hscode
商品描述
实例汇总
详情
8508110000
吸尘吸水
1条
详情
8508709000
吸尘吸水
1条
详情
8508190000
工业用吸尘吸水
32条
详情
8508190000
三马达吸尘吸水
1条
详情
8508110000
吸尘吸水 AC-101 CB15
1条
详情
8508190000
吸尘吸水 CB30/CB60-2J
1条
详情
8508709000
吸尘吸水配件(碳刷)
1条
详情
8508709000
吸尘吸水配件(软管等)
1条
详情
8508709000
扒头,软管/吸尘吸水零件
1条
详情
8508709000
吸尘吸水零件,扒头,软管
1条
详情
8508190000
工业用吸尘吸水(IV 60/36-3W)
1条
详情
8508190000
工业用吸尘吸水(IV 100/40)
1条
详情
8508709000
吸尘吸水配件(软管,碳刷等)
1条
详情
8508190000
工业吸尘吸水/CA40 ON.100 ATEX22
1条
详情
8509900000
吸尘吸水配件(轮子) 120PCS
1条
详情
8508190000
工业用吸尘吸水(IVC 60/24-2 Tact)
1条
详情
8508190000
工业用吸尘吸水(IVC 60/24-2 Tact2)
1条
详情
8508709000
吸尘吸水配件BF538A(软管,短结头,长接头等)
1条
详情
8414599099
吸水
1条
详情
9031200090
吸水度试验
1条
详情
8422400000
吸水垫包装
1条
详情
8479909090
洗地吸水扒 18SET
1条
详情
8479909090
洗地零件-吸水
2671条
详情
8501310000
吸水,刷盘电
1条
详情
8501310000
主刷电,吸水
1条
详情
4008210000
洗地零件-吸水胶条
151条
详情
8479909090
洗地零件-吸水扒头
1条
详情
8479909090
洗地零件—吸水扒头
1条
详情
8479909090
超声波贴膜吸水装置
1条
详情
4008210000
洗地零件(吸水胶条)
1条
详情
4008210000
洗地零件-吸水胶条60PCS
1条
详情
8486909900
集成电路分选吸水装置
1条
详情
4008210000
洗地零件(吸水胶条)27PCS
1条
详情
4008210000
洗地零件60PCS(吸水胶条)
1条
详情
8479909090
地面清洁专用零件(吸水扒)
1条
详情
8448499000
喷水织配件(齿型臂,吸水器)
1447条
详情
8466939000
线切割用收线系吸水器模组
1条
详情
8431432000
建筑用钻探械零件(吸水装置)
1条
详情
8439990000
造纸网部高真空吸水装置组件
1条
详情
8439990000
造纸网部湿真空吸水装置组件
1条
详情
8439990000
造纸网部成型真空吸水装置组件
1条
详情
8501310000
吸水,主刷电,驱动电,马达
1条
详情
8448499000
喷水织部件(驱动轴 吸水管座等)
1条
详情
8418999990
雪糕配件(吸水部件,注料部件)
1条
详情
8419909000
吸水滚轮(聚氨酯+PVC管制,干燥零件)
1条
详情
8419909000
吸水滚轮(聚丙烯+PVC管制,干燥零件)
1条
详情
8419909000
吸水滚轮(聚氯乙烯+PVC管制,干燥零件)
1条
详情
8501520000
吸尘
1条
详情
8467110000
5"磨光吸尘
1条
详情
8467991000
打磨吸尘
1784条
详情
8467291000
吸尘式打磨
129条
详情
8479820090
吸尘粉碎
1条
详情
8501520000
中央吸尘
1条
详情
8467110000
5"磨光吸尘
1条
详情
8453200000
吸尘双头削边
1条
详情
8453200000
吸尘调速抛光
1条
详情
8453200000
吸尘双头抛光
1条
详情
8453200000
单头吸尘砂轮
1条
详情
8453800000
吸尘单头抛光
1条
详情
8453200000
吸尘单头削边
1条
详情
8453200000
双头吸尘砂轮
1条
详情
8503001000
吸尘电电
1条
详情
8453200000
调速吸尘削皮
1条
详情
8452290000
缝纫吸尘装置
1条
详情
8452909900
包缝吸尘装置
1条
详情
8421392990
粉末吸尘过滤
1条
详情
3926901000
配件,吸尘
4015条
详情
3926901000
配件-吸尘
4015条
详情
3926901000
配件(吸尘桶)
4015条
详情
8448499000
吸尘桶(织配件)
1条
详情
8448590000
配件(吸尘筒)
1条
详情
8508701000
家用吸尘吸尘
1条
详情
8460901000
电动吸尘式砂轮
1条
详情
8508110000
中央吸尘系统主
1条
详情
8448499000
纺织配件(吸尘桶)
1447条
详情
8508709000
吸尘配件(吸尘扒)
1条
详情
8479909090
压片吸尘罩组件
2671条
详情
8453200000
双头吸尘调速抛光
1条
详情
8453200000
单头吸尘调速抛光
1条
详情
8508701000
配件(壳,吸尘袋等)
1条
详情
8508110000
电动真空吸尘器子
1条
详情
8437800000
WF-350吸尘微粉碎
1条
详情
