hscode
商品描述
实例汇总
详情
9404909000
七件套子母
1条
详情
8462311000
切机
13条
详情
8451500000
锯齿切机
136条
详情
8451500000
ZO-50花切机
1条
详情
7204410000
铁管角料/料/非废五金电器
1条
详情
9404901090
528条
详情
9404909000
1条
详情
9404909000
纤维
626条
详情
9404902090
羊毛
88条
详情
9404909000
手工
626条
详情
9404909000
绗缝
626条
详情
9404904000
夏凉
1404条
详情
9404903000
丝绵
161条
详情
9404904000
全涤
1404条
详情
9404904000
四季
1404条
详情
9404904000
化纤
1404条
详情
9404904000
抱枕
1404条
详情
9404909000
水洗
626条
详情
9404903000
蚕丝
161条
详情
8483409000
齿
1156条
详情
9404904000
绗缝
1404条
详情
8516293100
30条
详情
5811002000
羊毛
13条
详情
5811009000
绗缝
38条
详情
8516799000
247条
详情
9404901090
件套
528条
详情
9404901090
毛片
528条
详情
9404901090
四季
528条
详情
9404902090
驼毛
88条
详情
9404902090
化纤
88条
详情
9404903000
全丝
161条
详情
9404903000
两用
161条
详情
9404903000
真丝
161条
详情
9404904000
涤纶
1404条
详情
9404909000
蚕丝
626条
详情
9404909000
沙发
626条
详情
9404909000
暖桌
626条
详情
4819200000
501条
详情
9404904000
空调
1404条
详情
9404909000
棉絮
626条
详情
8543709990
银机
1612条
详情
9404902090
四季
88条
详情
9404901090
迷你
528条
详情
9404904000
套装
1404条
详情
9404904000
衍缝
1404条
详情
9404904000
手工
1404条
详情
5209110000
芯棉
9条
详情
5811003000
绗缝
7条
详情
9404901090
羽丝
528条
详情
9404904000
复合
1404条
详情
9404909000
学生
1条
详情
9404909000
竹炭
1条
详情
9404909000
冬用
1条
详情
9404909000
多孔
1条
详情
9404909000
手绣
1条
详情
9404909000
夏凉
1条
详情
9404903000
夏凉
1条
详情
9404909000
缎条
1条
详情
9404909000
超柔
1条
详情
9404909000
馒头
1条
详情
9404909000
单层
1条
详情
9404909000
少儿
1条
详情
9404909000
套件
1条
详情
9404909000
冷气
1条
详情
9404909000
子母
1条
详情
9404909000
儿童
1条
详情
9404909000
柔丝
1条
详情
9404909000
刺绣
1条
详情
9404909000
火炉
1条
详情
9404909000
双人
1条
详情
9404909000
直条
1条
详情
9404909000
机拼
1条
详情
9404909000
担体
1条
详情
9404909000
单人
1条
详情
9404909000
中空
1条
详情
9404909000
家纺
1条
详情
9404909000
机绗
1条
详情
9404909000
黄金
1条
详情
9404909000
八孔
1条
详情
9404909000
暖炉
1条
详情
9404909000
织锦
1条
详情
9404909000
保暖
1条
详情
9404909000
舒适
1条
详情
9404909000
化纤
1条
详情
9404909000
抗菌
1条
详情
9404909000
十孔
1条
详情
9404909000
圆桶
1条
详情
9404909000
四孔
1条
详情
9404909000
水鸟
1条
详情
9404909000
丝绸
1条
详情
9404909000
磨毛
1条
详情
9404909000
防寒
1条
详情
9404909000
冷暖
1条
详情
6806900000
保温
1条
详情
9404904000
保温
1条
详情
9404909000
冬暖
1条
详情
9404909000
手缝
1条
详情
9404909000
柞丝
1条
详情
9404909000
丝贡
1条
详情
9404909000
秋冬
1条
详情
9404909000
空调
1条
详情
9404903000
空调
1条
详情
9404909000
保健
1条
详情
9404909000
抱枕
1条
详情
9404909000
七孔
1条
详情
9404909000
多用
1条
详情
9404909000
婴儿
1条
详情
9404909000
尼龙
1条
详情
9404909000
复合
1条
详情
9404909000
热熔
1条
详情
9404909000
亚麻
1条
详情
9404909000
工艺
1条
