hscode
商品描述
实例汇总
详情
6204620000
梭织女裤
1条
详情
6204620000
梭织女裤
1条
详情
6204620000
梭织女裤
1条
详情
6204620000
梭织女式全女裤
1条
详情
6204620000
梭织女士全女裤
1条
详情
6204620000
女装混纺梭织女裤
1条
详情
6204620000
梭织女装混纺女裤
1条
详情
6104620090
女裤
1条
详情
6204520000
梭织女裙
573条
详情
6203429069
梭织童裤
191条
详情
6204620000
梭织长裤
1条
详情
6203429090
梭织长裤
1条
详情
6203429069
梭织男童裤
191条
详情
6206300010
梭织女衬衫
287条
详情
6203429062
梭织男长裤
459条
详情
6209200000
梭织婴儿装
463条
详情
6206300090
梭织女衬衫
1条
详情
6211429000
梭织套头衫
1条
详情
6203429090
梭织男童裤
1条
详情
6204520000
梭织女童裙
1条
详情
6204620000
梭织女童裤
1条
详情
6204620000
梭织女长裤
1条
详情
6204520000
梭织女裙裤
1条
详情
6204420000
梭织女童裙
1条
详情
6203429090
梭织男长裤
1条
详情
6204420000
梭织连衣裙
1条
详情
6204420000
梭织连衣裙
1条
详情
6206300010
梭织女童衬衫
287条
详情
6205200010
梭织男童衬衫
193条
详情
6205200099
男式梭织衬衫
428条
详情
6304929000
靠垫套,梭织
183条
详情
5208390090
染色梭织
430条
详情
6209200000
梭织婴儿长裤
463条
详情
6209200000
梭织婴儿外套
463条
详情
6205200010
梭织童装衬衫
193条
详情
6203320090
男士梭织上衣
483条
详情
6203429069
男式梭织长裤
191条
详情
6206300090
女式梭织衬衫
366条
详情
6203429069
梭织男童长裤
1条
详情
6203320090
梭织男童夹克
1条
详情
6204520000
梭织女童短裙
1条
详情
6204320090
梭织女式上衣
1条
详情
6204320090
梭织女式夹克
1条
详情
6204520000
梭织女式裙子
1条
详情
6204620000
女装梭织长裤
1条
详情
6204320090
梭织女式上衣
1条
详情
6204620000
梭织女装长裤
1条
详情
6204620000
梭织女童长裤
1条
详情
6203429090
梭织男士长裤
1条
详情
6204520000
梭织女式短裙
1条
详情
6203429062
梭织男式长裤
1条
详情
6204620000
梭织女式裤子
1条
详情
6203429062
男装梭织长裤
1条
详情
6204620000
梭织儿童裤子
1条
详情
6203429062
梭织男式长裤
1条
详情
6204620000
梭织女士长裤
1条
详情
6204420000
梭织女式短裙
1条
详情
6203320010
梭织男式上衣
1条
详情
6204620000
梭织女士长裤
1条
详情
6203429090
梭织男式长裤
1条
详情
6204620000
梭织儿童裤子
1条
详情
6203429090
梭织男童短裤
1条
详情
6204620000
女童梭织短裤
1条
详情
6204620000
梭织女式长裤
1条
详情
6203320090
梭织男士上衣
1条
详情
6204620000
女士梭织长裤
1条
详情
6203429090
梭织男士短裤
1条
详情
6203429090
梭织男士长裤
1条
详情
6203429090
梭织男装长裤
1条
详情
6204320090
梭织女士上衣
1条
详情
6203320010
梭织男式上衣
1条
详情
6204620000
梭织女士短裤
1条
详情
6208910090
女式梭织浴袍
1条
详情
6203429062
男士梭织长裤
1条
详情
6204620000
梭织女士长裤
1条
详情
6203429090
梭织男式短裤
1条
详情
6204620000
梭织女式长裤
1条
详情
6204620000
梭织女式长裤
1条
详情
6203429090
梭织男装长裤
1条
详情
6205200010
梭织男士衬衫
1条
详情
6204320010
女士梭织上衣
1条
详情
6203429062
梭织男装长裤
1条
详情
6204620000
梭织童装长裤
1条
详情
6204620000
梭织女童长裤
1条
详情
6203429090
梭织男式裤子
1条
详情
6204620000
梭织女装长裤
1条
详情
6204620000
梭织女童短裤
1条
详情
6204620000
梭织女装中裤
1条
详情
6211329000
梭织男式外套
1条
详情
6204620000
梭织女装长裤
1条
详情
6203429090
男童梭织短裤
1条
详情
6203429090