8437800000
WF-250吸尘微粉碎
1条
详情
8508709000
吸尘配件(吸尘扒等)
1条
详情
8501400000
单相电动(吸尘)
1条
详情
8433901000
收割部件(吸尘部件)
1条
详情
8453100000
吸尘变速型圆刀削皮
1条
详情
8414519900
单布袋移动式吸尘
1条
详情
8508110000
电动真空吸尘器子
1条
详情
8464209000
环氧双盘自吸尘研磨
1条
详情
8467991000
线锯吸尘管(塑料制)
1条
详情
8516799000
吸尘蒸汽清洁(二合一)
1条
详情
8448590000
配件(吸尘桶,开剑器)
1条
详情
8467991000
砂光配件(吸尘袋,碳刷)
1条
详情
8508709000
中央吸尘系统主配件箱
1条
详情
8508709000
中央吸尘系统主过滤袋
1条
详情
8508701000
吸尘备件(体组件延伸管)
488条
详情
8466920000
木材压刨用钢铁制吸尘
682条
详情
8508709000
吸尘配件(吸尘扒,底座等)
1条
详情
8508701000
电动真空吸尘吸尘盒组合
1条
详情
8448590000
配件(纱罗棕,吸尘桶,剑轮)
1条
详情
8437800000
40BV型吸尘粉碎组及250升收料仓
1条
详情
8508110000
电动真空吸尘器子/含国内购料
1条
详情
8466920000
刨床配件(吸尘罩,进料轴护板)
682条
详情
8452909900
非家用自动缝纫零件(吸尘装置)
1条
详情
8437800000
WFJ-450型吸尘微粉碎组(带冷却系统)
1条
详情
8466939000
吸尘嘴(品牌ESI,激光钻孔专用零件,铝合金制,用于收
1条
详情
8452909900
非家用自动缝纫零件(台板,脚轮,集尘装置,吸尘装置)
1条
详情
8441901090
切纸专用零件(旋转连接单元,磨刀真空吸尘单元,切刀
1条
详情
8508709000
管嘴(品牌ESI,激光钻孔的真空吸尘装置专用零件,已制
1条
详情
8501520000
吸尘吸水马达
1条
详情
9603509190
吸尘器马毛吸水
1条
详情
8422303090
1条
详情
8519891000
CD
36条
详情
9022120000
CT
28条
详情
8519812100
CD
214条
详情
8519812100
MD
214条
详情
8519899000
CD
61条
详情
8521901990
CD
32条
详情
8514300090
UV
215条
详情
8522909900
CD
117条
详情
8420100090
UV
1条
详情
8543709990
UV
1条
详情
8419399090
IR
1条
详情
8408909220
14
1条
详情
8521901290
DVD
48条
详情
8521901190
VCD
37条
详情
8521901210
DVD
75条
详情
8470501000
POS
80条
详情
8519812100
CDB
214条
详情
8519812100
DVD
214条
详情
8519812100
CDG
214条
详情
8519812100
CDA
214条
详情
8521909090
DVD
393条
详情
8472909000
ATM
204条
详情
8472901000
ATM
53条
详情
8470900000
POS
1条
详情
8521901990
EVD
1条
详情
8406812000
100
1条
详情
8519812100
CD/C
214条
详情
8519812100
CD/B
214条
详情
8519812100
CD/A
214条
详情
8521901210
DVDD
75条
详情
8521901210
DVDA
75条
详情
8521901210
DVDB
75条
详情
8521901210
DVDE
75条
详情
8521901210
DVDC
75条
详情
8501520000
750W
1条
详情
8519812100
CD32
1条
详情
8465920000
V/CUT
311条
详情
8420100090
950UV
1条
详情
8420100090
650UV
1条
详情
8413910000
封盖
2875条
详情
8479899990
压合
1039条
详情
8480419000
打模
221条
详情
8466940090
打模
817条
详情
8409911000
叶轮
308条
详情
8413309000
油泵
105条
详情
5407420000
织布
1933条
详情
7318159090
螺丝
899条
详情
7325109000
构件
113条
详情
8462999000
铆合
46条
详情
8480790090
铆合
587条
详情
8303000000
柜门
194条
详情
8413302100
油泵
76条
详情
8413609090
油泵
194条
详情
8708299000
盖锁
4134条
详情
8448190000
结经
98条
详情
8708920000
油管
556条
详情
8414809090
油泵
287条
详情
8207300090
打模
377条
详情
8413303000
油泵
110条
详情
8413302900
油泵
152条
详情
8516293100
暖被
30条
详情
8708999990
脚架
3112条
详情
8538900000
构件
5495条
详情
8517709000
