hscode
商品描述
实例汇总
详情
9506911900
1条
详情
3917400000
塑料附件:PVC直接头.网.
1068条
详情
7303009000
134条
详情
9506990000
1条
详情
9022300000
X线
48条
详情
9022300000
X射线
48条
详情
4014900000
型吸量
48条
详情
7307110000
铸铁
307条
详情
3926909090
塑料气
1条
详情
9022909090
3米轨吊架
498条
详情
9506390000
高尔夫A
125条
详情
9022300000
X射线组件
48条
详情
9022300000
X射线/DF-161R
1条
详情
9506919000
体育用品捡
1条
详情
9022300000
X射线/D-125SB
1条
详情
7303009000
墨铸铁法兰
1条
详情
9022300000
医用X光射线
1条
详情
9022300000
X射线DF-161SBR
1条
详情
9506919000
体育用品:捡
1条
详情
9506919000
体育用品/捡
1条
详情
8434900000
道配件(清洁)
1条
详情
9506390000
高尔夫杆用中
1条
详情
8479909090
系统专用清
1条
详情
9401909000
椅子零件:铁制
1条
详情
9504909000
室内游戏用品:.
1条
详情
9506390000
高尔夫用具:捡
1条
详情
8479909090
器配件(夹紧等)
1条
详情
9506919000
打击练习器备用
1条
详情
9022909090
塑料制固定用旋扭
1条
详情
9022300000
X射线断层检查仪用
48条
详情
7307110000
铸铁配件:配件
307条
详情
9026900000
(液位计专用零件)
1条
详情
8708299000
汽车安全带零件(导)
1条
详情
9506919000
打击100PCS BATTING TEE
1条
详情
8203400000
子切刀零件,刀纶,铁制
276条
详情
8302410000
Φ7头闷头铜伸缩80-120CM
1条
详情
3922900000
塑料水箱配件(导
1条
详情
7318159001
18毫米接头螺栓(Y-398)
1条
详情
9030900090
发光二极测试机用积分
1条
详情
3925300000
窗帘配件(塑料,塞,卡扣)
262条
详情
9022909090
X射线诊断装置用支持器
1条
详情
9506919000
体育用品:短.马术.PP四通
1条
详情
9506390000
高尔夫用具:捡.回
1条
详情
9022909090
X射线诊断仪用塑料保护盖
1条
详情
7326909000
金属(便携式舞蹈钢零配件)
7487条
详情
9022909090
X光机配件(悬吊式装置)PARTS
498条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器
4134条
详情
3822009000
葡萄菌属细菌生化编码鉴定
1条
详情
9504909000
游戏桌配件:套三扁,铁架等
161条
详情
8708299000
/组件(汽车安全带零件)PARTS
1条
详情
8466300000
机用零件(安全环、导向等)
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车用安全带卷收器
1条
详情
9506390000
铁高尔夫(高尔夫棍零件)
1条
详情
9022300000
X线(DR7500数字放射成像系统用)
1条
详情
8708299000
塑料/组件(汽车安全带零件)PARTS
1条
详情
9506919000
体育用品(健身,沙袋,拉力,踏板)
1条
详情
3926909090
保龄机零件:弯,门洞,轮子
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器2160PCS
1条
详情
3926909090
卫生瓷配件:盖板.水.伸缩.下水器
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器7200PCS
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器 2160PCS
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器 7200PCS
1条
详情
8708299000
预缩紧式汽车安全带卷收器 10000PCS
1条
详情
3926909090
其他塑料制品(海滩,游泳圈,浮板,吸)
1条
详情
9018390000
一次性使用负压引流路用配件(负压)
1条
详情
9506390000
高尔夫用品:捡.標.叉子.吸
1条
详情
8708299000
组件//扣公母(汽车安全带零件)PARTS
1条
详情
7307110000
铸铁件,铁制,铸造,无焊接,消防用,无品牌
307条
详情
9022300000
X光(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:
1条
详情
8448399000
纺纱机零件(紧闭环,钢四通接,支撑件,盖子,密封)
1条
详情
9022300000
X光(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:东
1条
详情
9506390000
高尔夫用具:混装铁篮组.透明捡+白色发泡
1条
详情
