hscode
商品描述
实例汇总
详情
9030339000
电脑表A
452条
详情
9031499090
电脑查片
744条
详情
9018500000
电脑验光
560条
详情
9030899090
电脑测试
508条
详情
9018500000
电脑查片
560条
详情
9018500000
电脑视野
560条
详情
9031809090
电脑刻绘
1条
详情
9031809090
电脑诊断
1条
详情
9018500000
电脑焦度
1条
详情
9030401000
电脑频率
1条
详情
9032100000
电脑温控
1条
详情
9018499000
电脑比色
1条
详情
9018500000
电脑增视
1条
详情
9018500000
电脑检眼
1条
详情
9031809090
电脑检测
1条
详情
9032100000
电脑温控
1条
详情
9031809090
电脑计时
1条
详情
9018500000
电脑视力检查
560条
详情
9018500000
电脑验光曲率
560条
详情
9018500000
眼科电脑验光
560条
详情
9018500000
综合电脑验光
560条
详情
3926901000
电脑查片外壳
4015条
详情
3926901000
电脑验光底座
4015条
详情
9031809090
快速电脑水份
2623条
详情
9031809090
电脑摆式摩擦
1条
详情
9018129900
电脑超声诊断
1条
详情
9015800090
电脑风速风向
1条
详情
9018500000
电脑视力检测
1条
详情
9018500000
眼科电脑查片
1条
详情
9031499090
电脑验光曲率
1条
详情
9031100090
轮胎电脑平衡
1条
详情
9024800000
立式电脑拉力
1条
详情
9018500000
电脑视野检查
1条
详情
9024800000
电脑压缩试验
1条
详情
9018500000
ARK-810电脑验光
560条
详情
9018500000
全自动电脑焦度
560条
详情
9018500000
全自动电脑验光
560条
详情
9018500000
普通型电脑验光
1条
详情
9025800000
电脑汉显量热
1条
详情
9029109000
电脑多功能计数
1条
详情
9018500000
青光眼电脑治疗
1条
详情
9031100090
电脑车轮动平衡
1条
详情
9018500000
客觉式电脑验光
1条
详情
9018500000
客观型电脑验光
1条
详情
9019101000
低中频电脑治疗
1条
详情
9018500000
电脑医用型增视
1条
详情
9018500000
带台子电脑验光
1条
详情
9018500000
电脑验光带台子
1条
详情
9018500000
电脑查片带台子
1条
详情
9024109000
电脑式拉力测试
1条
详情
8543709990
电脑经络减肥
1条
详情
9024800000
电脑纸板耐破度
1条
详情
9022199090
测厚(含电脑主机)
87条
详情
9018500000
自动电脑视野检查
560条
详情
9018500000
全自动电脑焦度
1条
详情
9018500000
角膜曲率电脑验光
1条
详情
9031809090
汽车故障电脑诊断
1条
详情
9018500000
角膜状态电脑验光
1条
详情
9031809090
激光电脑四轮定位
1条
详情
8471419000
LED测试电脑主机
1条
详情
9023009000
电脑表板配件模型
1条
详情
9031809090
迷你电脑测试分析
1条
详情
9029109000
电脑液体滴速/计数
1条
详情
9018500000
眼科电脑验光ARK-810
1条
详情
3926901000
电脑验光配件(外壳)
4015条
详情
9018500000
眼科电脑验光 ARK-810
1条
详情
9024800000
电脑全自动强伸度
199条
详情
9018500000
主客觉两用电脑验光
1条
详情
9022199090
电脑智能钢丝绳探伤
1条
详情
9018500000
电脑验光曲率带台子
1条
详情
9024800000
电脑压缩强度试验
1条
详情
9027809900
偏振态测量(不含电脑)
806条
详情
9018500000
眼镜设备(电脑验光等)
1条
详情
9608991000
印笔(电脑焦度零部件)
1条
详情
9031809090
电脑开口闪点自动测定
1条
详情
9031809090
中文汽车电脑故障检测
1条
详情
9029209000
电脑可扩展闪光测速
1条
详情
9030339000
电动车电池容量电脑
1条
详情
9031809090
电脑加速老炼寿命试验
1条
详情
8473309000
电脑用图像扫描塑胶盖10
1条
详情
8473309000
电脑用图像扫描塑胶盖16
1条
详情
9018500000
电脑验光附件(光学系统)
1条
详情
9031809090
蓝牙全光学电脑四轮定位
1条
详情
9031809090