梭织男装中裤
1条
详情
6204620000
梭织女式短裤
1条
详情
6203429090
梭织男童长裤
1条
详情
6203429090
梭织男士长裤
1条
详情
5208390090
梭织染色轻
430条
详情
5209390090
梭织染色重
523条
详情
6204420000
梭织女童连衣裙
1条
详情
6206300090
梭织短袖女衬衫
1条
详情
6204420000
女式梭织连衣裙
1条
详情
6204520000
梭织女士半身裙
1条
详情
6208910021
梭织吊带背心
1条
详情
6204420000
女式梭织连衣裙
1条
详情
6204420000
梭织女式连衣裙
1条
详情
6204420000
梭织女式连衣裙
1条
详情
6204420000
女士梭织连衣裙
1条
详情
6206300010
梭织长袖衬衫
1条
详情
6204520000
梭织女式半身裙
1条
详情
6211429000
梭织露肩上衣
1条
详情
6204520000
女士梭织半身裙
1条
详情
6204420000
梭织女士连衣裙
1条
详情
6204520000
梭织女式半身裙
1条
详情
6205200010
梭织长袖工作衬衫
1条
详情
6204320090
梭织儿童牛仔上衣
1条
详情
6203429090
梭织男式休闲长裤
1条
详情
6204620000
梭织女式休闲长裤
1条
详情
6204420000
梭织长袖连衣裙
1条
详情
6204620000
梭织女式休闲长裤
1条
详情
6202929000
女式梭织防寒上衣
1条
详情
6204420000
梭织女童背带短裙
1条
详情
6203429062
梭织男式休闲长裤
1条
详情
5209390090
制染色梭织平纹布
523条
详情
6211429000
梭织印花短袖套头衫
1条
详情
6204420000
梭织混纺女童连衣裙
1条
详情
6304929000
梭织椅套CHAIR COVER 100%C
1条
详情
5209390020
染色梭织粗斜纹布
560条
详情
6304929000
梭织沙发套SOFA COVER 100%C
1条
详情
6304929000
梭织靠垫套CUSHION COVER 100%C
1条
详情
6201129020
梭织大衣I100%无帽有里
102条
详情
6304929000
梭织靠枕套HEADREST COVER 100%C
1条
详情
5513239000
染色涤纶短纤与混纺梭织
218条
详情
5513239000
染色涤纶短纤与混纺轻梭织
218条
详情
5514191100
未漂白涤短纤混纺梭织口袋布
23条
详情
6204591010
梭织女裤
523条
详情
6204610000
梭织拉毛女裤
1条
详情
6204630000
梭织弹力女裤
1条
详情
6204630000
梭织女裤五分裤
1条
详情
6204690000
梭织化纤制女裤
1条
详情
6204630000
梭织合成纤维女裤
1条
详情
6204690000
梭织牛仔瘦身女裤
1条
详情
6204630000
合成纤维梭织女裤
1条
详情
6204630000
梭织合成纤维制女裤
1条
详情
6204630000
合成纤维制梭织女裤
1条
详情
6104620090
女裤
1条
详情
6104620090
女裤
1条
详情
6104620090
女裤
507条
详情
6108291090
女裤
37条
详情
6104620090
女裤
507条
详情
6104620090
女裤
1条
详情
6104620090
针织女裤
507条
详情
6104620090
针织女裤
507条
详情
6104620090
女裤(100%)
1条
详情
6104620090
钩编女裤
1条
详情
6204620000
机织女裤
1条
详情
6204620000
机织女裤
1条
详情
6104620090
制钩编女裤
507条
详情
6104620090
80%20%涤女裤
507条
详情
6104620090
制针织女裤
507条
详情
6103420090
制针织女裤
823条
详情
6104620040
针织女裤
50条
详情
6104620040
制针织女裤
50条
详情
6104620090
针织女裤
507条
详情
6108291090
针织女裤
37条
详情
6104620090
90%10%绒女裤
507条
详情
6104620030
针织女裤
1条
详情
6104620090
制其他女裤
1条
详情
6204620000
机织针女裤
1条
详情
6104630090
针织涤女裤
1条
详情
6104620090
女士全女裤
1条
详情
6104620090
针织针女裤
1条
详情
6204620000
女式全女裤
1条
详情
6204620000
机织涤女裤
1条
详情
6104620090
针织女裤100%
1条
详情
6104620090
100%针织女裤
1条
详情
6104620090
女裤(65%35%涤)
1条
详情
6104620090
女裤(针织制)
1条
详情
6104620090
女裤(制针织)
1条
详情
6104620090
