hscode
商品描述
实例汇总
详情
7209169000
轧钢卷材
50条
详情
7209179000
轧钢卷材
95条
详情
7211230000
轧钢卷材
168条
详情
7211290000
切条轧钢卷材
230条
详情
7204410000
轧钢卷材废碎料
229条
详情
7209189000
轧钢卷材边角料
37条
详情
7209179000
轧钢卷材
95条
详情
7226920000
轧钢卷材
1条
详情
7211900000
轧钢板/卷材
110条
详情
7211290000
轧钢/卷材/JSC340W
230条
详情
7211900000
轧钢板/卷材,非合金钢
110条
详情
7208279000
轧钢卷材
31条
详情
7208370000
轧钢板/卷材
19条
详情
7208539000
轧钢板/C0.05-0.12%非卷材未涂
11条
详情
7209159000
卷材
11条
详情
7209169000
卷材
50条
详情
7209179000
卷材
95条
详情
7209189000
卷材
37条
详情
7209161000
卷材
31条
详情
7209171000
卷材
38条
详情
7209169000
轧铁卷材
50条
详情
7209161000
轧铁卷材
31条
详情
7211230000
轧铁卷材
168条
详情
7211290000
轧铁卷材
230条
详情
7211900000
轧铁卷材
110条
详情
7209250000
轧非卷材
27条
详情
7209260000
轧非卷材
56条
详情
7209270000
轧非卷材
33条
详情
7209280000
轧非卷材
12条
详情
7211290000
卷材铁片
230条
详情
7204410000
轧铁卷材
229条
详情
7209179000
轧铁板/卷材
95条
详情
7211290000
轧铁片/卷材
230条
详情
7211230000
[深]轧铁卷材
168条
详情
7220203000
轧不锈钢卷材
83条
详情
7220202000
轧不锈钢卷材
83条
详情
7219350000
轧不锈钢卷材
54条
详情
7209161000
非合金卷材
31条
详情
7211230000
轧非合金卷材
168条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材
143条
详情
7209181000
非合金卷材
22条
详情
7204410000
卷材边角料
229条
详情
7209260000
卷材头尾料
56条
详情
7219339000
轧不锈钢卷材
31条
详情
7209151000
大强度卷材
12条
详情
7209161000
大强度卷材
31条
详情
7209169000
小强度卷材
50条
详情
7209171000
大强度卷材
38条
详情
7209179000
小强度卷材
95条
详情
7220203000
201轧不锈卷材
1条
详情
7209169000
轧铁板卷材/1MM
50条
详情
7219340000
不锈钢卷材/
143条
详情
7219350000
轧不锈钢卷材.
54条
详情
7209189000
非合金钢卷材
37条
详情
7209171000
无涂镀轧铁卷材
38条
详情
7209189000
无涂镀轧铁卷材
37条
详情
7209179000
无涂镀轧铁卷材
95条
详情
7209169000
轧非合金钢卷材
50条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材
95条
详情
7211230000
轧非合金钢卷材
168条
详情
7211290000
轧高碳钢带卷材
230条
详情
7212200000
轧电镀锌钢卷材
366条
详情
7212200000
轧非合金钢卷材
366条
详情
7211230000
非合金钢卷材
168条
详情
7204410000
废合金钢卷材
229条
详情
7209181000
非合金钢卷材
22条
详情
7209169000
非合金钢卷材
1条
详情
7219340000
201轧不锈钢卷材
1条
详情
7219340000
304轧不锈钢卷材
1条
详情
7211290000
[深]铁片/卷材/
230条
详情
7212100000
轧马口铁片/卷材
89条
详情
7209179000
轧铁卷材/含碳量
1条
详情
7211290000
轧铁片/卷材/单光
230条
详情
7219350000
轧不锈钢薄板卷材
54条
详情
7219340000
轧不锈钢薄板卷材
143条
详情
7204410000
废非合金钢卷材
229条
详情
7204410000
废无涂镀轧铁卷材
229条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材304 2B
1条
详情
7212200000
电镀锌钢板/卷材
366条
详情
7219310000
轧不锈钢片/非卷材
42条
详情
7219900000
轧不锈钢板,非卷材
49条
详情
7209179000
轧铁板/未涂层/卷材
95条
详情
7211900000
[深]裁剪轧铁片卷材
110条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材/C0.02-1%
