hscode
商品描述
实例汇总
详情
6903100000
石墨坩埚
91条
详情
6815100000
石墨坩埚
285条
详情
6903100000
石墨坩埚
91条
详情
6903100000
石墨坩埚
91条
详情
6815100000
石墨坩埚
1条
详情
6903100000
熔铜石墨坩埚
91条
详情
6903100000
异型石墨坩埚
1条
详情
6903100000
高纯石墨坩埚
1条
详情
6903100000
石墨粘土坩埚
1条
详情
6903100000
热解石墨坩埚
1条
详情
6815999000
石墨坩埚侧板
1条
详情
6815100000
石墨部件-坩埚
1条
详情
6815100000
石墨部件(坩埚)
1条
详情
6903100000
光谱纯石墨坩埚
1条
详情
6903100000
冶炼用石墨坩埚
1条
详情
6903900000
碳化硅石墨坩埚
1条
详情
6903100000
碳化硅石墨坩埚
1条
详情
6815100000
石墨坩埚护板
1条
详情
6815100000
石墨坩埚3D(ET-21)
1条
详情
6903100000
石墨坩埚/熔铝用
91条
详情
6903100000
人造石墨板式坩埚
91条
详情
6903100000
气体分析石墨坩埚
91条
详情
6903100000
高纯石墨炭块坩埚
1条
详情
6903100000
石墨坩埚石墨>50%
1条
详情
6903100000
气体分析用石墨坩埚
91条
详情
6815100000
熔铜熔铝用石墨坩埚
1条
详情
6903100000
石墨碳化硅坩埚底座
1条
详情
6903100000
石墨坩埚石墨>50%
91条
详情
6815100000
石墨部件-坩埚 CRUCIBLE
1条
详情
6903100000
标准型石墨碳化硅坩埚
1条
详情
6903100000
等静压石墨碳化硅坩埚
1条
详情
6815100000
石墨部件-坩埚 NO GAP SUSCEPTOR
1条
详情
6903100000
石墨坩埚,用于测试气体分析
91条
详情
6903100000
石墨含量100的耐火陶瓷制坩埚
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BX 1100
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BUX 210
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BUX 250
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BX 1800
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BX 1100/1
1条
详情
6903900000
石墨坩埚HIGH PERFORMANCE CRUCIBLES BU 250 IM
1条
详情
6903100000
石墨坩埚SUSCEPTOR,单晶炉用,熔化石墨,石墨>=99.99%.
1条
详情
6903100000
石墨坩埚SUSCEPTOR,单晶炉用,熔化石墨,石墨>=99.99%.
91条
详情
2504109900
石墨
9条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801100090
石墨
67条
详情
6804309000
石墨
1条
详情
3801909000
石墨
1条
详情
6903100000
石墨.
91条
详情
3801100090
石墨
67条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
2504900000
石墨
6条
详情
3801100020
石墨
14条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801200000
石墨
29条
详情
3801300000
石墨
13条
详情
6903100000
石墨
91条
详情
6903100000
石墨
91条
详情
6903100000
石墨
91条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
4823909000
石墨
1350条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
3801100090
石墨
67条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
3801909000
石墨
51条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
2504109900
石墨
9条
详情
3801100090
石墨
67条
详情
3916909000
石墨
195条
详情
8545900000
石墨
95条
详情
6813890000
石墨
42条
详情
6903100000
石墨
91条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
2504900000
石墨
1条
详情
2504900000
石墨
1条
详情
6903100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
