hscode
商品描述
实例汇总
详情
4002191300
TPV胶粒
196条
详情
4016999090
TPV胶粒
1204条
详情
3902900090
TPV胶粒
1条
详情
4002191300
TPV胶粒/初级形状热塑丁苯
196条
详情
3907101000
胶粒
95条
详情
3902100090
胶粒
226条
详情
3901200090
胶粒
111条
详情
3901100090
胶粒
88条
详情
4002191300
胶粒
196条
详情
3506990000
胶粒
232条
详情
4017002000
胶粒
217条
详情
9503006000
胶粒
1条
详情
3901200001
PE胶粒
24条
详情
3901100090
PE胶粒
88条
详情
3903900000
PS胶粒
97条
详情
3902100090
PP胶粒
226条
详情
3903199000
PS胶粒
53条
详情
3907400000
PC胶粒
270条
详情
3903900000
BS胶粒
97条
详情
3903200000
AS胶粒
59条
详情
3901200090
PE胶粒
111条
详情
3906100000
MS胶粒
111条
详情
4002991100
TR胶粒
248条
详情
3907991090
PBT胶粒
102条
详情
3903900000
ASA胶粒
97条
详情
3908101200
PA6胶粒
71条
详情
3907209000
PEI胶粒
196条
详情
3903900000
TPE胶粒
97条
详情
3903309000
ABS胶粒
115条
详情
3904220000
PVC胶粒
94条
详情
3907101000
POM胶粒
95条
详情
3903309000
胶粒
115条
详情
3907400000
胶粒
270条
详情
3907991090
胶粒
102条
详情
3908109000
胶粒
58条
详情
4004000010
胶粒
7条
详情
3907991001
胶粒PBT
26条
详情
3907209000
PPO胶粒
196条
详情
3906100000
胶粒
111条
详情
3906100000
胶粒
111条
详情
3906100000
胶粒
111条
详情
3904210000
PVC胶粒
21条
详情
3903200000
胶粒ASA
59条
详情
3903200000
SAN胶粒
59条
详情
3902100090
胶粒
226条
详情
3901300000
EVA胶粒
72条
详情
3901300000
胶粒
72条
详情
4002591000
胶粒
69条
详情
3908101190
胶粒
83条
详情
4002191300
胶粒
196条
详情
4002191300
胶粒
196条
详情
4002191300
TPE胶粒
196条
详情
4002191300
SBS胶粒
196条
详情
4002191300
TPR胶粒
196条
详情
4002701000
TPE胶粒
123条
详情
4002991100
胶粒
248条
详情
4002991100
胶粒
248条
详情
4002991100
PER胶粒
248条
详情
4002991100
KTN胶粒
248条
详情
4002991100
TPR胶粒
248条
详情
4002991100
TPE胶粒
248条
详情
3907101000
胶粒
95条
详情
3903301000
ABS胶粒
73条
详情
3911900090
胶粒
91条
详情
3906909000
ASA胶粒
9条
详情
3904500000
胶粒
1条
详情
3911900090
TPE胶粒
1条
详情
4002910000
胶粒
1条
详情
3506911000
胶粒
1条
详情
3506911000
胶粒
1条
详情
4002991900
胶粒
1条
详情
3909500000
TPU胶粒
1条
详情
3506919090
PPA胶粒
1条
详情
4003000000
胶粒
1条
详情
3906100000
PMMA胶粒
111条
详情
4005990000
HTPR胶粒
27条
详情
3903900000
HIPS胶粒
97条
详情
4002191300
TPR胶粒.
196条
详情
4002191900
SEBS胶粒
34条
详情
4002991100
TPR胶粒.
