hscode
商品描述
实例汇总
详情
7117900000
戒指
1347条
详情
7113119090
戒指
344条
详情
7117190000
戒指
2558条
详情
7113209090
戒指
26条
详情
7116200000
戒指
121条
详情
7116100000
戒指
77条
详情
7113191100
戒指
256条
详情
7113191990
戒指
227条
详情
7114190090
戒指
18条
详情
7113111000
戒指
177条
详情
7117190000
X戒指
1条
详情
7117900000
戒指16
1条
详情
7117190000
仿戒指
2558条
详情
7117190000
戒指
2558条
详情
7326909000
戒指
7487条
详情
4202320000
戒指
1663条
详情
7113119090
戒指
344条
详情
4819200000
戒指
501条
详情
4202990000
戒指
113条
详情
7117190000
戒指
2558条
详情
8308100000
戒指
1369条
详情
4819100000
戒指
608条
详情
3926909090
戒指
16342条
详情
4016999090
戒指
1204条
详情
4202920000
戒指
2257条
详情
7117190000
戒指
1条
详情
7117900000
戒指
1条
详情
7117900000
戒指
1条
详情
7116200000
戒指
1条
详情
7113119090
戒指
1条
详情
7113119090
戒指
1条
详情
7117900000
戒指
1条
详情
7117900000
戒指
1条
详情
7113191990
戒指
1条
详情
7117190000
戒指
1条
详情
9102110000
戒指
1条
详情
6913100000
戒指
1条
详情
7117900000
LED戒指
1条
详情
9017800000
戒指
1条
详情
7117190000
戒指(铁)
1条
详情
7117900000
女装戒指
1347条
详情
7117190000
工艺戒指
2558条
详情
7117190000
戒指吊卡
2558条
详情
7117190000
女装戒指
2558条
详情
7117900000
塑料戒指
1347条
详情
7117190000
合金戒指
2558条
详情
7117900000
线编戒指
1347条
详情
7113119090
女装戒指
344条
详情
4821100000
戒指标签
987条
详情
7117190000
戒指饰品
2558条
详情
7113192100
白金戒指
76条
详情
7117190000
铜质戒指
2558条
详情
7117190000
钨钢戒指
2558条
详情
7113192990
白金戒指
33条
详情
7113192990
铂金戒指
33条
详情
7113119090
银制戒指
344条
详情
7113191100
18K金戒指
256条
详情
7113191990
18K金戒指
227条
详情
7117190000
锡制戒指
2558条
详情
7117190000
铜制戒指
2558条
详情
7117190000
金属戒指
2558条
详情
9505900000
闪光戒指
193条
详情
9019101000
按摩戒指
190条
详情
7117900000
玻璃戒指
1347条
详情
7113191990
黄金戒指
227条
详情
7117190000
仿制戒指
2558条
详情
8517629900
蓝牙戒指
644条
详情
4202920000
戒指盒子
2257条
详情
7117190000
戒指套装
2558条
详情
7113111000
钻石戒指
177条
详情
7113199990
钻石戒指
19条
详情
7117190000
铝制戒指
1条
详情
7117190000
塑料戒指
1条
详情
7117190000
铁制戒指
1条
详情
4202990000
戒指盒子
1条
详情
7117900000
人造戒指
1条
详情
7117900000
橡胶戒指
1条
详情
7117900000
塑胶戒指
1条
详情
7117900000
贝壳戒指
1条
详情
7117900000
化纤戒指
1条
详情
7117900000
硅胶戒指
1条
详情
7117900000
石制戒指
1条
详情
7117900000
石头戒指
1条
详情
7116200000
宝石戒指
1条
详情
7113119090
素银戒指
1条
详情
7113119090
男性戒指
1条
详情
7117900000
点花戒指
1条
详情
7117900000
软胶戒指
1条
详情
7113199990
钯金戒指
1条
详情
7117900000
陶瓷戒指
1条
详情
7113119090
