hscode
商品描述
实例汇总
详情
8803200000
摩擦
56条
详情
9031900090
摩擦
1403条
详情
3926901000
摩擦
4015条
详情
8483900090
摩擦
1639条
详情
6909110000
摩擦
1条
详情
8431499900
摩擦
1条
详情
8708995900
摩擦
105条
详情
6914100000
陶瓷摩擦
231条
详情
8503009090
中间摩擦
2015条
详情
8708309990
摩擦
693条
详情
4016931000
冲床摩擦
1条
详情
6815100000
摩擦
1条
详情
8431499900
摩擦套件
1条
详情
8483900090
离合摩擦
1条
详情
8483900090
摩擦维修包
1639条
详情
6914100000
全陶瓷摩擦
1条
详情
8714100090
离合器摩擦
1条
详情
8708309990
式制动摩擦
693条
详情
4016999090
橡胶摩擦
1204条
详情
8708301000
削制动摩擦
132条
详情
8708301000
式制动摩擦
132条
详情
8708301000
制动摩擦组件
1条
详情
8708309990
制动摩擦衬块
1条
详情
8714100090
B51006摩擦总成
1条
详情
8708301000
制动摩擦总成
1条
详情
8483900090
传动单元摩擦
1条
详情
8448590000
纺机配件,摩擦
1509条
详情
8708309990
摩擦片 PD/116
1条
详情
8448590000
纺机配件(摩擦)
1509条
详情
8431499900
塔机部件(摩擦)
1342条
详情
8448590000
纺机配件,摩擦
1509条
详情
8708309990
摩擦片P-116-K21
1条
详情
9024900000
测试摩擦的金属
1条
详情
8483600090
摩擦离合器主动
1条
详情
8409919990
离合器摩擦片 压
1748条
详情
8448209000
加弹机摩擦 100PCS
1条
详情
8708991000
拖拉机零件-摩擦
1条
详情
8431310001
升降机零件,摩擦
1条
详情
8708309990
摩擦片 PD/116-K21
1条
详情
8803200000
起落架刹车系统摩擦
56条
详情
8708309990
式制动摩擦片用油管
693条
详情
8448499000
织机配件:摩擦,皮带
1447条
详情
8708939000
离合器零件/减振摩擦
1条
详情
8505909090
摩擦/电磁制动器零件
1条
详情
8708309990
摩擦片 PD116 BRAKE PADS
1条
详情
8708299000
车用安全带零件(摩擦)
1条
详情
8483600090
摩擦离合器主动(船用)
1条
详情
8483900090
离合器用零件(摩擦
1639条
详情
8708309990
式制动摩擦片用刹车
693条
详情
8422400000
摩擦式转全自动包装机
1条
详情
8708309990
轿车用前制动摩擦衬块
1条
详情
8431499900
扫雪机零部件(摩擦
1条
详情
8708939000
离合器压摩擦片部件
1条
详情
8424909000
干喷机配件(橡胶摩擦等)
1020条
详情
8708994900
汽车配件(前制动摩擦片)
1093条
详情
8708309990
式制动摩擦片用卡钳总成
693条
详情
8708309990
轿车用后制动摩擦衬块/GM
1条
详情
8708309990
轿车用前制动摩擦衬块PAD
1条
详情
8708309990
轿车用前制动摩擦衬块/GM
1条
详情
8413910000
液压泵零件(摩擦、卡
1条
详情
8708995900
压裂车底用零件/摩擦片等
1条
详情
8448399000
摩擦(化纤加捻机专用零件)
1条
详情
8708934000
离合器零部件(压摩擦片)
1条
详情
7326909000
纺织机械配件(丝导器,摩擦)
7487条
详情
8483409000
摩擦离合器及进料旋转齿轮
1156条
详情
8708309990
轿车用后式制动摩擦衬块/GM
1条
详情
8803200000
飞机起落架零件/静摩擦片等
1条
详情
8431209000
高空作业车用零件(摩擦组件)
1条
详情
8708309990
制动器零件(制动摩擦片,制动)
1条
详情
8503009090
发动机用零部件(摩擦环,连接)
1条
详情
8483109000
离合器压,离合器摩擦片AUTOPARTS
2601条
详情
8431209000
叉车配件(刹车,制动摩擦片,分泵
660条
详情
8708409199
