hscode
商品描述
实例汇总
详情
8306291000
紫铜金景泰蓝杯
1条
详情
8480411000
显影环模具
1条
详情
8480490000
显影环模具套装
1条
详情
7326191000
汽车用十字轴毛坯件
1条
详情
7409111000
紫铜
17条
详情
7409119000
紫铜
40条
详情
7415210000
紫铜
307条
详情
7404000090
紫铜
523条
详情
7419994000
紫铜
49条
详情
7415290000
紫铜
203条
详情
2620300000
紫铜
16条
详情
7415210000
紫铜
307条
详情
7409190000
紫铜
88条
详情
7419999100
紫铜
998条
详情
7409900000
紫铜
87条
详情
9701900090
紫铜
1条
详情
7419999900
紫铜
1条
详情
7403190000
紫铜
1条
详情
7404000090
2#废紫铜
523条
详情
7404000090
1#废紫铜
523条
详情
7412100000
紫铜弯管
287条
详情
7412100000
紫铜管件
287条
详情
7415339000
紫铜螺母
371条
详情
7412100000
紫铜接头
287条
详情
7404000090
紫铜废料
523条
详情
7412209000
紫铜管件
745条
详情
7419911000
紫铜护盖
150条
详情
7415210000
紫铜垫圈
307条
详情
7411109000
紫铜弯管
67条
详情
7409190000
紫铜汞板
88条
详情
7419911000
紫铜零件
150条
详情
8311100000
紫铜焊丝
1条
详情
8538900000
紫铜触头
1条
详情
8311200000
紫铜焊料
1条
详情
8310000000
紫铜标牌
1条
详情
6903100000
紫铜石墨
1条
详情
9607110000
紫铜拉链
1条
详情
8311100000
紫铜焊条
1条
详情
7412100000
紫铜配件
1条
详情
7412100000
紫铜夹套
1条
详情
7419992000
紫铜弹簧
1条
详情
7415210000
紫铜垫片
1条
详情
7412100000
紫铜卡环
1条
详情
7408110000
紫铜扁丝
1条
详情
7408110000
紫铜扁线
1条
详情
7404000090
2号废紫铜
523条
详情
7404000090
1号废紫铜
523条
详情
7407290000
铜条/紫铜
116条
详情
7409119000
紫铜带C1100
1条
详情
7411109000
紫铜矩形管
67条
详情
7411101100
紫铜波纹管
27条
详情
7409190000
精炼紫铜
88条
详情
7404000090
其他废紫铜
523条
详情
7404000090
其它废紫铜
523条
详情
7407211900
紫铜散热器
23条
详情
7404000090
二号废紫铜
1条
详情
9607110000
紫铜开尾链
1条
详情
8307900000
紫铜膨胀节
1条
详情
7411109000
紫铜毛细管
1条
详情
7419999100
紫铜连接片
1条
详情
7419999100
紫铜保护帽
1条
详情
7404000090
三号废紫铜
1条
详情
7411290000
紫铜液压管
1条
详情
2620300000
紫铜锭炉渣
1条
详情
7412100000
紫铜U型弯管
287条
详情
7412100000
紫铜分水器2
1条
详情
7412100000
紫铜分水器1
1条
详情
7412100000
铜管帽(紫铜)
1条
详情
7409119000
未加工紫铜
40条
详情
8307900000
紫铜波纹软管
121条
详情
8484100000
船用紫铜垫片
442条
详情
7409119000
成卷的紫铜
40条
详情
7404000090
紫铜带边角料
523条
详情
7411109000
空调紫铜盘管
67条
详情
8547901000
紫铜电线接头
1条
详情
7415210000
紫铜密封垫圈
1条
详情
7412100000
紫铜管件 100pcs
1条
详情
7412100000
紫铜配件(接头)
287条
详情
7412100000
紫铜配件(弯头)
1条
详情
7412100000
铜管接头(紫铜)
1条
详情
7404000090
铜废碎料(紫铜)
1条
详情
7412100000
紫铜管件(接头)
1条
详情
7407109000
紫铜(表面镀锡)
1条
详情
8307900000
紫铜反边波纹管
1条
详情
7404000090
2号废紫铜(镀锌)
1条
详情
7404000090
2号废紫铜(镀锡)
1条
详情
7412100000
空调用紫铜管件
1条
详情
7404000090
1号废紫铜(镀锡)
1条
详情
7415210000
