hscode
商品描述
实例汇总
详情
1604209990
丁香
1条
详情
0305599090
丁香
1条
详情
1604160000
丁香
1条
详情
1604160000
丁香(烘干,整条)
1条
详情
2005994000
泉牌丁丁香榨菜
1条
详情
1604160000
丁香干(烘干,整条)
1条
详情
0301999990
28条
详情
1604199090
16条
详情
1604209990
1条
详情
3503009000
明胶
26条
详情
0301110090
发财
53条
详情
1604209990
香肠
18条
详情
1604209990
肉酱
18条
详情
0305699090
咸鲭
14条
详情
0305620000
咸鳕
15条
详情
0305599090
干鲭
24条
详情
0305510000
干鳕
8条
详情
0303320000
冻鲽
11条
详情
0301999990
活鲽
28条
详情
0301999990
活杂
28条
详情
3503001001
胶片
18条
详情
3503009000
胶粉
26条
详情
0303899090
冻杂
36条
详情
0301999990
活甘
28条
详情
0302899090
鲜鲷
21条
详情
3926400000
塑料
3281条
详情
0303630000
冻鳕
12条
详情
9507900000
铁假
444条
详情
0303430000
冻鲣
5条
详情
0303540000
冻鲭
11条
详情
0303330000
冻鳎
4条
详情
0303570000
冻剑
2条
详情
9507900000
浮子
444条
详情
3503001001
明胶
18条
详情
0301110090
彩虹
53条
详情
0301110090
铅笔
53条
详情
0301110090
斑马
53条
详情
0301110090
老鼠
53条
详情
0301110090
玛丽
53条
详情
0301110090
虎皮
53条
详情
0301999990
斑马
28条
详情
0301110090
樱桃
53条
详情
0301110090
虾虎
53条
详情
0302450000
竹荚
12条
详情
7302400000
尾板
15条
详情
0301110090
红箭
53条
详情
9002119090
镜头
33条
详情
0301110090
神仙
53条
详情
0301110090
地图
53条
详情
0301110090
鹦鹉
53条
详情
0301939000
鲮属
10条
详情
0301939000
鲤科
10条
详情
0301939000
鲢属
10条
详情
0301999310
鲤科
3条
详情
0301999390
鲤科
3条
详情
0301999990
温泉
28条
详情
0301999990
亲亲
28条
详情
0301999990
鸭嘴
28条
详情
0302220000
冷鲽
4条
详情
0302220000
鲜鲽
4条
详情
0302230000
冷鳎
4条
详情
0302230000
鲜鳎
4条
详情
0302420000
鲜鳀
6条
详情
0302420000
冷鳀
6条
详情
0302440000
鲜鲭
10条
详情
0302470000
冷剑
4条
详情
0302470000
鲜剑
4条
详情
0302510000
冷鳕
10条
详情
0302510000
鲜鳕
10条
详情
0303120000
马哈
10条
详情
0303290090
冻黑
5条
详情
0303390090
油鲽
3条
详情
1604209910
濒危
3条
详情
1605550000
八爪
10条
详情
1905900000
打糕
159条
详情
0303899001
花鼓
5条
详情
0307429100
乌贼
9条
详情
2301201000
骨粉
15条
详情
2309909000
饲料
21条
详情
0303820000
冻鳐
5条
详情
0303820000
冻魟
5条
详情
0303540000
冻鲐
11条
详情
0303550000
竹荚
7条
详情
0305699090
盐渍
14条
详情
0303630000
银鳕
12条
详情
0303640000
冻鳕
4条
详情
0303899090
多宝
36条
详情
0303899090
豆腐
36条
详情
0303899090
蛤蟆
36条
详情
1604201990
罐头
1条
详情
