hscode
商品描述
实例汇总
详情
7208100000
花纹
17条
详情
7606125900
花纹
1条
详情
7208100000
轧压花纹的热轧
17条
详情
7208100000
轧有花纹的热轧
17条
详情
7208400000
轧有花纹的热轧非
15条
详情
7211130000
未轧花纹的四面轧制的热轧非
16条
详情
9017800000
603条
详情
7225110000
14条
详情
7208100000
17条
详情
9017200000
150条
详情
7209169000
50条
详情
7209189000
37条
详情
7210610000
45条
详情
7211900000
110条
详情
7210490000
210条
详情
7208360000
20条
详情
7220204000
14条
详情
7210300000
1条
详情
6805300000
1条
详情
9017300000
1条
详情
7229909000
1条
详情
7211190000
1条
详情
9017800000
尺]
1条
详情
9017800000
尺3M
1条
详情
9017800000
尺5M
1条
详情
7220203000
不锈
83条
详情
7211230000
冷轧
168条
详情
7226920000
冷轧
52条
详情
7227901000
合金
9条
详情
7211190000
热轧
109条
详情
7209179000
冷轧
95条
详情
7209169000
冷轧
50条
详情
7208399000
热轧
24条
详情
7208370000
热轧
19条
详情
7208391000
热轧
7条
详情
7208360000
热轧
20条
详情
7208271000
热轧
10条
详情
7208279000
热轧
31条
详情
7208389000
热轧
12条
详情
7209159000
冷轧
11条
详情
7209161000
冷轧
31条
详情
7209171000
冷轧
38条
详情
7209189000
冷轧
37条
详情
7210690000
镀铝
41条
详情
7211290000
冷轧
230条
详情
7212200000
冷轧
366条
详情
7215500000
冷轧
64条
详情
7219340000
不锈
143条
详情
7219350000
不锈
54条
详情
7225190000
电矽
37条
详情
7208250000
热轧
12条
详情
7208269000
热轧
13条
详情
7208261000
热轧
13条
详情
7220202000
不锈
83条
详情
7221000000
不锈
25条
详情
7225500000
合金
20条
详情
7219131200
不锈
4条
详情
7219131900
不锈
12条
详情
7227901000
加硼
9条
详情
7209181000
冷轧
1条
详情
7226911000
工具
1条
详情
7210200000
镀铅
1条
详情
7209161000
冷轧.
31条
详情
7209171000
冷轧.
38条
详情
9017800000
尺(5M)
1条
详情
9017800000
尺7.5M
1条
详情
9017800000
3米
1条
详情
9017800000
5米
1条
详情
7211190000
100C型
1条
详情
9017800000
尺/20M
1条
详情
7209161000
冷轧A.
31条
详情
7209171000
冷轧B.
38条
详情
9017800000
尺RG10M
1条
详情
9017800000
尺LS20M
1条
详情
7326909000
铁制
7487条
详情
7211900000
冷轧
110条
详情
7210900000
镀镍锌
81条
详情
7210690000
镀铝
41条
详情
7210610000
镀铝锌
45条
详情
7208399000
热轧带
24条
详情
7208370000
热轧带
19条
详情
7208399000
热轧
24条
详情
7208279000
废热轧
31条
详情
7208391000
热轧
7条
详情
7209161000
冷硬带
31条
详情
7209169000
冷轧
50条
详情
7209179000
冷轧
95条
详情
7209179000
冷轧
95条
详情
7209189000
冷轧
37条
详情
7210200000
镀铝
17条
详情
7210300000
镀锌
184条
详情
7210490000
镀锌
210条
详情
7211230000
冷轧带
168条
详情
7211290000
冷轧碳
230条
详情
7606123000
铝合金
71条
详情
8111009000
锰合金
37条
详情
7226190000
硅电
26条
详情
9017800000
铁制
603条
详情
7220202000
不锈201
