hscode
商品描述
实例汇总
详情
8201100090
工具
1条
详情
4202990000
工具
113条
详情
8205900000
工具
297条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8716800000
工具
316条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
7310100090
工具
1条
详情
7326901900
工具
1条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8203200000
工具
439条
详情
9403200000
工具
2014条
详情
8201100090
工具
151条
详情
7326209000
工具
857条
详情
8205900000
工具
297条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8211920000
工具
1条
详情
8214100000
工具
1条
详情
8206000000
工具
1条
详情
7326909000
工具
1条
详情
7326909000
工具
1条
详情
8304000000
工具
1条
详情
8515110000
电烙工具
1条
详情
8505119000
工具
1条
详情
8205590000
制手工具
1条
详情
7310100090
工具
125条
详情
8201300090
制花园工具
294条
详情
8214200000
制美容工具
357条
详情
8205510000
制烧烤工具
1178条
详情
8205510000
制家用工具
1178条
详情
8205590000
制点钻工具
1816条
详情
7321190000
制烧烤工具
164条
详情
8214200000
制美甲工具
357条
详情
8206000000
工具套装
293条
详情
8206000000
制成套工具
293条
详情
8206000000
制套装工具
293条
详情
8205900000
制手工工具
297条
详情
8215990000
制烧烤工具
709条
详情
8205510000
制手工工具
1178条
详情
8201909090
制农用工具
70条
详情
8206000000
制修表工具
293条
详情
8205900000
工具套装
297条
详情
8206000000
制手工工具
293条
详情
8205590000
制干墙工具
1816条
详情
8206000000
工具
1条
详情
8211940000
工具刀片
1条
详情
8201100090
制园艺工具
1条
详情
8205900000
套拆装工具
1条
详情
7326901900
架形工具
1条
详情
8207909000
工具部件
1条
详情
8205590000
丝打结工具
1条
详情
8203300000
剪,手工具
100条
详情
7310299000
4104个工具
1条
详情
8205590000
快拆工具(制)
1条
详情
8206000000
85件套工具
1条
详情
8302500000
工具挂架(制)
1条
详情
8205100000
制攻丝工具
318条
详情
8205510000
制家用手工具
1178条
详情
8206000000
成套五金工具
293条
详情
8206000000
工具套装
1条
详情
8214200000
美容工具套装
1条
详情
8206000000
饰品工具
1条
详情
8201300090
花园工具,小
294条
详情
8205700000
夹钳/手工工具,
214条
详情
8505190090
磁性工具(吸石)
1条
详情
7326209000
园林工具(花架)
1条
详情
7321190000
制烧烤工具套装
164条
详情
8214200000
制美甲工具套装
357条
详情
8214200000
制美容工具套装
357条
详情
8205510000
制成套手工工具
1178条
详情
7321890000
制烧烤工具套装
118条
详情
8205510000
制家用手工工具
1178条
详情
9605000000
制美容工具套装
158条
详情
8205900000
制成套手工工具
297条
详情
8206000000
制成套手工工具
293条
详情
8203300000
剪及类似工具
100条
详情
8206000000
工具五金套装
1条
详情
8431100000
吊装工具部件
1条
详情
8205300000
制木工用工具:凿
263条
详情
8205900000
起子头工具组/
297条
详情
8215200000
制厨房工具6件套
275条
详情
8203300000