2504900000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
3801100020
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
3815120010
石墨
1条
详情
8545900000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
8545900000
石墨
1条
详情
3801100090
石墨块L
67条
详情
8545900000
石墨工件
95条
详情
6815100000
石墨轴套
285条
详情
8545900000
石墨电极
95条
详情
3801909000
石墨环垫
51条
详情
6815100000
石墨套管
285条
详情
6903100000
石墨坩锅
91条
详情
3801909000
石墨盘根
51条
详情
6815100000
石墨部件
285条
详情
8545900000
石墨垫片
95条
详情
8545900000
石墨模具
95条
详情
6815100000
石墨卷材
285条
详情
3801909000
石墨制品
51条
详情
6815100000
石墨垫圈
285条
详情
6815100000
石墨垫片
285条
详情
6815100000
石墨衬套
285条
详情
8545900000
石墨夹头
95条
详情
3801909000
石墨产品
51条
详情
3801909000
石墨卷材
51条
详情
3801909000
石墨垫片
51条
详情
6815100000
石墨制品
285条
详情
8545900000
石墨制品
95条
详情
6815100000
石墨盘根
285条
详情
8545190000
石墨电极
53条
详情
6815100000
石墨阀座
285条
详情
6815100000
石墨管子
285条
详情
6815100000
石墨螺栓
285条
详情
6815100000
石墨轴承
285条
详情
6815100000
石墨毡垫
285条
详情
3801100010
浸渍石墨
4条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
3801200000
胶态石墨
29条
详情
2710199100
石墨
878条
详情
6815100000
石墨护板
285条
详情
8484100000
石墨垫片
442条
详情
3801100090
石墨转杆
67条
详情
3801200000
石墨乳胶
29条
详情
3801200000
石墨溶液
29条
详情
3801200000
石墨胶体
29条
详情
3801200000
石墨乳液
29条
详情
6903100000
石墨垫片
91条
详情
6903100000
石墨基座
91条
详情
6903100000
石墨制品
91条
详情
6903100000
石墨盖板
91条
详情
8545110000
石墨电极
17条
详情
8545900000
石墨孔板
95条
详情
8545900000
石墨衬套
95条
详情
8545900000
石墨圆盘
95条
详情
8545900000
电极石墨
95条
详情
8545900000
石墨螺母
95条
详情
8466200000
石墨夹具
661条
详情
2504109100
球化石墨
5条
详情
3801100010
核级石墨
4条
详情
6815100000
石墨封头
285条
详情
6815100000
石墨板片
285条
详情
3801909000
石墨转子
51条
详情
6815100000
石墨制环
285条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
2504101000
石墨鳞片
10条
详情
3801909000
石墨板材
51条
详情
6815100000
石墨软毡
285条
详情
3208201099
石墨喷漆
30条
详情
6815100000
石墨填料
285条
详情
3801909000
石墨模具
51条
详情
6815100000
石墨硬毡
285条
详情
2504101000
鳞片石墨
10条
详情
6812930000
石墨棉条
11条
详情
6815100000
石墨喷剂
285条
详情
3801909000
石墨碳板
51条
详情
2504101000
土状石墨
10条
详情
2504109900
粉状石墨
9条
详情
3801100090
合成石墨
67条
详情
3801200000
胶体石墨
29条
详情
3801901000
球化石墨
3条
详情
3801909000
石墨碳块
51条
详情
3801909000
鳞片石墨
51条
详情
3801909000
静压石墨
51条
详情
2504900000
天然石墨
6条
详情
3824999940
膨胀石墨
1条
详情
8545900000
石墨小盘
95条
详情
6813209000
石墨散热
24条
详情
8480600000
石墨模具
76条
详情
8483300090
石墨轴承
473条
详情
6815100000
石墨转子
1条
详情
8538900000
石墨触点
1条
详情
6815100000
石墨辊套
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
2704001000
石墨焦炭
1条
详情
2504101000
普通石墨
1条
详情
6815100000
石墨胶棒
