hscode
商品描述
实例汇总
详情
3923300000
EPP样品
675条
详情
4820500000
样品
98条
详情
8477900000
样品
2384条
详情
3926909090
样品
16342条
详情
3918109000
样品
278条
详情
7010909000
样品
219条
详情
7610100000
样品
253条
详情
6402992900
样品
839条
详情
3923300000
样品
675条
详情
3926909090
样品
16342条
详情
4202920000
样品
2257条
详情
4107920090
样品
119条
详情
4202129000
样品
2820条
详情
4820500000
样品
98条
详情
3926909090
样品
16342条
详情
4817300000
样品
103条
详情
8483109000
样品
2601条
详情
9027900000
样品
846条
详情
9027809900
样品
806条
详情
3923210000
样品
389条
详情
3926909090
样品
16342条
详情
4202220000
样品
2033条
详情
4202220000
样品
2033条
详情
7308900000
样品
2221条
详情
9012900000
样品
53条
详情
9012900000
样品
53条
详情
7310299000
样品
143条
详情
4911101000
样品
685条
详情
6808000000
样品
30条
详情
7017900000
样品
230条
详情
8007009000
样品
140条
详情
9403700000
样品
560条
详情
4805919000
样品
1条
详情
9018499000
样品
1条
详情
4820500000
样品
1条
详情
3923290000
样品
1条
详情
9603909090
样品
1条
详情
8308100000
样品
1条
详情
6001920000
样品
1条
详情
4820500000
样品
1条
详情
4820500000
样品
1条
详情
4820500000
样品簿
1条
详情
9027900000
样品
1条
详情
3926901000
样品
1条
详情
3924900000
样品
1条
详情
6802999000
样品
1条
详情
8486909900
样品
1条
详情
6402992100
样品
1条
详情
7017100000
样品
1条
详情
8543909000
样品
1条
详情
9018321000
样品
1条
详情
4202220000
PU包样品
2033条
详情
7010909000
PS样品
219条
详情
9023009000
PU样品
1条
详情
7308900000
钢管样品
2221条
详情
3926909090
水箱样品
16342条
详情
5703200000
地毯样品
71条
详情
9405409000
LED样品
1629条
详情
3506100090
硅胶样品
419条
详情
7610900000
型材样品
866条
详情
7308900000
网架样品
2221条
详情
6006320000
布料样品
1300条
详情
3924900000
衣架样品
735条
详情
3926909090
塑料样品
16342条
详情
7326909000
涂漆样品
7487条
详情
3917320000
样品空管
355条
详情
8512900000
车灯样品
918条
详情
4819200000
纸箱样品
501条
详情
4819100000
纸盒样品
608条
详情
2709000000
原油样品
54条
详情
2921199090
化学样品
236条
详情
3502900000
蛋白样品
24条
详情
6809190000
手印样品
24条
详情
5804292000
花边样品
91条
详情
9616200000
粉扑样品
209条
详情
3822009000
标准样品
486条
详情
8544421900
样品电线
638条
详情
9401611000
样品沙发
177条
详情
3926909090
样品瓶架
16342条
详情
7326191000
铁块样品
961条
详情
8477900000
芯轴样品
2384条
详情
8431431000
接头样品
913条
详情
6303122090
窗帘样品
22条
详情
7326909000
样品挡板
7487条
详情
4819200000
纸盒样品
501条
详情
9405500000
烛台样品
395条
详情
6406909900
样品鞋垫
124条
详情
9018390000
PVC管样品
761条
详情
6406909900
样品布料
124条
详情
3926400000
水钻样品
3281条
详情
8544601300
电缆样品
29条
详情
3926909090
线条样品
16342条
详情
3923900000
样品液袋
814条
详情
7419999900
靶材样品
815条
详情
7318160000
螺帽样品
902条
详情
8479909090
背板样品
2671条
详情
7010909000
2ml样品
219条
详情
9023009000
宣传样品
339条
详情
9607110000
拉链样品
263条
详情
9606220000
钮扣样品
448条
详情
4911101000
墙纸样品
685条
详情
7616999000
旗杆样品
2313条
详情
9404210090
床垫样品
158条
详情
3926901000
水嘴样品
4015条
详情
1401200090
