hscode
商品描述
实例汇总
详情
8208200000
木器加工刀片
314条
详情
7326909000
加工切削刀片
1条
详情
8211940000
刀片/塑料加工
241条
详情
8208101900
刀片(金属加工用)
1条
详情
8208200000
刀片(金属加工用)
1条
详情
8208200000
刀片(木材加工用)
1条
详情
8208300000
食品加工机器刀片
149条
详情
8208300000
厨房加工机器刀片
149条
详情
8208101900
刀片(用于金属加工)
1条
详情
8208109000
金属加工机切削刀片
134条
详情
8208200000
刀片(金属加工用)
314条
详情
8208101100
金属加工机床用刀片
1条
详情
8208109000
金属加工机床用刀片
1条
详情
8208900000
刀片,塑料薄膜加工
1条
详情
8208101100
刀及刀片(金属加工用)
1条
详情
8208300000
食品切碎加工器用刀片
149条
详情
8208900000
工业自动加工机用刀片
1条
详情
8208101900
端面铣加工刀具用刀片
1条
详情
8208300000
食品刀片,加工机械用刀
149条
详情
8208101900
刀片(用于金属加工)20pcs
1条
详情
8466920000
木材加工机械零件(刀片)
1条
详情
8208109000
金工机械加工刀片KNIFE
1条
详情
8208200000
刀片(木工加工机床用)
314条
详情
8208300000
食品加工机器用刀及刀片
149条
详情
8208300000
水产加工机用钢铁制刀片
149条
详情
8208900000
塑料薄膜生产加工刀片
1条
详情
8208900000
CNC高速精密加工机用刀片
1条
详情
8208900000
塑料框条加工机配件:刀片
1条
详情
8208101900
刀片(用于金属加工) 1210PCS
1条
详情
8477900000
橡胶加工机器用零件-刀片
1条
详情
8208200000
刀片,金属加工用,钢,无品牌
314条
详情
8208109000
钢铁制刀片/加工金属车床用
134条
详情
8208101900
刀片(用于金属加工) 125PCS
1条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用刨光机刀片
314条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用削片机刀片
314条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用精光机刀片
314条
详情
8208109000
金属加工中心用铁制切削刀片
134条
详情
8208200000
加工木材设备用不锈钢制刀片
314条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用包光机刀片
314条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用旋切机刀片
314条
详情
8208200000
车刀刀片(木工加工机床用)
314条
详情
8208101100
已涂层钨钢制金属加工刀片
1条
详情
8208300000
切菜机配件(食品加工机器刀片)
1条
详情
8208900000
塑料制密封环加工刀片/CUTTING
1条
详情
8208200000
钢制刀片,钢铁制,火柴梗加工用,
314条
详情
8208200000
车刀用刀片(木工加工机床用)
314条
详情
8208300000
厨房或食品加工机器用刀及刀片
149条
详情
8208101100
金属加工机床用刀片(Assembly Tool)
1条
详情
8208200000
钢铁制木材加工用包光机特殊刀片
314条
详情
8208200000
成型铣刀刀片(木工加工机床用)
314条
详情
8208101100
经涂层硬质合金制金属加工刀片
1条
详情
8208101900
刀片INSERT TIP,加工金属用,品牌/KORLDY
200条
详情
8208200000
木工刀,木器加工用,碳钢,机器用刀片
314条
详情
8466939000
数控加工中心前端部件/刀具(刀片等)
1条
详情
8208101100
经涂层的硬制合金钢制刀片(金属加工用)
1条
详情
8208200000
木工刀具,木器加工用,高速钢,机器用刀片
314条
详情
8208109000
自动电线切压机模具专用刀片(金属加工用)
1条
详情
8208300000
不锈钢制切片机用刀片/用于鱼类的切片加工
149条
详情
8208200000
刀片/用途:金属加工用,材质:金属陶瓷制,种类:
314条
详情
8208300000
食品粉碎机刀片,不锈钢制,食品加工用FINE SERRATED BL
149条
详情
8208300000
食品粉碎机刀片,不锈钢制,食品加工用FLAT BLADE R201/
149条
详情
8208300000
食品粉碎机刀片,不锈钢制,食品加工用BLADE ASSENBLY 4
149条
详情
8208200000
刀片,木器加工用,用途:木器修边用,材质:碳钢,种类:机
314条
详情
8208200000
刀片
314条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
8212200000
刀片
84条
详情
8208300000
刀片
149条
详情
3916100000
刀片
60条
详情
8208101100
刀片
100条
详情
8209009000
刀片
91条
详情
8207709000
刀片
177条
详情
8208109000
刀片
134条
详情
8213000000
刀片
308条
详情
8466939000
刀片
1307条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8208101900
刀片
200条
详情
8208400000
刀片
101条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8212900000
刀片
56条
详情
8448399000
刀片
962条
详情
8448590000
刀片
1509条
详情
8466920000
刀片
682条
详情
8211950000
刀片
72条
详情
8214900090
刀片
97条
详情
8478900000
刀片
38条
详情
8202999000
刀片
111条
详情
8211920000
刀片
238条
详情
8433909000
刀片
478条
详情
8212100000
刀片
206条
详情
8202399000
刀片
61条
详情
8439990000
刀片
254条
详情
8422909000
刀片
973条
详情
8211930000
刀片
220条
详情
8452909900
刀片
484条
详情
8207901000
刀片
341条
详情
8510900000
刀片
117条
详情
8207801000
刀片
14条
详情
7326909000
刀片
1条
详情
8208300000
刀片A
149条
详情
8208900000
刀片B
561条
详情
8211940000
刀片F
241条
详情
8211940000
刀片N
241条
详情
8211940000
刀片.
