hscode
商品描述
实例汇总
详情
6802211000
大理石
138条
详情
2515120000
大理石
18条
详情
2515120000
大理石未抛光
18条
详情
2515120000
大理石,埃及米黄
18条
详情
6802211000
西班牙米黄大理石
138条
详情
6802211000
经简单锯开的大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石未磨光
138条
详情
6810191000
人造大理石
36条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
2515120000
大理石
18条
详情
6802101000
大理石
42条
详情
6802101000
大理石
42条
详情
6802101000
大理石
42条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802101000
大理石
42条
详情
6802999000
大理石
226条
详情
6802101000
大理石
42条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802919000
大理石
150条
详情
6802211000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石磨光
150条
详情
6802919000
大理石复合
150条
详情
6802211000
大理石规格
138条
详情
6802101000
大理石规格
42条
详情
6802101000
大理石复合
42条
详情
6802211000
大理石拼接
138条
详情
6802211000
大理石工程
138条
详情
6802211000
大理石台面
138条
详情
6802919000
大理石规格
150条
详情
6802211000
大理石
138条
详情
6802919000
大理石台面
150条
详情
6802101000
大理石楼梯
1条
详情
6802211000
大理石楼梯
1条
详情
6802999000
大理石楼梯
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石拼花
1条
详情
6802919000
大理石
1条
详情
6802211000
大理石
1条
详情
6802919000
大理石光面
1条
详情
6810191000
人造大理石
36条
详情
6802919000
光面大理石
150条
详情
6802211000
大理石材 93块
138条
详情
6802211000
现代大理石
138条
详情
6802211000
现代大理石
138条
详情
6802919000
大理石制奶酪
1条
详情
6802919000
大理石复合
1条
详情
6802919000
白筋大理石
1条
详情
6802211000
大理石装饰
1条
详情
6802919000
红筋大理石
1条
详情
6802919000
大理石拼花
1条
详情
6802919000
大理石铝蜂窝
1条
详情
9504909000
天然大理石
1条
详情
6802919000
大理石橡胶地
1条
详情
9031809090
大理石量具平
1条
详情
6802919000
大理石地柜盖
1条
详情
6802919000
大理石马赛克
1条
详情
6802211000
大理石材 155块
138条
详情
6802211000
大理石材 182块
138条
详情
6802211000
大理石材 103块
138条
详情
6802919000
大理石复合16mm
1条
详情
6802919000
大理石墙面装饰
150条
详情
6802211000
大理石材 74.884M2
138条
详情
6802211000
大理石材 88.945M2
138条
详情
6802211000
现代大理石
138条
详情
6802211000
大理石材 53.765M2
138条
详情
6802211000
大理石不完美
138条
详情
8464209000
大理石研磨机
110条
详情
6802919000
富贵红大理石
1条
详情
6802919000
黑金花大理石
1条
详情
6802919000
大理石复合
1条
详情
6802919000
大花绿大理石
1条
详情
6802919000
大理石瓷砖复合
1条
详情
6802919000
灰木纹大理石
1条
详情
6802919000
木纹黄大理石
1条
详情
6802919000
大理石玻璃复合
1条
详情
6802919000
大理石铝塑复合
1条
详情
6802919000
青奶油大理石
1条
详情
6802919000
黑白根大理石
1条
详情
6802919000
建筑用大理石
1条
详情
6802101000
大理石规格 无牌
42条
详情
3920630000
树脂(人造大理石)
21条
详情
6802211000
大理石单面抛光
138条
详情
6802211000
大理石材MARBLE STONE
138条
详情
6802211000
闪电米黄大理石
138条
详情
6802212000
大理石瓷砖底复合
9条
详情
6802919000
大理石铝蜂窝复合
1条
详情
6802919000
大理石防静电贴面
1条
详情
6802919000
烧烤炉大理石桌面
1条
详情
6802919000
金花米黄大理石
1条
详情
6802211000
大理石材切割,对剖
138条
详情
6802211000
大理石材/用于建筑
138条
详情
6802211000
单面抛光大理石材/
138条
详情
6802919000
大理石材2400X1400X20MM
1条
详情
6802919000
大理石材台面抛光
150条
详情
6802211000
西班牙米黄大理石
138条
详情
6802211000
大理石材(万寿红)
138条
详情
6802211000
机切铺地用大理石
138条
详情
6802211000
大理石材 新米黄 C级
138条
