hscode
商品描述
实例汇总
详情
4115100000
再生
1条
详情
3921121000
再生"
96条
详情
4203301090
再生皮带
201条
详情
3926209000
再生皮带
936条
详情
4202310090
再生票夹
417条
详情
3921121000
再生"
1条
详情
4203301090
皮带(再生)
1条
详情
4113900090
鳄鱼纹再生
1条
详情
4115100000
皮糠纸/再生
23条
详情
4202210090
手提包(再生)
450条
详情
4202310090
包(再生材质)
1条
详情
4115100000
再生成块
23条
详情
4115100000
再生皮条成条
23条
详情
6405109090
女式再生单鞋
40条
详情
4115100000
移膜喷涂再生
1条
详情
3926209000
皮带(PU/再生/PU)
1条
详情
4202310090
再生信用卡插袋
1条
详情
4205009090
再生相片笔插座
1条
详情
3926209000
皮带(PU/牛二层/再生/PU)
936条
详情
4202119090
再生公文包,表面材质:再生
222条
详情
4203301090
皮带(移膜牛二层/再生/移膜再生)
1条
详情
4115100000
再生
23条
详情
4115100000
57"再生
23条
详情
4115100000
再生牛皮
23条
详情
4115200090
再生
86条
详情
4205009090
再生
242条
详情
6405101000
再生
23条
详情
6405101000
再生
23条
详情
4115100000
再生
1条
详情
4203301090
再生腰带
201条
详情
4202111090
再生衣箱
24条
详情
4202119090
再生箱包
222条
详情
4202910090
再生容器
169条
详情
4203299090
再生手套
78条
详情
4205009090
再生地毯
1条
详情
4203400090
再生皮带
1条
详情
4205009090
再生地垫
1条
详情
4203100090
再生衣服
1条
详情
4205009090
再生制品
1条
详情
4202310090
再生钱包
1条
详情
4203301090
皮带(再生)
201条
详情
4203301090
(再生)
1条
详情
4202310090
再生制钱包
417条
详情
4115100000
皮糠纸再生
23条
详情
4115200090
再生边角料
86条
详情
4202210090
再生手提包
1条
详情
4203400090
皮带(再生制)
1条
详情
4205009090
再生制垃圾桶
242条
详情
4205002090
再生牛皮传送带
20条
详情
4203301090
再生制的腰带
201条
详情
4203100090
再生制的衣服
583条
详情
4202210090
手提包再生
450条
详情
4203210090
再生运动手套
66条
详情
4203291090
再生劳保手套
114条
详情
4203400090
再生衣着附件
117条
详情
4205002090
再生工业制品
20条
详情
4205009020
再生宠物用品
5条
详情
4203210090
再生拳击手套
1条
详情
4205009090
再生制手腕带
1条
详情
4203301090
皮带(再生,PU皮)
201条
详情
4202910090
装饰盒(再生制)
1条
详情
4203301090
再生制的子弹带
201条
详情
4203291090
防护手套再生
114条
详情
4202310090
再生作面的钱包
417条
详情
4202310090
再生作面钱包
417条
详情
4202119090
再生作面的箱包
222条
详情
4202111090
再生作面的衣箱
24条
详情
4205009090
再生制衣着零件
1条
详情
4203291090
再生制的劳保手套
114条
详情
4115200090
再生边角料
86条
详情
4203301090
皮带(牛皮,再生)
201条
详情
9401201000
再生面机动车坐具
111条
详情
9401401000
再生面床用两用椅
29条
详情
4202910090
制工具箱再生
169条
详情
9401711000
再生面的钢铁制椅子
305条
详情
4203400090
再生制的皮牌
117条
详情
4203100090
再生制的衣服
583条
详情
4205009090
浴缸盖子(再生制)
1条
详情
7009920000
玻璃化妆镜/再生镶框
1条
详情
4203210090
再生制专供运动用手套
66条
详情