藤条样品
16条
详情
2902110000
实验样品
15条
详情
3923500000
样品瓶盖
1130条
详情
4820500000
样品簿
98条
详情
9023009000
面料样品
339条
详情
3401110000
香皂样品
1条
详情
7616991090
铝制样品
1条
详情
4823909000
纸板样品
1条
详情
9405990000
灯壳样品
1条
详情
9401790000
座椅样品
1条
详情
4820500000
样品图册
1条
详情
4819100000
彩盒样品
1条
详情
6506100090
头盔样品
1条
详情
9615900000
头饰样品
1条
详情
4911101000
样品画册
1条
详情
8415811000
空调样品
1条
详情
7308900000
样品展架
1条
详情
8512201000
小灯样品
1条
详情
4821100000
样品标签
1条
详情
7308900000
铁架样品
1条
详情
4911101000
样品画稿
1条
详情
9017800000
卷尺样品
1条
详情
8512301900
喇叭样品
1条
详情
3822009000
测试样品
1条
详情
8419899090
样品模块
1条
详情
7616999000
铝极样品
1条
详情
6802999000
石材样品
1条
详情
8538900000
开关样品
1条
详情
6117102000
样品围巾
1条
详情
6109100021
服装样品
1条
详情
8413810090
水泵样品
1条
详情
3926909090
仿藤样品
1条
详情
9001909090
样品玻璃
1条
详情
2007999000
果冻样品
1条
详情
3920910001
PVB膜样品
1条
详情
6303121090
窗帘样品
1条
详情
3302900000
香精样品
1条
详情
0902409000
茶叶样品
1条
详情
9618000090
模特样品
1条
详情
8480300000
模具样品
1条
详情
9603909090
毛刷样品
1条
详情
8501520000
电机样品
1条
详情
4819200000
样品纸盒
1条
详情
1702600000
糖浆样品
1条
详情
3004909099
药物样品
1条
详情
3923300000
样品空瓶
1条
详情
9403609990
桌子,样品
1021条
详情
6505009900
样品-帽子
1222条
详情
8207300090
冲模(样品)
377条
详情
8414909090
样品(机壳)
2741条
详情
3926909090
样品瓶FOB01
16342条
详情
4408391190
EV单板样品
8条
详情
3926909090
样品(扇子)
16342条
详情
8708701000
车轮(样品)
27条
详情
3923290000
样品(PVC袋)
1条
详情
4418200090
木门(样品)
1条
详情
7319900000
钩针(样品)
1条
详情
3926909090
120ML样品
1条
详情
4819200000
样品(纸盒)
1条
详情
3926909090
25/CS样品
1条
详情
8544492900
超导体样品
249条
详情
8418999200
玻璃门样品
131条
详情
3923210000
塑料样品
389条
详情
3916201000
PVC型材样品
31条
详情
7308900000
钢格板样品
2221条
详情
3923300000
塑料样品
675条
详情
3926909090
塑料柜样品
16342条
详情
8536901100
接线盒样品
394条
详情
8479820090
样品搅拌器
409条
详情
7010909000
玻璃样品
219条
详情
8508110000
吸尘器样品
55条
详情
3923290000
塑料样品
623条
详情
3926909090
样品储存器
16342条
详情
3917400000
塑料头样品
1068条
详情
3923290000
无菌样品
623条
详情
3918109000
手拎串样品
278条
详情
4820500000
纸制样品
98条
详情
7411101990
毛细管样品
62条
详情
7312100000
钢丝绳样品
167条
详情
4202920000
手套样品
2257条
详情
8533290000
电阻器样品
106条
详情
4814200000
壁纸样品
64条
详情
7208399000
热轧卷样品
24条
详情
4820500000
纸制样品簿
98条
详情
2209000000
食用醋样品
28条
详情
4820500000
墙纸样品簿
98条
详情
9507100090
钓鱼竿样品
96条
详情
4911109000
产品样品
363条
详情
6903900000
毛坯辊样品
254条
详情
2710990000
液压油样品
13条
详情
6802211000
大理石样品
138条
详情
6902200000
耐火砖样品
203条
详情
7002390090
样品毛细管
72条
详情
8537109090
控制柜样品
2982条
详情
9031200090
双倾样品
124条
详情
9401300000
办公椅样品
587条
详情
4901990000
纸制样品
305条
详情
5603939000
无纺布样品
60条
详情
4202320000
粉饼盒样品
1663条
详情
8541290000
晶体管样品
141条
详情
9012900000
多头样品
53条
详情
9027900000
液体样品
846条
详情
3921121000