9022300000
X射线(口腔X射线机用零件,原理:通过高压打击阳极
1条
详情
9504902900
保龄道系统配件(夹道带,回轮,三角盘角件,,
1条
详情
9022300000
X光(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:东芝
1条
详情
3802900090
饭石
1条
详情
6802999000
饭石水质矿化
1条
详情
8518900090
克风零件:海绵
1条
详情
1904100000
卡曼斯水果坚果燕,200G/袋
1条
详情
1904100000
卡曼斯杏桃杏仁燕,200G/袋
1条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
9506690000
PVC
280条
详情
9503008900
PVC
261条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
8481804090
PVC
1606条
详情
3926901000
PVC
4015条
详情
9506621000
PVC
151条
详情
9506621000
PVC
151条
详情
9506621000
PVC
151条
详情
9506621000
PVC
151条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
9506629000
PVC
270条
详情
9507900000
PVC
1条
详情
9506610000
PVC
1条
详情
9506621000
PVCA
151条
详情
9506621000
PVCB
151条
详情
9506690000
PVCA
280条
详情
9506621000
(PVC制)
1条
详情
9506629000
PVC沙滩
270条
详情
9506690000
PVC海洋
280条
详情
9506629000
PVC跳跳
270条
详情
9506629000
PVC充气
270条
详情
6506910000
PVC
196条
详情
9506629000
PVC座垫
270条
详情
9506629000
PVC橄榄
270条
详情
9506629000
PVC运动
270条
详情
9506690000
PVC皮棒
280条
详情
9503008900
PVC玩具
261条
详情
9503008900
PVC手脚
261条
详情
9506629000
PVC海滩
270条
详情
9506629000
PVC健身
1条
详情
9506629000
PVC按摩
1条
详情
9506629000
PVC喷花
1条
详情
9506690000
PVC操场
1条
详情
9506629000
PVC荷花
1条
详情
9506690000
PVC踏板
1条
详情
9506690000
PVC珠光
1条
详情
9506629000
PVC灌沙
1条
详情
9506629000
PVC玩具
1条
详情
3926400000
PVC装饰
1条
详情
9506629000
PVC空气
1条
详情
9506690000
PVC捏压
1条
详情
9506629000
PVC手拎
1条
详情
4202920000
PVC
1条
详情
9506629000
PVC喷水
1条
详情
8480719090
PVC模具
1条
详情
3926909090
PVC塑料
1条
详情
9503008900
迷你PVC
1条
详情
9506990000
PVC碰碰
1条
详情
9503008900
PVC
1条
详情
9505100090
pvc圣诞
1条
详情
3926909090
握力/PVC
16342条
详情
9506621000
5号PVC
151条
详情
9506629000
PVC橄榄C
270条
详情
9506629000
PVC橄榄B
270条
详情
9506690000
PVC,小
280条
详情
9506621000
TPU-PVC
1条
详情
9506621000
PVC/革足
1条
详情
9506629000
PVC橄榄A2
270条
详情
9506621000
(PVC制)
1条
详情
9506621000
(PVC制)
1条
详情
9404904000
PVC椅垫
1404条
详情
4202920000
PVC保龄
2257条
详情
9506290000
PVC充气
293条
详情
9506629000
PVC制沙滩
270条
详情
6402190090
PVC面足
118条
详情
3926909090
PVC可充气
16342条
详情
9506629000
PVC可充气
270条
详情
9506621000
机贴PVC
1条
详情
9506621000
PVC胶粘排
1条
详情
9506621000
PVC镭射足
1条
详情
9506621000
PVC手缝足
1条
详情
9506621000
PVC少年足
1条
详情
9506621000
镭射PVC
1条
详情
9506621000
PVC胶粘篮
1条
详情
9506621000
PVC手缝排
1条
详情
9506629000
PVC训练棒
1条
详情
4202129000
PVC保龄
1条
详情
9506621000
PVC沙滩排
1条
详情
8481803990
PVC塑料
1条
详情
8481901000
PVC阀阀体
1条
详情
9506629000
PVC布吹气B
270条
详情
9506621000
PVC革5号足
1条
详情
9506629000
PVC(1个1套)
1条
详情
9506990000
7尺PVC