925银戒指
1条
详情
7117190000
磁性戒指
1条
详情
7116100000
珍珠戒指
1条
详情
7117900000
木制戒指
1条
详情
7116200000
彩晶戒指
1条
详情
7116200000
银托戒指
1条
详情
7117900000
软陶戒指
1条
详情
7113119090
泰银戒指
1条
详情
7116200000
镀白戒指
1条
详情
7116200000
钻石戒指
1条
详情
7117190000
按摩戒指
1条
详情
7116200000
玛瑙戒指
1条
详情
7116200000
水晶戒指
1条
详情
7113111000
白银戒指
1条
详情
7116200000
女式戒指
1条
详情
7117190000
钨金戒指
1条
详情
7116200000
锆石戒指
1条
详情
7117190000
钢制戒指
1条
详情
7117190000
儿童戒指
1条
详情
7116200000
情侣戒指
1条
详情
7117190000
时尚戒指
1条
详情
7113119090
纯银戒指
1条
详情
4205009090
牛皮戒指
1条
详情
7117190000
闪光戒指
1条
详情
7113199100
白金戒指
1条
详情
7113119090
批花戒指
1条
详情
7117190000
纪念戒指
1条
详情
7117900000
水钻戒指
1条
详情
7117900000
树脂戒指
1条
详情
7116200000
男式戒指
1条
详情
7113119090
女性戒指
1条
详情
7117190000
蝴蝶戒指
1条
详情
7117190000
纯钛戒指
1条
详情
7116200000
彩贝戒指
1条
详情
7117900000
发光戒指
1条
详情
7117900000
桃木戒指
1条
详情
7116200000
翡翠戒指
1条
详情
7116200000
恒星戒指
1条
详情
7116200000
陨石戒指
1条
详情
4819200000
戒指
1条
详情
7117900000
戒指套装
1条
详情
9505900000
蜘蛛戒指
1条
详情
7117190000
铁材戒指
1条
详情
4202390000
戒指
1条
详情
4202320000
戒指表袋
1条
详情
8436800090
采摘戒指
1条
详情
7117900000
圣诞戒指
1条
详情
9505900000
鬼节戒指
1条
详情
8513109000
LED戒指
1条
详情
4821100000
戒指条码
1条
详情
7117900000
玩具戒指
1条
详情
3926909090
戒指展架
1条
详情
7113191990
10K金戒指
1条
详情
7117190000
戒指 32PCS
1条
详情
7117900000
戒指 10PCS
1条
详情
7117190000
戒指 10DOZ
1条
详情
7117190000
成人戒指
1条
详情
7117900000
戒指 18PCS
1条
详情
7117190000
戒指 25PCS
1条
详情
7113119090
戒指部件
1条
详情
7117900000
变色戒指
1条
详情
4819500000
戒指纸盒
1条
详情
7117190000
棒球戒指
1条
详情
7117190000
流行戒指
1条
详情
4202990000
戒指
1条
详情
4420909090
戒指
1条
详情
7117190000
纽扣戒指
1条
详情
7117190000
环状戒指
1条
详情
9023009000
戒指模型
1条
详情
7117190000
篮球戒指
1条
详情
4823909000
戒指内衬
1条
详情
7117190000
冠军戒指
1条
详情
7117190000
戒指SA10395
2558条
详情
7117190000
戒指JEWELRY
2558条
详情
7117190000
戒指+手镯
2558条
详情
7117190000
耳环+戒指
2558条
详情
7117190000
手链+戒指
2558条
详情
7117190000
手镯+戒指
2558条
详情
7117190000
戒指+项链
1条
详情
7117190000
戒指 559PCS
1条
详情
7117900000
戒指1650SET
1条
详情
7117190000
戒指 116PCS
1条
详情
7117190000
戒指 108PCS
1条
详情
7117900000
戒指 106PCS
1条
详情
7117190000
戒指 100pcs
1条
详情
8306299000
戒指 810pcs
1条
详情
7117190000
戒指 510pcs
1条
详情
7117190000
戒指 110PCS
1条
详情
7117900000
戒指 925PCS
1条
详情
7117190000
戒指 225pcs
1条
详情