65%35%涤纶女裤
1条
详情
6104620090
针织女裤(100%)
1条
详情
6104620090
针织其他女裤
1条
详情
6104620090
女装混纺女裤
1条
详情
6104620090
针织女裤子100%
1条
详情
6104620090
女裤(雨尼无纺)
1条
详情
6104620090
女裤(80%20%氨纶)
1条
详情
6104620090
制针织其他女裤
507条
详情
6108990090
圆机针织女裤
23条
详情
6104620090
60%40%涤针织女裤
1条
详情
6204620000
机织女士全女裤
1条
详情
6104620090
针织女士全女裤
1条
详情
6204620000
机织女式全女裤
1条
详情
6104620090
针织女式全女裤
1条
详情
6104620090
制针织女裤100%
1条
详情
6104620090
制针织女裤(针织)
1条
详情
6104620090
女裤(90%10%氨)
1条
详情
6104620090
纺针织婴儿女裤80%
507条
详情
6104620090
针织女裤100%C LADIES
507条
详情
6104620090
女式混纺针织女裤
507条
详情
6204530090
65%涤纶35%人造女裤
878条
详情
6104620090
制针织女裤(100%)
1条
详情
6104620090
80%20%涤纶针织女裤
1条
详情
6104620090
针织女装混纺女裤
1条
详情
6204620000
机织女装混纺女裤
1条
详情
6104620090
女装混纺针织女裤
1条
详情
6204620000
女装混纺机织女裤
1条
详情
6104620090
女裤(65%30%涤5%氨纶)
1条
详情
6208910010
制机织丁字女裤/MIXT
130条
详情
6104620090
制针织女裤80%C17%P3%PU
507条
详情
6208910010
制机织提臀卫生女裤
130条
详情
6208910010
制机织护腰卫生女裤
130条
详情
6104620090
制针织女裤12%涤88%
1条
详情
6104620090
64%26%涤10%氨针织女裤
1条
详情
6104620090
制针织女裤/款号Y256NC
1条
详情
6104620090
60%35%涤5%氨纶针织女裤
507条
详情
6104620090
57%38%涤5%氨纶针织女裤
507条
详情
6104620090
制针织女裤(80%20%涤)
1条
详情
6104620090
腈纶涤纶氨纶针织女裤
507条
详情
6104620090
制针织或钩编其他女裤
507条
详情
6104620090
制针织女裤(95%5%氨纶)
1条
详情
6104620090
57%38%涤纶5%氨纶针织女裤
507条
详情
6104620090
55%37%涤纶8%氨纶针织女裤
1条
详情
6204520000
63%34%尼龙3%弹力机织女裤
1条
详情
6208910010
制机织安心夜用卫生女裤
130条
详情
6104620090
制针织女裤子(95%5%弹力)
1条
详情
6104620090
60%40%涤针织女裤LADIES 60%C40%P
507条
详情
6104620090
女童制针织女裤 GIRLS LEGGINGS
507条
详情
6104620090
其他制针织女裤(95%5%氨纶)
1条
详情
6104620040
制针织女裤LADIES 80%C20%P KNITTED
50条
详情
6115291000
针织女裤袜,66分特,品:MOTIVI,100%
202条
详情
6115291000
针织女裤袜,品:MOTIVI,100%,66分特
202条
详情
6104620030
女裤,针织长裤,女式,100%,无品牌
30条
详情
6104620040
制针织女裤.款式:女童长裤,类别:女式,针织
50条
详情
6504000000
100%纸梭织帽子
1条
详情
6206100041
梭织女式衬衫
255条
详情
5309190000
56"麻梭织色织布
627条
详情
6204430090
梭织锦纶女童裙
1条
详情
6204430010
梭织尼龙女童裙
1条
详情
6204430090
锦纶梭织女童裙
1条
详情
6204430090
锦纶梭织连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织锦纶连衣裙
1条
详情
6204430090
尼龙梭织女童裙
1条
详情
6206900030
化纤梭织女式衬衫
1条
详情
6204530090
合纤梭织女式裙子
1条
详情
6204430090
尼龙梭织女式短裙
1条
详情
6203330000
梭织尼龙男式上衣
1条
详情
6204630000
化纤梭织女童裤子
1条
详情
6204330000
女士梭织尼龙上衣
1条
详情
6203439090
化纤梭织男童裤子
1条
详情
6204330000
尼龙梭织女士上衣
1条
详情
6204430090
梭织锦纶女式短裙
1条
详情
6204430010
锦纶梭织女式短裙
1条
详情
6203439082