241条
详情
8211940000
刀片H
241条
详情
8211940000
刀片X
241条
详情
8211940000
刀片E
241条
详情
8211940000
刀片Q
241条
详情
8211940000
刀片G
241条
详情
8211940000
刀片B
241条
详情
8211940000
刀片O
241条
详情
8211940000
刀片W
241条
详情
8211940000
刀片I
241条
详情
8211940000
刀片C
241条
详情
8211940000
刀片T
241条
详情
8211940000
刀片A
241条
详情
8211940000
刀片AB
241条
详情
8211940000
刀片AN
241条
详情
8211940000
刀片AJ
241条
详情
8211940000
刀片BB
241条
详情
8211940000
刀片BA
241条
详情
8211940000
刀片AZ
241条
详情
8211940000
刀片AH
241条
详情
8211940000
刀片AF
241条
详情
8211940000
刀片AM
241条
详情
8211940000
刀片AY
241条
详情
8211940000
刀片AD
241条
详情
8211940000
刀片AE
241条
详情
8202310000
3T刀片
1条
详情
8467991000
刀片
1784条
详情
8208101900
刀片
200条
详情
8439990000
刀片
254条
详情
8208101900
PCD刀片
200条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8467991000
刀片
1784条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8213000000
刀片
308条
详情
8213000000
刀片
308条
详情
8212100000
刀片
206条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208101900
刀片
200条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8202999000
刀片
111条
详情
8202999000
刀片
111条
详情
8208300000
刀片
149条
详情
8208400000
刀片
101条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8212200000
刀片
84条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
9506701000
刀片
57条
详情
8708999990
刀片
3112条
详情
8213000000
刀片
308条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
8208200000
刀片
314条
详情
8205590000
刀片
1816条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8212200000
刀片
84条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
7314310000
刀片
39条
详情
6802999000
刀片
226条
详情
3920991000
刀片
234条
详情
8441901090
刀片
235条
详情
8208101900
刀片
200条
详情
8208900000
刀片
561条
详情
8451900000
刀片
298条
详情
8451900000
刀片
298条
详情
8208109000
刀片
134条
详情
8208109000
刀片
134条
详情
2710199900
刀片
148条
详情
8208109000
刀片
134条
详情
8208101900
刀片
200条
详情
8448320000
刀片
237条
详情
8466939000
刀片
1307条
详情
8208101100
刀片
100条
详情
8208200000
刀片
314条
详情
8211100000
刀片
143条
详情
8211940000
刀片
241条
详情
8214100000
刀片
239条
详情
8443999090
刀片
1条
详情
8448499000
刀片
1条
详情
3926100000
刀片
1条
详情
8201400090
刀片
1条
详情
8208900000
刀片
1条
详情
8510900000
刀片
1条
详情
8208101900
刀片
1条
详情
8510900000
刀片
1条
详情
3923500000
刀片
1条
详情
8202991000
刀片
1条
详情
8208900000
刀片
1条
详情
8208101100
刀片403
1条
详情
8203100000
刀片
1条
详情
8208400000
16"刀片
1条
详情
8208400000
18"刀片
1条
详情
8208400000
20"刀片
1条
详情
8208900000
刀片/钢
561条
详情
8211940000
刀片 1PC
241条
详情
8211940000
5寸刀片