汽车用自动变速箱零件(摩擦
1条
详情
8708309990
装载机制动器零件(制动,摩擦垫块)
1条
详情
8803300000
飞机零件升降舵外形轮廓/摩擦接头
1条
详情
8708991000
制动器摩擦总成 BRAKE FRICTION DISK ASSY
1条
详情
8708939000
离合器摩擦/HONDA牌/汽车离合器零件
1条
详情
8431209000
,摩擦片,连杆,主动片,手制动拉索
1条
详情
8708309990
摩擦片 一套4个 PD/116 BRAKE PAD IN SETS
1条
详情
8708309200
制动器零件(后制动摩擦衬块卡扣)
1条
详情
8708301000
式制动摩擦片/MANDO/非成套散件非毛坯
1条
详情
8448209000
纤维挤压机配件(摩擦、塑料罗拉片等)
462条
详情
8708301000
式制动摩擦片/起亚/非成套散件非毛坯
1条
详情
8708301000
式制动摩擦片/现代/非成套散件非毛坯
1条
详情
8708309100
拖拉机用制动器零件(摩擦)/AGCO牌
1条
详情
8462991000
摩擦压力机 JA53-2500A FRICTION SCREW PRESS
1条
详情
8708939000
离合器摩擦/牌子:HONDA/汽车离合器零件
1条
详情
8708939000
离合器摩擦/牌子:HONDA,汽车离合器零件
1条
详情
8448590000
针织机用零件,调速,断纱自停器,摩擦
1条
详情
8708309990
车用刹车零件(车用后制动摩擦衬块)
1条
详情
8708934000
离合器零部件(离合器压,离合器摩擦片)
1条
详情
8431431000
制动器零件(动摩擦盆芯,压力,中间等)
1条
详情
8708301000
式制动摩擦片/万都/非成套散件非毛坯件
1条
详情
8708301000
汽车制动摩擦片组件/史尉克牌/成套散件
1条
详情
8431431000
制动器零件(中间,动摩擦心,气缸,法兰)
1条
详情
8714100090
摩配(摩擦片,压,米表齿,从动毂,小榖总成)
1条
详情
8708309990
车用刹车零件(轿车用前制动摩擦衬块)
1条
详情
8431432000
工程钻探机配件(杠杆,主动摩擦,内摩擦)
1条
详情
8708301000
式制动摩擦片/现代起亚/成套散件非毛坯件
1条
详情
8448590000
针织机用零件(摩擦轮,支座,调速,通纱瓷眼)
1条
详情
8708934000
离合器零部件(离合器压、离合器摩擦片)
87条
详情
8708301000
式制动摩擦片/现代起亚/非成套散件非毛坯件
1条
详情
7326901900
制动器零件(后制动摩擦衬块卡扣) ACCESSORIES
1条
详情
7326901900
制动器零件(后制动摩擦衬块卡扣) ACCESSOIRES
1条
详情
8448590000
针织机用零件(调速,张力器,摩擦轮,通纱瓷眼)
1条
详情
7325991000
刹车(利用摩擦减速和停止运动部件,钢铁制,
1条
详情
7326901900
制动器零件(后制动摩擦衬块卡扣) ACCESSORY
1条
详情
8708934000
离合器零部件(离合器压总成,离合器摩擦片总成)
87条
详情
8708934000
离合器零部件(离合器摩擦片总成 离合器压总成等)
1条
详情
8708932000
离合器零件(离合器摩擦片,离合器压,离合器助力器)
1条
详情
7419994000
49条
详情
7419999900
815条
详情
7418200000
法兰
496条
详情
7415390000
法兰
1条
详情
7419999900
制称量
815条
详情
8310000000
纪念
1条
详情
8466939000
小段研胶()
1307条
详情
7326909000
放置芯端子
7487条
详情
7411211000
锌合金管
8条
详情
7409290000
合金片 非
53条
详情
7419999900
制货物陈列
815条
详情
7409111000
带(精炼,卷)
17条
详情
7409210000
片/卷/合金片
166条
详情
7409210000
卷的锌合金带材
166条
详情
7404000090
卷装青带/边角料
1条
详情
7411211000
卷的锌合金(黄)管
8条
详情
7409119000
材/红,带状卷,精炼
1条
详情
7409290000
合金片,片状,黄制,非卷.
53条
详情
7418200000
制卫生用具:浴巾环.架.肥皂
1条
详情
7418200000
制卫生器具(下水,手柄,流量)
1条
详情
7409190000
精炼板COPPER SHEET,99.5%,非卷.