构件
2808条
详情
8465990000
仿型
242条
详情
8445901000
整经
8条
详情
8301209000
盖锁
291条
详情
3811900000
油精
190条
详情
4202310090
票夹
417条
详情
5208490010
织布
123条
详情
5211420010
织布
112条
详情
5212210030
织布
6条
详情
5303100000
短麻
25条
详情
5407720000
织布
905条
详情
5408222000
织物
104条
详情
5802304000
织布
103条
详情
8443321300
155条
详情
8465990000
压合
242条
详情
8474390000
捏和
188条
详情
8474801000
压型
35条
详情
8479109000
割路
155条
详情
8516799000
烘被
247条
详情
8521901990
旧DVD
32条
详情
9030390000
铆合
235条
详情
7318159090
螺钉
899条
详情
8445909000
接经
20条
详情
5111199000
织布
50条
详情
8205590000
油壶
1816条
详情
5804103000
织带
234条
详情
8479899990
离型
1039条
详情
8708999990
油泵
3112条
详情
8448190000
接经
98条
详情
8479820090
捏和
409条
详情
8413303000
带泵
110条
详情
8472909000
轧把
204条
详情
8205590000
油枪
1816条
详情
8413810090
带泵
312条
详情
8472909000
扎把
204条
详情
3926909090
油管
16342条
详情
3917220000
油管
76条
详情
8452909900
头盖
484条
详情
8413602290
油泵
41条
详情
7318140090
螺丝
109条
详情
8413810090
油泵
312条
详情
5801371000
织布
38条
详情
8409999990
油管
1005条
详情
7307920000
油管
265条
详情
3506912000
脚胶
156条
详情
5112110000
织物
9条
详情
5112900000
织物
9条
详情
5208310092
织布
170条
详情
5309190000
织布
627条
详情
5512190000
织布
9条
详情
5513231000
织物
145条
详情
5208330000
织布
150条
详情
5209290000
织布
9条
详情
5309290000
织物
9条
详情
5407430000
织布
195条
详情
5407920000
织布
9条
详情
5408239000
织布
59条
详情
5903209000
织布
9条
详情
8486301000
封合
16条
详情
8486309000
压合
46条
详情
8486402290
键合
25条
详情
8422301090
热合
76条
详情
8479109000
扫路
155条
详情
7326909000
油壶
1条
详情
8450901000
盖锁
1条
详情
8453200000
压合
1条
详情
8479819000
压合
1条
详情
8473309000
构件
1条
详情
8462490000
铆合
1条
详情
8479899990
铆合
1条
详情
2704001000
焦品
1条
详情
4805919000
板纸
1条
详情
5604100000
编带
1条
详情
4009110000
喷管
1条
详情
8422400000
热合
1条
详情
6802999000
割石
1条
详情
6802999000
刨石
1条
详情
9404909000
拼被
1条
详情
9507200000
钓钩
1条
详情
9404909000
绗被
1条
详情
2201909000
制冰
1条
详情
8607199000
车轮
1条
详情
8452909900
1条
详情
6802999000
切石
1条
详情
6802999000
刨板
1条
详情
6802999000
切板
1条
详情
8310000000
盖标
1条
详情
4202220000
相袋
1条
详情
8301209000
挂锁
1条
详情
8517709000
箱柜
1条
详情
8424200000
油枪
1条
详情
8422400000
扎把
1条
详情
8409999990
脚垫
1条
详情
8466910000
底座
1条
详情
8409919990
油管
1条
详情
8409999100
油管
1条
详情
8708809000
顶胶
1条
详情
8516299000
暖被
1条
详情
8468100000
烫把
1条
详情
8516799000
干被
1条
详情
8477900000
筒套
1条
详情
8445909000
分经
1条
详情
8451500000
百码
1条
详情
8418999990
柜门
1条
详情
8462919000
屑并
1条
详情
8441309000
粘把
1条
详情
8409999990
滤座
1条
详情
8207909000
刨刀
1条
详情
8409992000
油箱
1条
详情
8537109090
车头
1条
详情
7326909000
脚架
1条
详情
3923300000
油桶
1条
详情
8431499900
身板
1条
详情
8708295300
盖板
