hscode
商品描述
实例汇总
详情
4202220000
无纺布CD
2033条
详情
4202920000
无纺布CD
2257条
详情
6305330090
无纺布PP
1条
详情
4202920000
无纺布()
1条
详情
6305390000
无纺布
238条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
6305390000
无纺布
238条
详情
4202129000
无纺布
2820条
详情
6305330090
无纺布
107条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
4202220000
无纺布
2033条
详情
4202220000
无纺布
2033条
详情
4202320000
无纺布
1663条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
6305390000
无纺布
238条
详情
4202320000
无纺布
1663条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
4202220000
无纺布
2033条
详情
4202220000
无纺布
2033条
详情
4202920000
无纺布
2257条
详情
6305330090
无纺布
107条
详情
6304939000
无纺布
1条
详情
4202129000
无纺布
1条
详情
4202320000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布
1条
详情
4202920000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布
1条
详情
4202129000
无纺布
1条
详情
4202129000
无纺布
1条
详情
4202920000
无纺布
1条
详情
4202920000
无纺布
1条
详情
6305390000
无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布T型
1条
详情
4202220000
无纺布PP膜
1条
详情
4202129000
(无纺布)
1条
详情
4202320000
无纺布手机
1663条
详情
4202220000
无纺布复膜
2033条
详情
4202220000
无纺布西装
2033条
详情
4202920000
无纺布西装
2257条
详情
4202129000
无纺布购物
2820条
详情
6305330010
无纺布棉被
86条
详情
6305390000
无纺布洗衣
238条
详情
4202129000
无纺布手提
2820条
详情
4202220000
无纺布小手
2033条
详情
4202121000
无纺布购物
125条
详情
6305330090
无纺布包装
107条
详情
4202920000
无纺布购物
2257条
详情
4202920000
无纺布洗衣
2257条
详情
4202220000
无纺布手提
2033条
详情
4202220000
无纺布枕头
2033条
详情
4202220000
无纺布覆膜
2033条
详情
4202129000
无纺布洗衣
2820条
详情
4202220000
无纺布购物
2033条
详情
4202220000
无纺布洗衣
2033条
详情
6305390000
无纺布包装
238条
详情
5911400000
无纺布过滤
103条
详情
4202129000
无纺布手挽
2820条
详情
4202129000
无纺布斜背
2820条
详情
4202220000
无纺布酒瓶
2033条
详情
4202920000
无纺布穿绳
2257条
详情
4202920000
无纺布储物
2257条
详情
5911400000
无纺布滤尘
103条
详情
6305330090
无纺布编织
107条
详情
4202920000
无纺布珠宝
2257条
详情
4202129000
无纺布环保
2820条
详情
4202920000
无纺布糖果
2257条
详情
4202920000
无纺布手提
2257条
详情
4202920000
无纺布文件
2257条
详情
8441200000
无纺布
14条
详情
4202129000
无纺布整理
2820条
详情
6305330010
无纺布编织
86条
详情
4202220000
无纺布环保
2033条
详情
4202129000
无纺布文件
2820条
详情
4202920000
无纺布环保
2257条
详情
4202129000
无纺布礼品
2820条
详情
6305390000
无纺布编织
238条
详情
4202129000
无纺布旅行
2820条
详情
4202920000
无纺布收纳
2257条
详情
4202920000
无纺布杂物
2257条
详情
4202920000
无纺布整理
2257条
详情
6305390000
无纺布整理
238条
详情
6305390000
无纺布礼品
238条
详情
4202920000
无纺布抽绳
