hscode
商品描述
实例汇总
详情
3926909090
1条
详情
8479820090
式混
1条
详情
8474320000
双滚沥青混合和机
1条
详情
3923400000
253条
详情
8479909090
2671条
详情
8479909090
2671条
详情
3926100000
1034条
详情
3925100000
71条
详情
3926909090
16342条
详情
8477900000
1条
详情
8509900000
1条
详情
8477900000
2384条
详情
8477900000
射出
2384条
详情
3926100000
PVC塑
1034条
详情
3926909090
1条
详情
3923400000
PVC塑
1条
详情
8477900000
注塑
1条
详情
3926909090
PVC
1条
详情
8486909900
模塑
1条
详情
3926909090
1条
详情
3926909090
(旧)
16342条
详情
3926909090
干燥
16342条
详情
8419909000
干燥
903条
详情
3926400000
装饰
3281条
详情
3923300000
收纳
675条
详情
3926909090
钥匙
16342条
详情
4202320000
眼镜
1663条
详情
9605000000
针线
158条
详情
3926909090
吹风
16342条
详情
3926909090
伸缩
16342条
详情
3926909090
纸巾
16342条
详情
3926909090
油脂
16342条
详情
3923300000
储油
675条
详情
8421991000
过滤
291条
详情
3924900000
牙签
735条
详情
3924900000
牙刷
1条
详情
3926100000
文具
1条
详情
3926100000
文件
1条
详情
3926909090
针线
1条
详情
3926909090
卷纸
1条
详情
8477900000
自动送
1条
详情
3923400000
四方
1条
详情
3923400000
图纸
1条
详情
3923300000
硬币
1条
详情
3924100000
筷子
1条
详情
3923400000
网球
1条
详情
9615900000
卷发
1条
详情
3924100000
吸管
1条
详情
3923900000
包装
1条
详情
9506990000
雪糕
1条
详情
3926909090
防撞
1条
详情
3926909090
释放
1条
详情
3926909090
蜡烛
1条
详情
3926909090
草莓
1条
详情
8547200000
绝缘
1条
详情
3926909090
及盖
1条
详情
3926909090
焊条
1条
详情
3926909090
烟灰
1条
详情
3926909090
消毒
1条
详情
3926901000
气缸
1条
详情
3926909090
4000pcs
1条
详情
8477800000
加工机
344条
详情
8443911190
10条
详情
8477900000
注塑机用
1条
详情
6401929000
雨靴
1条
详情
6401929000
雨鞋
1条
详情
3926909090
制锥形
1条
详情
3926901000
制过滤
1条
详情
9603909090
制粘毛
1条
详情
3926909090
制模拟
1条
详情
3926909090
制保护
1条
详情
3926909090
制伸缩
1条
详情
8486909900
注塑模块
1条
详情
3923900000
半成品
1条
详情
8477900000
装置机
1条
详情
9615900000
卷发/塑
590条
详情
8431390000
内落V槽
1条
详情
8413910000
泵零件-进
1条
详情
8477900000
配件(套)
2384条
详情
8477900000
Φ180机
1条
详情
3923300000
装弹簧用塑
675条
详情
3926400000
装饰储蓄
3281条
详情
8477900000
销钉冷喂
1条
详情
8477900000
挤出机机
1条
详情
9005809000
望远镜
1条
详情
3926909090
圆形过滤
1条
详情
9603909090
马桶刷连塑
1条
详情
3917330000
编织通风
1条
详情
3926909090
1488PCS TUBE
1条
详情
8448320000
纺机零件-进
1条
详情
3926909090
/聚乙烯制
1条
详情
3926909090
显示 CHAMBER
1条
详情
9603909090
制粘毛(F21)
1条
详情
3926909090
制品(防撞)
1条
详情
9603909090
马桶刷(配塑)
1条
详情
8477900000
成型机用
2384条
详情
8443911190
其他卷
10条
详情
8443911190
自动给
10条
详情
3915300000
废聚氯乙烯卷
1条
详情
3923290000
制渔竿包装
1条
详情
4004000090
硫化橡胶边角
1条
详情
8477900000
挤出螺杆机
1条
详情
3926909090
制镜头调整
1条
详情
3926909090
养蜂用塑蜂王
1条
详情
8479909090
适配合海绵
1条
详情
8436990000
碎枝机配件:进
1条
详情
3915909000
废聚丙烯(PP)卷
1条
详情
3926909090
注塑机配件(塑)
16342条
详情
8516909000
卷发配件(塑件)
1条
详情
3926909090
制品(电焊条)
1条
详情
8477900000
挤出机机螺杆
2384条
详情
8477900000
挤出机螺杆机
1条
详情
9603909090
马桶刷连塑套装
1条
详情
3926909090
电子烟配件:塑
1条
详情
7020009990
玻璃指甲锉带塑
1条
详情
8443992990
打印纸用纸
1条
详情
3926909090
带金属底盖的塑
1条
详情
9603909090
马桶刷配陶瓷
1条
详情
3925900000
马桶刷配塑
1条
详情
