hscode
商品描述
实例汇总
详情
7211900000
弹簧带钢
1条
详情
7211230000
带钢
168条
详情
7212300000
带钢
152条
详情
7211190000
带钢
109条
详情
7312900000
带钢
1条
详情
7211190000
带钢
109条
详情
7211290000
冷轧带钢
230条
详情
7208370000
热轧带钢
19条
详情
7208399000
热轧带钢
24条
详情
7208360000
热轧带钢
20条
详情
7209161000
冷轧带钢
31条
详情
7210410000
镀锌带钢
26条
详情
7211190000
热轧带钢
109条
详情
7211230000
冷轧带钢
168条
详情
7211900000
冷轧带钢
110条
详情
7212300000
镀锌带钢
152条
详情
7210900000
热轧带钢
81条
详情
7211140000
热轧带钢
54条
详情
7219110000
含铬带钢
25条
详情
7211290000
铁制带钢
1条
详情
7228600000
带钢
1条
详情
7212300000
热镀锌带钢
152条
详情
7208399000
热轧带钢
24条
详情
7208370000
热轧带钢
19条
详情
7209161000
冷硬带钢
31条
详情
7210490000
热镀锌带钢
210条
详情
7211140000
热轧窄带钢
54条
详情
7211230000
冷轧带钢
168条
详情
8453200000
带钢分条机
1条
详情
7226920000
65Mn冷轧带钢
1条
详情
7211230000
带钢0.45mm*78mm
1条
详情
7226920000
冷轧合金带钢
52条
详情
7208399000
热轧中宽带钢
24条
详情
7208370000
热轧中宽带钢
19条
详情
7211290000
冷轧精密带钢
230条
详情
7212100000
冷轧镀锡带钢
89条
详情
8455900000
带钢换辊装置
1条
详情
8455900000
带钢导向装置
1条
详情
8455900000
带钢卷取装置
1条
详情
7211290000
带钢 118MM*1.17MM
1条
详情
7220110000
310S不锈钢带钢
1条
详情
7212300000
矩形铝锌硅带钢
152条
详情
7614900000
带钢芯铝绞线
47条
详情
7211290000
高碳素冷轧带钢
230条
详情
7614100000
带钢芯铝绞股线
37条
详情
7614100000
带钢芯铝绞股缆
37条
详情
7211190000
高碳素热轧带钢
1条
详情
3403990000
薄层带钢防锈油
1条
详情
3403990000
精密带钢冷轧油
1条
详情
7209179000
冷轧带钢 1.17*610
1条
详情
7209179000
冷轧带钢 0.97*610
1条
详情
7210490000
镀锌带钢 0.32*630
1条
详情
8455900000
带钢边分整装置
1条
详情
8455900000
带钢结构件装置
1条
详情
8455900000
带钢张紧辊装置
1条
详情
8455900000
带钢导向辊装置
1条
详情
8455900000
带钢夹送辊装置
1条
详情
8455900000
带钢卷输送装置
1条
详情
8455900000
带钢卷拉平装置
1条
详情
8455900000
带钢卷侧移装置
1条
详情
8455900000
带钢冷却辊装置
1条
详情
8455900000
带钢侧导向装置
1条
详情
8455900000
带钢导向装置 EPC
1条
详情
8455900000
带钢导向装置 CPC2
1条
详情
8455900000
带钢导向装置 CPC1
1条
详情
7211900000
普碳钢制冷轧带钢
110条
详情
7614100000
带钢芯铝绞股编带
37条
详情
7614900000
带钢芯铝绞股线
47条
详情
7614900000
带钢芯铝绞股缆
47条
详情
8466940090
带钢纠偏控制系统
1条
详情
7204290000
履铝带钢料边角料
1条
详情
8455900000
带钢轧机底板装置
1条
详情
8441909000
铝制支架带钢接头
1条
详情
8455900000
带钢辊盒更换装置
1条
详情
8455900000
带钢轧机放卷装置
1条
详情
8455900000
带钢皮带输送装置
1条
详情
8455900000
带钢皮带助卷装置
1条
详情
8455900000
带钢电解处理装置
1条
详情
8455900000
带钢漂洗处理装置
1条
详情
8455900000
带钢清洗处理装置
1条
详情
8455900000
带钢水平检测装置
1条
详情
8455900000
带钢楔形调整装置
1条
详情
8455900000
带钢套筒装载装置
1条
详情
8455900000
带钢卷矫直辊装置
1条
详情
8455900000
带钢卷湿平整装置
1条
详情
8455900000
带钢卷侧导向装置
1条
详情
8455900000
带钢卷传动轴装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢开卷装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢乳化装置
1条
详情
8419899090
带钢温度处理装置
1条
详情
7209179000
冷轧带钢 黑 0.97*610
1条
详情
7614100000
带钢芯的铝制绞股线
1条
详情
7614900000
带钢芯的铝制绞线
1条
详情
8455900000
带钢边位置控制装置
1条
详情
8455900000
带钢穿带夹送辊装置
1条
详情
8455900000
带钢穿带压紧辊装置
1条
详情
8455900000
带钢工作辊换辊装置
1条
详情
8455900000
带钢导向夹送辊装置
1条
详情
8455900000
带钢卷轴头支撑装置
1条
详情
8455900000
带钢卷平整步进装置
1条
详情
8455900000
带钢卷卷取输送装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口拉平装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口平整装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口基础装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口压辊装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口助卷装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口分段装置
1条
详情
8455900000
带钢卷准备导向装置
1条
详情
8455900000
带钢卷准备吊辊装置
1条
详情
8455900000
带钢卷准备分段装置
1条
详情
8455900000
带钢卷主轧传动装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢压下辊装置
1条
详情
7614100000
非绝缘带钢芯铝绞线
1条
详情
8455900000
带钢3辊板形平整装置
1条
详情
9022199090
热轧带钢X射线测厚仪
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.8MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢1.28MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢1.03MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢0.93MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢0.83MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢0.75MM*820MM*C
1条
详情