梭织化纤男童裤子
1条
详情
6204630000
梭织化纤女童裤子
1条
详情
6204330000
尼龙梭织女式上衣
1条
详情
6204330000
梭织尼龙女式上衣
1条
详情
6203330000
尼龙梭织男式上衣
1条
详情
6204430090
梭织尼龙女式短裙
1条
详情
6203330000
男士梭织尼龙上衣
1条
详情
6203330000
尼龙梭织男士上衣
1条
详情
6204430090
合纤梭织女式连衣裙
1条
详情
6204430090
女士梭织尼龙连衣裙
1条
详情
6204430090
尼龙女式梭织连衣裙
1条
详情
6204430010
锦纶女式梭织连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织女士锦纶连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织女式锦纶连衣裙
1条
详情
6204430090
女士梭织锦纶连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织女式尼龙连衣裙
1条
详情
6204430010
梭织女士尼龙连衣裙
1条
详情
6204430090
女式尼龙梭织连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织锦纶女式连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织尼龙女式连衣裙
1条
详情
6204430010
女式锦纶梭织连衣裙
1条
详情
6204330000
梭织尼龙儿童牛仔上衣
1条
详情
6204430090
女锦纶梭织长袖连衣裙
1条
详情
6204430090
女尼龙梭织长袖连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织锦纶女童背带短裙
1条
详情
6204430010
梭织女锦纶长袖连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织尼龙女童背带短裙
1条
详情
6204430090
梭织女尼龙长袖连衣裙
1条
详情
6506999000
梭织女式帽子/100%纸纱线
1条
详情
6204430090
梭织锦纶混纺女童连衣裙
1条
详情
6204430090
梭织尼龙混纺女童连衣裙
1条
详情
6204491010
梭织连衣裙(100%丝.梭织)
1条
详情
6206100041
梭织女衬衫(桑蚕丝100%.染色
1条
详情
6109901011
女式T恤,梭织,T恤,女式,无品牌
191条
详情
6204391010
女式上衣,梭织,上衣,女式,无品牌
566条
详情
5208390020
梭织
284条
详情
5209310091
梭织
45条
详情
5209310092
梭织
302条
详情
5209390010
梭织
90条
详情
5209490090
梭织
144条
详情
6204320090
梭织
1条
详情
6204620000
梭织
1条
详情
6505009900
梭织
1222条
详情
6505009900
梭织
1222条
详情
6302319100
梭织床单
53条
详情
5208320092
梭织
496条
详情
5208390090
梭织里布
430条
详情
5208390090
梭织
430条
详情
5209310092
梭织色布
302条
详情
5209310092
梭织
302条
详情
5209390020
梭织
560条
详情
6204520000
梭织
573条
详情
6208910021
梭织背心
239条
详情
6208910029
梭织背心
299条
详情
6506999000
梭织
286条
详情
6214900010
梭织围巾
210条
详情
6208910029
梭织背心
299条
详情
6204320090
梭织上衣
628条
详情
5209320000
梭织
391条
详情
5210390000
梭织
9条
详情
6207910011
梭织背心
15条
详情
5208599010
梭织缎布
1条
详情
4202220000
梭织
1条
详情
6203429090
梭织布裤
1条
详情
6203429090
梭织男裤
1条
详情
6203320090
梭织上衣
1条
详情
6203429090
梭织短裤
1条
详情
6206300010
梭织衬衫
1条
详情
6203429090
梭织男裤
1条
详情
6203439090
梭织
1条
详情
6505009900
梭织
1条
详情
5516140000
梭织
1条
详情
5209430000
梭织裁布
1条
详情
5209390020
梭织面料
1条
详情
6204520000
梭织短裙
1条
详情
6204520000
梭织短裙
1条
详情
4202220000
100%梭织
2033条
详情
6505009900
100%梭织
1222条
详情
5208420090
布/梭织
774条
详情
5208490090
布/梭织
180条
详情
5209390090
梭织色布.
