4202220000
布包
1条
详情
3005909000
布包
1条
详情
4202220000
布包
1条
详情
4202220000
布包
1条
详情
4202920000
布包
1条
详情
4202129000
尿布包
1条
详情
4202220000
布包
1条
详情
4202220000
牛津布包
2033条
详情
4202920000
牛津布包
2257条
详情
4202220000
提花布包
2033条
详情
4202220000
牛仔布包
2033条
详情
4202220000
工艺布包
2033条
详情
4202129000
牛津布包
2820条
详情
4202920000
无纺布包
2257条
详情
4202220000
无纺布包
2033条
详情
4202129000
无纺布包
2820条
详情
4202220000
全棉布包
2033条
详情
4202220000
手提布包
2033条
详情
4202129000
提花布包
2820条
详情
4202220000
棉制布包
2033条
详情
4202220000
化纤布包
2033条
详情
4202129000
儿童布包
2820条
详情
4202129000
涤纶布包
2820条
详情
4202129000
化纤布包
2820条
详情
6305390000
无纺布包
238条
详情
4202220000
毛毡布包
2033条
详情
4202220000
儿童布包
2033条
详情
4202129000
毛毡布包
2820条
详情
4202320000
无纺布包
1663条
详情
4202220000
涤纶布包
2033条
详情
6305330090
无纺布包
107条
详情
6305200000
棉制布包
98条
详情
4202220000
女士布包
1条
详情
4202220000
女式布包
1条
详情
4202920000
化纤布包
1条
详情
4202220000
NDS100布包
1条
详情
4202220000
水松布包
1条
详情
4202220000
亚麻布包
1条
详情
4202220000
休闲布包
1条
详情
9606290090
布包纽扣
1条
详情
4202220000
针线布包
1条
详情
4202129000
眼镜布包
1条
详情
4202129000
牛筋布包
1条
详情
4202220000
花瑶布包
1条
详情
4202129000
网眼布包
1条
详情
4202320000
化妆布包
1条
详情
4202129000
双肩布包
1条
详情
4202220000
钢印布包
1条
详情
4202920000
工具布包
1条
详情
4202129000
牛仔布包
1条
详情
4202129000
沙滩布包
1条
详情
6307900000
布包
1条
详情
6305200000
1.0L棉布包
1条
详情
4202129000
100%棉布包
1条
详情
6305200000
750ML棉布包
1条
详情
4202320000
布包(钱袋)
1条
详情
6305200000
50ML 棉布包
1条
详情
4202220000
全棉帆布包
2033条
详情
4202220000
女式帆布包
2033条
详情
4202129000
牛仔布包
2820条
详情
9606290090
聚酯布包
391条
详情
3005901000
布包棉卷
824条
详情
4202129000
化纤帆布包
2820条
详情
3005901000
布包棉球
824条
详情
4202920000
化纤小布包
2257条
详情
4202220000
手提帆布包
2033条
详情
4202220000
化纤制布包
2033条
详情
4202290000
真皮麻布包
66条
详情
4202129000
拉链布包
2820条
详情
4202220000
双肩帆布包
2033条
详情
4202220000
流苏帆布包
2033条
详情
4202220000
单肩帆布包
2033条
详情
4202220000
时尚帆布包
1条
详情
4202220000
手提织布包
1条
详情
4202220000
工艺帆布包
1条
详情
4202220000
工艺麻布包
1条
详情
4202220000
葫芦丝布包
1条
详情
4202129000
磨绒帆布包
1条
详情
4202220000
贴布帆布包
1条
详情
4202220000
休闲帆布包
1条
详情
4202129000
涤制小布包
1条
详情
4202220000
布包饰品
1条
详情
8451500000
布包卷机
1条
详情
4202129000
大网眼布包
1条
详情
4202220000
全棉花布包
1条
详情
4202129000
无纺布布包
1条
详情
6305200000
750ML 棉布包
1条
详情
4202220000
卡通帆布包
1条
详情
4202220000
复古帆布包
1条
详情
4202220000
条纹帆布包
1条
详情
4202220000
斜跨帆布包
1条
详情
4202220000
碎花帆布包
1条
详情
4202129000
无纺织布包
1条
详情
4202220000
布包,拎包
2033条
详情
5603111000
布包 600PCS
1条
详情
4202129000