9603909090
马桶刷连塑
1条
详情
3926909090
制白平衡标准
1条
详情
8436990000
碎枝机配件:进
1条
详情
9405920000
灯饰塑配件:塑
1条
详情
8477900000
注塑机配件:注塑
1条
详情
9603909090
马桶刷/配陶瓷
1条
详情
9603909090
马桶刷(配陶瓷)
1条
详情
8477900000
注塑机用钢铁制进
2384条
详情
8477900000
橡胶冷喂挤出机
1条
详情
8477900000
机械专用螺杆机
1条
详情
8477900000
橡胶热喂挤出机
1条
详情
8477900000
挤出机用螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机用机螺杆
1条
详情
9603909090
制马桶刷配铁制
1条
详情
9603909090
马桶刷配不锈钢
1条
详情
9603909090
马桶刷连不锈钢
1条
详情
9505100090
圣诞装饰球,装饰
1条
详情
9603909090
马桶刷/配不锈钢
1条
详情
3923900000
/用于包装胶粘剂
1条
详情
8477900000
注塑机零件:超耐磨
1条
详情
8477900000
机械配件(螺杆机)
1条
详情
3926909090
制手动压力(航材)
1条
详情
9603909090
马桶刷(配不锈钢)
1条
详情
8477900000
机器零件(消声
1条
详情
3923210000
拉锁袋卷半成品
1条
详情
9603909090
制马桶刷配不锈钢
1条
详情
9507900000
钓鱼竿用帆布包装塑
1条
详情
8477900000
生产线配件-螺杆机
1条
详情
8477900000
生产线配件 螺杆机
1条
详情
9022909090
X射线诊断仪用塑压迫
1条
详情
3926909090
39220PCS MANUAL CANISTER
1条
详情
3926909090
30000PCS MANUAL CANISTER
1条
详情
3926909090
12500PCS MANUAL CANISTER
1条
详情
8477900000
拉丝机零件(送杆和机)
2384条
详情
8477900000
成型机配件(机螺杆)
1条
详情
8477900000
螺杆(塑成型机配件)
1条
详情
8477900000
PVC塑生产配件(螺杆机)
1条
详情
8477900000
生产线配件(螺杆机)
1条
详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色卷
1条
详情
8477900000
挤出机配件(机螺杆)
1条
详情
8477900000
机械零件(螺杆和机)
1条
详情
8477900000
螺杆机(塑造粒机配件)
1条
详情
8477900000
螺杆(塑挤出机配件)
1条
详情
8477900000
薄膜生产线用金属网
2384条
详情
8436990000
碎枝机配件(进,挡板等)
1条
详情
8477900000
注塑机专用不锈钢制填
1条
详情
8443999090
打印机用塑制纸盒背面
1条
详情
8443999090
打印机用塑制纸副表示
1条
详情
9018310000
胰岛素注射器用塑存储
1条
详情
8483401000
管材挤出机用机螺杆
1条
详情
8477900000
注塑机(直径90平行喂)
1条
详情
8477900000
注塑机(直径90平行出)
1条
详情
8443999090
/多功能复印一体机用
1条
详情
7602000090
回转/数码相机零件边角
1条
详情
8477900000
成型机配件(机螺杆等)
1条
详情
8477900000
挤出机配件(螺杆和机)
1条
详情
8477900000
螺杆(塑加工机器零件)
1条
详情
8477900000
PVC塑生产线配件(螺杆机)
1条
详情
8477900000
造粒机配件(螺杆机,下
1条
详情
8477900000
挤出机配件(螺杆机
2384条
详情
8477900000
挤出机零件(螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机配件(螺杆,机等)
1条
详情
3926909090
游泳池配件(塑消毒等)
1条
详情
8448499000
储纬器配件(塑按钮,塑)
1条
详情
8477900000
薄膜生产线专用金属网
1条
详情
8477900000
挤出机零件(机和螺杆坯)
2384条
详情
8477900000
D65机螺杆(塑加工机器零件)
1条
详情
8477900000
挤出机零件D.65MM单螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机零件D.70MM单螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机零件D.80MM单螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机零件D.90MM单螺杆机
1条
详情
8477900000
挤出机零件D.60MM单螺杆机
1条
详情
8477900000
D140机螺杆(塑加工机器零件)
1条
详情
8477900000
挤出配件(110*2 机螺杆)
1条
详情
8477900000
挤出机用零件(机衬套)
1条
详情
8477900000
造粒机配件(螺杆机等)
1条
详情
8516799000
加热,用于加热固态的塑粒子
247条
详情
8477900000
PVC塑生产线配件 螺杆机65/132
1条
详情
8477900000
加工机械用配件(机套圈等)
1条
详情
8477900000
造粒混合机配件(小端机等)
1条
详情
8477900000
塑机辅机配件(干燥斗的加热)
1条
详情
8477900000
挤出造粒机配件(机螺杆等)
1条
详情
9405920000
灯饰塑配件(塑底座,塑)
1条
详情
8477900000
挤出机配件(机螺杆,加热圈)
2384条
详情
8467991000
吹雪机配件(塑,塑
1条
详情