7614900000
非绝缘不带钢芯铝绞线
47条
详情
7614900000
带钢芯铝绞股线编带
47条
详情
7614900000
带钢芯的铝制绞股线
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 2.90MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 2.25MM*850MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.25MM*845MM*C
1条
详情
8455900000
冷轧带钢机架润滑系统
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 2.55MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 2.40MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.95MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.75MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.45MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.30MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.15MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.13MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.05MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.03MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 1.02MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 0.93MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 0.92MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 0.83MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 0.82MM*820MM*C
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢 0.75MM*820MM*C
1条
详情
8455900000
带钢轧机机架保护装置
1条
详情
8455900000
带钢轧机侧边修整装置
1条
详情
8455900000
带钢磁力皮带输送装置
1条
详情
8455900000
带钢张力辊与平整装置
1条
详情
8455900000
带钢废料收集卸料装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口静润滑装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢机组冷凝装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢废料移送装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢尾卷存放装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢套筒步进装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢夹送平整装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢厚度测量装置
1条
详情
7311009000
冷轧带钢压缩空气装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢卷取铲导装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢乳化喷淋装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢中间机架装置
1条
详情
9022199090
X射线带钢厚度检测设备
1条
详情
8455900000
带钢轧机用钢卷开卷装置
1条
详情
8455900000
带钢轧机工作辊换辊装置
1条
详情
8455900000
带钢清洗段换辊小车装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口防粘导向装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口辊子清理装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口张力测量装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口安全锁紧装置
1条
详情
8455900000
带钢卷出口卷取张力装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢支承辊换辊装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢工作辊换辊装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢卷测量支撑装置
1条
详情
8455900000
带钢辊和皮带及缸健部件
1条
详情
7210490000
热镀锌带钢(宽度大于600MM)
210条
详情
8455900000
带钢废料收集卸料输送装置
1条
详情
8479819000
带钢平整生产线用放卷装置
1条
详情
8455900000
带钢卷准备分段式提升装置
1条
详情
8455900000
带张力辊的带钢卷基础装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢轧机卷取芯轴装置
1条
详情
7212300000
镀锌带钢HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL
152条
详情
4823909000
纸塑复合光亮带钢防绣包装纸
1条
详情
8455900000
带钢轧机平衡制动导向辊装置
1条
详情
8479819000
带钢冷轧生产线用开放卷装置
1条
详情
7614900000
带钢芯的铝制绞股线/非绝缘
1条
详情
8479819000
带钢冷轧生产线用卷取装置2号
1条
详情
8479819000
带钢冷轧生产线用卷取装置1号
1条
详情
8455900000
带钢卷准备带铲刀的导板装置-I
1条
详情
7614100000
带钢芯的铝制绞股线、缆、编带
37条
详情
8455900000
带钢卷准备带铲刀的导板装置-II
1条
详情
8455900000
冷轧带钢机组废酸回收再生装置
1条
详情
7614100000
非绝缘带钢芯的内包式钢铝接触线
37条
详情
7614900000
带钢芯的铝制绞股线、缆、编带
47条
详情
8455900000
带钢轧机工作辊及中间辊换辊装置
1条
详情
8455900000
冷轧带钢工作辊和中间辊提升装置
1条
详情
3907209000
带钢表面处理剂,POLYOXYETHYLENE NAPHTHYLETHER
1条
详情
9607110000
拉链/汽车座椅套用,带钢铁制齿,无品牌,FASTENER
263条
详情
8544422100
电缆线,用于空气压缩机,品牌:无,带钢铁制接头
498条
详情
8422909000
全自动带钢打捆机专用零件(弹射器等),EJECTOR ETC
1条
详情
8422909000
全自动带钢打捆机专用零件(打捆头等),BUNDLING HEAD
1条
详情
8422909000