100%涤纶布包
1条
详情
4202129000
100%棉布包BAG
1条
详情
4202220000
100%全棉布包
1条
详情
4202220000
布包 100PCS
1条
详情
4202129000
布包|100%棉
1条
详情
9404290000
布包弹簧床垫
164条
详情
5603919000
无纺布包花布
38条
详情
4202129000
女式纺织布包
2820条
详情
4202129000
男式纺织布包
2820条
详情
4202920000
便当用帆布包
2257条
详情
4202129000
双肩背帆布包
2820条
详情
5603111000
无纺布包边条
61条
详情
8452219000
无纺布包缝机
1条
详情
4202129000
女装时装布包
1条
详情
4202990000
黑色无纺布包
1条
详情
4202220000
手提布包套装
1条
详情
4202990000
白色无纺布包
1条
详情
4202220000
布包(100%棉)
1条
详情
4202129000
牛津布包 无牌
2820条
详情
4202920000
100%涤纶网布包
1条
详情
4202920000
布包,单肩包
1条
详情
4202220000
100%涤绗缝布包
1条
详情
4202220000
100%棉绗缝布包
1条
详情
4202220000
100%棉制帆布包
1条
详情
4202220000
100%全棉帆布包
1条
详情
4202220000
无纺布包(手提)
2033条
详情
4202129000
链锯配件(布包)
1条
详情
8518100090
音箱配件(布包)
1条
详情
4202220000
布包(手提拎包)
1条
详情
4202129000
布包(棉制)
2820条
详情
4202220000
梭织男士帆布包
2033条
详情
4202220000
单肩手提帆布包
2033条
详情
8452219000
二线接布包缝机
1条
详情
4202320000
布包(100%绒布)
1条
详情
4202220000
布包(100%涤纶)
1条
详情
4202129000
布包|90%棉10%PU
1条
详情
7117900000
布包塑料球项链
1条
详情
4202220000
无纺布包,手提袋
2033条
详情
4202220000
无纺布包,手提式
2033条
详情
4202220000
100%纯棉绗缝布包
1条
详情
4202220000
100%涤纶无纺布包
1条
详情
4202220000
100%棉梭织帆布包
1条
详情
4202129000
牛津布包TROLYY BAGS
2820条
详情
4202129000
布包/品牌:奔驰
2820条
详情
4202220000
布包(QB003,QB0012-13)
1条
详情
3005901000
纱布(纱布包棉卷)
1条
详情
4202220000
布包(QB0012-15,WHITE)
1条
详情
4202220000
女式手提包(布包)
1条
详情
4202220000
布包棉制手提包
2033条
详情
4202220000
无纺布包(手提)
2033条
详情
9401809099
布包面塑料框架椅
70条
详情
6601990000
本色布包柄直杆伞
1条
详情
4202220000
手提布包/装宠物用
2033条
详情
4202220000
100%棉梭织手提布包
1条
详情
6304929000
布工艺品(小布包等)
1条
详情
4202320000
涤棉布包(化妆包)
1条
详情
9404210090
布包面儿童海绵躺垫
1条
详情
9404210090
布包面儿童海绵床垫
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-6,GREY/MULTI)
1条
详情
5604100000
橡胶绳(用涤纶布包覆)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布包)
1条
详情
4202220000
布包(QB003,QB0012-13,BLACK)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-1,BLUE/MULTI)
1条
详情
6304939000
无纺布制品(无纺布包)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-5,WHITE/MULTI)
1条
详情
7117900000
布包塑料球项链 NECKLACE
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-10,WHITE/BLACK)
1条
详情
4202129000
牛津布包,手提袋,购物袋
2820条
详情
6304939000
无纺布装饰品(无纺布包)
1条
详情
4202320000
无纺布包装饰品(小手包)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-9,GREY/BLACK/RED)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-8,BLACK/YELLOW等)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-7,BLACK/RED/WHITE)
