hscode
商品描述
实例汇总
详情
8481100090
比例压力
232条
详情
8481202000
三通比例压力
223条
详情
8481201000
压力比例(油压传动)
1条
详情
8481201000
压力流量比例(油压传动)
1条
详情
8481201000
压力
106条
详情
8481804090
压力
1606条
详情
8481100090
压力
232条
详情
8481300000
压力
267条
详情
8481202000
压力
223条
详情
8481901000
压力
4188条
详情
8481202000
压力
1条
详情
8481100001
压力释放
9条
详情
8481804090
调节压力
1606条
详情
8481300000
压力止回
267条
详情
8481100090
压力分配
232条
详情
8481202000
压力控制
223条
详情
8481100090
压力调节
232条
详情
8481804090
压力控制
1606条
详情
8481100090
压力释放
232条
详情
8481804090
压力调节
1606条
详情
8481803990
压力调节
337条
详情
8481201000
液压压力
106条
详情
8409991000
压力组件
2784条
详情
8481400000
压力释放
154条
详情
8481803990
压力控制
337条
详情
8481100090
最小压力
232条
详情
8481100090
压力控制
1条
详情
8481804090
压力操纵
1条
详情
8481201000
压力调整
1条
详情
8481804090
真空压力
1条
详情
8481901000
压力
1条
详情
8481100090
平衡压力
1条
详情
8481100090
压力平衡
1条
详情
8481202000
压力监控
1条
详情
8481802190
压力电磁
1条
详情
8481400000
压力限压
1条
详情
8481201000
压力插装
1条
详情
8481400000
压力安全
1条
详情
8481202000
压力/MAN牌
223条
详情
8481804090
CO2压力调节
1606条
详情
8481901000
压力用插件
1条
详情
8481100090
压力调节
1条
详情
8481803990
压力控制
1条
详情
8481803990
蒸汽压力
1条
详情
8479899990
压力预装机
1条
详情
8481202000
压力调节组件
223条
详情
7318240000
压力压力
1268条
详情
9032810000
压力保护装置
364条
详情
8479909090
压力压装装置
2671条
详情
8481901000
压力压力
4188条
详情
8481804090
空气压力调节
1606条
详情
8481804090
空气压力截止
1606条
详情
8481901000
压力调节壳体
4188条
详情
8481804090
冷凝压力调节
1606条
详情
8409919990
燃油压力调节
1748条
详情
8481400000
压力真空(DF80)
154条
详情
8409999990
燃油压力调节
1005条
详情
8481804090
消防压力感应
1条
详情
8481400000
温度压力安全
1条
详情
8708309990
制动压力调节
1条
详情
8481400000
机油压力调节
1条
详情
8481804090
汽车压力调节
1条
详情
8481202000
蒸汽压力控制
1条
详情
8481201000
压力控制总成
1条
详情
8481803990
压力平衡流量
1条
详情
9026209090
压力测试机
1条
详情
9026209090
压力计带测试
1条
详情
8481100090
系统压力调整
1条
详情
8481803990
船用配件-压力
337条
详情
8481400000
压力真空(DF100)
154条
详情
8481804090
压力罐喷头(门)
1条
详情
8481400000
钢铁制压力限制
154条
详情
7215100000
压力控制用钢条
91条
详情
8428909090
压力吸液下线机
1条
详情
8481901000
压力用过滤端盖
1条
详情
8479819000
压力吸液压装机
1条
详情
8481100090
自力式压力调节
1条
详情
8414909090
压缩机零件-压力
2741条
详情
8714100090
摩托车部件(压力)
1648条
详情
8481802190
压力测量仪用电磁
192条
详情
8481202000
压力检测台用微调
223条
详情
8481100090
