hscode
商品描述
实例汇总
详情
5603929000
热轧无纺布(婴儿尿层)
1条
详情
4818900000
宠物尿
1条
详情
8441809000
尿机械
1条
详情
9619001100
拉拉尿
1条
详情
3920209090
尿前腰膜
251条
详情
8441809000
尿生产机
37条
详情
8422309090
尿包装机
1条
详情
3923210000
尿包装袋
1条
详情
3506919090
尿松紧带胶
376条
详情
8441809000
成人尿设备
1条
详情
8441809000
婴儿尿设备
1条
详情
8441909000
尿流水线模块
337条
详情
3920209090
尿前腰膜L4138H
1条
详情
8441909000
尿生产流水线框架
337条
详情
8441909000
尿生产流水线模块
337条
详情
8479909090
尿加工机专用部件
1条
详情
8422309090
婴儿尿自动包装机
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(导轨)
1条
详情
8441909000
尿生产机器通风模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器喷胶模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器过滤模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器接口模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机器专用模块
337条
详情
8441909000
成人尿设备配件,风机
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(驱动辊)
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(张紧辊)
1条
详情
8441909000
尿生产流水线升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机配件(喷嘴)
337条
详情
8441909000
尿复合成型机用连接件
1条
详情
8441809000
全自动成人尿生产设备
1条
详情
8483109000
传动轴总成(尿设备配件)
1条
详情
8479909090
尿复合机零件(后进给辊)
1条
详情
8441909000
尿生产机器电气升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器框架平台
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器专用模块
337条
详情
9619009000
七世代无氯防敏婴儿尿-2段
1条
详情
8441909000
尿生产流水线液体过滤模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线滚压升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线电气升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线输料升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产机配件(喷嘴胶枪)
337条
详情
8441909000
尿生产机配件,皮带,支架,
337条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器电气升级模块
337条
详情
8441909000
尿生产流水线零件(转换模块、转换头等)
1条
详情
8441909000
婴儿尿生产机器专用模块用于尿生产流水
337条
详情
6108210000
花边
248条
详情
5407420000
尼龙料/
1933条
详情
6109909011
男新毛盖
1条
详情
6115210000
加档九分
1条
详情
6208910010
混纺中腰卫生
130条
详情
6108299090
PU化纤针织女装内
51条
详情
6108299090
PVC化纤针织女装内
51条
详情
4015909000
橡胶料制的水上运动
1条
详情
7326909000
7487条
详情
4818200000
37条
详情
4420909090
367条
详情
4820300000
70条
详情
4819500000
97条
详情
4823903000
24条
详情
4805930000
1条
详情
4823909000
1条
详情
3307900000
1条
详情
4823909000
1条
详情
6911900000
1条
详情
4823909000
1条
详情
4818200000
1条
详情
9505900000
1条
详情
4811609000
1条
详情
