hscode
商品描述
实例汇总
详情
4818900000
宠物尿
1条
详情
8441809000
尿机械
1条
详情
9619001100
拉拉尿
1条
详情
3920209090
尿前腰膜
251条
详情
8441809000
尿生产机
37条
详情
8422309090
尿包装机
1条
详情
3923210000
尿包装袋
1条
详情
3506919090
尿松紧带胶
376条
详情
8441809000
成人尿设备
1条
详情
8441809000
婴儿尿设备
1条
详情
8441909000
尿流水线模块
337条
详情
3920209090
尿前腰膜L4138H
1条
详情
8441909000
尿生产流水线框架
337条
详情
8441909000
尿生产流水线模块
337条
详情
8479909090
尿加工机专用部件
1条
详情
8422309090
婴儿尿自动包装机
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(导轨)
1条
详情
8441909000
尿生产机器通风模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器喷胶模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器过滤模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器接口模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器专用模块
337条
详情
8441909000
成人尿设备配件,风机
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(驱动辊)
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(张紧辊)
1条
详情
8441909000
尿生产流水线升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机配件(喷嘴)
337条
详情
8441909000
尿复合成型机用连接件
1条
详情
8441809000
全自动成人尿生产设备
1条
详情
5603929000
热轧无纺布(婴儿尿面层)
1条
详情
8483109000
传动轴总成(尿设备配件)
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(后进给辊)
1条
详情
8441909000
尿生产机器电气升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器框架平台
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器专用模块
337条
详情
9619009000
七世代无氯防敏婴儿尿-2段
1条
详情
8441909000
尿生产流水线液体过滤模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线滚压升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线电气升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线输料升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机配件(喷嘴胶枪)
337条
详情
8441909000
尿生产机配件,皮带,支架,
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器电气升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线零件(转换模块、转换头等)
1条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器专用模块用于尿生产流水
337条
详情
4823909000
液体表层
1条
详情
4823909000
耐磨表层
1条
详情
4202920000
尿
1条
详情
6209300030
婴儿尿
533条
详情
6209200000
尿7120PCS
1条
详情
6209200000
尿2106PCS
1条
详情
6209200000
尿 2064PCS
1条
详情
6209300030
尼龙婴儿尿
533条
详情
6209300030
尼龙梭织婴儿尿
533条
详情
6108220090
尼龙弹力针织小童尿
1条
详情
6111300050
尼龙弹力针织婴儿尿
1条
详情
6107120000
尼龙弹力针织男小童尿
1条
详情
6108220090
尼龙弹力针织女小童尿
1条
详情
4823200000
1条
详情
6207199090
1条
详情
4823909000
防寒
1条
详情
4823909000
防滑
1条
详情
4818500000
一次性
1条
详情
3822001000
尿
111条
详情
4823400000
尿分析仪
1条
详情
3822001000
尿蛋白试
1条
详情
3822001000
目测尿
1条
详情
8309900000
尿瓶盖
1条
详情
8309900000
尿瓶盖(铁制)
1条
详情
8441909000
尿布流水线模块
337条
详情
3907500000
尿布高吸水树脂
1条
详情
3002150000
早孕快速检测尿
1条
详情
8441909000
尿布生产流水线模块
337条
详情
3822001000
尿常规生化检测试
111条
详情
8441909000
尿布生产机器输送模块
337条
详情
8441909000
尿布生产机器升级模块
337条
详情
8422909000
尿布包装机零件插卡器
1条
详情
8441909000
尿布生产机器滚压升级模块
337条
详情
8441909000
尿布生产机器切割升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器升级模块
337条
详情
3822001000
尿十项试(干化学检测法)