2257条
详情
4202920000
无纺布礼品
2257条
详情
6305390000
无纺布收纳
238条
详情
6305390000
无纺布糖果
238条
详情
4202220000
无纺布
2033条
详情
4202220000
无纺布束口
2033条
详情
4202920000
无纺布包装
2257条
详情
4202920000
无纺布保温
2257条
详情
6305390000
无纺布
238条
详情
4202920000
无纺布覆膜
2257条
详情
6305390000
无纺布购物
238条
详情
0902101000
无纺布泡茶
11条
详情
3923290000
无纺布编织
623条
详情
6305390000
无纺布保护
238条
详情
6307900000
无纺布收纳
9条
详情
4202220000
无纺布折叠
1条
详情
4202990000
无纺布购物
1条
详情
6305390000
无纺布手提
1条
详情
4202129000
无纺布杂物
1条
详情
4202129000
无纺布手拎
1条
详情
4202129000
无纺布收纳
1条
详情
4202129000
无纺布小手
1条
详情
6305330010
无纺布礼品
1条
详情
4202920000
无纺布便当
1条
详情
4202920000
无纺布编织
1条
详情
4202920000
无纺布行李
1条
详情
6305390000
无纺布针织
1条
详情
4202320000
无纺布化妆
1条
详情
4202220000
无纺布风琴
1条
详情
4202220000
无纺布锁绳
1条
详情
4202320000
无纺布束口
1条
详情
4202220000
无纺布小背
1条
详情
4202220000
无纺布保温
1条
详情
4202920000
无纺布够物
1条
详情
4202320000
无纺布
1条
详情
6305390000
无纺布面粉
1条
详情
4202920000
无纺布拎酒
1条
详情
4202220000
无纺布资料
1条
详情
4202220000
无纺布索绳
1条
详情
4202920000
无纺布膜合
1条
详情
4202920000
无纺布促销
1条
详情
4202220000
无纺布公文
1条
详情
4202220000
无纺布复合
1条
详情
4202220000
无纺布服装
1条
详情
4202220000
无纺布平口
1条
详情
4202220000
无纺布广告
1条
详情
4202920000
无纺布腹膜
1条
详情
4202920000
无纺布饭盒
1条
详情
4202920000
无纺布宣传
1条
详情
4202220000
无纺布酒水
1条
详情
4202920000
无纺布衬衣
1条
详情
4202220000
无纺布挂衣
1条
详情
4202920000
无纺布复膜
1条
详情
4202920000
无纺布防尘
1条
详情
4202920000
无纺布西服
1条
详情
4202920000
无纺布垃圾
1条
详情
4202220000
无纺布饰物
1条
详情
4202220000
无纺布收口
1条
详情
4202220000
无纺布小拎
1条
详情
4202129000
无纺布
1条
详情
4202920000
无纺布储藏
1条
详情
4202920000
无纺布挂历
1条
详情
4202129000
无纺布缩口
1条
详情
6304939000
无纺布装饰
1条
详情
4202920000
无纺布绳索
1条
详情
4202320000
无纺布铅笔
1条
详情
4202920000
无纺布拉链
1条
详情
5603929000
无纺布防寒
1条
详情
4202220000
无纺布被子
1条
详情
4202220000
无纺布衣服
1条
详情
6305390000
无纺布干冰
1条
详情
4202320000
无纺布文具
1条
详情
4202920000
无纺布塑料
1条
详情
4202920000
无纺布索口
1条
详情
4202320000
无纺布零钱
1条
详情
6307900000
无纺布种植
1条
详情
4202920000
3层无纺布
1条
详情
4202129000
购物,无纺布
1条
详情
4202220000
无纺布6层
1条
详情
4202920000
无纺布7层挂
1条
详情
4202920000
7层无纺布
1条
详情
4202920000
4层无纺布
1条
详情
4202920000
PP无纺布手提
1条
详情
5603939000
展会(无纺布)
1条
详情
3923290000
PP无纺布购物
1条
详情
4202220000
PP无纺布购物
1条
详情
4202129000
手提(无纺布)
1条
详情
4202220000
SP无纺布保温
1条
详情
4202220000
DB无纺布保温
1条
详情
4202220000
信封(无纺布)
1条
详情
4202220000
拉绳(无纺布)
1条
详情
4202129000
环保(无纺布)
1条
详情
4202920000
整理(无纺布)
1条
详情
4202220000
TC无纺布保温
1条
详情
4202220000
无纺布(西装)
1条
详情
4202129000
无纺布五格挂
