hscode
商品描述
实例汇总
详情
8544492900
耐热电线
249条
详情
3910000000
耐热电线硅橡胶
1条
详情
8544421100
电线
789条
详情
8544190000
电线
90条
详情
8544492100
电线
219条
详情
8544422100
电线
498条
详情
8544421900
电线
638条
详情
8544491100
电线
223条
详情
8544491900
电线
272条
详情
8544422900
电线
532条
详情
8544110000
电线
475条
详情
8544492900
电线
249条
详情
8544200000
电线
196条
详情
8544601200
电线
87条
详情
3926909090
电线
16342条
详情
8544609090
电线
37条
详情
8544302090
电线
217条
详情
8544492900
电线B
249条
详情
8544491900
电线A
272条
详情
8544491900
电线1
272条
详情
8544110000
电线C
475条
详情
8544110000
电线A
475条
详情
8544491900
电线B
272条
详情
8544421900
电线(
1条
详情
8544492100
电线01
219条
详情
8544492900
DS电线
1条
详情
8544491900
电线-2
1条
详情
8544492900
电线-4
1条
详情
7404000010
电线
128条
详情
3926909090
电线
16342条
详情
8544421100
USB电线
789条
详情
8544422900
电线
532条
详情
8544421900
电线
638条
详情
8544421100
电线
789条
详情
8544422900
电线
532条
详情
7602000010
电线
79条
详情
7404000090
电线
523条
详情
8203400000
电线
276条
详情
8544110000
PVC电线
475条
详情
8544110000
电线
475条
详情
8544491100
电线
223条
详情
8544491900
电线
272条
详情
8544422900
电线
532条
详情
3926909090
电线
16342条
详情
7326909000
电线
7487条
详情
3926909090
电线
16342条
详情
4202220000
电线
2033条
详情
7326909000
电线
7487条
详情
8544491900
5mm电线
272条
详情
3917230000
电线
112条
详情
3926909090
电线
1条
详情
7326191000
电线
1条
详情
8203200000
电线
1条
详情
4821100000
电线
1条
详情
8538900000
电线
1条
详情
8536909000
电线
1条
详情
3917290000
电线
1条
详情
8544492100
电线
1条
详情
8467229000
电线
1条
详情
8443919090
电线
1条
详情
3926901000
电线
1条
详情
8547200000
电线
1条
详情
8203300000
电线
1条
详情
8536690000
电线
1条
详情
8544492100
电线
1条
详情
8544422100
USB电线
1条
详情
8544421100
LED电线
1条
详情
8544492900
电线CODE
249条
详情
8544491900
电线WIRE
272条
详情
8544110000
电线WIRE
475条
详情
8544491100
PTFE电线
223条
详情
8544492100
电线200v
1条
详情
8544422900
电线(旧)
532条
详情
8544421900
电线(旧)
638条
详情
8544491900
电线30伏
1条
详情
8544422100
电线10PCS
1条
详情
8547909000
电线接头
571条
详情
8443999090
电线组合
2085条
详情
8544422900
阳极电线
532条
详情
8544492900
编织电线
249条
详情
8544491100
数据电线
223条
详情
8536909000
电线端口
559条
详情
8544110000
绕制电线
475条
详情
8547200000
电线接头
428条
详情
8544421900
组合电线
638条
详情
8544421100
GPS充电线
789条
详情
8544421900
连接电线
638条
详情
8544492900
包胶电线
249条
详情
8544421900
高频电线
638条
详情
8544422100
组合电线
498条
详情
8544491900
扁排电线
272条
详情
8544422900
接头电线
532条
详情
8544422900
组合电线
532条
详情
8544422900
绝缘电线
532条
详情
8544190000
硅胶电线
90条
详情
8544491900
一般电线
272条
详情
8544110000
绕组电线
475条
详情
8544422900
电线组件
532条
详情
8544421100
组合电线
789条
详情
8544421900
延长电线
638条
详情
8544200000
同轴电线
196条
详情
8544492900
照射电线
249条
详情
8544110000
铜制电线
475条
详情
8544491900
排插电线
272条
详情
8544422900
联接电线
532条
详情