248条
详情
3907400000
PC胶粒10
1条
详情
3907400000
PC塑胶粒
270条
详情
3901200001
PE塑胶粒
24条
详情
3901200090
PE塑胶粒
111条
详情
3902100090
PP塑胶粒
226条
详情
3909400000
胶粒PF
72条
详情
3908109000
PA塑胶粒
58条
详情
3907400000
胶粒PC
270条
详情
3903200000
AS胶粒SAN
59条
详情
3903200000
AS塑胶粒
59条
详情
3902100090
胶粒PP
226条
详情
3901200090
新PE胶粒
111条
详情
3901100090
新PE胶粒
88条
详情
3902309000
PP/PE胶粒
29条
详情
3901100090
PE塑胶粒
88条
详情
3908101190
PA塑胶粒
83条
详情
3915909000
废MS胶粒
373条
详情
3901100001
PE塑胶粒
1条
详情
3902900090
TPE塑胶粒
64条
详情
3907101000
POM塑胶粒
95条
详情
3907209000
PEI塑胶粒
196条
详情
3907209000
PPE塑胶粒
196条
详情
3907400000
PC/ABS胶粒
270条
详情
3903900000
树脂胶粒
97条
详情
3904220000
PVC塑胶粒
94条
详情
3908101200
PA6塑胶粒
71条
详情
3903900000
ASA塑胶粒
97条
详情
3903309000
ABS塑胶粒
115条
详情
3907991090
PBT塑胶粒
102条
详情
3903301000
ABS塑胶粒
73条
详情
3909500000
TPE塑胶粒
150条
详情
3915901000
废PET胶粒
46条
详情
3909500000
TPU塑胶粒
150条
详情
3907991090
PBT新胶粒
102条
详情
3907400000
PC+ABS胶粒
270条
详情
3907400000
PC-ABS胶粒
270条
详情
3907400000
PCHIPS胶粒
270条
详情
3907209000
聚醚胶粒
196条
详情
3907101000
新POM胶粒
95条
详情
3907101000
赛刚胶粒
95条
详情
3907101000
赛钢胶粒
95条
详情
3904210000
胶粒PVC
21条
详情
3904210000
新PVC胶粒
21条
详情
3904220000
PVC软胶粒
94条
详情
3903900000
ABS+PC胶粒
97条
详情
3904109090
PVC塑胶粒
17条
详情
3901300000
EVA塑胶粒
72条
详情
3901300000
EVA合胶粒
72条
详情
3901100090
新塑胶粒
88条
详情
3902900090
ZEONEX胶粒
64条
详情
3906100000
MS/MBS胶粒
111条
详情
3307900000
芳香胶粒
330条
详情
4002191100
TPR塑胶粒
47条
详情
4002191100
SBR橡胶粒
47条
详情
4002191300
胶粒TPE
196条
详情
4002191300
橡胶胶粒
196条
详情
4002191300
SBS塑胶粒
196条
详情
4002191300
TPR塑胶粒
196条
详情
4002191300
胶粒TPR
196条
详情
4002191300
新SBS胶粒
196条
详情
4002191300
TPR橡胶粒
196条
详情
4002191300
TPE橡胶粒
196条
详情
4002191300
TPE塑胶粒
196条
详情
4002191900
丁苯胶粒
34条
详情
4002191900
TPE橡胶粒
34条
详情
4002499000
新TPE胶粒
51条
详情
4002701000
TPE橡胶粒
123条
详情
4002701000
TPR塑胶粒
123条
详情
4002701000
新TPE胶粒
123条
详情
4002701000
TPE塑胶粒
123条
详情
4002701000
TPR橡胶粒
123条
详情
4002991100
混炼胶粒
248条
详情
4002991100
新橡胶粒
248条
详情
4002991100
TPE塑胶粒
248条
详情
4002991100
橡胶胶粒
248条
详情
4002991100
PER塑胶粒
248条
详情
4002991100
胶粒TPE
248条
详情
4002991100
TPR塑胶粒
248条
详情
4002991100
TPE橡胶粒
248条
详情
4002991100
新TPR胶粒
248条
详情
4002991100
TPR橡胶粒
248条
详情
3903309000
胶粒ABS
115条
详情
3901300000
胶粒EVA
72条
详情
4016999090
防震胶粒
1204条
详情
3506911000
热熔胶粒
81条
详情
3912900000
TPR塑胶粒
64条
详情
3907991090
胶粒PBT
102条
详情
3907400000
PC-PBT胶粒
270条
详情
3915200000
废ABS胶粒
48条
详情
3915909000
废TPE胶粒
373条
详情
3915909000
废TPU胶粒
373条
详情
3903301000
胶粒ABS
73条
详情
3907101000
胶粒POM
95条
详情
3911900004
PPS塑胶粒
42条
详情
3903191000
PS 塑胶粒
46条
详情
3506911000
低温胶粒
1条
详情
3907101000
导电胶粒
1条
详情
3506911000
高温胶粒
1条
详情
3902100090
再生胶粒
1条
详情
3901300000
鞋材胶粒
1条
详情
4002999000
合成胶粒
1条
详情
3506919090
包装胶粒
1条
详情
4005990000
染色胶粒
1条
详情
3902100090
热熔胶粒
1条
详情
3907209000
PPO塑胶粒
1条
详情
3907400000
混合胶粒
1条
详情
3506919090
塑料胶粒
1条
详情
3912120000
醋酸胶粒
1条
详情
3907400000
PC/PET胶粒
1条
详情
3926909090
膨胀胶粒
1条
详情
4016991090
防撞胶粒
1条
详情
3907699000
PET塑胶粒
1条
详情
3907991090
PBT 塑胶粒
102条
详情
3908101101
PA66塑胶粒
34条
详情
3901200001
HDPE塑胶粒
24条
详情
3903900000
SEBS塑胶粒
97条
详情
3907400000
PCPS合胶粒
270条
详情
3903900000
胶粒K料
97条
详情
3901300000
EVA塑胶粒.