3926909090
花园用品(老鼠夹,黄蜂,蜗牛盒)
1条
详情
8443911190
自动给机,给线速度≥12m/s
10条
详情
8516909000
电吹风机配件,风嘴,前后,网盖等
1133条
详情
8477900000
挤出机零件(螺杆坯,机和机坯)
2384条
详情
8477900000
注塑机零件:注塑螺杆/注塑/过胶头
1条
详情
3926909090
制培养(中空纤维细胞培养系统配件)
1条
详情
8477900000
/塑成型机专用零件/FANUC牌/直径18mm
2384条
详情
8477900000
成型机专用零件(推行.供架层.膨胀
1条
详情
8431390000
给煤机零件(给、清扫器、减速装置)
1条
详情
3926909090
制培养瓶盖(中空纤维细胞培养系统配件)
1条
详情
9022909090
X射线影像增强器配件(6寸塑喷漆/61537359) PARTS
1条
详情
5103201000
非零售精梳羊毛棉混纺纱线色纱/边角.下脚
1条
详情
3926909090
塑胶宠物用品(鸟笼挂件,饲,猫屎铲等硬胶制品)
1条
详情
8486909900
制过滤(ADVANTEC,化学机械研磨机专用零件,用于
1条
详情
3926909090
防灰套(塑制,套在显微镜上保持清洁,品牌:CARL ZE
1条
详情
3926909090
防灰套(塑制,套在显微镜上保持清洁,品牌:CARL ZEI
1条
详情
8477900000
挤出机的机和螺杆,完成塑的输送和塑化,新星牌
2384条
详情
8477900000
挤出机配件,螺杆机,用于挤出塑成型机,金星
2384条
详情
8205510000
1条
详情
8479909090
1条
详情
8474900000
衬板
1条
详情
8474390000
混凝土搅
1条
详情
8474900000
沥青再生机
1条
详情
8438900000
打饭机零件(搅)
1条
详情
8474900000
沥青和楼烘干总成
1条
详情
8438900000
打饭机零件(搅轴套)
1条
详情
8474900000
混凝土搅输送车搅
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅7
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅4
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅1
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅(34)
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅(30)
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅(24)
1条
详情
8509900000
电动食物搅机用搅(21)
1条
详情
8509900000
多功能搅器零配件:绞肉.切丝器.曲奇成型器
1条
详情
8509900000
多功能搅器零配件:绞肉,切丝器,曲奇成型器
1条
详情
8205590000
泥刀
1816条
详情
3924100000
沙拉塑
891条
详情
2103909000
黄瓜调味
1条
详情
8474390000
20L混合
1条
详情
8474320000
沥青混合
1条
详情
8474310000
沥青混合
1条
详情
2103909000
叻沙酱(复合)
1条
详情
8474320000
沥青混合设备
35条
详情
8474390000
全自动混合和机
1条
详情
8474390000
沥青和站热回收粉仓
188条
详情
8474320000
卧式沥青混合自动搅
1条
详情
8474320000
LB型沥青混合设备/筑路用
35条
详情
7323990000
2774条
详情
3923300000
PP
1条
详情
3923300000
PVC
675条
详情
3926909090
ABS
1条
详情
8418999990
凝冻
642条
详情
8529909090
固定
1512条
详情
8547909000
纸板
571条
详情
7310299000
容器
143条
详情
3917390000
标示
447条
详情
8708999990
加注
3112条
详情
8546900000
绝缘
143条
详情
7326191000
导向
961条
详情
8547909000
绝缘
571条
详情
8431431000
打捞
913条
详情
8418991000
干燥
298条
详情
8448209000
多孔
462条
详情
8416201190
燃烧
31条
详情
8514300090
保温
215条
详情
8443999010
印刷
77条
详情
8419399090
保温
170条
详情
8708949090
导向
602条
详情
8443999090
印刷
2085条
详情
3926909090
杯子
16342条
详情
7326909000
柱塞
7487条
详情
8477900000
双机
2384条
详情
8529904900
回转
1186条
详情
8421299090
过滤
456条
详情
9615900000
卷发
590条
详情
8431431000
延伸
913条
详情
6805100000
砂布
84条
详情
4819500000
包装
97条
详情
4819500000
纸巾
97条
详情
7419999100
碳刷
998条
详情
8479909090
成型
2671条
详情
3005909000
酒精
370条
详情
4707100000
废纸
289条
详情
4707200000
废纸
138条
详情
4707300000
废纸
189条
详情
7020001990
保温
224条
详情
7612909000
金属
727条
详情
8479901000
消音
118条
详情
8514109000
保温
328条
详情
8547901000
绝缘
151条
详情
8608009000
警示
259条
详情
8608009000
防撞
259条