83条
详情
7204410000
废合金
229条
详情
7208261000
非合金
13条
详情
3920430090
彩涂
1条
详情
7219340000
201不锈
1条
详情
7219350000
304不锈
1条
详情
9017800000
自锁
1条
详情
7219339000
不锈430
1条
详情
8543909000
带收放
1条
详情
9017800000
扇形
1条
详情
7220202000
不锈板/
83条
详情
9017800000
尺HY-501E
1条
详情
9017800000
尺HY-301W
1条
详情
7219339000
316L不锈
1条
详情
7219340000
不锈/片B
143条
详情
7208279000
热轧/SPHC
31条
详情
7208250000
[深]热轧
12条
详情
7208261000
[深]热轧
13条
详情
7208269000
[深]热轧
13条
详情
9017800000
尺 200CTNS
1条
详情
7326901900
铁制纸杆
4482条
详情
7212200000
电镀锌
366条
详情
7212200000
电镀锌
366条
详情
7210900000
镀锌镍锡
81条
详情
7210300000
电镀锌
184条
详情
7210120000
镀锡冷轧
60条
详情
7225300000
热轧合金
13条
详情
7209179000
冷轧薄
95条
详情
7211290000
冷轧高碳
230条
详情
7212200000
电镀锌
366条
详情
7219110000
热轧不锈
25条
详情
7219120000
热轧不锈
38条
详情
7219132900
热轧不锈
24条
详情
7219320000
冷轧不锈
45条
详情
7606123000
铝镁合金
71条
详情
7210900000
镀锌锡镍
81条
详情
7208250000
热轧/SS400
12条
详情
7225500000
冷轧合金
20条
详情
7210490000
热镀锌
210条
详情
7219350000
冷轧不锈
54条
详情
7210900000
冷轧镀镍
81条
详情
7212300000
热镀锌
152条
详情
7308900000
铁制门片
2221条
详情
8214100000
铁制笔刀
239条
详情
7219339000
冷轧不锈
31条
详情
7219340000
冷轧不锈
143条
详情
7220202000
冷轧不锈
83条
详情
7220203000
冷轧不锈
83条
详情
7308300000
铁制帘门
370条
详情
7226920000
冷轧合金
52条
详情
7219350000
不锈冷轧
54条
详情
7225920000
镀锌合金
14条
详情
7225999000
镀铝合金
13条
详情
8205590000
铁制烟器
1条
详情
7209169000
冷轧/1.0mm
1条
详情
7210300000
热镀锌
1条
详情
7212200000
热镀锌
1条
详情
7225999000
其他合金
1条
详情
8214200000
铁制笔刀
1条
详情
3901200090
梅花架
1条
详情
7220202000
不锈头尾
1条
详情
7219120000
不锈黑皮
1条
详情
7220202000
不锈冷轧
1条
详情
9017800000
尺HY-1010BX
1条
详情
7219350000
304/2B不锈
1条
详情
9017800000
10M塑胶
1条
详情
7208389000
热轧3*1010
1条
详情
9017800000
尺SR8Mx25mm
1条
详情
9017800000
尺RG5Mx25mm
1条
详情
7324900000
不锈纸盒
1条
详情
9017800000
钥匙扣
1条
详情
8461500090
切断机
1条
详情
7220120000
不锈热轧
1条
详情
7211230000
冷轧Q195
168条
详情
9017800000
尺398W注塑
1条
详情
9017800000
尺899X注塑
1条
详情
9017800000
尺599E注塑
1条
详情
9017800000
尺SC9M×25mm
1条
详情
7220203000
不锈316L/2B
1条
详情
9017800000
尺XR9M×25mm
1条
详情
9017800000
尺XR8M×25mm
1条
详情
9017800000
尺TF8M×25mm
1条
详情
9017800000
尺5N12E注塑
603条
详情
7210900000
镀锌,锡,镍
81条
详情
9017800000
尺3N02W注塑
1条
详情
7219350000
不锈(冷轧)
1条
详情
9017800000
尺2N02W注塑
1条
详情
9017800000
尺5N05E注塑
1条
详情
9017800000
尺5N05X注塑
1条