1条
详情
4202320000
儿童布包/针织化纤起绒布
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-4,WHITE/BLACK/BLUE)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布包挂件)
1条
详情
4202320000
儿童布包 化纤起绒布 针织
1条
详情
9615900000
涤纶布包的头发用弹力发束
590条
详情
4202129000
电动滑板车配件(帆布包
1条
详情
4202129000
布包(电动滑板车配件)
1条
详情
4202220000
布包(TEX01-8,BLACK/YELLOW/WHIT)
1条
详情
4202220000
手提布包,涤纶纺织物,无品牌
2033条
详情
4202920000
牛津布包91ACC1057(装手持扫描器)
1条
详情
4202220000
布包(帆布小手袋)10OZ CANVAS BAG
1条
详情
9615900000
涤纶布包的头发用弹力发束 3000PCS
590条
详情
9615110000
聚酯短纤机织平布包覆的塑料发箍
1条
详情
9401619000
家用全棉布包面榉木制框架双人沙发
1条
详情
9401619000
家用丝棉布包面装软垫榉木制扶手椅
1条
详情
9401909000
以涤纶针织布包覆的海绵自行车座面
1条
详情
9401619000
家用涤麻布包面装软垫榉木制框架椅子
1条
详情
9506990000
户外投掷竞赛游戏套装:10个铁罐+3个布包
1条
详情
9401619000
家用全棉布包面装软垫榉木制框架扶手椅
1条
详情
9401619000
家用真丝绒布包面装软垫榉木制框架扶手椅
1条
详情
9505100010
圣诞装饰品(塑胶动物背麻布包连木底座等)
1条
详情
9507900000
渔具套装(渔轮+鱼线+鱼饵+鱼钩+连接器+铅坠+布包)
1条
详情
3908101190
尼龙
83条
详情
5402451000
尼龙
150条
详情
5407420000
尼龙
1933条
详情
5501100000
尼龙
29条
详情
5503190000
尼龙
47条
详情
3908101101
尼龙
34条
详情
3908109000
尼龙
58条
详情
3908101200
尼龙
71条
详情
3908101200
尼龙6
71条
详情
3908109000
尼龙6
58条
详情
3908109000
尼龙11
58条
详情
3908109000
尼龙66
58条
详情
3908109000
尼龙-6
58条
详情
3908109000
尼龙12
58条
详情
5402191000
尼龙-6
39条
详情
5402451000
尼龙-6
150条
详情
5402452000
尼龙66
44条
详情
3908101101
尼龙66
34条
详情
3908101190
尼龙66
83条
详情
5402311100
尼龙-6
55条
详情
3908909000
尼龙12
9条
详情
3920920000
MC尼龙
1条
详情
8302200000
尼龙
145条
详情
3923900000
尼龙
814条
详情
5509120000
尼龙线
65条
详情
5407101000
尼龙
65条
详情
4201000090
尼龙
645条
详情
5402311900
尼龙
28条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
5402321900
尼龙线
23条
详情
5404190090
尼龙线
87条
详情
8483500000
尼龙
554条
详情
8479909090
尼龙
2671条
详情
4202129000
尼龙
2820条
详情
9603909090
尼龙
763条
详情
3917290000
尼龙
223条
详情
3923290000
尼龙
623条
详情
9603509190
尼龙
523条
详情
4202320000
尼龙
1663条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
6505009900
尼龙
1222条
详情
5402612000
尼龙线
37条
详情
5402200090
尼龙线
76条
详情
5406001000
尼龙线
76条
详情
5402699000
尼龙线
73条
详情
5402451000
尼龙
150条
详情
4202129000
尼龙
2820条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
3916901000
尼龙线
58条
详情
3923500000
尼龙
1130条
详情
3917390000
尼龙
447条
详情
6305390000
尼龙
238条
详情
3916901000
尼龙
58条
详情
5407720000
尼龙
905条
详情
5401101000
尼龙线
586条
详情
