hscode
商品描述
实例汇总
详情
8504901900
变压器绕组
489条
详情
8544110000
变压器绕组
475条
详情
9025191000
变压器绕组温度计
221条
详情
9032100000
变压器绕组温控器
187条
详情
8544110000
变压器用铜制绕组电线
475条
详情
9030332000
变压器绕组直阻测试仪
1条
详情
9030841000
变压器绕组变形测试仪
1条
详情
9030891000
变压器绕组变形测试系统
1条
详情
8504901900
变压器配件(温度控制器,绕组)
489条
详情
9025191000
变压器绕组热点温度监测系统
1条
详情
8504901900
变压器绕组线圈(变压器附件) 1UNIT
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线,用于绕制变压器,BROADLAKE
475条
详情
8544110000
漆包线 铜制绕组 用于变压器上绕线圈结构类型铜线外表
475条
详情
8455213000
铜线精轧机,品牌:REDEX牌,用途:用于电机,变压器绕组线,工作原理:整卷圆铜杆入口,通过张力轮
6条
详情
8544110000
绕组电线
475条
详情
7404000090
绕组电线
523条
详情
8544190000
绕组电线
90条
详情
8504901900
绕组线圈
1条
详情
8544190000
铝制绕组线
90条
详情
8544110000
绕组漆包线
475条
详情
8544110000
铜制绕组线
475条
详情
9025191000
绕组温度计
221条
详情
8544110000
绕组铜电线
475条
详情
8544110000
绝缘绕组线
475条
详情
9025110000
绕组温度计
1条
详情
8503009090
马达定子绕组
2015条
详情
8544110000
铜制绕组电线
475条
详情
7404000090
铜制绕组电线
523条
详情
8544110000
铜线绕组电线
475条
详情
8544110000
300伏绕组电线
475条
详情
8544110000
绕组漆包铜线
475条
详情
8544190000
其他绕组电线
90条
详情
8544190000
铝制绕组电线
90条
详情
8544190000
漆包圆绕组线
1条
详情
8544110000
定子绕组线圈
1条
详情
9025800000
绕组/油温度计
1条
详情
9032100000
绕组温度控制器
187条
详情
8544110000
红铜制绕组电线
475条
详情
7404000090
绕组漆包线边角
523条
详情
8544190000
非铜制绕组电线
90条
详情
8544110000
铜制绕组漆包线
475条
详情
9025191000
绕组温度指示器
221条
详情
8544190000
玻璃丝包绕组线
1条
详情
9030332000
绕组直阻测量仪
1条
详情
9030390000
通用绕组测试仪
1条
详情
9030841000
电机绕组测试仪
1条
详情
8511901000
飞机发电机绕组
1条
详情
8503009090
电机绕组耐水线
1条
详情
8503009090
电机绕组电磁线
1条
详情
8544110000
电机耐水绕组线
1条
详情
8544110000
[深]铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
GE牌铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线 blue
475条
详情
8544110000
漆包线(绕组电线)
1条
详情
8544110000
绕组电线(铜制)
475条
详情
8544110000
铜芯绝缘绕组导线
475条
详情
8544110000
铜制绝缘绕组电线
475条
详情
8544110000
船用铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
铜制绕组漆包电线
1条
详情
8479819000
DX-100线绕组成型机
1条
详情
8428330000
绕组产品输送系统
1条
详情
8503009090
电枢绕组/砺磁线圈
1条
详情
8544110000
OKITA牌铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
无接头铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
飞机用铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
汽车用铜制绕组电线
475条
详情
9030332000
带电绕组温升测试仪
1条
详情
9032100000
绕组温度指示控制器
1条
详情
8503009090
发电机专用绕组支撑
1条
详情
8544110000
漆包线/铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,无接头
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/漆包线
475条
详情
8544110000
古河牌/铜制绕组电线
475条
详情
8544190000
漆包线(铝制绕组电线)
1条
详情
8544110000
漆包线(铜制绕组电线)
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线(漆包线)
1条
详情
7413000000
露营车用铜制绕组电线
86条
详情
8544110000
起重机用铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/ENAMEL WIRE
475条
详情
8544190000
无接头非铜制绕组电线
90条
详情
7404000090
废漆包线/铜制绕组电线