工具配件(白剪刀)
1条
详情
8205900000
制成套安装工具
297条
详情
8205900000
制成套手工工具
297条
详情
8205590000
制贴纸工具套装
1条
详情
8206000000
制成套手工工具
1条
详情
9603909090
柄汽车刷清洁工具
1条
详情
8205900000
通用型套拆装工具
1条
详情
8467991000
手提电动工具配件
1条
详情
8203300000
制剪子/手工工具
100条
详情
8207400000
丝锥,攻丝工具,钢
196条
详情
8205300000
凿子(钢制手工工具)
1条
详情
8466100000
套筒(钢工具夹具)
1条
详情
8205100000
制手工具(攻丝扳手)
1条
详情
8467920000
气动工具配件(喷嘴)
1条
详情
8467920000
风动的工具零件(套)
1条
详情
8205100000
制手工具(丝攻扳手)
1条
详情
8201100090
制花园工具(卷草器)
1条
详情
8467991000
电动工具配件(组件)
1条
详情
7326909000
工具车零件(制支架)
1条
详情
7326199000
制配件(弹扣,工具夹)
339条
详情
8206000000
92件套组套工具,钢
293条
详情
9403200000
美容工具架(+塑料制)
1条
详情
8205400000
一字批/钢制手工工具
190条
详情
8206000000
130件套组套工具,钢
293条
详情
8206000000
164件套组套工具,钢
293条
详情
8204200000
套筒/钢制,可互换工具
171条
详情
8205590000
整音器(钢制手工工具)
1条
详情
8205590000
切割刀(钢制手工工具)
1条
详情
8467991000
工具配件(曲线锯件等)
1条
详情
8201100090
花园工具铲(枝塑料柄)
1条
详情
8201300090
花园工具耙(枝塑料柄)
1条
详情
8207400000
制丝锥(攻丝工具
196条
详情
8479819000
高张力钢螺栓安装工具
1条
详情
8205510000
家用手工工具(扳手,刨)
1条
详情
8467890000
液压工具(压接工具.制)
1条
详情
8205100000
制扁钻(手工工具
1条
详情
8205900000
底盘三角架套拆装工具
1条
详情
8215200000
工具组(内含:铲.毛刷)
1条
详情
8466100000
铣床工具夹具:筒夹/钢
416条
详情
8466100000
铣床工具夹具:夹套/钢
416条
详情
8207809000
车削工具:标准刀轮/钢
53条
详情
8205300000
手工工具 家庭用凿子,
263条
详情
8205900000
喷油器安装工具/制,成套
297条
详情
7320209000
园艺工具用零件(片弹簧)
1条
详情
8607910000
工具配件箱(地车辆配件)
1条
详情
8203400000
切管刀/手工工具/无牌/
276条
详情
8207609000
铰刀/钢制 手用 手工工具
296条
详情
8205590000
扭矩调节工具(SANKYO牌,制)
1条
详情
8205100000
制双头钻(手工工具
1条
详情
8205100000
制麻花钻(手工工具
1条
详情
8467991000
手提电动工具用塑胶支架
1条
详情
8467991000
手提式电动工具塑胶支架
1条
详情
8466100000
铣床用工具夹具:刀把/钢
416条
详情
8205700000
夹钳,钢制,车间用手工工具
214条
详情
4417009090
圈取出工具(手用木制工具)
1条
详情
8211940000
刀片/制/有刃口/工具小刀片
241条
详情
8203100000
轮胎修补工具组套(皮挫)
1条
详情
8505119000
磁性工具(磁,电焊吸
1条
详情
8467991000
手提式电动工具用塑胶支架
1条
详情
8215200000
4支装不锈软塑胶柄烧烤工具
275条
详情
8467991000
手提式电动工具用塑胶支架B
1条
详情
8203300000
剪,车间用手工工具,钢
100条
详情
8205590000
手动修理工具(钢制手工工具)
1条
详情
8207400000
攻丝工具(45件镀钛公制盒)
1条
详情
8207400000
攻丝工具(45件镀钛英制盒)
1条
详情
8215200000
烧烤工具制肉串签10支装)
1条
详情
8467991000
手提式电动工具用塑胶支架A1
1条
详情
7308900000
工具锚(钢制,桥梁连接用)
2221条
详情
8205100000
手工攻丝工具/钢制/品牌:USATCO
318条
详情
8205100000
攻丝工具、改锥,工业用,钢制.