5509110000
尼龙
85条
详情
9603290090
尼龙
442条
详情
8708999990
尼龙
3112条
详情
3917320000
尼龙
355条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
5407430000
尼龙
195条
详情
5801372000
尼龙
86条
详情
4202220000
尼龙
2033条
详情
3908101190
尼龙
83条
详情
5407420000
尼龙
1933条
详情
5509120000
尼龙
65条
详情
9606290090
尼龙
391条
详情
9606210000
尼龙
253条
详情
6006310000
尼龙
152条
详情
5511100000
尼龙线
33条
详情
5407440000
尼龙
75条
详情
5402611000
尼龙线
55条
详情
5402611000
尼龙
55条
详情
5402612000
尼龙
37条
详情
5402511000
尼龙线
24条
详情
5402511000
尼龙
24条
详情
5402512000
尼龙线
13条
详情
5402512000
尼龙
13条
详情
5402321200
尼龙
20条
详情
5402329000
尼龙线
42条
详情
5402329000
尼龙
42条
详情
5402321200
尼龙线
20条
详情
5402321100
尼龙
49条
详情
5402321100
尼龙线
49条
详情
5402311200
尼龙
62条
详情
5402319000
尼龙
35条
详情
5402311100
尼龙
55条
详情
5402311100
尼龙线
55条
详情
5402311200
尼龙线
62条
详情
5401102000
尼龙线
108条
详情
3925900000
尼龙
1021条
详情
3917310000
尼龙
400条
详情
3916901000
尼龙
58条
详情
3915909000
尼龙
373条
详情
9606100000
尼龙
372条
详情
4202920000
尼龙
2257条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
5404110090
尼龙
66条
详情
3923290000
尼龙
623条
详情
3908109000
尼龙
58条
详情
3926209000
尼龙
936条
详情
2921221000
尼龙-66
12条
详情
4202220000
尼龙
2033条
详情
4202320000
尼龙
1663条
详情
5309190000
尼龙
627条
详情
5402191000
尼龙
39条
详情
5402192000
尼龙线
21条
详情
5402199000
尼龙
29条
详情
5402199000
尼龙线
29条
详情
5402319000
尼龙
35条
详情
5402321900
尼龙
23条
详情
5402449000
尼龙
46条
详情
5402459000
尼龙
19条
详情
5402519000
尼龙线
16条
详情
5402519000
尼龙
16条
详情
5402619000
尼龙
44条
详情
5402619000
尼龙线
44条
详情
5404110010
尼龙线
44条
详情
5404110090
尼龙线
66条
详情
5404110090
尼龙
66条
详情
5404190090
尼龙
87条
详情
5404900000
尼龙
69条
详情
5407420000
60"尼龙
1933条
详情
5407420000
尼龙54"
1933条
详情
5407420000
尼龙
1933条
详情
5407420000
48"尼龙
1933条
详情
5407430000
尼龙
195条
详情
5407430000
尼龙
195条
详情
5407430000
尼龙
195条
详情
5505100000
尼龙
350条
详情
5802309000
尼龙
20条
详情
5902900000
尼龙
12条
详情
6601910000
尼龙
92条
详情
9506690000
尼龙
280条
详情
9603301090
尼龙
161条
详情
9603401900
尼龙
302条
详情
9603509190
尼龙
523条
详情
9606290090
尼龙
391条
详情
5804103000
尼龙
234条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
5401202000
尼龙线
23条
详情
5509210000
尼龙线
137条
详情
3916909000
尼龙
195条
详情
6006320000
尼龙
1300条
详情
5402191000
尼龙线
39条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
6305330010
尼龙
86条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
4202920000
尼龙
2257条
详情
5402459000
尼龙线
19条
详情
5509110000
尼龙线
