hscode
商品描述
实例汇总
详情
6301400000
181条
详情
6301400000
181条
详情
6301400000
1条
详情
6301400000
纯涤
181条
详情
6301400000
100%腈
181条
详情
6301400000
100%涤
181条
详情
6301400000
针织
181条
详情
6301400000
安全
181条
详情
5705002000
礼拜
161条
详情
5705002000
沙滩
1条
详情
6301400000
提花
1条
详情
6301400000
超柔涤
1条
详情
6301400000
混纺涤
1条
详情
6301400000
阻燃腈
1条
详情
6301400000
单层腈
1条
详情
6301400000
双面
1条
详情
6301400000
双层涤
1条
详情
6301400000
双层腈
1条
详情
6301400000
单层涤
1条
详情
6301400000
电视
1条
详情
6301400000
染色
1条
详情
6301400000
印花
1条
详情
5801330000
坯布
1条
详情
6301400000
羊毛/涤
1条
详情
6301400000
BLANKET
181条
详情
6301400000
制旅行
181条
详情
6305390000
便携袋
1条
详情
6301400000
拉舍尔腈
1条
详情
6301400000
100%腈针织
181条
详情
6301400000
100%涤印花
1条
详情
6301400000
100%腈 THROW
1条
详情
6301400000
100%涤针织
1条
详情
6301400000
100%涤经编
1条
详情
6301400000
100%涤 THROW
1条
详情
5703300000
100%涤打印
1条
详情
6301400000
100%涤儿童
1条
详情
6301400000
儿童/100%涤
1条
详情
6301400000
针织化纤
181条
详情
6301400000
针织染色
1条
详情
6301400000
子(100%涤)
1条
详情
6301400000
针织印花
1条
详情
6301400000
100%涤 BLANKET
1条
详情
6301400000
100%涤220X240CM
1条
详情
6301400000
100%涤制旅行
1条
详情
6301400000
双层涤 160X200
1条
详情
6301400000
双层涤 100X140
1条
详情
6301400000
双层涤 180X200
1条
详情
6301400000
双层涤 140X200
1条
详情
6301400000
双层涤(140*200)
1条
详情
6301400000
单层腈(70X140CM)
1条
详情
6301400000
双层腈(70X140CM)
1条
详情
6301400000
双层涤(70*100CM)
1条
详情
6301400000
单层涤(85*110CM)
1条
详情
6301400000
100%涤针织染色
1条
详情
6301400000
化纤(100%涤
1条
详情
6301400000
双层腈(180*210CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(100*140CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(140X200CM)
1条
详情
6301400000
双层涤(140*200CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(140X210CM)
1条
详情
6301400000
双层涤(140x200cm)
1条
详情
6301400000
单层腈(180*180CM)
1条
详情
6301400000
双层腈(100*140CM)
1条
详情
6301400000
双层腈(100X140CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(100X140CM)
1条
详情
6301400000
双层腈(180X210CM)
1条
详情
6301400000
双层腈(140X200CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(180*230CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(140*200CM)
1条
详情
6301400000
单层涤(140*200CM)
1条
详情
6301400000
单层腈(140*210CM)
1条
详情
6301400000
100%涤针织 BLANKET
1条
详情
6301400000
100%涤 100%P BLANKET
1条
详情
6301400000
100%涤梭织 BLANKET
1条
详情
6301400000
化纤 100%涤 针织
1条
详情
6301400000
子 旅行 100%涤
1条
详情
6301400000
双层腈(140*200CM)
1条
详情
6301400000
100%涤 100%P BLANKET
1条
详情
6301400000
双层涤(85*110CM)
1条
详情
6301400000
100%P FLEECE BLANKET
1条
详情
6301400000
双层涤(190*210cm)
1条
详情
6301400000
双层涤(180*210cm)
1条
详情
6301400000
双层涤(150*210cm)
1条
详情
6301400000
儿童/100%涤/120*155cm
1条
详情
6301400000
100% POLYESTER BLANKET