1602499090
肉松
1条
详情
1604209990
肉松
1条
详情
1604209990
香茶
1条
详情
4113900090
皮革
1条
详情
1604209990
手撕
1条
详情
1604209990
泡椒
1条
详情
5402611000
丝线
1条
详情
2309109000
肉干
1条
详情
2309909000
饵料
1条
详情
6306299000
帐篷
1条
详情
9507900000
木头
1条
详情
1604199090
香水
1条
详情
1604199090
金针
1条
详情
9507900000
网袋
1条
详情
1604199090
烤洋
1条
详情
4202210010
皮包
1条
详情
0303430000
冻鰹
1条
详情
0303320000
冻蝶
1条
详情
9507200000
线盘
1条
详情
9507900000
套装
1条
详情
8306100000
风铃
1条
详情
8511909000
尾板
1条
详情
4420109090
木雕
1条
详情
0303899090
结巴
1条
详情
0303899090
炸弹
1条
详情
0302440000
冷鲭
1条
详情
1604209990
豆腐
1条
详情
0303250000
花骨
1条
详情
0305440090
熏黑
1条
详情
0303899090
多春
1条
详情
1604209990
红娘
1条
详情
4420109090
木制
1条
详情
9507900000
线圈
1条
详情
3302101000
香精
1条
详情
0301999990
活鳙
1条
详情
0303899090
长寿
1条
详情
3923300000
瓶子
1条
详情
9507900000
线圈A
1条
详情
0301110090
紫三角
53条
详情
0301110090
红绿灯
53条
详情
0301110090
清道夫
53条
详情
0305599090
干八目
24条
详情
0301999990
活笋壳
28条
详情
0303899090
冻油甘
36条
详情
8306299000
铁装饰
1370条
详情
0301999990
活包公
28条
详情
0303899090
冻安康
36条
详情
8306299000
不锈钢
1370条
详情
8512900000
刮刮片
918条
详情
0301110090
潜水艇
53条
详情
0301110090
红菠萝
53条
详情
0302190090
冷鲑科
4条
详情
0302190090
鲜鲑科
4条
详情
0302590000
鲜鳕科
10条
详情
0302730000
冷鲤科
10条
详情
0303190090
冻鲑科
3条
详情
0303690000
冻鳕科
11条
详情
2309109000
小胸包
1条
详情
2309909000
配合料
1条
详情
3504001000
蛋白胨
1条
详情
2309909000
预混料
1条
详情
2309909000
混合料
1条
详情
2309909000
颗粒料
1条
详情
2309909000
浓缩料
1条
详情
0303490000
冻蓝枪
1条
详情
9507900000
除钓器
1条
详情
8438800000
切片机
1条
详情
0305440090
熏鲤科
1条
详情
0302590000
冷鳕科
1条
详情
0303250000
冻鲤科
1条
详情
0305640090
盐腌黑
1条
详情
0302730000
鲜鲤科
1条
详情
0305640090
盐渍黑
1条
详情
0303330000
冻鳎SOLE
4条
详情
7302400000
尾板18kg
1条
详情
3302900000
香精5982Z
1条
详情
0302899090
冰鲜马头
21条
详情
3302109090
风味香精
349条
详情
0301110090
七彩神仙
53条
详情
0302899090
冰鲜安康
21条
详情
0307590000
冷冻巴梢
13条
详情
0305599090
风干柳叶
24条
详情
0305599090
烘干柳叶
24条
详情
0303320000
冻鲽切块
11条
详情
0303330000
冻鳎二级
4条
详情
9507900000
塑料线盘
444条
详情
7018900000
玻璃装饰
754条
详情
3926400000
塑料装饰
3281条
详情
3926400000
塑料仿真
3281条
详情