85条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
7326909000
尼龙
7487条
详情
4202190000
尼龙
73条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
3006100000
尼龙线
128条
详情
3916909000
尼龙
195条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
9606210000
尼龙
253条
详情
5407420000
尼龙
1933条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
3926901000
尼龙
4015条
详情
5406001000
尼龙
76条
详情
5407420000
尼龙
1933条
详情
3908101190
尼龙 PA
83条
详情
4008290000
尼龙
50条
详情
3917400000
尼龙
1068条
详情
5609000000
尼龙线
203条
详情
3916901000
尼龙
58条
详情
4202290000
尼龙
66条
详情
9507900000
尼龙
444条
详情
3926909090
尼龙
16342条
详情
5407710000
尼龙
85条
详情
5402192000
尼龙6 6
21条
详情
6115960000
尼龙
9条
详情
6804229000
尼龙
124条
详情
8708309500
尼龙
1条
详情
3920109090
尼龙
1条
详情
3916909000
尼龙
1条
详情
3926901000
尼龙
1条
详情
3926909090
尼龙
1条
详情
9506919000
尼龙
1条
详情
4823909000
尼龙
1条
详情
9401909000
尼龙
1条
详情
6702100000
尼龙
1条
详情
6506999000
尼龙
1条
详情
4016101000
尼龙
1条
详情
3908109000
尼龙
1条
详情
6702100000
尼龙
1条
详情
5801330000
尼龙
1条
详情
9404909000
尼龙
1条
详情
4202129000
尼龙
1条
详情
4202220000
尼龙
1条
详情
3204909000
尼龙
1条
详情
8201100090
尼龙
1条
详情
6304939000
尼龙
1条
详情
8477900000
尼龙
1条
详情
3920109090
尼龙
1条
详情
7317000000
尼龙
1条
详情
6302999090
尼龙
1条
详情
3920920000
尼龙
1条
详情
9607200000
尼龙
1条
详情
8301400000
尼龙
1条
详情
3908109000
尼龙-12
1条
详情
4602900000
尼龙
1条
详情
3926909090
尼龙
1条
详情
8302100000
尼龙
1条
详情
8418999990
尼龙
1条
详情
5407420000
尼龙
1条
详情
8547909000
尼龙
1条
详情
4602900000
尼龙
1条
详情
8467920000
尼龙
1条
详情
3925900000
尼龙
1条
详情
4202320000
尼龙
1条
详情
5702420000
尼龙
1条
详情
9615110000
尼龙
1条
详情
5407420000
尼龙
1条
详情
5603129000
尼龙
1条
详情
3926901000
尼龙
1条
详情
9209300000
尼龙
1条
详情
8431209000
尼龙
1条
详情
6117809000
尼龙
1条
详情
3917390000
尼龙
1条
详情
3926909090
尼龙
1条
详情
8208400000
尼龙
1条
详情
5402451000
尼龙FDY
1条
详情
5402611000
尼龙BCF
1条
详情
5402311200
尼龙6.6
1条
详情
5509120000
尼龙
1条
详情
9603290090
尼龙
1条
详情
3908109000
UBE尼龙6
58条
详情
4202129000
尼龙袋C
2820条
详情
4202129000
尼龙袋N
2820条
详情
4202129000
尼龙袋A
2820条
详情
4202220000
尼龙袋B
2033条
详情
4202220000
尼龙袋C
2033条
详情
4202920000
尼龙袋2
2257条
详情
5401101000
尼龙线B
586条
详情
5402451000
尼龙6FDY
150条
详情
5402611000
尼龙线A
55条
详情
5407420000
尼龙290T
1933条
详情
5407420000
100%尼龙
1933条
详情
5407420000
290T尼龙
1933条
详情
5407420000
尼龙布A
1933条
详情
5407420000
尼龙布B
1933条
详情
5407420000
尼龙布.
1933条
详情
5407430000
100%尼龙
195条
详情
5407430000
尼龙布.
195条
详情
5402451000
尼龙纱D
1条
详情
4202220000
尼龙袋F
1条
详情
londing...
X