7117190000
戒指 184PCS
1条
详情
7117190000
戒指 180pcs
1条
详情
7117900000
戒指 118PCS
1条
详情
7117900000
戒指 256pcs
1条
详情
7117190000
戒指 720PCS
1条
详情
8306299000
戒指 620PCS
1条
详情
7117190000
戒指 220PCS
1条
详情
7117190000
戒指 120pcs
1条
详情
7117190000
戒指 208PCS
1条
详情
7117190000
戒指 200PCS
1条
详情
7117900000
饰品(戒指)
1347条
详情
7117190000
戒指(套装)
1条
详情
7117900000
戒指 5800PCS
1条
详情
7117190000
戒指 1654pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1635PCS
1条
详情
7117900000
戒指 1620pcs
1条
详情
7117900000
戒指 1324PCS
1条
详情
7117190000
戒指 1090pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1062PCS
1条
详情
7117190000
戒指 1059PCS
1条
详情
7117190000
戒指 1003PCS
1条
详情
7117900000
戒指 1000pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1100pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1899pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1878PCS
1条
详情
7117900000
戒指 1818pcs
1条
详情
7117190000
戒指 1180PCS
1条
详情
7117190000
戒指 1518PCS
1条
详情
7117190000
戒指 2047PCS
1条
详情
7117190000
戒指 2000PCS
1条
详情
7117190000
锌合金戒指
2558条
详情
7117190000
仿首饰戒指
2558条
详情
7117900000
金属制戒指
1347条
详情
7117190000
贱金属戒指
2558条
详情
7117190000
金属制戒指
2558条
详情
7117190000
不锈钢戒指
2558条
详情
7113199990
铂合金戒指
19条
详情
7113192990
铂合金戒指
33条
详情
7117900000
橡胶制戒指
1347条
详情
7117190000
合金仿戒指
2558条
详情
4202320000
塑料戒指
1663条
详情
4202320000
纸制戒指
1663条
详情
4202920000
塑料戒指
2257条
详情
4823909000
戒指展示盘
1350条
详情
4202990000
纸制戒指
113条
详情
4819200000
纸制戒指
501条
详情
6815999000
戒指展示架
87条
详情
7907009000
贱金属戒指
569条
详情
7113191990
18K黄金戒指
227条
详情
7117900000
贱金属戒指
1347条
详情
3926909090
戒指展示架
16342条
详情
7113192990
黄铂金戒指
33条
详情
4420909090
木制戒指
367条
详情
7113209090
青铜钌戒指
26条
详情
7113191100
绿翡翠戒指
1条
详情
7113191100
蓝宝石戒指
1条
详情
7113191100
蓝玉髓戒指
1条
详情
7113191100
祖母绿戒指
1条
详情
7113191100
白珍珠戒指
1条
详情
7113191100
红宝石戒指
1条
详情
7113191100
红碧玺戒指
1条
详情
7113191100
黄水晶戒指
1条
详情
7113191100
黄珍珠戒指
1条
详情
3926909090
塑料戒指
1条
详情
3926909090
塑料戒指
1条
详情
4202320000
化纤戒指
1条
详情
4202920000
化纤戒指
1条
详情
4823909000
纸制戒指
1条
详情
4202990000
纸质戒指
1条
详情
7113119090
925纯银戒指
1条
详情
7116100000
海水珠戒指
1条
详情
7117190000
LED发光戒指
1条
详情
7117900000
LED发光戒指
1条
详情
7116200000
红珊瑚戒指
1条
详情
7117900000
亚克力戒指
1条
详情
4819200000
卡通戒指