1条
详情
6301400000
床组件套:儿童/100%涤
1条
详情
6301400000
100%涤针织 KNITTED THROW
1条
详情
6301400000
100%涤梭织 WOVEN BLANKET
1条
详情
6301400000
/子/100%涤/针织
1条
详情
6301400000
梭织/50%棉50%涤/100*120CM
1条
详情
6301400000
100%涤 100%POLYESTER BLANKET
1条
详情
6301400000
混纺涤(非生活用品)
1条
详情
6301400000
/100%涤,针织,30*40英寸
1条
详情
6301400000
100%涤梭织 100%P WOVEN BLANKET
1条
详情
6301400000
100%涤制旅行 COOLMAX BLANKETS
1条
详情
6301400000
100%P CELLULAR BLANKETS FOR HOSPITAL
1条
详情
6301400000
100%涤针织 100% POLYESTER KNIT BLANKET
1条
详情
6301400000
100%涤梭织 100% POLYESTER WOVEN BLANKET
1条
详情
6301400000
子(电视)100%POLYESTER CORAL FLANNEL
1条
详情
6301400000
(100%涤)SNUGGLE THROW(100%POLYESTER)
1条
详情
6301400000
制盖Throw LETIZIA 140x200cm microfibre blue
1条
详情
5705002000
161条
详情
7019399000
1条
详情
6301400000
全涤
181条
详情
4010190000
橡胶
133条
详情
9404904000
化纤
1404条
详情
9404909000
毛巾
626条
详情
5911320000
条纹
75条
详情
7019909000
防火
339条
详情
4303900090
羊皮
270条
详情
4303900090
兔皮
270条
详情
6301100000
电暖
16条
详情
5705009000
防火
69条
详情
6301400000
盖膝
181条
详情
7019909000
灭火
339条
详情
6301400000
化纤
181条
详情
6301400000
野餐
181条
详情
6301400000
休闲
181条
详情
6301300000
休闲
113条
详情
5911320000
压榨
75条
详情
5911320000
贴缸
75条
详情
6301400000
旅行
181条
详情
4303900090
獭兔
270条
详情
3005901000
急救
824条
详情
5701909000
礼拜
26条
详情
5911109000
玻璃
78条
详情
7019590000
防火
134条
详情
7607200000
急救
464条
详情
4201000090
宠物
645条
详情
6301300000
抱抱
113条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
6301300000
棉制
113条
详情
5705009000
礼拜
69条
详情
6301300000
急救
113条
详情
7019901000
灭火
45条
详情
5705002000
朝拜
161条
详情
3926909090
游戏
16342条
详情
3920610000
急救
137条
详情
5702920000
礼拜
68条
详情
9404909000
急救
626条
详情
6812920000
灭火
10条
详情
3918909000
礼拜
236条
详情
6812800000
防火
16条
详情
5705002000
礼拜
161条
详情
6301300000
祈祷
113条
详情
7607190090
急救
109条
详情
6301300000
婴儿
113条
详情
6301400000
防冻
181条
详情
3926909090
急救
16342条
详情
3920999090
急救
516条
详情
7019902900
灭火
41条
详情
7019909000
耐火
339条
详情
7019590000
耐火
134条
详情
9404909000
保温
626条
详情
6301300000
毛巾
113条
详情
7019909000
电焊
339条
详情
6301400000
护膝
181条
详情
9404904000
沙发
1404条
详情
6301300000
纱布
113条
详情
6301300000
针织
113条
详情
6301300000
儿童
113条
详情
7019590000
消防
134条
详情
6301400000
全腈
181条
详情
5811004000
包装
63条
详情
5911109000
灭火
78条
详情
5805009000
装饰
7条
详情
9504509900
跳舞
6条
详情
6301200020
救急
10条
详情
6301400000
保暖
181条
详情
6301400000
午睡
181条
详情
6301900000
水疗
9条
详情
6301900000
旅行
9条
详情
8484200010
堵漏
24条
详情
7616999000
急救
1条
详情
3918909000
泡沫
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
5705002000
宠物
1条
详情
5702420000
朝拜
1条
详情
5702990000
朝拜
1条
详情
5705002000
化纤
1条
详情
5705002000
搬家
1条
详情
5904900000
方块
1条
详情
6301400000
婴儿
1条
详情
