hscode
商品描述
实例汇总
详情
1513110000
椰子
6条
详情
1509100000
安地吉有机特级橄榄
1条
详情
1509100000
罗姆乐特级有机橄榄
1条
详情
1509100000
EVO橄榄有机原味)
1条
详情
1509100000
贝洛世家特级有机橄榄
1条
详情
1513190000
有机椰子原生
1条
详情
2008199990
100%有机椰子
1条
详情
1513190000
椰冠椰子(冷压)250ML
1条
详情
1507100000
有机大豆
1条
详情
1512110000
葵花
10条
详情
1512110000
红花
10条
详情
1512210000
棉子
3条
详情
1514919000
芥子
4条
详情
1514919000
的芥子
4条
详情
1512110000
的葵花
10条
详情
1512110000
的红花
10条
详情
1509100000
橄榄
54条
详情
1512210000
的棉子
3条
详情
1515110000
亚麻子
3条
详情
1509100000
慕氏牌橄榄
54条
详情
1509100000
福那亚橄榄
1条
详情
1515909090
冷压南瓜籽
1条
详情
1509100000
艾特牌特纯橄榄
54条
详情
1512110000
的葵花和红花
10条
详情
1509100000
柏欧特级橄榄
1条
详情
1509100000
健康好理-特级橄榄
54条
详情
1509100000
健康好现-特级橄榄
1条
详情
1512110000
的毛葵花籽(食用散装)
1条
详情
1510000000
罗姆乐特级调味大蒜味
1条
详情
1510000000
罗姆乐特级调味辣椒味
1条
详情
1509100000
特级橄榄 品:卡波纳特
54条
详情
1509100000
那图拉那库盆达比奥橄榄
54条
详情
1512110000
毛高酸葵花籽(食用散装)
1条
详情
1509100000
卡利士多-绝色美人PDO特级5L
54条
详情
1509100000
卡利士多-绝色美人PDO特级3L
54条
详情
1509100000
百一牌特级橄榄/是橄榄
54条
详情
1509100000
科瑞欧特级橄榄/是橄榄
54条
详情
1509100000
卡利士多-绝色美人PDO特级250ML
54条
详情
1509100000
卡利士多-绝色美人PDO特级750ML
54条
详情
1509100000
卡利士多-绝色美人PDO特级500ML
54条
详情
1509100000
橄榄未经化学改性EXTRAVIRGINOLIVEOIL
54条
详情
1509100000
橄榄/未经化学改性,品牌日清奥利友,酸价2.
54条
详情
1513110000
纯品康椰子(100ML/瓶)
1条
详情
1513110000
纯品康椰子(250ML/瓶)
1条
详情
1513190000
椰子
9条
详情
1513110000
椰子
1条
详情
1513110000
椰子
6条
详情
3301299999
椰子
1条
详情
1513190000
精制椰子
9条
详情
1513190000
精炼椰子
1条
详情
1516200000
氢化椰子
1条
详情
3402900090
椰子石碱
1条
详情
3302109090
椰子香精
1条
详情
3304990039
分馏椰子
1条
详情
1513110000
工业用椰子
6条
详情
1905900000
椰子饼干
159条
详情
1513190000
椰子分离品
9条
详情
1513190000
椰子的分离品
9条
详情
3402130090
氢化椰子醇胺
1条
详情
1516200000
精炼氢化椰子
1条
详情
3402110000
椰子二乙醇酰胺
1条
详情
3402130090
椰子二乙醇酰胺
1条
详情
3402110000
椰子二乙醇酸胺
1条
详情
2942000000
椰子酸烷醇酰胺
1条
详情
1905900000
椰子饼干 100CTNS
1条
详情
3302109090
食用香精(椰子味)
1条
详情
3307490000
AA SKINCARE椰子香薰
1条
详情
1302199099
椰子和芦荟提取物
724条
详情
3907500000
椰子醇酸树脂
1条
详情
1905900000
椰子球奶酥松饼干
1条
详情
3823190001
椰子酸COCONUT FATTY ACID
6条
详情
1513190000
其他椰子及其分离品
9条
详情
3307490000
AA SKINCARE泰国椰子香薰
1条
详情
1513190000
精炼椰子未经化学改性
9条
详情
1905900000
椰子巧克力夹心饼干
159条
详情
3402900090