详情
5811002000
驼毛
1条
详情
7319900000
1条
详情
9404909000
天丝
1条
详情
8516299000
1条
详情
5811004000
针织
1条
详情
9603909090
拍刷
1条
详情
8516799000
1条
详情
9404909000
套装
1条
详情
9404909000
宾馆
1条
详情
9404903000
礼品
1条
详情
9404290000
防踢
1条
详情
9404210090
塑料
1条
详情
9404901090
夏季
1条
详情
9404903000
桑蚕
1条
详情
9404902090
驼毛A
88条
详情
9404904000
儿童D
1条
详情
9404904000
儿童B
1条
详情
9404909000
竹纤维
626条
详情
9404904000
化纤
1404条
详情
9404904000
全棉童
1404条
详情
8517703000
铝制
1483条
详情
9404901090
羽绒薄
528条
详情
5811009000
儿童
38条
详情
6209300030
婴儿包
533条
详情
8532909000
银瓷片
168条
详情
9404901090
羽绒童
528条
详情
9404901090
羽绒套
528条
详情
9404902090
驼羊毛
88条
详情
9404903000
丝棉套
161条
详情
9404904000
涤棉童
1404条
详情
9404904000
化纤薄
1404条
详情
3923290000
塑料
623条
详情
9404909000
棉制包
626条
详情
9404904000
小孩抱
1404条
详情
9404904000
婴儿抱
1404条
详情
9404904000
化纤
1404条
详情
9404904000
化纤抱
1404条
详情
9404902090
骆驼毛
88条
详情
9404904000
竹纤维
1404条
详情
9404904000
全涤毯
1404条
详情
9404290000
连脚包
164条
详情
9404909000
儿童绵
1条
详情
6302999090
腈纶巾
1条
详情
9404909000
全棉冬
1条
详情
9404909000
儿童童
1条
详情
9404909000
印花夏
1条
详情
9404909000
高级暖
1条
详情
9404909000
儿童包
1条
详情
9404909000
多用枕
1条
详情
9404909000
七孔凉
1条
详情
9404909000
婴儿抱
1条
详情
9404909000
印花童
1条
详情
9404909000
绣花童
1条
详情
9404909000
儿童
1条
详情
9404909000
儿童冬
1条
详情
9404909000
四孔
1条
详情
9404909000
保暖冬
1条
详情
9404909000
九孔冬
1条
详情
9404909000
保健薄
1条
详情
9404909000
真丝凉
1条
详情
9404909000
空调凉
1条
详情
9404909000
贴绣包
1条
详情
9404909000
绣花凉
1条
详情
9404909000
单双人
1条
详情
9404909000
七孔
1条
详情
9404909000
七孔冬
1条
详情
9404909000
T/C布
1条
详情
9404909000
全涤
1条
详情
9603909090
拍刷子
1条
详情
9404904000
加厚
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
9404909000
儿童薄
1条
详情
6301300000
儿童抱
1条
详情
9404909000
机织
1条
详情
9404909000
棉填充
1条
详情
9404904000
涤纶套
1条
详情
9404904000
1条
详情
9404904000
化纤/枕
1404条
详情
7324900000
X型晒
1249条
详情
9404902090
100%羊毛
88条
详情
5811001000
100%柞丝
7条
详情
9404902090
20条羊毛
1条
详情
9404904000
棉制绗缝
1404条
详情
9404909000
化纤制
626条
详情
7610900000
磁式铝框
866条
详情
9404904000
涤棉绗缝
1404条
详情
9404904000
纱布绗缝
1404条
详情
9404901090
四季母子
528条
详情
9404904000
全棉绗缝
1404条
详情
9404901090
化纤毛片
528条
详情
9404902090
四季羊毛
88条
详情
9404902090
羊毛填充
88条
详情
9404902090
羊毛 QUILT
88条
详情
9404902090
羊毛混套
88条
详情
9404903000
棉填充薄
161条
详情
9404903000
蚕丝,1.6KG
161条
详情
9404903000
丝绵填充
161条
详情
9404903000
丝绵678PCS
161条
详情
9404903000
蚕丝填充
161条
详情
9404903000
手工蚕丝
161条
详情
9404904000
全涤绗缝
1404条
详情
9404902090
豪华羊毛
88条
详情
9404909000
棉制空调
626条
详情
9404904000
化纤填充
1404条
详情
9404904000
化纤儿童
1404条
详情