4205009020
再生制宠物用品
5条
详情
4205009090
再生的其他制品
242条
详情
4203301090
皮带(带毛皮,再生,PU皮)
201条
详情
4203301090
皮带(牛皮,再生,PU皮)
201条
详情
4202111010
濒危野生动物再生衣箱
6条
详情
4202119010
濒危野生动物再生箱包
7条
详情
4202310010
濒危野生动物再生钱包
7条
详情
4202910010
濒危野生动物再生容器
5条
详情
9401711000
驾驶椅(皮再生坐具)
1条
详情
4203291010
再生制的劳保手套
4条
详情
4203291090
再生制的劳保手套
114条
详情
4203299090
再生制的其他手套
78条
详情
4203301090
无带头皮带(牛皮,再生)
201条
详情
4202210010
濒危野生动物再生手提包
25条
详情
6405101000
再生制面橡胶制外底鞋子
1条
详情
4205002090
其他工业用皮再生制品
20条
详情
4205002010
濒危野生动物再生工业制品
4条
详情
9401611000
再生面装软垫的木框架坐具
177条
详情
6406909900
再生制成型鞋帮内跟支撑套
1条
详情
9401711000
欧洲座椅 再生面的装软垫的
305条
详情
4202111090
其他以皮再生作面的衣箱
24条
详情
4202119090
其他以皮再生作面的箱包
222条
详情
4202310090
以皮再生作面钱包等物品
417条
详情
4202910090
其他皮再生作面其他容器
169条
详情
4203210090
再生制专供运动用手套
66条
详情
4203400090
再生制的其他衣着附件
117条
详情
9113900090
再生制表带,手表零件,品牌:RADO
294条
详情
4202210090
其他以皮再生作面的手提包
450条
详情
6405109090
其他皮再生制面的其他鞋靴
40条
详情
9401201000
再生面的机动车辆用坐具
111条
详情
9401711000
再生面的装软垫的金属框架坐具
1条
详情
4202910090
再生制文具(笔筒,文件盘,杂志盒)
1条
详情
4202910090
皮碗等,再生制,专卖店展示物品用
169条
详情
4203301090
再生制腰带,生活中穿着用,无品牌,
201条
详情
9401401000
再生面的能作床用的两用椅
29条
详情
9401711000
再生面装软垫的金属框架的儿童餐椅
305条
详情
4115200090
成品皮、皮制品或再生的边角料
1条
详情
9401201000
再生面摩托车辆用双人鞍座组合/本田
111条
详情
4202119010
以濒危野生动物皮再生作面的箱包
7条
详情
4202910090
再生制品(笔筒,组合文具盒,文件架)
1条
详情
4202111010
以含濒危野生动物皮再生作面的衣箱
6条
详情
4202210010
以濒危野生动物皮再生作面的手提包
25条
详情
4202910010
濒危野生动物皮再生作面的其他容器
5条
详情
9401711000
再生面的装软垫的金属框架的坐具
305条
详情
4205002010
濒危野生动物皮制工业用皮再生制品
4条
详情
9401611000
再生面的装软垫的木框架的其他坐具
177条
详情
4202310010
以濒危野生动物皮再生作面的钱包等物品
7条
详情
6405901000
其他材料制面的橡胶、塑料、皮再生制外底的鞋靴
63条
详情
6405909000
其他材料制面非橡胶、塑料、皮再生制外底的鞋靴
29条
详情
6405101000
再生制面的,橡胶、塑料、皮再生制外底的其他鞋靴
23条
详情
3921131000
PU
76条
详情
3926209000
PU
936条
详情
5603141000
PU
67条
详情
5407720000
PU
905条
详情
3921121000
pvc
96条
详情
6402992900
鞋()
839条
详情
4114100090
油鞣
16条
详情
4106220000
羊坯
10条
详情
6402910000
短靴
314条
详情
4107999090
移膜
87条
详情
6402992100
男鞋
147条
详情
6402992900
凉鞋
839条
详情
4113900010
驼鹿
6条
详情
6402992900
童鞋
839条
详情
4113200090
猪正
43条
详情
3921121000
复合
96条
详情
4106319090
猪湿
3条
详情
4106320090
猪干
11条
详情
4114200000
涂层
48条
详情
3920109090
