hscode
商品描述
实例汇总
详情
7419992000
其它铜质
96条
详情
7419999900
其它铜质
1条
详情
7418109000
铜质
52条
详情
8306299000
铜质工艺
1条
详情
7116200000
铜质嵌宝饰
121条
详情
7419999900
铜质连接件半成
815条
详情
3918901000
糊墙
27条
详情
3918101000
糊墙
28条
详情
3305900000
护发
175条
详情
3307900000
盥洗
330条
详情
8516800000
浇铸
539条
详情
8546900000
绝缘
143条
详情
3926400000
摆设
3281条
详情
9209920000
位点
249条
详情
8544422900
压接
532条
详情
9031809090
模范
2623条
详情
3002909099
质控
27条
详情
7616991090
压铸
1829条
详情
3306109000
洁齿
37条
详情
4420101190
手工
12条
详情
4911109000
广告
363条
详情
5205110000
缝纫
104条
详情
5904900000
铺地
12条
详情
9006521000
缩微
8条
详情
6406909200
护腿
35条
详情
6813890000
制动
42条
详情
3606909000
易燃
22条
详情
9306900010
火攻
5条
详情
7018100000
玻璃
293条
详情
6913100000
陶瓷
1条
详情
3204130000
碱性
1条
详情
5801330000
半绒
1条
详情
5801330000
全绒
1条
详情
3307900000
芳香
1条
详情
6302531000
抽纱
1条
详情
6802911000
石刻
1条
详情
4602191000
草编
1条
详情
7116200000
篆刻
1条
详情
6302221000
印花
1条
详情
5208591000
印染
1条
详情
9506919000
运动
1条
详情
4015909000
橡胶
1条
详情
4016910000
橡胶
1条
详情
5407710000
化纤
1条
详情
3926400000
展示
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3307490000
除臭
1条
详情
9504904000
游戏
1条
详情
4016109000
海绵
1条
详情
3822009000
校准
1条
详情
7010903000
易碎
1条
详情
9703000090
装置
1条
详情
3924900000
沐浴
1条
详情
3304990096
护理
1条
详情
3004909099
支给
1条
详情
3921139000
PU发泡
1条
详情
6302319100
婴儿床
53条
详情
2905590090
浆料单
69条
详情
8306299000
铁摆设
1370条
详情
8473309000
USB转接
2910条
详情
9209920000
位点APX
249条
详情
6815910000
铬铁矿
13条
详情
6815910000
菱镁矿
13条
详情
6815910000
白云石
13条
详情
6214900090
棉类似
124条
详情
4819200000
纸包装
1条
详情
4819200000
软包装
1条
详情
7018100000
玻璃珠
1条
详情
3822009000
铁标准
1条
详情
3305900000
防脱发
1条
详情
3402900090
清洗剂
1条
详情
8487900000
PTFE加工
492条
详情
3822009000
C肽质控
1条
详情
8205510000
H柄D头锻
1178条
详情
9504904000
7合1游戏
1条
详情
9504904000
5合1游戏
1条
详情
7326909000
马型展示
7487条
详情
7326909000
轮型展示
7487条
详情
6914900000
橱窗摆设
171条
详情
7020009990
橱窗摆设
490条
详情
3923290000
塑料包装
623条
详情
3926909090
塑料包装
16342条
详情
4911101000
广告样本
685条
详情
3920209090
塑料包装
251条
详情
3923900000
塑料包装
814条
详情
8518900090
盘架组装
1153条
详情
2934999090
咔唑紫粗
1166条
详情