1条
详情
6815100000
石墨碳轮
1条
详情
2504900000
焙烧石墨
1条
详情
6815100000
耐磨石墨
1条
详情
6815100000
石墨配件
1条
详情
6815100000
石墨滑板
1条
详情
6903100000
石墨方舟
1条
详情
6815100000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨叶轮
1条
详情
6815100000
石墨胀圈
1条
详情
3801100090
中端石墨
1条
详情
6815100000
石墨滚筒
1条
详情
6815100000
石墨带材
1条
详情
6815100000
石墨瓦片
1条
详情
6903100000
石墨模具
1条
详情
8503001000
石墨碳刷
1条
详情
6815100000
石墨滑条
1条
详情
6815100000
石墨滑片
1条
详情
6903100000
紫铜石墨
1条
详情
6815100000
石墨托盘
1条
详情
6815100000
石墨刮片
1条
详情
6815100000
石墨垫布
1条
详情
2504900000
酸化石墨
1条
详情
6815100000
石墨滚轮
1条
详情
2504101000
石墨碎粉
1条
详情
6815100000
石墨圆盘
1条
详情
6815100000
石墨流槽
1条
详情
6815100000
石墨封环
1条
详情
8503009090
石墨电刷
1条
详情
2504900000
石墨小球
1条
详情
6903100000
石墨熔模
1条
详情
6815100000
石墨叶片
1条
详情
2504900000
高碳石墨
1条
详情
6815100000
石墨管件
1条
详情
2504900000
中碳石墨
1条
详情
3801909000
中碳石墨
1条
详情
2504900000
石墨颗粒
1条
详情
6815100000
石墨接头
1条
详情
6815100000
石墨炭板
1条
详情
6903100000
石墨舟皿
1条
详情
6903100000
石墨推舟
1条
详情
6903900000
石墨碳砖
1条
详情
6815100000
石墨纤维
1条
详情
6815100000
石墨球套
1条
详情
6815100000
石墨平带
1条
详情
6815100000
石墨挡板
1条
详情
6903100000
石墨挂条
1条
详情
6815100000
石墨毯毡
1条
详情
6815100000
石墨盘亘
1条
详情
8545190000
石墨阳极
1条
详情
6815100000
石墨平台
1条
详情
6815100000
石墨喷嘴
1条
详情
8545900000
石墨大盘
1条
详情
6815100000
石墨碳棒
1条
详情
6815100000
石墨螺母
1条
详情
6815100000
石墨螺钉
1条
详情
6815100000
石墨螺杆
1条
详情
6815999000
石墨密封
1条
详情
3801909000
石墨
1条
详情
6815100000
石墨卷带
1条
详情
6815100000
石墨压环
1条
详情
8545900000
石墨隙缝
1条
详情
2504900000
石墨原矿
1条
详情
6815100000
石墨纽扣
1条
详情
6815100000
石墨板垫
1条
详情
8545900000
石墨制盖
1条
详情
3801909000
石墨块A16
1条
详情
3926909090
石墨尼龙
1条
详情
6815100000
石墨零件
1条
详情
6815100000
石墨垫板
1条
详情
3801909000
石墨块B20
1条
详情
3801909000
石墨块A20
1条
详情
6815100000
石墨胚管
1条
详情
6815100000
石墨垫环
1条
详情
3801909000
石墨块C80X
1条
详情
6815100000
316D石墨
1条
详情
3801100090
石墨块E108
1条
详情
3801100090
石墨块E101
1条
详情
3801909000
石墨 MAGV-2
1条
详情
3801100090
石墨棒(块)
67条
详情
6815100000
NC410石墨
1条
详情
3801909000
石墨块250MM
1条
详情
3801909000
石墨块225MM
1条
详情
6815100000
石墨封严环
285条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
3801100090
石墨保温桶
67条
详情
8545900000
石墨加热器
95条
详情
6815100000
石墨制封严
285条
详情
3801909000
石墨波纹带
51条
详情
6815100000
石墨密封圈
285条
详情
6815100000
石墨密封环
285条
详情
6815100000
石墨制垫片
285条
详情
6815100000
石墨密封件
285条
详情
6815100000
石墨填料环
285条
详情
6815100000
石墨密封垫
285条
详情
8545900000
导热石墨
95条
详情
6815100000
石墨齿形垫
285条
详情
6815100000
石墨保温层
285条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
6815999000
散热石墨
87条
详情
6903100000
石墨制坩锅
91条
详情
6903100000