72条
详情
3906100000
PMMA塑胶粒
111条
详情
4002191300
TPE橡胶粒5
196条
详情
4002191300
胶粒SEBS
196条
详情
4002991100
胶粒/新
248条
详情
4002991100
TPE塑胶粒.
248条
详情
3908101200
PA6 塑胶粒
71条
详情
3902100090
胶粒(PP)
226条
详情
3903900000
胶粒(PA)
97条
详情
3903191000
HIPC塑胶粒
46条
详情
3903191000
HIPS塑胶粒
46条
详情
3915909000
废PMMA胶粒
373条
详情
3903199000
HIPS塑胶粒
1条
详情
3907400000
胶粒(PC/ABS)
270条
详情
3903191000
改性PS胶粒
46条
详情
3903900000
胶粒(ASA)
97条
详情
3909500000
胶粒(TPU)
150条
详情
3907500000
胶粒NORYL
31条
详情
3907400000
新ABSPC胶粒
270条
详情
3907400000
PCABS合胶粒
270条
详情
3907400000
PCABS胶粒
270条
详情
3907400000
PCABS塑胶粒
270条
详情
3902100090
新PP塑胶粒
226条
详情
3902100090
塑料胶粒PP
226条
详情
3907400000
PC复合胶粒
270条
详情
3903199000
新PS塑胶粒
53条
详情
3901200090
新塑胶粒PE
111条
详情
3908101200
NYLON塑胶粒
71条
详情
3902100090
新塑胶粒PP
226条
详情
3908101190
NYLON塑胶粒
83条
详情
3907400000
阻燃PC胶粒
270条
详情
3915100000
废塑胶粒PE
1条
详情
3915909000
废塑胶粒PP
1条
详情
3907400000
新PC塑胶粒
1条
详情
3907400000
PC再生胶粒
1条
详情
3902100090
PP塑料胶粒
1条
详情
3903199000
HIPS胶粒/新
1条
详情
3904220000
胶粒(PVC)
1条
详情
3908101190
胶粒(PA66)
83条
详情
3907400000
PC+ABS塑胶粒
270条
详情
3907400000
胶粒PC/ABS
270条
详情
3903301000
ABS/PC塑胶粒
73条
详情
3901200090
PE塑胶粒(PE)
111条
详情
4016991090
打泡机胶粒
546条
详情
3907400000
PC/ABS塑胶粒
270条
详情
3909500000
聚氨脂胶粒
150条
详情
3909500000
聚氨酯胶粒
150条
详情
3909500000
新TPU塑胶粒
150条
详情
3907400000
PCHIPS塑胶粒
270条
详情
3907209000
聚苯醚胶粒
196条
详情
3907101000
聚甲醛胶粒
95条
详情
3907101000
赛钢塑胶粒
95条
详情
3907101000
胶粒赛钢
95条
详情
3906100000
亚加力胶粒
111条
详情
3906100000
胶粒亚加力
111条
详情
3906100000
压克力胶粒
111条
详情
3904220000
PVC胶粒颗粒
94条
详情
3904220000
再生PVC胶粒
94条
详情
3903200000
新塑胶粒SAN
59条
详情
3903900000
ABS+PC塑胶粒
97条
详情
3902100090
聚丙烯胶粒
226条
详情
3902100010
聚丙烯胶粒
18条
详情
3901200090
聚乙烯胶粒
111条
详情
3901100090
聚乙烯胶粒
88条
详情
3901100001
聚乙烯胶粒
37条
详情
3903301000
改性ABS胶粒
73条
详情
3903900000
Q胶/K胶胶粒
97条
详情
4002191100
丁苯橡胶粒
47条
详情
4002191300
合成橡胶粒
196条
详情
4002191300
新橡胶胶粒
196条
详情
4002191300
新TPR橡胶粒
196条
详情
4002191300
人造橡胶粒
196条
详情
4002191900