1条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器通风升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器电机升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器电气升级模块
337条
详情
3912200000
表层涂剂NO.2
12条
详情
8310000000
表层滴塑徽章
1条
详情
4412991090
表层桉木夹板E
203条
详情
4412991090
表层桉木夹板A/18mm
203条
详情
7006000001
表层玻璃/笔记本用
17条
详情
4412991090
复合地板/表层橡木
203条
详情
3006400000
Inline义齿表层用瓷粉
255条
详情
3006400000
IPS义齿表层用膏状瓷粉
255条
详情
4412991090
表层为非针叶木多层板
203条
详情
7006000001
表层玻璃/笔记本用/片状
17条
详情
3006400000
e.max义齿表层用膏状瓷粉
255条
详情
3006400000
d.sign义齿表层用膏状瓷粉
255条
详情
3006400000
Empress全瓷表层用膏状瓷粉
255条
详情
3006400000
e.max义齿表层用膏状瓷粉 5支
255条
详情
3006400000
Empress义齿表层用膏状瓷粉 5支
255条
详情
3006400000
牙科填料:e.max义齿表层用瓷粉
255条
详情
9031809090
表层多要素连续自动测量系统
1条
详情
4412310090
表层热带木制夹板/650KG/立方米
1条
详情
4412390090
表层松木夹板/三层/1.25分/4X8尺
1条
详情
3006400000
牙科填料:e.max义齿表层瓷粉 5瓶
255条
详情
4412991020
至少有一表层是拉敏木的多层板
3条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木薄板
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多
203条
详情
4412310030
表层为濒危热带木薄板制胶合板
3条
详情
4412991010
至少有一表层是桃花心木的多层板
3条
详情
4412349090
至少有一表层是其他非针叶胶合板
2条
详情
3814000000
除漆剂,CLEANER,设备表层残漆清除用。
292条
详情
4412310020
至少有一表层为拉敏木薄板制胶合板
3条
详情
4412991030
至少有一表层是濒危热带木的多层板
3条
详情
4401390000
表层热带木制夹板/650KG/立方米边角料
1条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板
203条
详情
4412310010
至少有一表层为桃花心木薄板制胶合板
4条
详情
4412310090
至少有一表层是其他热带木制的胶合板
38条
详情
4412330090
至少有一表层是濒危其他非针叶胶合板
6条
详情
4412101911
至少有一表层为濒危非针叶木薄板胶合板
3条
详情
4412101919
其他至少有一表层为非针叶木薄板胶合板
14条
详情
4412941020
至少有一表层是拉敏木的木块芯胶合板等
2条
详情
3824999300
表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳)
2条
详情
4412941010
至少有一表层是桃花心木的木块芯胶合板等
2条
详情
4412941090
至少有一表层是非针叶木的木块芯胶合板等
38条
详情
4412991040
其他至少有一表层是濒危非针叶木的多层板
3条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板198.2SQ.M
203条
详情
4412941030
至少有一表层是濒危热带木的木块芯胶合板等
2条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板632.77SQ.M
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板2784.12SQ.M
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板1339.80SQ.M
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板1393.82SQ.M
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板2279.10SQ.M
203条
详情
4412101111
至少有一表层为濒危热带木薄板制濒危竹胶合板
4条
详情
4412101119
至少有一表层为濒危热带木薄板制其他竹胶合板
3条
详情
4412101191
至少有一表层是其他热带木薄板制濒危竹胶合板
3条
详情
4412101199
至少有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板
6条
详情
4412102011
至少有一表层是濒危非针叶木的濒危竹制多层板
3条
详情
4412102091
至少有一表层是濒危非针叶木的其他竹制多层板
3条
详情
4412102099
至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板
4条
详情
4412941040
至少有一表层是濒危非针叶木的木块芯胶合板等
2条
详情
4412330010
至少有一表层是濒危温带非针叶木薄板制胶合板
2条
详情
4412330090
至少有一表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板
6条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板2200*244*21/6
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板1860*148*15/4