PVC皮革样品
96条
详情
4412991090
多层板样品
203条
详情
3926909090
微量样品
16342条
详情
8474100000
震动盘样品
92条
详情
7017900000
样品分离器
230条
详情
3926909090
生化样品
16342条
详情
6114200090
工作服样品
397条
详情
4409211090
竹地板样品
44条
详情
3923300000
生物样品
675条
详情
3918109000
PVC地板样品
278条
详情
5801372000
样品装饰布
86条
详情
4911109000
墙纸样品
363条
详情
3926909090
样品陈列盒
16342条
详情
3926909090
样品塑料套
16342条
详情
6802939000
花岗岩样品
84条
详情
9012900000
样品交换杆
53条
详情
5209420090
牛仔布样品
271条
详情
5211420090
牛仔布样品
75条
详情
7308900000
样品展示架
2221条
详情
8715000000
合装车样品
64条
详情
7308900000
样品盒支架
2221条
详情
4202129000
拉杆箱样品
2820条
详情
7308900000
钢结构样品
2221条
详情
3926909090
样品存储器
16342条
详情
2711210000
天然气样品
5条
详情
9506919000
运动垫样品
1128条
详情
8307900000
波纹管样品
121条
详情
3916909000
四氟棒样品
195条
详情
7418109000
铜质样品
52条
详情
4905910000
纸制样品
1条
详情
8479820090
样品研磨仪
1条
详情
4202220000
眼镜样品
1条
详情
4202220000
炸药样品
1条
详情
4820500000
花边样品簿
1条
详情
8436800090
碎枝机样品
1条
详情
4202920000
眼镜样品
1条
详情
4820500000
壁纸样品
1条
详情
8451500000
切割机样品
1条
详情
4820500000
纸质样品
1条
详情
4820500000
花边样品
1条
详情
9401409000
按摩床样品
1条
详情
7616999000
暖气片样品
1条
详情
3307900000
纸香皂样品
1条
详情
3921110000
广告牌样品
1条
详情
3925100000
垃圾箱样品
1条
详情
4820500000
纸制样品
1条
详情
4820500000
纸质样品簿
1条
详情
7616999000
展示架样品
1条
详情
4820500000
墙纸样品
1条
详情
8205400000
螺丝刀样品
1条
详情
8437109000
样品分样器
1条
详情
9027900000
样品吸样架
1条
详情
9027900000
样品入口盖
1条
详情
9027900000
样品台外壳
1条
详情
9027900000
组合样品
1条
详情
8428320000
样品传输机
1条
详情
3923500000
样品瓶瓶盖
1条
详情
9027900000
样品转运架
1条
详情
8431390000
样品分流器
1条
详情
9027900000
样品盘导轮
1条
详情
6909120000
陶瓷样品
1条
详情
4016931000
密封圈样品
1条
详情
9012900000
冷冻样品
1条
详情
7017900000
样品二分器
1条
详情
3926909090
样品瓶垫片
1条
详情
3923900000
样品收集箱
1条
详情
4016931000
密封垫样品
1条
详情
8514109000
样品消化炉
1条
详情
9027900000
参比样品
1条
详情
9027900000
塑料样品
1条
详情
3926909090
塑料样品
1条
详情
3926901000
塑料样品
1条
详情
3926909090
塑料样品
1条
详情
3926909090
塑料样品
1条
详情
3923900000
塑料样品
1条
详情
3926901000
塑料样品
1条
详情
3926909090
塑料制样品
1条
详情
5402390000
尼龙线样品
1条
详情
7612909000
铝制样品
1条
详情
7612909000
铝制样品
1条
详情
7616991090
铝制样品
1条
详情
7612909000
铝制样品
1条
详情
9022909090
铝制样品
1条
详情
7616999000
铝制样品
1条
详情
7616999000
铝制样品
1条
详情
9603402000
滚筒刷样品
1条
详情
3923210000
塑料袋样品
1条
详情
3917390000
塑料管样品
1条
详情
8712008900
自行车样品
1条
详情
7206900000
测试钢样品
1条
详情
9022909090
测试样品
1条
详情
9022909090
样品测试夹
1条
详情
9030900090
样品测试器
1条
详情
3926909090
电阻样品
1条
详情
8462999000
样品切割器
1条
详情
3923300000
广口样品
1条
详情
3926909090
样品存储管
1条
详情
8479909090
样品板托架
1条
详情
3923300000
窄口样品
1条
详情
9024109000
试验用样品
1条
详情
4911101000
墙纸样品
1条
详情
9023009000
色卡样品
1条
详情
9023009000
布料样品
1条
详情
9023009000
人造革样品
1条
详情
8419899090