发泡
1条
详情
6402200000
拖鞋
1条
详情
4202210090
皮袋
1条
详情
3921131000
抛光
1条
详情
3921191000
反光
1条
详情
4112000000
鞋料
1条
详情
4112000000
成品
1条
详情
3921191000
龟裂
1条
详情
4104499090
镜面
1条
详情
3921131000
玩具
1条
详情
4115100000
珠光
1条
详情
4106210090
铬湿
1条
详情
4112000000
票夹
1条
详情
4113200090
猪里
1条
详情
4202220000
书包
1条
详情
4112000000
包袋
1条
详情
4112000000
包装
1条
详情
4104191990
鞋底
1条
详情
4114200000
仿古
1条
详情
3921131000
球类
1条
详情
4104499090
拉米
1条
详情
4114200000
苯染
1条
详情
3921121000
透气
1条
详情
4112000000
手套
1条
详情
3921121000
装饰
1条
详情
4203400090
商标
1条
详情
4113100000
弹力
1条
详情
4113200090
二层
1条
详情
3921131000
打孔
1条
详情
4114200000
打蜡
1条
详情
4112000000
磨砂
1条
详情
4114200000
打光
1条
详情
4114200000
擦色
1条
详情
3921131000
泡泡
1条
详情
3921131000
太空
1条
详情
3921121000
水揉
1条
详情
3921191000
夜光
1条
详情
4104499090
双色
1条
详情
4104499090
足球
1条
详情
3918109000
地垫
1条
详情
3920999090
塑料
1条
详情
5903202000
沙发
1条
详情
4202320000
PUCD包
1条
详情
9506621000
PV足球
151条
详情
4202220000
PU手袋
2033条
详情
4202320000
PU票夹
1663条
详情
9506621000
PU足球
151条
详情
6402992900
女靴()
839条
详情
3926209000
PU腰带
936条
详情
4202320000
PU钱包
1663条
详情
3926209000
PU皮带
936条
详情
6402992900
鞋子()
839条
详情
6402992900
女鞋()
839条
详情
6402992100
女鞋()
147条
详情
6402910000
童靴()
314条
详情
6402910000
男靴()
314条
详情
6402992900
男鞋()
839条
详情
6402910000
女靴()
314条
详情
6402992100
男鞋()
147条
详情
6402992100
童鞋()
147条
详情
3921131000
斜纹PU
76条
详情
4202129000
PU手袋
2820条
详情
3926201100
PU手套
38条
详情
4202220000
PU包袋
2033条
详情
6402992900
PU女鞋
839条
详情
4202320000
PV钱包
1条
详情
6402910000
PU女靴
1条
详情
6403990090
PU女鞋
1条
详情
6403990090
PU男鞋
1条
详情
3921131000
PU环保
1条
详情
4202220000
PP手袋
1条
详情
3921131000
压花PU
1条
详情
4104499090
TR纤维
1条
详情
4203100090
PU服装
1条
详情
3921131000
PU变色
1条
详情
3921131000
PU箱包
1条
详情
3921131000
干式PU
1条
详情
4115100000
湿法PU
1条
详情
3921131000
箱包PU
1条
详情
9506621000
PU排球
1条
详情
3921131000
水性PU
1条
详情
3921131000
PU水柔
1条
详情
4113100000
PU止滑
1条
详情
3921131000
复合PU
1条
详情
3921131000
PU亮片
1条
详情
4202129000
PU小包
1条
详情
4202220000
女包()
1条
详情
4202320000
票夹()
1条
详情
6506910000
PU礼帽
1条
详情
3921131000
人造PU
1条
详情
6402190090
鞋子()
1条
详情
3926909090
PU皮包
1条
详情
3926909090
PU上衣
1条
详情
4202129000
PU挎包
1条
详情