TPR混炼胶粒
34条
详情
4002201000
橡胶塑胶粒
59条
详情
4002201000
合成橡胶粒
59条
详情
4002701000
热可塑胶粒
123条
详情
4002701000
合成橡胶粒
123条
详情
4002991100
丁苯橡胶粒
248条
详情
4002991100
热塑橡胶粒
248条
详情
4002991100
胶粒料TPR
248条
详情
4002991100
TPR合成胶粒
248条
详情
4002991100
TPR混炼胶粒
248条
详情
4002991100
人造橡胶粒
248条
详情
4002991100
硫化橡胶粒
248条
详情
4002991100
合成橡胶粒
248条
详情
3907400000
PC-ABS塑胶粒
270条
详情
3901300000
EVA发泡胶粒
72条
详情
3907400000
PC/PBT塑胶粒
270条
详情
4002191200
丁苯橡胶粒
33条
详情
4002191300
合成塑胶粒
196条
详情
3906100000
胶粒(PMMA)
111条
详情
3908101101
尼龙塑胶粒
34条
详情
3908101190
尼龙塑胶粒
83条
详情
3911900090
再生塑胶粒
91条
详情
3903900000
苯乙烯胶粒
97条
详情
3907619000
PET树脂胶粒
9条
详情
3908101900
尼龙塑胶粒
9条
详情
4005100000
复合橡胶粒
1条
详情
4002999000
粗细橡胶粒
1条
详情
3904610000
铁氟龙胶粒
1条
详情
3903110000
EPS改性胶粒
1条
详情
4005990000
橡胶黑胶粒
1条
详情
3909500000
高弹性胶粒
1条
详情
3904220000
PVC胶粒
1条
详情
3907101000
工程塑胶粒
1条
详情
4002991100
微晶木胶粒
1条
详情
3903900000
聚苯醚胶粒
1条
详情
3907400000
胶粒PC+ABS
1条
详情
4002991100
新TPR塑胶粒
1条
详情
3906100000
亚克力胶粒
1条
详情
3901300000
EVA塑料胶粒
1条
详情
3907101000
塑料胶粒POM
1条
详情
3901300000
EVA胶粒MJ-250
1条
详情
3909500000
聚酯塑胶粒
1条
详情
3903900000
PA/ABS塑胶粒
1条
详情
3909500000
TPU塑胶粒(PU)
150条
详情
3908101190
改性PA66胶粒
83条
详情
3903301000
ABS胶粒/改性
73条
详情
3907500000
胶粒K-RESIN
31条
详情
3907101000
胶粒/赛钢
95条
详情
3907400000
PC塑胶粒RESIN
270条
详情
4002191900
TPR混炼胶粒.
34条
详情
3902100090
PP胶粒(新料)
226条
详情
3915909000
废塑胶粒/PBT
373条
详情
3907101000
100%POM塑胶粒
1条
详情
3902100090
PP胶粒(新)18B
1条
详情
3915909000
废塑胶粒/PA-6
373条
详情
3907400000
染色PC塑胶粒
270条
详情
3908101190
改性PA6,6胶粒
83条
详情
3903301000
ABS/PMMA塑胶粒
73条
详情
3909500000
PU聚氨酯胶粒
150条
详情
3907400000
PC胶粒新切片
270条
详情
3907400000
PCABS新塑胶粒
270条
详情
3902100090
PP胶粒新切片
226条
详情
3902100090
聚丙烯胶粒PP
226条
详情
3907991090
PBT胶粒(增强)
102条
详情
3902301000
胶粒PP RESIN
62条
详情
3907400000
胶粒(PC+ABS)
270条
详情
3902100090
胶粒PP RESIN
226条
详情
3902100090
改性PP塑胶粒
226条
详情
4002999000
EPDMM彩色胶粒
1条
详情
3901100090
低密度PE胶粒
1条
详情
3907400000
胶粒ABS+PC10
1条
详情
3902100090
PP胶粒(新)101B
1条