143条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材
168条
详情
7211290000
切条轧非合金钢卷材
230条
详情
7209280000
非合金卷材头尾料
12条
详情
7220202000
轧不锈钢卷材已切割
83条
详情
7209250000
厚度≥3mm的轧非卷材
27条
详情
7220203000
轧不锈钢卷材已切割
1条
详情
7219350000
轧不锈钢卷材C0.02-1.0%
54条
详情
7204410000
轧铁板/卷材边角料
229条
详情
7211290000
轧非合金钢带卷材S50C
230条
详情
7219900000
不锈钢轧板材/非卷材
49条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材/屈强
1条
详情
7220203000
轧不锈钢卷材(已切割
1条
详情
7209900000
轧铁片料/卷材含碳量
1条
详情
7220203000
轧不锈钢卷材(已切割)
83条
详情
7220202000
轧不锈钢卷材(已切割)
83条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材/C0.02-1.0%
143条
详情
7209181000
非合金钢卷材/FA12298
22条
详情
7209181000
非合金钢卷材/FA12187
22条
详情
7209260000
扎铁片/非卷材/无涂层
56条
详情
7212100000
轧马口铁片/卷材/镀锡
89条
详情
7209169000
3mm>厚>1mm小强度卷材
50条
详情
7209260000
3mm>厚度>1mm的轧非卷材
56条
详情
7209270000
铁板/非卷材/轧/无涂层
33条
详情
7212200000
轧裁剪电镀锌铁片卷材
366条
详情
7204410000
非合金钢卷材边角料
229条
详情
7209159000
其他厚度≥3mm的卷材
11条
详情
7209171000
轧非合金钢卷材C0.02-0.06%
38条
详情
7209189000
轧非合金钢卷材C0.02-0.06%
37条
详情
7211230000
[深]切条轧非合金钢卷材
168条
详情
7209280000
厚度小于0.5mm的轧非卷材
12条
详情
7204410000
轧铁卷材/边角料.下脚料
1条
详情
7209181000
镀锡原板(未镀锡卷材)
1条
详情
7209169000
轧铁卷材/含碳量≥0.25%1MM
50条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材/C0.02-0.06%
95条
详情
7211290000
轧非合金钢/卷材,SANDVIK牌
230条
详情
7209151000
厚度≥3mm的大强度卷材
12条
详情
7204410000
非合金钢热轧卷材边角料
1条
详情
7220203000
轧不锈钢卷材(厚度>0.35mm)
1条
详情
7204210000
切条轧不锈钢卷材边角料
1条
详情
7204210000
轧不锈钢卷材SUS316边角料
1条
详情
7606122000
铝合金轧卷(矩形卷材
1条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材/C002-1.0%/SUS43
143条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材/T=1.6MM
168条
详情
7211290000
铁片/轧.卷材/含碳量≥0.25%
230条
详情
7209169000
3mm>厚>1mm小强度卷材
50条
详情
7209260000
3mm>厚度>1mm的轧非卷材
56条
详情
7209270000
1mm≥厚度≥0.5mm的轧非卷材
33条
详情
7209161000
3mm>厚度>1mm的大强度卷材
31条
详情
7220203000
切条轧不锈钢卷材(t1.0*25*C)
1条
详情
7220203000
切条轧不锈钢卷材(t0.8*20*C)
1条
详情
7212200000
切条电镀锌轧非合金钢卷材
366条
详情
7209179000
轧铁板卷材/0.5mm≤厚度≤1mm
95条
详情
7211290000
轧非合金钢带/卷材,SANDVIK牌
230条
详情
7212200000
切条轧电镀锌非合金钢卷材
366条
详情
7209189000
轧铁板卷材/0.5MM>厚度≥0.3MM
1条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材/Mn0.1-0.3
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材C0.02-0.06
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材MN0.1-0.3%
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材MN0.1-0.6%
168条
详情
7211290000
轧铁片/卷材未经进一步加工
230条
详情