1条
详情
7116200000
紫水晶戒指
1条
详情
7116100000
珍珠母戒指
1条
详情
7116200000
石榴石戒指
1条
详情
7116200000
镶翡翠戒指
1条
详情
7117900000
人造石戒指
1条
详情
7116200000
黑胆石戒指
1条
详情
7117190000
大溪地戒指
1条
详情
7116200000
羊脂玉戒指
1条
详情
7116100000
淡水珠戒指
1条
详情
7116200000
18K紫晶戒指
1条
详情
7117900000
仿珍珠戒指
1条
详情
7116200000
橄榄石戒指
1条
详情
7113191990
千足金戒指
1条
详情
3926400000
戒指展示架
1条
详情
7113209090
青铜金戒指
1条
详情
7113209090
青铜铑戒指
1条
详情
7117190000
铜镀银戒指
1条
详情
9102120000
塑料戒指
1条
详情
7117900000
塑料戒指
1条
详情
7117900000
塑料制戒指
1条
详情
7117900000
塑料假戒指
1条
详情
7117190000
锌塑料戒指
1条
详情
7117190000
铜塑料戒指
1条
详情
7113191990
10K黄金戒指
1条
详情
7117190000
戒指(100%锌)
1条
详情
7117190000
戒指(100%铜)
1条
详情
7117900000
塑料珠戒指
1条
详情
7113191990
18K红金戒指
1条
详情
7113191990
18K白金戒指
1条
详情
4420909090
木制戒指
1条
详情
8479819000
戒指扩大器
1条
详情
4202990000
直角戒指
1条
详情
4420909090
展示戒指
1条
详情
7117190000
女性铜戒指
1条
详情
7117190000
铜合金戒指
1条
详情
4819500000
戒指包装盒
1条
详情
7117190000
捕梦网戒指
1条
详情
3923100090
戒指礼品盒
1条
详情
7117900000
仿首饰,戒指
1347条
详情
7117900000
仿首饰:戒指
1347条
详情
7117190000
仿首饰,戒指
2558条
详情
7117190000
仿首饰-戒指
1条
详情
7117190000
316L钢制戒指
1条
详情
7113191990
18K金戒指/旧
1条
详情
7113119090
戒指5184个
1条
详情
7117190000
戒指200DZ RING
1条
详情
7117900000
仿首饰(戒指)
1347条
详情
7117190000
仿首饰(戒指)
2558条
详情
7113192990
白金戒指(旧)
33条
详情
7113119090
银制戒指(旧)
344条
详情
7117900000
戒指(塑料制)
1条
详情
7117190000
戒指(合金制)
1条
详情
7117190000
戒指1000DZ RING
1条
详情
7113119090
女装纯银戒指
344条
详情
7307220000
双卡套戒指
927条
详情
7117190000
仿首饰:戒指
2558条
详情
7117190000
仿首饰,戒指
2558条
详情
7113192100
白金镶钻戒指
76条
详情
7113119090
首饰银制戒指
344条
详情
7117900000
仿首饰,戒指
1347条
详情
7113192990
铂金戒指95%铂
33条
详情
7113192100
铂金镶钻戒指
76条
详情
7113191990
18K金戒指/13个
227条
详情
7113199100
钻石铂金戒指
34条
详情
7113199100
铂金镶钻戒指
34条
详情
7113199990
铂金首饰戒指
19条
详情
7117190000
不锈钢制戒指
2558条
详情
7117190000
锡制戒指套装
2558条
详情
7117190000
铜制戒指礼盒
2558条
详情
7117190000
铅铜合制戒指
2558条
详情
4202920000
人造革戒指
2257条
详情
7326909000
合金戒指配件
7487条
详情
7117190000
仿真饰品戒指
2558条
详情
7117190000
锌合金制戒指
2558条
详情
7113191100
18K金镶钻戒指
256条
详情
7116200000
铜质镶钻戒指
121条
详情
7113191990
18K玫瑰金戒指
227条
详情
7117190000
戒指耳钉套装
2558条
详情
7117900000
塑料动物戒指
1347条
详情
7117190000
手镯戒指套装
2558条
详情
7117190000
贱金属制戒指
2558条
详情
7117190000
戒指手镯套装
2558条
详情
7117190000