1条
详情
7314140000
织网
1条
详情
8466939000
床头
1条
详情
8517701000
框架
1条
详情
8456110090
AOL CVR
9条
详情
8420100090
650 UV
1条
详情
8471412000
工业PC
87条
详情
8523492000
CT软件
200条
详情
8512301900
CD总成
53条
详情
9022909090
CT台车
498条
详情
8519812100
CD PARTS
214条
详情
8519812100
单碟CD
214条
详情
8519812100
车用CD
214条
详情
8519812100
微型CD
214条
详情
8519812100
汽车CD
214条
详情
8519812100
收音CD
214条
详情
8519812100
车载CD
214条
详情
8519891000
塑胶CD
36条
详情
8519891000
线控CD
36条
详情
8521901190
VCD/H型
37条
详情
8521901190
VCD/A型
37条
详情
8521909090
卡拉OK
393条
详情
9401790000
MR脚凳
694条
详情
8516909000
CD配件
1133条
详情
8512301900
汽车CD
53条
详情
8516909000
CD外壳
1133条
详情
8543709990
双面UV
1612条
详情
9022909090
CT滑环
498条
详情
9022909090
CT外壳
498条
详情
9022909090
CT
498条
详情
8519812990
车载CD
14条
详情
9022120000
全身CT
1条
详情
3920209090
PP用带
1条
详情
3923300000
4L油瓶
1条
详情
3925100000
4L油罐
1条
详情
8517709000
BP振子
1条
详情
8527130000
木制CD
1条
详情
8517709000
BP配件
1条
详情
9022120000
螺旋CT
1条
详情
8518400090
卡拉OK
1条
详情
9022909090
CT垫板
1条
详情
9022909090
CT零件
1条
详情
8545200000
CT碳刷
1条
详情
8519812100
CD总成
1条
详情
9022909090
CT盖板
1条
详情
9018139000
MR线圈
1条
详情
8208101900
用刀片
200条
详情
8413910000
封轴套
2875条
详情
7318240000
)销
1268条
详情
8207300090
压弹簧
377条
详情
8473500000
ATM母板
159条
详情
6914900000
封静环
171条
详情
6914900000
封动环
171条
详情
8708295900
盖封口
540条
详情
3926909090
盖把手
16342条
详情
4821100000
盖标贴
987条
详情
8517709000
框支架
2808条
详情
7415339000
用螺钉
371条
详情
8501109990
自整角
380条
详情
8409999100
油孔塞
640条
详情
8477900000
筒部件
2384条
详情
8477900000
筒螺杆
2384条
详情
8538109000
框外壳
289条
详情
8450901000
盖组件
750条
详情
8470501000
无线POS
80条
详情
8466940090
尾芯夹
817条
详情
8409999100
油孔盖
640条
详情
8465990000
制木粒
242条
详情
8462991000
贴电片
48条
详情
8445122000
毛精梳
4条
详情
8445190000
成条箱
51条
详情
8440102000
旧配页
15条
详情
8431390000
油嘴盖
819条
详情
8708299000
盖拉索
4134条
详情
8504401400
ATM电源
399条
详情
5301300000
短落麻
32条
详情
8202911000
用锯条
56条
详情
8202991000
用锯片
158条
详情
8208200000
仿型
314条
详情
8301209000
盖锁块
291条
详情
8443393900
瓶喷字
33条
详情
8464201000
小倒角
85条
详情
8465100000
单立轴
60条
详情
8465920000
单立轴
311条
详情
8465930000
磨外园
177条
详情
8471604000
用终端
116条
详情
8472902900
双铁圈
130条
详情
8473409090
ATM键盘
245条
详情
8474801000
旧压块
35条
详情
8475291900
旧吹杯
60条
详情
8475291900
旧压杯
60条
详情
8475299000
新混料
72条
详情
8479896100
旧插PIN
55条
详情
8519812100
CD/路虎
214条
详情
8519812100
CD/宝马
214条
详情
8519812100
CD/日产
214条
详情
8521901990
镭射DVD
32条
详情
8521901990
汽车DVD
32条
详情
8521909090
歌王DVD
393条
详情
8607191000
车用轴
11条
详情
8516909000
DVD外壳
1133条
详情
8522909900
DVD配件
117条
详情
8522909100