详情
3902100090
聚丙烯塑胶粒
226条
详情
3907400000
PC/ABS混合胶粒
270条
详情
3907400000
PC+ABS+GF塑胶粒
270条
详情
3915909000
胶粒边角料
373条
详情
3907400000
聚碳酸脂胶粒
270条
详情
3907400000
聚碳酸酯胶粒
270条
详情
3907101000
POM塑胶粒新料
95条
详情
3906100000
胶粒亚克力
111条
详情
3904220000
PVC塑胶粒新料
94条
详情
3903900000
BS胶粒俗称K胶
97条
详情
3903110000
聚苯乙烯胶粒
19条
详情
3902100090
新聚丙烯胶粒
226条
详情
3902100090
胶粒聚丙烯
226条
详情
4002191200
丁苯橡胶粒TPR
33条
详情
3903301000
改性ABS塑胶粒
73条
详情
3907400000
PC/ABS阻燃胶粒
270条
详情
3903900000
导电碳黑胶粒
97条
详情
4002191100
TPE丁苯橡胶粒
47条
详情
4002191300
热塑性橡胶粒
196条
详情
4002191300
TPR合成橡胶粒
196条
详情
4002191300
丁苯合成胶粒
196条
详情
4002191300
SBS合成橡胶粒
196条
详情
4002191300
人造橡胶胶粒
196条
详情
4002191300
SBS丁苯橡胶粒
196条
详情
4002191400
丁苯橡胶胶粒
28条
详情
4002201000
丁二烯橡胶粒
59条
详情
4002701000
TPE合成橡胶粒
123条
详情
4002709000
三元乙丙胶粒
176条
详情
4002991100
热可塑橡胶粒
248条
详情
4002991100
热塑性橡胶粒
248条
详情
4002991100
TPE合成橡胶粒
248条
详情
4002991100
合成橡胶胶粒
248条
详情
4002991100
TPR合成橡胶粒
248条
详情
4002991100
新合成橡胶粒
248条
详情
3907991090
改性PBT塑胶粒
102条
详情
3903900000
胶粒(ASA)
97条
详情
3909500000
胶粒(TPU)
150条
详情
3915909000
废聚酰胺胶粒
373条
详情
3904220000
改性PVC塑胶粒
94条
详情
3901200090
运动场地胶粒
1条
详情
9401909000
胶粒底沙发脚
1条
详情
4004000090
彩色胶粒胶粉
1条
详情
9024800000
PVC胶粒密度计
1条
详情
3904220000
环保PVC塑胶粒
1条
详情
3904220000
高透明PVC胶粒
1条
详情
3904220000
聚氯乙烯胶粒
1条
详情
3909500000
聚氨酯橡胶粒
1条
详情
3904220000
降解性塑胶粒
1条
详情
3908109000
聚酰胺-66胶粒
1条
详情
3911900004
聚苯硫醚胶粒
1条
详情
3907400000
PC/ABS复合胶粒
1条
详情
3907101000
聚甲醛塑胶粒
1条
详情
3903199000
聚苯乙烯胶粒
1条
详情
3907991090
工程塑料胶粒
1条
详情
3907209000
聚醚混合胶粒
1条
详情
3904610000
四氟乙烯胶粒
1条
详情
3907101000
新塑料POM胶粒
1条
详情
3907101000
尼龙塑胶粒POM
1条
详情
3907400000
PC+10%玻纤胶粒
1条
详情
3926909090
塑料膨胀胶粒
1条
详情
3926909090
塑料膨涨胶粒
1条
详情
3907400000
混合胶粒 25pcs
1条
详情
8428399000
胶粒传输装置
1条
详情
3915100000
EVA胶粒边角料
1条
详情
3908101200
尼龙塑胶粒PA6
1条
详情
3908101190
尼龙塑胶粒PA66
83条
详情
3908101190
改性PA66塑胶粒
83条
详情
3902100090
PP胶粒(聚丙烯)
226条
详情
3908101200
PA6塑胶粒/切片
71条
详情
3902100090
PP塑胶粒PP RESIN
226条
详情
4002709000
三元乙丙胶粒.