9404904000
化纤空调
1404条
详情
9404903000
棉制空调
161条
详情
9404904000
绗缝件套
1404条
详情
9404904000
化纤棉套
1404条
详情
9404904000
绗缝水洗
1404条
详情
8708507201
齿套件
10条
详情
9404290000
婴儿小包
164条
详情
9404290000
天鹅绒抱
164条
详情
9404290000
水晶绒抱
164条
详情
9404903000
印花空调
161条
详情
4602191000
保温草帘
1条
详情
9404909000
纯棉卫生
1条
详情
9404909000
火场逃生
1条
详情
9404909000
竹纤维夏
1条
详情
9404909000
丝麻空调
1条
详情
9019101000
静态按摩
1条
详情
9404909000
纯棉学生
1条
详情
9404909000
柠檬香薰
1条
详情
9404909000
绣花七孔
1条
详情
9404909000
棉养身
1条
详情
9404909000
全丝冷气
1条
详情
4819200000
蚕丝包装
1条
详情
9404909000
银杏茶香
1条
详情
9404909000
汽车抱枕
1条
详情
9404909000
锦缎抱枕
1条
详情
9404909000
交织棉冬
1条
详情
9404909000
九孔柔暖
1条
详情
9404909000
磨毛子母
1条
详情
9404909000
全棉卡通
1条
详情
6307200000
安全带
1条
详情
6305200000
牛津布
1条
详情
9404909000
多功能大
1条
详情
9404909000
全棉水洗
1条
详情
9404909000
马夹防踢
1条
详情
9404909000
纯棉子母
1条
详情
9404909000
大豆纤维
1条
详情
9404909000
涤棉子母
1条
详情
9404909000
绣花十孔
1条
详情
9404909000
双人夏凉
1条
详情
9404909000
多孔化纤
1条
详情
9404909000
儿童防蹬
1条
详情
9404909000
刺绣子母
1条
详情
9404909000
电脑水洗
1条
详情
9404909000
超级多用
1条
详情
9404909000
熏衣草香
1条
详情
9404909000
夏凉空调
1条
详情
9404909000
缎纹柔丝
1条
详情
9404909000
酒店用
1条
详情
9404909000
全棉耐寒
1条
详情
9404909000
时尚贵族
1条
详情
9404909000
人造纤维
1条
详情
9404909000
多用春秋
1条
详情
9404909000
健康四季
1条
详情
9404909000
绣花空调
1条
详情
9404909000
七彩春秋
1条
详情
9404909000
活套子母
1条
详情
9404909000
真丝面料
1条
详情
9404909000
高柔十孔
1条
详情
9404909000
复合健康
1条
详情
9404909000
丝棉交织
1条
详情
9404909000
植绒抱枕
1条
详情
9404909000
竹炭纤维
1条
详情
9404909000
健康空调
1条
详情
9404909000
玉米纤维
1条
详情
9404909000
绣花柔暖
1条
详情
9404909000
天然香薰
1条
详情
9404909000
竹炭保健
1条
详情
6806900000
大棚保温
1条
详情
9404909000
竹炭空调
1条
详情
9404909000
绗绣夏凉
1条
详情
6302319200
毛巾复合
1条
详情
9404909000
棉花白
1条
详情
6806900000
复合保温
1条
详情
9404909000
刺绣空调
1条
详情
9404909000
纤丝超柔
1条
详情
9404909000
磁性健康
1条
详情
9404909000
抑菌太空
1条
详情
9404909000
儿童套装
1条
详情
9404909000
多孔保暖
1条
详情
9404909000
丝绒保暖
1条
详情
9404909000
高档羊毛
1条
详情
9404909000
韩式空调
1条
详情
9404909000
韩式超柔
1条
详情
9404909000
凹形保健
1条
详情
9404909000
快达磁夏
1条
详情
9404909000
复合保暖
1条
详情
9404909000
拼块绗缝
1条
详情
9404909000
印花夏凉
1条
详情
9404909000
两用抱枕
1条
详情
9404909000
幼儿宝宝
1条
详情
8516909000
机配件
1条
详情
9404909000
竹纤维包
1条
详情
4819100000
机外箱
1条
详情
9404909000
棉制绗缝
1条
详情
4202920000
无纺布
1条
详情
8516909000
机备件
1条
详情
5811004000
涤纶针织
1条
详情
8516909000
机配件
1条
详情
9404909000
竹纤维单
1条
详情
9404904000
珊瑚绒小
1条
详情
6302101000
羽绒
1条
详情
9404909000
牛奶蚕丝
1条
详情
9404909000
绣花蚕丝
1条
详情
9404909000
双人春秋
1条
详情
9404909000
手工蚕丝
1条
详情
6302109000
羊毛针织
1条
详情
9404904000
化纤450PCS