详情
3920630000
树脂(人造大理石
21条
详情
6802919000
大理石马赛克复合拼
1条
详情
6802919000
大理石玻璃透光复合
1条
详情
6802919000
伊朗白色大理石规格
1条
详情
6802211000
大理石材803.736平方米
138条
详情
6802919000
复合大理石/钙华饰面
1条
详情
6810999000
现代大理石石制品(材)
114条
详情
6802919000
100MM阿曼黄大理石工程
1条
详情
2515120000
Delicate Cream大理石2cm条
1条
详情
6802919000
白玫瑰大理石塑料复合
1条
详情
6802919000
巧克力大理石塑料复合
1条
详情
6802919000
Emperador大理石塑料复合
1条
详情
6802211000
电梯部件(大理石
1条
详情
6802211000
大理石材(红丝缎石光)
1条
详情
6802919000
SAVANA GRAY大理石塑料复合
1条
详情
6802211000
西班牙米黄色大理石
138条
详情
6802919000
大花绿大理石洗手池台面
1条
详情
3920490090
仿大理石塑料制样LEG PANEL
1条
详情
6802919000
经表面磨光的大理石规格
1条
详情
6802211000
大理石材/建筑用单面抛光
138条
详情
6802919000
WHITE CARRARA大理石塑料复合
1条
详情
6802211000
大理石规格材/2850KG/立方米
138条
详情
6802919000
Delicate Cream大理石瓷砖复合
1条
详情
6810191000
人造大理石大理石粉末粘合
36条
详情
6802919000
葡萄牙米黄大理石塑料复合
1条
详情
6802919000
意大利木纹大理石塑料复合
1条
详情
6802211000
大理石不完美材斯塔白,已加
138条
详情
6802211000
大理石不完美材万寿红,已加
138条
详情
6802211000
大理石不完美材乔亚白,已加
138条
详情
6802211000
大理石不完美材珊瑚红,已加
138条
详情
6802211000
大理石不完美材卡尔卡特金,
138条
详情
6802211000
大理石不完美材西米,已加工,
138条
详情
6802211000
大理石不完美材意米用于加工
138条
详情
6802211000
大理石不完美材奥利斯已加工
138条
详情
6802211000
大理石不完美材绯网纹已加工
138条
详情
6802919000
大理石石制品(台阶,台面等)
1条
详情
3920490090
仿大理石塑料制墙WALL PANEL(MID)
1条
详情
3920490090
仿大理石塑料制墙WALL PANEL(EXL)
1条
详情
6802919000
大理石规格材/已加工/厚度20MM
1条
详情
3921909090
塑料底/用于生产大理石复合
1条
详情
3920490090
仿大理石塑料制墙WALL PANEL(SMALL)
1条
详情
3920490090
仿大理石塑料制墙WALL PANEL(LARGE)
1条
详情
6802211000
以色列贝沙金大理石MARBLE TILE.
138条
详情
6802919000
大理石规格,用于建筑,米黄色。
150条
详情
9403609990
木制洗手台(配陶瓷盆)/大理石挡水
1条
详情
6802211000
法国米黄大理石FRENCH LIMESTONE SAMPLES.
138条
详情
3920490090
仿大理石塑料制墙ARTIFICIAL MARBLE WALL PANEL
1条
详情
6802211000
耶路撒冷米黄色大理石JERUSALEM POLISHED BEIGE M
138条
详情
9603401900
302条
详情
9603509190
523条
详情
6802211000
1条
详情
6802999000
1条
详情
6803001000
1条
详情
9603909090
1条
详情
4413000000
竹地
1条
详情
9506590000
1条
详情
8448590000
织机机
1509条
详情
6802999000
石材
1条
详情
9603909090
海绵
1条
详情
9603909090
带刮
1条
详情
8431390000
刷固定
1条
详情
8451900000
毯压花
1条
详情
4016999090
橡胶制打
1204条
详情
8448590000
织机菱角
1509条
详情
6802939000
花岗石
1条
详情
4409211090
竹地,竹制
44条
详情
3921110000
双面拉保温
1条
详情
8451900000
机用耐火
1条
详情
8431390000
驱动刷滑块
1条
详情
7326901900
不锈钢刷紧固
4482条
详情
8431390000
供给器刷支撑
1条
详情
8479909090
牙刷植机用配
1条
详情
0505909090
水洗火鸡(平)
1条
详情
8431310090
扶梯部件(刷连接)
1条
详情
8431390000
螺丝供给器刷支撑
1条
详情
8477800000
聚苯乙烯开槽拉
1条
详情
8708295900
塑料制汽车扰流/
1条
详情
8708295500
塑料制汽车前扰流/
1条
详情
8708295900
塑料制汽车下导流/
1条
详情
8708920000
前隔热/优美克斯牌/
556条
详情
4407999099
非端部接合的硬杂木
316条
详情
8510900000
电动脱器用不锈钢支点
1条
详情
8708295700
翼子/BDW/非成套散件非
1条
详情
8708295900
塑料制汽车前空气导流/
1条
详情
8466939000
化机床用串口 SERIAL TRANSFER
1条
详情
4407291090
非端部接合的柚木材THAILAND
20条
详情
7418200000
铜制卫浴配件(巾杆安装等)
1条
详情
8708295700
翼子/金杯/非成套散件非
1条
详情
8708295700