椰子石碱(PALM-OIL SOAP)
1条
详情
3823190090
椰子脂肪酸EDENOR K 8-18 MY
1条
详情
1516200000
氢化椰子HARDENED COCONUT OIL
1条
详情
1516200000
氢化椰子HYDROGENATED COCONUT OIL
1条
详情
1905900000
椰子巧克力夹心饼干 165CTNS
1条
详情
2306500000
椰子或干椰肉渣饼及固体残渣
5条
详情
3907500000
椰子脂肪酸改性短醇酸树脂
1条
详情
1516200000
氢化椰子HYDROGENATED RBD COCONUT OIL
1条
详情
3402900090
桶装非零售包装17KG/件椰子石碱
1条
详情
3402130090
非离子表面活性剂(椰子酸二乙醇
228条
详情
3402130090
氢化椰子醇胺 HYDROGENATED COCONUT OIL
1条
详情
1513190000
精制椰子COCOFORESTBRANDREFINEDCOCONUTOIL
9条
详情
3402130090
非离子表面活性剂(椰子酸二醇酰胺)
228条
详情
3402130090
非离子表面活性剂(椰子酸二乙醇酰胺)
228条
详情
3402130090
椰子脂肪酸二乙醇酰胺 COCONUTE DIETHANOLAMIDE
1条
详情
3401200000
椰子皂液COCONUTSOAP30%,用于肯德基门店,液态.
64条
详情
3910000000
有机
261条
详情
2103100000
有机
1条
详情
1205909000
有机菜籽
8条
详情
1514911000
有机菜籽
7条
详情
1509900000
有机橄榄
1条
详情
3910000000
有机290328
1条
详情
1515909090
有机南瓜籽
1条
详情
3910000000
有机 AC-304
1条
详情
3910000000
二甲基有机
1条
详情
3910000000
有机;NIAX-6164
261条
详情
3910000000
特种改性有机
1条
详情
3910000000
有机TSF451-20M-15K
1条
详情
3401110000
辣木乳木果有机
1条
详情
3307300000
茶花控有机沐浴乳
1条
详情
2008500000
100%有机杏仁奶
1条
详情
3401110000
甜橙&甜杏仁有机
1条
详情
3401110000
雪松&天竺葵有机
1条
详情
3401110000
核果木果有机
1条
详情
3401110000
巴巴苏乳木果有机
1条
详情
3401110000
欧洲李乳木果有机
1条
详情
3401110000
薰衣草乳木果有机
1条
详情
3401110000
薄荷&牛树脂有机
1条
详情
3401110000
甜橙&甜杏仁有机
280条
详情
3401110000
雪松&天竺葵有机
280条
详情
2103100000
有机营养无盐氨基酸酱
1条
详情
3401110000
茶树&澳洲坚果有机
1条
详情
3401110000
薄荷&牛树脂有机
280条
详情
2103100000
有机黑豆壶底酱膏礼盒
1条
详情
2103100000
有机黑豆壶底酱露礼盒
1条
详情
3809930000
有机溶剂型透明硝化棉光
1条
详情
3401110000
茶树&澳洲坚果有机
280条
详情
3809930000
有机溶剂型透明硝化纤维光
1条
详情
3401110000
柠檬香桃木&澳洲坚果有机
1条
详情
3401110000
柠檬香桃木&澳洲坚果有机
280条
详情
3402209000
有机表面活性剂制品(喷嘴清洗剂等)
1条
详情
3402209000
零售包装有机表面活性剂(燃清洗剂)
1条
详情
3402900090
精/非零售包装有机表面活性剂制品
1条
详情
3402130090
聚甘脂肪酸酯(非离子有机表面活性剂)
228条
详情
3401199000
有机表面活性制剂[清洗剂,机器去污用]
154条
详情
3402130090
环保碱/非零售包装有机表面活性剂制品
1条
详情
3402900090
强力碱/非零售包装有机表面活性剂制品
1条
详情
3819000000
液压(用于飞机的液压控制系统,有机溶剂)
1条
详情
2103100000
丸岛牌有机酿造儿童酱 ORGANIC CHILDREN PURE SOY
1条
详情
3402130090
单.双硬脂酸甘脂(非离子型有机表面活性剂)
1条
详情
3402130090
单,双硬脂酸甘脂(非离子型有机表面活性剂)
1条
详情
3402130090
单、双硬脂酸甘脂(非离子型有机表面活性剂)
1条
详情
3814000000