4202920000
PU
1条
详情
3506100090
419条
详情
4805240000
1条
详情
4811900000
1条
详情
4811900000
包袋
1条
详情
4823909000
PU盒盖
1条
详情
4811900000
装饰
145条
详情
4811511000
涂塑
31条
详情
4810130001
铜板
96条
详情
4810130001
铜板
96条
详情
4202390000
钱包
54条
详情
4821100000
圣诞
987条
详情
4811410000
胶粘
433条
详情
4818200000
小张
37条
详情
4820300000
活动封
70条
详情
4202390000
笔盒
1条
详情
4820300000
皮纹
1条
详情
4823909000
离型
1条
详情
4820100000
簿
1条
详情
4823909000
珠光
1条
详情
4805240000
箱板
1条
详情
4811410000
胶带
1条
详情
4805930000
白板
1条
详情
4823909000
植毛
1条
详情
4805930000
灰板
1条
详情
4811410000
胶带
1条
详情
4810310010
白板
1条
详情
4823909000
烫金
1条
详情
4823909000
喷墨
1条
详情
4811490000
胶粘
1条
详情
4823909000
擦拭
1条
详情
4811900000
淋膜
1条
详情
4823909000
手工
1条
详情
3703201000
放大
1条
详情
4816909000
拷贝
1条
详情
4808100000
茶板
1条
详情
4811900000
防粘
1条
详情
4811900000
防粘
1条
详情
3703201000
放大
1条
详情
4823909000
彩喷
1条
详情
4804190000
白板
1条
详情
4811410000
胶粘
1条
详情
4819600000
证书封
1条
详情
4823909000
膜木浆
1条
详情
4823909000
10pcs
1条
详情
4602120000
藤制
1条
详情
4602120000
圆型
1条
详情
4823909000
20PCS
1条
详情
3919909090
胶粘
1条
详情
4823909000
高光RC
1条
详情
4818200000
巾(巾)
1条
详情
4820300000
A4皮纹
1条
详情
4823909000
罩(卡)
1条
详情
3920109090
PE表保护
1条
详情
4818200000
巾 2000PCS
1条
详情
5603129000
无纺布
125条
详情
4804190000
牛皮挂
43条
详情
4707300000
废双涂塑
189条
详情
4707300000
废双胶粘
189条
详情
4810130001
白铜板
96条
详情
4202290000
手提包
1条
详情
4202290000
手提袋
1条
详情
6304939000
化纤巾盒
1条
详情
4811609000
高耐磨
1条
详情
4805930000
白挂箱板
1条
详情
4810920000
石膏护
1条
详情
4811410000
带胶绒
1条
详情
4823909000
具(5760套)
1条
详情
4818200000
巾116000PCS
1条
详情
4818200000
巾 20000PCS
1条
详情
4811900000
料/经涂布
1条
详情
4806400000
(玻璃卡)
1条
详情
4819100000
PU制包装盒
1条
详情
4823909000
制品(具)
1条
详情
4820100000
PU质笔记本
1条
详情
4811900000
料(经涂布)
1条
详情
4811410000
自粘胶粘
433条
详情
4811410000
成卷双胶粘
433条
详情
4804590000
漂白双牛咭
19条
详情
4804590000
漂白单牛咭
19条
详情
4202390000
制作首饰盒
54条
详情
4810130090
涂布铜板
47条
详情
4810290000
涂布白板
22条
详情
4811519900
涂布白板
17条
详情
6304939000
化纤巾套装
1条
详情
4805930000
普通白板
1条
详情
4811900000
装饰贴木纹
1条
详情
4823909000
耐磨浸渍
1条
详情
4804190000
卷筒挂白板
1条
详情
4823909000
彩色包装
1条
详情
4810310010
涂布白板
1条
详情
4805240000
木浆挂箱板
1条
详情
4805920000
环保双离型
1条
详情
4823909000
货物侧保护
1条
详情
4811511000
包包装涂塑
1条
详情
4823909000
胶版印刷
1条
详情
6506999000
头戴红钢
1条
详情
4811511000
涂塑光放大
1条
详情
4805920000
环保单离型
1条
详情
4811511000
珍珠打印相
1条
详情
4811410000
