hscode
商品描述
实例汇总
详情
3907910000
不饱和聚脂树脂
85条
详情
3920630000
不饱和树脂复合聚脂板2440*760*12mm
1条
详情
3907910000
树脂 初级形状的不饱和聚脂 红色
85条
详情
3907910000
树脂(初级形状的不饱和聚脂)红色
1条
详情
3208100090
聚脂改性树脂
21条
详情
7019909000
聚脂树脂浸渍玻璃纤维无纬绑扎带(H级)
339条
详情
3907910000
不饱和树脂
85条
详情
3907910000
不饱和树脂
1条
详情
3907910000
不饱和树脂905
1条
详情
3907910000
不饱和树脂906
1条
详情
3907910000
不饱和树脂988
1条
详情
3907910000
不饱和树脂228N
1条
详情
3907910000
不饱和树脂988N
1条
详情
3907910000
不饱和树脂928N
1条
详情
3907910000
不饱和树脂228-1
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂
85条
详情
3907910000
不饱和树脂产品
1条
详情
3907910000
不饱和树脂928N-2
1条
详情
3907910000
不饱和树脂928N-1
1条
详情
3907209000
不饱和聚醚树脂
1条
详情
3907910000
PTA不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
亚克力不饱和树脂
1条
详情
3901200090
气干型不饱和树脂
1条
详情
3403990000
不饱和树脂脱模剂
1条
详情
3907910000
原子灰不饱和树脂
1条
详情
3901200090
耐高温不饱和树脂
1条
详情
3920630000
不饱和聚酯树脂
1条
详情
3926400000
不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂U-167R
85条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 966/M
85条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 EPS-1
1条
详情
3907910000
水晶不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
船用不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
渔船不饱和聚酯树脂
1条
详情
3205000000
不饱和树脂专用色浆
1条
详情
3907910000
氯化不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
柔性不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
耐热不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 JS-105
85条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂(胶衣)
85条
详情
3907910000
聚酯树脂,不饱和,液体
85条
详情
9105919000
不饱和聚酯树脂工艺钟
247条
详情
3907910000
缠绕用不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
邻苯型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
对苯型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
间苯型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
通用型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
食品级不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
耐腐蚀不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
原子灰不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
高强度不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
浇铸用不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂绝缘板
1条
详情
3907910000
耐热型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3207100000
不饱和聚酯树脂着色剂
1条
详情
3920630000
不饱和聚酯树脂人造板
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 ATLAC 430
85条
详情
3907910000
双酚Α型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂苯乙烯35%
85条
详情
3214109000
原子灰不饱和聚酯树脂30%
162条
详情
3907910000
乙烯基型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不含蜡型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
珠光板材不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
改性耐热不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
二甲苯型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂(EL-0000)
85条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 FILCO JS-105
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂 NEOXIL 966/M
1条
详情
3907910000
邻苯SMC/BMC不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
间苯SMC/BMC不饱和聚酯树脂
1条
详情
9403700000
100%不饱和聚酯树脂浴室柜
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂乳液 JS-131A
85条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂A400TV-F-5117H
85条
详情
3907910000
初级形状不饱和的聚酯树脂
85条
详情
3907910000
反应阻燃型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
食品级缠绕不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
添加型阻燃不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
邻苯通用型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
原子灰专用不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和树脂玻纤增强模塑料
1条
详情
3920630000
不饱和聚酯树脂人造石浴缸
1条
详情
3907910000
耐高温SMC/BMC不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
耐蚀双酚A型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂UPR(粉体涂料)
1条
详情
3907910000
耐蚀二甲苯型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
管道用缠绕型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
对苯型-421感光不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
耐高电压SMC/BMC不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
低烟密度阻燃型不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
玻纤增强不饱和聚酯树脂片状模塑
85条
详情
2917350000
苯酐PHTHALICANHYDRIDE,用于不饱和树脂.