176条
详情
4002991100
TPR新胶粒/橡胶
248条
详情
4002991100
TPE橡胶粒/新料
248条
详情
4002991100
SEBS合成橡胶粒
248条
详情
3902100090
100%聚丙烯胶粒
226条
详情
3903309000
ABS胶粒/非改性
115条
详情
4005990000
胶粒TPR/颗粒
1条
详情
3915200000
MABS胶粒边角料
1条
详情
3915200000
K胶胶粒边角料
1条
详情
3904220000
PVC胶粒/B2189-6AH
1条
详情
3915909000
废塑胶粒/PPE+TPE
373条
详情
3907400000
PC/ABS胶粒(PC/ABS)
270条
详情
3907400000
聚碳酸脂胶粒PC
270条
详情
3907400000
PCABC塑胶粒新料
270条
详情
3907400000
PCABS合胶粒新料
270条
详情
3907400000
PCABS塑胶粒新料
270条
详情
3902100090
PP聚丙烯塑胶粒
226条
详情
3902100090
PP塑胶粒聚丙烯
226条
详情
3902100090
新聚丙烯胶粒PP
226条
详情
3915200000
PS塑胶粒边角料
48条
详情
3915909000
PP塑胶粒边角料
373条
详情
3902309000
未染色PP塑胶粒
29条
详情
3915100000
PE塑胶粒边角料
1条
详情
3902100090
聚丙烯PP塑胶粒
1条
详情
3907400000
胶粒PC边角料
1条
详情
3926909090
塑料制品(胶粒)
1条
详情
3907101000
新塑料POM胶粒/A
1条
详情
3906100000
舌令塑胶粒/RS-2
1条
详情
3912120000
醋酸纤维CA胶粒
1条
详情
3908101190
尼龙塑胶粒(PA66)
83条
详情
3907400000
PC胶粒/奇美等牌
270条
详情
3903309000
ABS塑胶粒未改性
115条
详情
3907400000
染色PC/ABS塑胶粒
270条
详情
3909500000
TPU聚氨酯塑胶粒
150条
详情
3912900000
丙酸纤维塑胶粒
64条
详情
3911900004
PPS聚苯硫醚胶粒
42条
详情
3907991090
新PBTABS合塑胶粒
102条
详情
3907400000
胶粒聚碳酸酯
270条
详情
3907400000
胶粒聚碳酸脂
270条
详情
3907209000
改性聚苯醚胶粒
196条
详情
3904220000
聚氯乙烯胶粒
94条
详情
3904220000
PVC胶粒聚氯乙稀
94条
详情
3902100010
新聚丙烯塑胶粒
18条
详情
3901200090
聚乙烯再生胶粒
111条
详情
3901200090
PE塑胶粒/颗粒状
111条
详情
4002191300
TPE热塑性橡胶粒
196条
详情
4002191300
热塑丁苯橡胶粒
196条
详情
4002491000
氯丁二烯橡胶粒
45条
详情
4002701000
三元丙烯橡胶粒
123条
详情
4002701000
合成橡胶料胶粒
123条
详情
4002991100
改性合成橡胶粒
248条
详情
4002991100
合成橡胶橡胶粒
248条
详情
4002991100
热可塑性橡胶粒
248条
详情
3915200000
ABS塑胶粒边角料
48条
详情
3915909000
PBT塑胶粒边角料
373条
详情
3902100090
聚丙烯制塑胶粒
226条
详情
3915909000
PA6塑胶粒边角料
373条
详情
4002991100
热塑弹性体胶粒
248条
详情
3902100090
硫化橡胶塑胶粒
226条
详情
8483900090
POM胶粒塑胶齿轮
1639条
详情
3904220000
未染色PVC塑胶粒
94条
详情
3907991090
未染色PBT塑胶粒
102条
详情
3902900090
改性聚苯醚胶粒
64条
详情
3912900000
丙酸纤维素胶粒
1条
详情
3903110000
鞋底气垫TPR胶粒
1条
详情
3903110000
发泡胶粒填充料
1条
详情
3909500000
磁带粘合剂胶粒
1条
详情
3907400000
聚碳酸酯塑胶粒
1条
详情
3908101190
高温尼龙塑胶粒
1条
详情
3901100090
聚乙烯混色胶粒
1条
详情
3903900000
改性聚苯醚胶粒
1条
详情
3911900090
聚醚酰亚胺胶粒
1条
详情
3901300000
EVA着色复合胶粒
1条
详情
3915200000
新SAN胶粒边角料
1条
详情
3915200000
EPS新胶粒边角料
1条
详情
3907209000
新PPE混合塑胶粒
1条
详情
3915200000
新BDS胶粒边角料
1条
详情
3907400000
改性PC胶粒/SC1004
1条
详情
3907400000
PC塑胶粒+10%玻纤
1条
详情
3902100090
聚丙烯塑胶粒/pp
1条
详情
3902100090
塑料胶粒PP 粒状
1条
详情
3904220000
PVC胶粒/KVC B2189-6
1条
详情
3912120000
醋酸纤维素胶粒
1条
详情
3912120000
醋酸纤维塑胶粒
1条
详情
3902100090
聚丙烯混合胶粒
1条
详情
3907400000
PC+PBT改性塑胶粒
1条
详情
3904220000
聚氯乙烯塑胶粒
1条
详情
3902100090
PP塑胶粒(聚丙烯)
226条
详情
londing...
X