8536690000
电线插头
803条
详情
8516901000
加热电线
159条
详情
5906101000
电线胶布
82条
详情
8544422100
电线组件
498条
详情
8539219000
电线
83条
详情
8544421900
电线 30伏
638条
详情
7404000090
绕组电线
523条
详情
7419999100
电线套头
998条
详情
7419999900
电线接头
815条
详情
8544110000
漆皮电线
475条
详情
8544110000
铜芯电线
475条
详情
8544110000
汽车电线
475条
详情
8544110000
裸铜电线
475条
详情
8544110000
塑胶电线
475条
详情
8544190000
铝芯电线
90条
详情
8544491100
绝缘电线
223条
详情
8544491100
乙烯电线
223条
详情
8608009000
电线拉架
259条
详情
8529109090
电线配件
354条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
8544492900
绝缘电线
249条
详情
8548900090
电线配件
398条
详情
8544492100
铝制电线
219条
详情
8544491900
主板电线
272条
详情
7326909000
电线
7487条
详情
8544110000
绝缘电线
475条
详情
8544492900
铜制电线
249条
详情
7404000010
废铜电线
128条
详情
8529102000
电线天线
187条
详情
8544491100
低压电线
223条
详情
8544492900
切断电线
249条
详情
8544200000
组合电线
196条
详情
8544421900
样品电线
638条
详情
8544421900
电线组件
638条
详情
7404000010
电线废料
128条
详情
8544601300
高压电线
29条
详情
8544422100
伸缩电线
498条
详情
8544421900
数据电线
638条
详情
8536901100
电线端子
394条
详情
8536690000
电线接头
803条
详情
8536901100
电线接头
394条
详情
8544492100
连接电线
219条
详情
8544421100
接头电线
789条
详情
8544190000
绕制电线
90条
详情
8544422900
双芯电线
532条
详情
3926909090
电线线卡
16342条
详情
8544421100
同轴电线
789条
详情
3926909090
电线夹座
16342条
详情
8544421900
同轴电线
638条
详情
3926909090
电线护套
16342条
详情
8544421900
USB充电线
638条
详情
8544609090
高压电线
37条
详情
8544190000
绕组电线
90条
详情
8544492900
低压电线
249条
详情
8544601200
发火电线
87条
详情
9608309000
电线标记
29条
详情
8544491900
塑料电线
1条
详情
7404000090
电线废料
1条
详情
8536901900
电线接头
1条
详情
8544491900
加热电线
1条
详情
8538900000
电线插脚
1条
详情
8310000000
电线标志
1条
详情
8547200000
电线线卡
1条
详情
8536700000
电线端子
1条
详情
8538900000
电线端子
1条
详情
6810999000
水泥电线
1条
详情
8544491100
车用电线
1条
详情
8302500000
电线托架
1条
详情
8544110000
电缆电线
1条
详情
8544200000
电缆电线
1条
详情
3917230000
电线导管
1条
详情
8544302090
汽车电线
1条
详情
8544422100
汽车电线
1条
详情
8544302090
组合电线
1条
详情
8529109090
高频电线
1条
详情
8544492100
硅胶电线
1条
详情
8544491100
音频电线
1条
详情
8544110000
螺旋电线
1条
详情
8544422900
铜芯电线
1条
详情
8544492900
铜芯电线
1条
详情
8544421900
照明电线
1条
详情
8544421100
通讯电线
1条
详情
3917290000
电线护套
1条
详情
8544492100
铜制电线
1条
详情
3917310000
电线套管
1条
详情
3926901000
电线套管
1条
详情
8538900000
电线框架
1条
详情
8544190000
石棉电线
1条
详情
8518900090
电线头子
1条
详情
8308100000
电线挂钩
1条
详情
8544492900
接地电线
1条
详情
8443999090
电线导槽
1条
详情
3926909090
电线夹头
1条
详情
8409999100
电线支架
1条
详情
7326901900
电线夹子
1条
详情
3926909090
电线夹带
1条
详情
3926909090
电线扎带
1条
详情
8544492900
电线配件
1条
详情
8536690000
电线终端
1条
详情
8536690000
电线插板
1条
详情
8544110000
绕线电线
1条
详情
8544492900
小型电线
1条
详情
8544421900
接头电线
1条
详情
8544492900
吊灯电线
1条