稀释剂(用途:有机溶剂,调节漆用,成分含量:乙基苯1-2
1条
详情
8509809000
214条
详情
3302101000
桔子
1条
详情
3301199000
桔皮
1条
详情
2005994000
菜丝
1条
详情
2005994000
菜丝
1条
详情
1512190000
斯库蒂利压葵花籽
1条
详情
3305100090
有机配方贝露卡椰子香型洗发露
1条
详情
3301191000
白柠檬,生产调味料用,白柠檬皮压,桶装,KERRY牌,成分:100%白柠檬
1条
详情
3301191000
白柠檬,生产调味料用,加工工艺:白柠檬皮压,桶装,品牌:KERRY,成分:100%白柠檬
1条
详情
3301120000
甜橙,生产食品用,加工工艺,橙皮压,包装:176.9KG/桶,品牌:KERRY牌,成分:100%甜橙
1条
详情
3301191000
白柠檬,生产调味料用,加工工艺:白柠檬皮压,桶装,品牌:KERRY牌,成分:100%白柠檬
1条
详情
8435100000
椰子汁机
1条
详情
8438600000
椰子
1条
详情
4002191300
级形状热塑丁苯橡胶TPE-3201,不充,未硫化
196条
详情
4002191300
级形状热塑丁苯橡胶非充THERMOPLASTICRUBBER。
196条
详情
2710199100
自动变速箱,馏点295摄氏度终馏点390摄氏度
878条
详情
2710199100
自动变速箱,馏点284度终馏点498度,品牌:埃索
878条
详情
4002191300
级形状热塑丁苯橡胶,丁二烯33%苯乙烯67%非充
196条
详情
2710199300
润滑基础BASE OIL,出光牌,馏点430℃,干点560℃
63条
详情
4002191300
热塑橡胶,用于生产笔管外套,颗粒状,级形状,非充
196条
详情
4002191300
级形状热塑丁苯橡胶,白色颗粒,无充,用途:塑料改性
196条
详情
1901101000
喜宝pre段原装进口奶粉Hipp有机生儿0-6月 600g
1条
详情
2710199100
878条
详情
3805100000
18条
详情
3402900090
301条
详情
0405900000
9条
详情
2710199900
1条
详情
3819000000
1条
详情
2918150000
A4
74条
详情
3809920000
UV
116条
详情
2917320000
DOP
43条
详情
2942000000
DHA
1条
详情
2942000000
ARA
1条
详情
2917330000
DINP
61条
详情
2917320000
DINP
43条
详情
3812200000
ATBC
166条
详情
3812200000
DINP
166条
详情
2710199100
O-20
1条
详情
2710199100
0-20
1条
详情
3403190000
H2010
138条
详情
3301299999
茶树
146条
详情
3403190000
导电
138条
详情
7303009000
弯管
134条
详情
3403990000
密封
252条
详情
3301292000
香茅
5条
详情
3902900090
绝缘
64条
详情
3301199000
红桔
24条
详情
3819000000
液压
29条
详情
3301299999
格蓬
146条
详情
6306199010
苫布
16条
详情
7318210090
密封
340条
详情
8433901000
缸盖
238条
详情
3301299999
依兰
146条
详情
8467991000
封盖
1784条
详情
3910000000
导热
261条
详情
8421299090
滤器
456条
详情
8424909000
枪套
1020条
详情
8467999000
罐盖
941条
详情
1302199099
芦荟
724条
详情
8412291000
马达
95条
详情
3301299999
大蒜
146条
详情
3403990000
冲压
252条
详情
6306199090
苫布
76条
详情
3301299999
生姜
146条
详情
3301120000
甜橙
28条
详情
3812200000
加工
166条
详情
3301296000
桉树
8条
详情
3301299999
茉莉
146条
详情
3301199000
橘子
24条
详情
3301199000
圆柚
24条
详情
3301130000
柠檬
20条
详情
8309900000
罐盖
335条
详情
3811900000
气动
190条
详情
3403990000
切削
252条
详情
3811900000
散热
190条
详情