2937190013
recFSH对照
9条
详情
4901100000
印刷广告
130条
详情
8501200000
马达组合
435条
详情
8503001000
钢铁冲压
194条
详情
8536300000
电源保护
841条
详情
9506610000
网球展示
46条
详情
9505100090
圣诞摆设
695条
详情
6809900000
石膏摆设
83条
详情
3926400000
塑料包装
3281条
详情
3926400000
塑胶摆设
3281条
详情
3822009000
Matrix标准
486条
详情
6802999000
石制摆设
226条
详情
3926400000
树脂展示
3281条
详情
6913100000
瓷制摆设
455条
详情
3926400000
工艺摆设
3281条
详情
6802999000
石头摆设
226条
详情
3822009000
粘度质控
486条
详情
8306299000
铁制摆设
1370条
详情
6913900000
陶制摆设
326条
详情
7615200000
铝制卫浴
317条
详情
6304939000
化纤摆设
753条
详情
4009120000
导管组装
167条
详情
7018900000
玻璃摆设
754条
详情
3926400000
树脂摆设
3281条
详情
8529904900
视度钮组
1186条
详情
3822009000
血脂质控
486条
详情
3926400000
塑料摆设
3281条
详情
4823909000
纸制摆设
1350条
详情
3305900000
其他护发
175条
详情
3306109000
其他洁齿
37条
详情
9507100090
钓鱼竿单
96条
详情
7307920000
钢铁接头
265条
详情
6913100000
橱窗展示
455条
详情
8538900000
扼流器组
5495条
详情
1504200099
鱼脂分离
9条
详情
1504200099
鱼油分离
9条
详情
1515903000
桐油分离
4条
详情
3917220000
伸缩水管
76条
详情
3918901000
塑料糊墙
27条
详情
4823901000
铺地纸板
10条
详情
5601229000
化纤絮胎
9条
详情
6214201000
羊毛类似
138条
详情
6214300000
合纤类似
625条
详情
6214900010
人纤类似
210条
详情
6813209000
石棉制动
24条
详情
6903100000
耐火陶瓷
91条
详情
7106921000
光板银胚
21条
详情
7018100000
小件玻璃
293条
详情
3307490000
室内除臭
493条
详情
3822009000
MARTIX标准
1条
详情
4420109090
木制摆设
1条
详情
4821100000
易碎标签
1条
详情
4911101000
商业广告
1条
详情
6913900000
陶瓷摆设
1条
详情
7018100000
玻璃摆设
1条
详情
7020009990
玻璃摆设
1条
详情
7018900000
玻璃展示
1条
详情
8306299000
铁制摆件
1条
详情
4819200000
医药包装
1条
详情
6913100000
强化瓷佛
1条
详情
8310000000
汽车标志
1条
详情
6506100090
击剑防护
1条
详情
4819200000
彩色包装
1条
详情
4819200000
药用包装
1条
详情
6302211000
手织布床
1条
详情
6913100000
艺术陶瓷
1条
详情
6913100000
工艺陶瓷
1条
详情
9506919000
野外防护
1条
详情
3305900000
儿童护发
1条
详情
9505100090
陶瓷圣诞
1条
详情
3401191000
日用洗涤
1条
详情
3307300000
美发沐浴
1条
详情
4819200000
彩印包装
1条
详情
9506919000
运动休闲
1条
详情
4819400000
纸质包装
1条
详情
6913100000
陈设陶瓷
1条
详情
6914100000
纺织陶瓷
1条
详情
6306299000
旅游休闲
1条
详情
5810100000
飞梭绣花
1条
详情
3305900000
美发护发
1条
详情
2005911090
竹笋加工
1条
详情
4819200000
纸制包装
1条
详情
3307410000
个人护理
1条
详情
4819200000
印刷包装
1条
详情
6910100000