样品加热台
1条
详情
9023009000
塑料样品
1条
详情
9023009000
聚氨酯样品
1条
详情
9023009000
地板样品
1条
详情
9023009000
PVC窗子样品
1条
详情
4911101000
墙纸样品
1条
详情
9023009000
布料样品
1条
详情
4202129000
样品-拉杆箱
2820条
详情
8708299000
样品-备胎锁
1条
详情
7017900000
量杯/样品
1条
详情
8479820090
1095型样品
1条
详情
4911101000
样品本2534PCS
1条
详情
8517701000
注塑件(样品)
487条
详情
8307900000
波纹管(样品)
121条
详情
9403609990
展示柜(样品)
1021条
详情
7117900000
PU钥匙扣样品
1347条
详情
5801372000
沙发布(样品)
86条
详情
6001920000
沙发布(样品)
668条
详情
6914100000
陶瓷罐(样品)
1条
详情
6506100090
安全帽(样品)
1条
详情
8464909000
切割机(样品)
1条
详情
6802211000
大理石(样品)
1条
详情
8424901000
空钢瓶(样品)
1条
详情
0710809090
速冻笋(样品)
1条
详情
4820500000
样品簿 200BAGS
1条
详情
4820500000
样品簿 160BAGS
1条
详情
4820500000
样品簿(IN1816)
1条
详情
4820500000
样品簿(IN1216)
1条
详情
4820500000
样品簿(IN0816)
1条
详情
4820500000
样品簿(IN1824)
1条
详情
4820500000
样品簿 720BAGS
1条
详情
4410190000
木板(样品
30条
详情
5603139000
无纺布样品
57条
详情
3917320000
客气样品空管
355条
详情
8712003000
29"自行车样品
37条
详情
8712003000
26"自行车样品
37条
详情
8712004100
20"自行车样品
21条
详情
5007201900
真丝样品面料
271条
详情
9401901900
汽车座椅样品
850条
详情
8480490000
斜楔(样品
154条
详情
3926909090
塑料耗材样品
16342条
详情
4420109090
木制装饰样品
613条
详情
8306299000
铁制装饰样品
1370条
详情
7308300000
钢制框架样品
370条
详情
7017900000
玻璃制样品
230条
详情
6902100000
尖晶石砖样品
90条
详情
3921121000
地板革样品簿
96条
详情
3923210000
无菌样品袋子
389条
详情
3401110000
印花香皂样品
280条
详情
3502900000
蛋白溶液样品
24条
详情
3702422100
南亚干膜样品
26条
详情
9404902090
驼羊毛被样品
88条
详情
9701102000
复制原画样品
55条
详情
9603909090
拖把(样品
763条
详情
9001909090
光学元件样品
496条
详情
3926909090
塑料门板样品
16342条
详情
8716800000
物流台车样品
316条
详情
3926901000
快速成型样品
4015条
详情
7616991090
样品制造工装
1829条
详情
7419999100
样品制造工装
998条
详情
7616999000
铝板雕刻样品
2313条
详情
7326909000
螺旋地桩样品
7487条
详情
9403200000
金属展柜样品
2014条
详情
8716900000
推车零件样品
343条
详情
3920109090
光学薄膜样品
529条
详情
4202290000
西服套袋样品
66条
详情
4811410000
样品(贴纸)
433条
详情
9405409000
样品(LED灯)
1629条
详情
8479790000
振动机器样品
5条
详情
3926909090
塑料按键样品
16342条
详情
9403700000
塑料桌面样品
560条
详情
8442500000
印花圆网样品
244条
详情
8512900000
尾灯塑料样品
918条
详情
3926909090
亚克力样品
16342条
详情
9023009000
建筑模型样品
339条
详情
4411141900
强化地板样品
79条
详情
4911101000
雕刻样品目录
685条
详情
9505100090
圣诞装球样品
695条
详情
9401809099
塑料椅子样品
70条
详情
7304319000
无缝钢管样品
49条
详情
3921909090
塑料边框样品
620条
详情
7307220000
螺纹护套样品
927条
详情
3818001900
单晶硅片样品
1条
详情
6303121090
窗帘纺织样品
1条
详情
3925300000
塑料样品窗帘
1条
详情
3923900000
塑料托盘样品
1条
详情
3822009000
测试样品组件
1条
详情
9027900000
样品固定支架
1条
详情
3925300000
塑胶样品配件
1条
详情
8302490000
五金零件样品
1条
详情
8543709990
样品清洗系统
1条
详情
7326901900
样品制造工装
1条
详情
7616991090
通用样品盒夹
1条
详情
2604000090
红土镍矿样品
1条
详情
3926909090