7326209000
封盖
857条
详情
8413910000
视镜
2875条
详情
3006300000
乙碘
84条
详情
8409991000
缸盖
2784条
详情
9603301090
画笔
161条
详情
7326909000
封套
7487条
详情
3214109000
粘土
162条
详情
2710200000
液压
13条
详情
3403990000
冷冻
252条
详情
3301299999
柏木
146条
详情
9603301010
画笔
6条
详情
9017800000
标尺
603条
详情
8438800000
炸机
142条
详情
8421230000
滤芯
250条
详情
8412210000
缸体
331条
详情
3819000000
刹车
29条
详情
3810900000
焊锡
212条
详情
3809910000
印花
224条
详情
3803000000
妥尔
12条
详情
3403990000
研磨
252条
详情
3403990000
轧制
252条
详情
3403910000
梳毛
86条
详情
3403190000
含浸
138条
详情
3403190000
切割
138条
详情
3403190000
脱模
138条
详情
3403190000
切削
138条
详情
3301296000
桉叶
8条
详情
2917330000
搪胶
61条
详情
2710199900
压延
148条
详情
2710199900
机器
148条
详情
2710199900
冷却
148条
详情
2710199900
柱塞
148条
详情
2710199900
切削
148条
详情
2710199900
压缩
148条
详情
2710199300
基础
63条
详情
1518000000
马来
26条
详情
4016931000
封包
1735条
详情
7616991090
枪套
1829条
详情
2710199100
切削
878条
详情
1515909090
杏仁
24条
详情
3301299999
芳木
146条
详情
3301299100
香叶
5条
详情
9603401900
画笔
302条
详情
3301191000
梨莓
10条
详情
3402900090
研磨
301条
详情
2710199100
切割
878条
详情
3811290000
轴承
105条
详情
3707100001
阻焊
207条
详情
1302199099
鳄梨
724条
详情
2707500000
芳烃
37条
详情
2707910000
导电
6条
详情
2707910000
杂酚
6条
详情
2707999000
芳烃
29条
详情
2707999000
制程
29条
详情
2710191910
防粘
18条
详情
2710192910
加工
4条
详情
2710199100
真空
878条
详情
2710199100
压力
878条
详情
2710199100
轴承
878条
详情
2710199100
循环
878条
详情
2710199100
液压
878条
详情
2710199100
加工
878条
详情
2710199100
传动
878条
详情
2710199100
绝缘
878条
详情
2710199100
刹车
878条
详情
2710199100
含浸
878条
详情
2710199100
拉丝
878条
详情
2710199100
波箱
878条
详情
2710199100
链条
878条
详情
2710199300
研削
63条
详情
2710199400
清洗
30条
详情
2710199900
保护
148条
详情
2710199900
消泡
148条
详情
2710199900
标准
148条
详情
2710199900
刹车
148条
详情
2710199900
加工
148条
详情
2710199900
冷冻
148条
详情
2710199900
作动
148条
详情
2710199900
踢皮
148条
详情
2710199900
液压
148条
详情
2710199900
热媒
148条
详情
2710199900
软化
148条
详情
2915310000
透气
19条
详情
2916150000
酸钠
56条
详情
3307490000
香熏
493条
详情
3307900000
香薰
330条
详情
3307900000
卸装
330条
详情
3405900000
研磨
288条
详情
3707902000
定影
107条
详情
3805901000
松醇
10条
详情
3805909000
萜烯
6条
详情
3811900000
清洗
190条
详情
3812100000
操作
190条
详情
3812200000
抗热