商标胶带
1条
详情
4823909000
硅酮隔离
1条
详情
4805920000
黄色单离型
1条
详情
4804190000
板装挂白板
1条
详情
4811410000
自粘标签
1条
详情
4811609000
压花特种
1条
详情
4814200000
塑料涂装饰
1条
详情
3506919090
广告双胶粘
1条
详情
3703201000
彩色相丽晶F
74条
详情
4810130001
铜板/成卷
96条
详情
9505900000
节日用品:
1条
详情
4805240000
牛皮挂1#箱板
1条
详情
4823909000
质饰品(具)
1条
详情
9505900000
节日用品(具)
1条
详情
4811609000
防粘(表石蜡)
1条
详情
4811410000
次级不干胶
433条
详情
4804190000
漂白牛皮挂
43条
详情
4707200000
铜板边角料
138条
详情
4805920000
格拉辛离型
1条
详情
4810130001
CU色卡-光铜板
1条
详情
4811900000
涂硅油离型
1条
详情
4811609000
离形/表涂硅油
1条
详情
4820100000
制笔记本(塑料)
1条
详情
4820100000
PU质笔记本G52000
1条
详情
4820100000
PU质笔记本ST4242
1条
详情
9505900000
节日用品(具等)
1条
详情
4820100000
PU质笔记本ST4209
1条
详情
9025900090
(温湿度计用)
1条
详情
4707200000
白铜板边角料
138条
详情
4805930000
未经涂布双灰板
141条
详情
4810920000
灰底涂布白板
1条
详情
4810920000
灰底涂白板
1条
详情
4810320010
木浆挂卷筒白板
1条
详情
4811410000
自粘胶粘AW1110
1条
详情
4811410000
自粘胶粘MW1616
1条
详情
4811410000
自粘胶粘aw1416
1条
详情
5801330000
卷状尼龙铁粉
1条
详情
4811410000
自粘胶粘AW3249
1条
详情
4811410000
自粘胶粘AW3209
1条
详情
4811410000
自粘胶粘AW3207
1条
详情
4811410000
自粘胶粘AW1418
1条
详情
4811599900
离型/镜ZYCAST-MV101
1条
详情
4819200000
盒(拆装..底分装)
1条
详情
4811410000
自粘标签(印制)
1条
详情
4811511000
彩色相用双涂塑
31条
详情
4202220000
纱线作的手提包
2033条
详情
4707200000
涂布白板边角料
138条
详情
4707200000
涂布白板边角料
138条
详情
4707900090
胶用离心边角料
1条
详情
4823909000
制品(卡片,具)
1条
详情
4202990000
首饰盒//款号P4010
1条
详情
4707200000
料边角料/化学木浆
1条
详情
3703201000
彩色相50.8CMX88M彩美F
74条
详情
3703201000
彩色相81.3CMX44M彩美E
74条
详情
3703201000
彩色相76.2CMX44M彩美F
74条
详情
3703201000
彩色相50.8CMX88M彩美E
74条
详情
4818200000
小卷(张)手帕及
37条
详情
4811410000
自粘标签(非印制)
1条
详情
4811410000
胶带/单自粘/250MM*50M
1条
详情
4202390000
首饰盒(非一次性)
1条
详情
3703101000
彩色相71.1CMX45M BRILL F
37条
详情
3703201000
彩色相25.4CMX176M彩美E
74条
详情
3703201000
彩色相15.2CMX176M彩美F
74条
详情
3703201000
彩色相10.2CMX176M彩美E
74条
详情
3703201000
彩色相20.3CMX176M彩美E
74条
详情
3703201000
彩色相10.2CMX176M彩美F
74条
详情
4811410000
格底单涂布不干胶
433条
详情
4810320010
高档单涂布灰底白板
1条
详情
4811511000
涂塑绸(哑光)放大
1条
详情
4810320010
高档单涂布白底白板
1条
详情
4823909000
制品(具,手工剪)
1条
详情
3919109900
胶/塑胶制/21*16*11MM
1条
详情
4810320010
白板/109.2*78.7CM*350G
1条
详情
4707200000
单/双涂布白板边角料
138条
详情
4202129000
文具箱(布//塑料)
1条
详情
4811900000
离型(人造革用底材)
1条
详情
4811410000
自粘的胶粘(不干胶)
1条
详情
4811410000
自粘标签/F000-404-UL15
1条
详情
4811511000