家用清洁
1条
详情
4819200000
纸箱包装
1条
详情
4819200000
纸类包装
1条
详情
4902900000
广告画册
1条
详情
9504904000
纸卡游戏
1条
详情
9504904000
桌上游戏
1条
详情
4911101000
货样广告
1条
详情
9504904000
弹珠游戏
1条
详情
9505100090
圣诞装扮
1条
详情
7018900000
水晶摆设
1条
详情
0511919090
鱿鱼格外
1条
详情
4823909000
蛋型纸质
1条
详情
7018900000
工艺水晶
1条
详情
9504904000
足球游戏
1条
详情
9504904000
投篮游戏
1条
详情
4202920000
字形抽屉
1条
详情
8505190090
蝴蝶摆设
1条
详情
9504903000
棋类游戏
1条
详情
0711903900
三级胡瓜
1条
详情
9601900090
贝壳收集
1条
详情
3822009000
抗体校准
1条
详情
8302420000
偏心轮组
1条
详情
3822009000
茶碱校准
1条
详情
4016999090
硫化橡胶
1条
详情
3822009000
睾酮校准
1条
详情
3822009000
孕酮校准
1条
详情
3822009000
人RNA标准
1条
详情
7419999900
黄铜加工
1条
详情
7616999000
拖把杆组
1条
详情
3822009000
铁镁校准
1条
详情
3822009000
叶酸校准
1条
详情
8509900000
附件组装
1条
详情
2942000000
工作对照
1条
详情
3926909090
塑胶成型
1条
详情
3917400000
塑料接头
1条
详情
3926909090
塑料展示
1条
详情
9615110000
塑料发束
1条
详情
3926909090
其他塑料
1条
详情
9504904000
棋盘游戏
1条
详情
9603210000
齿间刷单
1条
详情
3307900000
化妆盥洗
1条
详情
7616991090
铝制检测
1条
详情
3822009000
T-2酶标准
1条
详情
8503009090
定子线圈
1条
详情
8415909000
盖板组装
1条
详情
3822009000
免疫质控
1条
详情
3822009000
乳酸校准
1条
详情
3822009000
多项校准
1条
详情
3822009000
乙醇校准
1条
详情
6803009000
板岩粘聚
1条
详情
9208900000
足球口哨
1条
详情
8306299000
动物摆设
1条
详情
7210120000
2级镀锡板
60条
详情
3822009000
LIZ-500标准
486条
详情
8473309000
铁件/支架
1条
详情
4823902000
焚化:电器
1条
详情
3903200000
AS树脂着色
59条
详情
3902100090
PP树脂着色
226条
详情
3822009000
LIZ-1200标准
486条
详情
8708999990
上/中/下单
3112条
详情
4819100000
包装(纸箱)
1条
详情
8481909000
把手(塑料)
1条
详情
3307490000
除臭10000PCS
1条
详情
9603290090
刷子(免值)
1条
详情
4819200000
纸盒(免值)
1条
详情
8415909000
中和器组装
835条
详情
8503009090
马达盖组装
2015条
详情
8471609000
触摸屏不良
300条
详情
8518100090
麦克风组装
619条
详情
8536100000
保险丝加工
1125条
详情
9018390000
置留针组装
761条
详情
8306299000
贱金属摆设
1370条
详情
1905200000
姜饼及类似
5条
详情
3926909090
展示塑料件
16342条
详情
3926400000
玻璃钢展示
3281条
详情
4823909000
牛皮纸包装
1350条
详情
7326191000
不锈钢加工
961条
详情
2921499090
组织胺标准
163条
详情
3926909090
亚克力展示
16342条
详情
6913900000
装饰用陶瓷
326条
详情
3926909090
PVC广告展示
16342条
详情
1504100090
鱼肝油分离
6条
详情
1506000090
动物脂分离
13条
详情
1506000090
动物油分离
13条
详情