红外线电脑四轮定位测试
1条
详情
9030899090
笔记本电脑电池综合测试
1条
详情
9024800000
电脑程控抗压强度试验
1条
详情
9025800000
电脑温/湿度测控记录巡检
1条
详情
9018500000
全自动电脑验光/型号AR-330
1条
详情
9018500000
自动电脑验光,旧,型号AR-20
1条
详情
9027201200
超快速液相色谱(不含电脑)
53条
详情
9022199090
测厚(含电脑主机和显示屏)
87条
详情
9018500000
光学器(全自动电脑验光)
1条
详情
9018500000
电脑验光 AUTO REFRACTOMETER R20+
1条
详情
8525801390
摄像头/连接电脑及投影用10
1条
详情
9018500000
全自动电脑验光(型号AR-310A)
1条
详情
9024800000
电脑式多功能拉压强度试验
1条
详情
9018500000
波前像差零件/主控电脑组件
1条
详情
9030390000
扬声器耐久度测试(不带电脑)
1条
详情
9031809090
运动心肺功能测试(不含电脑)
1条
详情
9018500000
波前像差零件(主控电脑组件)
1条
详情
9030339000
电脑液体介质体积电阻率测定
1条
详情
9018500000
电脑验光 AUTO REFRACTOMETER R20+(FOR OPH)
1条
详情
9018500000
电脑验光曲率 AUTO KEF-REFRACTOMETER RK20+
1条
详情
9018500000
电脑验光曲率 AUTO KEF-REFRACTOMETER KR20+
1条
详情
9024800000
卧式电脑拉力(含纸邦ZB-WL拉力测控软件V1.0)
199条
详情
9018500000
眼镜设备(电脑验光,查片,开槽机,烘架机,升架台)
1条
详情
9032899090
其他自动调节或控制器及装置(电脑控制单元)
1条
详情
9022909090
电路板(放射成像用零件与电脑通讯,接收控制指令
1条
详情
8471605000
扫描,品牌:DELL,用途:把图片,杂志或文字扫描进电脑
111条
详情
9022909090
电路板(放射成像用零件与电脑通讯,接收控制指令,
1条
详情
8471607200
鼠标(品牌:SUN,控制晶片缺陷检测电脑主机用,USB接口
1条
详情
9022909090
电路板(放射成像用零件与电脑通讯,接收控制指令,并
1条
详情
9031809090
触摸屏测试,用来测试平板电脑和笔记本电脑的触控感
1条
详情
9027900000
收集头(理化分析零件,收集样品用,未配试剂,无电脑
1条
详情
8471606000
数字化,电脑的一种外设,是服装工业中输入样板的一种
52条
详情
9031809090
触摸屏测试,用来测试平板电脑和笔记本电脑的触控感应能力
1条
详情
9027900000
收集头(理化分析零件,收集样品用,未配试剂,无电脑端口,PerkinElmer)
1条
详情
9027900000
接口(电感耦合等离子体质谱零件,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PerkinElmer)
1条
详情
9027900000
超级锥(电感耦合等离子体质谱零件,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PerkinElmer)
1条
详情
9027900000
分液器(用在液相质谱上,用四通改变液体流向,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PE)
1条
详情
9027900000
火焰炉门(用于原子吸电光谱,防热防辐射用,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PERKINELMER)
1条
详情
9027900000
色谱柱(用于色谱分析ENCAL 3000|ELSTER-INSTROMET|无型号|不配有试剂,试纸,无电脑端口的打印机)
1条
详情
8517623500
集线器(品牌RUDOLPH,晶片缺陷检测机台电脑主机用,主要用于数字信号传输,串口通讯转接器件)
1条
详情
8517623500
集线器(品牌:NETGEAR,晶片缺陷检测机台电脑主机用,主要用于数字信号传输,串口通讯转接器件)
1条
详情
8517709000
网络适配器用转换接口(KLA-TENCOR,平常键盘的接口转换成5针串口,控制晶片缺陷检测电脑专用零件)
1条
详情
9027900000
PPC隔垫吹扫组件(用在气相色谱上,用于进样口隔垫吹扫气路的连接,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PE)
1条
详情
9027900000
扩展预防性维护工具包(用于高效液相色谱,起主要作用的是柱塞杆,通过更换泵头组件,使用泵正常工作,无试剂,试纸,无电脑端口的打印机,PE)