523条
详情
8544110000
NICHIDEN N300铜制绕组电线
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线ELECTRIC WIRE
475条
详情
8544110000
PVC电线,无接头铜制绕组
475条
详情
8544110000
铜制绕组漆包线/无品牌
475条
详情
8544110000
漆包线,线圈绕组用无牌
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/用于电机
475条
详情
8505909090
绕组线圈C/电磁感应线圈
1条
详情
8505909090
绕组线圈B/电磁感应线圈
1条
详情
8505909090
绕组线圈A/电磁感应线圈
1条
详情
8544110000
电感线圈用铜制绕组电线
475条
详情
9031809090
在线绕组电阻温度测定器
2623条
详情
9030390000
在线绕组电阻温度测定器
1条
详情
8544110000
绕组线圈用铜制漆包线/STW-B
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/品牌SCANIA/220V
475条
详情
9030339000
绕组匝间冲击耐电压试验仪
1条
详情
8503002000
发电机定子绕组水内冷系统
1条
详情
7404000010
废漆包线/紫铜/铜线绕组电线
128条
详情
8505909090
医用充气泵零备件(线圈绕组)
1条
详情
8511909000
绕组(压燃发动机电启动装置)
1条
详情
7419999100
发电机用磁极绕组铜软连接板
998条
详情
8544110000
铜制绕组电线EENAMELED FLAT COPPER
475条
详情
9030332000
在线通电绕组线圈电阻测定器
1条
详情
8503002000
发电机绕组端部固定装配部件
1条
详情
8537101190
绕组线圈绑札机可编程控制器
1条
详情
8544110000
微型扬声器用绕组铜线,无品牌
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,800V,BROADLAKE,同轴
475条
详情
8544110000
漆包线/电感器绕组,TAIYO,无接头
475条
详情
8544110000
铜制绕组线 PAPER COVERED RECTANGULAR
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,800V,同轴,RUBADUE等
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线LEAD WIRE ASSY E,750PCS
475条
详情
9030339000
微机型绕组匝间冲击电压试验仪
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线CABLE,无品牌.无接头
475条
详情
8544110000
漆包铜线/铜制绕组电线/品牌:BOSCH
475条
详情
8544110000
同轴铜制绕组电线,品牌理研,直径
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线MAGNET WIRE,MITSUBISHI牌.
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线LEAD WIRE,无品牌同轴.
475条
详情
9030899090
电机绕组故障诊断仪(品牌:ALL-TEST)
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线COPPER WIRE,无品牌,同轴
475条
详情
8544110000
铜制绕组线 用途马达用,品牌NSW,WIRE
475条
详情
8544110000
绕组电线CT CODE,工业用,REX牌,有接头.
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线COPPER WIRE,无品牌,同轴.
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线(丝包线,漆包绞线)
475条
详情
8544110000
铜制绕组线WIRE 用途:马达用 品牌:TAYA
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/用于卤水循环泵/HAYWARD
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线ELECTRIC,WIRE,高空作业用.
475条
详情
9030841000
发电机转子绕组匝间短路在线监测仪
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线,品牌:台湾大亚,有接头.
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线WIRE,材质:铜制,外面橡胶
475条
详情
8544110000
铜制绕组线 WIRE 用途:马达用 品牌:TAYA
475条
详情
8544110000
铜制绕组漆包电线 牌TOTOKU,制造音圈用
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线LEAD WIRE,无品牌,同轴。
475条
详情
9031809090
汽轮发电机定子绕组端部振动检测装置
1条
详情
8544302090
线束/高尔夫球车零件 有接头 铜制绕组
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线/用于模切机内导电/牌BOBST
475条
详情
8544110000
电线WIRE 无品牌.有接头的铜制绕组电线.