详情
8544492900
电线排线
1条
详情
8536700000
电线接口
1条
详情
7419999100
电线夹具
1条
详情
8544421900
电池电线
1条
详情
9001100090
光纤电线
1条
详情
7308900000
电线桥架
1条
详情
8544421900
电线101PCS
1条
详情
8544422900
电线 10PCS
1条
详情
8538900000
电线散件
1条
详情
8538900000
电线盖板
1条
详情
8536690000
电线插座
1条
详情
8544492900
电线(220V)
1条
详情
8544421900
电线220PCS
1条
详情
8544421900
电线 20PCS
1条
详情
8544492100
卷装电线
1条
详情
8544190000
铜质电线
1条
详情
8544421900
扁平电线
1条
详情
8708405000
换挡电线
1条
详情
3919109900
PVC电线
1条
详情
8536690000
电线排插
1条
详情
3917230000
PVC电线
1条
详情
8544491900
电线(24伏)
272条
详情
8544421900
接插电线B
638条
详情
8544422900
组合电线1
532条
详情
8544422900
组合电线2
532条
详情
8544421100
组合电线C
789条
详情
8544421100
3头充电线
789条
详情
8544491900
电线/≤80V
272条
详情
8544422900
电线/220伏
1条
详情
8544609090
电线2000伏
1条
详情
8544110000
电线/1015/16
475条
详情
8544110000
电线PVC WIRE
475条
详情
8544110000
电线/2547/26
475条
详情
8544110000
超导电线T8
475条
详情
3926909090
电线护套-1
16342条
详情
8544421100
电线(电缆)
1条
详情
8544421900
插头电线16
1条
详情
8544609090
电线10000伏
1条
详情
8544421900
电线(导体)
1条
详情
8544492100
手机充电线
219条
详情
8544492100
耐高温电线
219条
详情
8443999090
电源电线
2085条
详情
8544421100
带接头电线
789条
详情
3926909090
电线固定件
16342条
详情
8544422100
织机用电线
498条
详情
8538900000
电线接线片
5495条
详情
8517707090
电线及接头
225条
详情
8479819000
电线压着机
209条
详情
8544491100
无接头电线
223条
详情
8544491900
无接头电线
272条
详情
7404000010
废扁排电线
128条
详情
8544422900
电线带接头
532条
详情
7326909000
电线密封盖
7487条
详情
8544422900
带接头电线
532条
详情
7326909000
电线保护套
7487条
详情
8431100000
电线导引器
416条
详情
8544421900
有接头电线
638条
详情
8544421900
数据充电线
638条
详情
9031499090
电线扫描仪
744条
详情
8536610000
电线灯座
100条
详情
8544421900
电线组合件
638条
详情
8544492100
铁氟龙电线
219条
详情
8544110000
双芯扁电线
475条
详情
8544492100
无接头电线
219条
详情
8544421900
电线连插头
638条
详情
8544421900
带接头电线
638条
详情
8544421900
电线附接头
638条
详情
8544422900
有接头电线
532条
详情
8544421100
有接头电线
789条
详情
8544492900
无接头电线
249条
详情
8536690000
电线连插头
803条
详情
8479811000
电线缠绕机
74条
详情
8479819000
电线剥皮机
209条
详情
8479400000
电线剥皮机
99条
详情
7404000010
带皮废电线
128条
详情
7404000010
废通讯电线
128条
详情
3926909090
双头电线
16342条
详情
8544110000
带绝缘电线
475条
详情
8544422100
有接头电线
498条
详情
7404000090
废耳筒电线
523条
详情
7404000090
电线废碎料
523条
详情
7404000090
电线边角料
523条
详情
7602000010
带皮废电线
79条
详情
8205700000
电线接头夹
214条
详情
8443399000
电线打号机
147条
详情
8465960000
电线剥皮机
158条
详情
8477209000
电线押出机
72条
详情
8479400000
电线押出机
99条
详情
8544110000
住友牌电线
475条
详情
8544110000
铜绕阻电线
475条
详情
8544110000
热电偶电线
475条
详情
8544190000
金属带电线
90条
详情
8544190000
带接头电线
90条
详情
8544491100
电线7100COILS
223条
详情
8544601200
镀锡铜电线
87条
详情
8547901000
电线连接器
151条
详情
7326209000
铁制电线