2820条
详情
4202920000
无纺布制购物
2257条
详情
4202220000
无纺布制小手
2033条
详情
3926909090
PVC无纺布枕头
16342条
详情
4202220000
无纺布制手提
1条
详情
4202920000
无纺布制整理
1条
详情
4202920000
无纺布制收纳
1条
详情
4202920000
无纺布PVC凉席
1条
详情
4202320000
无纺布收纳绳
1条
详情
4202920000
无纺布环保手
1条
详情
4202220000
无纺布拉链拎
1条
详情
4202920000
无纺布PVC被褥
1条
详情
4202920000
无纺布可折叠
1条
详情
4202220000
无纺布化妆品
1条
详情
4202220000
无纺布环保网
1条
详情
5911400000
无纺布制过滤
1条
详情
6305390000
无纺布包装用
1条
详情
4202129000
无纺布腹膜
1条
详情
4202920000
无纺布面收纳
1条
详情
4202220000
无纺布缩口鞋
1条
详情
4202129000
无纺布制保温
1条
详情
4202920000
涤纶无纺布
1条
详情
8449009000
无纺布手提
1条
详情
4202220000
无纺布购物
1条
详情
4202320000
无纺布游戏机
1条
详情
6305390000
无纺布包装拎
1条
详情
6306903000
无纺布充气睡
1条
详情
4202920000
无纺布索绳背
1条
详情
4202920000
无纺布束口背
1条
详情
4202220000
无纺布(PP制)
1条
详情
4202220000
手提PVC+无纺布
1条
详情
4202129000
无纺布TOTEBAGS
2820条
详情
4202220000
手提PE和无纺布
2033条
详情
4202920000
购物(无纺布制)
1条
详情
4202129000
展会(无纺布)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(布)
1条
详情
4202220000
无纺布子(小号)
1条
详情
4202220000
无纺布子(中号)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(子)
1条
详情
4202220000
三明治(无纺布)
1条
详情
6304939000
无纺布制品(子)
1条
详情
4202220000
无纺布子(大号)
1条
详情
6304939000
装饰(无纺布制)
1条
详情
5603929000
包装/无纺布制M
1条
详情
4202320000
化妆(无纺布制)
1条
详情
4202220000
无纺布手提购物
2033条
详情
4202920000
双色无纺布洗衣
2257条
详情
6305330090
无纺布货物包装
107条
详情
4202220000
购物无纺布
2033条
详情
4202129000
化纤无纺布整理
2820条
详情
4202920000
无纺布礼品包装
2257条
详情
6305390000
无纺布货物包装
238条
详情
6305330090
无纺布手提环保
107条
详情
6305390000
灰色无纺布钢丝
238条
详情
5911400000
聚丙烯无纺布
103条
详情
6305390000
无纺布制西服
238条
详情
4202220000
无纺布覆膜购物
2033条
详情
6305200000
无纺布枕头包装
98条
详情
4202220000
无纺布制面手提
1条
详情
4202129000
化纤无纺布手提
1条
详情
4202129000
化纤无纺布购物
1条
详情
4202920000
化纤无纺布购物
1条
详情
4202920000
化纤无纺布礼品
1条
详情
4202920000
无纺布环保购物
1条
详情
6305390000
无纺布面粉包装
1条
详情
4202220000
超市无纺布购物
1条
详情
4202920000
无纺布拉链衣套
1条
详情
5911400000
无纺布空气过滤
1条
详情
4202920000
无纺布彩印覆膜
1条
详情
4202920000
环保无纺布购物
1条
详情
4202220000
无纺布彩印手提
1条
详情
4202220000
植绒无纺布电脑
1条
详情
4202220000
打孔无纺布广告
1条
详情
5911400000
无纺布液体过滤
1条
详情
4202220000
无纺布多用手提
1条
详情
4202920000
无纺布镭射购物
1条
详情
4202920000
无纺布钢丝枕头
1条
详情
4202220000
无纺布超市购物
1条
详情
4202220000
黑色无纺布购物
1条
详情
8449009000
无纺布机(1台)
1条
详情
8449009000
无纺布机头部
1条
详情
4202220000
紫色无纺布购物
1条
详情
6304939000
无纺布子吊件
1条
详情
4202220000
手提(PVC+无纺布)
1条
详情
8449009000
无纺布拉链制
1条
详情
4202920000
无纺布手提购物
1条
详情
6305390000