318条
详情
7308900000
船用舱口盖钢结构体搬运工具
1条
详情
8203400000
制割管工具,车间切割管子用
276条
详情
8203400000
五金制切管器包装/切管工具
276条
详情
8207400000
攻丝工具DIES REGRINGR,攻丝,钢制.
196条
详情
8205590000
组装工具(SANKYO牌,手动工具,制)
1条
详情
8203400000
打孔冲子,钢制,车间用手工工具
276条
详情
8207609000
倒角刀,加工木头的镗孔工具,
296条
详情
8205900000
组套工具(锤子,螺丝刀,扳手,锹)
1条
详情
8205590000
橡胶管拉拔工具(钢制手工工具)
1条
详情
8207209000
手工挤压工具(件和45#钢挤压模)
1条
详情
7308900000
其他钢结构体及部件(安装工具)
1条
详情
8205100000
锤子,手工钻孔工具,工厂用,钢
318条
详情
8205100000
手工攻丝工具 用途:家用 材质:
318条
详情
8203400000
手动割管器,钢制,车间用手工工具
276条
详情
8207609000
倒角刀,加工木头的镗孔工具,钢
296条
详情
8203400000
制割管工具,车间手工切割管子用
276条
详情
8205590000
扭矩调节工具(SANKYO牌,制,手动工具)
1条
详情
8206000000
成套手工工具/HANDCRAFT TOOL,普通钢制.
293条
详情
8207501000
带金刚石等工作部件的钢制钻孔工具
164条
详情
8206000000
安装及拆卸钢制卸夹的成套手工工具
1条
详情
8201909090
花园手工工具套装(制塑料柄,1铲/2耙)
1条
详情
8206000000
工具组合,螺丝批头,螺丝批,螺丝刀,
293条
详情
8206000000
85件套工具 208SETS TOOL SET85PCS WITH METAL
293条
详情
8206000000
85件套工具 800SETS TOOL SET85PCS WITH METAL
293条
详情
8203400000
螺栓拉断工具/钢制/手动式//品牌:USATCO
276条
详情
8203400000
手动割管器,切割管材用手工工具,钢制,
276条
详情
8207501000
带合成金刚石等工作部件钢制钻孔工具
164条
详情
8207501000
带合成金刚石工作部件的钢制钻孔工具
164条
详情
8205300000
凿削工具,工业用,钢制,种类:刨子、凿子.
263条
详情
8207609000
镗孔BORING HEAD,镗孔用,钢制,种类镗孔工具
296条
详情
8207400000
攻丝工具DIES REGRING,攻丝,钢制,不带金刚石
196条
详情
8207609000
镗孔BORING HEAD,镗孔用,钢制,种类:镗孔工具
296条
详情
8466200000
夹头,夹套,立式加工中心用工具夹具,钢
661条
详情
8205700000
手动式压接钳,手工工具,材质:钢制,非成套
214条
详情
8202919000
非机械锯用的直锯片,车间用加工工具,钢
57条
详情
8207501000
钻头组套DRILL,钻孔工件,钢制,种类:钻孔工具
164条
详情
8205700000
防静电工具夹/夹探测器模块和电路连接器/
214条
详情
8205900000
成套工具修理包 工业用 钢制 种类:扳手,套筒
297条
详情
8206000000
工具组套,制,包含种类扳手,钳子,螺丝刀,锤子
293条
详情
8207909000
刀夹/材质;钢制,用途:装卡刀片用,种类:互换工具
300条
详情
8207909000
刀夹/材质:钢制,用途:装卡刀片用,种类:互换工具
300条
详情
8203400000
制割管工具,割刀轮,车间用手工切割塑料管子用
276条
详情
8207909000
刀夹/材质:钢制,用途:装卡刀片用,种类:互换工具,不带工件
300条
详情
7326909000
调整工具(非工业用,钢制,安装维修用,经锻造后有经进一步加工,品牌:Carl Zeiss)
1条
详情
8205590000
校准工具(更换仪器内部部件时进行位置校准用的手工工具,由铝合金及钢制,CARL ZEISS)
1条
详情
8205590000
线工具
1条
详情
3926909090
线工具(塑料)
1条
详情
8205510000
手工工具(线器)
1条
详情
3926909090
线工具(塑料)
16342条
详情
8207909000
可互换工具(卷指)
1条
详情
8467991000
电动工具配件(线盘)
1条
详情
8467991000
园林工具用配件线盘
1784条
详情
8448209000
TMT纺丝卷机专用清钉工具
462条
详情
8452909900
工业缝纫机配件(线工具等)
1条
详情
8467991000
电动工具配件(线头) 15000PCS
1条
详情
8515110000
1条
详情
7326909000
线盘
1条
详情
7326909000
线轴
1条
详情
7326909000
线圈
1条
详情
7326901900
线轴
4482条
详情
7326909000
线盘
1条
详情
8505909090
线轴(电磁零件)