241条
详情
8208900000
34TD刀片
561条
详情
8208101900
V割刀片
200条
详情
8208900000
50CM刀片
1条
详情
8211940000
T型刀片
1条
详情
8208900000
刀片H-32
1条
详情
8208900000
刀片/10E
1条
详情
8208900000
刀片H-40
1条
详情
8208900000
刀片H-35
1条
详情
8208900000
刀片H-30
1条
详情
8202911000
刀片(旧)
56条
详情
8211940000
刀片BLADE
241条
详情
8208900000
刀片(旧)
561条
详情
8208900000
刀片(铁)
1条
详情
8432900000
1.8mm刀片
1条
详情
8211940000
100PC刀片
1条
详情
8208101100
刀片403-1
1条
详情
8432900000
2.5mm刀片
1条
详情
8211940000
刀片 SX98
1条
详情
8208101900
BLADE刀片
1条
详情
8208400000
16”刀片
1条
详情
8208900000
刀片91065
1条
详情
8208900000
刀片/10KM
1条
详情
8208900000
刀片/10EW
1条
详情
8208400000
刀片 10PC
1条
详情
8208900000
刀片92180
1条
详情
8208400000
20”刀片
1条
详情
8211940000
刀片 2000
1条
详情
8208101900
机用刀片
200条
详情
8208101900
刀片毛坯
200条
详情
8212200000
剃须刀片
84条
详情
8516909000
羽毛刀片
1133条
详情
8535900090
触头刀片
434条
详情
8208900000
分切刀片
561条
详情
8538900000
隔离刀片
5495条
详情
8208900000
叶轮刀片
561条
详情
8208109000
工业刀片
134条
详情
8208900000
油灰刀片
561条
详情
8208400000
刀片总成
101条
详情
8211940000
替换刀片
241条
详情
8209003000
合金刀片
51条
详情
7318151001
刀片螺钉
346条
详情
8208900000
刀片组件
561条
详情
8211940000
分层刀片
241条
详情
8208900000
机器刀片
561条
详情
8208900000
除尘刀片
561条
详情
8208101900
合金刀片
200条
详情
8214100000
修补刀片
239条
详情
8208101100
镀钛刀片
100条
详情
8208900000
动力刀片
561条
详情
6914100000
陶瓷刀片
231条
详情
8208900000
切割刀片
561条
详情
7326901900
刀片底座
4482条
详情
8208900000
分盖刀片
561条
详情
8208109000
机床刀片
134条
详情
8208900000
清纱刀片
561条
详情
8208109000
冲床刀片
134条
详情
8212200000
削刀刀片
84条
详情
8208109000
环形刀片
134条
详情
8211940000
单面刀片
241条
详情
8211940000
美工刀片
241条
详情
8208200000
模具刀片
314条
详情
8212200000
修眉刀片
84条
详情
8208900000
机械刀片
561条
详情
8208101100
涂层刀片
100条
详情
8208900000
裁床刀片
561条
详情
8208101900
机械刀片
200条
详情
8208101100
铣削刀片
100条
详情
8208400000
刀片组件
101条
详情
8214100000
笔刨刀片
239条
详情
8213000000
剪刀刀片
308条
详情
8212200000
吉列刀片
84条
详情
8208200000
刨机刀片
314条
详情
6914100000
瓷制刀片
231条
详情
8212200000
安全刀片
84条
详情
8208900000
无芯刀片
561条
详情
8208200000
木工刀片
314条
详情
8208900000
车刀刀片
561条
详情
8208109000
铣刀刀片
134条
详情
8208900000
倒角刀片
561条
详情
8208900000
搪刀刀片
561条
详情
8208900000
合金刀片
561条
详情
8208109000
刀片BLADES
134条
详情
8208200000
刀片 11PCS
314条
详情
8208200000
机械刀片
314条
详情
8208300000
刀片 BLADE
149条
详情
8208300000
碎冰刀片
149条
详情
8208300000
切割刀片
149条
详情
8208300000
圆形刀片
149条
详情
8208400000
切割刀片
101条
详情
8208400000
整套刀片
101条
详情
8208400000
切草刀片
101条
详情
8208400000
三角刀片
101条
详情
8208900000
胎侧刀片
561条
详情
8208900000
织机刀片
561条
详情
8208900000
刮刀刀片
561条
详情
8211940000