88条
详情
7419999100
树脂(喜百事PRO-1复合研磨
1条
详情
7409119000
材/红,带状卷,精炼,含氧量500PPM
1条
详情
7409310000
带,卷状,青制,成分:92.8%锡7.2%,
125条
详情
7409210000
锌合金板C2680R-1/2H,板状,材质:黄,卷。
166条
详情
7213990000
非合金热轧钢条,凸形截面,不规则卷,0.01镍0.01磷+
29条
详情
8487900000
摩擦
1条
详情
7406103000
粉,用途:制造摩擦片原料
15条
详情
8708934000
货车离合器零件(摩擦片)
1条
详情
8466920000
682条
详情
6903200000
335条
详情
6912001000
103条
详情
7307210000
417条
详情
8448499000
1447条
详情
7323990000
2774条
详情
7013490000
541条
详情
8409919990
1748条
详情
3926909090
16342条
详情
8708401090
9条
详情
8708993900
20条
详情
8523512000
U
78条
详情
8523511000
U
173条
详情
8471709000
U
129条
详情
8471609000
U
300条
详情
8523499000
CD
1条
详情
3924100000
3D
1条
详情
8523512000
USB
78条
详情
3923900000
PVC
1条
详情
7615200000
/铝
317条
详情
8523511000
U 8G
173条
详情
3923900000
TRAY
1条
详情
3926909090
TRAY
1条
详情
8523511000
木U
1条
详情
8471709000
U16G
1条
详情
8523511000
U(8G)
173条
详情
8523511000
U 16G
173条
详情
8448320000
皮带
237条
详情
8431310090
控制
2120条
详情
7326909000
铁粉
7487条
详情
8543709990
震动
1612条
详情
8516299000
加热
206条
详情
8479909090
转向
2671条
详情
3926901000
反冲
4015条
详情
8514909000
清洁
631条
详情
8505909090
制动
298条
详情
7326901900
工作
4482条
详情
8433909000
刀架
478条
详情
7616991090
散热
1829条
详情
7326901900
固定
4482条
详情
8529908900
冷却
93条
详情
8466940090
夹头
817条
详情
7326909000
称量
7487条
详情
3923900000
装载
814条
详情
3926909090
腰子
16342条
详情
7326901900
纺织
4482条
详情
8538101000
导向
143条
详情
8467991000
转向
1784条
详情
8708934000
夹持
87条
详情
8708934000
驱动
87条
详情
9026900000
发信
1014条
详情
8708309600
制动
51条
详情
8511909000
皮带
590条
详情
8708309400
制动
118条
详情
8523492000
驱动
200条
详情
9029900000
刻度
388条
详情
8415901000
积水
577条
详情
6911900000
肥皂
264条
详情
8479909090
振动
2671条
详情
8517709000
光纤
2808条
详情
4016999090
曝气
1204条
详情
8448499000
角度
1447条
详情
8509900000
绞肉
196条
详情
7326901900
金属
4482条
详情
3926909090
整型
16342条
详情
8304000000
文件
289条
详情
8514909000
加热
631条
详情
8503009090
风扇
2015条
详情
8503009090
制动
2015条
详情
8431209000
地板
660条
详情
3924100000
塑料
891条
详情
8708309300
制动
20条
详情
7326901900
积水
4482条
详情
9506919000
扭腰
1128条
详情
8516909000
加热
1133条
详情
8448399000
隔离
962条
详情
8708809000
弹簧
280条
详情
8431390000
振动
819条
详情
8477900000
中心
2384条
详情
8479909090
固定
2671条
详情
3926909090
吸塑
16342条
详情
8523511000
防毒
173条
详情
8413910000
平衡
2875条
详情
8428399000
震动
170条
详情
8414909090
推力
2741条
详情
8207701000
铣刀
38条
详情
8414909090
锁紧
2741条
详情
3926400000
饰品
3281条
详情
8708301000
制动
132条
详情
8708932000
吸合
51条
详情
6815100000
石墨
285条
详情
9032900090
控制
953条
详情
8466940090
磨削
817条
详情
8516800000
加热
539条
详情
8431310090
操纵
2120条
详情
8477900000
切割
2384条
详情
3926901000
调头
4015条
详情
3923900000
晶粒
814条
详情
8448590000
变速
1509条
详情
8466920000
导向
682条
详情
8415909000
中心
835条
详情
7326901900
破裂
4482条
详情
7326901900
铸铁
4482条
详情
9031809090
校正
2623条
详情
8416900000
加热
170条
详情
3920920000
尼龙
97条
详情
7323990000
金属
2774条
详情
8443999090
导电
2085条
详情
4016999090
皮带
1204条
详情
8474100000
震动
92条
详情
4016999090
挡水
1204条
详情
8428399000
振动
170条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8708309200