详情
7326909000
夹子
7487条
详情
8529904900
固定
1186条
详情
8466940090
延伸
817条
详情
4811410000
粘胶
433条
详情
7013990000
牙刷
458条
详情
9405990000
反射
1824条
详情
3926909090
牙刷
16342条
详情
7323990000
筷子
2774条
详情
7323990000
餐具
2774条
详情
7323990000
牙签
2774条
详情
8409999990
活塞
1005条
详情
8419399090
干燥
170条
详情
7326909000
纸巾
7487条
详情
8513101000
手动
322条
详情
6912009000
陶制
106条
详情
7324900000
纸巾
1249条
详情
9605000000
针线
158条
详情
9603402000
除尘
251条
详情
7323990000
纸巾
2774条
详情
7326901900
过滤
4482条
详情
8416900000
火焰
170条
详情
8419909000
干燥
903条
详情
8438900000
前机
335条
详情
4822900000
纤维
49条
详情
7326909000
烟灰
7487条
详情
8413910000
储油
2875条
详情
8708949001
导向
175条
详情
8421919090
分离
273条
详情
8477900000
螺杆
2384条
详情
8516310000
吹风
116条
详情
9031900090
振动
1403条
详情
8409991000
分离
2784条
详情
8421199090
干燥
126条
详情
3926909090
文件
16342条
详情
4006901000
硅胶
34条
详情
3923400000
试剂
253条
详情
7325101000
通风
166条
详情
8450901000
离心
750条
详情
9617001100
保温
34条
详情
8474390000
干燥
188条
详情
8304000000
杂物
289条
详情
3926100000
文件
1条
详情
3926909090
防撞
1条
详情
4017002000
警示
1条
详情
3924900000
纸巾
1条
详情
7326909000
铁制
1条
详情
8419899090
保温
1条
详情
8452901900
卷边
1条
详情
8538900000
绝缘
1条
详情
4823909000
弹簧
1条
详情
4202220000
眼镜
1条
详情
4823909000
纸芯
1条
详情
3923400000
密封
1条
详情
4819500000
红酒
1条
详情
4823909000
音箱
1条
详情
8479600000
冷却
1条
详情
4602900000
木片
1条
详情
6805200000
砂布
1条
详情
4822100000
毛条
1条
详情
3922900000
卫生
1条
详情
9405402000
聚光
1条
详情
8474900000
螺旋
1条
详情
4819500000
被褥
1条
详情
3923400000
布丁
1条
详情
4823909000
纸板
1条
详情
7418200000
烟灰
1条
详情
4819500000
礼品
1条
详情
4819500000
熏香
1条
详情
8452909900
耳子
1条
详情
7418200000
清洁
1条
详情
6002903000
针织
1条
详情
8414909090
屏蔽
1条
详情
9011900000
目镜
1条
详情
4822900000
硬纸
1条
详情
7326209000
铁皮
1条
详情
8205590000
喷漆
1条
详情
9506990000
高跷
1条
详情
8513101000
手提
1条
详情
9019101000
按摩
1条
详情
8505190090
磁性
1条
详情
8414599099
吹风
1条
详情
8505119000
永磁
1条
详情
9504904000
骰子
1条
详情
3923400000
棉条
1条
详情
8477900000
锥机
1条
详情
3923400000
图纸
1条
详情
8448499000
铝经
1条
详情
8477900000
前机
1条
详情
8503009090
铝机
1条
详情
7616991090
扣环
1条
详情
8438900000
凝冻
1条
详情
7616991090
管件
1条
详情
7419999900
防尘
1条
详情
8505190090
磁力
1条
详情
4202920000
杂物
1条
详情
9603909090
海绵
1条
详情
9002113900
运动
1条
详情
9404909000
暖手
1条
详情
3926909090
雪糕
1条
详情
3925100000
胡椒
1条
详情
3926909090
唇膏
1条
详情
7007290000
玻璃
1条
详情
7326909000
海图
1条
详情
3926909090
化妆
1条
详情
8477900000
成型
1条
详情
8516909000
蒸汽
1条
详情
8431209000
总成
1条
详情
8503009090
电机
1条
详情
7419999100
测试
1条
详情
3926909090
显示
1条
详情
8516310000
热风
1条
详情
8451800090
滚转
1条
详情
8516800000
发热
1条
详情
7326909000
保护
1条
详情
8205590000
冲击
1条
详情
3923100090
收纳
1条
详情
8486909900
倒流
1条
详情
9006919900
转接
1条
详情
8207909000
工作
1条
详情
7310299000
润滑
1条
详情
8424909000
导向
1条
详情
8516310000
扩散
1条
详情
8412390000
转换
1条
详情
4823200000
滤纸
1条
详情
4822900000
纸管
1条
详情
8438800000
八角
1条
详情
4202920000
镜头
1条
详情
4707100000
废纸.