18条
详情
3921909090
玻纤增强不饱和聚酯树脂片状模塑料
620条
详情
3907910000
不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模塑料
1条
详情
3909500000
不饱和聚氨酯丙烯酸树脂DESMOLUX XP 2513
1条
详情
3907910000
无卤素低烟密度高阻燃不饱和聚酯树脂
1条
详情
3907910000
玻纤增强不饱和聚酯树脂片状模塑料(SMC
85条
详情
3920630000
不饱和聚酯树脂人造石板(用于厨房台面)
1条
详情
2917190090
反丁烯二酸FUMARIC ACID,用于生产树脂过程中以不饱和
187条
详情
3907910000
不饱和聚脂
85条
详情
9606300000
不饱和聚脂钮扣坯
174条
详情
3825690000
初级形状的不饱和聚脂固体废物
1条
详情
3907910000
补土 初级形状的不饱和聚脂固体
1条
详情
3907910000
补土(初级形状的不饱和聚脂)固体
1条
详情
3823190090
碳18不饱和工业用聚脂肪酸100%TSUNODYME 216
1条
详情
3915901000
不饱和聚脂边角料/聚对苯二甲酸乙二酯/凝固成型
1条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3911100000
树脂
42条
详情
3907209000
树脂
196条
详情
3906100000
树脂
111条
详情
3907400000
树脂
270条
详情
2910300000
树脂
23条
详情
3006400000
树脂
255条
详情
3903309000
树脂
115条
详情
3909400000
树脂
72条
详情
3506100090
树脂
419条
详情
3912310000
树脂
33条
详情
3910000000
树脂
261条
详情
3907991001
树脂
26条
详情
3909100000
树脂
32条
详情
3901100001
树脂
1条
详情
3901100090
树脂
1条
详情
3915909000
树脂
1条
详情
3921909090
树脂
1条
详情
3907500000
K树脂
1条
详情
3920109090
PP树脂
529条
详情
3907400000
PC树脂
270条
详情
3903200000
AS树脂
59条
详情
3902100090
PP树脂
226条
详情
3903199000
PS树脂
53条
详情
3902100090
树脂PP
226条
详情
3901200090
PE树脂
111条
详情
3909500000
PU树脂
150条
详情
3903191000
PS树脂
46条
详情
3912310000
树脂6A
33条
详情
3908101200
PA树脂
1条
详情
3911100000
C5树脂
1条
详情
3906909000
uv树脂
1条
详情
3911100000
C9树脂
1条
详情
3903200000
ASG树脂
59条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
7117900000
树脂
1347条
详情
3920930000
树脂
27条
详情
3903309000
ABS树脂
115条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3910000000
树脂/SI
261条
详情
3926209000
树脂
936条
详情
3920109090
树脂
529条
详情
3506100090
树脂
419条
详情
6804229000
树脂
124条
详情
3907101000
POM树脂
95条
详情
3926901000
树脂
4015条
详情
3903199000
树脂
53条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
9606290090
树脂
391条
详情
9606210000
树脂
253条
详情
8517703000
树脂
1483条
详情
3925200000
树脂
127条
详情
3911100000
树脂
42条
详情
3907991001
PBT树脂
26条
详情
3907209000
PPO树脂
196条
详情
3903200000
SAN树脂
59条
详情
3809910000
树脂
224条
详情
1301909099
树脂
41条
详情
1301909099
树脂
41条
详情
3921909090
树脂
620条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
3911900004
PPS树脂
42条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
3911100000
树脂GUM
42条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
3910000000
树脂
261条
详情
3901100001
PE 树脂
37条
详情
4002191300
TPR树脂
196条
详情
4002191300
TPE树脂
196条
详情
5901909190
树脂
34条
详情
9403700000
树脂
560条
详情
3506919090
树脂
376条
详情
3904109001
PVC树脂
26条
详情
9105210000
树脂
196条
详情
9403700000
树脂
560条
详情
6702100000
树脂
360条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