制动
68条
详情
8466939000
驱动
1307条
详情
8714100090
制动
1648条
详情
3923900000
塑料
814条
详情
8454902200
振动
5条
详情
8418999990
接水
642条
详情
8467991000
固定
1784条
详情
8467991000
导向
1784条
详情
8466939000
转换
1307条
详情
3926909090
减震
16342条
详情
8414901900
接水
269条
详情
8413910000
推力
2875条
详情
8537109001
操纵
159条
详情
7616991090
转角
1829条
详情
8413910000
导流
2875条
详情
8538900000
线束
5495条
详情
8450901000
皮带
750条
详情
8467999000
起动
941条
详情
8708309990
制动
693条
详情
7318290000
支撑
655条
详情
3917320000
圆管
355条
详情
8467920000
转换
489条
详情
8479820090
振动
409条
详情
9006912000
计数
41条
详情
8467991000
刻度
1784条
详情
3926100000
文件
1034条
详情
3923900000
吸塑
814条
详情
3926909090
饰品
16342条
详情
3923290000
塑料
623条
详情
8467991000
曲柄
1784条
详情
8467991000
调节
1784条
详情
8467991000
中心
1784条
详情
8467991000
收集
1784条
详情
8466920000
固定
682条
详情
9031900090
测试
1403条
详情
8708944000
转向
79条
详情
8708946000
转向
32条
详情
8708942090
转向
25条
详情
8708943000
转向
18条
详情
8708941000
转向
51条
详情
8708939000
推力
380条
详情
8537209000
控制
285条
详情
8537109090
控制
2982条
详情
8523511000
电子
173条
详情
8518900090
右后
1153条
详情
8517629900
蓝牙
644条
详情
8516909000
滴水
1133条
详情
8514909000
烧结
631条
详情
8466940090
传动
817条
详情
8466940090
压缩
817条
详情
8466920000
镜头
682条
详情
8443999090
油墨
2085条
详情
8440900000
转动
19条
详情
8418999200
排水
131条
详情
8409919990
转动
1748条
详情
7013490000
烤箱
541条
详情
7013100000
玻璃
66条
详情
6913900000
装饰
326条
详情
6912009000
烤箱
106条
详情
3924100000
餐具
891条
详情
8708949090
转向
602条
详情
3922100000
防水
146条
详情
8448399000
金属
962条
详情
3926909090
操作
16342条
详情
8479909090
镀膜
2671条
详情
3926909090
塑胶
16342条
详情
8454909000
定位
216条
详情
8448590000
沉降
1509条
详情
8486909900
加工
634条
详情
8424909000
锯齿
1020条
详情
4205009090
杂物
242条
详情
8477900000
送料
2384条
详情
7616999000
称量
2313条
详情
8708302900
制动
57条
详情
8448492000
传动
37条
详情
9030900090
测试
781条
详情
3926909090
承载
16342条
详情
8538900000
分配
5495条
详情
8466940090
震动
817条
详情
8413910000
导向
2875条
详情
8466100000
铣刀
416条
详情
4202920000
工艺
2257条
详情
6909110000
导向
171条
详情
6909110000
支撑
171条
详情
6909110000
刀口
171条
详情
6909900000
底座
55条
详情
6910900000
洗手
188条
详情
7013370000
烤箱
147条
详情
7213910000
圆钢
41条
详情
7307190000
底座
621条
详情
7325101000
平展
166条
详情
7612909000
铝箔
727条
详情
8112992090
雕刻
22条
详情
8207901000
冲压
341条
详情
8302300000
烟灰
667条
详情
8516909000
发热
1133条
详情
8517702000
接口
184条
详情
8537101101
操作
122条
详情
8537109090
操作
2982条
详情
8537109090
操纵
2982条
详情
8607290000
制动
61条
详情
9504909000
游戏
161条
详情
8523291100
存储
17条
详情
7323910000
铸铁
189条
详情
8466940090
切割
817条
详情
7615109090
烤鸡
472条
详情
8464101000
切割
17条
详情
8413910000
拉手
2875条
详情
8433909000
切割
478条
详情
3926909090
曝气
16342条
详情
3926400000
塑料
3281条
详情
7013490000
方形
541条
详情
8486909900
固定
634条
详情
7326909000
腰子
7487条
详情
7326909000
架子
7487条
详情
3926100000
颜料
1034条
详情
8714100090
启动
1648条
详情
7017900000
玻璃
230条
详情
7323990000
蒸笼
2774条
详情
9617009000
保温
177条
详情
8439910000
滑动
99条
详情
8714100090
驱动
1648条
详情
7615109090
铝箔
472条
详情
3926100000
调料
1034条
详情
8205510000
磨刀
1178条
详情