1条
详情
9404904000
冷气 70PCS
1条
详情
9404904000
化纤120PCS
1条
详情
9404904000
化纤162PCS
1条
详情
9404903000
蚕丝 16pcs
1条
详情
9404902090
103条羊毛
1条
详情
9404902090
326条羊毛
1条
详情
9404904000
化纤132PCS
1条
详情
9404904000
迷你绗缝
1条
详情
8473309000
光模组件
1条
详情
9404902090
儿童羊毛
1条
详情
9404904000
羽丝 20PCS
1条
详情
9404901090
毛片200PCS
1条
详情
9404904000
化纤204PCS
1条
详情
9404903000
丝绵200PCS
1条
详情
9404904000
六件套
1条
详情
6806900000
保温大棚
1条
详情
9404909000
棉填充童
1条
详情
9404904000
绗缝套件
1条
详情
5601229000
涤纶芯棉
1条
详情
9404904000
化纤套装
1条
详情
9404904000
婴儿套装
1条
详情
9404903000
桑蚕丝
1条
详情
9404904000
绗缝3304SET
1404条
详情
9404902090
羊毛 350GSM
88条
详情
9404902090
100%棉布面
88条
详情
9404903000
蚕丝225X220
161条
详情
9404901090
毛片 304PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 716PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 932PCS
1条
详情
9404901090
毛片1064PCS
1条
详情
9404904000
化纤 625PCS
1条
详情
9404904000
化纤 225PCS
1条
详情
9404902090
2201条羊毛
1条
详情
9404901090
鸭毛 620PCS
1条
详情
9404904000
化纤寿QUILT
1404条
详情
9404901090
羽绒薄QUILT
528条
详情
9404901090
羽绒套QUILT
528条
详情
9404901090
羽绒套 DOWN
528条
详情
9404909000
床上用品()
1条
详情
9404901090
毛片 1600PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 1332PCS
1条
详情
9404902090
羊毛 1062PCS
1条
详情
9404904000
绗缝 1000PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 1310PCS
1条
详情
9404901090
毛片 1510PCS
1条
详情
9404904000
化纤 2000PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 1204PCS
1条
详情
9404901090
鸭毛 2031PCS
1条
详情
9404904000
化纤棉填充
1404条
详情
9404904000
充化纤填充
1404条
详情
9404904000
夏凉COMFORTER
1404条
详情
9404904000
涤棉外壳套
1404条
详情
9404902090
驼羊毛样品
88条
详情
9404902090
可机洗羊毛
88条
详情
9404903000
真丝羊毛夏
161条
详情
9404903000
涤棉面蚕丝
161条
详情
9404903000
真丝羊毛冬
161条
详情
9404903000
全棉柞蚕丝
161条
详情
9404909000
涤纶面大豆
626条
详情
9404904000
喷胶棉四季
1404条
详情
3924900000
家用塑料
735条
详情
9404909000
合纤棉填充
626条
详情
9404909000
化纤棉填充
626条
详情
9404904000
空调二件套
1404条
详情
9404904000
空调三件套
1404条
详情
9404904000
合纤棉填充
1404条
详情
9404901090
羽绒填充
528条
详情
6111300090
婴儿针织包
68条
详情
9404290000
纯棉绣花抱
164条
详情
9404909000
远红外七孔
1条
详情
9404909000
仿鹅绒多用
1条
详情
9404909000
磁疗远红外
1条
详情
9404909000
方形迷你凉
1条
详情
6302319200
提花印花巾
1条
详情
9404909000
玫瑰花空调
1条
详情
9404909000
多件套子母
1条
详情
9404909000
纯天然合成
1条
详情
9404909000
托玛琳空调
1条
详情
9404909000
蝴蝶绒舒柔
1条
详情
9404909000
多用途抱枕
1条
详情
9404909000
纯棉婴儿抱
1条
详情
9404290000
纯棉婴儿抱
1条
详情
9404909000
多功能抱枕
1条
详情
6806900000
硅酸铝纤维
1条
详情
9404909000
锦涤纺夏凉
1条
详情
9404909000
全棉儿童冬
1条
详情
9404909000
全棉七孔冬
1条
详情
9404909000
