hscode
商品描述
实例汇总
详情
9504509900
游戏配件:手柄外壳.替
1条
详情
8517703000
1483条
详情
8529909090
投影
1512条
详情
8531200000
LCD
1条
详情
8517703000
保护
1483条
详情
8517703000
触控
1483条
详情
8531200000
POS显示
1条
详情
9013902000
背光
1条
详情
8470501000
触摸POS
1条
详情
9001909090
保护
1条
详情
8529909090
投影支架
1512条
详情
8517703000
半成品
1483条
详情
8517703000
用玻璃
1条
详情
8537109090
发电控制
1条
详情
8479899990
触控贴合
1条
详情
3920610000
PET手贴膜
1条
详情
8517703000
用塑料
1条
详情
8537109090
发电保护
1条
详情
9031809090
触控测试
1条
详情
8517703000
用保护
1条
详情
8528591090
多连广告
1条
详情
8537109090
焊接用控制
2982条
详情
8517703000
触控模组
1483条
详情
8517703000
盖板玻璃
1483条
详情
8517709000
触摸面板
1条
详情
8517703000
触控组合
1条
详情
8537101190
发电组控制
1条
详情
9013902000
背光模组
1条
详情
8531200000
POS顾客显示
1条
详情
9022909090
医用X线防护
498条
详情
9013803020
平衡配件(LCD)
238条
详情
8517709000
用玻璃保护
2808条
详情
8529908200
等离子电视50"
130条
详情
8517703000
东芝手上盖滑
1483条
详情
8543709990
发电同期装置
1条
详情
8517703000
用大保护S100
1483条
详情
8517703000
用大保护A100
1483条
详情
8521901990
黑白幕CDG卡拉OK
32条
详情
8517703000
用大保护PG-C3
1483条
详情
8537101190
LS系列发电控制
1条
详情
8517703000
用大保护PG-C3B
1483条
详情
8517703000
用小保护PG-C3B
1483条
详情
8517703000
用大保护PN-315
1483条
详情
8468800000
模式水冷壁管
1条
详情
8517703000
触摸用塑料
1条
详情
8521901290
便携式DVD/8.4寸显
48条
详情
8517703000
用小保护PG-3810
1483条
详情
8517703000
用大保护PN-E335
1483条
详情
8517703000
用大保护PG-3210
1483条
详情
8517703000
用大保护PG-3810
1483条
详情
8477900000
挤出配件-西门子
2384条
详情
8517703000
HTC Sensation手保护
1条
详情
8517703000
保护;塑料面片
1条
详情
8473290000
9.7寸触摸/POS零件
1条
详情
8537109090
柴油控制(修理费)
1条
详情
8529904900
数码相LCD伸缩铰链
1186条
详情
9031809090
模拟模组测试仪
1条
详情
8517703000
零件:幕上面板
1条
详情
8422909000
触控(充填零件)
1条
详情
8473409090
ATM用显示框架装置
1条
详情
8517703000
触控板/手触控零件
1条
详情
8803900090
轮用零件/隔热
1条
详情
8422909000
糖果包装零件:操作
1条
详情
4016991090
械用零部件-硅隔离
1条
详情
8448499000
触摸(接经专用零件)
1条
详情
8529908200
32"等离子电视模组()
1条
详情
8529908200
60"等离子电视模组()
1条
详情
8529908200
50"等离子电视模组()
1条
详情
8517121090
MBM手/4128I/0.192KG/台单
88条
详情
8517121090
MBM手/2138T/0.192KG/台单
88条
详情
8521901290
便携式DVD4/10.4〞显示
1条
详情
9504301000
触控模组(游戏用)
1条
详情
9031809090
模拟模组测试夹具
1条
详情
8471609000
MG-1895SKD整(触控)
1条
详情
8471609000
MG-2150SKD整(触控)
1条
详情
8517703000
保护/适用任何
1483条
详情
8503009090
柴油发电组配件(控制)
1条
详情
8528722100
32寸液晶彩色电视模组
1条
详情
8537109090
柴油发电组配件//控制
1条
详情
8529908100
液晶电视39"散件(不带)
1条
详情
8529908200
42"等离子电视模组(
130条
详情
8471609000
配电室计算用触摸输入
1条
详情
8521901290
便携式影碟(DVD)/10.1寸
1条
详情
8529908100
液晶电视31.5"散件(无带)
1条
详情
8422909000
糖果包装专用零件:操作
1条
详情
7020001990
集成电路干法刻蚀零件:
1条
详情
8528722200
32寸液晶的数字电视(日立)
1条
详情
8411910000
涡轮喷气发动零件/6级隔热
1条
详情
4016991090
械用零部件-硅隔离,橡胶塞
1条
详情
4016991090
械用零部件-橡胶塞,硅隔离
1条
详情
4016991090
械用零部件-密封套,硅隔离
1条
详情
3926909090
塑料制品(显示支撑条.按键.