7211230000
非合金钢卷材(铁:99.421%等)
168条
详情
7209171000
轧非合金钢卷材/含C0.08%SI0.01%
38条
详情
7220203000
不锈钢/卷材/轧/Y级/钢号304等
83条
详情
7209171000
1mm≥厚度≥0.5mm大强度卷材
38条
详情
7209179000
1mm≥厚度≥0.5mm小强度卷材
95条
详情
7209181000
厚度<0.3mm的非合金钢卷材
22条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材(宽度为605毫米)
1条
详情
7219340000
轧不锈钢卷材(宽度为611毫米)
1条
详情
7226920000
宽度80至100毫米轧合金钢卷材
1条
详情
7226920000
宽度68至103毫米轧合金钢卷材
1条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材/C0.02-0.06%
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材/0.78mm*66mm
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材/锰0.1-0.3%
168条
详情
7211230000
切条轧非合金钢卷材2.0*100*1000
168条
详情
7209189000
轧铁板卷材/0.5MM>厚度≥0.3MM
37条
详情
7211290000
轧普通钢窄板/轧/卷材/钢制
230条
详情
7220203000
不锈钢板/卷材430#/T1.0MM,W25MM
1条
详情
7209189000
0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢卷材
37条
详情
7220203000
不锈钢板/卷材430#/T1.0MM,W120MM
1条
详情
7219350000
不锈钢卷材,轧,除轧外无进一
54条
详情
7209161000
3mm>厚度>1mm的大强度卷材
31条
详情
7220202000
不锈钢/卷材/轧/分条/Y级/钢号304
83条
详情
7219350000
430M轧不锈钢卷材(宽度为609毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为600毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为609毫米)
1条
详情
7219350000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为602毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为610毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为619毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为606毫米)
1条
详情
7219350000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为604毫米)
1条
详情
7219350000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为605毫米)
1条
详情
7219340000
430MA轧不锈钢卷材(宽度为607毫米)
1条
详情
7225500000
宽度等于1100毫米的轧合金钢卷材
1条
详情
7209161000
非合金钢卷材STEEL(厚2MM宽1250MM)
1条
详情
7220202000
不锈钢/卷材/轧/分条/Y级/钢号420J2
1条
详情
7209171000
厚0点8毫米宽1210毫米的大强度卷材
1条
详情
7209171000
厚0点6毫米宽1210毫米的大强度卷材
1条
详情
7209171000
厚0点6毫米宽1020毫米的大强度卷材
1条
详情
7225500000
合金钢卷材STEEL(规格厚1.75MM宽720MM)
1条
详情
7225500000
合金钢卷材STEEL(规格厚2.25MM宽1060MM)
1条
详情
7209161000
非合金钢卷材STEEL(规格厚2MM宽1250MM)
1条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL.
95条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材COLD ROLLED NON-ORIENTED ELECTRICA
95条
详情
7220203000
切条轧不锈钢卷材(C≤0.08Ni8~10Cr18~20Mn≤2)
1条
详情
7219340000
二级品轧不锈钢卷材 卷板,SECONDARY CHOICE SUS430
143条
详情
7220203000
切条轧不锈钢卷材(C≤0.08Ni8Cr18Mn≤2Fe≥70.845)
1条
详情
7211290000
轧非合金钢卷材COIL STEEL,卷状,非合金钢,轧.