机动车辆用叶子/新/大宇/
1条
详情
8708100000
塑料制汽车后保险杠支撑/
1条
详情
8708100000
塑料制汽车前保险杠支撑/
1条
详情
8451900000
纺织整理机器零件:刷条导向
1条
详情
8431310090
扶梯部件-围裙安全刷及支架
1条
详情
4407270090
非端部接合的沙比利材CAMEROUN
8条
详情
8708295900
连接/沃尔沃/非成套散件非
1条
详情
8708299000
支架/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8708295700
叶子/保时捷/非成套散件非
1条
详情
8708295700
叶子/保时捷/非成套散件非
1条
详情
8708100000
保险杠加强总成|吉利牌|
1条
详情
8708295700
翼子/VOLVO/非成套散件非坯FENDER
1条
详情
8708295700
翼子/品VOLVO/非成套散件,非
1条
详情
8708295700
右前叶子/福特/非成套散件非
1条
详情
8708299000
货箱后/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8708299000
座舱后/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8708295700
左前叶子/福特/非成套散件非
1条
详情
8708295700
叶子/大众奥迪/非成套散件非
1条
详情
8708299000
侧门外/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8708299000
侧门内/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8415901000
空调零件(主,电源细管)
1条
详情
8708100000
塑料制汽车后保险杠左右支撑/
1条
详情
4407299099
非端部接合的小脉竹桃木材MALAYSIA
100条
详情
8708295900
门内加强件/福特/非成套散件非
1条
详情
8708295900
前门内等/沃尔沃/非成套散件非
1条
详情
8708295900
后门C柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
后门B柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
前围加强件/ICMC/非成套散件 非坯件
1条
详情
8708295200
车用翼子/德国大众/非成套散件非
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把备件(水箱盖,图刷,桌刷,)
1条
详情
8708295900
左后门B柱内/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
右后门B柱内/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708299000
座舱侧门加强/无品牌/非成套散件非
1条
详情
8431310090
扶梯备件(多锲带、外盖、显示
1条
详情
8448499000
纱机配件(刷圈、盖子、固定、导纱眼、
1条
详情
8516909000
蒸汽拖把备件(水箱盖,弯嘴,连接管,等)
1条
详情
8708295900
左、右后门C柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
左、右后门B柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
左、右后门B柱内/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
左、右前门B柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708295900
左、右前门A柱外/无品牌/非成套散件或
1条
详情
8708100000
宝马汽车用保险杠阻流/BMW/非成套散件非
1条
详情
8708299000
车身外件(阻流)/保时捷/非成套散件非
1条
详情
8708920000
宝马汽车消音器用定位/BMW/非成套散件非
1条
详情
8708100000
保险杠零部件(叶子)/SAFEWAY/非成套散件坯件
1条
详情
8466940090
(柔性多边折弯机零件,贱金属制,SALVAGNINI)
1条
详情
8708299000
锁止/本田/非成套散件非坯/未构成整机特征
1条
详情
8708299000
舌形/本田/非成套散件非坯/未构成整机特征
1条
详情
8708299000
定位/本田/非成套散件非坯/未构成整机特征
1条
详情
8708100000
宝马汽车用保险杠阻流/MINI/非成套散件非
1条
详情
8415901000
空调零件(主,接收,冷凝器罩,细管)
1条
详情
8708100000
保险杠零部件(前牌照)/SAFEWAY/非成套散件坯件
1条
详情
8708920000
宝马汽车排气系统用定位/BMW/非成套散件非
1条
详情
8708801000
宝马汽车悬挂系统用缓冲/BMW/非成套散件非
1条
详情
8431310090
扶梯备件(摩擦轮,显示,采集,加油刷,按钮等)
1条
详情
8708299000
后门后柱内左右件/北京现代/非成套散件非坯件
1条
详情
8708299000
中柱后门内左右件/北京现代/非成套散件非坯件
1条
详情
8708299000
中柱前门内左右件/北京现代/非成套散件非坯件
1条
详情
8448590000
绣花机配件(梭壳,梭芯,塑料件,轴承,垫,旋梭,电脑)
1条
详情
8510900000
电动发推剪配件,碳刷卡座,压线,护线套,刀片支撑杆
1条
详情
2515120000
银灰色石灰华2厘米厚TRAVERTINE SILVER ROUGH SLAB 20MM THICKNESS
1条
详情