1条
详情
8517703000
塑料/手持式无线电话用零件
1483条
详情
8517703000
中兴产手零件 触控(损坏)
1条
详情
8473500000
自动柜员升级装置-ATM触摸
1条
详情
8431100000
卷扬零部件(三相操作固定板)
416条
详情
8517703000
用外显示组件带驱动电器
1483条
详情
8438900000
饼干成型配件(操作,滑块,
335条
详情
8529908200
电视主板测试仪用等离子显像
1条
详情
8471609000
自动柜员升级装置ATM用触摸
1条
详情
8473500000
自动柜员升级装置/ATM用触摸
1条
详情
8471609000
自动柜员升级装置-ATM用触摸
1条
详情
4016991090
械用零部件-电缆接头、硅隔离
1条
详情
8529908100
液晶电视零配件(带芯不含
406条
详情
8479899990
触摸用传感膜与玻璃贴合
1条
详情
3926909090
贴装手保护膜用塑料制固定卡座
1条
详情
8517703000
手持式无线电话用零件:手保护
1条
详情
8471609000
液晶触摸输入(计算直接制版用)
1条
详情
8529908100
彩色液晶模拟电视成套散件(不含)
1条
详情
8528723100
电视主板测试仪用等离子电视显像
1条
详情
8418991000
热泵泳池配件(风扇电,LCD控制等)
1条
详情
8503009090
柴油发电组配件(控制等) DIESEL GENERATOR SET
1条
详情
8537101990
数控器 品牌:NIPPON 抛丸用/由可编程数控器和接触
728条
详情
8519300000
CD
20条
详情
8419500090
板式
1条
详情
8519300000
CD/奔驰
20条
详情
8479819000
向器精车
209条
详情
8517623290
箱式交
1条
详情
8448320000
零件-风口
1条
详情
8519300000
BLAUPUNKT牌CD
20条
详情
8486902000
能器/金线键合
167条
详情
8439300000
单面瓦楞辊快装置
1条
详情
8517701000
程控交零件/框等
487条
详情
8479909090
塑料磨粉配件(刀片)
1条
详情
8486902000
引线键合用信号转
167条
详情
8438900000
果汁器用零件(热管等)
1条
详情
8414909090
空气压缩专用零件(气管)
1条
详情
8486902000
引线键合用焊接面转装置
1条
详情
8517701000
数字式程控电话交零件-
1条
详情
7307290000
打包用快接头(品牌TITAN)
1294条
详情
8525802500
非特种用途其他可镜头数字照相
14条
详情
7326909000
铁固定件(以太网交用.固定在柜上)
1条
详情
8207901000
带金刚石工作部件的其他互工具(PCD卡片)
1条
详情
8486902000
能器(封装半导体器件的引线键合专用)
1条
详情
8537109090
电路板/用于引线键合,把数字信号转成模拟信号
2982条
详情
9031809090
双离合器液压模块测试专用床,测出拨叉的档力和
1条
详情
8537109090
自动切
2982条
详情
8471504090
自动转控制
189条
详情
8473301000
感触数字转
305条
详情
8537109090
自动负载输出转
2982条
详情
8531909000
数位显示器显示转.模块零件
1条
详情
8422303090
1条
详情
8519891000
CD
36条
详情
9022120000
CT
28条
详情
8519812100
CD
214条
详情
8519812100
MD
214条
详情
8519899000
CD
61条
详情
8521901990
CD
32条
详情
8514300090
UV
215条
详情
8522909900
CD
117条
详情
8420100090
UV
1条
详情
8543709990
UV
1条
详情
8419399090
IR
1条
详情
8408909220
14
1条
详情
8521901290
DVD
48条
详情
8521901190
VCD
37条
详情
8521901210
DVD
75条
详情
8470501000
POS
80条
详情
8519812100
CDB
214条
详情
8519812100
DVD
214条
详情
8519812100
CDG
214条
详情
8519812100
CDA
214条
详情
8521909090
DVD
393条
详情
8472909000
ATM
204条
详情
8472901000
ATM
53条
详情
8470900000
POS
1条
详情
8521901990
EVD
1条
详情
8406812000
100
1条
详情
8519812100
CD/C
214条
详情
8519812100
CD/B
214条
详情
8519812100
CD/A
214条
详情
8521901210
DVDD
75条
详情
8521901210
DVDA
75条
详情
8521901210
DVDB
75条
详情
8521901210
DVDE
75条
详情
8521901210
DVDC
75条
详情
8501520000
750W
1条
详情
8519812100
CD32
1条
详情