详情
9017800000
尺8N09X注塑
1条
详情
9017800000
尺3N12W注塑
1条
详情
9017800000
尺8N02X注塑
1条
详情
9017800000
尺3N09W注塑
1条
详情
9017800000
尺8N05X注塑
1条
详情
9017800000
尺5N09X注塑
1条
详情
9017800000
尺2N12W注塑
1条
详情
9017800000
尺5N02X注塑
1条
详情
9017800000
尺HC10M×25mm
1条
详情
9017800000
尺GR10M×25mm
1条
详情
9017800000
尺RG11M×25mm
1条
详情
7204410000
合金边角料
229条
详情
7225190000
非取向矽
37条
详情
7225190000
无取向矽
37条
详情
7212300000
热浸镀锌
152条
详情
7210490000
热浸镀锌
210条
详情
7209189000
冷轧普通
37条
详情
7208279000
热轧酸洗
31条
详情
7208271000
热轧酸洗
10条
详情
7204410000
不锈边角料
229条
详情
7208279000
热轧非合金
31条
详情
7208360000
热轧非合金
20条
详情
7208370000
热轧非合金
19条
详情
7208370000
非合金热轧
19条
详情
7208389000
非合金热轧
12条
详情
7209169000
冷轧非合金
50条
详情
7209179000
非合金冷轧
95条
详情
7209179000
冷轧非合金
95条
详情
7209179000
冷轧普通
95条
详情
7210690000
镀铝非合金
41条
详情
7210900000
台湾盛馀彩
81条
详情
7211230000
冷轧板材
168条
详情
7211290000
冷轧非合金
230条
详情
7204410000
冷轧边角料
229条
详情
7209280000
冷轧头尾料
12条
详情
7225910000
电镀锌合金
14条
详情
7308900000
铁制门底梁
2221条
详情
7308900000
铁制门顶盒
2221条
详情
8302410000
铁制门把手
1616条
详情
7204410000
电矽边角料
229条
详情
7211230000
冷轧非合金
168条
详情
7225920000
热镀锌合金
14条
详情
7209181000
冷轧头尾料
1条
详情
7220120000
热轧不锈304
1条
详情
9017800000
尺368注塑色
1条
详情
7220120000
热轧不锈201
1条
详情
9017800000
尺10N09X注塑
1条
详情
7219340000
冷轧不锈201
1条
详情
9017800000
尺104注塑色
1条
详情
7219340000
201冷轧不锈
1条
详情
9017800000
尺7HN05X注塑
1条
详情
9017800000
尺7HN09X注塑
1条
详情
9017800000
尺268注塑色
1条
详情
9017800000
尺382注塑色
1条
详情
7219340000
202冷轧不锈
1条
详情
9017800000
尺257注塑色
1条
详情
9017800000
尺386注塑色
1条
详情
7220203000
冷轧不锈304
1条
详情
9017800000
尺7HN02X注塑
1条
详情
9017800000
尺258注塑色
1条
详情
9017800000
尺385注塑色
1条
详情
9017800000
尺357注塑色
1条
详情
9017800000
尺388注塑色
1条
详情
8462299000
不锈板机
1条
详情
7210120000
(0.4MM*1000)
1条
详情
9017900000
尺塑料配件
1条
详情
9017900000
尺用塑料件
1条
详情
7219350000
410冷轧不锈
1条
详情
7209169000
冷轧 106.10MT
1条
详情
9017800000
尺XR7.5M×25mm
1条
详情
9017800000
尺SW5.5M×25mm
1条
详情
9017800000
尺SR7.5M×25mm
1条
详情
9017800000
尺SC7.5M×25mm
1条
详情
9017800000
尺RG7.5M×25mm
1条
详情
9017800000
尺OC7.5M×25mm
1条
详情
7210701000
涂彩181.65MTS
1条
详情
7212500000
表面处理
1条
详情
7220120000
20L热轧不锈
1条
详情
7220120000
201热轧不锈
1条
详情
7210701000
0.49*1200*C
1条
详情
8455900000
输送装置
1条
详情
8455900000
拉平装置
1条
详情
7210490000
热浸镀锌板.