1条
详情
9506629000
PVC(60个/套)
1条
详情
9506629000
充气(PVC)
1条
详情
9506690000
其它(PVC)
1条
详情
9506990000
16尺PVC
1条
详情
4202920000
PVC高尔夫
2257条
详情
9506629000
PVC充气体操
270条
详情
9506690000
PVC塑胶制品
280条
详情
9506990000
PVC手套组
1050条
详情
9506690000
PVC沙滩吹气
1条
详情
9506621000
PU/PVC机缝足
1条
详情
9506629000
PVC拉力健身
1条
详情
9506629000
PVC喷水套装
1条
详情
8481804090
PVC双由令
1条
详情
8481804090
灌溉用PVC
1条
详情
9506990000
PVC泳圈套装
1条
详情
9019101000
PVC按摩16.5CM
1条
详情
9019101000
PVC按摩10.2CM
1条
详情
9506690000
塑料 PVC BALL
1条
详情
9506990000
PVC充气保龄
1条
详情
9506629000
充气PVC橄榄
1条
详情
4201000090
动物玩具:PVC
645条
详情
4202129000
PVC杆袋 APA牌
2820条
详情
9506629000
运动用品,PVC
270条
详情
9506621000
5号车缝PVC
1条
详情
9506629000
7英寸PVC按摩
1条
详情
9503008900
儿童玩具/PVC
1条
详情
9503008900
14英寸PVC充气
261条
详情
9506629000
PVC充气PVC BALL
270条
详情
9506621000
合成皮篮A/PVC
151条
详情
9505100090
圣诞饰品(PVC)
1条
详情
9506629000
PVC(放气的)
1条
详情
8481804090
PVC阀(灌溉用)
1条
详情
9503008900
塑料玩具(PVC)
1条
详情
4202129000
PVC制高尔夫
2820条
详情
9506621000
机缝珠光PVC
1条
详情
3904220000
PVC阀专用粒料
1条
详情
9506621000
PVC手缝沙滩排
1条
详情
9506621000
机缝光面PVC
1条
详情
9506621000
手缝哑面PVC
1条
详情
9506621000
手缝光面PVC
1条
详情
9506621000
手缝珠光PVC
1条
详情
9506621000
PVC胶粘沙滩排
1条
详情
9503008900
儿童玩具/9"PVC
1条
详情
9504902300
PVC充气保龄
1条
详情
9506629000
合成皮橄榄/PVC
270条
详情
9503008900
儿童玩具/PVC
1条
详情
9503008900
塑胶玩具(PVC)
261条
详情
6402190090
鞋(PU面/PVC底)
1条
详情
9506621000
PVC(一个一套)
1条
详情
8481804090
其他阀门(PVC阀)
1条
详情
4202920000
人造革PVC保龄
2257条
详情
9506629000
PVC质 充气沙滩
270条
详情
9506621000
PVC虎纹皮胶粘篮
1条
详情
8481804090
PVC电动双由令
1条
详情
9506629000
PVCPVC BALL,娱乐用,
270条
详情
3926909090
塑胶洗衣(PVCM10
1条
详情
9503008900
塑料玩具(PVC装饰)
1条
详情
9506629000
充气/PVC/塑料制
1条
详情
3926909090
塑料(PVC)制台桌罩
1条
详情
3926909090
塑料宠物用品(PVC)
1条
详情
4202920000
PVC人造皮高尔夫
2257条
详情
9506621000
PVC合成皮革机缝足
1条
详情
9506690000
PVCB/0.14-0.165KG/个
1条
详情
9503008100
PVC抛圈投游戏套装
1条
详情
8481804090
PVC阀10/是必快系列
1条
详情
9506690000
PVCA/0.14-0.165/KG/个
1条
详情
3904220000
PVC有机锡阀专用粒料
1条
详情
9505100090
圣诞工艺品:PVC装饰
1条
详情
9506290000
PVC水上充气篮架套装
1条
详情
8481804090
PVC两片式塑料手柄
1条
详情
9506629000
充气PVC沙滩 水上用品
1条
详情
8481803990
PVC双由令PVC BALL VALVE
337条
详情
9506629000
PVC充气PRO SPIRIT 65CM FITNESS
270条
详情
9506629000
PVC充气PRO SPIRIT 75CM FITNESS
270条
详情
9019101000
PVC按摩10.2CM PVC SENSORY BALL
1条
详情
9506629000
PVC充气 PRO SPIRIT 55CM FITNESS
270条
详情
9505100090
圣诞工艺品:PVC电镀铁挂饰
1条
详情
9506990000
PVC吹气水上运动用品/泳圈,
1条
详情
4202920000
PVC机织布作面高尔夫杆套
2257条
详情
9506629000
PVC制可充气的,BALLOON,无品牌
270条
详情
6114300090
女童针织游戏服/配2个PVC手摇
1033条
详情
9506621000
PVC,类,品牌:ASATEX,运动用.