8465920000
V/CUT
311条
详情
8420100090
950UV
1条
详情
8420100090
650UV
1条
详情
8413910000
封盖
2875条
详情
8479899990
压合
1039条
详情
8480419000
打模
221条
详情
8466940090
打模
817条
详情
8409911000
叶轮
308条
详情
8413309000
油泵
105条
详情
5407420000
织布
1933条
详情
7318159090
螺丝
899条
详情
7325109000
构件
113条
详情
8462999000
铆合
46条
详情
8480790090
铆合
587条
详情
8303000000
柜门
194条
详情
8413302100
油泵
76条
详情
8413609090
油泵
194条
详情
8708299000
盖锁
4134条
详情
8448190000
结经
98条
详情
8708920000
油管
556条
详情
8414809090
油泵
287条
详情
8207300090
打模
377条
详情
8413303000
油泵
110条
详情
8413302900
油泵
152条
详情
8516293100
暖被
30条
详情
8708999990
脚架
3112条
详情
8538900000
构件
5495条
详情
8517709000
构件
2808条
详情
8465990000
仿型
242条
详情
8445901000
整经
8条
详情
8301209000
盖锁
291条
详情
3811900000
油精
190条
详情
4202310090
票夹
417条
详情
5208490010
织布
123条
详情
5211420010
织布
112条
详情
5212210030
织布
6条
详情
5303100000
短麻
25条
详情
5407720000
织布
905条
详情
5408222000
织物
104条
详情
5802304000
织布
103条
详情
8443321300
155条
详情
8465990000
压合
242条
详情
8474390000
捏和
188条
详情
8474801000
压型
35条
详情
8479109000
割路
155条
详情
8516799000
烘被
247条
详情
8521901990
旧DVD
32条
详情
9030390000
铆合
235条
详情
7318159090
螺钉
899条
详情
8445909000
接经
20条
详情
5111199000
织布
50条
详情
8205590000
油壶
1816条
详情
5804103000
织带
234条
详情
8479899990
离型
1039条
详情
8708999990
油泵
3112条
详情
8448190000
接经
98条
详情
8479820090
捏和
409条
详情
8413303000
带泵
110条
详情
8472909000
轧把
204条
详情
8205590000
油枪
1816条
详情
8413810090
带泵
312条
详情
8472909000
扎把
204条
详情
3926909090
油管
16342条
详情
3917220000
油管
76条
详情
8452909900
头盖
484条
详情
8413602290
油泵
41条
详情
7318140090
螺丝
109条
详情
8413810090
油泵
312条
详情
5801371000
织布
38条
详情
8409999990
油管
1005条
详情
7307920000
油管
265条
详情
3506912000
脚胶
156条
详情
5112110000
织物
9条
详情
5112900000
织物
9条
详情
5208310092
织布
170条
详情
5309190000
织布
627条
详情
5512190000
织布
9条
详情
5513231000
织物
145条
详情
5208330000
织布
150条
详情
5209290000
织布
9条
详情
5309290000
织物
9条
详情
5407430000
织布
195条
详情
5407920000
织布
9条
详情
5408239000
织布
59条
详情
5903209000
织布
9条
详情
8486301000
封合
16条
详情
8486309000
压合
46条
详情
8486402290
键合
25条
详情
8422301090
热合
76条
详情
8479109000
扫路
155条
详情
7326909000
油壶
1条
详情
8450901000
盖锁
1条
详情
8453200000
压合
1条
详情
8479819000
压合
1条
详情
8473309000
构件
1条
详情
8462490000
铆合
1条
详情
8479899990
铆合
1条
详情
2704001000
焦品
1条
详情
4805919000
板纸
1条
详情
5604100000
编带
1条
详情
4009110000
喷管
1条
详情
8422400000
热合
1条
详情
6802999000
割石
1条
详情
6802999000
刨石
1条
详情
9404909000
拼被
1条
详情
9507200000
钓钩
1条
详情
9404909000
绗被
1条
详情
2201909000
制冰
1条
详情
8607199000
车轮
1条
详情
8452909900
1条
详情