4107920090
牛皮面
119条
详情
4202129000
PU手袋A
2820条
详情
5811009000
PVC绣花
38条
详情
6402992100
休闲鞋
147条
详情
6402992900
休闲鞋
839条
详情
3926909090
PVC吊牌
16342条
详情
6402190090
旅游鞋
1条
详情
3921121000
PVC网布
1条
详情
4113900090
牛擦色
1条
详情
4113900090
牛巴克
1条
详情
3921121000
PVC发泡
1条
详情
4106319090
猪二层
1条
详情
4205009090
工艺品
1条
详情
3921121000
PVC服装
1条
详情
3921121000
反光PVC
1条
详情
4202320000
制卡包
1条
详情
3921121000
PVC面料
1条
详情
9506621000
PVC/足球
1条
详情
6402910000
童鞋(PU)
1条
详情
3926209000
腰带(PU)
1条
详情
9606290090
钮扣(PU)
1条
详情
4202920000
PU制卡套
2257条
详情
4202320000
PU化妆包
1663条
详情
4202320000
PU口红盒
1663条
详情
6402992900
休闲鞋()
839条
详情
3915909000
PU边角料
373条
详情
6310900010
PU边角料
893条
详情
6402992900
女凉鞋()
839条
详情
3921131000
荔枝纹PU
76条
详情
3921131000
无纺布PU
76条
详情
4202320000
PU眼镜包
1条
详情
4202220000
PU休闲包
1条
详情
3921131000
草席纹PU
1条
详情
3921131000
半PU服装
1条
详情
4202220000
镜面PU包
1条
详情
4202920000
PU台历盒
1条
详情
4202920000
PU制酒架
1条
详情
6403990090
鞋(移膜)
1条
详情
6402190090
运动鞋()
1条
详情
4202920000
PU制酒盒
1条
详情
4202220000
PU手提包
1条
详情
4202920000
PU化妆箱
1条
详情
3926909090
PU防滑垫
1条
详情
4202920000
PU首饰盒
1条
详情
4114100090
油鞣碎料
16条
详情
4112000000
绵羊服装
47条
详情
4105109000
羊皮服装
9条
详情
3921121000
聚氯乙烯
96条
详情
4112000000
羊皮服装
47条
详情
4113100000
山羊植鞣
35条
详情
4113200090
猪皮鞋面
43条
详情
4202129000
PVC钓鱼袋
2820条
详情
4202220000
PVC手提包
2033条
详情
4106920090
牛皮坯干
6条
详情
3926909090
塑料镜面
16342条
详情
3921121000
塑料发泡
96条
详情
4107920090
牛皮服装
119条
详情
4107920090
头层牛坯
119条
详情
6402910000
女靴(
314条
详情
6402910000
童靴(
314条
详情
6402992100
女鞋(
147条
详情
6402910000
男靴(
314条
详情
6402992100
童鞋(
147条
详情
6402992900
男鞋(
839条
详情
4106319090
其他猪湿
3条
详情
4106320090
其他猪干
11条
详情
3926909090
汽车座椅
16342条
详情
4302199090
绵羊服装
69条
详情
3921191000
PU(D级)
26条
详情
4112000000
羊皮手套
47条
详情
4104410090
牛头层坯
1条
详情
4113100000
山羊沙发
1条
详情
3921121000
水洗箱包
1条
详情
4113200090
猪皮光面
1条
详情
5603129000
有布磨砂
1条
详情
4107111090
黄牛软面
1条
详情
4113200090
正面服装
1条
详情
3921121000
压纹箱包
1条
详情
4112000000
山羊水晶
1条
详情
4107111090
二层磨砂
1条
详情
4113200090
猪皮手套
1条
详情
4107111090
黄牛沙发
1条
详情
4113200090
猪皮沙发
1条
详情
4104499090
马皮箱包
1条
详情
4113200090
二层细绒
1条
详情
4113900090
汽车门板
1条
详情
4104499090
马皮鞋面
1条
详情
3921121000