475条
详情
8511909000
汽车发电机零部件(转子,定子,转子绕组)
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线 品牌:诺信 PVC/铜线 电压:24V
475条
详情
8501400000
绕组定子+机壳(不完整品单相交流电动机)
1条
详情
8544110000
铜制绕组电线(无接头,KUME牌,耐压40W)
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,金属浇铸机零件,品牌:OUTOTEC
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/SIEMENS牌/用于断路器上/铜芯
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,注塑机零件,品牌:INCOE,导电用
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,无品牌,额定电压950伏,无接头
475条
详情
8544110000
漆包线(铜制绕组电线)DAIKOKU BRAND COPPER WIRE
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/由铜芯和绝缘材料构成导电用
475条
详情
8511909000
汽车起动机零件(转子,刷架,衬垫,绕组) 8780PCS
1条
详情
8544110000
绕组电线CAVO G/SILIC.,发电机用,OMERIN牌,无接头,
475条
详情
8544110000
黄铜绕组电线WINDING WORE 电磁阀导电用,无品牌,
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线COPPER WIRE,品牌JASS,结构类型:同轴.
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,800V,同轴,铜锌合金外包绝缘材料,
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线/用于汽车喷油嘴线圈,给线圈通电
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线 WIRE 用途:用于冷水机组内电气线路
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线 品牌:VOITH SIEMENS,无接头,电压小于80V
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线,5000FT,用于稳压电源,品牌:ALPHA,无接头
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线WIRE用于马达引出线,无品牌,金属结构,
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线COPPER WIRE,导电用,无接头,额定电压22
475条
详情
8544110000
铜制绕组电线(KUME牌,耐压220V,功率40W,有接头)
475条
详情
8547909000
玻璃纤维绝缘套管,用途:电机内绕组接头处绝缘保护
571条
详情
8544110000
铜制绕组漆包线,无接头,由铜丝,油漆构成,用于继电器,无品牌,额定电压1500V
475条
详情
8504349000
变压器
16条
详情
8504311000
变压器
74条
详情
8504231100
变压器
7条
详情
8504339000
变压器
37条
详情
8504232900
变压器
7条
详情
8504210000
变压器
19条
详情
8504329000
变压器
47条
详情
8504319000
变压器
236条
详情
8504403090
变压器
147条
详情
8504220000
变压器
10条
详情
9026201090
变压器
97条
详情
8504500000
变压器
428条
详情
8504401990
变压器
349条
详情
8504409999
变压器
281条
详情
8504321000
变压器
18条
详情
8504319000
变压器1
236条
详情
8504319000
变压器D
236条
详情
8504329000
变压器B
47条
详情
8504319000
变压器A
236条
详情
8504319000
变压器B
236条
详情
8504319000
变压器E
236条
详情
8504319000
变压器C
236条
详情
8504319000
变压器I
236条
详情
8504319000
TC变压器
1条
详情
8504231100
10变压器
1条
详情
8504319000
EI变压器
1条
详情
8504319000
变压器16
1条
详情
8504319000
变压器32
1条
详情
8504319000
变压器10
1条
详情
8504319000
变压器-4
1条
详情
8504319000
变压器18
1条
详情
8504319000
变压器-2
1条
详情
8504319000
变压器-3
1条
详情
8504319000
变压器25
1条
详情
8504319000
变压器20
1条
详情
3926909090
变压器
16342条
详情
8537109090
变压器
2982条
详情
8504319000
变压器
236条
详情
8504329000
变压器
47条
详情
8504319000