210条
详情
7227901000
合金STEEL WIRE
9条
详情
7208261000
高强度)热轧
13条
详情
7220202000
不锈409/冷轧
83条
详情
9017800000
尺385W软面色
1条
详情
9017800000
尺587X注塑色
1条
详情
9017800000
尺582E注塑色
1条
详情
9017800000
尺389W注塑色
1条
详情
9017800000
尺881X注塑色
1条
详情
9017800000
尺358W注塑色
1条
详情
9017800000
尺585X注塑色
1条
详情
9017800000
尺587E注塑色
1条
详情
9017800000
尺882X注塑色
1条
详情
9017800000
尺597E注塑色
1条
详情
9017800000
尺886X注塑色
1条
详情
9017800000
尺896X注塑色
1条
详情
9017800000
尺886G注塑色
1条
详情
9017800000
尺885X软面色
1条
详情
9017800000
尺581X注塑色
1条
详情
9017800000
尺396E注塑色
1条
详情
9017800000
尺586X注塑色
1条
详情
9017800000
尺558E注塑色
1条
详情
9017800000
尺386E注塑色
1条
详情
9017800000
尺568W注塑色
1条
详情
9017800000
尺396W注塑色
1条
详情
9017800000
尺368W注塑色
1条
详情
9017800000
尺589E注塑色
1条
详情
9017800000
尺596E注塑色
1条
详情
9017800000
尺387W注塑色
1条
详情
9017800000
尺389E注塑色
1条
详情
9017800000
尺568X注塑色
1条
详情
9017800000
尺L110注塑色
1条
详情
9017800000
尺588X注塑色
1条
详情
9017800000
尺385W注塑色
1条
详情
9017800000
尺585E注塑色
1条
详情
9017800000
尺889X注塑色
1条
详情
9017800000
尺381W注塑色
1条
详情
9017800000
尺568E注塑色
1条
详情
9017800000
尺553X电镀色
1条
详情
9017800000
尺588E注塑色
1条
详情
9017800000
尺386W注塑色
1条
详情
9017800000
尺399E注塑色
1条
详情
9017800000
尺857X注塑色
1条
详情
9017800000
尺897X注塑色
1条
详情
9017800000
尺586E注塑色
1条
详情
9017800000
尺L106注塑色
1条
详情
9017800000
尺399W注塑色
1条
详情
9017800000
尺3H85注塑色
1条
详情
9017800000
尺L118注塑色
1条
详情
9017800000
尺986G注塑色
1条
详情
9017800000
尺557E注塑色
1条
详情
9017800000
尺868X注塑色
1条
详情
9017800000
尺371W磁白色
1条
详情
9017800000
尺397W注塑色
1条
详情
9017800000
尺585E软面色
1条
详情
9017800000
尺571E磁白色
1条
详情
9017800000
尺509E电镀色
1条
详情
7219132900
酸洗不锈 304
1条
详情
7219350000
冷轧不锈316L
1条
详情
7219230000
410S不锈冷轧
1条
详情
7210701000
0.32*1200MM*C
1条
详情
7209159000
冷轧(3*1250*C)
1条
详情
7209169000
冷轧(2*1250*C)
1条
详情
7209179000
冷轧(1*1250*C)
1条
详情
9017800000
尺8N12X注塑色
603条
详情
7606123000
[深]铝镁合金
71条
详情
7208269000
热轧/4.5*1300*C
13条
详情
7209169000
冷轧/1.2*1250*C
50条
详情
7209169000
冷轧/1.6*1082*C
50条
详情
7326909000
铁制品(带器)
7487条
详情
7220203000
[深]冷轧不锈
83条
详情
7220202000
316L 冷轧不锈
83条
详情
7208269000
热轧/3.2*1075*C
1条
详情
7209169000
冷轧/1.6*1070*C
1条
详情
7209169000
冷轧/1.6*1224*C
1条
详情
7209169000
冷轧/1.2*1095*C
1条
详情
7209169000
冷轧/1.6*1165*C
1条
详情
7209179000
冷轧/1.0*1160*C
1条
详情
7219132900
热轧不锈3.0MM
1条
详情
9017800000
尺1086X注塑色
1条
详情
9017800000
尺5N02E注塑色
1条
详情
9017800000
尺7H99X注塑色
1条
详情
9017800000
尺7H89X注塑色
1条
详情
9017800000
测量工具(尺)
1条
详情
9017800000
尺7H88X注塑色
1条
详情
9017800000
尺5N24E注塑色
1条
详情
9017800000
尺3N24W注塑色
1条
详情
9017900000
尺零件(尺带)
1条
详情
9017800000
尺7H68X注塑色