环保家私
1条
详情
4106319090
猪皮服装
1条
详情
3921121000
蛇纹服装
1条
详情
4104499090
牛皮鞋面
1条
详情
4114200000
二层喷涂
1条
详情
4107121010
牛皮箱包
1条
详情
4104499090
布纹太空
1条
详情
4112000000
家具沙发
1条
详情
4113200090
珠光服装
1条
详情
3921131000
亮面手袋
1条
详情
3921191000
烫花面料
1条
详情
4113200090
猪皮绒面
1条
详情
4114200000
压花摔纹
1条
详情
3921131000
家具贴面
1条
详情
4107111090
牛皮沙发
1条
详情
4107111090
牦牛沙发
1条
详情
3921121000
汽车内饰
1条
详情
4203301090
镜面腰带
1条
详情
4112000000
绵羊压花
1条
详情
4112000000
羊皮鞋面
1条
详情
3921121000
水洗服装
1条
详情
3921131000
烫金转印
1条
详情
4112000000
绵羊鞋面
1条
详情
4104499090
牛皮腰带
1条
详情
4107121010
牛皮手套
1条
详情
9506621000
PU5号足球
1条
详情
4113200090
猪皮二层
1条
详情
4104191990
牛皮皮包
1条
详情
4113100000
山羊手套
1条
详情
3921121000
多色转印
1条
详情
4112000000
山羊鞋面
1条
详情
4104191990
植鞣马鞍
1条
详情
4107111090
黄牛汽车
1条
详情
4114200000
变色移膜
1条
详情
4203299090
油鞣手套
1条
详情
3921131000
飞线镜面
1条
详情
3921191000
镜面服装
1条
详情
4106319090
猪皮正面
1条
详情
4113200090
仿羊服装
1条
详情
4107111090
二层帕纳
1条
详情
4104499090
贴面超纤
1条
详情
4115200090
植皮服装
1条
详情
3921131000
汽车装具
1条
详情
4112000000
山羊服装
1条
详情
4107111090
牦牛汽车
1条
详情
3921121000
磨纹箱包
1条
详情
4104191990
二层擦焦
1条
详情
4112000000
汽车座垫
1条
详情
4115100000
牛皮纤维
1条
详情
4113900090
鹿皮擦拭
1条
详情
4113200090
猪皮箱包
1条
详情
4114100090
汽车打蜡
1条
详情
3926209000
贴布雨衣
1条
详情
4202920000
塑料盒子
1条
详情
4820100000
变色本子
1条
详情
4202129000
鳄鱼皮包
1条
详情
3921121000
闪光镜面
1条
详情
3926400000
塑料相框
1条
详情
3926400000
塑料饰品
1条
详情
6402190090
鞋子(+布)
1条
详情
3921121000
反滑布料
1条
详情
4202320000
100%PU票夹
1条
详情
6506910000
100%PU帽子
1条
详情
4202310090
化妆包
1条
详情
4202129000
PVC化妆袋
1条
详情
4202320000
PVC化妆包
1条
详情
5603141000
超纤装饰
1条
详情
4202320000
眼镜袋(PU)
1663条
详情
5407420000
92%尼龙8%PU
1933条
详情
3926909090
靠垫套(PU)
1条
详情
9506621000
PVC5号足球
1条
详情
9506621000
桃绒/篮球
1条
详情
6403990090
跳舞鞋(PU)
1条
详情
4202320000
眼镜盒(PU)
1条
详情
3926209000
PU装饰腰带
936条
详情
3926209000
皮标(PU
936条
详情
4202210090
PU手提包袋
450条
详情
4202220000
#9377PVC手袋
2033条
详情
9401619000
二人PU沙发
575条
详情
9615110000
PU塑料发圈
626条
详情
6402992900
女士凉鞋()
839条
详情
3926209000
PU女式腰带
936条
详情
4202220000
PU女式拎包
1条
详情
3809930000
PU专用助剂
1条
详情
9506621000
PU少年足球
1条
详情
6403990090
女鞋(移膜)
1条
详情
6402190090
运动鞋(PVC)
1条
详情
6403990090
童鞋(皮+PU)
1条
详情