全自动带钢打捆机专用零件(送带轮等),FEED WHEEL ETC
1条
详情
3917390000
管子(塑料制,外层为钢铁编织层,,带钢铁制管子接头,
1条
详情
3917390000
管子(塑料制,外层为钢铁编织层,,带钢铁制管子接头,品牌:昂思菲特)
1条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7318210090
弹簧
340条
详情
7320201000
弹簧
9条
详情
7318210001
弹簧
192条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7415210000
弹簧
307条
详情
7508908000
弹簧
70条
详情
7320102000
弹簧
119条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320901000
弹簧
16条
详情
7419992000
弹簧
96条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320101000
弹簧
12条
详情
7326209000
弹簧
857条
详情
8448399000
弹簧
962条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
8477900000
弹簧
2384条
详情
8529909090
弹簧
1512条
详情
8448590000
弹簧
1509条
详情
7318290000
弹簧
655条
详情
9021100000
弹簧
367条
详情
8409991000
弹簧
2784条
详情
8414909090
弹簧
2741条
详情
3926901000
弹簧
1条
详情
7223000000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧A
445条
详情
7320909000
弹簧B
445条
详情
7320209000
弹簧A
732条
详情
7320909000
弹簧.
445条
详情
7320909000
弹簧/
445条
详情
7320209000
弹簧B
732条
详情
7320209000
弹簧C
732条
详情
7320909000
K弹簧
445条
详情
7320209000
F弹簧
1条
详情
7320209000
RB弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧/A
732条
详情
7419992000
弹簧A3
96条
详情
7320209000
弹簧02
732条
详情
7320209000
弹簧-4
732条
详情
7320909000
K-弹簧
445条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8708999990
弹簧
3112条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8481804090
弹簧
1606条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
8308900000
弹簧
542条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
8467991000
弹簧
1784条
详情
8482990000
弹簧
1206条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
9401790000
弹簧
694条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7616999000
弹簧
2313条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320102000
弹簧
119条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
9401909000
弹簧
1085条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
8443999090
弹簧
2085条
详情
8708809000
弹簧
280条
详情
8301400000
弹簧
569条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
8409991000
弹簧
2784条
详情
8708801000
弹簧
643条
详情
8473309000
弹簧
2910条
详情
8308100000
弹簧
1369条
详情
7318210001
弹簧
192条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7318210090
弹簧
340条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7318210090
弹簧
340条
详情
7419992000
弹簧
96条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7318240000
弹簧
1268条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7326201000
弹簧
96条
详情
9606290090
弹簧
391条
详情
8450901000
弹簧
750条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
8708801000
弹簧
643条
详情
7616999000
弹簧
2313条
详情
8479899990
弹簧
1039条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
9606210000
弹簧
253条
详情
8302600000
弹簧
310条
详情
3926901000
弹簧
4015条
详情
9606100000
弹簧
372条
详情
9113200000
弹簧
180条
详情
8708939000
弹簧
380条
详情
8423812000
弹簧
32条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7223000000
弹簧线
64条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7318290000
弹簧
655条
详情
7318210001
弹簧
192条
详情
3926209000
弹簧
936条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7318290000
弹簧
655条
详情
7320102000
弹簧
119条
详情
7320109000
弹簧
209条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7419911000
弹簧
150条
详情
8211930000
弹簧
220条
详情
8302600000
弹簧
310条
详情
8302600000
弹簧
310条
详情
8483300020
弹簧
48条
详情
8522902300
弹簧
45条
详情
8607199000
弹簧
85条
详情
9114100000
弹簧
25条
详情
9209940000
弹簧
420条
详情
9401901100
弹簧
106条
详情
9615110000
弹簧
626条
详情
8708999990
弹簧
3112条
详情
7318210001
弹簧
192条
详情
8205590000
弹簧
1816条
详情
8308100000
弹簧
1369条
详情
7308900000
弹簧
2221条
详情
9403200000
弹簧
2014条
详情
8450901000
弹簧
750条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
8302410000
弹簧