漂白彩色相用双涂塑
31条
详情
4410110000
三聚氰胺碎木刨花板
44条
详情
6310900090
卷状尼龙铁粉边角料
1条
详情
3918101000
聚氯乙烯100%,塑料印制
28条
详情
3703101000
柯达彩色相BRILLE 62.2CMX45M
37条
详情
4810920000
白板/制盒,单多层成卷
1条
详情
4811511000
乱码次品相用的双涂塑
31条
详情
4811490000
塑料固定夹用成卷双胶粘
1条
详情
8443999090
打印机用塑料制两滚轮
1条
详情
4802620000
测试用打印(未涂布,未染)
1条
详情
4802109000
手工制/成张未染涂布印制
15条
详情
4810920000
涂布五层白板(加工盒)
1条
详情
4810130090
涂布/成卷双涂无机物20"-65"
1条
详情
4806400000
半透明(书籍封及包装用)
50条
详情
4811410000
聚酯薄膜底双涂布不干胶
433条
详情
4810220000
印刷用双涂油墨的白板涂布
1条
详情
4707900090
废碎的双涂油墨的白板涂布
1条
详情
4811490000
塑料固定卡扣用成卷双胶粘
1条
详情
9505900000
制节日用品 边拿.罩.蛋糕
1条
详情
4811599900
漂白表用聚乙烯涂布的
1条
详情
4811599900
镭射(表镀BOPP塑胶制镭射膜)
1条
详情
4811599900
离型/表涂布PE塑胶及硅树脂
1条
详情
4810920000
"科勒"牌双涂布板(扑克牌)
1条
详情
4811410000
白牛皮底单涂布不干/已裁切
1条
详情
4707200000
牛皮(咭)/边角料下脚料
1条
详情
9505900000
节日用品:具/帽子/领带/亮片
1条
详情
9505900000
节日用品(塑料皇冠,发夹,具)
1条
详情
4805919000
装饰(用于室内装饰的表材料)
1条
详情
4810130001
双铜印刷用双成卷涂布高岭土
96条
详情
4803000000
卫生、餐巾及类似
116条
详情
4707200000
离形/表涂硅油/边角料/下脚料
1条
详情
9017900000
记录仪零件(显示板组件)
1条
详情
4802560090
复印,测试用,未涂布,未染,原
90条
详情
4707200000
涂布灰底白板/边角料下脚料
1条
详情
4802209000
热敏,考勤钟用,原,未涂布,未染
44条
详情
4811599100
经点镀铝的RETAIL FOIL BUSHINESS CARD
1条
详情
8443131901
高速对开五色单张胶印机 型R705
1条
详情
9030900090
沾污仪用零件(擦拭样品取样
781条
详情
6805200000
ABRASIVE PAPER 以E级为底氧化铝为
119条
详情
9505900000
节日用品/塑料旗,风车,晚会罩,字牌
1条
详情
3506919090
粘胶带/用离型支撑/PMMA制/塑料袋装
1条
详情
3506919090
胶粘/涂有丙烯酸胶粘剂/宽10MM/成卷
1条
详情
3506919090
粘胶带1/用离型支撑/PMMA制/塑料袋装
1条
详情
4707100000
未漂白未涂布牛皮挂/牛咭/边角料/下脚料
1条
详情
3506919090
粘胶带/用离型支撑/PMMA制/塑料袋装116*W250MM
1条
详情
3402900090
擦镜头(20cmX20cm,上蘸有丙酮类的溶剂,袋装,AGFA)
1条
详情
9505900000
节日用品套装(晚会眼罩,晚会罩,灯笼,吹龙,卷)
1条
详情
9505900000
节日用品/吹龙,节日碎片,晚会罩,喇叭,帽,字牌
1条
详情
9505900000
节日用品/吹龙,吊饰,晚会皇冠,晚会罩,喇叭,
1条
详情
4802550090
质彩带 用途:船进水式庆祝 未涂布,未染 品牌:GOUK
65条
详情
8443131301
四色平张胶印机(对开单张单印刷速度16000张/小时)
1条
详情
4202920000
尿
1条
详情
6209300030
婴儿尿
533条
详情
6209200000
尿7120PCS
1条
详情
6209200000
尿2106PCS
1条
详情
6209200000
尿 2064PCS
1条
详情
6209300030
尼龙婴儿尿
533条
详情
6209300030
尼龙梭织婴儿尿
533条
详情
6108220090
尼龙弹力针织小童尿
1条
详情
6111300050
尼龙弹力针织婴儿尿
1条
详情
6107120000
尼龙弹力针织男小童尿
1条
详情
6108220090
尼龙弹力针织女小童尿
1条
详情
4823200000
1条
详情
6207199090
1条
详情
4823909000
防寒
1条
详情
4823909000
防滑
1条
详情
4818500000
一次性
1条
详情
3822001000
尿
111条
详情
4823400000
尿分析仪
1条
详情
3822001000
尿蛋白试
1条
详情