变压器E14
236条
详情
8504319000
变压器5VA
236条
详情
8504319000
变压器
236条
详情
8504319000
变压器347
236条
详情
8504901100
变压器
16条
详情
7404000010
变压器
128条
详情
8504339000
变压器
37条
详情
8504319000
LED变压器
236条
详情
8504339000
led变压器
37条
详情
8504319000
E&E变压器
1条
详情
2710199900
变压器
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504210000
变压器
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504319000
UPS变压器
1条
详情
8504319000
EPS变压器
1条
详情
8504319000
变压器A30
1条
详情
8504319000
变压器452
1条
详情
8504319000
变压器H16
1条
详情
8504319000
变压器A16
1条
详情
8504319000
变压器916
1条
详情
8504319000
变压器216
1条
详情
8504319000
变压器329
1条
详情
8504319000
变压器328
1条
详情
8504319000
变压器327
1条
详情
8504319000
变压器324
1条
详情
8504319000
变压器322
1条
详情
8504319000
变压器320
1条
详情
8504319000
变压器A32
1条
详情
8504319000
变压器832
1条
详情
8504319000
变压器232
1条
详情
8504319000
变压器108
1条
详情
8504319000
变压器107
1条
详情
8504319000
变压器105
1条
详情
8504319000
变压器104
1条
详情
8504319000
变压器102
1条
详情
8504319000
变压器100
1条
详情
8504319000
变压器E10
1条
详情
8504319000
变压器A10
1条
详情
8504319000
变压器110
1条
详情
8504319000
变压器-10
1条
详情
8504319000
变压器E25
1条
详情
8504319000
变压器A25
1条
详情
8504319000
变压器725
1条
详情
8504319000
变压器225
1条
详情
8504319000
变压器H18
1条
详情
8504319000
变压器A18
1条
详情
8504319000
变压器718
1条
详情
8504319000
变压器318
1条
详情
8504319000
变压器218
1条
详情
8504319000
变压器-18
1条
详情
8504319000
变压器258
1条
详情
8504319000
变压器257
1条
详情
8504319000
变压器256
1条
详情
8504319000
变压器255
1条
详情
8504319000
变压器254
1条
详情
8504319000
变压器253
1条
详情
8504319000
变压器252
1条
详情
8504319000
变压器251
1条
详情
8504319000
变压器H20
1条
详情
8504319000
变压器A20
1条
详情
8504319000
变压器720
1条
详情
8504319000
变压器520
1条
详情
8504319000
变压器220
1条
详情
8504901900
变压器
1条
详情
8504319000
变压器,NEC
236条
详情
8504319000
R型变压器
1条
详情
8504319000
变压器EF16
1条
详情
8504319000
10kv变压器
1条
详情
8504319000
变压器1095
1条
详情
8504319000
变压器1091
1条
详情
8504319000
变压器1083
1条
详情
8504319000
变压器1069
1条
详情
8504319000
变压器1068
1条
详情
8504319000
变压器1066
1条
详情
8504319000
变压器1053
1条
详情
8504319000
变压器1051
1条
详情
8504319000
变压器1030
1条
详情
8504319000
变压器1024
1条
详情
8504319000
变压器1023
1条
详情
8504319000
变压器1019
1条
详情
8504319000
变压器1010
1条
详情
8504319000
变压器1005
1条
详情
8504319000
变压器1004
1条
详情
8504319000
变压器1106
1条
详情
8504319000
变压器1104
1条
详情
8504319000
变压器1100
1条
详情
8504319000
变压器C-10
1条
详情
8504319000
变压器0010
1条
详情
8504319000
变压器C-47
1条
详情
8504319000
变压器C-46
1条
详情
8504319000
变压器C-44
1条
详情
8504319000
变压器C-43
1条
详情
8504319000
变压器C-18
1条
详情
8504319000
变压器1118
1条
详情
8504319000
变压器C-29
1条
详情
8504319000
变压器C-28
1条
详情
8504319000
变压器C-27
1条
详情
8504319000
变压器C-26
1条
详情
8504319000
变压器C-23