6301100000
降温
1条
详情
6301200010
预缩
1条
详情
6301400000
绗缝
1条
详情
6301400000
素色
1条
详情
6301300000
被头
1条
详情
4304002000
皮形
1条
详情
6301400000
儿童
1条
详情
6301200020
包装
1条
详情
6301400000
膝盖
1条
详情
6301200020
披肩
1条
详情
9504909000
扑克
1条
详情
6806900000
纤维
1条
详情
5911320000
印刷
1条
详情
6301200010
冷气
1条
详情
6301200020
展览
1条
详情
5911310000
压榨
1条
详情
6301400000
珊瑚
1条
详情
6301200020
舒适
1条
详情
6301400000
航空
1条
详情
6301300000
运动
1条
详情
4601210000
竹块
1条
详情
6806900000
灭火
1条
详情
6301200020
印花
1条
详情
6301200020
瑜伽
1条
详情
5911310000
浆板
1条
详情
5705002000
祷告
1条
详情
7607190090
铝箔
1条
详情
7616999000
铝箔
1条
详情
5702920000
野营
1条
详情
5705002000
浴室
1条
详情
5702920000
音箱
1条
详情
6301400000
沙滩
1条
详情
5705002000
运输
1条
详情
6301400000
多用
1条
详情
6301400000
电视
1条
详情
6301300000
装饰
1条
详情
5705002000
音响
1条
详情
6301300000
保温
1条
详情
6301400000
保温
1条
详情
5705002000
家具
1条
详情
6301300000
棉质
1条
详情
4602199000
剑麻
1条
详情
6301100000
汽车
1条
详情
7607200000
应急
1条
详情
4003000000
隔音
1条
详情
3921909090
铝膜
1条
详情
9404909000
沙发
1条
详情
5705002000
地垫
1条
详情
6301400000
懒人
1条
详情
6301400000
午休
1条
详情
5705009000
椰棕
1条
详情
5705002000
消弧
1条
详情
6301300000
防寒
1条
详情
6301300000
包裹
1条
详情
5702420000
尼龙
1条
详情
6301400000
成人
1条
详情
6301400000
隔离
1条
详情
9504909000
炫舞
1条
详情
6301900000
再生
1条
详情
5705009000
防尘
1条
详情
5705009000
早教
1条
详情
3921199000
PE海绵
1条
详情
6301400000
耐高温
181条
详情
4303900090
羊毛皮
270条
详情
4303900090
羔羊皮
270条
详情
4303900090
羊皮皮
270条
详情
5701909000
西藏藏
26条
详情
5705002000
布礼拜
161条
详情
3918109000
人造革
278条
详情
4303900090
袋貂皮
270条
详情
9404904000
全涤
1404条
详情
6301200010
毛旅行
36条
详情
6301300000
棉旅行
113条
详情
6301900000
丝旅行
9条
详情
6301400000
合纤制
1条
详情
5703300000
保龄球
1条
详情
6301400000
化纤小
1条
详情
3918109000
PVC防滑
1条
详情
5703200000
尼龙卷
1条
详情
6001220000
面料
1条
详情
5701100000
机织B组
79条
详情
5703200000
100%尼龙
1条
详情
9504909000
跳舞32Bit
1条
详情
6301300000
全棉色织
113条
详情
6301300000
婴儿爬行
113条
详情
6806109001
耐火纤维
9条
详情
7019590000
消防防火
134条
详情
4303900090
貉子皮型
270条
详情
5703900000
其他工业
15条
详情
6806109090
陶瓷纤维
45条
详情
6301300000
婴儿针织
113条
详情
7019399000
玻璃纤维
75条
详情
6806101000
陶瓷纤维
53条
详情
6301400000
珊瑚绒童
181条
详情
5701902000
真丝 11PCS
26条
详情
5701909000
旅游礼拜
26条
详情
5703100000
羊毛工艺
69条
详情
6111200090
针织婴儿
212条
详情
6903900000
陶瓷纤维
254条
详情
5702990000
棉制礼拜
19条
详情
6301300000
棉制防火
113条
详情
5705009000
棉制礼拜
69条
详情
6301300000
棉制礼拜
113条
详情
6301300000
棉制婴儿
113条
详情
5702920000
化纤防滑
68条
详情
5705009000
棉制爬行
69条
详情
5705002000
化纤游戏
161条
详情
5702920000
化纤礼拜
68条
详情
5705002000
化纤礼拜
161条
详情
6301400000
针织安全
181条
详情
5703300000
其他工艺
85条
详情
6301200010
针织婴儿
36条
详情
5703900000
绢丝工艺
15条
详情
9404290000
体压分散
164条
详情
7019399000
玻纤针刺
75条
详情
6806101000
高铝纤维
53条
详情
6806101000
耐火纤维
53条
详情