8466940090
(品牌:SALVAGNINI,用途:柔性多边折弯机用,材质:塑料制,功能原理:减少摩擦)
1条
详情
2515110000
大理石
1条
详情
7326901900
4482条
详情
8479909090
2671条
详情
8448590000
1509条
详情
8607910000
402条
详情
7326191000
961条
详情
8409919990
1748条
详情
8480419000
221条
详情
8467991000
1784条
详情
8422909000
973条
详情
7308900000
2221条
详情
8448399000
962条
详情
8467999000
941条
详情
6903200000
335条
详情
3920999090
516条
详情
3921909090
620条
详情
7616991090
1829条
详情
3926901000
4015条
详情
8414909090
2741条
详情
8474900000
630条
详情
8538109000
289条
详情
7326909000
7487条
详情
4410909000
4条
详情
7616100000
390条
详情
8422902000
3096条
详情
8708309100
1条
详情
6802999000
1条
详情
4823200000
D
106条
详情
8450901000
B
750条
详情
8537101901
P
200条
详情
8503001000
B
194条
详情
8503009090
P
2015条
详情
8516909000
P
1133条
详情
8537101990
P
728条
详情
6802999000
L
1条
详情
8534009000
PC
2944条
详情
3921902000
PE
77条
详情
9030900090
IB
781条
详情
3923900000
PP
814条
详情
3920209090
PP
251条
详情
8424909000
PC
1020条
详情
3920999090
PE
516条
详情
8534009000
PA
2944条
详情
8534009000
PB
2944条
详情
3920690000
PU
133条
详情
3920109090
PE
529条
详情
3920610000
PC
137条
详情
9610000000
KT
292条
详情
3920490090
PS
200条
详情
8503001000
PC
194条
详情
8516909000
PB
1133条
详情
3701302200
PS
102条
详情
8529904900
BT
1186条
详情
8529904900
DC
1186条
详情
8529904900
MS
1186条
详情
7308900000
PU
2221条
详情
3920209090
KT
251条
详情
3920109090
PP
529条
详情
3921909090
PP
620条
详情
8538109000
PC
289条
详情
3920109090
PC
529条
详情
8542900000
IC
123条
详情
6810999000
CS
1条
详情
3920201000
PP
1条
详情
6810919000
SB
1条
详情
3921110000
KT
1条
详情
8452909900
AB
1条
详情
9405990000
LED
1824条
详情
3921110000
EPE
124条
详情
3921110000
EPS
124条
详情
3921129000
PVC
85条
详情
8538109000
PCB
289条
详情
8443999090
PCB
2085条
详情
3920430090
PVC
132条
详情
8537109090
PCB
2982条
详情
9031809090
EVB
2623条
详情
8473309000
PCB
2910条
详情
8531200000
LED
474条
详情
8537101990
PCB
728条
详情
8538900000
PCB
5495条
详情
3920490090
PVC
200条
详情
8529904900
PCB
1186条
详情
8548900090
EVA
398条
详情
9032900090
PCB
953条
详情
3917220000
PCR
76条
详情
8518900090
PCB
1153条
详情
8534009000
PCB
2944条
详情
9005901000
PCB
32条
详情
8534001000
PCB
1368条
详情
8471509000
CPU
86条
详情
8517703000
FPC
1483条
详情
8473290000
PCB
129条
详情
8534009000
LED
2944条
详情
6902200000
N17
203条
详情
6902200000
N14
203条
详情
8529905000
OEM
269条
详情
8534009000
PCM
2944条
详情
8534009000
I/O
2944条
详情
8536300000
PCM
841条
详情
8537101990
A/D
728条
详情
8538109000
I/O
289条
详情
3920300000
ABS
87条
详情
3926909090
EVA
16342条
详情
3926909090
PVC
16342条
详情
9018193090
PCB
50条
详情
3918109000
PVC
278条
详情
8409991000
PCB
2784条
详情
9031499090
VPC
744条
详情
3920999090
PVC
516条
详情
8479896900
PCB
55条
详情
9031900090
PCB
1403条
详情
9405990000
PCB
1824条
详情
8479909090
DMB
2671条
详情
9017900000
PCB
217条
详情
8529909090
HUB
1512条
详情
8448590000
PCB
1509条
详情
8471800000
CPU
446条
详情
3921909090
PVC
620条
详情
