hscode
商品描述
实例汇总
详情
8311200000
带极耐磨堆焊材料
1条
详情
8311200000
硬质合金复合材料堆焊焊条
1条
详情
7117190000
材料
1条
详情
3907400000
PC材料
270条
详情
3902100090
PP材料
1条
详情
3901200090
PE材料
1条
详情
3909400000
PU材料
1条
详情
3920490090
PVC材料
200条
详情
4409219090
材料
7条
详情
8101940000
材料
9条
详情
3910000000
材料
261条
详情
3926909090
PVC材料
16342条
详情
3923400000
ABS材料
253条
详情
2804611900
材料
18条
详情
3921129000
材料
1条
详情
3901300000
EVA材料
1条
详情
6902900000
材料
1条
详情
2844500000
材料
1条
详情
3909200000
材料
1条
详情
6809900000
GRC材料
1条
详情
3921121000
PVC材料
1条
详情
4820300000
材料
1条
详情
3906100000
PMMA材料
1条
详情
8541900000
OLED材料
1条
详情
3901200090
PE管材料
1条
详情
7115901090
钎焊材料
38条
详情
8105900000
齿科材料
54条
详情
3921909090
喷绘材料
620条
详情
8540919000
吸气材料
10条
详情
8607910000
隔声材料
402条
详情
4823909000
喷绘材料
1350条
详情
3921909090
鞋面材料
620条
详情
6813890000
摩擦材料
42条
详情
3920991000
缓冲材料
234条
详情
8540911000
吸气材料
53条
详情
6804239000
研磨材料
40条
详情
6802211000
云石材料
138条
详情
3921110000
发泡材料
124条
详情
4016101000
吸波材料
169条
详情
2825909000
镀膜材料
39条
详情
2942000000
液晶材料
147条
详情
3005909000
充填材料
370条
详情
3006400000
补牙材料
255条
详情
3006400000
修复材料
255条
详情
3006400000
牙科材料
255条
详情
3204110000
分散材料
1108条
详情
3306900000
美白材料
56条
详情
3407001000
印模材料
72条
详情
3707901000
显像材料
123条
详情
3707902000
复印材料
107条
详情
3816000000
阻燃材料
105条
详情
4911109000
广告材料
363条
详情
7419999100
焊头材料
998条
详情
7419999100
钎焊材料
998条
详情
7616910000
覆盖材料
147条
详情
8517701000
安装材料
487条
详情
3926909090
塑料材料
16342条
详情
3926909090
喷绘材料
16342条
详情
3920630000
喷绘材料
21条
详情
3920910090
喷绘材料
10条
详情
4911109000
材料证书
363条
详情
6406100090
鞋面材料
164条
详情
8538900000
接地材料
5495条
详情
8538900000
触头材料
5495条
详情
3921199000
吸波材料
317条
详情
3921139000
软包材料
178条
详情
8536909000
接地材料
559条
详情
9021290000
牙科材料
150条
详情
1401903900
植物材料
5条
详情
2805110000
实验材料
6条
详情
2811229000
镀膜材料
37条
详情
3403110000
材料制剂
32条
详情
4801001000
广告材料
4条
详情
4802101000
印刷材料
14条
详情
4806100000
纸质材料
13条
详情
4818900000
吸湿材料
43条
详情
3920999090
塑胶材料
516条
详情
6215100000
材料头巾
9条
详情
6215100000
材料披巾
9条
详情
6815992090
航空材料
11条
详情
6213909000
材料手帕
9条
详情
7228600000
钨钢材料
34条
详情
7019190012
纤丝材料
4条
详情
7103999000
玉石材料
32条
详情