3926400000
塑料眼睛
3281条
详情
3503001001
胶原蛋白
18条
详情
0302220000
鲜或冷鲽
4条
详情
0302230000
鲜或冷鳎
4条
详情
0302470000
鲜或冷剑
4条
详情
0304840000
冻剑
2条
详情
0301110090
霓红燕子
53条
详情
9507900000
提示器
444条
详情
0511911190
斑马胚胎
5条
详情
3504009000
胶原蛋白
150条
详情
0303899090
冻红宝石
36条
详情
0303899090
冻金目鲷
36条
详情
0302899090
冰鲜梅子
21条
详情
0302899090
冰鲜龙头
21条
详情
0301931000
鲤科
9条
详情
0302560000
冷小鳍鳕
8条
详情
0302560000
鲜小鳍鳕
8条
详情
0302560000
冷南蓝鳕
8条
详情
0302560000
鲜南蓝鳕
8条
详情
0302590000
鲜黑鳕科
10条
详情
0302590000
冷犀鳕科
10条
详情
0302720000
冷胡鲶属
10条
详情
0302720000
鲜胡鲶属
10条
详情
1604201910
濒危罐头
4条
详情
0304710000
冻鳕
11条
详情
0305100000
食用团粒
8条
详情
0305412000
多瑙哲罗
6条
详情
0305699010
盐渍濒危
6条
详情
0305699010
盐腌濒危
6条
详情
0305720010
濒危
5条
详情
0305720010
濒危
5条
详情
0305490020
熏制濒危
4条
详情
0304450000
冷剑
4条
详情
0304450000
鲜剑
4条
详情
0304540000
鲜剑
4条
详情
0304540000
冷剑
4条
详情
0303680000
冻南蓝鳕
5条
详情
0303680000
冻小鳍鳕
5条
详情
0303690000
冻黑鳕科
11条
详情
0303690000
冻犀鳕科
11条
详情
0304740000
狗鳕
6条
详情
0304870000
冻鲣
7条
详情
3503009000
胶原蛋白
1条
详情
7018900000
玻璃工艺
1条
详情
2309901000
海水多维
1条
详情
2309909000
海水饲料
1条
详情
9507900000
木头
1条
详情
3502900000
水解蛋白
1条
详情
3504001000
豆粕蛋白
1条
详情
2103909000
风味豆豉
1条
详情
0506901990
优质骨粉
1条
详情
2309909000
塘虱饲料
1条
详情
2309909000
鲷科饲料
1条
详情
2309909000
军曹饲料
1条
详情
2103909000
香辣肉酱
1条
详情
2309909000
颗粒饲料
1条
详情
2309909000
预混饲料
1条
详情
1604209990
调味沙棱
1条
详情
9607200000
透明丝线
1条
详情
1604209990
裹粉安康
1条
详情
2309909000
浓缩饲料
1条
详情
2309909000
颗粒饲料
1条
详情
1604201990
禾花罐头
1条
详情
1604199090
散装酱板
1条
详情
8419399090
烘干设备
1条
详情
3302900000
烤柴香味
1条
详情
1604199090
淀粉筷子
1条
详情
2301201000
乌贼干粉
1条
详情
2309909000
配合饲料
1条
详情
7307220000
鳞片单管
1条
详情
1604209990
冻鲣肉片
1条
详情
7018900000
玻璃挂件
1条
详情
0303320000
冻副眉鲽
1条
详情
9507200000
铝型和钩
1条
详情
1604140000
油浸吞拿
1条
详情
0305599090
半干狭鳕
1条
详情
0304990090
切块安康
1条
详情
0303320000
冻剑齿鲽
1条
详情
4420109090
木制挂饰
1条
详情
1604199090
绿翅寿司
1条
详情
2103909000
酸汤调料
1条
详情
0302720000
冷真鮰属
1条
详情
0305440090
熏黑
1条
详情
0302590000
鲜犀鳕科
1条
详情
2103909000
水煮调料
1条
详情
0305640090
盐渍鲤科
1条
详情
0305310090