1616条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7326209000
弹簧
857条
详情
9606220000
弹簧
448条
详情
9404100000
弹簧
57条
详情
7318240000
弹簧
1268条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
8708809000
弹簧
280条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
8431390000
弹簧
819条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8413810090
弹簧
312条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
9402900000
弹簧
1119条
详情
8448499000
弹簧
1447条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7419999900
弹簧
815条
详情
9615190090
弹簧
703条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
4202320000
弹簧
1663条
详情
8424909000
弹簧
1020条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
8479909090
弹簧
2671条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7308900000
弹簧
2221条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7318210001
弹簧
192条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8431431000
弹簧
913条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
7320209000
线弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
7320909000
弹簧
445条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8431209000
弹簧
660条
详情
8708309990
弹簧
693条
详情
8481901000
弹簧
4188条
详情
7320102000
弹簧
119条
详情
7318160000
弹簧
902条
详情
7326901900
弹簧
4482条
详情
8308900000
弹簧
542条
详情
7320102000
弹簧
119条
详情
8431499900
弹簧
1342条
详情
8443999090
弹簧
2085条
详情
3926909090
弹簧
16342条
详情
7308900000
弹簧
2221条
详情
9026900000
弹簧
1014条
详情
8409919990
弹簧
1748条
详情
7325101000
弹簧
166条
详情
7508908000
弹簧
70条
详情
7320209000
弹簧
732条
详情
8302490000
弹簧
643条
详情
8422902000
弹簧
3096条
详情
9021909090
弹簧
100条
详情
9304000000
弹簧
91条
详情
7320109000
弹簧
1条
详情
8467991000
弹簧
1条
详情
8708995900
弹簧
1条
详情
4016939000
弹簧
1条
详情
7320209000
弹簧线
1条
详情
7320909000
弹簧线
1条
详情
7303009000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
8422902000
弹簧
1条
详情
4016939000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
8536909000
弹簧
1条
详情
7326901900
弹簧
1条
详情
7326191000
弹簧
1条
详情
7326209000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
8412310090
弹簧
1条
详情
8205590000
弹簧
1条
详情
8203200000
弹簧
1条
详情
9603509190
弹簧
1条
详情
9615900000
弹簧
1条
详情
4823909000
弹簧
1条
详情
9003900000
弹簧
1条
详情
6506999000
弹簧
1条
详情
8538900000
弹簧
1条
详情
4823903000
弹簧
1条
详情
8452909900
弹簧
1条
详情
9103100000
弹簧
1条
详情
7320209000
弹簧
1条
详情
9608100000
弹簧
1条
详情
7320109000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
8213000000
弹簧
1条
详情
9401719000
弹簧
1条
详情
7320909000
5PC弹簧
1条
详情
8302410000
弹簧
1条
详情
7320209000
弹簧
1条
详情
8708801000
弹簧
1条
详情
7326901900
弹簧
1条
详情
7419999900
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
7320209000
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧
1条
详情
8201300090
弹簧
1条
详情
3926400000
弹簧
1条
详情
8607910000
弹簧
1条
详情
8409999100
弹簧
1条
详情
8708999990
弹簧
1条
详情
6601100000
弹簧
1条
详情
7320209000
弹簧
1条
详情
8422902000
弹簧
1条
详情
8205200000
弹簧
1条
详情
7616991090
弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧-2A
1条
详情
7320909000
弹簧-2B
1条
详情
8481901000
弹簧
1条
详情
8708299000
弹簧
1条
详情
8529904900
弹簧
1条
详情
7320909000
S型弹簧
445条
详情
7320909000
U型弹簧
445条
详情
7320209000
弹簧/钢
732条
详情
7320209000
U型弹簧
732条
详情
7320209000
弹簧A等
732条
详情
7320209000
4号弹簧
732条
详情
7320909000
D型弹簧
445条
详情
7419992000
弹簧/铜
96条
详情
7320209000
弹簧A
1条
详情
7320209000
弹簧C
1条
详情
7320209000
弹簧B
1条
详情
7320209000
弹簧Q910
1条
详情
7320209000
弹簧Q310
1条
详情
7320209000
弹簧Q720
1条
详情
7320209000
弹簧/片2
732条
详情
7320209000
弹簧(大)
1条
详情
7320209000
弹簧(小)
1条
详情
7320909000
150PC弹簧
1条
详情
3917320000
PU弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧22541
1条
详情
8466200000
4"弹簧
1条
详情
8466200000
6"弹簧
1条
详情
8466200000
3"弹簧
1条
详情
7320909000
弹簧 3pcs
1条
详情
7320209000
弹簧BQ930
1条
详情
7320209000
DV120弹簧
1条
详情
7320909000
顶梳弹簧
445条
详情
londing...
X