机车上用压力释放
232条
详情
8708409990
压力调节增压衬套
1条
详情
8481201000
喷嘴机油压力传动
1条
详情
8481804090
船用配件-压力控制
1606条
详情
8607210000
压力比较(压力开关)
156条
详情
8481100090
压力调节(接经机用)
1条
详情
9032200000
门零件(压力调节板)
1条
详情
8481201000
CNC零部件(压力控制)
1条
详情
8477900000
注塑机配件:压力
2384条
详情
8708409990
变速箱压力调节衬套
1条
详情
8481201000
压力调节器油压传动
1条
详情
8481803990
压力平衡式恒温疏水
1条
详情
8481100090
电动蝶2(压力控制)
1条
详情
8481100090
电动球2(压力控制)
1条
详情
9032200000
内油路压力控制部件
1条
详情
8481802190
无震荡高速压力/真空
1条
详情
8481201000
压力插装(油压传动)
1条
详情
8481804090
压铸机用液压压力控制
1条
详情
8481804090
压力调节pressure regulator
1条
详情
8481100090
气动减压/控制气体压力
232条
详情
8516909000
压力锅配件:浮子螺母
1条
详情
7615200000
压力调节壳体ALUMINOUS BODY
317条
详情
8481804090
控制调节门(压力控制)
1606条
详情
8481400000
压力调节(空气维护装置)
1条
详情
8481901000
门件(水箱件,箱体压力件)
1条
详情
8481400000
压力(橡胶射出机零件)
1条
详情
8481100090
减压/排气管道压力调节用
232条
详情
8481100090
减压/控制润滑油管路压力
232条
详情
8481802190
离合器压力控制电磁/KEIHIN
1条
详情
8516909000
压力锅配件(密封圈,限压)
1条
详情
8708302900
制动压力调节器总成(ABS)
1条
详情
8481909000
派克菲乐压力平衡淋浴面板
1条
详情
8481100090
减压/用于排气管道压力调节
232条
详情
8421991000
净水器零件,高低压,压力桶球
291条
详情
8481803990
压力调节(湿法贴膜装置配件)
1条
详情
8481100090
减压,品牌FISHER,用于降低压力.
232条
详情
9032810000
气体压力控制器/门用ASHCROFT牌
364条
详情
9026201090
控式单体支柱压力在线记录仪
1条
详情
8516909000
电熨斗配件(压力开关,清洗等)
1条
详情
8413910000
水泵配件(空气压力,大小闷盖)
1条
详情
8708309990
制动压力调节器总成用铁外壳
1条
详情
8481202000
地铁制动系统管路用压力控制
1条
详情
8481202000
地铁制动系统空簧用压力调整
1条
详情
8481803990
自动控制装置用压力调节流量
1条
详情
8481803990
手动气压调节/调节空气压力
337条
详情
8538900000
电路板组件/压力门感应器零件
1条
详情
8543709200
压力放大板(流量的功率放大器)
1条
详情
8481400000
压力表中止(橡胶射出机零件)
1条
详情
8708309990
制动压力调节器总成线路板组件
1条
详情
8708309990
制动压力调节器总成用塑胶支架
1条
详情
8708309990
制动压力调节器总成用塑胶外壳
1条
详情
8708309990
制动压力调整器总成用塑胶支架
1条
详情
8708309990
制动压力调整器总成用塑胶外壳
1条
详情
8708309990
车用刹车零件(制动压力调节
1条
详情
8481201000
液控单项/液压泵站上用.利用压力
106条
详情
3926909090
塑料盖(压力用零件,保护轴两端用)
1条
详情
8481400000
压力安全(绕结炉用零件,品牌:WATTS)
1条
详情
9032200000
压力控制器/通过被测压力,控制调节
155条
详情
8481400000
压力安全(烧结炉用零件,品牌:WATTS)
1条
详情
8481901000
门零部件(锅炉水箱配件,箱体压力件)
1条
详情
8481202000
新八轴机车空气制动系统用压力控制
1条
详情
8516909000
压力锅配件(锅盖组件,限压,储水盒)
1条
详情
3926901000
打气筒用零件 塑料制压力表活塞止逆
1条
详情
8481100090
减压/用于控制压力变化/品牌CONTINENTAL.