151条
详情
9506990000
健身仰卧板配件(铁制支架+PVC)
1050条
详情
9506409000
乒乓拍套装(2只乒乓拍+3只PVC乒乓)
1条
详情
9506629000
PVC水上户外嬉戏用品/B/充气水上绳
1条
详情
9506629000
PVC水上户外嬉戏用品B/充气水上绳
1条
详情
9506390000
高尔夫用具:捡器.捡袋.PVC雨套
1条
详情
9506409000
乒乓拍套装(2只乒乓拍+3只PVC+1套网架)
1条
详情
9506990000
PVC水上休闲用品(水上躺椅,座骑,沙滩)
1条
详情
9506409000
乒乓拍套装-2只乒乓拍+3只PVC+1套网架)
1条
详情
9505100090
圣诞用品(PVC茜草,塑料圣诞,挂件等)
1条
详情
9506621000
FOOTBALL,品牌:SKF,5号机缝足,材质:外PVC革,
151条
详情
3822009000
氏比浊
486条
详情
6810999000
大口径丹
1条
详情
8518900090
克风用高频
1条
详情
4016931000
Q形橡胶圈
1条
详情
8518900090
克风配件(伸缩等)
1条
详情
8518900090
克风配件(克风鹅颈)
1条
详情
8518900090
克风配件(防风罩,伸缩等)
1条
详情
8432900000
播种机的零件(播种漏斗
1条
详情
3917290000
PVC
223条
详情
3917230000
PVC
112条
详情
3917390000
PVC
447条
详情
3917310000
PVC
400条
详情
3917210000
PVC
131条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3917400000
PVC
1068条
详情
3917230000
UPVC
112条
详情
3917210000
PVC-C
1条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3917330000
PVC
160条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3917230000
PVC
112条
详情
3917400000
PVC
1068条
详情
3917310000
PVC
400条
详情
3917390000
PVC
447条
详情
3917310000
PVC
400条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3917310000
PVC
400条
详情
8205590000
PVC
1816条
详情
3917230000
PVC
112条
详情
3917310000
PVC
400条
详情
3917320000
PVC
355条
详情
3926901000
PVC
4015条
详情
3917230000
PVC
112条
详情
3917390000
PVC
447条
详情
9018390000
PVC
761条
详情
3926909090
PVC
16342条
详情
3917390000
PVC
447条
详情
3917230000
PVC
112条
详情
3923900000
PVC
814条
详情
3926909090
PVC
16342条
详情
3917330000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC
1条
详情
3917210000
PVC
1条
详情
3917230000
PVC
1条
详情
3917230000
PVC
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917230000
PVC
1条
详情
3917210000
PVC
1条
详情
3917310000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC
1条
详情
3917310000
8mmPVC
1条
详情
9018390000
PVC
1条
详情
3917310000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC
1条
详情
3917320000
PVC
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917310000
PVC
1条
详情
3917230000
PVC070
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917230000
PVC
1条
详情
3917320000
PVC线
1条
详情
3926909090
/PVC
16342条
详情