9404909000
绗缝多用
626条
详情
6301400000
全涤针织
181条
详情
7019909000
玻璃纤维
339条
详情
6301400000
户外防水
181条
详情
6301400000
化纤婴儿
181条
详情
5805009000
手织装饰
7条
详情
6301400000
合纤旅行
181条
详情
3918109000
塑料游戏
1条
详情
5705002000
棉制礼拜
1条
详情
5705002000
化纤旅行
1条
详情
5705002000
化纤宠物
1条
详情
5705009000
全棉礼拜
1条
详情
6301200010
驼羊休闲
1条
详情
6301300000
棉制旅行
1条
详情
6806900000
防火逃生
1条
详情
6301400000
沙滩休闲
1条
详情
6301400000
儿童旅行
1条
详情
6301200010
真丝膝盖
1条
详情
5911310000
全化纤上
1条
详情
6806900000
含锆纤维
1条
详情
6806900000
可溶纤维
1条
详情
6806900000
单层底网
1条
详情
3918909000
人造草坪
1条
详情
6301300000
印花运动
1条
详情
6301300000
折叠旅游
1条
详情
6301300000
棉拉舍尔
1条
详情
6301400000
阻燃航空
1条
详情
6301300000
数码棉织
1条
详情
6301400000
羊剪绒床
1条
详情
6806900000
普铝纤维
1条
详情
5911310000
高化纤上
1条
详情
6806900000
高纯纤维
1条
详情
7019590000
玻璃纤维
1条
详情
6301400000
全涤化纤
1条
详情
4016910000
橡胶绝缘
1条
详情
5705002000
化纤制狗
1条
详情
7616999000
铝箔急救
1条
详情
5705002000
化纤音箱
1条
详情
5703900000
浴室防滑
1条
详情
7019590000
玻纤焊接
1条
详情
5705002000
刷毛压延
1条
详情
6301400000
化纤印花
1条
详情
6301300000
棉质婴儿
1条
详情
5705001000
羊皮皮型
1条
详情
7019590000
玻纤灭火
1条
详情
6301300000
全棉绒布
1条
详情
5702920000
机织朝拜
1条
详情
6301300000
全棉婴儿
1条
详情
6301100000
电热宠物
1条
详情
9503002100
婴儿游戏
1条
详情
6301400000
双面绒童
1条
详情
6301400000
全涤电视
1条
详情
5705009000
纤维石棉
1条
详情
6301400000
外科保温
1条
详情
5702920000
野营120PCS
1条
详情
6301300000
儿童针织
1条
详情
6301400000
168条化纤
1条
详情
5705002000
尼龙礼拜
1条
详情
5703200000
尼龙打印
1条
详情
5703200000
尼龙印花
1条
详情
9503008200
玩具游戏
1条
详情
6301100000
迷你小电
1条
详情
3918909000
塑料草坪
1条
详情
3926909090
塑料绝缘
1条
详情
6301400000
全腈钩针
1条
详情
5702920000
野营180PCS
1条
详情
4016999090
海绵 18PCS
1条
详情
6301400000
化纤儿童
1条
详情
5702920000
野营204PCS
1条
详情
6301900000
医用急救
1条
详情
6301400000
毛绒宝宝
1条
详情
8543709990
减肥溶脂
1条
详情
6301200010
羊毛编织
1条
详情
5705009000
手工蚕丝
1条
详情
6301100000
电暖/466079
1条
详情
9405600000
学习,画板
1条
详情
6301100000
电暖/BA445C
1条
详情
6301100000
电暖/BA442C
1条
详情
6301400000
100%涤旅行
1条
详情
6301100000
电暖/BA415C
1条
详情
6001910000
100%棉针织
1条
详情
9504909000
电子游戏C
1条
详情
9504909000
电子游戏B
1条
详情
9504909000
电子游戏A
1条
详情
9503008900
婴儿游戏9
1条
详情
9503008900
婴儿游戏8
1条
详情
9503008900
婴儿游戏6
1条
详情
9503008900
婴儿游戏5
1条
详情
9503008900
婴儿游戏4
1条
详情
9503008900
婴儿游戏3
1条
详情
9503008900
婴儿游戏2
1条
详情
9503008900
婴儿游戏1
1条
详情
5702920000
野营 432PCS
1条
详情
5702920000
野营 510PCS
1条
详情
5705009000
灭火 625PCS
1条
详情
6301100000
W188183电暖
1条
详情
6301100000
W188152电暖
1条
详情
6301100000
W188137电暖
1条
详情
6301400000
化纤(全涤)
1条
详情
7019909000
防火 2000PCS
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A8
1条
详情
9503008900
婴儿游戏16
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A9
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A7