230条
详情
7204210000
不锈钢板材(卷材)边角料/轧/供再熔炼钢用/钢号316
1条
详情
7209171000
次级轧非合金钢卷材REJECT FULL HARD COLD ROLLED STEEL COILS
38条
详情
8112994000
铌制品,金属铌,经高频电炉熔炼后轧,盘绕成薄型卷材,用于制作荧光灯电极
41条
详情
7209179000
轧铁卷材/含碳量 0.8MMX1000MMXC 2011-09-23
95条
详情
7209900000
轧铁片料/卷材含碳量 0.5-1.0MMX1020MMX8C 2011-09-23
29条
详情
7209179000
轧非合金钢卷材/屈强 1.0*600-1350*C(MM)/C0.25P0.014 2011-09-23
95条
详情
7209169000
轧钢
50条
详情
7209179000
轧钢
95条
详情
7209270000
轧钢
33条
详情
7211230000
轧钢
168条
详情
7211290000
轧钢
230条
详情
7211900000
轧钢
110条
详情
7215500000
轧钢
64条
详情
7215900000
轧钢
70条
详情
7226920000
轧钢
52条
详情
7211230000
轧钢
168条
详情
7226920000
轧钢
52条
详情
7209179000
轧钢
95条
详情
7209169000
轧钢
50条
详情
7209159000
轧钢
11条
详情
7209161000
轧钢
31条
详情
7209171000
轧钢
38条
详情
7209189000
轧钢
37条
详情
7211290000
轧钢
230条
详情
7212200000
轧钢
366条
详情
7215500000
轧钢
64条
详情
7215500000
轧钢
64条
详情
7209181000
轧钢
1条
详情
7209161000
轧钢卷.
31条
详情
7209171000
轧钢卷.
38条
详情
7211230000
轧钢/4MM
1条
详情
7209161000
轧钢卷A.
31条
详情
7209171000
轧钢卷B.
38条
详情
7209260000
轧钢平板
56条
详情
7209179000
轧钢卷板
95条
详情
7209181000
轧钢卷板
22条
详情
7209189000
轧钢卷板
37条
详情
7209171000
轧钢卷板
38条
详情
7209169000
轧钢卷板
50条
详情
7209161000
轧钢卷板
31条
详情
7211230000
轧钢平板
168条
详情
7211230000
轧钢铁板
168条
详情
7211290000
轧钢卷带
230条
详情
7211900000
轧钢板材
110条
详情
7211900000
轧钢卷带
110条
详情
7211290000
轧钢卷板
230条
详情
7212100000
电镀轧钢
1条
详情
7310299000
轧钢钢柜
1条
详情
7209171000
轧钢卷板2
38条
详情
7209171000
轧钢卷板.
38条
详情
7209171000
轧钢卷板3
38条
详情
7210120000
镀锡轧钢
60条
详情
7204410000
轧钢废碎料
229条
详情
7209169000
轧钢卷/1.0mm
1条
详情
7212500000
轧钢窄板材
1条
详情
7211230000
轧钢/碳含量
1条
详情
7215100000
非合金轧钢
91条
详情
7209179000
非合金轧钢
95条
详情
7204410000
轧钢卷边角料
229条
详情
7209280000
轧钢卷头尾料
12条
详情
7209181000
轧钢卷头尾料
1条
详情
7209169000
轧钢卷 106.10MT
1条
详情
7211230000
轧钢裁板 10pcs
1条
详情
7209159000
轧钢卷(3*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(2*1250*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷(1*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷板[限制]
50条
详情
7211290000
轧钢卷板/SPCC-SD
230条
详情
7209169000
轧钢卷/1.2*1250*C
50条
详情
7209169000
轧钢卷/1.6*1082*C
50条
详情
7209169000
轧钢卷/1.6*1070*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷/1.6*1224*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷/1.2*1095*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷/1.6*1165*C
1条
详情
7209179000
轧钢卷/1.0*1160*C
1条
详情
7209161000
轧钢卷/SP152-440B
1条
详情
9403100000
20孔轧钢薄板柜
1条
详情
7204410000
轧钢卷板废角料
229条
详情
7211230000
非卷装轧钢铁片
168条
详情
7204410000
轧钢卷板边角料
229条
详情
7211290000