1510000000
橄榄油分离
6条
详情
1513190000
椰子油分离
9条
详情
1515300000
蓖麻油分离
9条
详情
1515500000
芝麻油分离
8条
详情
1515902000
印楝油分离
4条
详情
3002909019
苯妥英校准
50条
详情
2905399090
白消安对照
71条
详情
3923500000
塑料制类似
1130条
详情
3923900000
包装用塑料
814条
详情
3925900000
建筑用塑料
1021条
详情
4006902000
未硫化橡胶
45条
详情
6214202000
山羊绒类似
88条
详情
3822009000
CAP质控标准
1条
详情
3822009000
葡聚糖标准
1条
详情
3915909000
废敷料中间
1条
详情
6913900000
陶制人摆设
1条
详情
6913900000
瓷工艺摆设
1条
详情
3205000000
耐晒蓝色淀
1条
详情
6802939000
花岗岩石器
1条
详情
6802999000
建筑用石材
1条
详情
9404909000
婴儿床套件
1条
详情
5209320000
牛仔布压花
1条
详情
3402209000
运动清洁剂
1条
详情
4821100000
不干胶彩印
1条
详情
7018900000
芭蕾女水晶
1条
详情
8424901000
灭火器喷管
1条
详情
2914230000
紫罗兰酮粗
1条
详情
8424901000
灭火器阀体
1条
详情
2103909000
蘑菇精调料
1条
详情
8539900000
卤钨灯装架
1条
详情
4902900000
广告小册子
1条
详情
3822009000
皮质醇标准
1条
详情
3923900000
运输用塑料
1条
详情
3822009000
丙戊酸校准
1条
详情
3822009000
雌二醇校准
1条
详情
3822009000
胰岛素校准
1条
详情
3926100000
学校用塑料
1条
详情
3822009000
分子量标准
1条
详情
3822009000
脂蛋白校准
1条
详情
3822009000
胆红素校准
1条
详情
3822009000
铁蛋白标准
1条
详情
3822009000
脂肪酶校准
1条
详情
3822009000
泌乳素校准
1条
详情
3822009000
铁蛋白校准
1条
详情
3822009000
地高辛校准
1条
详情
3926909090
玻璃钢展示
1条
详情
3822009000
葡聚糖校准
1条
详情
3822009000
蛋白质标准
1条
详情
3822009000
IEP标准
1条
详情
7616991090
铝合金加工
1条
详情
3926909090
塑料垫脚组
1条
详情
3918901000
塑料制糊墙
1条
详情
5804103000
尼龙网制发
1条
详情
8473309000
塑料件喷漆
1条
详情
9703000090
摆放型装置
1条
详情
3822009000
降钙素质控
1条
详情
2906210000
苯甲醇标准
1条
详情
8538900000
连接器冲压
1条
详情
6802931100
花岗岩石刻
1条
详情
9404909000
婴儿床套装
1条
详情
6802911000
大理石石刻
1条
详情
4202920000
包装袋/赠送
1条
详情
3822009000
胱抑素C质控
1条
详情
3822009000
抑制素A校准
1条
详情
6914900000
陶瓷:陶瓷环
1条
详情
2933110000
感光材料N168
1条
详情
3822009000
10KD蛋白标准
1条
详情
3306109000
100G宠物洁齿
1条
详情
9114909000
手表零件套8
1条
详情
9114909000
手表零件套6
1条
详情
9114909000
手表零件套5
1条
详情
9114909000
手表零件套4
1条
详情
9114909000
手表零件套3
1条
详情
9114909000
手表零件套2
1条
详情
9114909000
手表零件套1
1条
详情
8414599099
风机(>125WEBM)
1条
详情
8414519900
风机(<125WEBM)
1条
详情
3822009000
脂蛋白a校准
1条
详情
8207609000
通舱件,:UNITOR
296条
详情
8212100000
剃刀/:万宝龙
206条
详情
8471607200
鼠标器/SIEMENS
64条
详情
8534001000
线路板,:MEIKO.