232条
详情
9032200000
恒压转换器 NORGREN 保持电磁压力的恒定
155条
详情
8481901000
门零件(门温度及压力测量元件座)
4188条
详情
8481400000
压力释放(安全pressure relief device Valve)
1条
详情
9026209090
汽车座椅悬挂装置用气开关压力检测器
1条
详情
8516909000
压力锅配件(限压组件,感温杯组件等)
1条
详情
8414909090
空压机配件(空滤,油滤,最小压力保养包,
2741条
详情
8481400000
安全,半成品,压力释放作用,无品牌,碳钢
154条
详情
8708403090
非公路自卸车变速箱零件(压力保护)/GTD
1条
详情
8424901000
灭火器配件(包括:,喷管,瓶体,压力指示器)
1条
详情
8481202000
气压传动/利用来回运动产生气体压力/HALDEX
223条
详情
9032200000
电磁压力设定器,控制电磁压力用,品牌:光灿.
155条
详情
8708409990
汽车变速箱零件/变速器离合器压力调节
1条
详情
8708409104
汽车变速箱零件/变速器离合器压力调节芯等
1条
详情
8481802190
六轴贴片机二段贴附上升下降压力改造零件(电磁)
1条
详情
8481400000
安全(HECKERT,当设备内压力超过安全设定压力时自
1条
详情
8481400000
安全 气路中气压过高时将气压降为设定压力的装置,
154条
详情
8481804090
真空(品牌ULVAC,用于调节管道气体压力,制造平板显示
1条
详情
8481901000
门零件(座,阻流塞,压力平衡套,盖,双驱动柜轭等)
4188条
详情
9032810000
压力控制器,用于液压传动压力控制系统,无品牌,通过
364条
详情
8481100090
减压/控制气动控制装置进气管系统压缩空气的压力,FE
232条
详情
8516909000
饮水机配件(散热网,压力调节,进出水连接管及接头等)
1条
详情
9032810000
压力自动控制装置,用于燃气管道和燃烧器,自动控制
364条
详情
8481100090
过滤器,减压,油雾器三连件过滤压力空气中的灰尘等
232条
详情
8481100090
减压(用于半导体设备上,起减小气流压力的作用,品牌APPLIED MATERIALS)
1条
详情
8481804090
钢制活门(用于飞机空调系统通风系统|单个|SIA|控制系统压力|钢铁)
1条
详情
8481804090
压力调节(品牌:ASM,用于调节反应腔内气体压力的平衡度,制造晶片的外延炉用)
1条
详情
8481100090
减压(用于制造半导体器件设备化学气相沉淀机内部上,功能是用以将气体压力降低,并利用瓣使已降低的压力大致保持恒定,品牌AMAT,芯材质是塑料制)
1条
详情
8481100090
比例
232条
详情
8481803990
比例
337条
详情
8481802190
比例
192条
详情
8481201000
比例
106条
详情
8481804090
比例
1606条
详情
7612909000
比例
727条
详情
8481400000
比例
154条
详情
8481202000
比例
223条
详情
8481202000
比例
223条
详情
8481804090
比例
1条
详情
8481202000
电气比例
223条
详情
8481201000
油压比例
106条
详情
8481804090
电磁比例
1606条
详情
8481100090
比例减压
232条
详情
8481202000
气动比例
223条
详情
8481100090
比例释放
232条
详情
8481201000
比例控制
106条
详情
8481809000
电气比例
572条
详情
8481803990
电气比例
337条
详情
8481201000
电磁比例
106条
详情
8481804090
比例调节
1条
详情
8477900000
两料比例
1条
详情
8481202000
蒸汽比例
1条
详情
8481100090
比例总成
1条
详情
8505200000
比例线圈
1条
详情
8481803990
比例流量
1条
详情
8481802190
比例多路
1条
详情
8481202000
空气比例
1条
详情
8481804090
混料比例
1条
详情
8481802190
比例换向
1条
详情
9032899090
比例控制器
950条
详情
8534009000
比例驱动板
1条
详情
8537109090
比例调速板
1条
详情
8481809000
比例放大器
1条
详情
8481901000
比例旋钮盖
1条
详情
8481400000
电磁比例溢流
154条
详情
8481803990
气体流量比例
337条
详情
8481804090
气动比例调节
1条
详情
8481804090
空调比例积分
1条
详情
8543909000
比例放大器板
1条
详情
8481804090
感载比例总成
1条
详情
8477900000
SPV-38U物料比例
1条
详情
8481804090
比例式电动二通
1条
详情
8481201000
比例(油压传动)