紫铜垫圈 1008SETS
1条
详情
7404000090
废铜(2号废紫铜)
1条
详情
7411109000
紫铜铜管/阀门用
67条
详情
7406201000
铜短纤维(紫铜棉)
7条
详情
7412100000
紫铜管件(接头等)
1条
详情
7412100000
铜配件(紫铜管件)
1条
详情
7411219000
阀体/99.9%紫铜,RANCO
71条
详情
7411219000
阀体/RANCO,99.9%紫铜
71条
详情
7415210000
船舶备件(紫铜垫片)
307条
详情
7412100000
铜管配件(紫铜接头)
1条
详情
8481901000
阀门配件(紫铜浮球)
1条
详情
7412100000
紫铜管件(铜三通等)
1条
详情
7412100000
紫铜配件(紫铜接头)
1条
详情
7411290000
连接管/99.9%紫铜,RANCO
85条
详情
7412100000
紫铜配件COPPER FITTINGS
287条
详情
7404000090
铜废碎料(2号废紫铜)
1条
详情
7412100000
紫铜配件(弯头,接头)
1条
详情
8480719090
模具配件:紫铜连接杆
1条
详情
9028909000
电表配件(紫铜冲压件)
259条
详情
7411290000
HP高压连接管/99.9%紫铜
85条
详情
7412100000
紫铜配件(接头和弯头)
1条
详情
7412100000
空调器配件(紫铜接头)
1条
详情
7412100000
铜管件(紫铜连接件)
1条
详情
7412100000
紫铜管件(接头,弯头等)
1条
详情
7411290000
E/C 连接管/RANCO,99.9%紫铜
85条
详情
7411290000
E/C 连接管/99.9%紫铜,RANCO
85条
详情
7404000090
铜废碎料(1号废紫铜
1条
详情
7418200000
紫铜卫浴配件(紫铜管件)
496条
详情
8424909000
紫铜筒体(喷泉设备配件)
1020条
详情
7411290000
紫铜毛细管(专用于空调)
85条
详情
9028909000
电表配件(紫铜冲压件等)
1条
详情
7419911000
光谱标样(纯铜红/紫铜T3)
1条
详情
7412100000
紫铜管件(紫铜连接件等)
1条
详情
7409111000
紫铜带(含氧小于10PPM)
1条
详情
7404000090
漆包线边角料/散装/紫铜
1条
详情
7418200000
欧式仿古纯手工紫铜水槽
1条
详情
7412100000
紫铜弯头(水管道配件)
1条
详情
7412100000
紫铜配件(接头,弯头)
1条
详情
7412100000
紫铜直接(水管道配件)
1条
详情
7412100000
紫铜三通(水管道配件)
1条
详情
7413000000
精炼紫铜扁丝:2.54MM*0.102MM
1条
详情
7413000000
精炼紫铜扁丝:2.54MM*0.180MM
1条
详情
7413000000
精炼紫铜扁丝:1.23MM*0.118MM
1条
详情
7413000000
精炼紫铜扁丝:2.54MM*0.120MM
1条
详情
7412100000
紫铜管件(大R弯头,存水弯)
1条
详情
7404000090
2号废紫铜COPPERSCRAPBIRCHCLIFF
1条
详情
7412100000
精炼铜管子附件(紫铜配件)
1条
详情
7412100000
精炼铜管子附件(紫铜管件)
1条
详情
8424909000
紫铜铜盘(喷泉设备配件)
1020条
详情
8518900090
喇叭配件(相位塞,紫铜帽等)
1条
详情
8504901900
变压器用配件(紫铜扣,套管)
1条
详情
7404000090
漆包线边角料/100%紫铜,散装
1条
详情
7404000090
铜端子边角料/100%紫铜,散装
1条
详情
7404000090
绝缘线边角料/100%紫铜,散装
1条
详情
7407290000
铜条(紫铜) 30x10MM; 条状;紫铜
1条
详情
7404000010
废漆包线/紫铜/铜线绕组电线
128条
详情
7404000090
电线边角料/PVC80%紫铜20%/散装
1条
详情
7404000010
敷铜板边角料/紫铜18%.纸板82%
1条
详情
7411290000
紫铜毛细管(专用于空调)9600PCS
85条
详情
7412100000
紫铜配件(紫铜接头,三通弯头)
1条
详情
7412100000
紫铜管件(紫铜卡压接头,弯头)
1条
详情
7404000090
漆包线边角料/紫铜96.5%尼龙3.5%
1条
详情
8535900090
熔断器配件(紫铜焊锡丝接头)
1条
详情
8518900090
喇叭配件(紫铜帽,夹板,纸盆)
1153条
详情
7412100000
紫铜管件(小R弯头,大R弯头,存水弯)
1条
详情
7404000090
三层绝缘电线边角料/100%紫铜,散装