857条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
7326909000
铁制电线
7487条
详情
3917390000
塑料电线
447条
详情
3925900000
塑料电线
1021条
详情
3926909090
电线塑料套
16342条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
8536700000
电线连接器
256条
详情
7404000010
电线边角料
128条
详情
3926909090
塑料电线
16342条
详情
8529102000
电视机电线
187条
详情
9031809090
电线检查机
2623条
详情
9030339000
电线检测器
452条
详情
8544491100
带接头电线
223条
详情
8544110000
传感器电线
475条
详情
8544609090
带接头电线
37条
详情
8544421900
感应器电线
638条
详情
8544421900
手机充电线
638条
详情
8544491900
汽车用电线
272条
详情
8544492900
耐高温电线
249条
详情
8544110000
绕组铜电线
475条
详情
8544190000
聚氨酯电线
90条
详情
8544609090
无接头电线
37条
详情
8547901000
电线管接头
151条
详情
8477209000
电线挤出机
72条
详情
3926909090
电线连接套
1条
详情
3926909090
电线固定扣
1条
详情
8203200000
铁制电线
1条
详情
8205590000
电线剥皮机
1条
详情
3910000000
电线专用胶
1条
详情
8538900000
电线连杆头
1条
详情
3926901000
电线固定夹
1条
详情
4811591000
电缆电线
1条
详情
3903900000
耐寒电线
1条
详情
5609000000
电线绑扎带
1条
详情
8307100000
电线保护管
1条
详情
8310000000
电线标志图
1条
详情
8211920000
电线剥皮刀
1条
详情
8544421900
带插头电线
1条
详情
8544491100
汽车用电线
1条
详情
8544422900
音响用电线
1条
详情
3917230000
PVC电线导管
1条
详情
8544700000
有接头电线
1条
详情
7310100090
金属电线
1条
详情
8474100000
电线筛选机
1条
详情
3916909000
电线PVC扎线
1条
详情
8544492100
硅橡胶电线
1条
详情
8548900090
电线牵引器
1条
详情
8536690000
电线延长线
1条
详情
8538900000
电线连接器
1条
详情
8538900000
电线固定件
1条
详情
8479819000
电线剥线机
1条
详情
8480790090
电线盒模具
1条
详情
8536901100
电线接插件
1条
详情
3926909090
电线收纳框
1条
详情
3926909090
电线分配器
1条
详情
8536690000
电线接插头
1条
详情
8203200000
电线压线钳
1条
详情
3926909090
电线收纳盒
1条
详情
8536901100
电线连接件
1条
详情
8479909090
电线分离机
1条
详情
8536909000
电线保护盒
1条
详情
3926909090
电线剥皮器
1条
详情
8544421900
蓄电池电线
1条
详情
3926901000
电线夹组件
1条
详情
3926909090
电线塑料夹
1条
详情
3926909090
电线保护器
1条
详情
8479899990
电线加工机
1条
详情
8544422900
插头电线A70
1条
详情
8544421100
手机充电线
1条
详情
8509900000
电线组件A16
1条
详情
8544421900
插头电线116
1条
详情
3926901000
尼龙电线
1条
详情
8544491900
32V铜制电线
1条
详情
8544421900
插头电线109
1条
详情
8544421900
插头电线105
1条
详情
8544421900
插头电线104
1条
详情
8544421900
插头电线101
1条
详情
8544422900
插头电线A10
1条
详情
8544421900
插头电线110
1条
详情
8544492900
电线80V-1000V
1条
详情
8544492900
电线/80-1000v
1条
详情
7616999000
铝制电线
1条
详情
7616991090
铝制电线
1条
详情
8544422900
带插座电线
1条
详情
8544422900
电线连插座
1条
详情
8544422900
电线带插座
1条
详情
8509900000
电线组件A18
1条
详情
8544421900
插头电线118
1条
详情
8544491900
电线/0.3-20MM
1条
详情
8479811000
电线编织机
1条
详情
8544421900
显示板电线
1条
详情
8544491900
电线无接头
1条
详情
7310299000
电线收纳箱
1条
详情
8479899990
电线脱皮机
1条
详情
8544421900
电线连接头
1条
详情
3926909090
电线固定座
1条
详情
8479819000
电线成圈机
1条
详情
8479909090
电线打饼盘
1条
详情
8443198000
电线印字机
1条
详情
8544492900
电线/电子线