106条
详情
8481100090
比例(大型客车用)
1条
详情
8708309500
制动器零件(比例)
1条
详情
8481201000
油压传动(比例)
1条
详情
8481400000
比例PROPORTIONAL VALVE
154条
详情
8481804090
注塑机配件:比例
1606条
详情
8481901000
空气比例调节隔膜
1条
详情
9031809090
比例性能检查装置
1条
详情
8481803990
比例式平衡式二通
1条
详情
9031809090
比例空压检查装置
1条
详情
8481804090
比例总成1PCSAUTO PARTS
1606条
详情
8477900000
注塑机配件(比例等)
2384条
详情
8481201000
流量比例(油压传动)
1条
详情
8708999990
汽车配件(比例支架)
1条
详情
8481804090
注塑机配件(比例
1606条
详情
9031200090
液压比例伺服测试台
124条
详情
8481100090
液压系统用比例减压
1条
详情
8481201000
三通比例(油压传动)
1条
详情
8431390000
两料比例(上料机配件)
1条
详情
8708994900
皮卡车用感载比例总成
1条
详情
8481804090
3通道空气比例控制单元
1条
详情
8477900000
塑机辅机配件(两料比例)
1条
详情
8481804090
三通道空气比例控制单元
1条
详情
8481100090
气压传动系统用比例调压
1条
详情
8708309990
制动比例/无品牌/成套散件
1条
详情
8708994900
皮卡车用感载比例支架总成
1条
详情
8477900000
塑料辅机配件(两料比例
1条
详情
8481201000
比例式引导调压(油压传动)
1条
详情
8481901000
门用零件(比例体,比例头)
1条
详情
8481100090
比例减压(液压,液压系统零部件)
1条
详情
8708507990
帕拉丁车驱动桥专用感载比例总成/日产
1条
详情
8448399000
浆纱机配件(电气比例) 4100252900 CONVERTER-SMC
1条
详情
9031809090
比例空压检查装置,用于比例,无品牌,通过比对检查,检测气压确认是否泄漏
1条
详情
9031809090
比例性能检查装置,用于比例,无品牌,通过比对检查,检查比例瓣开闭性能判定是否合格
1条
详情
8473309000
比例压力
2910条
详情
8479820090
压力比例混合装置
1条
详情
8424100000
压力式泡沫比例混合装置
1条
详情
8424100000
PHYM压力式泡沫比例混合装置
1条
详情
8424100000
压力式移动式推车比例混合装置
1条
详情
8479820090
泵入平衡压力式泡沫比例混合装置
1条
详情
8479820090
立式储罐压力式泡沫比例混合装置
1条
详情
8467919000
448条
详情
8481802990
154条
详情
8481400000
154条
详情
8481802190
192条
详情
8466940090
817条
详情
8481202000
223条
详情
8481300000
267条
详情
8481804090
1606条
详情
8481803990
337条
详情
8481100090
232条
详情
8481809000
572条
详情
8481909000
734条
详情
8543709990
1612条
详情
8481901000
4188条
详情
8481201000
106条
详情
8481804090
Y
1条
详情
8714940000
V
1条
详情
8481202000
BP
223条
详情
8481202000
UC
223条
详情
8481201000
KC
1条
详情
8481804090
PPR
1606条
详情
8481804090
EGR
1606条
详情
8481804090
PVC
1606条
详情
8481202000
IMV
223条
详情
8409919920
EGR
1条
详情
8481201000
/MWL
106条
详情
8481202000
双H
1条
详情
8481300000
16PA6
1条
详情
8481901000
手控
4188条
详情
8481802990
脉冲
154条
详情
3926909090
十字
16342条
详情
8481804090
限位
1606条
详情
8481400000
翻车
154条
详情
8481802990
先导
154条
详情
8481803990
锥形
337条
详情
8481803990
电池
337条
详情
8481804090
逻辑
1606条
详情
8481804090
弹簧
1606条
详情
8481100090
排污
232条
详情
8481803990
按键
337条
详情
8481901000
排污
4188条
详情
8481400000
炭罐
154条
详情
8481300000
止逆
267条
详情
8481809000
调速
572条
详情
8481804090
止水
1606条
详情
8481202000
示功
223条
详情