医用刀片
241条
详情
8211940000
手术刀片
241条
详情
8211940000
西餐刀片
241条
详情
8211940000
锻打刀片
241条
详情
8211940000
裁纸刀片
241条
详情
8211940000
切片刀片
241条
详情
8211940000
刀片BLADES
241条
详情
8211940000
刮刀刀片
241条
详情
8211940000
整形刀片
241条
详情
8211940000
锯齿刀片
241条
详情
8212200000
钢制刀片
84条
详情
8205300000
木工刀片
263条
详情
8202911000
铁制刀片
56条
详情
8212200000
胡须刀片
84条
详情
8208101900
井桁刀片
200条
详情
8208101900
京瓷刀片
200条
详情
8208400000
铁制刀片
101条
详情
8212900000
剃须刀片
56条
详情
8214100000
金属刀片
239条
详情
8208109000
铁制刀片
134条
详情
8208900000
开槽刀片
561条
详情
8214100000
切割刀片
239条
详情
8208109000
机器刀片
134条
详情
8212100000
刮胡刀片
206条
详情
8433909000
铁制刀片
478条
详情
8208200000
切割刀片
314条
详情
8208200000
铁制刀片
314条
详情
8208900000
铁制刀片
561条
详情
7313000000
刀片剌绳
47条
详情
8205590000
刮刀刀片
1816条
详情
8212200000
刮胡刀片
84条
详情
8212200000
剃刀刀片
84条
详情
8214100000
卷笔刀片
239条
详情
8212200000
铁制刀片
84条
详情
8212100000
剃须刀片
206条
详情
8212200000
刮刀刀片
84条
详情
8208109000
切割刀片
134条
详情
8208109000
车床刀片
134条
详情
8214100000
美工刀片
239条
详情
8208900000
刨床刀片
561条
详情
8211940000
铁制刀片
241条
详情
8214100000
铁制刀片
239条
详情
7313000000
刀片刺绳
47条
详情
8208101100
铣销刀片
100条
详情
8201909090
芦笋刀片
70条
详情
8208900000
大切刀片
561条
详情
8211940000
固定刀片
241条
详情
8207809000
合金刀片
53条
详情
8208900000
工业刀片
561条
详情
8208101900
铣刀刀片
200条
详情
8208109000
数控刀片
134条
详情
8207709000
面铣刀片
177条
详情
8207709000
铝用刀片
177条
详情
8208900000
半断刀片
561条
详情
8211940000
刮墨刀片
241条
详情
8208900000
普通刀片
561条
详情
8208400000
松土刀片
101条
详情
8212900000
剃刀刀片
56条
详情
8208900000
剥胶刀片
561条
详情
8208101900
铣削刀片
200条
详情
8208101900
镜面刀片
200条
详情
8208101100
合金刀片
100条
详情
8208109000
一折刀片
134条
详情
8208900000
铣刀刀片
561条
详情
8208101100
螺纹刀片
100条
详情
8211940000
手工刀片
241条
详情
8208900000
环形刀片
561条
详情
8208900000
圆盘刀片
561条
详情
8466931000
切齿刀片
52条
详情
8209009000
合金刀片
91条
详情
8477900000
切割刀片
2384条
详情
8208101900
工业刀片
200条
详情
8208900000
载床刀片
561条
详情
8211930000
美工刀片
220条
详情
8208109000
开槽刀片
134条
详情
8214100000
裁纸刀片
239条
详情
8208101900
精车刀片
200条
详情
8208101900
粗车刀片
200条
详情
8208101900
圆弧刀片
200条
详情
8208101100
数控刀片
100条
详情
8208300000
搅拌刀片
149条
详情
8208101900
刮丝刀片
200条
详情
8208101900
双面刀片
200条
详情
8209003000
铲刀刀片
51条
详情
8211910000
水果刀片
142条
详情
8211940000
铁铲刀片
241条
详情
8211940000
刺绳刀片
241条
详情
8212200000
合金刀片
84条
详情
8205510000
刨刀刀片
1条
详情
8205590000
刨刀刀片
1条
详情
8467991000
刀片压块
1条
详情
8212100000
铁制刀片
1条
详情
8205700000
刀片接头
1条
详情
8211950000
刀片接头
1条
详情
8208109000
美工刀片
1条
详情
8208300000
条形刀片
1条
详情
8208300000
圆盘刀片
1条
详情
8479909090
刀片总成
1条
详情
8208900000