3917230000
Y形PVC
1条
详情
3917230000
Y型PVC
1条
详情
3917310000
PVC
1条
详情
3917400000
PVC
1条
详情
3917390000
PVC S-2
1条
详情
3917390000
(PVC)
447条
详情
3917390000
(PVC)
447条
详情
3917320000
(PVC)
355条
详情
3917230000
(PVC)
112条
详情
3917230000
PVC-U
1条
详情
3917210000
U-PVC
1条
详情
3917400000
PVC-C
1条
详情
3917330000
子(PVC)
1条
详情
3917400000
件(PVC)
1条
详情
3917310000
6.5mmPVC
1条
详情
3917400000
U-PVC
1条
详情
3917390000
PVC-C
1条
详情
3917400000
PVC附件
1068条
详情
3917310000
PVC透明
400条
详情
3917230000
塑料PVC
112条
详情
3917390000
PVC连接
447条
详情
3926909090
PVC塑料
16342条
详情
3917400000
PVC塑料
1068条
详情
3917230000
PVC保护
112条
详情
3917230000
PVC硬胶
112条
详情
3917310000
PVC制软
400条
详情
3917230000
PVC电工
112条
详情
3917230000
PVC排水
112条
详情
9018390000
PVC样品
761条
详情
3926909090
PVC白套
16342条
详情
3917310000
PVC热缩
400条
详情
3917230000
PVC透明
1条
详情
3917330000
船用PVC
1条
详情
3917210000
PVC空气
1条
详情
3917230000
PVC塑料
1条
详情
3917290000
PVC塑料
1条
详情
3917230000
PVC冷弯
1条
详情
3917230000
PVC花园
1条
详情
3917230000
阻燃PVC
1条
详情
3917230000
PVC异型
1条
详情
3917210000
PVC实壁
1条
详情
3917210000
PVC夹纱
1条
详情
3917230000
PVC栅格
1条
详情
3917230000
PVC吹塑
1条
详情
3917210000
PVC纤维
1条
详情
3917210000
PVC异形
1条
详情
3917210000
PVC凹凸
1条
详情
3917230000
PVC输水
1条
详情
3917210000
PVC扁带
1条
详情
3917230000
PVC煤气
1条
详情
8307900000
pvc钢丝
1条
详情
3917230000
PVC消防
1条
详情
3917230000
PVC热缩
1条
详情
3917210000
PVC多孔
1条
详情
4009410000
PVC塑胶
1条
详情
3917230000
PVC波纹
1条
详情
3917230000
PVC挤出
1条
详情
3917230000
PVC高压
1条
详情
3917230000
PVC吸水
1条
详情
3917230000
PVC单层
1条
详情
3917230000
黑色PVC
1条
详情
3917230000
PVC中压
1条
详情
3917230000
红色PVC
1条
详情
3917210000
PVC银丝
1条
详情
3917230000
PVC两孔
1条
详情
3917230000
PVC淋浴
1条
详情
9018390000
PVC鼻饲
1条
详情
3917400000
PVC接头
1条
详情
3917230000
PVC雨水
1条
详情
3917320000
PVC螺旋
1条
详情
3917390000
PVC伸缩
1条
详情
3917400000
PVC下水
1条
详情
3917310000
PVC塑筋
1条
详情
3917230000
PVC制硬
1条
详情
3917230000
PVC三叉
1条
详情
3925900000
PVC方空
1条
详情
3506919090
PVC道胶
1条
详情
3917390000
PVC护套
1条
详情
3917230000
PVC制料
1条
详情
3917310000
PVC方筋
1条
详情
3917400000
PVC网纹
1条
详情
7616999000
PVC复合
1条
详情
3917390000
PVC棉纱
1条
详情
3917390000
PVC双联
1条
详情
3923500000
PVC
1条
详情
3917320000
PVC网线
1条
详情
3917390000
PVC喷雾
1条
详情
3917230000
PVC供水
1条
详情
3917400000
PVC配件
1条
详情