8481803990
泥浆
337条
详情
8481803990
平板
337条
详情
8481803990
疏水
337条
详情
8481809000
塑料
572条
详情
8481804090
排油
1606条
详情
8414909090
支架
2741条
详情
8481804090
挡板
1606条
详情
8481804090
泄水
1606条
详情
8481804090
节温
1606条
详情
8481803990
开关
337条
详情
8481804090
起动
1606条
详情
8481804090
高度
1606条
详情
8481202000
气压
223条
详情
8481803990
组件
337条
详情
8481803990
卸灰
337条
详情
8481804090
双表
1606条
详情
8481804090
继动
1606条
详情
8481803990
角座
337条
详情
8481804090
管夹
1606条
详情
8481802990
塑料
154条
详情
8481804090
灌装
1606条
详情
8481804090
高压
1606条
详情
8481804090
组合
1606条
详情
8481400000
泄压
154条
详情
8481804090
通海
1606条
详情
8481901000
出油
4188条
详情
8481300000
排污
267条
详情
8481804090
放油
1606条
详情
8481803990
隔膜
337条
详情
8481804090
消防
1606条
详情
8481804090
导向
1606条
详情
8481901000
套件
4188条
详情
8481802990
操纵
154条
详情
8481802990
多路
154条
详情
8481803990
膜片
337条
详情
8481803990
进水
337条
详情
8481100090
限压
232条
详情
8481100090
泄压
232条
详情
8481901000
注脂
4188条
详情
8503009090
起动
2015条
详情
8481400000
气动
154条
详情
8481202000
真空
223条
详情
8481804090
放水
1606条
详情
8481804090
转轮
1606条
详情
8481804090
注油
1606条
详情
8481804090
通风
1606条
详情
8481803990
滑动
337条
详情
8413910000
底盘
2875条
详情
8481901000
接头
4188条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
8481804090
手控
1606条
详情
8481803990
针形
337条
详情
8481804090
过滤
1606条
详情
8481804090
多路
1606条
详情
8481804090
卸荷
1606条
详情
8481804090
挂车
1606条
详情
8481803990
旋塞
337条
详情
8481804090
防浪
1606条
详情
8481809000
延时
572条
详情
8481201000
油压
106条
详情
8481202000
传动
223条
详情
8481804090
转向
1606条
详情
8481804090
服务
1606条
详情
8481802990
脚踏
154条
详情
4016931000
密封
1735条
详情
8481100090
示功
232条
详情
8481803990
热水
337条
详情
8481804090
先导
1606条
详情
8481804090
翻板
1606条
详情
8481803990
多路
337条
详情
8481804090
电子
1606条
详情
8481802990
温控
154条
详情
8481803990
考克
337条
详情
8481803190
流量
49条
详情
8481300000
盲板
267条
详情
8481804090
平衡
1606条
详情
8481300000
注射
267条
详情
8481300000
逆止
267条
详情
8481202000
四口
223条
详情
8481202000
十口
223条
详情
8481804090
快放
1606条
详情
8481804090
转换
1606条
详情
8481802990
手转
154条
详情
8481804090
加载
1606条
详情
8481804090
选择
1606条
详情
8481804090
排污
1606条
详情
8481802190
换向
192条
详情
8481901000
零件
4188条
详情
8481804090
叠加
1606条
详情
8409999100
出油
640条
详情
8481804090
小铜
1606条
详情
8481809000
温控
572条
详情
8481804090
防火
1606条
详情
8481804090
通断
1606条
详情
8481804090
旋转
1606条
详情
8481809000
针型
572条
详情
8481804090
停止
1606条
详情
8481202000
膨胀
223条
详情
8481909000
马鞍
734条