磨光刀片
1条
详情
8208900000
底刀刀片
1条
详情
8208900000
机用刀片
1条
详情
8208900000
锯齿刀片
1条
详情
8211940000
餐刀刀片
1条
详情
8212100000
安全刀片
1条
详情
8214100000
安全刀片
1条
详情
8212100000
剃刀刀片
1条
详情
8214100000
剃刀刀片
1条
详情
8212200000
理发刀片
1条
详情
8433909000
塑料刀片
1条
详情
4017002000
橡胶刀片
1条
详情
8212200000
美容刀片
1条
详情
8212200000
齿形刀片
1条
详情
8212100000
单面刀片
1条
详情
8208400000
园林刀片
1条
详情
8208900000
清洁刀片
1条
详情
8214200000
修脚刀片
1条
详情
8208300000
打冰刀片
1条
详情
8211940000
割刀刀片
1条
详情
8208900000
压痕刀片
1条
详情
8211940000
单刃刀片
1条
详情
8208101100
钨钢刀片
1条
详情
8510900000
刀片组合
1条
详情
8207909000
电刨刀片
1条
详情
8208101900
电刨刀片
1条
详情
8433909000
三齿刀片
1条
详情
8432900000
农机刀片
1条
详情
8211940000
夹子刀片
1条
详情
8208900000
GQ42-D刀片
1条
详情
8212200000
窗刮刀片
1条
详情
8211920000
割尾刀片
1条
详情
8211940000
铲刀刀片
1条
详情
8214100000
刀片套装
1条
详情
8211940000
地毯刀片
1条
详情
8208900000
GQ55-D刀片
1条
详情
7318160000
刀片螺母
1条
详情
8211940000
文具刀片
1条
详情
8212200000
地刮刀片
1条
详情
8208900000
备用刀片
1条
详情
8212200000
中空刀片
1条
详情
8208101900
粉碎刀片
1条
详情
8208900000
木刨刀片
1条
详情
8211940000
碳钢刀片
1条
详情
8431432000
刀片压板
1条
详情
8211940000
甘蔗刀片
1条
详情
8208900000
冰钻刀片
1条
详情
8208109000
精铣刀片
1条
详情
8208900000
修蹄刀片
1条
详情
8208400000
割草刀片
1条
详情
8208101900
BLADE 刀片
1条
详情
8208400000
旋转刀片
1条
详情
8214100000
铅笔刀片
1条
详情
8211940000
雕刻刀片
1条
详情
8436990000
刀片导轨
1条
详情
8208900000
割丝刀片
1条
详情
8432900000
旋耕刀片
1条
详情
8448499000
纱线刀片
1条
详情
8214100000
刀片
1条
详情
3921129000
搅拌刀片
1条
详情
8211920000
刮墨刀片
1条
详情
8208109000
固定刀片
1条
详情
8208900000
左右刀片
1条
详情
8211940000
刀片800SET
1条
详情
8208101900
刀片162PCS
1条
详情
8208101900
模具刀片
1条
详情
8480419000
刀片模具
1条
详情
8208101100
成型刀片
1条
详情
8211940000
刀片100套
1条
详情
8208109000
刀片 32PCS
1条
详情
8208900000
刀片605132
1条
详情
8208109000
刀片 10pcs
1条
详情
8208900000
狮王刀片
1条
详情
8207909000
迷你刀片
1条
详情
8505909090
刀片滚筒
1条
详情
8208101900
刀片 18PCS
1条
详情
8211940000
200套刀片
1条
详情
8205590000
修补刀片
1条
详情
8208900000
主动刀片
1条
详情
8208109000
刀片 25pcs
1条
详情
8211940000
刀片720套
1条
详情
8214100000
刀片120PCS
1条
详情
8208101900
刀片 20pcs
1条
详情
8208900000
PCG200刀片
1条
详情
8208101900
数控刀片
1条
详情
8208900000
切纸刀片
1条
详情
7313000000
刀片刺丝
1条
详情
8208200000
5件套刀片
314条
详情
8208400000
刀片 150PCS
101条
详情
8211940000
4.25寸刀片
241条
详情
8211940000
刀片/850114
241条
详情
8211940000
刀片 300PCS
241条
详情
8214900010
刀片 200PCS
396条
详情
8208200000
LUDA机刀片
314条
详情
8211940000
金属刀片R
1条
详情
8211940000
刀片F060801
1条
详情
8211940000
刀片F060802
1条
详情
8211940000
3件装刀片
1条
详情
8203100000
30PC磨刀片
1条
详情
8208200000
刨刀,刀片
1条
详情
londing...
X