3917230000
PVC滴灌
1条
详情
3917390000
PVC扁平
1条
详情
3917390000
PVC制气
1条
详情
3917390000
PVC包塑
1条
详情
3917330000
煤气PVC
1条
详情
3917390000
PVC编织
1条
详情
9018390000
PVC导尿
1条
详情
3917230000
PVC落水
1条
详情
9018390000
PVC吸痰
1条
详情
3917330000
PVC连接
1条
详情
3917210000
PVC支撑
1条
详情
3917390000
PVC增强
1条
详情
3917310000
淋浴PVC
1条
详情
8203300000
PVC剪刀
1条
详情
3917390000
PVC防水
1条
详情
8477800000
PVC模具
1条
详情
3917310000
pvc软套
1条
详情
3917320000
PVC热水
1条
详情
3917310000
PVC花洒
1条
详情
3917230000
pvc给水
1条
详情
3917390000
PVC通风
1条
详情
3917230000
PVC电线
1条
详情
3917230000
PVC硬水
1条
详情
3917330000
PVC吸尘
1条
详情
3917320000
输送/PVC
355条
详情
3917230000
电工 PVC
112条
详情
3917310000
波纹/PVC
400条
详情
3917390000
涂料/PVC
447条
详情
3926909090
翻身/PVC
16342条
详情
3917400000
UPVC配件
1条
详情
3917230000
塞/PVC
1条
详情
3917230000
PVC 花园
1条
详情
3917330000
PVC1000PCS
1条
详情
3917400000
UPVC 110MM
1条
详情
3917230000
塑料(PVC)
112条
详情
3917320000
PVC(PVC)
355条
详情
3917320000
塑料(PVC)
355条
详情
3917400000
PVC PIPE
1068条
详情
3917390000
U-PVC排水
447条
详情
3917230000
PVC-U给水
1条
详情
3917230000
PVC-U加筋
1条
详情
3917290000
PVC-U实壁
1条
详情
3917210000
PVC-U排水
1条
详情
3917310000
PVC 1/4"
1条
详情
3923500000
塞(PVC制)
1条
详情
3917400000
码(PVC制)
1条
详情
3917320000
(PVC制)
1条
详情
3917400000
(PVC制)
1条
详情
3917330000
PVC(七寸)
1条
详情
3917320000
PVC子/1256
1条
详情
9018390000
PVC
761条
详情
3917390000
PVC
447条
详情
3917320000
PVC热收缩
355条
详情
3917310000
PVC透明软
400条
详情
3917320000
PVC塑料软
355条
详情
8203400000
PVC子割刀
276条
详情
9401790000
PVC
694条
详情
3917400000
PVC配件
1068条
详情
3917400000
PVC接头
1068条
详情
9018390000
PVC
761条
详情
9018390000
PVC喉罩插
761条
详情
3926909090
PM320单/PVC
16342条
详情
8205590000
PVC子割刀
1816条
详情
3917230000
PVC(旧)
1条
详情
3917230000
PVC泵用继
1条
详情
3917310000
PVC热缩套
1条
详情
3917320000
PVC透明软
1条
详情
3917390000
PVC花园水
1条
详情
3917210000
PVC绝缘套
1条
详情
3917230000
硬质PVC
1条
详情
3917230000
PVC透明单
1条
详情
3917230000
PVC流体软
1条
详情
3917230000
PVC沐浴软
1条
详情
3917210000
PVC线
1条
详情
3917230000
PVC黑单层
1条
详情
3917230000
PVC花洒软
1条
详情
3917230000
PVC内齿套
1条
详情
3917230000
PVC透明套
1条
详情
3917230000
PVC排水
1条
详情
3917230000
PVC高压水
1条
详情
3917230000
PVC特制气
1条
详情
3917230000
PVC环保胶
1条
详情
3917210000
单壁PVC
1条
详情
3917210000
PVC电工套
1条
详情
3917390000
PVC涂塑软
1条
详情
londing...
X