289条
详情
8503009090
+线圈
1条
详情
8420910000
辊(滚)
66条
详情
8420910000
辊(液)
66条
详情
8420910000
塑胶辊
66条
详情
8477900000
注塑机
2384条
详情
8708801000
减震器
643条
详情
8477900000
部件
2384条
详情
7310219000
清洗机
65条
详情
8477900000
金属网
2384条
详情
8477900000
平双机
2384条
详情
8477900000
螺杆
2384条
详情
8431390000
中间机
819条
详情
8477900000
螺杆机
2384条
详情
8708801000
避震机
643条
详情
3923400000
三脚架
253条
详情
8418999990
水冷凝
642条
详情
7306900090
不锈钢
237条
详情
8514400090
热处理
119条
详情
8516310000
电吹风
116条
详情
7323990000
铁筷子
2774条
详情
9505900000
礼花纸
193条
详情
7324900000
铁纸巾
1249条
详情
8486909900
多晶硅
634条
详情
7323990000
铁刀叉
2774条
详情
8448209000
螺杆机
462条
详情
8420990000
螺杆
56条
详情
8477900000
耳双机
2384条
详情
4819500000
包装纸
97条
详情
8477900000
螺旋机
2384条
详情
8547909000
玻璃钢
571条
详情
8413910000
泵储油
2875条
详情
8414301200
螺杆机
10条
详情
7323990000
铁纸巾
1条
详情
8448499000
柱塞外
1条
详情
4819500000
密封胶
1条
详情
4016101000
橡胶辊
1条
详情
4819500000
羽毛球
1条
详情
8477900000
双孔机
1条
详情
4819500000
冰淇淋
1条
详情
8477900000
相交机
1条
详情
4016101000
硅胶辊
1条
详情
4823909000
烟花纸
1条
详情
8477900000
塑胶机
1条
详情
4823909000
绝缘纸
1条
详情
8477900000
锥形机
1条
详情
8477900000
前段机
1条
详情
3923400000
说明书
1条
详情
3923900000
PVC包装
1条
详情
8414200000
打气球
1条
详情
8477900000
法兰
1条
详情
8304000000
铁丝网
1条
详情
7412100000
铜制管
1条
详情
8414200000
充气泵
1条
详情
8477900000
中部机
1条
详情
9505900000
喷花纸
1条
详情
8477900000
合金机
1条
详情
4819100000
瓦楞纸
1条
详情
8413910000
注浆缸
1条
详情
8513101000
LED手机
1条
详情
8516310000
电吹风A
116条
详情
8516310000
电吹风B
116条
详情
7324900000
18CM杂物
1249条
详情
8466939000
75HP高压
1307条
详情
8547909000
24KV绝缘
1条
详情
8477900000
螺杆机()
2384条
详情
8477900000
40毫米机
2384条
详情
8477900000
45毫米机
2384条
详情
8477900000
35毫米机
2384条
详情
8477900000
50毫米机
2384条
详情
8477900000
65螺杆机
2384条
详情
8477900000
90螺杆机
1条
详情
8477900000
螺杆65
1条
详情
8477900000
螺杆50
1条
详情
8477900000
螺杆机50
1条
详情
8477900000
SJ螺杆机
1条
详情
londing...
X