1条
详情
9028909000
电表配件(紫铜冲压件,不锈铁冲压件)
1条
详情
7412100000
铜管端子,用于管子之间连通,紫铜,接头
287条
详情
7412100000
紫铜管件(说明:空调系统管路的连接配件)
1条
详情
8518900090
喇叭配件(铝件,盆架,铝音盆,端子,垫边,紫铜帽等)
1条
详情
8301700000
钥匙,紫铜,镀银,用于电动工具,割草机,型号:90505892
383条
详情
8518900090
喇叭配件(铝件,盆架,铭牌,弹波,紫铜帽,鼓纸,T铁,夹板)
1条
详情
8535900090
接地卡,紫铜网加不锈钢加接地电缆,用于通讯基站的视外防雷
434条
详情
8535900090
接地卡,用于移动通信基站或设备上馈线的室外防窗接地,AMPHENOL牌,紫铜网加不锈钢加接地电缆
434条
详情
8467991000
草头
1784条
详情
6805100000
磨片
84条
详情
3926901000
草头
4015条
详情
8479819000
端机
209条
详情
6115210000
底裤
333条
详情
6104620090
底裤
507条
详情
8203200000
钉钳
439条
详情
8414809090
气泵
287条
详情
8467991000
磨头
1784条
详情
8472909000
带机
204条
详情
6804309000
磨石
86条
详情
8466939000
刀杆
1307条
详情
8207909000
磨头
300条
详情
8467190000
气枪
357条
详情
8509900000
磨盘
196条
详情
9613800000
火器
117条
详情
8466920000
磨盘
682条
详情
4821900000
卡纸
252条
详情
8467991000
磨盘
1784条
详情
8438100090
面机
48条
详情
8205590000
气孔
1816条
详情
8472909000
钉枪
204条
详情
3923400000
卷板
253条
详情
3923900000
包袋
814条
详情
8466910000
磨盘
294条
详情
6115220000
底裤
157条
详情
8467190000
钉枪
357条
详情
4823400000
卡纸
44条
详情
6804221000
磨头
170条
详情
8205510000
钉枪
1178条
详情
6804231000
磨片
38条
详情
8414200000
气泵
154条
详情
8430419000
井机
4条
详情
8467890000
钉枪
264条
详情
8433909000
草头
478条
详情
8205590000
钉枪
1816条
详情
8467991000
磨片
1784条
详情
9206000090
击鼓
230条
详情
4017002000
毛片
217条
详情
6114909000
底裤
93条
详情
8467999000
草头
941条
详情
8308100000
孔眼
1369条
详情
3917320000
气管
355条
详情
8479909090
磨片
2671条
详情
6804229000
磨片
124条
详情
3916901000
草绳
58条
详情
4009110000
气管
296条
详情
8205590000
压机
1条
详情
8205590000
标枪
1条
详情
3926909090
平板
1条
详情
4823909000
卡纸
1条
详情
6115291000
底裤
1条
详情
8467920000
磨头
1条
详情
8414909090
气管
1条
详情
8430490000
井机
1条
详情
8442302900
样机
1条
详情
9506390000
席垫
1条
详情
9508900000
靶机
1条
详情
4807000000
版纸
1条
详情
4802540000
折纸
1条
详情
8308100000
扣眼
1条
详情
8205590000
卡钳
1条
详情
8422400000
带机
1条
详情
4819100000
包箱
1条
详情
8422902000
油嘴
1条
详情
8515900090
火枪
1条
详情
8473290000
字头
1条
详情
3923210000
PE包膜
1条
详情
8479819000
端子机
209条
详情
8463900090
端子机
67条
详情
8210000000
豆浆机
778条
详情
8443399000
号码机
147条
详情
9508900000
老鼠机
1条
详情
8467999000
钉枪针
1条
详情
8414200000
气球筒
1条
详情
9506919000
击球座
1条
详情
3917390000
气泵管
1条
详情
8460909000
毛刺机
1条
详情
8301100000
挂锁 750
356条
详情
8306100000
车铃 200
249条
详情
9208900000