166条
详情
3812200000
增塑
166条
详情
3812200000
混料
166条
详情
3812200000
塑胶
166条
详情
3812200000
安定
166条
详情
9603402000
漆包
251条
详情
8421230000
滤器
250条
详情
4414009090
画框
64条
详情
1512190000
红花
11条
详情
1515909090
茶籽
24条
详情
8714100090
箱体
1648条
详情
3301901090
茶树
18条
详情
8467299000
漆枪
448条
详情
3926909090
箱包
16342条
详情
3926400000
画框
3281条
详情
8424200000
漆枪
335条
详情
4806400000
画纸
50条
详情
6306120000
苫布
151条
详情
2707500000
导热
37条
详情
3403910000
踢皮
86条
详情
3301120000
酸橙
28条
详情
1515909090
米糠
24条
详情
3926909090
画框
16342条
详情
7326909000
漆桶
7487条
详情
2710129990
抽余
16条
详情
9029900000
表壳
388条
详情
4903000000
画本
133条
详情
8484200090
封盖
262条
详情
8419810000
炸机
70条
详情
3301901090
柏木
18条
详情
8714100090
开关
1648条
详情
9608301000
画笔
8条
详情
3301291000
樟脑
2条
详情
3817000000
导热
11条
详情
8714100090
浮子
1648条
详情
7013490000
醋瓶
541条
详情
9025199090
温度
144条
详情
8538900000
缓冲
5495条
详情
3301299999
衣兰
146条
详情
1515909090
鳄梨
24条
详情
3403990000
珩磨
252条
详情
2710191910
基础
18条
详情
2918230000
冬青
72条
详情
2909500000
木馏
98条
详情
3403990000
导轨
252条
详情
7326901900
枪管
4482条
详情
2902903000
电缆
5条
详情
2905310000
导热
50条
详情
7616999000
枪套
2313条
详情
2710199900
刀片
148条
详情
3301199000
香橼
24条
详情
3301299999
牛至
146条
详情
7326901900
视镜
4482条
详情
3924900000
漏斗
735条
详情
4823200000
滤芯
106条
详情
3301299999
香根
146条
详情
3301299999
沙棘
146条
详情
2710199900
分散
148条
详情
3403190000
导轨
138条
详情
3910000000
硅胶
261条
详情
8708999990
箱门
3112条
详情
3301120000
苦橙
28条
详情
3301299999
橙叶
146条
详情
8414909090
密封
2741条
详情
7616999000
箱体
2313条
详情
8708809000
缸盖
280条
详情
2106909090
DHA40%
403条
详情
2710199100
主轴
878条
详情
3301299999
芫荽
146条
详情
3301299999
柏叶
146条
详情
1503000000
硬脂
4条
详情
1504300010
海狗
7条
详情
1506000090
磷虾
13条
详情
1506000090
雪蛤
13条
详情
1512110000
葵花
10条
详情
1512110000
红花
10条
详情
1512110000
花籽
10条
详情
1515902000
印楝
4条
详情
1515909090
核桃
24条
详情
1515909090
坚果
24条
详情
1517909090
混合
10条
详情
1518000000
回收
26条
详情
2706000001
炭黑
2条
详情
2710192200
燃偶
31条
详情
2710199100
模具
878条
详情
2710199100
工业
878条
详情
2710199400
覆盖
30条
详情
2710199900
页岩
148条
详情
2710199900
净化
148条
详情
2710200000
传热
13条
详情
2710200000
溶剂
13条
详情
2710200000
开齿
13条
详情
2711139000
碳烃
20条
详情
2916150000
酸酯
56条
详情