3904101000
树脂
9条
详情
3903301000
ABS树脂
73条
详情
3923300000
树脂
675条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
9403700000
树脂
560条
详情
3917390000
树脂
447条
详情
3907991090
PBT树脂
102条
详情
3926400000
树脂
3281条
详情
3806102000
树脂
5条
详情
3926901000
树脂
4015条
详情
3920999090
树脂
516条
详情
6702100000
树脂
360条
详情
3920930000
树脂
27条
详情
3920510000
树脂
144条
详情
3926209000
树脂
936条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
9606220000
树脂
448条
详情
3907209000
树脂
196条
详情
6804221000
树脂
170条
详情
3301901090
树脂
18条
详情
3904210000
树脂
21条
详情
3907619000
PET树脂
9条
详情
5601300090
树脂
57条
详情
3920920000
树脂
97条
详情
9001509900
树脂
121条
详情
3907999990
LCP树脂
9条
详情
3901300000
EVA树脂
1条
详情
3907910000
HSP树脂
1条
详情
3902900090
树脂
1条
详情
3920490090
树脂
1条
详情
3923300000
树脂
1条
详情
3926400000
树脂
1条
详情
3926400000
树脂
1条
详情
3926909090
树脂
1条
详情
3926909090
树脂
1条
详情
3926909090
树脂
1条
详情
5603139000
树脂
1条
详情
3816000000
树脂
1条
详情
3907500000
树脂
1条
详情
8302200000
树脂
1条
详情
3907500000
ACR树脂
1条
详情
3907910000
191树脂
1条
详情
3904610000
树脂
1条
详情
3901909000
CPE树脂
1条
详情
3905300000
PVB树脂
1条
详情
3911100000
树脂
1条
详情
3901200090
PES树脂
1条
详情
3910000000
BSI树脂
1条
详情
3909400000
树脂
1条
详情
6804229000
树脂
1条
详情
3809930000
树脂
1条
详情
3903900000
SMA树脂
1条
详情
3926400000
树脂
1条
详情
3922100000
树脂
1条
详情
3926400000
树脂
1条
详情
3907209000
PPE树脂
1条
详情
3907209000
PEI树脂
1条
详情
4202990000
树脂
1条
详情
3916909000
树脂
1条
详情
3907300090
树脂
1条
详情
8201600090
树脂
1条
详情
3911100000
树脂
1条
详情
3903900000
PS 树脂
1条
详情
9401809099
树脂
1条
详情
9405409000
树脂
1条
详情
3926400000
树脂
1条
详情
3925900000
树脂
1条
详情
4002991100
SEBS树脂
248条
详情
3909200000
HMMM树脂
38条
详情
3907400000
PCTG树脂
270条
详情
3907400000
PCPS树脂
270条
详情
3907400000
PCAS树脂
270条
详情
3906100000
PMMA树脂
111条
详情
3902900090
APEL树脂
64条
详情
3506919090
树脂400E
376条
详情
3907910000
树脂400E
85条
详情
3904610000
PTFE树脂
1条
详情
3909200000
M-80树脂
1条
详情
3911100000
碳5树脂
1条
详情
9606210000
树脂钮H
1条
详情
3903900000
树脂 XL3
1条
详情
3907400000
PCABS树脂
270条
详情
3907400000
PC树脂
270条
详情
3926909090
树脂CD架
1条
详情
3506912000
树脂(201)
1条
详情
7112912000
含金树脂
15条
详情
3907910000
浸渍树脂
85条
详情
3926400000
树脂挂饰
3281条
详情
7117900000
树脂手链
1347条
详情
3926209000
树脂腰扣
936条
详情
7117900000
树脂项链
1347条
详情
3402900090
水性树脂
301条
详情
3926909090
树脂排钻
16342条
详情
3925900000
树脂井盖
1021条
详情
3911100000
吸附树脂
42条
详情
3911100000
增粘树脂
42条
详情
3926400000
树脂罐子
3281条
详情
3926400000
树脂水钻
3281条
详情
3926400000
树脂底座
3281条
详情
9607110000
树脂拉链
263条
详情
3926400000
树脂排钻
3281条
详情
3911900090
醛酮树脂
91条
详情
6804229000
树脂磨块
124条
详情
3926400000
树脂珠子
3281条
详情
3911100000
石油树脂
42条
详情
8517703000
树脂外壳
1483条
详情
3907209000
树脂棕色
196条
详情
9606290090
树脂钮扣
391条
详情
3907400000
PC/ABS树脂
270条
详情