干黑
1条
详情
1604201990
马哈罐头
1条
详情
0302720000
鲜真鮰属
1条
详情
0305640090
盐腌鲤科
1条
详情
0304390090
鲜黑
1条
详情
1604201990
豆豉罐头
1条
详情
4420109090
玻璃摆件
1条
详情
1905900000
儿童打糕
1条
详情
0304690090
冻黑
1条
详情
0304390090
冷黑
1条
详情
0302590000
冷黑鳕科
1条
详情
2106909090
芝麻沙爹
1条
详情
4420109090
木制装饰
1条
详情
0301110090
射水8-10CM
1条
详情
9507900000
塑料量尺
1条
详情
9015900090
平衡配重
1条
详情
7302400000
尾板200PCS
1条
详情
7302400000
铁路尾板
1条
详情
3302109090
香精630563E
1条
详情
0303430000
冻鲣(原料)
1条
详情
4420109090
木制饰品()
1条
详情
0303430000
冻鲣(整条)
1条
详情
0303320000
冻鲽(正品)
1条
详情
9503006000
木制玩具()
1条
详情
4420109090
木制制品()
1条
详情
0511911990
冻鲐边角料
94条
详情
0511911990
冻鲽下脚料
94条
详情
0511911990
冻鳕边角料
94条
详情
0511911990
冻鲽边角料
94条
详情
0305699010
盐渍的濒危
6条
详情
0305699010
盐腌的濒危
6条
详情
9610000000
水虎展示板
292条
详情
0511911990
冻鲭下脚料
94条
详情
0511911990
冻鳕下脚料
94条
详情
0302899090
鲜日本琥珀
21条
详情
8306299000
贱金属装饰
1370条
详情
0303899090
冻竹叶巴浪
36条
详情
0511911990
冻鲣下脚料
94条
详情
0511911990
冻鲅边角料
94条
详情
0303430000
冻鲣或狐鲣
5条
详情
0303190090
其他冻鲑科
3条
详情
7302400000
钢铁制尾板
15条
详情
0302330000
鲜鲣或狐鲣
4条
详情
0302330000
冷鲣或狐鲣
4条
详情
0302450000
冷对称竹荚
12条
详情
0302450000
鲜对称竹荚
12条
详情
0302540000
鲜无须鳕属
7条
详情
0302540000
冷无须鳕属
7条
详情
0302590000
鲜深海鳕科
10条
详情
0302590000
冷深海鳕科
10条
详情
0302590000
鲜长尾鳕科
10条
详情
0302590000
鲜南极鳕科
10条
详情
0304490010
鲜濒危
4条
详情
0304490010
冷濒危
4条
详情
0304590010
冷濒危
4条
详情
0304590010
鲜濒危
4条
详情
0305310090
干鲤科
10条
详情
0511911990
非食用产品
94条
详情
2106100000
胶原蛋白粉
16条
详情
0304520000
冷鲑科
4条
详情
0304520000
鲜鲑科
4条
详情
0303550000
冻对称竹荚
7条
详情
0304530000
冷鳕科
10条
详情
0304530000
鲜鳕科
10条
详情
0303660000
冻无须鳕属
6条
详情
0303670000
冻半干狭鳕
3条
详情
0303690000
冻深海鳕科
11条
详情
0303690000
冻无须鳕科
11条
详情
0303690000
冻长尾鳕科
11条
详情
0303690000
冻南极鳕科
11条
详情
0304690090
冻鲤科
12条
详情
0304790000
冻鳕科
10条
详情
0303830000
冻南极犬牙
4条
详情
0304390090
鲜鲤科
10条
详情
0511911990
冻鲭边角料
1条
详情
2309901000
饲料添加剂
1条
详情
2520209000
画虎/材料
1条
详情
2309909000
营养预混料
1条
详情
6913100000
瓷器工艺品
1条
详情
2103909000
水煮调味料
1条
详情
9019101000
八爪按摩器
1条
详情
2103909000
五香熏调料
1条
详情
3502900000
低分子蛋白