详情
8481804090
角座
1606条
详情
8481804090
泄油
1606条
详情
8481804090
穿刺
1606条
详情
8481804090
换向
1606条
详情
8481804090
稳压
1606条
详情
8481201000
叠架
106条
详情
8481804090
自闭
1606条
详情
8481803190
膨胀
49条
详情
8481202000
充灌
223条
详情
8481803990
托架
337条
详情
8481804090
定向
1606条
详情
8481804090
关断
1606条
详情
8481802990
平衡
154条
详情
8481804090
顺序
1606条
详情
8481803990
分流
337条
详情
8481803990
主控
337条
详情
8481202000
组件
223条
详情
8481804090
疏水
1606条
详情
8481804090
制动
1606条
详情
8481803990
气流
337条
详情
8409991000
导轨
2784条
详情
8481803990
出油
337条
详情
8481804090
吸油
1606条
详情
8481804090
泄放
1606条
详情
8481400000
泄放
154条
详情
8481804090
吸盐
1606条
详情
8481804090
旁通
1606条
详情
8481202000
气动
223条
详情
8481804090
吸入
1606条
详情
8481400000
液压
154条
详情
8481804090
插板
1606条
详情
8481400000
防喘
154条
详情
8481804090
瓶头
1606条
详情
8481202000
气控
223条
详情
8481202000
点胶
223条
详情
8481901000
组件
4188条
详情
8481804090
平板
1606条
详情
8481804090
脉冲
1606条
详情
8481803990
平衡
337条
详情
8481804090
示动
1606条
详情
8481803990
排水
337条
详情
8481201000
脚踏
106条
详情
8481804090
清管
1606条
详情
3926909090
消散
16342条
详情
8481804090
操纵
1606条
详情
8481400000
溢流
154条
详情
8481201000
液压
106条
详情
8481804090
低压
1606条
详情
8481804090
仪表
1606条
详情
8409991000
示功
2784条
详情
8481804090
指示
1606条
详情
8481400000
紧急
154条
详情
8481802190
溢流
192条
详情
8481804090
液压
1606条
详情
8414909090
排水
2741条
详情
8481201000
多路
106条
详情
8481804090
拉断
1606条
详情
8481809000
旋塞
572条
详情
8481804090
检查
1606条
详情
8481804090
调压
1606条
详情
8448399000
穿线
962条
详情
8481804090
隔膜
1606条
详情
8431100000
组件
416条
详情
8481100090
背压
232条
详情
8481804090
温控
1606条
详情
8481803990
膨胀
337条
详情
8481803990
膈膜
337条
详情
8481804090
切断
1606条
详情
8481804090
蝶形
1606条
详情
8481804090
针形
1606条
详情
8481804090
膨胀
1606条
详情
8481901000
保护
4188条
详情
8481804090
手动
1606条
详情
8481804090
排水
1606条
详情
8481202000
摇臂
223条
详情
8481804090
示功
1606条
详情
8481400000
排水
154条
详情
8481804090
进水
1606条
详情
8481803990
流量
337条
详情
8481802190
方向
192条
详情
8481804090
气动
1606条
详情
8481804090
膜片
1606条
详情
8481804090
旋塞
1606条
详情
8481804090
取样
1606条
详情
8481804090
针型
1606条
详情
8481804090
气控
1606条
详情
8481100090
钢瓶
232条
详情
8481201000
出油
106条
详情
8481804090
出油
1606条
详情
8481804090
启动
1606条
详情
8414909090
出油
2741条
详情
8481803990
调压
337条
详情
8708309990
气控
693条
详情
8481901000
衬套
4188条
详情
8481201000
叠加
106条
详情
8412299090
液压
112条
详情
8481802990
过滤
154条
详情
8481804090
卸油
1606条
详情
8481804090
泄压
1606条
详情
londing...
X