3822001000
目测尿
1条
详情
8309900000
尿瓶盖
1条
详情
8309900000
尿瓶盖(铁制)
1条
详情
8441909000
尿布流水线模块
337条
详情
3907500000
尿布高吸水树脂
1条
详情
3002150000
早孕快速检测尿
1条
详情
8441909000
尿布生产流水线模块
337条
详情
3822001000
尿常规生化检测试
111条
详情
8441909000
尿布生产机器输送模块
337条
详情
8441909000
尿布生产机器升级模块
337条
详情
8422909000
尿布包装机零件插卡器
1条
详情
8441909000
尿布生产机器滚压升级模块
337条
详情
8441909000
尿布生产机器切割升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器升级模块
337条
详情
3822001000
尿十项试(干化学检测法)
1条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器通风升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器电机升级模块
337条
详情
8441909000
婴儿尿布生产机器电气升级模块
337条
详情
9506990000
1050条
详情
1902190000
QQ
1条
详情
8306299000
格子
1370条
详情
7323930000
包箱
771条
详情
8208109000
取刀
134条
详情
6406100090
鞋帮
164条
详情
1902303000
鸡蛋
38条
详情
9401909000
椅子
1085条
详情
9209920000
音桶
249条
详情
7015901000
玻璃
41条
详情
7005290090
玻璃
77条
详情
6802211000
云石
138条
详情
1902303000
即食
38条
详情
9606300000
钮扣
174条
详情
9606220000
钮扣
448条
详情
8308200000
铆钉
105条
详情
4601999000
编织
75条
详情
8516609000
火炉
152条
详情
9114300000
表壳
89条
详情
9606300000
铁钮
174条
详情
9606300000
胶钮
174条
详情
9606300000
铜钮
174条
详情
1905400000
包干
20条
详情
4202920000
包袋
2257条
详情
3923210000
包袋
389条
详情
8417200000
包箱
21条
详情
6302539090
桌子
255条
详情
7323990000
包箱
2774条
详情
7321110000
包箱
161条
详情
8207709000
铣刀
177条
详情
7307210000
法兰
417条
详情
1902303000
虾子
38条
详情
1902110000
鲜蛋
11条
详情
1902190000
乌冬
13条
详情
6116920000
手套
161条
详情
3926400000
塑料
1条
详情
8208101900
铣刀
1条
详情
3307900000
贴膜
1条
详情
8538900000
贴膜
1条
详情
1102909000
荞麦
1条
详情
1902190000
荞麦
1条
详情
9401909000
圆凳
1条
详情
2209000000
食醋
1条
详情
7116200000
戒指
1条
详情
1102909000
纯荞
1条
详情
1101000090
有机
1条
详情
9401909000
转椅
1条
详情
9506919000
双杠
1条
详情
6406100010
鞋帮
1条
详情
1902303000
十谷
1条
详情
7306610000
包管
1条
详情
6304939000
织锦
1条
详情
1902309000
乌冬
1条
详情
1902190000
贝壳
1条
详情
7615200000
盆架
1条
详情
1902190000
虾仔
1条
详情
7326909000
中央
1条
详情
1902190000
炸酱
1条
详情
1902303000
捏碎
1条
详情
1902190000
车仔
1条
详情
1902110000
鸡蛋
1条
详情
1902190000
细卷
1条
详情
1902190000
八珍
1条
详情
1902303000
干脆
1条
详情
1902190000
直扁
1条
详情
1902190000
海鲜
1条
详情
1902190000
紫薯
1条
详情
1902190000
蝴蝶
1条
详情
1902190000
疙瘩
1条
详情
1902190000
南瓜
1条
详情
3926909090
盖板
1条
详情
1902303000
快餐
1条
详情
1902190000
手拍
1条
详情
6217900000
手套
1条
详情
1604209990
冻鱼
1条
详情
8308200000
撞钉A
105条
详情