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板1860*189*15/4
203条
详情
4412102019
至少有一表层是其他非针叶木的其他濒危竹制多层板
3条
详情
9012100000
场发射扫描电子显微镜;Hitachi;电子束扫描线圈;表层
1条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板,共三层,一层,橡
203条
详情
4412991090
其他至少有一表层是非针叶木的多层板,三层:1表板橡木6
203条
详情
9616100000
护理道 专业调理系统滋养修护精华液(表层受损) 喷头
1条
详情
9012100000
扫描隧道显微镜系统;研究样品表面特征,进行表层体学位分析;基于量子力学的隧道效应,研究样品的表面形貌表征;SPECS
1条
详情
9019101000
桑拿
190条
详情
6209300030
婴儿
533条
详情
6209909000
婴儿
302条
详情
6111200050
连体
1275条
详情
6104620090
弹力
507条
详情
6108920010
五分
318条
详情
6204420000
背带
499条
详情
6204430090
背带
859条
详情
6211429000
连体
538条
详情
6114300090
连体
1033条
详情
6115210000
连体
333条
详情
6212901000
吊带
89条
详情
6211439000
连体
1677条
详情
6111200050
训练
1275条
详情
6108920010
一分
318条
详情
6104620090
九分
507条
详情
6209200000
婴儿
463条
详情
6104620090
提臀
507条
详情
6104620090
七分
507条
详情
6103420090
运动
823条
详情
6103420090
男装
823条
详情
6103420090
七分
823条
详情
6103420090
男式
823条
详情
6108210000
平脚
248条
详情
6108910010
妈妈
494条
详情
6108920010
塑身
318条
详情
6111200050
婴儿
1275条
详情
6111901000
婴儿
95条
详情
6111909090
婴儿
118条
详情
6114300090
防晒
1033条
详情
6115210000
连袜
333条
详情
6115220000
紧身
157条
详情
6115291000
紧身
202条
详情
6115299000
丝袜
70条
详情
6203410022
男装
389条
详情
6203429069
棉制
191条
详情
6203439061
运动
204条
详情
6203439082
工装
125条
详情
6208910010
平脚
130条
详情
6212201000
收腹
85条
详情
6401990000
下水
67条
详情
4015909000
下水
133条
详情
6203429062
童中
459条
详情
6115210000
瘦身
333条
详情
6104620090
针织
507条
详情
6108920010
瘦身
318条
详情
6103420090
毛线
823条
详情
9505100090
圣诞
695条
详情
3926209000
下水
936条
详情
6108220090
束腹
285条
详情
6108210000
五分
248条
详情
6103420090
九分
823条
详情
6103420090
沙滩
823条
详情
5806200000
头带
151条
详情
6211110090
沙滩
37条
详情
6108920010
平角
318条
详情
6203429019
背带
44条
详情
6108920010
收腹
318条
详情
6203429062
男装
459条
详情
6103420012
工装
9条
详情
6203429062
棉制
459条
详情
6203429062
混纺
459条
详情
6212901000
塑身
89条
详情
6203429019
工装
44条
详情
6115210000
十分
333条
详情
6212201000
束身
85条
详情
6209300030
防水
533条
详情
6211429000
连身
538条
详情
6211439000
连身
1677条
详情
6203429062
多袋
459条
详情
6108220090
妈咪
285条
详情
6111300050
训练
482条
详情
6111200050
背带
1275条
详情
6103410000
五分
9条
详情
6103420090
铅笔
823条
详情
6104620090
铅笔
507条
详情
6104620090
保暖
507条
详情
6104630090
九分
9条
详情
6207110000
平角
83条
详情
6208920010
纱网
210条
详情
4015909000
橡胶
1条
详情
6115220000
弹力
1条
详情
6107120000
平角
1条
详情
6108210000
平角
1条
详情
6108220090
收腹
1条
详情
6104620090
女式
1条
详情
4015909000
防水
1条
详情
6103420090
登山
1条
详情
6108210000
生理
1条
详情
6108299090
生理
1条
详情
6104620090
孕妇
1条
详情
6108210000
孕妇
1条
详情
6111200050
学习
1条
详情
4015909000
水产
1条
详情
6211429000
瑜伽
1条
详情
6002403000
腰里
1条
详情
6103420090
纱卡
1条
详情
6212209090
美腿
1条
详情
6108210000
女角
1条
详情
4015909000
绝缘
1条
详情
6107120000
低腰
1条
详情
9506990000
冰球
1条
详情
8452290000
耳机
1条
详情
4201000090
宠物
1条
详情
8302500000
衣架
1条
详情
4823200000
制卡
1条
详情
7323930000
夹子
1条
详情
6115220000
1条
详情
6203439089
女仔
1条
详情
6107110000
四角
1条
详情
6108220090
迷你
1条
详情
9619009000
拉拉