7107000000
包银材料
43条
详情
7109000000
包金材料
17条
详情
7111000000
包铂材料
10条
详情
3921139000
隔音材料
1条
详情
8708299000
隔音材料
1条
详情
4501100000
软木材料
1条
详情
4805930000
裱画材料
1条
详情
6813890000
磨擦材料
1条
详情
7103999000
单晶材料
1条
详情
2708100000
路用材料
1条
详情
3802900090
活性材料
1条
详情
5909000000
消防材料
1条
详情
6806900000
隔声材料
1条
详情
3204909000
路标材料
1条
详情
3006400000
烤瓷材料
1条
详情
2517100000
路基材料
1条
详情
2520209000
阿福材料
1条
详情
6903900000
工业材料
1条
详情
3909200000
杯子材料
1条
详情
4806300000
绘图材料
1条
详情
6813890000
摩檫材料
1条
详情
3904610000
导轨材料
1条
详情
4816909000
转印材料
1条
详情
3918909000
地垫材料
1条
详情
7110110000
测温材料
1条
详情
3403190000
防腐材料
1条
详情
7907009000
防腐材料
1条
详情
2708100000
道路材料
1条
详情
3006400000
口腔材料
1条
详情
2521000000
熔剂材料
1条
详情
4016109000
清洁材料
1条
详情
4823909000
画盘材料
1条
详情
9022909090
介入材料
1条
详情
3909200000
盘子材料
1条
详情
9022909090
植入材料
1条
详情
6809900000
版画材料
1条
详情
3006400000
脱敏材料
1条
详情
5402199000
化纤材料
1条
详情
7104100000
非晶材料
1条
详情
2520209000
兔爷材料
1条
详情
6905100000
屋面材料
1条
详情
3212100000
烫印材料
1条
详情
3006100000
缝合材料
1条
详情
4823909000
隔膜材料
1条
详情
2708100000
筑路材料
1条
详情
3909200000
密胺材料
1条
详情
4823909000
纸编材料
1条
详情
8311900000
喷金材料
1条
详情
5911400000
过滤材料
1条
详情
3006400000
骨科材料
1条
详情
3707100090
冲印材料
1条
详情
3006400000
齿科材料
1条
详情
2520209000
脸谱材料
1条
详情
4823909000
窗花材料
1条
详情
2517200000
三渣材料
1条
详情
3212100000
烫金材料
1条
详情
6902900000
镁碳材料
1条
详情
6806900000
膨化材料
1条
详情
3909500000
皮化材料
1条
详情
3403990000
防锈材料
1条
详情
6806900000
保湿材料
1条
详情
3907910000
聚酯材料
1条
详情
3403190000
冷却材料
1条
详情
3006400000
喷砂材料
1条
详情
4701000000
造纸材料
1条
详情
4016931000
密封材料
1条
详情
6806900000
保冷材料
1条
详情
4008210000
橡塑材料
1条
详情
4823909000
年画材料
1条
详情
6802999000
园林材料
1条
详情
3006200000
分离材料
1条
详情
3919109900
防滑材料
1条
详情
4016910000
防滑材料
1条
详情
4823909000
折纸材料
1条
详情
4823909000
商标材料
1条
详情
3818001100
晶体材料
1条
详情
3207400000
水晶材料
1条
详情
3702399000
照相材料
1条
详情
4601949900
鞋面材料
1条
详情
9209999000
鼓皮材料
1条
详情
3916909000
网线材料
1条
详情
3907209000
树脂材料
1条
详情
8310000000
胸章材料
1条
详情
3213100000
绘画材料
1条
详情
3920490090
金片材料
1条
详情
4901100000
手工材料
1条
详情
3918909000
塑纤材料
1条
详情
7607200000
铝箔材料
1条
详情
3923300000
瓶坯材料
1条
详情
3809910000
印花材料
1条