塑料地垫样品
1条
详情
3822009000
样品IEP标准品
1条
详情
8486909900
芯片夹具样品
1条
详情
8479820090
样品均质器
1条
详情
3926909090
塑料样品瓶架
1条
详情
3918909000
塑料地板样品
1条
详情
4820100000
本子内页样品
1条
详情
9401611000
样品(餐椅)
1条
详情
8479909090
检测样品托盘
1条
详情
8480719090
注塑模具样品
1条
详情
3926909090
塑料样品色板
1条
详情
3926909090
塑料样品模型
1条
详情
3924100000
塑料杯子样品
1条
详情
9603909090
塑料拖把样品
1条
详情
3918109000
塑料地砖样品
1条
详情
3918909000
塑料地毯样品
1条
详情
3923210000
塑料制样品
1条
详情
3926909090
塑料制样品
1条
详情
3926909090
塑料制样品
1条
详情
3923900000
塑料制样品
1条
详情
3926909090
塑料制样品
1条
详情
3926909090
塑料制品样品
1条
详情
9507900000
塑料假饵样品
1条
详情
5703200000
尼龙地毯样品
1条
详情
3926909090
汽车塑料样品
1条
详情
8518290000
喇叭10寸/样品
1条
详情
3923210000
样品袋110000PCS
1条
详情
7219350000
瓦型样品 10PCS
1条
详情
8501320000
直流电机样品
1条
详情
8309900000
铝制样品盘盖
1条
详情
3926909090
塑料面板样品
1条
详情
3926909090
塑料薄膜样品
1条
详情
3907400000
塑料粒子样品
1条
详情
3917400000
塑料盖子样品
1条
详情
3926909090
塑料瓶胚样品
1条
详情
8501510090
电机设备样品
1条
详情
8207300090
测试锤头样品
1条
详情
3822009000
安装测试样品
1条
详情
8479820090
样品破碎系统
1条
详情
8479899990
样品处理系统
1条
详情
9027809900
样品取样系统
1条
详情
8479820090
样品制备系统
1条
详情
3926909090
一次性样品
1条
详情
8538900000
线圈骨架样品
1条
详情
3302109090
甜橙香精样品
1条
详情
3302900000
日用香精样品
1条
详情
3302900000
日化香精样品
1条
详情
9027900000
样品更换部件
1条
详情
9027900000
样品入口部件
1条
详情
8479909090
样品传送部件
1条
详情
8479909090
样品传输部件
1条
详情
9027900000
监控样品套件
1条
详情
8479909090
样品输送装置
1条
详情
8419899090
样品燃烧装置
1条
详情
8454909000
样品收集装置
1条
详情
8479909090
样品传送装置
1条
详情
9031900090
样品传输装置
1条
详情
3926909090
电阻样品夹5EA
1条
详情
3926909090
电阻样品夹2EA
1条
详情
3822009000
样品盒20001.157
1条
详情
3926909090
绝缘样品容器
1条
详情
3923300000
带盖样品小瓶
1条
详情
9027900000
样品入口腔体
1条
详情
3822009000
样品扩增试剂
1条
详情
9027900000
样品吸收单元
1条
详情
9023009000
亚克力样品
1条
详情
9023009000
木纹膜样品
1条
详情
3923290000
样品袋-聚乙烯
623条
详情
3923300000
塑料桶/样品
675条
详情
3923300000
样品瓶,清洗瓶
675条
详情
4820500000
样品薄/铜版纸
1条
详情
3926909090
塑料样品 680PCS
1条
详情
3926909090
电阻样品夹16EA
1条
详情
7315111000
10速链条(样品)
1条
详情
7010909000
32ML样品玻璃瓶
1条
详情
3923210000
样品袋 102500PCS
1条
详情
6304939000
台布样品 125PCS
1条
详情
5208520092
面料样品 4ROLLS
1条
详情
6815100000
石墨部件-样品
1条
详情
2309109000
宠物食品(样品)
42条
详情
3926909090
塑料颗粒(样品)
16342条
详情
7007290000
层压玻璃(样品)
46条
详情
4911101000
样品册 1套 15件
685条
详情
3403110000
纺丝油剂(样品)
32条
详情
7325101000
翻板铸件(样品)
166条
详情
2843900090
SIRIO涂层液样品
20条
详情
3926909090
96孔样品配件盒
1条
详情
8414100090
样品泵(真空泵)
1条
详情
9603909090
免费样品(刷子)
1条
详情
4415209090
模压托盘(样品)
1条
详情
3926909090
塑料样品 4600pcs
1条
详情
8415909000
通风口盖(样品)
1条
详情
3204160000
活性染料(样品)
1条
详情
3918909000
塑料格栅(样品)
1条
详情
3923290000
塑料样品袋(PVC)
1条
详情
3926909090
塑料骨架(样品)
1条
详情
londing...
X