石墨制坩台
91条
详情
6815100000
石墨过滤器
285条
详情
8545900000
石墨加工件
95条
详情
6815100000
石墨制瓦片
285条
详情
6815100000
石墨制毡子
285条
详情
6815100000
石墨制组件
285条
详情
6815100000
石墨制盖板
285条
详情
6815100000
石墨保温筒
285条
详情
3801100020
石墨润滑材
14条
详情
3801100020
封头石墨
14条
详情
3801100090
轴架石墨
67条
详情
3801100090
石墨电极碎
67条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
3801200000
石墨导电液
29条
详情
3801200000
浓缩石墨
29条
详情
3801300000
石墨喷涂液
13条
详情
6903100000
石墨烧结板
91条
详情
6903100000
耐热石墨
91条
详情
8545190000
石墨电极片
53条
详情
8545900000
石墨制挡板
95条
详情
8545900000
石墨制垫片
95条
详情
8545900000
锂电池石墨
95条
详情
8545900000
石墨复合板
95条
详情
8545900000
石墨制刹车
95条
详情
6815100000
石墨制垫圈
285条
详情
6815100000
NC146G石墨
285条
详情
6815100000
导热石墨
285条
详情
6815100000
NC416G石墨
285条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
6815100000
导热石墨
285条
详情
6815100000
石墨制热场
285条
详情
3801100090
石墨散热片
67条
详情
6815100000
石墨填料组
285条
详情
6815100000
石墨制轴套
285条
详情
6815100000
石墨制堵头
285条
详情
3801909000
石墨块成品
51条
详情
3801100090
人造石墨
67条
详情
6815100000
人造石墨
285条
详情
6815100000
石墨密封绳
285条
详情
6815100000
散热石墨
285条
详情
3801100090
粉末状石墨
67条
详情
3801200000
半胶态石墨
29条
详情
8545900000
石墨导流筒
95条
详情
8545900000
石墨保温筒
95条
详情
6815100000
石墨制模具
1条
详情
2713129000
石墨石油焦
1条
详情
6815100000
高纯石墨
1条
详情
8484100000
热压碳石墨
1条
详情
6815100000
石墨盘根环
1条
详情
6815100000
石墨防爆膜
1条
详情
6815100000
石墨保护套
1条
详情
6815100000
石墨轴承套
1条
详情
6815100000
膨胀石墨
1条
详情
6815100000
膨胀石墨
1条
详情
6903100000
石墨结晶器
1条
详情
3403190000
石墨分离剂
1条
详情
6815100000
石墨防爆板
1条
详情
8484100000
石墨缠绕垫
1条
详情
6903100000
石墨圆盘舟
1条
详情
6815100000
增强石墨
1条
详情
6815100000
改性石墨
1条
详情
2504900000
等静压石墨
1条
详情
2504900000
无定形石墨
1条
详情
6815100000
石墨润滑带
1条
详情
6815100000
石墨异型套
1条
详情
6815100000
高纯石墨
1条
详情
6815100000
石墨分瓣环
1条
详情
3403990000
石墨润滑剂
1条
详情
6815100000
膨胀石墨
1条
详情
6815100000
石墨轴承
1条
详情
6815100000
石墨磨擦环
1条
详情
6815100000
异型石墨
1条
详情
6815100000
石墨导流板
1条
详情
6815100000
石墨异型件
1条
详情
6815100000
柔性石墨
1条
详情
6903100000
炉用石墨
1条
详情
6815100000
高纯石墨
1条
详情
6815100000
高强石墨
1条
详情
6815100000
石墨化碳板
1条
详情
8503001000
石墨电刷
1条
详情
8419399090
石墨烘干机
1条
详情
6805100000
石墨润滑布
1条
详情
6815100000
柔性石墨
1条
详情
6815100000
石墨收缩管
1条
详情
8484100000
石墨复合垫
1条
详情
6815100000
柔性石墨
1条
详情
8464909000
石墨切割机
1条
详情
6815100000
石墨异形体
1条
详情
6815100000
增强石墨
1条
详情
8503001000
石墨制品
1条
详情
6815100000
增强石墨
1条
详情
6903100000
石墨隔热屏
1条
详情
6815100000
石墨垫料环
1条
详情
6815100000
石墨分辨环
1条
详情
6815100000
石墨波纹带
1条
详情
6815100000
高纯石墨
1条
详情
6815100000
高纯石墨
1条
详情
6815100000
石墨集束轮
1条
详情
6815100000
石墨制垫料
1条
详情
8479819000
石墨化设备