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A6
1条
详情
9404904000
婴儿游戏A5
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A4
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A2
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A1
1条
详情
9503008900
婴儿游戏19
1条
详情
9503008900
婴儿游戏18
1条
详情
9404904000
婴儿游戏15
1条
详情
9503008900
婴儿游戏14
1条
详情
9503008900
婴儿游戏13
1条
详情
9503008900
婴儿游戏11
1条
详情
6301300000
针织/100%棉
1条
详情
9404904000
婴儿游戏10
1条
详情
6806101000
硅酸铝纤维
53条
详情
5701902000
手织真丝丝
26条
详情
6901000000
硅酸铝针刺
73条
详情
5702920000
化纤制礼拜
68条
详情
5705002000
化纤制礼拜
161条
详情
3926909090
金银色急救
16342条
详情
5911320000
造纸用条纹
75条
详情
6301400000
合纤制旅行
181条
详情
5703900000
人造棉工艺
15条
详情
6815999000
膨润土防水
87条
详情
5805009000
棉手织装饰
7条
详情
6301300000
全棉制旅行
1条
详情
6301400000
化纤制宝宝
1条
详情
6812800000
石棉制防火
1条
详情
6301200010
全羊毛航空
1条
详情
5911310000
高化纤无纬
1条
详情
6301400000
珊瑚绒珍珠
1条
详情
6806900000
全化纤无纬
1条
详情
6806900000
硅酸铝纤维
1条
详情
6806900000
硅酸铝针刺
1条
详情
6301400000
便携式旅行
1条
详情
6806900000
硅酸镁纤维
1条
详情
6301400000
双面绒复合
1条
详情
9506390000
高尔夫练习
1条
详情
3923290000
灭火包装袋
1条
详情
4202920000
无纺布沙滩
1条
详情
6301400000
摇拉绒运动
1条
详情
9504904000
游戏桌游戏
1条
详情
5705009000
无纺布包装
1条
详情
6301300000
毛巾(100%棉)
1条
详情
6301400000
摇粒绒运动
1条
详情
6301400000
化纤制印花
1条
详情
7607200000
镀铝膜急救
1条
详情
6301400000
化纤(1.8X2.2)
1条
详情
6301400000
法莱绒礼品
1条
详情
3918909000
塑料喷丝块
1条
详情
3926909090
塑料制绝缘
1条
详情
5703200000
尼龙簇绒卷
1条
详情
6301400000
尼龙制旅行
1条
详情
9504909000
电子游戏05A
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A12
1条
详情
9503008900
婴儿游戏A11
1条
详情
7019909000
防火 18700PCS
1条
详情
6301300000
儿童华夫格
1条
详情
6301400000
化纤制儿童
1条
详情
3926909090
一次性急救
1条
详情
5703900000
竹纤维工艺
1条
详情
8543709990
三段式溶脂
1条
详情
5703100000
100%羊毛手工
1条
详情
6301100000
电暖/HP-168-UY
1条
详情
6301200010
100%羊绒针织
1条
详情
6301200010
100%羊绒婴儿
1条
详情
5703200000
100%尼龙打印
1条
详情
6301400000
航空110CM*90CM
1条
详情
6001220000
面料 25ROLL
1条
详情
6301100000
电暖/HP-200-UY
1条
详情
9504909000
电子游戏04B11
1条
详情
9504909000
电子游戏04A11
1条
详情
6301400000
100%化纤BLANKET
1条
详情
7019590000
玻璃纤维防火
134条
详情
6301400000
针织印花化纤
181条
详情
6301300000
机织全棉毛巾
113条
详情
4303900090
已鞣制羊羔皮
270条
详情
6903900000
陶瓷纤维 60PCS
254条
详情
9503008100
婴儿玩具游戏
152条
详情
7019400000
玻璃纤维防火
64条
详情
6806101000
耐火陶瓷纤维
53条
详情
6301300000
全棉针织婴儿
113条
详情
5805009000
化纤手织装饰
7条
详情
6301300000
全棉婴儿针织
113条
详情
6301900000
人造纤维旅行
9条
详情
5702920000
化纤针织礼拜
1条
详情
6301400000
羊剪绒挖花床
1条
详情
6914100000
陶瓷纤维针刺
1条
详情
6301300000
高级全棉印花
1条
详情
6806900000
硅酸甩丝纤维
1条
详情
6806900000
耐火纤维针刺
1条
详情
6806900000
紧急逃生防火
1条
详情
6301200010
混纺驼色宾馆
1条
详情
6301300000
高级拉舍尔童
1条
详情
6914100000
伊索陶瓷纤维
1条
详情
6903900000
耐火陶瓷纤维
1条
详情
6806900000
玻纤陶瓷纤维
1条
详情
londing...
X