非合金轧钢板材
1条
详情
7209169000
轧钢卷(2.6*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(2.5*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(2.3*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(1.6*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(1.5*1250*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷(0.9*1250*C)
1条
详情
8422400000
/热轧钢卷捆包机
1条
详情
7211290000
轧钢卷铁片非合金
230条
详情
7209161000
轧钢板/轧钢卷板
31条
详情
7209171000
轧钢板/轧钢卷板
38条
详情
7204410000
成卷轧钢卷/边角料
1条
详情
7315190000
链条零件(轧钢链片)
1条
详情
7209161000
轧钢卷(1.20MM*1250MM*C)
1条
详情
7209161000
轧钢卷(1.15MM*1250MM*C)
1条
详情
7209161000
轧钢卷(1.05MM*1250MM*C)
1条
详情
7209171000
轧钢卷(0.90MM*1250MM*C)
1条
详情
7209171000
轧钢卷(0.60MM*1250MM*C)
1条
详情
7211230000
轧钢卷 SPCC-SD.0.7*119MM
168条
详情
7211230000
切割处理后的轧钢
168条
详情
7204410000
非合金轧钢卷边废料
229条
详情
7209260000
非合金轧钢卷头尾料
56条
详情
7204410000
非合金轧钢卷边角料
1条
详情
7209270000
非合金轧钢卷头尾料
1条
详情
7209159000
轧钢卷(低碳)(3*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷(低碳)(2*1250*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷(低碳)(1*1250*C)
1条
详情
8201500090
塑胶平口剪/轧钢卷制
163条
详情
9403100000
1010高轧钢薄板文件柜
1条
详情
9403100000
2100高轧钢薄板文件柜
1条
详情
9403100000
1850高轧钢薄板文件柜
1条
详情
9403100000
1827高轧钢薄板文件柜
1条
详情
7209159000
轧钢卷/含碳量0.05-0.12%
11条
详情
7209169000
轧钢卷/SPCC,2.0MMX1060MMXC
1条
详情
7209169000
轧钢卷 1.78MM MIN*1232MM*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷 1.50MM MIN*1232MM*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷 1.19MM MIN*1232MM*C
1条
详情
7211230000
轧钢卷板含碳量<0.25%
1条
详情
7209159000
轧钢卷(低碳)(3.2*1250*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷(低碳)(0.6*1250*C)
1条
详情
7209169000
轧钢卷 2.44MM MIN*1257MM*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷(低碳)(2.6*1180*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷板/宽≥800MM含碳
1条
详情
9403100000
1010高轧钢薄板推拉门柜
1条
详情
9403100000
1800高轧钢薄板推拉门柜
1条
详情
9403100000
2000高轧钢薄板推拉门柜
1条
详情
7210120000
镀锡轧钢卷COLD-ROLLED STEEL
60条
详情
7211230000
[深]切割处理后的轧钢
168条
详情
7209179000
轧钢卷/0.5mm≤厚度≤1.0mm
1条
详情
8503001000
金属外壳(轧钢/马达零件
1条
详情
7209189000
轧钢卷COLD ROLLED STEEL INCOIL
37条
详情
7209159000
轧钢卷(低碳)(3.2*1092*C)
1条
详情
7212200000
轧钢卷,铁<=99.32%碳<=0.1%等
1条
详情
7209169000
轧钢卷(低碳)(2.6*1250*C)
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.76MM(-0/+0.05MM)*1072MM
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.50MM(-0/+0.05MM)*1071MM
1条
详情
7209189000
轧钢卷0.43MM(-0/+0.05MM)*1087MM