3903900000
树脂胶粒
97条
详情
3926909090
树脂
16342条
详情
3907109000
酮醛树脂
10条
详情
3904300000
氯醋树脂
24条
详情
3926209000
树脂抓钻
936条
详情
3919109900
树脂胶带
533条
详情
7117900000
树脂耳环
1347条
详情
3926400000
树脂雕像
3281条
详情
3924100000
树脂果盘
891条
详情
3926400000
树脂饰品
3281条
详情
6804221000
树脂砂轮
170条
详情
3907400000
PC/PBT树脂
270条
详情
3926400000
树脂小花
3281条
详情
3926400000
树脂烫钻
3281条
详情
3506912000
树脂主剂
156条
详情
9001909090
树脂镜片
496条
详情
9606210000
树脂钮扣
253条
详情
9607190000
树脂拉链
380条
详情
9001501000
树脂镜片
29条
详情
9606210000
树脂纽扣
253条
详情
9607200000
树脂拉头
539条
详情
9001509900
树脂镜片
121条
详情
3925900000
树脂腰线
1021条
详情
3911900090
呋喃树脂
91条
详情
3909400000
酚酸树脂
72条
详情
3909100000
尿素树脂
32条
详情
3909200000
蜜胺树脂
38条
详情
3909100000
面层树脂
32条
详情
3907910000
冷凝树脂
85条
详情
3907991001
PBT纯树脂
26条
详情
3907500000
醇酸树脂
31条
详情
3907109000
聚醛树脂
10条
详情
3902900090
环烯树脂
64条
详情
1301909099
腰果树脂
41条
详情
1301909099
柯巴树脂
41条
详情
1301909099
波斯树脂
41条
详情
1301909099
藤黄树脂
41条
详情
1301909099
草树树脂
41条
详情
9606290090
树脂纽扣
391条
详情
3911100000
树脂GUM MN
42条
详情
3907500000
树脂BINDER
31条
详情
2926909090
树脂外壳
322条
详情
2933610000
胺基树脂
30条
详情
3006400000
瓷化树脂
255条
详情
3006400000
补牙树脂
255条
详情
3202100000
树脂鞣剂
418条
详情
3202100000
树脂单宁
418条
详情
3202100000
树脂鞣料
418条
详情
3407001000
树脂胶泥
72条
详情
3707100090
感光树脂
104条
详情
3806101000
松香树脂
46条
详情
3806300000
松香树脂
11条
详情
6804231000
树脂砂轮
38条
详情
8480300000
树脂砂芯
61条
详情
8505190090
树脂磁石
259条
详情
9111800000
树脂表壳
80条
详情
9403700000
树脂柜台
560条
详情
9606100000
树脂搭扣
372条
详情
9606290090
树脂扣子
391条
详情
9606300000
树脂坯扣
174条
详情
9618000010
树脂模特
36条
详情
9701900090
树脂壁画
56条
详情
3926901000
树脂垫片
4015条
详情
3926100000
树脂笔座
1034条
详情
3926909090
树脂花盆
16342条
详情
3926909090
树脂纸镇
16342条
详情
3926400000
树脂人像
3281条
详情
3926400000
树脂娃娃
3281条
详情
3926400000
树脂眼珠
3281条
详情
3909100000
尿醛树脂
32条
详情
3926909090
树脂屏风
16342条
详情
3926400000
树脂框画
3281条
详情
3926400000
树脂挂画
3281条
详情
3926909090
树脂货架
16342条
详情
9607190000
树脂码装
380条
详情
3926400000
树脂沙漏
3281条
详情
3926909090
树脂罩杯
16342条
详情
3906100000
树脂(PMMA)
111条
详情
3926901000
树脂网片
4015条
详情
9403700000
树脂鞋架
560条
详情
9403700000
树脂货架
560条
详情
3926400000
树脂眼睛
3281条
详情
6702100000
树脂花环
360条
详情
8480719090
树脂模具
731条
详情
3907910000
聚酯树脂
85条
详情
3925900000
树脂护栏
1021条
详情
3926909090
树脂花泥
16342条
详情
6702100000
树脂树桩
360条
详情
3926400000
树脂链条
3281条
详情
3926400000
树脂画卷
3281条
详情
3922100000
树脂浴缸
146条
详情
3926400000
树脂墙画
3281条
详情
6702100000
树脂玫瑰
360条
详情
9403700000
树脂画柜
560条
详情
9615110000
树脂发爪
626条
详情
9615110000
树脂头扣
626条
详情
9504200090
树脂台球
116条
详情
4202320000
树脂笔盒
1663条
详情
9403700000
树脂架子
560条
详情
3926909090
树脂画框
16342条
详情
3923500000
树脂瓶塞
1130条
详情
3926909090
树脂奖杯
16342条
详情
9403700000
树脂酒柜
560条
详情
9105919000
树脂台钟
247条