1条
详情
8504319000
变压器C-22
1条
详情
8504319000
变压器C-21
1条
详情
8504319000
变压器C-20
1条
详情
8504319000
变压器C-39
1条
详情
8504319000
变压器C-38
1条
详情
8504319000
变压器C-37
1条
详情
8504319000
变压器C-35
1条
详情
8504319000
变压器C-33
1条
详情
8504319000
变压器C-31
1条
详情
8504319000
变压器C-30
1条
详情
8504319000
变压器2.5VA
236条
详情
8504319000
变压器/15VA
236条
详情
8504319000
变压器1.5VA
236条
详情
8504319000
变压器/50VA
236条
详情
8504319000
变压器/30VA
236条
详情
8504329000
变压器(旧)
47条
详情
8504319000
变压器T8338
236条
详情
8504319000
变压器EI-48
236条
详情
8504319000
变压器T3857
236条
详情
8504210000
变压器(旧)
19条
详情
8504339000
变压器(旧)
37条
详情
8504231100
变压器(旧)
7条
详情
8504319000
PULSE变压器
1条
详情
8504319000
WURTH变压器
1条
详情
8504319000
[深]变压器
1条
详情
8504901900
变压器EI片
1条
详情
8504329000
变压器 1KVA
1条
详情
8504319000
变压器(60W)
1条
详情
8504319000
EI-14变压器
1条
详情
8504319000
CD型变压器
1条
详情
8504231100
10体变压器
1条
详情
8504319000
变压器EE-40
1条
详情
8504339000
变压器L-R16
1条
详情
8504319000
变压器EE-16
1条
详情
8504319000
变压器EB-16
1条
详情
8504329000
10KVA变压器
1条
详情
8504319000
100VA变压器
1条
详情
8504403090
1000W变压器
1条
详情
8504319000
变压器EE-32
1条
详情
8504319000
变压器EB-32
1条
详情
8504231100
变压器10MVA
1条
详情
8504319000
变压器(10W)
1条
详情
8504319000
变压器C-106
1条
详情
8504319000
变压器QC-10
1条
详情
8504319000
变压器EI-41
1条
详情
8504319000
变压器EE-41
1条
详情
8504319000
变压器EI-28
1条
详情
8504319000
变压器EE-20
1条
详情
8504319000
变压器EB-28
1条
详情
8504319000
变压器EB-22
1条
详情
8504319000
变压器W2C-2
1条
详情
8504319000
变压器VF3-2
1条
详情
8504231100
20MVA变压器
1条
详情
8504319000
200VA变压器
1条
详情
8504319000
变压器EI-35
1条
详情
8504231100
变压器20MVA
1条
详情
8504319000
旋转变压器
236条
详情
8504339000
干式变压器
37条
详情
8504220000
电力变压器
10条
详情
8504401990
电源变压器
349条
详情
8504339000
控制变压器
37条
详情
8504349000
测试变压器
16条
详情
8504319000
门铃变压器
236条
详情
8504319000
中频变压器
236条
详情
8504329000
点火变压器
47条
详情
8504319000
试验变压器
236条
详情
8504901900
变压器主板
489条
详情
8504901900
变压器零件
489条
详情
8504319000
干式变压器
236条
详情
8504319000
辅助变压器
236条
详情
8547909000
变压器角环
571条
详情
8504319000
小型变压器
236条
详情
8504901900
变压器底座
489条
详情
8504319000
电源变压器
236条
详情
8504901900
变压器铁芯
489条
详情
8546201000
变压器套管
53条
详情
8504319000
回扫变压器
236条
详情
8504901900
变压器套管
489条
详情
8504349000
干式变压器
16条
详情
8504901900
变压器外壳
489条
详情
8504319000
电子变压器
236条
详情
8504329000
灌封变压器
47条
详情
8504319000
控制变压器
236条
详情
8504329000
三锘变压器
47条
详情
8504901900
变压器骨架
489条
详情
8504319000
降压变压器
236条
详情
8504319000
高压变压器
236条
详情
8504319000
脉冲变压器
236条
详情
8504319000
其他变压器
236条
详情
8504339000
悬挂变压器
37条
详情
8504321000
点火变压器
18条
详情
8504901900
变压器油箱
489条
详情
8538900000
变压器外壳
5495条
详情
8504901900
变压器夹件
489条
详情
8504901900
变压器胶壳
489条
详情
8504901900
变压器配件
489条
详情
8504901900