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.60MM(-0/+0.05MM)*1203MM
1条
详情
7211230000
[深]轧钢卷板含碳量<0.25%
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.71MM(-0/+0.05MM)*1184MM
1条
详情
7209189000
轧钢卷/卷板,材质非合金钢
37条
详情
7209161000
轧钢卷/SP152-440B,2.3MMX1206MMXC
1条
详情
7209189000
轧钢卷,W≥600mm,非合金钢
37条
详情
7209179000
轧钢卷板/厚0.8mm-1mm宽>600mm
95条
详情
7211290000
轧非合金钢窄卷板(轧钢卷)
1条
详情
7209179000
轧钢卷 0.71MM-0.84MM*1219MM-1524MM*C
1条
详情
7204410000
轧钢卷边角料/非汽车压件/散装
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.61MM(PLUS/MINUS 0.05MM)*1019MM
1条
详情
7209169000
轧钢卷(1.78-1.91)MM MIN*(1232-1257)MM*C
1条
详情
7209169000
轧钢卷1.12MM(MINUS 0/PLUS 0.05MM)*1605MM
1条
详情
7209169000
轧钢卷1.11MM(MINUS 0/PLUS 0.05MM)*1016MM
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.84MM(MINUS 0/PLUS 0.05MM)*1016MM
1条
详情
7209179000
轧钢卷0.70MM(MINUS 0/PLUS 0.05MM)*1002MM
1条
详情
7209179000
轧钢卷COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL,卷板,材质:
95条
详情
7204410000
[深]轧钢(铁)边角料/非汽车压件非五金电器/散装
1条
详情
7209179000
(深)轧钢卷,W≥600,屈服强度≤275牛顿/平方毫米
95条
详情
7211230000
轧钢/4MM ,0.5MM 2011-09-23
168条
详情
7211230000
轧钢/碳含量 宽度0.5MM,3141,未涂 2011-09-23
168条
详情
7209179000
轧钢卷板/宽≥800MM含碳 0.9X1219MMXC 3件 2011-09-23
95条
详情
7226920000
卷材
52条
详情
4811599900
卷材
75条
详情
7208381000
卷材
3条
详情
7208389000
卷材
12条
详情
3920991000
卷材
1条
详情
3921199000
PE卷材
317条
详情
3921199000
PP卷材
317条
详情
3916100000
PE卷材
60条
详情
3926909090
ABS卷材
16342条
详情
3920430090
PVC卷材
132条
详情
3920490090
PVC卷材
200条
详情
3920999090
TPO卷材
516条
详情
7409210000
卷材
166条
详情
7210900000
卷材
81条
详情
3921909090
PVC卷材
620条
详情
7606112900
卷材
21条
详情
7606123000
卷材
71条
详情
3918109000
PVC卷材
278条
详情
3921199000
EVA卷材
317条
详情
3921110000
EPE卷材
1条
详情
7208541000
卷材
1条
详情
3921199000
XPE卷材
1条
详情
7208512000
20mm卷材
1条
详情
7208519000
10mm卷材
1条
详情
7409210000
黄铜卷材
166条
详情
6815100000
石墨卷材
285条
详情
3801909000
石墨卷材
51条
详情
7607111000
铝箔卷材
41条
详情
7409310000
青铜卷材
125条
详情
7208360000
热轧卷材
20条
详情
7208370000
热轧卷材
19条
详情
7208389000
热轧卷材
12条
详情
7211900000
铁质卷材
110条
详情
7217100000
钢线卷材
167条
详情
7409210000
铜板卷材
166条
详情
7409400000
白铜卷材
70条
详情
7607200000
铝箔卷材
464条
详情
3920430090
塑料卷材
132条
详情
3925900000
塑料卷材
1021条
详情
3926909090
塑料卷材
16342条
详情
3920109090
塑料卷材
529条
详情
3920209090
塑料卷材
251条
详情
7208279000
热轧卷材
31条
详情
7208250000
热轧卷材
12条
详情
7209151000
膜卷卷材
12条
详情
6807100000
沥青卷材
9条
详情
7208269000
热轧卷材
13条
详情
7602000090
废铝卷材
210条
详情
7208100000
热轧卷材
17条
详情
7208271000
热轧卷材
10条
详情
7208391000
热轧卷材
7条
详情
7208399000
热轧卷材