1条
详情
9017800000
尺1068X注塑色
1条
详情
9017900000
尺配件(尺芯)
1条
详情
9017800000
尺7H57X注塑色
1条
详情
9017800000
尺7H87X注塑色
1条
详情
9017800000
手动工具(尺)
1条
详情
9017800000
尺1086G注塑色
1条
详情
9017800000
尺2N09W注塑色
1条
详情
9017800000
尺1085X注塑色
1条
详情
9017800000
尺1088X注塑色
1条
详情
9017800000
尺1053X电镀色
1条
详情
9017800000
尺5N12X注塑色
1条
详情
9017800000
尺1087X注塑色
1条
详情
9017900000
尺配件(壳体)
1条
详情
9017800000
尺7H85X软面色
1条
详情
9017800000
尺8N10X注塑色
1条
详情
9017800000
尺5N09E注塑色
1条
详情
9017800000
尺284-1软面色
1条
详情
9017800000
尺3N05W注塑色
1条
详情
9017900000
尺配件(尺带)
1条
详情
9017800000
尺7H86X注塑色
1条
详情
7210701000
0.36*1000MM*C
1条
详情
9017800000
尺5N10E注塑色
1条
详情
9017800000
尺3N10W注塑色
1条
详情
7209161000
冷轧/SP152-440B
1条
详情
9017800000
尺G2005注塑色
1条
详情
7225190000
非取向性电磁
37条
详情
7219340000
冷轧不锈SUS304
143条
详情
7208279000
低碳酸洗热轧
31条
详情
7220202000
精密冷轧不锈
83条
详情
7210300000
电镀锌非合金
184条
详情
7210490000
热镀锌非合金
210条
详情
7210610000
镀铝锌非合金
45条
详情
7210900000
镀锌、锡、镍
81条
详情
7212200000
冷轧电镀锌
366条
详情
7220203000
冷轧不锈窄带
83条
详情
7212600000
覆树脂非合金
39条
详情
7212400000
涂树脂非合金
75条
详情
7219350000
精密冷轧不锈
54条
详情
7204410000
废非取向矽
229条
详情
7219120000
热轧不锈4.75MM
1条
详情
7219131900
热轧不锈,3.0MM
1条
详情
7225190000
无取向性电磁
1条
详情
7219350000
不锈(0.3Tx600mm)
1条
详情
7219120000
热轧不锈黑皮
1条
详情
9017800000
尺10N12X注塑色
1条
详情
9017800000
尺884X-1软面色
1条
详情
7219340000
冷轧不锈板材
1条
详情
9017800000
尺7HN24X注塑色
1条
详情
9017800000
尺5HN09X注塑色
1条
详情
7220202000
不锈(0.3Tx305mm)
1条
详情
9017800000
尺384W-1软面色
1条
详情
9017800000
尺584E-1软面色
1条
详情
7220202000
不锈(0.3Tx343mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.3Tx280mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.3Tx255mm)
1条
详情
7204290000
硅电板边角料
1条
详情
8480719090
尺尺壳模具/AR
1条
详情
7210701000
0.36*1000MM*C
1条
详情
7308300000
铁制电动闸门
1条
详情
9017800000
尺RH8Mx25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RH5Mx19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RH3Mx13mm尼龙
1条
详情
7208261000
热轧(3.0X1251MM)
1条
详情
7209169000
冷轧(2.6*1250*C)
1条
详情
7209169000
冷轧(2.5*1250*C)
1条
详情
7209169000
冷轧(2.3*1250*C)
1条
详情
7209169000
冷轧(1.6*1250*C)
1条
详情
7209169000
冷轧(1.5*1250*C)
1条
详情
7209179000
冷轧(0.9*1250*C)
1条
详情
7210701000
0.40MM*1220MM*C
1条
详情
8455900000
矫直辊装置
1条
详情
8455900000
传动轴装置
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx360mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx450mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.22Tx405mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.22Tx425mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx405mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx425mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.22Tx360mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx485mm)