戒指耳环套装
2558条
详情
7117900000
项链戒指套装
1347条
详情
7116100000
钻石项链戒指
77条
详情
9102190000
翻盖戒指手表
185条
详情
7113191100
多色碧玺戒指
1条
详情
7113191100
绿色翡翠戒指
1条
详情
7113191100
紫色翡翠戒指
1条
详情
7113191100
白色珍珠戒指
1条
详情
7113191100
白色翡翠戒指
1条
详情
7113191100
冰种翡翠戒指
1条
详情
7113191100
黑色珍珠戒指
1条
详情
7113191100
红色宝石戒指
1条
详情
7113191100
红色碧玺戒指
1条
详情
7113191100
黄色水晶戒指
1条
详情
7113191100
金色珍珠戒指
1条
详情
3926909090
亚克力戒指
1条
详情
3926909090
亚克力戒指
1条
详情
8306299000
贱金属戒指
1条
详情
7113191990
镶钻石戒指
1条
详情
7116200000
仿古玛瑙戒指
1条
详情
7116100000
南洋珍珠戒指
1条
详情
7117190000
黄铜男式戒指
1条
详情
7116200000
黑色玛瑙戒指
1条
详情
7116100000
海水珍珠戒指
1条
详情
7117190000
合金镶钻戒指
1条
详情
7116100000
淡水珍珠戒指
1条
详情
7116100000
塔希提珠戒指
1条
详情
7117190000
时尚金属戒指
1条
详情
7113119090
苗银蝴蝶戒指
1条
详情
7116200000
老玉手编戒指
1条
详情
7116200000
镶蓝宝石戒指
1条
详情
7116200000
单颗美钻戒指
1条
详情
7116200000
镶红宝石戒指
1条
详情
7116200000
铂金钻石戒指
1条
详情
7116200000
镶祖母绿戒指
1条
详情
7116200000
男士钻石戒指
1条
详情
6805100000
有柄戒指绒棒
1条
详情
7117190000
情侣刻字戒指
1条
详情
7116200000
天然翡翠戒指
1条
详情
7113199100
白金镶钻戒指
1条
详情
7113111000
纯银锆石戒指
1条
详情
7117190000
黄铜女式戒指
1条
详情
7113111000
银镀白金戒指
1条
详情
7116200000
天然宝石戒指
1条
详情
7116200000
香檀晶石戒指
1条
详情
7116200000
红色玛瑙戒指
1条
详情
7117190000
合金滴油戒指
1条
详情
7117190000
金属戒指手链
1条
详情
7117190000
金属手链戒指
1条
详情
7117190000
锌铁合金戒指
1条
详情
9601900090
红色珊瑚戒指
1条
详情
9601900090
深红珊瑚戒指
1条
详情
7117190000
青铜镀金戒指
1条
详情
7117900000
电子发光戒指
1条
详情
7113191990
18K黄金制戒指
1条
详情
7117190000
手链戒指套装
1条
详情
7113119090
925银戒指花头
1条
详情
7113191990
14.16K黄金戒指
1条
详情
8539490000
塑料戒指小灯
1条
详情
7117900000
塑料仿真戒指
1条
详情
7117190000
锌塑料制戒指
1条
详情
9505900000
节日塑料戒指
1条
详情
7113191100
10K金镶钻戒指
1条
详情
7113191990
10K玫瑰金戒指
1条
详情
7117900000
时尚塑料戒指
1条
详情
7113191990
10.03K黄金戒指
1条
详情
7117190000
戒指(100%黄铜)
1条
详情
7117190000
戒指 1000DZ RING
1条
详情
7117190000
塑料金属戒指
1条
详情
7113191990
18K黄金银戒指
1条
详情
7113191990
18K镶嵌金戒指
1条
详情
7113191990
18K镶宝石戒指
1条
详情
7113191990
18K金首饰戒指
1条
详情
7113192100
18K金钻石戒指
1条
详情
7113191990
18.24K黄金戒指
1条
详情
7113192990
尚美18K金戒指
1条
详情
7113119090
925银戒指套装
1条
详情
7113119090
镶嵌925银戒指
1条
详情
7113199990
黄色钻石戒指
1条
详情
7117190000
纯锡合金戒指
1条
详情
7113199990
圆形钻石戒指
1条
详情
7116200000
钻石耳环戒指
1条
详情
7113199990
钻石白金戒指
1条
详情
7113199990
彩色钻石戒指
1条
详情
7116200000
钻石戒指耳环