1条
详情
3926400000
娃娃钥匙扣
1条
详情
3504009000
胶原蛋白肽
1条
详情
3926400000
PU装饰品(PU)
1条
详情
0511911990
冻鰤边角料
1条
详情
0304990090
冻切块鮟鱇
1条
详情
0511911990
鲂鮄边角料
1条
详情
0511911990
月亮边角料
1条
详情
0511911990
竹荚边角料
1条
详情
0305440090
熏鲤科
1条
详情
0305310090
盐腌黑
1条
详情
6815999000
工艺品喷水
1条
详情
0302590000
冷长尾鳕科
1条
详情
0302590000
鲜无须鳕科
1条
详情
2103909000
肉用调味酱
1条
详情
0302590000
冷无须鳕科
1条
详情
0302590000
冷南极鳕科
1条
详情
0305310090
盐渍黑
1条
详情
0304390090
冷鲤科
1条
详情
0301110090
花罗汉6-10CM
1条
详情
0301110090
花罗汉4-10CM
1条
详情
7302400000
尾板TA60-4孔
1条
详情
7302400000
尾板AS50-4孔
1条
详情
7302400000
尾板AS31-4孔
1条
详情
3302109090
酱油味香精
1条
详情
8436100000
饲料制粒机
1条
详情
8438800000
饲料膨化机
1条
详情
4420109090
木雕工艺品-
613条
详情
0301110090
花罗汉10-15CM
1条
详情
0301110090
花罗汉10-12CM
1条
详情
0301110090
花罗汉20-25CM
1条
详情
0301110090
花罗汉18-22CM
1条
详情
0301110090
花罗汉17-22CM
1条
详情
0301110090
花罗汉15-20CM
1条
详情
4420109090
木雕工艺品:
1条
详情
2309901000
无鳞5%添加剂
61条
详情
3504009000
胶原蛋白(粉)
150条
详情
0303330000
冻鳎(无花纹)
1条
详情
0303330000
冻鳎(有花纹)
1条
详情
4420109090
木制装饰品()
1条
详情
0303899090
冻玻璃(整条)
1条
详情
4420109040
木制工艺品()
1条
详情
0301110090
珍珠罗汉3-4CM
1条
详情
0301110090
孔雀花鳉3-4CM
1条
详情
0301110090
孔雀花鳉2-3CM
1条
详情
4420109090
木雕工艺品()
1条
详情
2309101000
伟嘉海洋罐头
12条
详情
0511911990
冻马哈边角料
94条
详情
0511911990
冻鳕的下角料
94条
详情
0511911990
冻六线边角料
94条
详情
0511911990
冻马哈下脚料
94条
详情
0303311000
冻格陵兰庸鲽
6条
详情
0303320000
冻鲽FROZENSOLEHG
11条
详情
4420109090
实木白胚雕刻
613条
详情
2101120000
胶原蛋白咖啡
40条
详情
0511911990
冻黄师下脚料
94条
详情
0511911990
冻六线下脚料
94条
详情
0303290090
冻黑(鳢属)
5条
详情
0511911110
濒危的受精卵
2条
详情
0301999310
活的濒危鲤科
3条
详情
0301999390
活的其他鲤科
3条
详情
0304750000
冻的狭鳕
3条
详情
0304940000
冻的狭鳕
2条
详情
0303690000
冻新西兰好吉
11条
详情
0302450000
鲜新西兰竹荚
12条
详情
0302450000
冷新西兰竹荚
12条
详情
0302590000
鲜多丝真鳕科
10条
详情
0302710000
鲜口孵非鲫属
6条
详情
0302710000
冷口孵非鲫属
6条
详情
0302990090
鲜濒危种的肝
9条
详情
1604201990
番茄汁鲭罐头
13条
详情
0305310090
盐腌鲤科
10条
详情
0305412000
多瑙哲罗
6条
详情
0303550000
冻新西兰竹荚
7条
详情
0304530000
鲜犀鳕科
10条
详情
0303690000
冻多丝真鳕科
11条
详情
0304460000
南极犬牙
6条
详情
0304790000