3926909090
PCR
16342条
详情
6809900000
GRG
83条
详情
7226999090
pcm
37条
详情
3918909000
PVC
1条
详情
3920109090
EVA
1条
详情
3920730000
CAB
1条
详情
8517709000
PCB
1条
详情
8534009000
OEM
1条
详情
3920510000
POM
1条
详情
9030900090
CPU
1条
详情
8538900000
SIB
1条
详情
8538900000
I/O
1条
详情
3921909090
AID
1条
详情
3921199000
EPS
1条
详情
8537109090
PDB
1条
详情
7219241000
1mm
1条
详情
9022909090
S16
1条
详情
3920620000
PET
1条
详情
8529904900
CCD
1条
详情
3921110000
HIPS
124条
详情
3920991000
PTFE
234条
详情
8517709000
PCBA
2808条
详情
3920999090
PVDF
516条
详情
3916209000
CPVC
61条
详情
3926909090
PMMA
16342条
详情
3920490090
CPVC
200条
详情
8538900000
EIF3
5495条
详情
3926909090
PEEK
1条
详情
3920510000
PMMA
1条
详情
3925900000
PVC
1条
详情
3920109090
LDPE
1条
详情
3920109090
HDPE
1条
详情
8541401000
OLED
1条
详情
8537109090
M&D3
1条
详情
8537109090
M&D4
1条
详情
8529904900
CMOS
1条
详情
3920690000
PETG
1条
详情
8479909090
(大)
2671条
详情
8479909090
(小)
2671条
详情
9031900090
PCBA9
1403条
详情
6815999000
MP-15
1条
详情
3920610000
ABSPC
1条
详情
8413910000
隔膜
2875条
详情
8409999100
冷却
640条
详情
8438900000
电子
335条
详情
8443919090
刮胶
282条
详情
8471609000
触摸
300条
详情
7019909000
弓绞
339条
详情
8538900000
电脑
5495条
详情
8508701000
功能
488条
详情
3921110000
保温
124条
详情
3926901000
固定
4015条
详情
8531200000
显示
474条
详情
8477900000
下热
2384条
详情
8503009090
励磁
2015条
详情
7616999000
中架
2313条
详情
7616999000
上架
2313条
详情
7616999000
侧架
2313条
详情
8504401400
电源
399条
详情
8422909000
电动
973条
详情
8473309000
导热
2910条
详情
8508701000
过滤
488条
详情
8419909000
电子
903条
详情
9031900090
转接
1403条
详情
3920209090
透明
251条
详情
6903900000
陶瓷
254条
详情
8708299000
联动
4134条
详情
9405990000
功能
1824条
详情
8536500000
显示
1541条
详情
7326901900
左端
4482条
详情
7326901900
右端
4482条
详情
8415901000
显示
577条
详情
8467991000
量规
1784条
详情
7326901900
极靴
4482条
详情
7419999100
连接
998条
详情
8454909000
支撑
216条
详情
8473309000
散热
2910条
详情
8452909900
卷边
484条
详情
8409919990
铝阀
1748条
详情
8716900000
支撑
343条
详情
8431499900
消音
1342条
详情
8486909900
基准
634条
详情
7326901900
灭弧
4482条
详情
8714100090
驱动
1648条
详情
8422909000
冲孔
973条
详情
3926909090
进料
16342条
详情
8419909000
分流
903条
详情
8481901000
破裂
4188条
详情
8708309990
冷却
693条
详情
9031900090
测试
1403条
详情
8517709000
功能
2808条
详情
6806109090
岩棉
45条
详情
7326901900
安全
4482条
详情
8530800000
指示
169条
详情
9610000000
书写
292条
详情
6811820000
保温
27条
详情
8481901000
限流
4188条
详情
8414909090
导流
2741条
详情
7326909000
滑道
7487条
详情
8467920000
推动
489条
详情
7019909000
隔热
339条
详情
3926909090
防爬
16342条
详情
9030900090
接口
781条
详情
8473409090
固定
245条
详情
8534009000
按键
2944条
详情
8534009000
天线
2944条
详情
8607910000
连接
402条
详情
8607910000
缓冲
402条
详情
9402900000
左腿
1119条
详情
9402900000
右腿
1119条
详情
7616999000
适配
2313条
详情
8467991000
传动
1784条
详情
8467991000
开关
1784条
详情
8467991000
止动
1784条
详情
3926901000
密封
4015条
详情
8467991000
挡流
1784条
详情
3921199000
硅胶
317条
详情
londing...
X