6403990090
童鞋(移膜)
1条
详情
6403190090
男鞋(移膜)
1条
详情
3926209000
男式PU上衣
1条
详情
4202920000
PU文具套装
1条
详情
6403990090
凉鞋(移膜)
1条
详情
4202320000
PU化妆品袋
1条
详情
4202310090
牛二层票夹
417条
详情
4115200090
中剖层边角
86条
详情
4107111090
牛皮未剖层
15条
详情
4107199090
牛二层移膜
26条
详情
4202220000
#9X93 PVC手袋
2033条
详情
4202220000
#9418 PVC手袋
2033条
详情
4202220000
#9148 PVC手袋
2033条
详情
4202320000
PU票夹 400PCS
1663条
详情
4113100000
山羊皮服装
35条
详情
4115200090
驼鹿边角料
86条
详情
6402200000
面人字拖鞋
147条
详情
4112000000
绵羊皮服装
47条
详情
4202320000
塑料手机套
1663条
详情
4107121090
牛二层沙发
109条
详情
9401611000
贴膜/PU沙发
177条
详情
4107121090
牛头层沙发
109条
详情
4303101090
羊皮毛外套
585条
详情
3915100000
PVC边角废料
1条
详情
4107920090
汽车方向盘
1条
详情
4113200090
猪二层沙发
1条
详情
4115200090
成品边角料
1条
详情
6310900010
涂层边角料
1条
详情
4113200090
猪防水绒面
1条
详情
3921121000
PVC人造沙发
1条
详情
4820100000
珠光电话本
1条
详情
3921121000
篮球纹箱包
1条
详情
3921121000
树皮纹箱包
1条
详情
3921121000
绸缎纹印花
1条
详情
4113200090
猪二层服装
1条
详情
4205009090
油鞣清洁球
1条
详情
4114200000
猪二层涂饰
1条
详情
4113200090
猪仿羊光面
1条
详情
3809930000
白色加脂剂
1条
详情
4107920090
牛皮鞋用面
1条
详情
4106319090
猪二层鞋里
1条
详情
3921121000
蛇皮纹印花
1条
详情
4113200090
耐水洗细绒
1条
详情
4202220000
丝光手提袋
1条
详情
4112000000
绵羊皮亚光
1条
详情
4104191990
牛二层沙发
1条
详情
4112000000
高尔夫手套
1条
详情
3809930000
纳帕加脂剂
1条
详情
4908900000
服装转印膜
1条
详情
4106319090
猪正面鞋里
1条
详情
4106319090
猪正面服装
1条
详情
3921121000
PVC人造箱包
1条
详情
4113200090
猪仿牛光面
1条
详情
4112000000
绵羊皮压花
1条
详情
4820100000
彩花电话本
1条
详情
4104499090
牦牛皮手套
1条
详情
4202210090
油鞣海绵包
1条
详情
3921121000
荔枝纹箱包
1条
详情
4202220000
镜面手提袋
1条
详情
4113200090
猪二层绒面
1条
详情
4202920000
塑料首饰盒
1条
详情
6402200000
人字拖(
1条
详情
9113900090
尼龙人表带
1条
详情
4202320000
PVC化妆品袋
1条
详情
3926209000
女式腰带(PU)
936条
详情
6506910000
100%PU帽子CAPS
1条
详情
6402992900
成人人女靴A
1条
详情
4112000000
[深]羊皮服装
47条
详情
4205009090
PU饰品,珠子
242条
详情
3926209000
女式PU夹克衫
936条
详情
4113100000
[深]山羊沙发
1条
详情
6209909000
PU婴儿夹克衫
1条
详情
9506621000
pu三层布足球
1条
详情
9404909000
PU豪华形座垫
1条
详情
9404909000
PU汽车座垫套
1条
详情
6403990090
工作鞋(移膜)
1条
详情
6403990090
童鞋(移膜/PU)
1条
详情
9113900090
(硅胶,PU)皮带
1条
详情
6402991000
童鞋(PU,TPR底)
1条
详情
6403990090
童鞋(移膜+PU)
1条
详情
6403990090
鞋子(移膜+PU)
1条
详情
6403990090
学生鞋(移膜)
1条
详情
londing...
X