1条
详情
6111200050
学步
1条
详情
6203439090
男冬
1条
详情
6104620090
练习
1条
详情
6204610000
束脚
1条
详情
6203429090
棉布
1条
详情
6203439082
功夫
1条
详情
6204690000
西装
1条
详情
6203429090
跑步
1条
详情
6203499090
水洗
1条
详情
6104630090
女士
1条
详情
6203439090
机织
1条
详情
6204630000
医护
1条
详情
6204630000
篮球
1条
详情
6203499090
前褶
1条
详情
6204690000
骑车
1条
详情
6203499090
瑜珈
1条
详情
6203499090
安全
1条
详情
6104630090
格斗
1条
详情
6104620090
宽脚
1条
详情
6204630000
梭织
1条
详情
6104630090
压力
1条
详情
6209300030
打皱
1条
详情
6203439082
时装
1条
详情
6203429069
儿童PP
191条
详情
6103420090
()
1条
详情
6104620090
女一分
507条
详情
6103420090
男十分
823条
详情
6104620090
女三分
507条
详情
6107110000
男平脚
256条
详情
6211439000
女连体
1677条
详情
6107120000
男平角
352条
详情
6115291000
针织袜
202条
详情
6103420090
男平脚
823条
详情
6103420090
男五分
823条
详情
6103420090
男七分
823条
详情
6103420090
男沙滩
823条
详情
6103420090
男成人
823条
详情
6103420090
男九分
823条
详情
6103420090
男针织
823条
详情
6104620090
童七分
507条
详情
6108910010
女保暖
494条
详情
6108910010
女平角
494条
详情
6115210000
连袜T80
333条
详情
6115210000
连袜808
333条
详情
6117809000
腰里衬
941条
详情
6203439061
男成人
204条
详情
6203439089
男成人
110条
详情
6203439089
小童3/4
110条
详情
6203439089
中童3/4
110条
详情
6209909000
女婴儿
302条
详情
6203429062
童背带
459条
详情
6115220000
合纤袜
157条
详情
6107110000
男平角
256条
详情
6107120000
男保暖
352条
详情
6108920010
女保暖
318条
详情
6107120000
男平脚
1条
详情
6203410022
西装下
1条
详情
6203429062
男六分
1条
详情
6212209090
提臀束
1条
详情
6108210000
女平脚
1条
详情
9021100000
抗休克
1条
详情
4015909000
全胶水
1条
详情
6108210000
女内套
1条
详情
8452219000
耳环机
1条
详情
3926209000
PVC下水
1条
详情
8452219000
腰里机
1条
详情
6115291000
儿童袜
1条
详情
6203429062
男机织
1条
详情
6103490090
短印花
1条
详情
6103430090
男紧身
1条
详情
6204690000
女慢跑
1条
详情
6203429090
棉男式
1条
详情
6204690000
女紧身
1条
详情
6212901000
女塑身
1条
详情
6204620000
棉女式
1条
详情
6203499090
男跑步
1条
详情
6211439000
长连体
1条
详情
6103430090
男慢跑
1条
详情
6203429062
成人中
1条
详情
6204690000
女跑步
1条
详情
6104630090
女防寒
1条
详情
6115210000
100D九分
333条
详情
6115210000
连袜MK188
333条
详情
6115210000
P2328交织
333条
详情
6115210000
P1628交织
333条
详情
6111200050
纯棉大PP
1条
详情
6108220090
女式平脚
285条
详情
6211439000
化纤连体
1677条
详情
6114300090
男式潜水
1033条
详情
6114300090
女式连体
1033条
详情
6114300090
针织连体
1033条
详情
6203429062
梭织男式
459条
详情
6104620090
女式背带
507条
详情
6209200000
婴儿连体
463条
详情
6211429000
女童连体
538条
详情
6103420090
针织男中
823条
详情
6111300050
针织婴儿
482条
详情
6107110000
男童平角
256条
详情
6108910010
女童平角
494条
详情
6111200050
婴儿九分
1275条
详情
6211439000
梭织连身
1677条
详情
6203429062
棉制男中
459条
详情
6112310000
男童沙滩
426条
详情
6112310000
男式沙滩
426条
详情
6111200050
棉制婴儿
1275条
详情
6108910010
女式平角
494条
详情
6108220090
女式平角
285条
详情
6108210000
女童平角
248条
详情
6104620090
女式针织
507条
详情
6209300030
婴儿背带
533条
详情
6203439015
男童背带
10条
详情
6212209090
高腰紧身
19条
详情
6203499019
男童背带
4条
详情
6111200050
全棉婴儿
1275条
详情
6111200050
针织婴儿
1275条
详情
6104620090
女童紧身
507条
详情
6104620090
女童针织
507条
详情
6209200000
梭织婴儿
463条
详情
6211439000
女式滑雪
1677条
详情
6111901000
婴儿连衫
95条
详情
6115210000
女士紧身
333条
详情
6211110090
男式沙滩
37条