1条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
8206000000
工具
293条
详情
7320209000
工具
732条
详情
8205700000
工具
214条
详情
8202991000
工具
158条
详情
8205300000
工具
263条
详情
8205900000
工具
297条
详情
8207509000
工具
358条
详情
8207609000
工具
296条
详情
9603402000
工具
251条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8467890000
工具
1条
详情
9403100000
工具
274条
详情
8479909090
工具
2671条
详情
8467991000
工具
1784条
详情
8467999000
工具
941条
详情
8205900000
工具
297条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8716800000
工具
316条
详情
9405409000
工具
1629条
详情
4202129000
工具
2820条
详情
4202220000
工具
2033条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
6305390000
工具
238条
详情
4202320000
工具
1663条
详情
4202910090
工具
169条
详情
4202129000
工具
2820条
详情
8203200000
工具
439条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
9403200000
工具
2014条
详情
8206000000
工具
293条
详情
4202920000
工具
2257条
详情
8211920000
工具
238条
详情
9506190000
工具
45条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8204110000
工具
306条
详情
7612909000
工具
727条
详情
8201500090
工具
163条
详情
8203400000
工具
276条
详情
8205300000
工具
263条
详情
8205900000
工具
297条
详情
8206000000
工具
293条
详情
8207400000
工具
196条
详情
8207609000
工具
296条
详情
8210000000
工具
778条
详情
8211930000
工具
220条
详情
8304000000
工具
289条
详情
8465990000
工具
242条
详情
8466920000
工具
682条
详情
9403700000
工具
560条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8206000000
工具
293条
详情
8214100000
工具
239条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8213000000
工具
308条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
8205510000
工具
1178条
详情
8206000000
工具
293条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
8513109000
工具
416条
详情
8201100090
工具
151条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
9021100000
工具
367条
详情
9031809090
EST工具
2623条
详情
7310299000
工具
143条
详情
4202990000
工具
113条
详情
8207909000
工具
300条
详情
7616999000
工具
2313条
详情
9403609990
工具
1021条
详情
8205590000
工具
1816条
详情
7310100090
工具
125条
详情
8205400000
工具
190条
详情
8205900000
工具
297条
详情
3926909090
工具
16342条
详情
7312100000
工具
167条
详情
8204110000
工具
306条
详情
9608100000
工具
297条
详情
8207709000
工具
177条
详情
7326901900
工具
4482条
详情
4417009090
工具
26条
详情
9608200000
工具
1条
详情
4415100090
工具
1条
详情
4009110000
工具
1条
详情
8205700000
工具
1条
详情
7326901900
工具
1条
详情
9603401100
工具
1条
详情
3507909000
工具
1条
详情
4602193000
工具
1条
详情
8538900000
工具
1条
详情
4205009090
工具
1条
详情