无纺布贷物包装
1条
详情
4202920000
花园无纺布种植
1条
详情
8449009000
无纺布立体制
1条
详情
4202129000
覆膜无纺布购物
1条
详情
8449009000
电脑无纺布
1条
详情
9505100090
无纺布圣诞老人
1条
详情
4202129000
无纺布礼品样品
1条
详情
3923210000
塑料无纺布包装
1条
详情
4202220000
无纺布CD/含PP织带
2033条
详情
6304939000
无纺布饰品(装饰)
1条
详情
4202220000
无纺布(无纺布制)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(迷你)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(小手)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(小子)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(企鹅)
1条
详情
6304939000
无纺布装饰品(子)
1条
详情
4202920000
PP无纺布覆膜购物
1条
详情
4202920000
收纳(无纺布100%PP)
1条
详情
6305390000
西装(无纺布+塑料)
238条
详情
8441200000
全自动无纺布
1条
详情
4202920000
一次性无纺布蒸药
1条
详情
4202920000
无纺布钱包式折叠
1条
详情
8472909000
无纺布手提打孔机
1条
详情
4202220000
无纺布化妆品便携
1条
详情
4202990000
收口式无纺布礼品
1条
详情
4202220000
折叠式无纺布购物
1条
详情
4202220000
背带式无纺布购物
1条
详情
8449009000
无纺布软把手制
1条
详情
8449009000
无纺布手提焊接机
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(手,篮)
1条
详情
8449009000
无纺布茶叶
1条
详情
8449009000
多功能无纺布
1条
详情
8449009000
无纺布手提环制
1条
详情
4202220000
聚丙烯制无纺布
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(酒
1条
详情
8449009000
无纺布平口
1条
详情
8449009000
无纺布拉链
1条
详情
8449009000
无纺布多功能制
1条
详情
8449009000
无纺布立体
1条
详情
6305390000
无纺布包装 10000个
1条
详情
8449009000
超声波无纺布
1条
详情
6305390000
100%尼龙无纺布包装
1条
详情
6305390000
无纺布包装/一次性
1条
详情
4202220000
无纺布手提PP.NONWOVEN
2033条
详情
6304939000
无纺布装饰品(手提)
1条
详情
6304939000
无纺布工艺品(小子)
1条
详情
6304939000
无纺布制品(酒瓶子)
1条
详情
4202220000
无纺布购物(带印刷)
1条
详情
4202920000
环保无纺布覆膜购物
1条
详情
4202920000
无纺布制品(收纳
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(手提
1条
详情
4202920000
无纺布塑料拎 10000只
1条
详情
4202129000
无纺布购物 NO CLOTH BAG
2820条
详情
4202121000
无纺布(100%无纺布
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布子)
1条
详情
9505900000
复活节饰品(无纺布子)
1条
详情
4202920000
无纺布制品(收纳鞋挂)
1条
详情
4202920000
无纺布收纳(66X55X25.5CM)
1条
详情
6304939000
无纺布工艺品(装饰等)
1条
详情
3401199000
清洁用无纺布装湿巾
154条
详情
8472909000
超市无纺布购物打孔机
1条
详情
6304939000
无纺布装饰品(包,手提)
1条
详情
8441200000
全自动电脑无纺布
1条
详情
9505900000
节日用品(无纺布子)
1条
详情
8449009000
多功能无纺布立体制
1条
详情
6305390000
无纺布制吹风机用包装
1条
详情
4202920000
涤纶塑料制无纺布子BAG
1条
详情
8452212000
无纺布编织自动切缝机
1条
详情
8449009000
无纺布孔型手提打孔机
1条
详情
6304939000
无纺布装饰品:无纺布
1条
详情
6305330090
100%聚丙烯制无纺布包装
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布装饰)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布手提)