1368条
详情
3205000000
耐晒蓝色淀BO
1条
详情
3205000000
耐晒兰色淀BO
1条
详情
4823909000
纸质(纸袋子)
1条
详情
2918120000
酒石酸(无水)
1条
详情
9505100090
圣诞(圣诞树)
1条
详情
4821100000
包装(纸卡等)
1条
详情
9504904000
转盘5合1游戏
1条
详情
3822009000
D-二聚体质控
1条
详情
3822009000
D-二聚体校准
1条
详情
3822009000
VPDSC测试标准
1条
详情
8306299000
铁摆设(钥匙)
1条
详情
4202320000
化妆包(免值)
1条
详情
8414599099
风机(>125W,EBM)
1条
详情
8414519900
风机(<125W:EBM)
1条
详情
8414519900
风机(<125W,EBM)
1条
详情
9114909000
线圈芯C/加工
1条
详情
9114909000
线圈芯B/加工
1条
详情
9114909000
线圈芯A/加工
1条
详情
9404904000
婴儿床10件套
1条
详情
9008502000
缩微的阅读机
4条
详情
5603129000
无纺布制包装
125条
详情
5603119000
无纺布制包装
85条
详情
1513190000
椰子油的分离
9条
详情
3822009000
凝血测定质控
486条
详情
2933330033
阿尼利定对照
4条
详情
2937221000
地塞米松对照
26条
详情
2937290090
维库溴铵对照
119条
详情
3307490000
室内散香除臭
493条
详情
6802911000
现代大理石刻
26条
详情
6802991000
石刻雕塑摆设
14条
详情
8301700000
钥匙/钢制/KONE
383条
详情
8517629900
无线网卡,INTEL
644条
详情
3926909090
组装检查治具
16342条
详情
9505100090
塑料圣诞摆设
695条
详情
3926400000
塑料动物摆设
3281条
详情
3926400000
塑料装饰摆设
3281条
详情
3822009000
梅毒检测质控
486条
详情
7018900000
玻璃工业摆设
754条
详情
4823909000
纸制工艺摆设
1350条
详情
6913900000
陶制工艺摆设
326条
详情
3926400000
树脂盆景摆设
3281条
详情
6304939000
化纤装饰摆设
753条
详情
3822009000
心肌酶谱质控
486条
详情
8306299000
合金工艺摆设
1370条
详情
3926400000
塑料泡沫摆设
3281条
详情
6802999000
石制工艺摆设
226条
详情
8306299000
铁制工艺摆设
1370条
详情
7018900000
玻璃工艺摆设
754条
详情
6304939000
化纤工艺摆设
753条
详情
6913100000
瓷制工艺摆设
455条
详情
3926400000
树脂工艺摆设
3281条
详情
3926400000
塑料工艺摆设
3281条
详情
1515903000
桐油及其分离
4条
详情
8415909000
风机组件捆包
835条
详情
7018900000
水晶工艺摆设
754条
详情
1507900000
精制豆油分离
11条
详情
3926100000
办公室用塑料
1034条
详情
4016109000
硫化海绵橡胶
498条
详情
5601290000
纺织材料絮胎
9条
详情
2933990099
卡维地洛标准
512条
详情
2936290090
骨化三醇标准
83条
详情
3822009000
维生素B12校准
486条
详情
3822009000
弓形体IgG质控
486条
详情
6207991091
丝男浴衣类似
18条
详情
6207991091
丝男睡衣类似
18条
详情
6207999019
毛男睡衣类似
7条
详情
6207999019
毛男浴衣类似
7条
详情
6208999090
女式浴衣类似
42条
详情
6208999090
女式背心类似
42条
详情
6214209000
动物细毛类似
30条
详情
8205590000
组装检查工具
1条
详情
2204210000
丽珠红葡萄酒
1条
详情
2204290000
丽珠红葡萄酒
1条
详情
3822009000
杜拉菌素对照
1条
详情
3822009000
麻疹抗原标准
1条
详情
3822009000
轮状病毒标准
1条
详情
3921909090
表面处理对照
1条
详情
3924100000
塑料制口水壶
1条
详情
3926400000
塑料造型摆设
1条
详情
3926400000