哨子 500
94条
详情
8301100000
挂锁 2030
356条
详情
8301100000
挂锁 3570
356条
详情
8301100000
挂锁 2950
356条
详情
8301100000
挂锁 1325
356条
详情
9603401100
刷子 9120
194条
详情
8205590000
墙刮(360)
1条
详情
8467991000
草头组件
1784条
详情
8413810090
补胎气泵
312条
详情
8414809090
电动气泵
287条
详情
6108920010
女式底裤
318条
详情
6111200050
婴儿底裤
1275条
详情
4009420000
气泵软管
61条
详情
6104630091
女士底裤
37条
详情
8509409000
咖啡豆机
80条
详情
8467190000
气动钉枪
357条
详情
8466939000
刀杆部件
1307条
详情
8210000000
手动面机
778条
详情
8301100000
挂锁 12250
356条
详情
8467190000
气动气枪
357条
详情
9206000090
电子击鼓
230条
详情
9603301090
油画笔550
161条
详情
9613800000
电子火器
117条
详情
9613900000
火器零件
203条
详情
9613900000
火器配件
203条
详情
9613900000
火器组件
203条
详情
6115220000
化纤底裤
157条
详情
8466939000
切割磨盘
1307条
详情
8205590000
手动钉枪
1816条
详情
8467999000
铝制草头
941条
详情
8205590000
钉枪套装
1816条
详情
6115210000
化纤底裤
333条
详情
8205590000
线卡针机
1816条
详情
8467999000
塑料草头
941条
详情
8467991000
铁制草头
1784条
详情
3923290000
塑料包袋
623条
详情
6104620090
棉制底裤
507条
详情
4823909000
纸制卡纸
1350条
详情
8414200000
脚踏气泵
154条
详情
8414200000
手动气泵
154条
详情
9613900000
火器喷嘴
203条
详情
6115299000
化纤底裤
70条
详情
6115299000
女童底裤
70条
详情
8467991000
塑料草头
1784条
详情
9613800000
其他火器
117条
详情
8414100090
气泵总成
169条
详情
8509809000
磨头套装
214条
详情
3926909090
白色毛片
16342条
详情
8466939000
陶瓷磨片
1307条
详情
8467190000
手动钉枪
357条
详情
6104620090
针织底裤
507条
详情
6104620090
女式底裤
507条
详情
6104620090
女童底裤
507条
详情
3926909090
喷墨印片
16342条
详情
6804219000
砂轮磨片
9条
详情
8479896200
标签设备
77条
详情
8443198000
油墨样机
55条
详情
8205590000
铁制标枪
1条
详情
6115220000
针织底裤
1条
详情
8205590000
铁制钉枪
1条
详情
8467190000
铁制钉枪
1条
详情
8422400000
包装带机
1条
详情
8443322900
数码样机
1条
详情
8479819000
气压端机
1条
详情
3215909000
蓝色印油
1条
详情
3215909000
红色印油
1条
详情
9404909000
日式坐垫
1条
详情
9031809090
油墨样机
1条
详情
8453200000
改色样机
1条
详情
6114909000
踩脚底裤
1条
详情
9603402000
底漆辗子
1条
详情
4203210090
沙袋手套
1条
详情
8453200000
压花样机
1条
详情
8414809090
汽车气泵
1条
详情
8433909000
草头线包
1条
详情
8424200000
气枪组套
1条
详情
8205590000
美甲磨头
1条
详情
8301400000
门锁(1480)
1条
详情
8451400000
染色样机
1条
详情
8422400000
自动带机
1条
详情
8467999000
尼纶草头
1条
详情
8414200000
脚踩气泵
1条
详情
8433909000
尼龙草头
1条
详情
8414809090
随车气泵
1条
详情
8214200000
指甲磨头
1条
详情
8301100000
挂锁(1250)
1条
详情
8205590000
铆钉工具
1条
详情
6104620090
修身底裤
1条
详情
6104620090
蕾丝底裤
1条
详情
6104620090
外穿底裤
1条