6802999000
切石
1条
详情
6802999000
刨板
1条
详情
6802999000
切板
1条
详情
8310000000
盖标
1条
详情
4202220000
相袋
1条
详情
8301209000
挂锁
1条
详情
8517709000
箱柜
1条
详情
8424200000
油枪
1条
详情
8422400000
扎把
1条
详情
8409999990
脚垫
1条
详情
8466910000
底座
1条
详情
8409919990
油管
1条
详情
8409999100
油管
1条
详情
8708809000
顶胶
1条
详情
8516299000
暖被
1条
详情
8468100000
烫把
1条
详情
8516799000
干被
1条
详情
8477900000
筒套
1条
详情
8445909000
分经
1条
详情
8451500000
百码
1条
详情
8418999990
柜门
1条
详情
8462919000
屑并
1条
详情
8441309000
粘把
1条
详情
8409999990
滤座
1条
详情
8207909000
刨刀
1条
详情
8409992000
油箱
1条
详情
8537109090
车头
1条
详情
7326909000
脚架
1条
详情
3923300000
油桶
1条
详情
8431499900
身板
1条
详情
8708295300
盖板
1条
详情
7314140000
织网
1条
详情
8466939000
床头
1条
详情
8517701000
框架
1条
详情
8517709000
芯板
1条
详情
8504902000
1条
详情
8477900000
筒座
1条
详情
8479899990
套被
1条
详情
8456110090
AOL CVR
9条
详情
8420100090
650 UV
1条
详情
8471412000
工业PC
87条
详情
8523492000
CT软件
200条
详情
8512301900
CD总成
53条
详情
9022909090
CT台车
498条
详情
8519812100
CD PARTS
214条
详情
8519812100
单碟CD
214条
详情
8519812100
车用CD
214条
详情
8519812100
微型CD
214条
详情
8519812100
汽车CD
214条
详情
8519812100
收音CD
214条
详情
8519812100
车载CD
214条
详情
8519891000
塑胶CD
36条
详情
8519891000
线控CD
36条
详情
8521901190
VCD/H型
37条
详情
8521901190
VCD/A型
37条
详情
8521909090
卡拉OK
393条
详情
9401790000
MR脚凳
694条
详情
8516909000
CD配件
1133条
详情
8512301900
汽车CD
53条
详情
8516909000
CD外壳
1133条
详情
8543709990
双面UV
1612条
详情
9022909090
CT滑环
498条
详情
9022909090
CT外壳
498条
详情
9022909090
CT
498条
详情
8519812990
车载CD
14条
详情
9022120000
全身CT
1条
详情
3920209090
PP用带
1条
详情
3923300000
4L油瓶
1条
详情
3925100000
4L油罐
1条
详情
8517709000
BP振子
1条
详情
8527130000
木制CD
1条
详情
8517709000
BP配件
1条
详情
9022120000
螺旋CT
1条
详情
8518400090
卡拉OK
1条
详情
9022909090
CT垫板
1条
详情
9022909090
CT零件
1条
详情
8545200000
CT碳刷
1条
详情
8519812100
CD总成
1条
详情
9022909090
CT盖板
1条
详情
9018139000
MR线圈
1条
详情
8208101900
用刀片
200条
详情
8413910000
封轴套
2875条
详情
7318240000
)销
1268条
详情
8207300090
压弹簧
377条
详情
8473500000
ATM母板
159条
详情
6914900000
封静环
171条
详情
6914900000
封动环
171条
详情
8708295900
盖封口
540条
详情
3926909090
盖把手
16342条
详情
4821100000
盖标贴
987条
详情
8517709000
框支架
2808条
详情
7415339000
用螺钉
371条
详情
8501109990
自整角
380条
详情
8409999100
油孔塞
640条
详情
8477900000
筒部件
2384条
详情
8477900000
筒螺杆
2384条
详情
8538109000
框外壳
289条
详情
8450901000
盖组件
750条
详情
8470501000
无线POS
80条
详情
8466940090
尾芯夹
817条
详情
8409999100
油孔盖
640条
详情
8465990000
制木粒
242条
详情
8462991000
贴电片
48条
详情
8445122000
毛精梳
4条
详情
8445190000
成条箱
51条
详情
8440102000
旧配页
15条
详情
8431390000