冻黑鳕科
10条
详情
3001909099
胶原蛋白海绵
1条
详情
2309909000
海水配合饲料
1条
详情
2309909000
浮水配合饲料
1条
详情
2309909000
全价配合饲料
1条
详情
2309909000
泥鳅颗粒饲料
1条
详情
9507900000
3件铁片(钩)
1条
详情
6304939000
布饰品(,桌垫)
1条
详情
1604140000
油浸吞拿罐头
1条
详情
0511911990
冻月亮边角料
1条
详情
0304530000
冷黑鳕科
1条
详情
6913100000
青花瓷对摆件
1条
详情
0305310090
盐渍鲤科
1条
详情
0304530000
鲜黑鳕科
1条
详情
0302590000
冷多丝真鳕科
1条
详情
0304530000
冷犀鳕科
1条
详情
8438800000
饲料生产设备
1条
详情
0301110090
非洲慈鲷8-10CM
1条
详情
0301110090
皇冠三间8-10CM
1条
详情
0301110090
皇冠三间6-10CM
1条
详情
9504909000
游戏用品小虎
1条
详情
0301110010
美丽硬仆骨舌
1条
详情
1604199090
冻煮盐味多春
1条
详情
9503008100
塑胶玩具套装
1条
详情
3926909090
八爪手机支架
1条
详情
0301110090
皇冠三间10-20CM
1条
详情
0301110090
珍珠罗汉10-15CM
1条
详情
9503008900
塑料玩具:小丑
1条
详情
9503008900
塑料玩具/八爪
1条
详情
9504909000
游戏用品/水虎
1条
详情
9504909000
游戏用品 水虎
1条
详情
7113119090
银饰配件/钩针
1条
详情
0301110090
皇冠三间13-20CM
1条
详情
0301110090
皇冠三间12-20CM
1条
详情
9507900000
渔具配件,线圈
1条
详情
0302420000
鲜或冷鳀(鳀属)
6条
详情
0303430000
冻鲣(野生海捕)
1条
详情
3926400000
树脂摆饰(形状)
1条
详情
9503008900
塑料玩具(塑料)
1条
详情
9507900000
渔具附件(铁片)
1条
详情
9503008900
木制玩具(青色)
1条
详情
6913900000
陶瓷饰品(陶瓷)
1条
详情
9503006000
木制玩具(木琴)
1条
详情
9505900000
节日用品(挂件)
1条
详情
6304939000
布饰品(无纺布)
1条
详情
9503008900
塑胶玩具(喷水)
1条
详情
9503008900
木制玩具(拼图)
1条
详情
2309909000
饲料(丸九饵)
1条
详情
0511911990
冻黄盖鲽下脚料
94条
详情
0511911990
冻金目鲷边角料
94条
详情
0511911990
冷冻绿鳕下脚料
94条
详情
9610000000
水虎书写展示板
292条
详情
0303630000
冻鳕(去头,内脏)
12条
详情
0302190090
其他鲜或冷鲑科
4条
详情
0302330000
鲜或冷鲣或狐鲣
4条
详情
0305790090
其他可食用杂碎
5条
详情
0511911910
非食用濒危产品
3条
详情
0304530000
冷长尾鳕科
10条
详情
0304530000
冷无须鳕科
10条
详情
0304530000
鲜长尾鳕科
10条
详情
0304530000
鲜南极鳕科
10条
详情
0304550000
冷南极犬牙
6条
详情
0304550000
鲜南极犬牙
6条
详情
0304850000
冻南极犬牙
4条
详情
0304460000
冷南极犬牙
6条
详情
0304460000
鲜南极犬牙
6条
详情
0304740000
冻无须鳕属
6条
详情
0304790000
冻无须鳕科
10条
详情
0304790000
冻长尾鳕科
10条
详情
0304790000
冻南极鳕科
10条
详情
0304790000
冻的犀鳕科
10条
详情
0304440000
冷南极鳕科
10条
详情
9504909000
大口摇摆游艺机
1条
详情
2309909000
海水复合预混料
1条
详情
9504909000
大眼摇摆游艺机
1条
详情
6305330090
饲料编织袋
1条
详情
londing...
X