详情
8479899990
螺丝工位
1条
详情
8310000000
纽扣模具
1条
详情
8205590000
塑料钉枪
1条
详情
3926909090
塑料磨盘
1条
详情
3926901000
塑料磨片
1条
详情
3917390000
塑料气管
1条
详情
3920490090
塑料印片
1条
详情
3920109090
塑料包膜
1条
详情
9603301090
画笔 31000
1条
详情
8607990000
磨头总成
1条
详情
8414200000
气泵总成
1条
详情
8467299000
电动钉枪
1条
详情
8467991000
磨头 18pcs
1条
详情
8479899990
螺钉装置
1条
详情
6204690000
无缝底裤
1条
详情
6203499090
男士底裤
1条
详情
4911910000
麻布印画
1条
详情
6805200000
沙盘磨片
1条
详情
6203439090
小孩底裤
1条
详情
6203499090
男式底裤
1条
详情
8414809090
车载气泵
1条
详情
6103430090
男装底裤
1条
详情
6104690000
孕妇底裤
1条
详情
6203429062
健身底裤
1条
详情
6104630090
女装底裤
1条
详情
6204690000
梭织底裤
1条
详情
6204620000
弹力底裤
1条
详情
6104620090
运动底裤
1条
详情
6203499090
男童底裤
1条
详情
3920430090
喷墨印片
1条
详情
4016999090
橡胶磨盘
1条
详情
8464901900
玻璃钻机
1条
详情
6804219000
金属磨片
1条
详情
8467999000
草头下盖
1条
详情
8414909090
气泵外壳
1条
详情
8301100000
铁挂锁 510
356条
详情
9603401100
油漆刷2000
194条
详情
8441100000
GD-1209样机
1条
详情
8414809090
气泵/电动
1条
详情
6804221000
磨片/067322
1条
详情
8479909090
磨片 100片
1条
详情
8207509000
方孔钻 210
1条
详情
8205590000
钉枪1800件
1条
详情
4602900000
编织袋 5462
200条
详情
4602900000
编织袋 5324
200条
详情
6111300010
婴儿袜 1750
74条
详情
8301100000
铁挂锁 1215
356条
详情
9613800000
火器/ROCK牌
117条
详情
6104620090
PU拼接底裤
507条
详情
8302420000
门把手(400)
1条
详情
8472902900
钉枪(套装)
1条
详情
8467999000
配件(草头)
1条
详情
8467991000
磨盘(配件)
1条
详情
6111200050
底裤/3205206
1条
详情
8433909000
草头 1000PCS
1条
详情
9603401100
油漆刷 2597
1条
详情
3920999090
螺丝用胶膜
516条
详情
8412310090
端机用汽缸
343条
详情
3004905990
依马红花油
54条
详情
7607200000
号码用铝箔
464条
详情
8207909000
多功能磨头
300条
详情
8467190000
气动钉枪F50
357条
详情
9506690000
羽毛球 12000
280条
详情
7326909000
钢铁制磨盘
7487条
详情
8205590000
贱金属钉枪
1816条
详情
7303009000
气泵机油管
134条
详情
1302310000
蛋白琼脂粉
7条
详情
6104630090
假两件底裤
9条
详情
8414909090
气筒气管
1条
详情
9504909000
气球游艺机
1条
详情
6115210000
蝴蝶结底裤
1条
详情
6805300000
金属磨砂带
1条
详情
8422400000
全自动带机
1条
详情
9031809090
地线激光仪
1条
详情
8205590000
玻璃胶工具
1条
详情
8433909000
草坪机草头
1条
详情
8205590000
油灰刀(2600)
1条
详情
3923290000
聚丙烯包袋
1条
详情
8451400000
红外线样机
1条
详情
8433909000
割草机草头
1条
详情
6104620090
假两件底裤
1条
详情
6104620090
连裤袜底裤
1条
详情
9503006000
气球玩具枪
1条
详情
6702903000
人造花(1656)
1条
详情
8467999000
草头组件A16
1条
详情
8414200000
自行车气泵
1条
详情
8467999000
草头组件A18
1条
详情
6104620090
儿童装底裤
1条
详情
8207901000
金刚石磨头