详情
3926909090
树脂面罩
16342条
详情
3926909090
树脂画架
16342条
详情
6702100000
树脂假花
360条
详情
3214109000
树脂胶泥
162条
详情
9615110000
树脂梳子
626条
详情
3926400000
树脂礼品
3281条
详情
3926400000
树脂胸章
3281条
详情
3926400000
树脂假山
3281条
详情
3923500000
树脂井盖
1130条
详情
3825690000
树脂废物
18条
详情
8481809000
树脂水嘴
572条
详情
3926400000
树脂船模
3281条
详情
3926400000
树脂腰扣
3281条
详情
3926400000
树脂帆船
3281条
详情
3926909090
树脂配件
16342条
详情
3925300000
树脂窗帘
262条
详情
3926400000
树脂贝壳
3281条
详情
3926400000
树脂版画
3281条
详情
3926400000
树脂青蛙
3281条
详情
9504904000
树脂筹码
144条
详情
9506629000
树脂水球
270条
详情
3923300000
树脂酒瓶
675条
详情
3926400000
树脂笔筒
3281条
详情
3926400000
树脂念珠
3281条
详情
3926400000
树脂壁挂
3281条
详情
3926400000
树脂大象
3281条
详情
3926909090
树脂挂牌
16342条
详情
9504903000
树脂象棋
107条
详情
3926400000
树脂教具
3281条
详情
3926400000
树脂彩佛
3281条
详情
3926909090
树脂吊牌
16342条
详情
3926400000
树脂花缸
3281条
详情
3926400000
树脂盔甲
3281条
详情
9405990000
树脂灯座
1824条
详情
3926909090
树脂衬布
16342条
详情
3926400000
树脂画像
3281条
详情
9401909000
树脂板材
1085条
详情
3926400000
树脂线条
3281条
详情
3925900000
树脂门板
1021条
详情
3926100000
树脂教具
1034条
详情
9405600000
树脂灯条
442条
详情
3926909090
树脂底座
16342条
详情
3924900000
树脂地漏
735条
详情
3926400000
树脂天使
3281条
详情
3926909090
树脂支架
16342条
详情
9618000090
树脂模特
247条
详情
9004909000
树脂眼镜
300条
详情
9405920000
树脂灯架
699条
详情
9405990000
树脂灯罩
1824条
详情
9615110000
树脂发束
626条
详情
3926400000
树脂公仔
3281条
详情
3923900000
树脂托盘
814条
详情
3926400000
树脂石头
3281条
详情
3926400000
树脂鞋花
3281条
详情
3926909090
树脂腰扣
16342条
详情
3925900000
树脂吊顶
1021条
详情
3926400000
树脂屏风
3281条
详情
9405920000
树脂灯条
699条
详情
3926400000
树脂奖杯
3281条
详情
3926400000
树脂油画
3281条
详情
9405920000
树脂灯座
699条
详情
3922900000
树脂马桶
219条
详情
9403700000
树脂茶几
560条
详情
9403899000
树脂茶几
457条
详情
9405500000
树脂香炉
395条
详情
3922900000
树脂地漏
219条
详情
9403899000
树脂酒架
457条
详情
3926909090
树脂架子
16342条
详情
3926400000
树脂风铃
3281条
详情
3926909090
树脂摆件
16342条
详情
3926909090
树脂酒架
16342条
详情
3908101190
尼龙树脂
83条
详情
3922900000
树脂便池
219条
详情
9403700000
树脂酒架
560条
详情
3914000000
交换树脂
35条
详情
3925900000
树脂柱子
1021条
详情
3926400000
树脂花边
3281条
详情
3926909090
树脂相册
16342条
详情
3926909090
树脂扇子
16342条
详情
3926400000
树脂雕塑
3281条
详情
3926400000
树脂亮片
3281条
详情
3926400000
树脂贴纸
3281条
详情
9403700000
树脂圆桌
560条
详情
9403700000
树脂桌子
560条
详情
3922100000
树脂浴盆
146条
详情
3926400000
树脂佛珠
3281条
详情
3926909090
树脂井盖
16342条
详情
3926909090
树脂伞座
16342条
详情
3926400000
树脂花瓶
3281条
详情
3903309000
树脂颗粒
115条
详情
3925900000
树脂扣板
1021条
详情
3926400000
树脂摆设
3281条
详情
3926400000
树脂花篮
3281条
详情
3926400000
树脂奖牌
3281条
详情
3926400000
树脂流水
3281条
详情
9614001090
树脂烟斗
47条
详情
9614009090
树脂烟嘴
102条
详情
9105210000
树脂挂钟
196条
详情
3926400000
树脂花盆
3281条
详情
3926400000
树脂喷泉
3281条
详情
3926400000
树脂盆景
3281条
详情
londing...
X