详情
8416900000
炉衬材料
1条
详情
6914900000
陶瓷材料
1条
详情
4901990000
宣传材料
1条
详情
7606920000
音圈材料
1条
详情
7607190090
正极材料
1条
详情
8505190090
软磁材料
1条
详情
7225500000
测试材料
1条
详情
3910000000
硅胶材料
1条
详情
3918901000
吸声材料
1条
详情
8439990000
滤网材料
1条
详情
7214990000
钢坯材料
1条
详情
7616999000
搭建材料
1条
详情
8311100000
电极材料
1条
详情
7325910000
耐磨材料
1条
详情
6903900000
内衬材料
1条
详情
8533900000
电阻材料
1条
详情
9023009000
展览材料
1条
详情
3404900000
减摩材料
1条
详情
3210000099
喷镀材料
1条
详情
3815900000
封胶材料B
1条
详情
3921199000
PE缓冲材料
317条
详情
3923900000
EP缓冲材料
814条
详情
3921199000
PE泡沫材料
317条
详情
3909500000
PU跑道材料
1条
详情
3909500000
PU地板材料
1条
详情
3918909000
PU铺装材料
1条
详情
3920610000
PC吸塑材料
1条
详情
7326901900
材料承重件
4482条
详情
7326901900
材料压紧盘
4482条
详情
8708999990
材料衬套
3112条
详情
4008210000
垫片用材料
151条
详情
2802000000
高纯材料
34条
详情
2919900090
红外线材料
158条
详情
7216910000
钢铁型材料
23条
详情
7411290000
缓冲环材料
85条
详情
7610900000
铝合金材料
866条
详情
5603149000
无纺布材料
51条
详情
7604210000
铝合金材料
103条
详情
8424909000
材料送料器
1020条
详情
9024800000
材料测试机
199条
详情
8463109000
材料加工机
11条
详情
3920490090
PVC透明材料
200条
详情
3926909090
PET广告材料
16342条
详情
7604299000
治具铝材料
98条
详情
7403210000
治具铜材料
13条
详情
9024800000
材料试验机
199条
详情
3921110000
EPP缓冲材料
124条
详情
4601299000
植物材料
34条
详情
4601299000
植物材料
34条
详情
5608190000
化纤材料
9条
详情
3920490090
压制卡材料
200条
详情
6405200090
纺织材料
181条
详情
8425110000
材料提升机
49条
详情
9603909020
动物材料
130条
详情
9603909020
动物材料
130条
详情
9603909020
植物材料
130条
详情
7218100000
不锈钢材料
19条
详情
9001200090
偏振材料
36条
详情
9001200090
偏振材料
36条
详情
4811410000
不干胶材料
1条
详情
4823909000
手提袋材料
1条
详情
5906109000
胶粘带材料
1条
详情
6902900000
耐火辅材料
1条
详情
2309909000
饲料辅材料
1条
详情
2517100000
铺路用材料
1条
详情
6903900000
多孔PTC材料
1条
详情
4016931000
旋转环材料
1条
详情
6306120000
车篷盖材料
1条
详情
2842909090
KTP晶体材料
1条
详情
2849902000
超微粒材料
1条
详情
3904210000
PVC塑胶材料
1条
详情
4823909000
吸水芯材料
1条
详情
6813810000
密封垫材料
1条
详情
4008110000
NBR发泡材料
1条
详情
4412109990
竹鸟笼材料
1条
详情
9031809090
材料测厚仪
1条
详情
4823909000
纸贴画材料
1条
详情
6809900000
GRG高强材料
1条
详情
3921110000
EVA发泡材料
1条
详情
4016101000
电梯用材料
1条
详情
6806900000
硅酸盐材料
1条
详情
4016931000
材料密封圈
1条
详情
3912900000
纤维素材料
1条
详情
3921110000