1条
详情
9027100090
氧气检测(品牌TELEDYNE,检测氧气的浓度,通过气体在测定池中与液体电解发生的电化学反应来检测氧气的浓度,检测对象是氧气,不配有试剂试纸无电脑端口打印机)
1条
详情
9027100090
气体分析(品牌APPLIED MATERIALS,分析气体里的H2这个元素,通过气体在测定池中与液体电解发生的电化学反应来分析H2,分析对象是H2,不配有试剂试纸,无电脑端口打印机)
1条
详情
9027100090
氧气分析(品牌APPLIED MATERIALS,分析氧气的浓度,通过气体在测定池中与液体电解发生的电化学反应来分析氧气的浓度,分析对象是氧气,不配有试剂试纸,无电脑端口打印机)
1条
详情
9027201100
气相色谱分析(在恒温,恒压的条件下,将采样气体与标准气体进行比对,分析采样气体中各种成分值|分析采样气体|天燃气|ELSTER-INSTROMET|ENCAL3000|不配有试剂,试纸,无电脑端口的打印机)
1条
详情
9027100090
氢气分子检测(用于制造半导体器件设备化学气相沉淀机上,通过电气化原理来检测空气中氢气的含量,功能:起到检测氢气浓度的作用,检测对象:氢气,没有配有试剂,试纸,没有电脑端口的打印机,品牌:GASTRON)
1条
详情
8528691000
视频演示
152条
详情
9014800090
1条
详情
9027809900
PCR
806条
详情
8419899090
PCR
315条
详情
9027500000
PCR
268条
详情
9032100000
漩涡
187条
详情
9024800000
封膜
199条
详情
9018500000
焦度
560条
详情
9031809090
计量
2623条
详情
9031809090
寻障
2623条
详情
9031809090
扭矩
2623条
详情
9506911900
美容
375条
详情
9026809000
露点
157条
详情
9027500000
熔点
268条
详情
9025800000
露点
270条
详情
9031802000
影像
144条
详情
9027500000
色差
268条
详情
9024800000
耐磨
199条
详情
9031809090
监控
2623条
详情
9031499090
显屏
744条
详情
9019101000
美容
190条
详情
9029209000
频闪
143条
详情
9030891000
色差
106条
详情
9027500000
热像
268条
详情
7020001990
测漏
224条
详情
9026100000
液位
466条
详情
9026801000
风量
101条
详情
9030339000
耐压
452条
详情
9030339000
电流
452条
详情
9027809900
血凝
806条
详情
9031803100
探伤
25条
详情
9025800000
水分
270条
详情
9015800090
测流
261条
详情
8479820090
混匀
409条
详情
8543709990
减肥
1612条
详情
9024800000
干膜
199条
详情
9024800000
湿膜
199条
详情
9015300000
扫平
48条
详情
9026209090
试压
500条
详情
9015800090
垂准
261条
详情
9015800090
投线
261条
详情
8479899990
刮蜡
1039条
详情
9030849000
残磁
336条
详情
9031809090
转棒
2623条
详情
9019109000
美肤
66条
详情
9027809900
粘度
806条
详情
9017300000
测微
418条
详情
9030849000
场强
336条
详情
9027809900
定氮
806条
详情
8437101000
色差
20条
详情
9018500000
瞳高
560条
详情
9026809000
检漏
157条
详情
9031809090
测漏
2623条
详情
9031809090
溶出
2623条
详情
9027809900
水分
806条
详情
9027809900
数粒
806条
详情
8479820090
均质
409条
详情
9027809900
尿液
806条
详情
9027809900
测稻
806条
详情
9027809900
降落
806条
详情
9031809090
舵角
2623条
详情
8472909000
验钞
204条
详情
8516799000
蒸脸
247条
详情
9027300000
雾度
215条
详情
9031809090
倾角
2623条
详情
9026209090
压力
500条
详情
9031809090
校准
2623条
详情
9015800090
气象
261条
详情
9027801990
质谱
54条
详情
9030899090
能谱
508条
详情
8543709990
磨疤
1612条
详情
8543909000
美容
580条
详情