二合一四季
1条
详情
3921110000
EPE复合保温
1条
详情
9404909000
远红外保健
1条
详情
9404909000
生态棉十孔
1条
详情
9404909000
竹纤维抗菌
1条
详情
9404909000
牛奶丝润肤
1条
详情
9404909000
竹纤维呼吸
1条
详情
9404909000
棉绗缝套装
1条
详情
9404909000
天丝磨毛单
1条
详情
9404909000
衍缝三件套
1条
详情
9603909090
塑料制拍刷
1条
详情
9404290000
婴儿秋冬抱
1条
详情
9404909000
超细纤维
1条
详情
9404904000
化纤(100%涤)
1条
详情
9404904000
莱恩儿童
1条
详情
9404904000
绗缝两件套
1条
详情
9404909000
全棉印花童
1条
详情
9404904000
化纤枕套装
1条
详情
9404902090
100%羊毛里
88条
详情
9404902090
羊毛90CMX104CM
88条
详情
9404903000
蚕丝SILK QUILT
161条
详情
9404904000
斯塔 3 STRA QLT
1404条
详情
9404904000
斯塔 5 STRA QLT
1404条
详情
9404904000
斯塔 1 STRA QLT
1404条
详情
9404902090
100%羊毛里芯/
88条
详情
9404902090
羊毛WOOL QUILTS
88条
详情
9404902090
羊毛 QUILT WOOL
88条
详情
9404904000
纤维/100%纤维
1404条
详情
9404904000
枕套件 1660PCS
1条
详情
9404904000
化纤枕 1050PCS
1条
详情
9404904000
儿童抱/75*94CM
1条
详情
9404904000
棉制机织绗缝
1404条
详情
9404901090
日式膝盖保暖
528条
详情
9404903000
涤纶毛COMFORTER
161条
详情
5811002000
针织羊毛童装
13条
详情
9404902090
全棉梭织羊毛
88条
详情
9404902090
抗菌连心驼毛
88条
详情
9404902090
全棉布套羊毛
88条
详情
9404902090
全棉布纯羊毛
88条
详情
9404909000
高级纯色驼毛
626条
详情
9404904000
化纤棉填充抱
1404条
详情
9404904000
化纤棉填充
1404条
详情
6302391010
丝绸陀罗尼经
43条
详情
9404909000
手工刺绣龙凤
1条
详情
9404909000
双人纯棉空调
1条
详情
5102192000
羊毛绒絮片
1条
详情
9404909000
竹炭七孔纤维
1条
详情
9404909000
印花麂皮绒冬
1条
详情
9404909000
蔬菜大棚保温
1条
详情
6806900000
三防高效保温
1条
详情
9404909000
全棉印绣夏凉
1条
详情
9404909000
电脑绣花水洗
1条
详情
9404909000
单人纯棉空调
1条
详情
9404909000
绗缝绣花水洗
1条
详情
9404909000
新型防螨抗菌
1条
详情
9404909000
磁性保健多用
1条
详情
9404909000
刺绣七件子母
1条
详情
9404909000
蚕丝绣花空调
1条
详情
9404909000
车辆运输保温
1条
详情
9404909000
全棉绣花空调
1条
详情
9404909000
全棉印花夏凉
1条
详情
9404909000
脱壳大大子母
1条
详情
9404909000
天丝磨毛四季
1条
详情
9404290000
多功能外出抱
1条
详情
9404909000
羽丝绒加厚冬
1条
详情
9404904000
涤棉布儿童
1条
详情
9404904000
儿童四季套装
1条
详情
8483109000
主动轮与动轮
1条
详情
9404904000
涤纶 25PCS QUILT
1条
详情
9404904000
全涤印花绗缝
1条
详情
6302319900
棉制机织头套
1条
详情
9404903000
100%丝棉填充薄
161条
详情
9404901090
羽绒薄DOWN QUILT
528条
详情
9404904000
斯塔3 WARMTH RATE
1404条
详情
9404904000
斯塔5 WARMTH RATE
1404条
详情
9404904000
斯塔1 WARMTH RATE
1404条
详情
7324900000
2枚不锈钢晒
1249条
详情
7324900000
4枚不锈钢晒
1249条
详情
9404904000
尼龙 100PCS QUILT
1条
详情
9404904000
绗缝,枕头 100EA
1条
详情
9404904000
全棉绗缝1880PCS
1条
详情
9404904000
绗缝水洗2000PCS
1条
详情
9404901090
羽绒套 DOWN QUILT
528条
详情
9404902090
羊毛 MATTRESS WOOL
88条
详情
8708994900
汽车配件(里齿)
1093条
详情
8516909000
机配件(外壳)
1条
详情
8467919000
链锯配件(动轮)
1条
详情
9404909000
绗缝(全棉填充)
1条
详情
3925300000
窗帘配件(动轮)
1条
详情
londing...
X