6402992900
鞋(PU)
839条
详情
8308100000
气眼A
1369条
详情
4202220000
包(PU)
1条
详情
6403919990
靴(PU)
1条
详情
6402190090
PU童鞋
118条
详情
6402910000
PU女靴
314条
详情
6402992900
PU童鞋
839条
详情
6402992900
PU女鞋
839条
详情
6402992900
PU凉鞋
839条
详情
4202920000
PVCCD包
2257条
详情
6402200000
PU拖鞋
147条
详情
6402200000
PU凉鞋
147条
详情
6402910000
PU女鞋
314条
详情
9401300000
PU转椅
587条
详情
9401711000
PU沙发
305条
详情
4202320000
PU钱包
1条
详情
6402991000
PU便鞋
1条
详情
6402910000
PU靴子
1条
详情
6402910000
PU短靴
1条
详情
4202220000
PU拎包
1条
详情
4202220000
PU挎包
1条
详情
6402190090
鞋(PVC)
1条
详情
6402992900
PU鞋子
1条
详情
6406100090
拖鞋帮
164条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
4202129000
PVC书包
2820条
详情
6402200000
EVA拖鞋
147条
详情
6402200000
PVC拖鞋
147条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
9404909000
PVC地垫
626条
详情
6402992900
人造革
839条
详情
8466100000
铣刀座
416条
详情
1902303000
意大利
38条
详情
4820100000
线圈本
1条
详情
9401909000
靠背椅
1条
详情
9401909000
板条凳
1条
详情
9401909000
休闲椅
1条
详情
8541401000
LED光源
1条
详情
6403990090
鞋(:皮)
1条
详情
3920300000
ABS底板
1条
详情
4202220000
PVC挎包
1条
详情
1902190000
婴幼儿
1条
详情
4016999090
橡胶木
1条
详情
4202310090
卡片夹
1条
详情
4202920000
盥洗包
1条
详情
9401901900
塑料盆
1条
详情
1902190000
小贝壳
1条
详情
9401909000
高椅椅
1条
详情
6406100090
凉鞋帮
1条
详情
8466100000
铣刀盘
1条
详情
9606100000
四合扣A
372条
详情
6402992900
女靴(PU)
839条
详情
6402992900
靴子(PU)
839条
详情
6402992900
女鞋(PU)
839条
详情
6402992900
童鞋(PU)
839条
详情
9606220000
四合扣A
448条
详情
6402910000
男靴(PU)
314条
详情
6402992900
男鞋(PU)
839条
详情
6402910000
女靴(PU)
314条
详情
6402992100
女鞋(PU)
147条
详情
9606100000
四合扣B
372条
详情
6402190090
鞋子(PU)
1条
详情
6405200090
马靴(PU)
1条
详情
6402910000
童鞋(PU)
1条
详情
6403990090
皮鞋(PU)
1条
详情
4202220000
女包(PU)
1条
详情
6405200090
拖鞋(PU)
1条
详情
6401990000
雨靴(PU)
1条
详情
6402190090
靴子(PU)
1条
详情
6401990000
雨鞋(PU)
1条
详情
3926209000
腰带(PU)
1条
详情
6405101000
鞋靴(PU)
1条
详情
6402910000
短靴(PU)
1条
详情
6402910000
中靴(PU)
1条
详情
6402910000
矮靴(PU)
1条
详情
6402910000
PUTPR底靴
314条
详情
6402992100
PU休闲鞋
147条
详情
4202320000
PU化妆袋
1663条
详情
4202910090
PU首饰盒
169条
详情
4202920000
PU眼镜盒
2257条
详情
4202920000
尼龙CD袋
2257条
详情
6402120090
PU滑雪靴
38条
详情
6402190090
PU运动鞋
118条
详情
6402190090
PU滑板鞋
118条
详情
7612909000
铝做CD包
727条
详情
4202920000
化纤CD盒
2257条
详情
4202920000
化纤CD包
2257条
详情
6403990090
鞋(皮革)
595条
详情
4202920000
塑料CD盒
2257条
详情
londing...
X