249条
详情
8544200000
电线/带接头
196条
详情
8544422900
电线/带接头
532条
详情
8544492900
电线/连接线
249条
详情
8544492900
电线/无插头
249条
详情
8544492900
电线/无接头
249条
详情
8518290000
喇叭连电线B
619条
详情
8544110000
电线 120.756KM
475条
详情
8544110000
电线/电子线
475条
详情
8544421900
电线/带接头
638条
详情
8544421900
连接电线(24)
638条
详情
8544492900
无接头电线P
249条
详情
8544421900
电线,有接头
638条
详情
8544491900
电线/电子线
272条
详情
8544200000
电线/极细线
196条
详情
3917230000
UPVC电线导管
1条
详情
8544491900
电线/4-250M/KG
1条
详情
8544422900
带插座电线B
1条
详情
8544492900
电线/80V-1000V
1条
详情
8544422900
带插座电线E
1条
详情
8544422900
带插座电线D
1条
详情
8544422900
带插座电线C
1条
详情
8544422900
带插座电线A
1条
详情
8536690000
电线插座5
1条
详情
8536690000
电线插座3
1条
详情
8544492900
电线仔/220伏
1条
详情
8544422900
电线/连插头
1条
详情
8544491900
电线V无接头
1条
详情
7404000010
电线A边角料
1条
详情
8544421100
电线 电压24V
789条
详情
8544422900
电线(含接头)
532条
详情
8544421900
电线组合件02
638条
详情
8544421100
车用电线(旧)
789条
详情
8544492900
电线B/无接头
249条
详情
7404000010
电线[带皮]
128条
详情
7404000010
电线[馈线]
128条
详情
8544110000
电线/DYNATEC牌
475条
详情
8544421900
电线(有接头)
638条
详情
8544422900
电线(含插头)
532条
详情
8544421900
连接电线(24V)
638条
详情
8544110000
连接器(电线)
475条
详情
3909500000
TPU抗UV电线
1条
详情
8544491900
电线(无接头)
1条
详情
8544422900
3D打印机电线
1条
详情
8544422900
带插头电线10
1条
详情
8544302090
电线连插头16
1条
详情
8544422900
带接头电线16
1条
详情
8544492900
电线WIRE,23160M
1条
详情
8544302090
电线连插头32
1条
详情
8544421900
插头电线106-1
1条
详情
8544302090
电线连插头10
1条
详情
8544422900
带接头电线10
1条
详情
8544302090
电线连插头25
1条
详情
8536690000
电线插头 250V
1条
详情
8544422900
电线连插头-4
1条
详情
8544302090
电线连插头18
1条
详情
8544422900
带接头电线18
1条
详情
8544422900
电线连插头-2
1条
详情
8544421900
带接头电线-2
1条
详情
8544421100
20芯插头电线
1条
详情
8544422900
电线连插头-3
1条
详情
8544421900
插头电线127-3
1条
详情
8544302090
电线连插头20
1条
详情
8544421900
电线(电导体)
1条
详情
8544421100
电线 电压24伏
789条
详情
8544200000
直流电源电线
196条
详情
3926909090
电线固定扎带
16342条
详情
8536690000
电线加长组件
803条
详情
8544422900
微波炉电线
532条
详情
8544110000
铜制绕阻电线
475条
详情
8544422900
阴极板用电线
532条
详情
8544421100
显示器用电线
789条
详情
8544302090
汽车电线组件
217条
详情
8544422100
有接头的电线
498条
详情
3926909090
电线用保护套
16342条
详情
8544422100
电线加长组件
498条
详情
8544110000
铜制绕组电线
475条
详情
8479819000
电线诱导装置
209条
详情
8461500090
电线切断机
101条
详情
7602000010
带皮铝废电线
79条
详情
7602000010
带皮废铝电线
79条
详情
8544491100
电线 2907M CALBE
223条
详情
7404000010
废无接头电线
128条
详情
7404000090
废无接头电线
523条
详情
7404000090
铜制绕组电线
523条
详情
7404000090
电线边角料
523条
详情
7404000090
电线仔边角料
523条
详情
7419999100
铜制电线卡子
998条
详情
7602000010
电线回收铝
79条
详情
8207509000
电线钻孔机
358条
详情
8544110000
铜制绝缘电线
475条
详情
8544110000
继电器用电线
475条
详情
8544110000
铜线绕组电线
475条
详情
londing...
X