24条
详情
3921903000
塑料卷材
1条
详情
3921110000
泡沫卷材
1条
详情
3921129000
泡沫卷材
1条
详情
6812930000
保温卷材
1条
详情
4008210000
橡塑卷材
1条
详情
5603149000
抹布卷材
1条
详情
4003000000
橡胶卷材
1条
详情
5705002000
地毯卷材
1条
详情
7616999000
康派卷材
1条
详情
7208271000
厚度卷材
1条
详情
7208541000
厚非卷材
1条
详情
5407710000
织物卷材
1条
详情
7606122000
铝带卷材
1条
详情
7210490000
镀锌卷材
1条
详情
5702420000
卷材脚垫
1条
详情
3921199000
海绵卷材
1条
详情
3920999090
硅胶卷材
1条
详情
3921909090
复合卷材
1条
详情
3920991000
四氟卷材
1条
详情
4008110000
乳胶卷材
1条
详情
4504100090
软木卷材
1条
详情
3921199000
发泡卷材
1条
详情
7208512000
20mm非卷材
1条
详情
7208519000
10mm非卷材
1条
详情
3920209090
PP塑料卷材
1条
详情
3921199000
PE泡棉卷材
1条
详情
7607200000
封口膜卷材
464条
详情
5603129000
针刺棉卷材
125条
详情
7409900000
合金铜卷材
87条
详情
7409210000
黄铜带卷材
166条
详情
7220203000
不锈钢卷材
83条
详情
5603929000
无纺布卷材
92条
详情
7220202000
不锈钢卷材
83条
详情
7210300000
镀锌铁卷材
184条
详情
7210300000
电镀锌卷材
184条
详情
7219230000
不锈钢卷材
33条
详情
7219340000
不锈钢卷材
143条
详情
7409210000
黄铜片卷材
166条
详情
7409310000
磷青铜卷材
125条
详情
7410129000
铜合金卷材
133条
详情
7606123000
铝合金卷材
71条
详情
3925900000
人造革卷材
1021条
详情
7606125900
铝合金卷材
114条
详情
7606122000
铝合金卷材
85条
详情
7220900000
不锈钢卷材
64条
详情
3005109000
水胶体卷材
515条
详情
7211190000
热轧板卷材
109条
详情
7228600000
合金钢卷材
34条
详情
9001200090
偏光片卷材
36条
详情
7208511000
热轧非卷材
29条
详情
7208512000
热轧非卷材
38条
详情
7208519000
热轧非卷材
32条
详情
7208520000
热轧非卷材
19条
详情
7208531000
热轧非卷材
9条
详情
7208539000
热轧非卷材
11条
详情
7208541000
热轧非卷材
6条
详情
7208549000
热轧非卷材
17条
详情
7208381000
大强度卷材
3条
详情
7208400000
热轧非卷材
15条
详情
7211130000
热轧非卷材
16条
详情
3918909000
PVC卷材地板
1条
详情
3921903000
EPE覆膜卷材
1条
详情
3921110000
珍珠棉卷材
1条
详情
8505190090
橡胶磁卷材
1条
详情
3920109090
聚乙烯卷材
1条
详情
4821100000
印刷品卷材
1条
详情
4008210000
氯丁胶卷材
1条
详情
3920490090
PVC印花卷材
1条
详情
3920490090
PVC蕾丝卷材
1条
详情
3918909000
商用PVC卷材
1条
详情
7606125900
合金铝卷材
1条
详情
7208549000
1.5≤厚卷材
1条
详情
3921909090
TPU塑料卷材
1条
详情
3918109000
PVC塑料卷材
1条
详情
3921199000
XPE泡棉卷材
1条
详情
3921199000
EVA泡棉卷材
1条
详情
3919909090
保护膜卷材
1条
详情
3920209090
聚丙烯卷材
1条
详情
3920430090
PVC透明卷材
1条
详情
3921199000
EVA发泡卷材
1条
详情
7409190000
红铜板/卷材
88条
详情
7409310000
青铜片/卷材
125条
详情
7506200000
镍合金卷材3
77条
详情
3918909000
S型地垫卷材
1条
详情
6815100000
石墨卷材500W
1条
详情
3920300000
塑料卷材(PS)
1条
详情
4008190000
EPDM橡胶卷材
1条
详情
7606122000
PS版基铝卷材
85条
详情
3926100000
预涂膜(卷材)
1条
详情
7208279000
1.5MM≤厚卷材
1条
详情
8443322100
UV卷材打印机
1条
详情
3920300000
防静电PS卷材
1条
详情
3920610000
聚碳酸酯卷材
137条
详情
7409400000
铜镍合金卷材
70条
详情
7409310000
镀锡青铜卷材
125条
详情
7225190000
矽钢片板卷材
37条
详情
7210690000
镀铝铁板卷材
41条
详情
7210490000
热浸镀锌卷材
210条
详情
londing...
X