1条
详情
8504500000
无纺布机配件(感应器)
1条
详情
6304939000
无纺布装饰品(无纺布子)
1条
详情
8449009000
无纺布机三角折叠组件
1条
详情
7307990000
无纺布机配件(旋转接头)
1286条
详情
8537101190
无纺布机配件(可编程PLC)
948条
详情
6304939000
无纺布装饰品(无纺布子)
1条
详情
4202220000
无纺布覆膜购物 NON-WOVEN BAG
1条
详情
4202220000
复合无纺布有侧片折叠购物
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布子,盘子)
1条
详情
8449009000
全自动无纺布烫把立体制
1条
详情
4202220000
无纺布购物NON-WOVEN SHOPPING BAG
1条
详情
5603111000
聚酯纤维无纺布(眼镜用衬纸)
1条
详情
8449009000
无纺布机械配件(背心压模)
41条
详情
9505900000
节日装饰品(塑料插,无纺布子)
1条
详情
8477900000
无纺布机配件(声波切刀)
1条
详情
9505100090
圣诞礼品(无纺布,树脂小件)
1条
详情
6304939000
无纺布装饰品(黑猫咪小子)
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(装饰性的无纺布子)
1条
详情
4202220000
无纺布购物 PP NON WOVEN BAG-ID203816
1条
详情
4202220000
20%无纺布80%PVC1800PCS RECORD ALBUM
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布手提,挂件等)
1条
详情
4202129000
pet无纺布超声波购物 PET HANDLES BAGS
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布手提,老公吊件)
1条
详情
8449009000
无纺布机配件(超声波模,版辊等)
1条
详情
4202220000
无纺布手提 100%POLY NONWOVEN BAG WITH PRINTED
1条
详情
6304939000
无纺布饰品(无纺布小鸡子,篮子等)
1条
详情
3926100000
1034条
详情
4202129000
2820条
详情
3923290000
1条
详情
3926100000
PVC
1条
详情
6307900000
1条
详情
4202920000
杂物
2257条
详情
3923900000
置隔离
814条
详情
4202129000
公文包
2820条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
4202920000
六角挂
1条
详情
6305330010
邮局包
1条
详情
6305390000
购物车
1条
详情
4202310090
牛皮
1条
详情
4202920000
塑料CD
1条
详情
3926100000
塑料制
1条
详情
3923210000
包装塑料
1条
详情
4202320000
置式尼龙
1条
详情
3926100000
(塑料制)
1条
详情
9506919000
大号砂包
1128条
详情
9506919000
中号砂包
1128条
详情
3923900000
聚乙烯立体
1条
详情
4202320000
置式尼龙/E5
1条
详情
4202320000
置式尼龙/E3
1条
详情
4202320000
置式尼龙/E10
1条
详情
8422309090
茶叶包装机
1条
详情
2924299090
阿斯巴甜,塑料
510条
详情
3923900000
聚乙烯塑料包装
1条
详情
3923210000
PE(含纽扣电池AG3)
389条
详情
3923210000
塑料(聚乙烯制)
1条
详情
3923210000
每套两个分
389条
详情
3923290000
PVC塑料制高密度包装
1条
详情
9605000000
化妆套装(配2*100CC塑胶
1条
详情
8422400000
手挽孔双折环保
1条
详情
4202320000
置式尼龙/E3 过胶尼龙布
1条
详情
4202320000
涤纶布化妆(可置于手)
1条
详情
4202129000
外PVC亚麻棉混纺布子母手
2820条
详情
9605000000
化妆(配2*100CC塑胶瓶+沐浴
1条
详情
4202320000
置于手提包过胶尼龙相机
1条
详情
3923210000
用作货物包装用塑料
1条
详情
4202320000
置于手提包过胶尼龙布相机
1条
详情
3923210000
有线信号分配器包装用塑料
1条
详情
4202320000
置于手提包过胶尼龙相机/D60
1条
详情
4202320000
置于手提包过胶尼龙相机/D44
1条
详情
4202320000
涤纶过胶化妆(通常置于口)
1条
详情
4202320000