2916150000
酸盐
56条
详情
3301191000
酸橙
10条
详情
3301299999
菊花
146条
详情
3301299999
阿魏
146条
详情
3301901090
树脂
18条
详情
3403190000
链条
138条
详情
3506919090
散热
376条
详情
3819000000
导热
29条
详情
3824991000
杂醇
2条
详情
2707999000
橡胶
29条
详情
6804100000
磨石
15条
详情
3403990000
尾轴
252条
详情
3926909090
画笔
1条
详情
9608200000
画笔
1条
详情
1514990000
芥末
1条
详情
1515909090
稻糠
1条
详情
1515909090
梨树
1条
详情
1518000000
乳化
1条
详情
1603000090
调味
1条
详情
3403990000
基础
1条
详情
2917120001
软化
1条
详情
2917120090
软化
1条
详情
2710199900
活塞
1条
详情
2710199900
防绣
1条
详情
3202100000
鞣皮
1条
详情
3301299999
杏核
1条
详情
3301299999
榛果
1条
详情
1515909090
柏木
1条
详情
3302109090
柠檬
1条
详情
3401300000
卸妆
1条
详情
7310299000
漆桶
1条
详情
1515290000
粟米
1条
详情
3301299999
肉桂
1条
详情
3212900000
调金
1条
详情
3403910000
软皮
1条
详情
3301299999
芦荟
1条
详情
3819000000
风泵
1条
详情
3403990000
冷轧
1条
详情
3305300000
发拉
1条
详情
3403990000
拉伸
1条
详情
2103909000
辣椒
1条
详情
3809930000
耐酸
1条
详情
3213900000
速干
1条
详情
8477900000
位标
1条
详情
3403990000
拉延
1条
详情
3819000000
传热
1条
详情
2710199900
蛋壳
1条
详情
2710199100
冲压
1条
详情
2103909000
鸡棕
1条
详情
3403990000
皂化
1条
详情
0403900000
奶酪
1条
详情
3403990000
丝扣
1条
详情
3820000000
防冻
1条
详情
3301902000
甜橙
1条
详情
3307900000
鸸鹋
1条
详情
3307300000
滴耳
1条
详情
3403990000
拔丝
1条
详情
2710192990
特种
1条
详情
3910000000
硅脂
1条
详情
3305300000
发雕
1条
详情
3403190000
珩磨
1条
详情
3403990000
聚合
1条
详情
3307900000
湿巾
1条
详情
3910000000
硅酮
1条
详情
4816909000
蜡纸
1条
详情
3213900000
手指
1条
详情
1512210000
棉籽
1条
详情
3307300000
沐浴
1条
详情
3807000000
脱酚
1条
详情
2709000000
原料
1条
详情
3819000000
导轨
1条
详情
3403190000
冲裁
1条
详情
3305900000
发尾
1条
详情
8452909900
垫座
1条
详情
3403910000
锦纶
1条
详情
2103909000
火锅
1条
详情
2710199100
高温
1条
详情
3819000000
凝析
1条
详情
3403990000
热轧
1条
详情
3403990000
合成
1条
详情
3819000000
合成
1条
详情
3302109001
老山
1条
详情
3805901000
浮选
1条
详情
9028209000
量表
1条
详情
2919900090
磷脂
1条
详情
2103909000
鲜蒜
1条
详情
2710199900
顶线
1条
详情
2710199900
烘焙
1条
详情
3403990000
倒轴
1条
详情
3305900000
法拉
1条
详情
2309909000
乌贼
1条
详情
3403990000
导轴
1条
详情
1506000090
鸵鸟
1条
详情
3805100000
松脂
1条
详情
3809930000
中性
1条
详情
3819000000
磨削
1条
详情
3806101000
粗浮
1条
详情
3403990000
精磨
1条
详情
2901100000
戊烷
1条
详情
3403990000
攻牙
1条
详情
londing...
X