车用DVD
21条
详情
8413910000
油泵头
2875条
详情
8522909100
车载DVD
21条
详情
8517709000
框系统
2808条
详情
8522909900
DVD外壳
117条
详情
8467299000
吹吸叶
448条
详情
8413910000
封泵盖
2875条
详情
8420990000
筒螺杆
56条
详情
8521901290
车载DVD
48条
详情
7616991090
用刮刀
1829条
详情
8441309000
旧轧盒
39条
详情
7320209000
盖弹簧
732条
详情
8504401300
POS电源
130条
详情
8413910000
封压盖
2875条
详情
8538109000
TS8柜门
289条
详情
8421391000
侍酒师
40条
详情
8207400000
用丝锥
196条
详情
8521901990
外贸evd
32条
详情
8537209000
用电箱
285条
详情
8544421100
电缆
789条
详情
8460291100
磨倒角
4条
详情
8460901000
磨钨针
29条
详情
8444001000
包覆丝
16条
详情
3926901000
脚垫片
1条
详情
8208900000
用刀片
1条
详情
8422400000
装纸套
1条
详情
8465940000
滤酸片
1条
详情
8479899990
干整粒
1条
详情
8479899990
湿整粒
1条
详情
8452219000
高绷缝
1条
详情
6802999000
切板材
1条
详情
2204210000
葡萄酒
1条
详情
8453200000
磨鞋头
1条
详情
9506919000
刺护具
1条
详情
8438600000
切蒜片
1条
详情
8473500000
POS钱箱
1条
详情
8438100010
蜜三刀
1条
详情
6310100090
拆回丝
1条
详情
8468900000
用割嘴
1条
详情
6904100000
压陶砖
1条
详情
8607990000
车套链
1条
详情
8438600000
剥蒜米
1条
详情
4823200000
空滤纸
1条
详情
2704001000
焦产品
1条
详情
8452219000
缝袜头
1条
详情
9018499000
单喷砂
1条
详情
4412390090
拼槽板
1条
详情
8473500000
POS外壳
1条
详情
8452909900
335零件
1条
详情
9506919000
刺防具
1条
详情
8453200000
包中底
1条
详情
3307490000
压盘香
1条
详情
5105391090
梳兔绒
1条
详情
8422400000
封切袋
1条
详情
8453200000
缝沿条
1条
详情
9506621000
缝排球
1条
详情
8453200000
裁沿条
1条
详情
8477900000
1条
详情
9506621000
缝足球
1条
详情
8302100000
盖铰链
1条
详情
8447203000
小缝头
1条
详情
8436800090
大绑枝
1条
详情
8436800090
小绑枝
1条
详情
8301209000
车用锁
1条
详情
8437800000
砂辊米
1条
详情
8477900000
筒前体
1条
详情
8205590000
滤扳手
1条
详情
8483109000
油泵轴
1条
详情
8708999990
旁仪表
1条
详情
8538109000
盖面板
1条
详情
8477900000
筒法兰
1条
详情
8466940090
床垫脚
1条
详情
8445901000
YGA整经
1条
详情
8444004000
包覆丝
1条
详情
7223000000
钓钢丝
1条
详情
8453800000
大切条
1条
详情
8466100000
用夹具
1条
详情
8708999990
盖手柄
1条
详情
8430200000
吹吸叶
1条
详情
8447110000
毛圈袜
1条
详情
8522909900
DVD支架
1条
详情
8205590000
包纽扣
1条
详情
8451500000
切捆条
1条
详情
8708295300
盖总成
1条
详情
8467299000
吸吹叶
1条
详情
8203200000
用虎钳
1条
详情
8466300000
用虎钳
1条
详情
8422400000
包封套
1条
详情
8445401000
旧络筒
1条
详情
8477900000
筒内衬
1条
详情
8452219000
修领脚
1条
详情
8413910000
油泵盖
1条
详情
8413910000
油泵体
1条
详情
8521901990
移动EVD
1条
详情
8479899990
泡腾片
1条
详情
3926909090
ATM配件
1条
详情
8473290000
POS底座
1条
详情
8477800000
高冷混
1条
详情
8708299000
盖支架
1条
详情
8473409090
POS盖板
1条
详情
8413910000
油泵壳
1条
详情
8537109090
板成品
1条
详情
8529906000
板插座
1条
详情
8421230000
滤总成
1条
详情
8708299000
DVD总成
1条
详情
8473409090
ATM盖板
1条
详情
8473409090
ATM零件
1条
详情
8462411900
新部件
1条
详情
5806310000
织带条
1条
详情
londing...
X