523条
详情
5513310000
布,梭织
419条
详情
5209320000
100%梭织
1条
详情
6211429000
梭织T恤
1条
详情
5208420090
58"布/梭织/
774条
详情
5209390020
布3/梭织
560条
详情
6505009900
梭织帽/100%
1条
详情
6205200099
梭织衬衫
428条
详情
6204420000
梭织连衣裙
499条
详情
6204520000
梭织短裙
573条
详情
6203429062
梭织裤子
459条
详情
6302311000
梭织被套
18条
详情
6302319100
梭织床单
53条
详情
5806310000
梭织织带
108条
详情
5208390020
梭织面料
284条
详情
6206300010
梭织衬衫
287条
详情
6505009900
梭织帽子
1222条
详情
6303920090
梭织窗帘
310条
详情
6204420000
梭织女裙
499条
详情
6505009900
梭织帽子
1222条
详情
6214900010
梭织围巾
210条
详情
6213209000
梭织手帕
69条
详情
6214400000
梭织围巾
281条
详情
6505009900
梭织帽子
1222条
详情
5516110000
梭织坯布
112条
详情
6204520000
梭织女裙
573条
详情
6208910029
梭织女装
299条
详情
6211429000
梭织围裙
538条
详情
6211439000
梭织围裙
1677条
详情
6208910090
梭织晨袍
116条
详情
6203429062
梭织男裤
459条
详情
5513239000
梭织面料
218条
详情
6204520000
梭织女裙
573条
详情
9404309000
梭织睡袋
163条
详情
6203429062
梭织男裤
459条
详情
6206300090
梭织女衬衫
366条
详情
6212209020
梭织腰带
26条
详情
6214300000
梭织围巾
625条
详情
6302319100
梭织床单
53条
详情
6302601090
梭织浴巾
65条
详情
6208210000
梭织睡裤
155条
详情
6207210000
梭织睡裤
113条
详情
4202129000
梭织背包
2820条
详情
4202129000
梭织布袋
2820条
详情
5208130000
梭织胚布
28条
详情
5208320092
梭织袋布
496条
详情
5208390020
梭织布面料
284条
详情
5209120000
胚布梭织
58条
详情
5209120000
梭织胚布
58条
详情
5209310092
梭织制色布
302条
详情
5209310092
梭织色布
302条
详情
5209320000
梭织斜纹布
391条
详情
5209390090
梭织色布
523条
详情
5209390090
58"梭织色布
523条
详情
5209390090
梭织染色
523条
详情
5209410090
梭织色布
143条
详情
5802190000
梭织毛巾布
54条
详情
6201129090
梭织男大衣
257条
详情
6203320010
梭织上衣
158条
详情
6203429049
梭织男裤
40条
详情
6203429049
梭织童裤
40条
详情
6203429049
梭织男裤
40条
详情
6203429069
梭织男裤
191条
详情
6204420000
梭织女裙
499条
详情
6205200099
梭织长袖衫
428条
详情
6207110000
梭织内裤
83条
详情
6207910012
梭织男背心
59条
详情
6208192000
梭织衬裙
28条
详情
6208210000
梭织睡衣
155条
详情
6208910021
梭织女背心
239条
详情
6208910029
梭织背心
299条
详情
6209300030
梭织婴儿裤
533条
详情
9615900000
梭织头花
590条
详情
5209310093
梭织帆布
77条
详情
6214300000
梭织围巾
625条
详情
6211429000
梭织围裙
538条
详情
6202129090
梭织女式
254条
详情
6214900010
梭织头巾
210条
详情
5209510092
梭织面料
68条
详情
6506999000
梭织帽子
286条
详情
6214900010
梭织围巾
210条
详情
6506999000
梭织帽子
286条
详情
6214900010
梭织围巾
210条
详情