1条
详情
6815100000
石墨制碳环
1条
详情
6815100000
石墨制衬套
1条
详情
6903100000
石墨制顶针
1条
详情
8484200090
石墨镶装环
1条
详情
6815100000
石墨制填料
1条
详情
6815100000
石墨密封线
1条
详情
6815100000
石墨四氟管
1条
详情
6815100000
石墨波纹垫
1条
详情
6815100000
石墨编织带
1条
详情
6815100000
石墨背衬块
1条
详情
3801909000
石墨散热膜
1条
详情
3811900000
锻造石墨
1条
详情
6815100000
石墨匹配层
1条
详情
6815100000
散热石墨
1条
详情
3403990000
石墨脱模剂
1条
详情
6815999000
石墨保温层
1条
详情
7609000000
石墨管套
1条
详情
8529908100
石墨导热片
1条
详情
8517703000
石墨散热片
1条
详情
6815100000
石墨背衬条
1条
详情
6815100000
石墨连接件
1条
详情
6815100000
石墨支撑环
1条
详情
3801909000
石墨密封泥
1条
详情
6815100000
石墨载片盘
1条
详情
3801909000
导热石墨
1条
详情
9026900000
石墨制转子
1条
详情
6815100000
石墨衬垫等
1条
详情
6815100000
石墨小圆柱
1条
详情
6815100000
石墨制热屏
1条
详情
3801100090
人造石墨
1条
详情
2504101000
鳞片状石墨
1条
详情
3801909000
高纯石墨
1条
详情
6815100000
石墨加热板
1条
详情
3801909000
天然石墨
1条
详情
8545900000
石墨制衬件
1条
详情
2504900000
天然石墨
1条
详情
6815100000
GM16/8石墨
1条
详情
3801909000
石墨模具组
1条
详情
8545200000
石墨制碳刷
1条
详情
6815100000
NC210G石墨
1条
详情
6815100000
石墨制刷子
1条
详情
6815100000
石墨制垫板
1条
详情
3801909000
石墨带 7200M
1条
详情
2504101000
胶体石墨F-1
1条
详情
3801909000
石墨波纹管
1条
详情
8514909000
石墨加热棒
1条
详情
6815100000
石墨填充料
1条
详情
2803000000
石墨烯粉末
1条
详情
6815100000
石墨盘根/线
285条
详情
6815100000
石墨盘根/带
285条
详情
6815100000
石墨盘根/板
285条
详情
6815100000
石墨盘根/环
285条
详情
3801100020
人造石墨2498
14条
详情
3801100020
人造石墨2405
14条
详情
6815100000
石墨带/垫片
285条
详情
6815100000
碳-金属石墨
1条
详情
6815100000
石墨卷材500W
1条
详情
8545190000
6吋石墨电极
1条
详情
3801300000
石墨涂料109C
1条
详情
6815100000
石墨模具 1pc
1条
详情
3801100090
人造石墨 F10
1条
详情
2504101000
鳞片石墨-292
1条
详情
3801100090
人造石墨 G-3
1条
详情
6815100000
石墨部件-管
1条
详情
6815100000
石墨部件-筒
1条
详情
6815100000
石墨部件-盘
1条
详情
6815100000
石墨部件-盖
1条
详情
6815100000
石墨部件-球
1条
详情
6815100000
石墨部件-环
1条
详情
6815100000
石墨部件-板
1条
详情
6815100000
石墨制品(线)
1条
详情
6815100000
石墨制品(板)
1条
详情
6815100000
石墨制品(带)
1条
详情
6815100000
填料环(石墨)
1条
详情
6815100000
4C石墨匹配层
1条
详情
2504109100
球化石墨/SGK1
1条
详情
3801909000
石墨片 1000片
1条
详情
6903100000
石墨坩锅 10EA
1条
详情
3801100090
人造石墨 G-30
1条
详情
3801100090
人造石墨 AP-3
1条
详情
6815100000
石墨部件(棒)
1条
详情
6815100000
石墨部件 6PCS
1条
详情
6815100000
石墨部件 1PCS
1条
详情
8545900000
石墨制加热器
95条
详情
6815100000
石墨制保护套
285条
详情
7106929000
石墨合金片
65条
详情
8545900000
石墨制散热片
95条
详情
3801100090
其他人造石墨
67条
详情
6903100000
导热膜石墨
91条
详情
6815100000
密封环石墨
285条
详情
6815100000
焊接盘石墨
285条
详情
3801100010
不渗透性石墨
4条
详情
3801100090
人造石墨粉状
67条
详情
3801100090
块状人造石墨
67条
详情
3801100090
碳粉人造石墨
67条
详情
6815100000
石墨制隔热板
285条
详情
6815100000
石墨螺母螺杆
285条
详情
londing...
X