变压器胶芯
489条
详情
8504901900
变压器铁心
489条
详情
8504901900
变压器定子
489条
详情
8504901900
变压器转子
489条
详情
8504329000
小型变压器
47条
详情
8504319000
耦合变压器
236条
详情
8504319000
中周变压器
236条
详情
8504319000
环型变压器
236条
详情
8504319000
低压变压器
236条
详情
8504319000
点火变压器
236条
详情
8448590000
变压器支座
1509条
详情
8504329000
焊接变压器
47条
详情
8504339000
焊接变压器
37条
详情
4823700000
变压器纸板
111条
详情
7602000010
变压器
79条
详情
8504319000
高频变压器
236条
详情
8504500000
中周变压器
428条
详情
8504901900
变压器线架
489条
详情
8546209090
变压器套管
65条
详情
8504319000
变压器组件
236条
详情
3926909090
变压器骨架
16342条
详情
8504319000
压电变压器
236条
详情
8544491900
变压器引线
272条
详情
8504339000
励磁变压器
37条
详情
8511309000
点火变压器
117条
详情
8504901900
变压器部件
489条
详情
8504319000
主轴变压器
236条
详情
8504319000
灯管变压器
236条
详情
8504319000
米机变压器
236条
详情
7326909000
变压器支架
7487条
详情
8504901900
变压器模块
489条
详情
8504339000
船用变压器
37条
详情
8504349000
整流变压器
16条
详情
8546209090
变压器瓷套
65条
详情
8504319000
环形变压器
236条
详情
8504329000
电子变压器
47条
详情
8413709990
变压器油泵
327条
详情
8504902000
变压器线架
476条
详情
8504902000
变压器铁芯
476条
详情
8504901900
变压器铁片
489条
详情
8504210000
试验变压器
19条
详情
8504319000
宽带变压器
236条
详情
8414519900
变压器风机
147条
详情
8504329000
环形变压器
47条
详情
8504319000
自耦变压器
236条
详情
8504319000
输出变压器
236条
详情
7606119900
变压器铝带
42条
详情
8504901900
变压器组件
489条
详情
8504339000
自耦变压器
37条
详情
8504901900
变压器接头
489条
详情
8504329000
隔离变压器
47条
详情
8504329000
干式变压器
47条
详情
9026201090
压力变压器
97条
详情
8504319000
隔离变压器
236条
详情
8504901900
变压器附件
489条
详情
4804110000
变压器纸板
9条
详情
8504210000
液压变压器
19条
详情
8504319000
电炉变压器
236条
详情
8504339000
防雷变压器
37条
详情
8504349000
输入变压器
16条
详情
8504349000
负载变压器
16条
详情
4807000000
变压器压板
31条
详情
8504319000
变压器骨架
1条
详情
8504231200
电力变压器
1条
详情
8504319000
MIDCOM变压器
1条
详情
8504329000
船用变压器
1条
详情
8504319000
网络变压器
1条
详情
8504329000
网络变压器
1条
详情
8504319000
灯丝变压器
1条
详情
8504329000
灯丝变压器
1条
详情
8546900000
变压器护套
1条
详情
8504901900
变压器撑条
1条
详情
8504901900
变压器箱壳
1条
详情
4804510090
变压器纸板
1条
详情
4823909000
变压器纸板
1条
详情
8504901900
变压器铁桥
1条
详情
8504210000
激励变压器
1条
详情
8504902000
变压器磁环
1条
详情
8504901900
变压器桥架
1条
详情
8504901900
变压器牛夹
1条
详情
8504902000
变压器瓷套
1条
详情
2710199900
变压器用油
1条
详情
8504210000
油浸变压器
1条
详情
8546201000
变压器瓷瓶
1条
详情
8504901900
变压器芯片
1条
详情
8504901900
变压器护罩
1条
详情
8504901900
变压器撑板
1条
详情
8504210000
回扫变压器
1条
详情
8504901900
变压器外套
1条
详情
9030820000
变压器仪表
1条
详情
8504901900
变压器焊片
1条
详情
8504901900
变压器夹具
1条
详情
8504319000
直流变压器
1条
详情
7404000010
变压器
1条
详情
8504231100
自耦变压器
1条
详情
8504319000
变压器(ET60)
1条
详情
8504210000
油式变压器
1条
详情
8504319000
油式变压器
1条
详情
8504901900
变压器元件
1条
详情
8504319000
电感变压器
1条
详情
8504319000
单相变压器
1条
详情
8504329000
单相变压器
1条
详情
londing...
X