PEF发泡材料
1条
详情
3910000000
有机硅材料
1条
详情
3506919090
LED封装材料
1条
详情
5407710000
化纤鞋材料
1条
详情
7108130000
金合金材料
1条
详情
3904610000
氟树脂材料
1条
详情
5906101000
绝缘性材料
1条
详情
3212100000
热转印材料
1条
详情
4016931000
静止环材料
1条
详情
3909500000
聚氨酯材料
1条
详情
4814200000
背景墙材料
1条
详情
7110191000
热电偶材料
1条
详情
8311900000
热喷涂材料
1条
详情
4705000000
手抄纸材料
1条
详情
6914100000
耐腐蚀材料
1条
详情
8311900000
冷喷涂材料
1条
详情
4811591000
电容器材料
1条
详情
4823909000
复印用材料
1条
详情
3006400000
硅橡胶材料
1条
详情
3306900000
口腔科材料
1条
详情
2516110000
花岗岩材料
1条
详情
6903200000
烧成炉材料
1条
详情
4202320000
PVC材料钱包
1条
详情
4202129000
PVC材料箱包
1条
详情
3921110000
EVA泡沫材料
1条
详情
3920109090
PVC证卡材料
1条
详情
8538900000
绝缘子材料
1条
详情
3920109090
高发泡材料
1条
详情
3920490090
编织布材料
1条
详情
9603909020
植物材料
1条
详情
7222110000
不锈钢材料
1条
详情
9024109000
材料试验机
1条
详情
9030900090
治具材料
1条
详情
3206429000
锌喷涂材料
1条
详情
8477402000
材料成型机
1条
详情
3921909090
塑料材料
1条
详情
3926909090
PU 模具材料
1条
详情
8545200000
电刷片材料
1条
详情
9024800000
材料测试仪
1条
详情
3920109090
塑料卡材料
1条
详情
6005370000
鞋材面材料
1条
详情
4202920000
材料工具袋
1条
详情
2826199090
镀膜材料MgF2
24条
详情
4823909000
VOID商标材料
1条
详情
3917230000
UPVC管件材料
1条
详情
6405101000
女靴(PU材料)
1条
详情
7604299000
缸筒材料(WL)
1条
详情
2811290090
镀膜材料(SiO)
19条
详情
3918909000
硅PU球场材料
236条
详情
3909500000
PU网球场材料
1条
详情
7326901900
材料挡板 5PCS
1条
详情
3006400000
骨补材料 G4-2
1条
详情
3006400000
骨补材料 G3-2
1条
详情
4016999090
轮胎修补材料
1204条
详情
4202920000
纺织材料制包
2257条
详情
3921909090
广告喷绘材料
620条
详情
3407009000
其他造型材料
181条
详情
3006400000
口腔卫生材料
255条
详情
4202129000
涤纶材料箱包
2820条
详情
3214109000
底部填充材料
162条
详情
7019901000
玻纤过滤材料
45条
详情
8466940090
材料输出夹具
817条
详情
3006400000
牙科治疗材料
255条
详情
3202100000
皮革化工材料
418条
详情
3407001000
牙科印模材料
72条
详情
3802900090
矿物增强材料
161条
详情
4418200090
木制展台材料
393条
详情
5904900000
覆面铺地材料
12条
详情
7215100000
钢活塞杆材料
91条
详情
8101991000
硬质合金材料
133条
详情
8207901000
超硬材料磨具
341条
详情
8534009000
LED数码管材料
2944条
详情
3920690000
塑料烫金材料
133条
详情
7308900000
通讯格状材料
2221条
详情
3921909090
喷绘打印材料
620条
详情
8548900090
架空线路材料
398条
详情
3923900000
包装填充材料
814条
详情
3926909090
吸波泡沫材料
16342条
详情
8431310090
电梯井道材料
2120条
详情
6212209090
其他材料腹带
19条
详情
9021290000