9014209015
陀螺
8条
详情
9015800090
扫平
261条
详情
9015800090
标线
261条
详情
9027809900
测氧
806条
详情
9027809900
测汞
806条
详情
9031809090
检漏
2623条
详情
9015800090
风速
261条
详情
9026809000
气候
157条
详情
9018500000
弧度
560条
详情
9030401000
场强
98条
详情
9015800090
回弹
261条
详情
9031809090
眼动
2623条
详情
9008503900
影像
22条
详情
9027809900
酶标
806条
详情
8514400090
氮吹
119条
详情
9031809090
溶氧
2623条
详情
9031809090
浓缩
2623条
详情
9031809090
比对
2623条
详情
9031809090
频率
2623条
详情
9024109000
松紧
112条
详情
9024109000
光泽
112条
详情
9024109000
温度
112条
详情
9031809090
检查
2623条
详情
9031809090
轴震
2623条
详情
9027500000
电泳
268条
详情
9030332000
欧姆
70条
详情
9032899090
控制
950条
详情
9031809090
定氮
2623条
详情
9031809090
测径
2623条
详情
9018500000
查片
560条
详情
8421219990
纯水
157条
详情
9031801000
场强
242条
详情
9026100000
测压
466条
详情
9031809090
测振
2623条
详情
8472909000
检伪
204条
详情
9027202000
电泳
37条
详情
9027809900
透气
806条
详情
9027809900
血球
806条
详情
8543709990
美肤
1612条
详情
9027900000
采集
846条
详情
9024800000
渗透
199条
详情
9030899090
电导
508条
详情
9027500000
酶标
268条
详情
9027809900
量热
806条
详情
9031809090
速度
1条
详情
9031809090
折射
2623条
详情
9027500000
折射
268条
详情
8537109090
超载
2982条
详情
9032899090
温控
950条
详情
9031809090
扫平
2623条
详情
9026209090
气候
500条
详情
9015800090
全站
261条
详情
8543709990
美容
1612条
详情
9031809090
定碳
2623条
详情
9031499090
查片
744条
详情
9018500000
瞳距
560条
详情
9027500000
浊度
268条
详情
9032100000
温控
187条
详情
9018500000
检眼
560条
详情
9031809090
查片
2623条
详情
9032100000
恒温
187条
详情
9031809090
圆度
2623条
详情
9031809090
测重
2623条
详情
9031809090
质检
2623条
详情
9031809090
粒度
2623条
详情
9031809090
秤重
2623条
详情
9030401000
频谱
98条
详情
9027809900
噪声
806条
详情
9027100090
测氢
191条
详情
9015800090
风向
261条
详情
9012900000
能谱
53条
详情
9013809000
查片
121条
详情
9031809090
辨色
2623条
详情
9031809090
测力
2623条
详情
9025900090
露点
391条
详情
9027809900
能谱
806条
详情
9027300000
折射
215条
详情
9026809000
风速
157条
详情
8543709990
脱毛
1612条
详情
9031809090
爆震
2623条
详情
9031809090
量纱
2623条
详情
9026809000
测漏
157条
详情
9015800090
墨线
261条
详情
9026209090
侧漏
500条
详情
9027500000
光泽
268条
详情
8474209000
研磨
65条
详情
8486101000
裂解
23条
详情
8486403900
升降
204条
详情
8514400090
杂交
119条
详情
8516799000
蜡疗
247条
详情
9030100000
剂量
150条
详情
9030100000
伽马
150条
详情
9030100000
巡测
150条
详情
9030209000
示波
183条
详情
9030209000
频谱
183条
详情
9030331000
电压
136条
详情
9030339000
功率
452条
详情
9030401000
综测