7326909000
电缆
7487条
详情
7326909000
颜料
7487条
详情
4822900000
电缆
49条
详情
9504909000
飞镖
161条
详情
7013420000
玻璃
40条
详情
3926100000
文具
1034条
详情
8409919990
定时
1748条
详情
7013990000
玻璃
458条
详情
9506911900
扭腰
375条
详情
7323990000
铁板
2774条
详情
3926400000
装饰
3281条
详情
4823909000
装饰
1350条
详情
7323990000
蛋糕
2774条
详情
8431390000
转向
819条
详情
7013490000
蛋糕
541条
详情
7323990000
玻璃
2774条
详情
7323990000
份数
2774条
详情
8432900000
割草
363条
详情
6913100000
工艺
455条
详情
8516909000
电热
1133条
详情
7326909000
工具
7487条
详情
9506919000
飞镖
1128条
详情
3926909090
展示
16342条
详情
6913100000
装饰
455条
详情
7013330000
玻璃
27条
详情
8466939000
震动
1307条
详情
3926909090
电缆
16342条
详情
6909110000
导入
171条
详情
6909110000
切割
171条
详情
7013370000
玻璃
147条
详情
7013410000
玻璃
68条
详情
7013490000
玻璃
541条
详情
7323990000
铁制
2774条
详情
9506990000
飞镖
1050条
详情
3924900000
塑料
735条
详情
3917400000
圆管
1068条
详情
8424909000
驱动
1020条
详情
8413910000
切断
2875条
详情
8409919990
机油
1748条
详情
8480419000
支撑
221条
详情
8466100000
固定
416条
详情
6903900000
耐火
254条
详情
8431390000
制动
819条
详情
8543909000
信号
580条
详情
7326909000
浮动
7487条
详情
8517709000
风扇
2808条
详情
8450901000
制动
750条
详情
9405990000
吸顶
1824条
详情
8419909000
分配
903条
详情
7326901900
调速
4482条
详情
6902200000
耐火
203条
详情
8306299000
装饰
1370条
详情
8481901000
反冲
4188条
详情
8505909090
驱动
298条
详情
7326901900
井口
4482条
详情
8421919090
插管
273条
详情
8511901000
启动
57条
详情
8448590000
剪刀
1509条
详情
8483900090
扇形
1639条
详情
8113009090
工作
55条
详情
8483900090
齿条
1639条
详情
7326191000
金属
961条
详情
7326199000
电瓶
339条
详情
8483900090
皮带
1639条
详情
6912009000
肥皂
106条
详情
8308100000
钥匙
1369条
详情
8310000000
指示
451条
详情
7326909000
水烟
7487条
详情
8205590000
定位
1816条
详情
8531200000
显示
474条
详情
8448399000
制动
962条
详情
8483900090
缩紧
1639条
详情
8422909000
震荡
973条
详情
8509900000
过滤
196条
详情
8439910000
刻度
99条
详情
8448399000
夹紧
962条
详情
8529101000
刻度
183条
详情
9506919000
训练
1128条
详情
8512900000
三角
918条
详情
3926901000
接触
4015条
详情
3924900000
肥皂
735条
详情
8422909000
振动
973条
详情
8431499900
制动
1342条
详情
8431310090
操作
2120条
详情
8483900090
从动
1639条
详情
3922100000
淋浴
146条
详情
9506919000
平衡
1128条
详情
8538900000
吸塑
5495条
详情
8409999990
压力
1005条
详情
8418999990
蒸发
642条
详情
8483600090
制动
382条
详情
8486909900
承载
634条
详情
4303900090
羊毛
270条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
8474100000
振动
92条
详情
8479909090
张力
2671条
详情
8514400090
加热
119条
详情
8474900000
偏心
630条
详情
9015900090
破裂
401条
详情
7020001990
石英
224条
详情
6911101900
手工
89条
详情
8466940090
制动
817条
详情
3926909090
育苗
16342条
详情
8486909900
传输
634条
详情
7013990000
肥皂
458条
详情
8516609000
加热
152条
详情
3923210000
吸塑
389条
详情
8479899990
振动
1039条
详情
8708939000
从动
380条
详情
7418109000
糕点
52条
详情
8448499000
张力
1447条
详情
8516609000
保温
152条
详情
8415909000
积水
835条
详情
8516799000
加热
247条
详情
7326909000
终端
7487条
详情
3926901000
零件
4015条
详情
7307290000
分流
1294条
详情
8409919990
固定
1748条
详情
8409919990
移动
1748条
详情
7326909000
弹簧
7487条
详情
4016101000
橡胶
169条
详情
7307990000
过渡
1286条
详情
6914900000
耐火
171条
详情
londing...
X