8205510000
工具
1条
详情
3923290000
工具
1条
详情
9401790000
工具
1条
详情
8304000000
工具
1条
详情
8203200000
PEX工具
1条
详情
3923300000
工具
1条
详情
7326909000
工具
1条
详情
7616999000
工具
1条
详情
8308100000
工具
1条
详情
8205510000
工具
1条
详情
9403200000
工具
1条
详情
4202920000
工具袋A
2257条
详情
8206000000
工具2件
293条
详情
8211930000
工具刀B
220条
详情
8211930000
工具刀W
220条
详情
8211930000
工具刀D
220条
详情
8211930000
工具刀A
220条
详情
8211930000
工具刀F
220条
详情
8211930000
工具刀E
220条
详情
8211930000
工具刀Z
220条
详情
8211930000
工具刀T
220条
详情
8211930000
工具刀N
220条
详情
8211930000
工具刀U
220条
详情
8211930000
工具刀P
220条
详情
8205590000
T形工具
1816条
详情
8207199000
T型工具
1条
详情
8211920000
PK工具
238条
详情
8211930000
工具刀AG
220条
详情
8211930000
工具刀AT
220条
详情
8211930000
工具刀AA
220条
详情
8211930000
工具刀AN
220条
详情
8211930000
工具刀AC
220条
详情
8211930000
工具刀BE
220条
详情
8211930000
工具刀AV
220条
详情
8211930000
工具刀BZ
220条
详情
8211930000
工具刀CB
220条
详情
8211930000
工具刀BA
220条
详情
8211930000
工具刀AD
220条
详情
8211930000
工具刀AH
220条
详情
8436800090
4合1工具
1条
详情
8716800000
PP工具
1条
详情
8431431000
完井工具
913条
详情
8205590000
打线工具
1816条
详情
8466100000
工具夹头
416条
详情
8207909000
画图工具
300条
详情
8207909000
打磨工具
300条
详情
8205900000
维修工具
297条
详情
8205590000
盘泵工具
1816条
详情
8207400000
攻丝工具
196条
详情
8207709000
铣销工具
177条
详情
4202920000
工具腰包
2257条
详情
8431431000
侧钻工具
913条
详情
8467991000
工具手柄
1784条
详情
9030339000
检测工具
452条
详情
8466200000
固定工具
661条
详情
8207400000
钻头工具
196条
详情
8205590000
扩管工具
1816条
详情
8205590000
压接工具
1816条
详情
8708999990
随车工具
3112条
详情
8205900000
调节工具
297条
详情
8205900000
测量工具
297条
详情
8431431000
取送工具
913条
详情
8205900000
盘根工具
297条
详情
3926909090
塑料工具
16342条
详情
8205590000
校准工具
1816条
详情
8424200000
吹气工具
335条
详情
3926909090
压胶工具
16342条
详情
8431439000
坐封工具
58条
详情
8206000000
组合工具
293条
详情
8203200000
压接工具
439条
详情
8214200000
修脚工具
357条
详情
7020009990
指甲工具
490条
详情
8207300090
压胶工具
377条
详情
8206000000
套装工具
293条
详情
8205900000
拆装工具
297条
详情
8466939000
工具配件
1307条
详情
8207909000
加固工具
300条
详情
8205590000
电力工具
1816条
详情
8205590000
拆链工具
1816条
详情
8205590000
指甲工具
1816条
详情
8205510000
家用工具
1178条
详情
8207909000
切割工具
300条
详情
9021290000
牙医工具
150条
详情
8205590000
拆装工具
1816条
详情
8205900000
手工工具
297条
详情
8207609000
珩磨工具
296条
详情
8206000000
工具组合
293条
详情
3926909090
编织工具
16342条
详情
8204110000
工具扳手
306条
详情
8207509000
钻孔工具
358条
详情
8205590000
扩张工具
1816条
详情
7415339000
车削工具
371条
详情
8205900000
成套工具
297条
详情
8205900000
补胎工具
297条
详情
9031809090
寻边工具
2623条
详情
8424899990
喷涂工具
235条