置于手提包过胶尼龙布制相机
1条
详情
4202320000
乐摄宝可置于手提包尼龙镜头
1条
详情
4202320000
乐摄宝可置于手提包尼龙相机
1条
详情
3204110000
分散染料 DYING STUFF 包装:纸箱,塑料
1108条
详情
2936240000
DL-泛醇,化妆品原料,C9H19NO4,包装塑料
43条
详情
3506990000
密封胶(用于飞机机舱防火墙用,成分:10%-25%丁酮,10%-25%异丁基甲基酮,包装:装)
1条
详情
4202920000
无纺布衣盒
1条
详情
6117809000
无纺布衣格
1条
详情
6210103000
无纺布
1条
详情
5603939000
西服无纺布
60条
详情
6208999090
女士无纺布
42条
详情
6207199090
PP无纺布男式
18条
详情
6108299090
无纺布一次性
51条
详情
6208999090
一次性无纺布
42条
详情
5603929000
西服无纺布衬 OKS-2
1条
详情
5603929000
西服无纺布衬 KT1000
1条
详情
6207199090
竹纤维无纺布衣裤
1条
详情
6207199090
一次性无纺布男式
1条
详情
6210103000
一次性无纺布印花
1条
详情
5603119000
领头衬用的无纺布面料
1条
详情
3005909000
医用无纺布球/国购买无纺布
370条
详情
3005909000
医用无纺布片/国购买无纺布
370条
详情
3005909000
医用无纺布夹棉/国购买ABD垫
370条
详情
3005909000
医用无纺布夹木桨/国购买无纺
370条
详情
3005909000
医用无纺布夹棉/国购买无纺布
370条
详情
6304939000
沙发套(一个外套,100%涤,一个无纺布)
1条
详情
3923290000
623条
详情
4202129000
2820条
详情
4202320000
1663条
详情
4202220000
2033条
详情
3923210000
1条
详情
4819400000
1条
详情
3923900000
PE
814条
详情
3923210000
PE
389条
详情
3926909090
PE
16342条
详情
3923290000
PE
623条
详情
3923290000
PP
623条
详情
4202129000
PU
2820条
详情
4202990000
CD
113条
详情
3923210000
PP
389条
详情
4202320000
CD
1663条
详情
4202920000
CD
2257条
详情
4202129000
PP
2820条
详情
6305330090
PE
107条
详情
3923290000
PU
1条
详情
4202220000
PET
2033条
详情
3923210000
PET
389条
详情
4202920000
PVC
2257条
详情
3923210000
OPP
389条
详情
3923210000
PVC
389条
详情
3923900000
OPP
814条
详情
3923290000
OPP
623条
详情
4202320000
PVC
1663条
详情
4202129000
PVC
2820条
详情
4202220000
PVC
2033条
详情
3923290000
PVC
623条
详情
4202920000
OPP
2257条
详情
3923210000
EPE
389条
详情
4819400000
DVD
283条
详情
4202920000
DVD
2257条
详情
3926100000
PVC
1034条
详情
3923290000
PET
623条
详情
3923900000
PVC
814条
详情
3923290000
ESD
1条
详情
4202320000
MP4
1条
详情
4202220000
TPU
1条
详情
3923900000
CPP
1条
详情
3923290000
EVA
1条
详情
4202320000
MP3
1条
详情
4202320000
PVC
1663条
详情
4202129000
PVCB
2820条
详情
4202129000
PVCC
2820条
详情
4202920000
PVCA
2257条
详情
3923290000
BOPP
1条
详情
3923210000
LDPE
1条
详情
4202220000
TOTO
1条
详情
3923210000
HDPE
1条
详情
4819400000
纸CD
1条
详情
4202920000
PP CD
1条
详情
3923210000
小PE
1条
详情
3923210000
大PE
1条
详情
3923210000
630PE
1条
详情
3923210000
补修
389条
详情
4202920000
烟草
2257条
详情
6306903000
野营
79条
详情
4202390000
眼镜
54条
详情
4202910090
手机
169条
详情
3923900000
尼龙
814条
详情
4202310090
化妆
417条
详情
4202320000
化妆
1663条
详情
londing...
X