树脂造型摆设
1条
详情
3926400000
塑料工艺摆色
1条
详情
3926400000
塑料工业摆设
1条
详情
3926400000
树脂装饰摆设
1条
详情
3926400000
树脂天使摆设
1条
详情
3926400000
瓷制工艺摆设
1条
详情
3926400000
塑料圆形摆设
1条
详情
6804309000
树脂工艺摆设
1条
详情
6802999000
石制造型摆设
1条
详情
6913100000
瓷制装饰摆设
1条
详情
6913900000
陶瓷装饰摆设
1条
详情
6913900000
陶瓷工艺摆设
1条
详情
6913900000
陶制造型摆设
1条
详情
7018100000
玻璃工艺摆设
1条
详情
7018900000
玻璃造型摆设
1条
详情
7020009990
玻璃造型摆设
1条
详情
8306299000
铝制工艺摆设
1条
详情
8306299000
金属工艺摆设
1条
详情
3307490000
室内空气清洁
1条
详情
4819100000
彩色印刷包装
1条
详情
7018900000
白玉小鱼水晶
1条
详情
6913900000
紫砂雕塑陈设
1条
详情
9032810000
二氧化碳减压
1条
详情
8306210000
镀金彩色摆设
1条
详情
6913100000
贴花陶瓷套装
1条
详情
4823909000
纸托成型包装
1条
详情
4823909000
纸模医用护理
1条
详情
4819200000
环保复合包装
1条
详情
7018900000
心型玻璃摆设
1条
详情
8306299000
铁艺家居摆设
1条
详情
9504909000
玻璃弹珠游戏
1条
详情
9504904000
桌上台球游戏
1条
详情
8419899090
试验保温装置
1条
详情
9504909000
玻璃弹子游戏
1条
详情
3926400000
树脂家居摆设
1条
详情
9504904000
桌上足球游戏
1条
详情
8517709000
网络通信外壳
1条
详情
3822009000
万古霉素校准
1条
详情
3822009000
弓形体IGM校准
1条
详情
3822009000
肌红蛋白质控
1条
详情
3822009000
癌胚抗原校准
1条
详情
3822009000
去甲西泮标准
1条
详情
3822009000
环孢霉素校准
1条
详情
3822009000
生化多项校准
1条
详情
3822009000
弓形体IGM质控
1条
详情
2934999090
卡培他滨标准
1条
详情
3822009000
苯巴比妥校准
1条
详情
3822009000
卡马西平校准
1条
详情
3822009000
蛋白消化标准
1条
详情
4016931000
硫化橡胶密封
1条
详情
3822009000
特定蛋白校准
1条
详情
3822009000
甲胎蛋白校准
1条
详情
3822009000
血浆蛋白校准
1条
详情
3822009000
庆大霉素校准
1条
详情
3307900000
汽车香片纸质
1条
详情
3822009000
DNA分子量标准
1条
详情
8480490000
铝质切割模具
1条
详情
3002909099
糖类抗原校准
1条
详情
3822009000
二氧化碳校准
1条
详情
3822009000
调谐混合标准
1条
详情
8414519900
风机(<125W,:EBM)
1条
详情
7019909000
玻璃纤维成型
1条
详情
4420109090
木制桌面摆设
1条
详情
3926909090
塑料制餐
1条
详情
4905100000
塑料充气展示
1条
详情
9504909000
桌上游戏设备
1条
详情
3822009000
白介素-10质控
1条
详情
8306299000
铝制装饰摆设
1条
详情
7610900000
铝制装饰建筑
1条
详情
7616999000
铝制方块标志
1条
详情
6702100000
塑料水果摆设
1条
详情
8414519900
风机(>125W,:EBM)
1条
详情
8414519900
风扇(<125W,:EBM)
1条
详情
8486909900
视觉测试模块
1条
详情
9505900000
各款儿童嬉戏
1条
详情
9032900090
不良测定装置
1条
详情
8479909090
不良切断装置
1条
详情
8529904900
盖板(不良
1条
详情
3822009000
细胞因子质控
1条
详情
3822009000
风湿病学定标
1条
详情
3822009000
肌红蛋白校准
1条
详情
3822009000
多项蛋白质控
1条
详情
3822009000
环孢霉素质控
1条
详情
3822009000
总胆汁酸质控
1条
详情
londing...
X