详情
6211110090
男童沙滩
37条
详情
6103420090
男式针织
823条
详情
6209200000
婴儿背带
463条
详情
6111300050
婴儿训练
482条
详情
6209300030
婴儿滑雪
533条
详情
6111200050
婴儿针织
1275条
详情
6111200050
婴儿连身
1275条
详情
6211439000
女式连身
1677条
详情
6114200011
男童连身
55条
详情
6111200050
婴儿连体
1275条
详情
6209200000
婴儿梭织
463条
详情
6209200000
棉制婴儿
463条
详情
6211439000
女式连体
1677条
详情
6107110000
男式平角
256条
详情
6108920010
女式平角
318条
详情
6111300050
婴儿针织
482条
详情
6204130090
化纤女套
226条
详情
6104620090
女式瑜珈
507条
详情
6104620090
女式九分
507条
详情
6104620090
女式紧身
507条
详情
6115210000
挖洞TIGHTS
333条
详情
6103420029
男童拳击
33条
详情
6103420090
童装七分
823条
详情
6103420090
男式五分
823条
详情
6103420090
全棉针织
823条
详情
6103420090
男童针织
823条
详情
6103420090
男式拳击
823条
详情
6103420090
男式七分
823条
详情
6103420090
男士拳击
823条
详情
6103420090
男装七分
823条
详情
6103420090
男装针织
823条
详情
6103420090
男童七分
823条
详情
6104620040
女童背带
50条
详情
6104620040
女式针织
50条
详情
6104620090
女式八分
507条
详情
6107110000
男童拳击
256条
详情
6107120000
男式拳击
352条
详情
6107120000
男童四角
352条
详情
6107120000
男童平角
352条
详情
6107120000
男式平角
352条
详情
6107120000
男装平角
352条
详情
6107210000
男童拳击
447条
详情
6107210000
男式针织
447条
详情
6107210000
男式拳击
447条
详情
6108210000
女式平角
248条
详情
6108910010
女士平角
494条
详情
6108910010
女装平角
494条
详情
6108910010
女装平脚
494条
详情
6108920010
女士平角
318条
详情
6111200050
婴儿背带
1275条
详情
6112310000
男装平角
426条
详情
6112310000
男童冲浪
426条
详情
6114200011
女童针织
55条
详情
6115220000
女装丝袜
157条
详情
6115299000
尼龙丝袜
70条
详情
6203429019
男童背带
44条
详情
6203429069
男童七分
191条
详情
6203439061
男式七分
204条
详情
6203439089
男式七分
110条
详情
6207110000
男式平角
83条
详情
6208220000
女睡衣及
461条
详情
6208920010
化纤制束
210条
详情
6209300030
尼龙婴儿
533条
详情
6209300030
婴儿连体
533条
详情
6209300030
婴儿沙滩
533条
详情
6209300030
婴儿防水
533条
详情
6209300030
梭织婴儿
533条
详情
6209300030
涤纶婴儿
533条
详情
6209300030
婴儿连身
533条
详情
6209300030
合纤婴儿
533条
详情
6209909000
麻棉婴儿
302条
详情
6209909000
婴儿连体
302条
详情
6209909000
混纺婴儿
302条
详情
6209909000
婴儿吊带
302条
详情
6209909000
麻制婴儿
302条
详情
6209909000
人纤婴儿
302条
详情
6211429000
女式水洗
538条
详情
6211439000
女式护士
1677条
详情
6212901000
化纤制绷
89条
详情
4015909000
橡胶下水
133条
详情
6104620090
棉制九分
507条
详情
4015909000
橡胶防水
133条
详情
6104620090
棉女九分
507条
详情
6117809000
化纤背带
941条
详情
6107120000
男士平角
352条
详情
6114300090
化纤工作
1033条
详情
3926209000
塑料下水
936条
详情
6207192000
男童平角
54条
详情
6107110000
男式平脚
256条
详情
6115220000
化纤紧身
157条
详情
3926209000
塑料防水
936条
详情
6103420090
棉制沙滩
823条
详情
4015909000
男式健身
133条
详情
6103420090
棉制运动
823条
详情
6212901000
化纤吊带
89条
详情
6115210000
化纤连袜
333条
详情
4015909000
橡胶健身
133条
详情
6103420090
男式沙滩
823条
详情
6104620090
棉制提臀
507条
详情
6107120000
男士平脚
352条
详情
4015909000
接鞋海钓
133条
详情
6211439000
化纤连身
1677条
详情
6211429000
棉制连身
538条
详情
6103420090
男式运动
823条
详情
6211120090
女式沙滩
27条
详情
6108920010
女式四角
318条
详情
6203429069
男式梭织
191条
详情
6104620090
棉制紧身
507条
详情
6104620090
针织九分
507条
详情
6114300090
女式连身
1033条
详情
6211439000
女童连体
1677条
详情
6211439000
涤纶连体
1677条
详情
6203429069
男孩七分
191条
详情
6203429062
男士七分
459条
详情
londing...
X