1条
详情
7116200000
翡翠马鞍戒指
1条
详情
7117190000
感温变色戒指
1条
详情
7116100000
养殖珍珠戒指
1条
详情
7117190000
女士合金戒指
1条
详情
7116200000
锆石钨钢戒指
1条
详情
7117190000
时尚合金戒指
1条
详情
7117190000
合金女士戒指
1条
详情
7117190000
流行合金戒指
1条
详情
7117190000
流行女士戒指
1条
详情
4420909090
绒布戒指托盘
1条
详情
7117190000
手镯,戒指套装
2558条
详情
7113191990
银制戒指92.5银
227条
详情
7113192990
铂金戒指 95%铂
33条
详情
7117190000
仿真饰品,戒指
2558条
详情
7117190000
仿真首饰-戒指
1条
详情
7117900000
塑料戒指 480PCS
1条
详情
4420109090
木制饰品/戒指
1条
详情
9503008900
塑料玩具:戒指
1条
详情
7113191990
18K黄金戒指/旧
1条
详情
7113119090
925银首饰:戒指
1条
详情
7113119090
925银首饰/戒指
1条
详情
7113119090
925银饰品:戒指
1条
详情
7117190000
316L不锈钢戒指
1条
详情
7117190000
饰品,戒指,套链
2558条
详情
4817300000
纸制12格戒指
103条
详情
7117190000
仿制饰品(戒指)
2558条
详情
7113119090
银制戒指银92.5%
344条
详情
7113119090
银制戒指 92.5银
344条
详情
7113119090
银制戒指92.5%银
344条
详情
7117190000
饰品配件(戒指)
2558条
详情
7113191990
18K金戒指(黄金)
227条
详情
7117900000
仿制饰品(戒指)
1347条
详情
7117190000
戒指(无贵金属)
2558条
详情
7117190000
RING(合金戒指
1条
详情
7117190000
仿首饰(戒指等)
1条
详情
7117190000
金属饰品(戒指)
1条
详情
7117190000
戒指(锌合金制)
1条
详情
4420109090
木制饰品(戒指)
1条
详情
7419999900
铜制品(戒指架)
1条
详情
7117900000
塑料制戒指(F21)
1条
详情
7113119090
925银首饰(戒指)
1条
详情
7117900000
仿首饰(戒指
1347条
详情
7117190000
合金饰品,戒指
2558条
详情
7117190000
仿首饰(戒指
2558条
详情
7113119090
银制戒指 银92.5%
344条
详情
7113119090
银制戒指 92.5%银
344条
详情
7113191100
18K金镶钻石戒指
256条
详情
7117190000
锡带塑料制戒指
2558条
详情
7117190000
铁带玻璃制戒指
2558条
详情
3926909090
塑料戒指展示架
16342条
详情
3926909090
塑料戒指展示片
16342条
详情
7113119090
镶半贵石银戒指
344条
详情
7419999900
铜制戒指展示架
815条
详情
7907009000
贱金属戒指盒子
569条
详情
7113191100
18K黄金镶钻戒指
256条
详情
7117190000
戒指和耳环套装
2558条
详情
7113191990
18K 金戒指(黄金)
227条
详情
7117190000
铁制装饰用戒指
1条
详情
7117190000
万宝龙人造戒指
1条
详情
7117190000
女式黄铜制戒指
1条
详情
7113191100
白色南洋珠戒指
1条
详情
7113191100
咖啡色珍珠戒指
1条
详情
7113191100
蓝色拓帕石戒指
1条
详情
4819200000
非瓦楞纸戒指
1条
详情
7117900000
SWAROVSKI人造戒指
1条
详情
7117900000
塑料仿首饰戒指
1条
详情
7116200000
天然红玛瑙戒指
1条
详情
7116200000
18K钻石情侣戒指
1条
详情
7117900000
压克力镶嵌戒指
1条
详情
7113199990
玫瑰金钨金戒指
1条
详情
7113111000
紫水晶镶石戒指
1条
详情
8308100000
金属戒指钥匙扣
1条
详情
7117900000
防饰品(戒指
1条
详情
1704900000
乐天宝石戒指
1条
详情
7117190000
不锈钢镀金戒指
1条
详情
7616999000
圆锥形铝戒指
1条
详情
7113191990
14.16K黄金戒指
1条
详情
londing...
X