98条
详情
9030409000
频谱
479条
详情
9030409000
场强
479条
详情
9030841000
电测
78条
详情
9030849000
校准
336条
详情
9030849000
检查
336条
详情
9030899090
检查
508条
详情
9030899090
频偏
508条
详情
9030899090
校准
508条
详情
9030899090
频谱
508条
详情
9030899090
检漏
508条
详情
9031100090
测振
101条
详情
9031100090
振动
101条
详情
9031200010
陀螺
18条
详情
9031499090
全站
744条
详情
9031499090
对焦
744条
详情
9031499090
测角
744条
详情
9031499090
测刀
744条
详情
9031499090
标线
744条
详情
9031801000
回损
242条
详情
9031801000
误码
242条
详情
9031802000
量测
144条
详情
9031802000
测高
144条
详情
9106900000
时钟
242条
详情
9209920000
调音
249条
详情
9402900000
平衡
1119条
详情
9031809090
测绘
2623条
详情
9031809090
场强
2623条
详情
9027500000
尿液
268条
详情
9027500000
血球
268条
详情
8474100000
筛分
92条
详情
9031809090
台阶
2623条
详情
9031809090
热导
2623条
详情
9019109000
眼动
66条
详情
9031809090
面筋
2623条
详情
9015800090
验潮
261条
详情
9018199000
脉氧
60条
详情
9032100000
控温
187条
详情
8419399090
干胶
170条
详情
9027809900
熔点
806条
详情
9031809090
焦度
2623条
详情
9014800090
测深
69条
详情
9026209090
测压
500条
详情
9014800090
测探
69条
详情
9029201000
测速
95条
详情
8526911000
导航
70条
详情
9032899090
膜厚
950条
详情
9027809900
色度
806条
详情
9031499090
光泽
744条
详情
8471494000
配载
99条
详情
9027300000
酶标
215条
详情
9018499000
牙齿
438条
详情
8475291900
拉制
60条
详情
9017800000
测高
603条
详情
9015800090
温盐
261条
详情
8474202000
球磨
56条
详情
9031809090
膜厚
2623条
详情
8714100090
表壳
1648条
详情
9025199090
温度
144条
详情
8512301900
倒车
53条
详情
9030100000
能谱
150条
详情
9029900000
表壳
388条
详情
8479899990
氮吹
1039条
详情
9027809900
浊度
806条
详情
8526919090
渔探
165条
详情
9027809900
测氢
806条
详情
9031809090
指示
2623条
详情
9030820000
图示
434条
详情
8424300000
喷金
118条
详情
9026809000
水位
157条
详情
9029109000
密度
146条
详情
9029109000
粘度
146条
详情
9027809900
定硫
806条
详情
9015900090
铅垂
401条
详情
9030409000
互调
479条
详情
9024109000
密度
112条
详情
9027801200
质谱
33条
详情
9031809090
单项
2623条
详情
9032899090
控温
950条
详情
9027809900
流变
806条
详情
9031809090
集菌
2623条
详情
8419899090
气流
315条
详情
9027300000
单色
215条
详情
9031809090
崩解
2623条
详情
9031809090
硬度
2623条
详情
9026809000
测硫
157条
详情
9031809090
校验
2623条
详情
9031809090
噪音
2623条
详情
9030849000
磁滞
336条
详情
9015300000
投线
48条
详情
8431499900
表头
1342条
详情
9015800090
调校
261条
详情
9027809900
面筋
806条
详情
9027809900
浓缩
806条
详情
9030100000
液闪
150条
详情
8451900000
角位
298条
详情
9026801000
检漏
101条
详情
9027100090
烟气
191条
详情
8479899990
摊片
1039条