牙科正畸材料
150条
详情
3901200090
光伏电缆材料
111条
详情
1401909000
植物编结材料
11条
详情
2811229000
真空镀膜材料
37条
详情
3006100000
无菌缝合材料
128条
详情
3905120000
缓释包衣材料
19条
详情
4601299000
植物材料席料
34条
详情
4601949100
植物材料缏条
7条
详情
4602199000
植物材料编筐
272条
详情
4602199000
植物材料编篮
272条
详情
5601290000
纺织材料絮胎
9条
详情
5602100000
其他纺织材料
9条
详情
5608190000
化纤材料网料
9条
详情
5910000000
纺织材料带料
92条
详情
5911200090
纺织材料筛布
220条
详情
6108990090
纺织材料晨衣
23条
详情
6109909091
纺织材料汗衫
220条
详情
6114909000
纺织材料服装
93条
详情
6115990000
纺织材料短袜
9条
详情
6117109000
纺织材料面纱
767条
详情
6117109000
纺织材料披巾
767条
详情
6117109000
纺织材料披纱
767条
详情
6117109000
纺织材料围巾
767条
详情
5602290000
纺织材料毡呢
37条
详情
5602900000
纺织材料毡呢
9条
详情
5803009000
纺织材料纱罗
17条
详情
6806900000
矿物材料制品
58条
详情
6813209000
石棉摩擦材料
24条
详情
9603909020
植物材料拖把
130条
详情
9603909020
动物材料拖把
130条
详情
7207190000
软磁原型材料
11条
详情
7419993000
复合屏蔽材料
13条
详情
8209001000
硬质合金材料
18条
详情
9021390000
颞部充填材料
40条
详情
6802999000
装饰异型材料
1条
详情
8424100000
灭火材料制品
1条
详情
4823909000
纸基摩擦材料
1条
详情
3006400000
牙科修复材料
1条
详情
4805930000
蜂窝材料顶板
1条
详情
5911400000
特种过滤材料
1条
详情
4821100000
特殊材料标签
1条
详情
2513200000
天然研磨材料
1条
详情
3810100000
电子辅助材料
1条
详情
6815100000
工业密封材料
1条
详情
8547100000
电子陶瓷材料
1条
详情
4016931000
机械辅助材料
1条
详情
4016931000
保温密封材料
1条
详情
2849902000
金属耐磨材料
1条
详情
4008210000
橡胶密封材料
1条
详情
5911400000
组合过滤材料
1条
详情
3902100090
聚丙烯管材料
1条
详情
3818001900
晶体材料产品
1条
详情
3403190000
防水防腐材料
1条
详情
3909500000
跑道弹性材料
1条
详情
6815100000
特种密封材料
1条
详情
3506919090
风能封装材料
1条
详情
3907300001
环氧预浸材料
1条
详情
5911400000
袋式过滤材料
1条
详情
8207901000
超硬材料刀具
1条
详情
3824100000
轮胎修补材料
1条
详情
3212900000
电子粉体材料
1条
详情
2701190000
洗煤介质材料
1条
详情
3006400000
玻璃离子材料
1条
详情
6902900000
铝碳化硅材料
1条
详情
3818009000
电子晶体材料
1条
详情
3006400000
口腔正畸材料
1条
详情
3818001900
声学晶体材料
1条
详情
6902900000
耐火辅助材料
1条
详情
3404900000
果冻蜡烛材料
1条
详情
2520209000
画虎/鱼材料
1条
详情
6813890000
湿式摩擦材料
1条
详情
6804239000
重削研磨材料
1条
详情
6809900000
天花吊顶材料
1条
详情
6804239000
精削研磨材料
1条
详情
6902900000
冶金辅助材料
1条
详情
6813209000
石棉磨擦材料
1条
详情
9018499000
齿科植入材料
1条
详情
3006400000
根管充填材料
1条
详情
3207400000
高温涂层材料
1条
详情
6914100000
陶瓷耐磨材料
1条
详情
8541600000
光学晶体材料
1条
详情