5208520091
梭织印花布
183条
详情
6211429000
梭织女装
538条
详情
5513112020
梭织布条
125条
详情
6204420000
梭织连衣裙
499条
详情
6204320090
梭织上衣
628条
详情
6214900010
梭织围巾
210条
详情
6204320090
梭织上衣
628条
详情
6204520000
梭织裙子
573条
详情
6204520000
梭织制女裙
573条
详情
5408100000
梭织坯布
20条
详情
6208920029
梭织背心
481条
详情
6206300090
梭织衬衫
366条
详情
5804292000
梭织花边
91条
详情
5208599020
梭织印花布
74条
详情
5809001000
导电梭织
20条
详情
6203429062
梭织男长裤
459条
详情
6201931000
男式梭织
610条
详情
6204320090
梭织上衣
628条
详情
5516120000
梭织面料
362条
详情
4202920000
梭织袋子
2257条
详情
5208210060
梭织纱布
11条
详情
6201129090
男式梭织
257条
详情
6203429069
梭织裤子
191条
详情
6206300090
梭织衬衫
366条
详情
5208320091
梭织平纹布
1条
详情
5208320092
弹力梭织
1条
详情
5208520092
弹力梭织
1条
详情
5208420090
色织梭织
1条
详情
5209310092
梭织面料
1条
详情
5809001000
梭织面料
1条
详情
5209390020
梭织面料
1条
详情
5209390090
梭织面料
1条
详情
6214900010
梭织头巾
1条
详情
6302519000
梭织桌垫
1条
详情
6302519000
梭织桌布
1条
详情
6302539090
梭织桌布
1条
详情
6302601090
梭织制浴巾
1条
详情
6303910090
梭织窗帘
1条
详情
6303910090
梭织窗帘
1条
详情
5804292000
梭织花边
1条
详情
6205200099
梭织男衬衫
1条
详情
6213209000
梭织手帕
1条
详情
6205200010
梭织衬衫
1条
详情
6302601090
梭织浴巾
1条
详情
6209200000
婴儿梭织
1条
详情
6204320090
梭织女童
1条
详情
6211429000
女式梭织
1条
详情
6204520000
梭织迷你裙
1条
详情
6506999000
100梭织帽子
1条
详情
6204520000
100梭织女裙
1条
详情
5208320092
梭织里布
1条
详情
5811004000
梭织面料
1条
详情
5208510092
梭织面料
1条
详情
6204620000
梭织长裤
1条
详情
6204530090
梭织女裙
1条
详情
6204320090
梭织童装
1条
详情
6204620000
童装梭织
1条
详情
6302609000
梭织毛巾
1条
详情
5208520092
梭织印花
1条
详情
6203429062
梭织男式裤
1条
详情
6203429090
男装梭织
1条
详情
6206300010
梭织女衬衣
1条
详情
6203439090
梭织涤裤子
1条
详情
6211329000
梭织外套
1条
详情
5209120000
梭织坯布
1条
详情
6302910000
梭织茶巾
1条
详情
6204320090
梭织涤外套
1条
详情
6302519000
梭织餐垫
1条
详情
6204620000
梭织女式裤
1条
详情
6204620000
梭织儿童
1条
详情
6204620000
梭织女式
1条
详情
6203429062
梭织男裤
1条
详情
6214400000
梭织围巾
1条
详情
6204530090
梭织女裙
1条
详情
6204620000
梭织长裤
1条
详情
6304192900
梭织床罩
1条
详情
6203439090
梭织短裤
1条
详情
6204620000
梭织女式裤
1条
详情
6203439090
梭织裤子
1条
详情
6203429090
梭织男式
1条
详情
6203429090
梭织短裤
1条
详情
6204620000
女装梭织
1条
详情
6204620000
梭织女装
1条
详情
6203429062
梭织男装
1条
详情
6204620000
梭织裤子
1条
详情
6203429090
梭织男式裤
1条
详情
6203429062
梭织童装
1条
详情
londing...
X