详情
9027809900
折射
806条
详情
9031809090
闪点
2623条
详情
9031809090
色度
2623条
详情
8509809000
美甲
214条
详情
8543709990
按摩
1612条
详情
9031809090
测平
2623条
详情
9026801000
风速
101条
详情
9027809900
粒度
806条
详情
9024800000
比长
199条
详情
9015100000
投线
43条
详情
8431431000
扭矩
913条
详情
9025800000
温控
270条
详情
9027809900
评选
806条
详情
8531100000
报警
299条
详情
9024800000
测力
199条
详情
9027809900
硬度
806条
详情
9031809090
测角
2623条
详情
8531809000
报警
319条
详情
9031809090
冰点
2623条
详情
9027300000
测色
215条
详情
9018199000
胎音
60条
详情
9026801000
测漏
101条
详情
9031809090
水份
2623条
详情
9024800000
磨耗
199条
详情
9015100000
标线
43条
详情
9027809900
生化
806条
详情
9031809090
测长
2623条
详情
9031809090
脂肪
2623条
详情
9031809090
测速
2623条
详情
9026100000
水位
466条
详情
9031809090
纯度
2623条
详情
9031809090
酶标
2623条
详情
9031809090
血沉
2623条
详情
9028901000
风速
137条
详情
9018500000
视野
560条
详情
9030899090
曲线
508条
详情
9029900000
测速
388条
详情
9031809090
测孔
2623条
详情
9031809090
洗刷
2623条
详情
9018199000
血氧
60条
详情
8419899090
雾化
315条
详情
9027809900
溶氧
806条
详情
9014209090
地平
33条
详情
8543709990
嫩肤
1612条
详情
9030409000
误码
479条
详情
8479899990
消解
1039条
详情
9029209000
测速
143条
详情
9031809090
水分
2623条
详情
9029209000
转速
143条
详情
9024800000
张力
199条
详情
9019101000
洁面
190条
详情
8443999090
温控
2085条
详情
9030339000
偏针
452条
详情
4420109090
罗经
613条
详情
8509809000
洁面
214条
详情
8525801390
拍摄
308条
详情
8526919090
导航
165条
详情
9008503100
显影
8条
详情
9008503900
成像
22条
详情
9015100000
测深
43条
详情
8418699090
冷冻
140条
详情
8474209000
破碎
65条
详情
8419409090
蒸馏
41条
详情
8422303090
热封
165条
详情
8423201000
称重
10条
详情
9013809000
漏风
121条
详情
9018200000
显影
28条
详情
9018907010
麻醉
9条
详情
9024800000
应力
199条
详情
9027801200
联用
33条
详情
9027801910
质谱
4条
详情
9030899090
高斯
508条
详情
9031802000
坐标
144条
详情
9022192000
测深
13条
详情
9024102000
硬度
38条
详情
9029209000
闪频
143条
详情
8419899090
氮吹
1条
详情
8479820090
球磨
1条
详情
8479820090
研磨
1条
详情
8475291200
拉针
1条
详情
8479899990
溶出
1条
详情
9031809090
防腐
1条
详情
9019101000
按摩
1条
详情
9014800090
监控
1条
详情
9031809090
修蜡
1条
详情
9031809090
平磨
1条
详情
9025191000
温度
1条
详情
9018500000
虹膜
1条
详情
9025800000
温湿
1条
详情
9015800090
测深
1条
详情
9031809090
热阻
1条
详情
9025800000
比重
1条
详情
9019101000
瘦身
1条
详情
8525801190
监控
1条
详情
9031809090
开度
1条
详情
9018500000
增视
1条
详情
9014800090
寻北
1条
详情
9018500000
角膜
1条
详情
9106100000
考勤
1条
详情
9031809090
触探
1条
详情
londing...
X