3215909000
电脑周边材料
1条
详情
8484100000
石棉密封材料
1条
详情
3810100000
焊条辅助材料
1条
详情
8311900000
新型钎焊材料
1条
详情
5911400000
超细过滤材料
1条
详情
6802999000
建筑装潢材料
1条
详情
4823909000
高级商标材料
1条
详情
4821100000
反光商标材料
1条
详情
3707100090
摄影化工材料
1条
详情
7106101100
齿科合金材料
1条
详情
4304002000
羊剪绒材料
1条
详情
3810900000
焊锡辅助材料
1条
详情
4823909000
虎头面具材料
1条
详情
6813209000
石棉制动材料
1条
详情
3006100000
医用缝合材料
1条
详情
6902900000
耐火浇注材料
1条
详情
8484900000
无油润滑材料
1条
详情
5911400000
液体过滤材料
1条
详情
6914100000
陶瓷过滤材料
1条
详情
4823909000
风筝制作材料
1条
详情
8541600000
压电晶体材料
1条
详情
4823909000
卫生材料纸管
1条
详情
3814000000
清洗防腐材料
1条
详情
3403190000
防腐防污材料
1条
详情
6904100000
建筑陶瓷材料
1条
详情
3212900000
通用型MLC材料
1条
详情
3921110000
聚苯乙烯材料
1条
详情
3402209000
油墨辅助材料
1条
详情
3506990000
粘结底涂材料
1条
详情
6902900000
刚玉窑炉材料
1条
详情
4908900000
热转印膜材料
1条
详情
3809920000
造纸辅助材料
1条
详情
4823909000
蜂巢商标材料
1条
详情
5911400000
粗效过滤材料
1条
详情
3402900090
污水处理材料
1条
详情
7107000000
银铜合金材料
1条
详情
4821100000
双层防伪材料
1条
详情
4016910000
橡胶辅地材料
1条
详情
4016910000
防滑路面材料
1条
详情
3707901000
移印制版材料
1条
详情
4819200000
包装印刷材料
1条
详情
4823909000
蜂窝材料托盘
1条
详情
3818001900
电学晶体材料
1条
详情
3813001000
防火消防材料
1条
详情
3407002000
隐形义齿材料
1条
详情
4823909000
纸绳贴字材料
1条
详情
2520201000
齿科设备材料
1条
详情
6813890000
密封摩擦材料
1条
详情
4823909000
生态环境材料
1条
详情
3707100090
摄影化学材料
1条
详情
4008110000
橡塑发泡材料
1条
详情
3707100090
感光制版材料
1条
详情
4823909000
纸质缓冲材料
1条
详情
4202220000
泡沫材料琴盒
1条
详情
3005101000
医用卫生材料
1条
详情
8547100000
压电陶瓷材料
1条
详情
6914100000
新型陶瓷材料
1条
详情
6806900000
耐火保暖材料
1条
详情
3918909000
宾馆通道材料
1条
详情
4821900000
背胶喷绘材料
1条
详情
3204909000
道路标线材料
1条
详情
3904610000
四氟盘根材料
1条
详情
4002399000
汽车隔音材料
1条
详情
3902309000
汽车塑胶材料
1条
详情
3909400000
黑键成型材料
1条
详情
3921909090
单向透视材料
1条
详情
3907400000
聚碳酸酯材料
1条
详情
7211230000
链条套筒材料
1条
详情
3920109090
喷绘涂塑材料
1条
详情
3925900000
塑纤材料地板
1条
详情
2811229000
光学镀膜材料
1条
详情
6117109000
纺织材料头巾
1条
详情
8428200000
材料传输装置
1条
详情
9024109000
材料试验系统
1条
详情
6307100000
其它材料抹布
1条
详情
8708299000
纵梁隔音材料
1条
详情
8484100000
合成材料轴封
1条
详情
9021390000
颏部垫高材料
1条
详情
7228309000
金属模具材料
1条
详情
9031900090
材料取出治具
1条
详情
6306220090
纺织材料帐篷
1条
详情
4911101000
广告材料目录
1条
详情
londing...
X