hscode
商品描述
实例汇总
详情
0711903900
70G乌江榨菜丝 1x100
1条
详情
2005994000
榨菜
8条
详情
2005994000
榨菜
8条
详情
2005999100
榨菜
1条
详情
2005994000
榨菜
1条
详情
2005999100
榨菜
1条
详情
2005994000
榨菜
1条
详情
0711903900
切片榨菜
26条
详情
2005994000
榨菜罐头
1条
详情
2005994000
坛装榨菜
1条
详情
2005994000
盐渍榨菜
1条
详情
2005994000
五香榨菜
1条
详情
2005994000
全形榨菜
1条
详情
2005994000
风味榨菜
1条
详情
2005994000
低盐榨菜
1条
详情
2005994000
美味榨菜
1条
详情
2005994000
竹笋榨菜
1条
详情
2005994000
鲜味榨菜
1条
详情
2005994000
调味榨菜
1条
详情
2005994000
四川榨菜
1条
详情
2001909090
醋酸榨菜
1条
详情
2005994000
榨菜PICKLES
8条
详情
2005994000
鱼泉牌榨菜
8条
详情
2005999100
美味榨菜
1条
详情
2005994000
爽口榨菜
1条
详情
2005994000
开胃榨菜
1条
详情
2005994000
鲜脆榨菜
1条
详情
2005994000
碎片榨菜
1条
详情
2005999100
榨菜块罐头
1条
详情
2005999990
榨菜 20KG/箱
1条
详情
2005999990
风味榨菜
1条
详情
2005994000
MK牌榨菜罐头
1条
详情
2005994000
鱼泉木耳榨菜
1条
详情
2005994000
鱼泉鲜香榨菜
1条
详情
2005999990
调味高菜榨菜
1条
详情
2005999990
调味榨菜高菜
1条
详情
2001909090
速冻调理榨菜
1条
详情
2005994000
调味榨菜(100G)
1条
详情
2005994000
调味榨菜(180G)
1条
详情
2005994000
特级榨菜礼品装
1条
详情
2005994000
鱼泉牌精制榨菜
1条
详情
2005994000
软罐头饭店榨菜
1条
详情
2005994000
鱼泉牌精制品榨菜
1条
详情
2005994000
鱼泉牌丁丁香榨菜
1条
详情
2005999990
调味高菜榨菜(110G)
1条
详情
2005994000
白兔牌四川榨菜整罐头
1条
详情
2005999100
调味榨菜紫苏梅瓶装罐头
1条
详情
2005994000
鱼泉牌片片脆榨菜片 68g*100
1条
详情
2005999100
调味榨菜罐头 SEASONED MUSTARD TUBER
1条
详情
2005994000
榨菜 ( 布)
8条
详情
2005994000
榨菜 ( 布)
8条
详情
londing...
X