1条
详情
6104690000
渐变色底裤
1条
详情
6203439082
仿牛仔底裤
1条
详情
8422309090
手动封口机
1条
详情
9504309000
豆豆游戏机
1条
详情
9613800000
已放气火器
1条
详情
8467190000
气动钉枪N851
357条
详情
8467999000
草绳头附件B
941条
详情
9506690000
训练网球3600
280条
详情
8467920000
14PC气枪套装
1条
详情
8467190000
气动钉枪 F30
1条
详情
8467190000
气动钉枪7116
1条
详情
8467190000
气动钉枪8016
1条
详情
8467920000
18PC气枪套装
1条
详情
8467190000
气动钉枪T64C
1条
详情
8467190000
气动钉枪9725
1条
详情
8414809090
气泵 9006-2204
1条
详情
8422902000
油嘴440491-0000
3096条
详情
8422902000
油嘴445909-0000
3096条
详情
8422902000
油嘴257000-0000
3096条
详情
8422902000
油嘴751086-0000
3096条
详情
9506690000
羽毛球/1=12个
280条
详情
8467920000
14PC 气枪套装
1条
详情
8467190000
气动钉枪 P625
1条
详情
8467190000
气动钉枪 F50C
1条
详情
8467190000
气动钉枪1013J
1条
详情
8205400000
螺丝起子(500)
1条
详情
8467190000
气动钉枪 422J
1条
详情
9613900000
火器(点火针)
1条
详情
8467190000
气动钉枪 9240
1条
详情
8467190000
气动钉枪 K515
1条
详情
8422902000
油嘴,440491-0000
3096条
详情
6111200050
针织婴儿底裤
1275条
详情
8422902000
油嘴 751086-0000
3096条
详情
8467920000
手动钉枪舌片
489条
详情
8467920000
手动钉枪抓片
489条
详情
6104620090
女士针织底裤
507条
详情
6104620090
棉制针织底裤
507条
详情
8460902000
金属首饰光机
35条
详情
7323941000
搪瓷面盆 43665
7条
详情
9613900000
电子火器配件
203条
详情
6115299000
化纤女式底裤
70条
详情
9209999000
击鼓用铁鼓框
403条
详情
6104620090
涤棉七分底裤
507条
详情
6104620090
涤棉九分底裤
507条
详情
6104620090
涤棉五分底裤
507条
详情
9209999000
击鼓用木鼓框
403条
详情
6114300090
女式针织底裤
1033条
详情
6104620090
女式针织底裤
507条
详情
8422902000
油嘴2504040-0000
3096条
详情
8466939000
陶瓷磨片支架
1307条
详情
8422902000
油嘴1021008-0000
3096条
详情
8205590000
铁制手动钉枪
1条
详情
8205590000
手工铁制钉枪
1条
详情
6115299000
化纤针织底裤
1条
详情
8422400000
OMS牌铝罐带机
1条
详情
9018499000
银汞材料磨头
1条
详情
8422400000
手用电动带机
1条
详情
3920109010
农用1CM孔地膜
1条
详情
4203299090
弯式沙袋手套
1条
详情
9504901000
激光气球设备
1条
详情
8422400000
栈板自动带机
1条
详情
9508900000
专业激光靶机
1条
详情
8422400000
常温小样板机
1条
详情
8205510000
手动家用钉枪
1条
详情
3915909000
废聚丙烯包膜
1条
详情
8467190000
气动钉枪 8016A
1条
详情
3915100000
废聚乙烯包膜
1条
详情
8467190000
气动钉枪 1022J
1条
详情
8467190000
气动钉枪8016LN
1条
详情
6104620090
秋冬托腹底裤
1条
详情
8414809090
补胎电动气泵
1条
详情
8422902000
油嘴,751086-0000
1条
详情
7616991090
铝制螺丝治具
1条
详情
7610900000
铝制幕墙底框
1条
详情
8509409000
电动咖啡豆机
1条
详情
8467920000
气动钉枪零件
1条
详情
8441309000
纸箱纸盒样机
1条
详情
6116920000
棉线手套 20000
1条
详情
6111200050
婴儿针织底裤
1条
详情
londing...
X