详情
9017800000
测量工具
603条
详情
8204110000
工具套装
306条
详情
8466200000
修边工具
661条
详情
9031809090
检测工具
2623条
详情
8205590000
挫冰工具
1816条
详情
8207909000
破碎工具
300条
详情
7326909000
注胶工具
7487条
详情
8467999000
卡压工具
941条
详情
8205100000
攻丝工具
318条
详情
8466100000
工具夹具
416条
详情
8205590000
卡接工具
1816条
详情
8466200000
工具夹具
661条
详情
9031809090
测量工具
2623条
详情
8466100000
工具夹套
416条
详情
8205590000
手工工具
1816条
详情
8206000000
工具套装
293条
详情
8205590000
清理工具
1816条
详情
8205590000
汽修工具
1816条
详情
8205900000
工具组套
297条
详情
8214200000
美容工具
357条
详情
8205590000
拆卸工具
1816条
详情
8206000000
手工工具
293条
详情
8206000000
工具组套
293条
详情
8205900000
陶泥工具
297条
详情
7326901900
装配工具
4482条
详情
4202920000
工具泡壳
2257条
详情
8467890000
液压工具
264条
详情
8205590000
压胶工具
1816条
详情
8206000000
维修工具
293条
详情
8205590000
调整工具
1816条
详情
8467810000
液压工具
80条
详情
8205590000
安装工具
1816条
详情
8207809000
车削工具
53条
详情
8455900000
剪切工具
330条
详情
8206000000
成套工具
293条
详情
8207709000
铣削工具
177条
详情
8205510000
剥线工具
1178条
详情
8206000000
组套工具
293条
详情
8205590000
起吊工具
1816条
详情
8207300090
冲压工具
377条
详情
8716800000
工具托架
316条
详情
9017300000
测量工具
418条
详情
8465100000
工具机床
60条
详情
8431431000
解卡工具
913条
详情
8207809000
切削工具
53条
详情
8207300090
锻压工具
377条
详情
8206000000
装配工具
293条
详情
8205900000
金属工具
297条
详情
8206000000
安装工具
293条
详情
8206000000
专用工具
293条
详情
8205900000
专用工具
297条
详情
8205900000
拆卸工具
297条
详情
9026209090
充气工具
500条
详情
8205900000
校准工具
297条
详情
8205590000
拉拔工具
1816条
详情
8431499900
坐封工具
1342条
详情
8205510000
打扣工具
1178条
详情
6804229000
研磨工具
124条
详情
8466100000
切割工具
416条
详情
9031809090
测力工具
2623条
详情
3923290000
工具
623条
详情
4202129000
PVC工具
2820条
详情
4202220000
PVC工具
2033条
详情
7307190000
工具接头
621条
详情
7323990000
烧烤工具
2774条
详情
7323990000
工具
2774条
详情
8201100010
园艺工具
59条
详情
8201100010
园材工具
59条
详情
8201100010
花园工具
59条
详情
8201100090
花园工具
151条
详情
8201300090
花园工具
294条
详情
8201300090
园艺工具
294条
详情
8203400000
剥线工具
276条
详情
8203400000
切管工具
276条
详情
8203400000
管扩工具
276条
详情
8205100000
丝攻工具
318条
详情
8205100000
打孔工具
318条
详情
8205100000
绞丝工具
318条
详情
8205100000
冲孔工具
318条
详情
8205100000
扩孔工具
318条
详情
8205300000
套装工具
263条
详情
8205300000
木刻工具
263条
详情
8205300000
切木工具
263条
详情
8205300000
手工工具
263条
详情
8205300000
凿切工具
263条
详情
8205400000
手工工具
190条
详情
8205510000
松土工具
1178条
详情
8205590000
冲填工具
1816条
详情
8205700000
手工工具
214条
详情
8205700000
压接工具
214条
详情
8205900000
组合工具
297条
详情
8205900000
工具套件
297条
详情
8205900000
套装工具
297条
详情
8205900000
随车工具
297条
详情
londing...
X