油嘴盖
819条
详情
8708299000
盖拉索
4134条
详情
8504401400
ATM电源
399条
详情
5301300000
短落麻
32条
详情
8202911000
用锯条
56条
详情
8202991000
用锯片
158条
详情
8208200000
仿型
314条
详情
8301209000
盖锁块
291条
详情
8443393900
瓶喷字
33条
详情
8464201000
小倒角
85条
详情
8465100000
单立轴
60条
详情
8465920000
单立轴
311条
详情
8465930000
磨外园
177条
详情
8471604000
用终端
116条
详情
8472902900
双铁圈
130条
详情
8473409090
ATM键盘
245条
详情
8474801000
旧压块
35条
详情
8475291900
旧吹杯
60条
详情
8475291900
旧压杯
60条
详情
8475299000
新混料
72条
详情
8479896100
旧插PIN
55条
详情
8519812100
CD/路虎
214条
详情
8519812100
CD/宝马
214条
详情
8519812100
CD/日产
214条
详情
8521901990
镭射DVD
32条
详情
8521901990
汽车DVD
32条
详情
8521909090
歌王DVD
393条
详情
8607191000
车用轴
11条
详情
8516909000
DVD外壳
1133条
详情
8522909900
DVD配件
117条
详情
8522909100
车用DVD
21条
详情
8413910000
油泵头
2875条
详情
8522909100
车载DVD
21条
详情
8517709000
框系统
2808条
详情
8522909900
DVD外壳
117条
详情
8467299000
吹吸叶
448条
详情
8413910000
封泵盖
2875条
详情
8420990000
筒螺杆
56条
详情
8521901290
车载DVD
48条
详情
7616991090
用刮刀
1829条
详情
8441309000
旧轧盒
39条
详情
7320209000
盖弹簧
732条
详情
8504401300
POS电源
130条
详情
8413910000
封压盖
2875条
详情
8538109000
TS8柜门
289条
详情
8421391000
侍酒师
40条
详情
8207400000
用丝锥
196条
详情
8521901990
外贸evd
32条
详情
8537209000
用电箱
285条
详情
8544421100
电缆
789条
详情
8460291100
磨倒角
4条
详情
8460901000
磨钨针
29条
详情
8444001000
包覆丝
16条
详情
3926901000
脚垫片
1条
详情
8208900000
用刀片
1条
详情
8422400000
装纸套
1条
详情
8465940000
滤酸片
1条
详情
8479899990
干整粒
1条
详情
8479899990
湿整粒
1条
详情
8452219000
高绷缝
1条
详情
6802999000
切板材
1条
详情
2204210000
葡萄酒
1条
详情
8453200000
磨鞋头
1条
详情
9506919000
刺护具
1条
详情
8438600000
切蒜片
1条
详情
8473500000
POS钱箱
1条
详情
8438100010
蜜三刀
1条
详情
6310100090
拆回丝
1条
详情
8468900000
用割嘴
1条
详情
6904100000
压陶砖
1条
详情
8607990000
车套链
1条
详情
8438600000
剥蒜米
1条
详情
4823200000
空滤纸
1条
详情
2704001000
焦产品
1条
详情
8452219000
缝袜头
1条
详情
9018499000
单喷砂
1条
详情
4412390090
拼槽板
1条
详情
8473500000
POS外壳
1条
详情
8452909900
335零件
1条
详情
9506919000
刺防具
1条
详情
8453200000
包中底
1条
详情
3307490000
压盘香
1条
详情
5105391090
梳兔绒
1条
详情
8422400000
封切袋
1条
详情
8453200000
缝沿条
1条
详情
9506621000
缝排球
1条
详情
8453200000
裁沿条
1条
详情
8477900000
1条
详情
9506621000
缝足球
1条
详情
8302100000
盖铰链
1条
详情
8447203000
小缝头
1条
详情
8436800090
大绑枝
1条
详情
8436800090
小绑枝
1条
详情
8301209000
车用锁
1条
详情
8437800000
砂辊米
1条
详情
8477900000
筒前体
1条
详情
8205590000
滤扳手
1条
详情
8483109000
油泵轴
1条
详情
8708999990
旁仪表
1条
详情
8538109000
盖面板
1条
详情
8477900000
筒法兰
1条
详情
8466940090
床垫脚
1条
详情
8445901000
YGA整经
1条
详情
8444004000
包覆丝
1条
详情
7223000000
钓钢丝
1条
详情
8453800000
大切条
1条
详情
londing...
X