1条
详情
7220202000
不锈(0.26Tx537mm)
1条
详情
9017800000
尺GR9M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺/3M/10FT,16MM宽
1条
详情
7219340000
冷轧不锈316L/BA
1条
详情
7210701000
0.52MM*1000MM*C
1条
详情
7210701000
0.42MM*1000MM*C
1条
详情
7210701000
0.40MM*1000MM*C
1条
详情
9017800000
尺SS8M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺SS5M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RH8M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RH5M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RH3M×13mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RG9M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RG5M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RG3M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺RG3M×13mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺7R8M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺7R5M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺7R3M×13mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺5R8M×25mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺5R5M×19mm尼龙
1条
详情
9017800000
尺5R3M×13mm尼龙
1条
详情
7219340000
不锈 600MMX1.20MM
1条
详情
7204210000
废不锈切条.片.
126条
详情
7209179000
[深]冷轧普通
95条
详情
7219120000
热轧不锈[限制]
38条
详情
7219310000
冷轧不锈[限制]
42条
详情
7220203000
冷轧不锈(SUS430)
83条
详情
7225190000
无取向性硅电
37条
详情
7208279000
一般普碳热轧
31条
详情
7210490000
镀锌(热轧)
210条
详情
7211290000
冷轧铁片非合金
230条
详情
7219131900
304不锈热轧黑皮
12条
详情
7219131900
430不锈热轧黑皮
12条
详情
7219142900
热轧不锈,厚600MM
14条
详情
7219320000
冷轧及酸洗不锈
45条
详情
7602000090
铝镁合金边角料
210条
详情
7204290000
冷轧合金边角料
64条
详情
7225500000
冷轧合金头尾料
20条
详情
7219339000
冷轧不锈头尾料
31条
详情
7219340000
冷轧不锈头尾料
143条
详情
7219350000
冷轧不锈头尾料
54条
详情
7204410000
冷轧镀镍边角料
229条
详情
7210900000
冷轧镀镍头尾料
81条
详情
7204210000
冷轧不锈边角料
126条
详情
7210490000
热浸镀锌非合金
210条
详情
9017800000
五金工具(尺)
1条
详情
9017800000
尺GR7.5M×25mm尼龙
1条
详情
7212500000
表面涂铝铁制
1条
详情
8455900000
平整步进装置
1条
详情
8455900000
出口拉平装置
1条
详情
8455900000
出口平整装置
1条
详情
8455900000
出口基础装置
1条
详情
8455900000
出口压辊装置
1条
详情
8455900000
出口助装置
1条
详情
8455900000
出口分段装置
1条
详情
8455900000
准备导向装置
1条
详情
8455900000
准备吊辊装置
1条
详情
8455900000
准备分段装置
1条
详情
7212300000
热镀锌板MN0.1-0.3%
152条
详情
7210900000
涂镀锌锡镍/
81条
详情
7210490000
镀锌板/镀锌
210条
详情
londing...
X